STIMEX® Seam-Sealer

Transkrypt

STIMEX® Seam-Sealer
KARTA KATALOGOWA
NAZWA WYROBU
Nr 0114A
STIMEX® Seam-Sealer
STIMEX® Impregnat do namiotów itp. /
płyn do uszczelniania szwów 80 ml
CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU
STIMEX® Seam-Sealer
STIMEX® Impregnat do namiotów itp. / płyn do uszczelniania szwów 80 ml
STIMEX® Seam-Sealer impregnat do szwów to doskonały środek zapewniający wodoszczelność szwów
namiotów, plecaków, płaszczy przeciwdeszczowych itp.
Sposób użycia: Upewnić się, że szwy są czyste i suche. Środek STIMEX® Seam-Sealer impregnat do
szwów należy stosować na wewnętrznej stronie materiałów. Zapobiega to zmianie kolorów pod wpływem
promieniowania UV. Jeśli to konieczne, nałożyć kolejną warstwę. Środek STIMEX® Seam-Sealer
impregnat do szwów pozostawia widoczną warstwę ochronną. Porada: Przed zastosowaniem
przeprowadzić próbę na niewielkim fragmencie szwu.
Zalecenia bezpieczeństwa: Chronić przed zimnem. Produkt nie jest przeznaczony do użytku
wewnętrznego. Produkt łatwopalny. Powoduje podrażnienia oczu. Dłuższy kontakt może spowodować
suchość lub pękanie skóry. Opary mogą spowodować senność i zawroty głowy. Nie wdychać oparów /
rozpylonego produktu. W przypadku niedostatecznej wentylacji nosić odpowiedni sprzęt ochronny dróg
oddechowych. Przechowywać w dobrze wietrzonym miejscu niedostępnym dla dzieci. Przechowywać z
dala od źródeł ognia. Nie palić. W przypadku kontaktu z oczami przepłukać natychmiast dużą ilością wody
i zasięgnąć porady lekarza. W przypadku połknięcia natychmiast zaięgnąć porady lekarza i pokazać
niniejsze opakowanie lub etykietę. Stosować jedynie w dobrze wietrzonych pomieszczeniach.
CORI- PRODUCENT
WYROBÓW METALOWYCH
91-174 Łódź ul. Romanowska 55A/28
NIP PL 9471032642 REGON 473090927
CORI – PWM Oddział
Produkcji i Sprzedaży
91-334 Łódź
ul. Limanowskiego 111 A
tel. 42 651 4342; tel/fax. 651 2881
kom. 785 927 249; 603 780 055
[email protected]
www.cori-pwm.pl