WZ Ó R opisu płyty CD/DVD - Akademia Muzyczna im. Karola

Transkrypt

WZ Ó R opisu płyty CD/DVD - Akademia Muzyczna im. Karola
Załącznik nr 6
do Zarządzenia nr 1/3/2016 Rektora z dnia 10 marca 2016r.
w sprawie ustalenia procedury zakończenia
studiów oraz zasad postępowania antyplagiatowego
W Z Ó R opisu płyty CD/DVD
AKADEMIA MUZYCZNA
im. Karola Szymanowskiego
Wydział ………………………………….
Studia………………………………….
Kierunek ………………………………..
Specjalność …………………………….
imię i nazwisko
Temat pracy dyplomowej
imię i nazwisko promotora
Katowice 2016
nr rej *……………….
* pole pozostawić puste numer kolejny rejestru wpisuje pracownik dziekanatu.

Podobne dokumenty