ścianka mobilna w piwnicy pomiędzy salami

Transkrypt

ścianka mobilna w piwnicy pomiędzy salami
6.4. Drzwi indywidualne : rozsuwane = ścianka mobilna
D4 w otworze 348 x 210cm. Zamówić gotowy element w firmie specjalizującej się. Ścianka
składa się z 4 elementów ruchomych 80x200cm oraz kompletu do zamocowania i
przesuwania.
Panel ruchomy powinien być wykonany z ramy aluminiowej odpornej na wygięcie, obłoŜonej
dwóch stron płytami wiórowymi o wysokiej gęstości. Panele powinny mieć uszczelki na
górnej i dolnej krawędzi, oraz mechanizm teleskopowy, który zamyka ścianę i utrzymuje ja
dociśnięta w kierunku poziomym.
Panele ruchome powinny być dostarczone w okleinie drewnianej w kolorze i rysunku
struktury drewna jak na podłodze (wg p.6.1 „sosna biała” lub „dryfujące drewno”).Takie
ścianki produkuje np. firma Abopart.
________________________________________________________________________________
PROJEKT TECHNICZNY na modernizację pomieszczeń w piwnicy budynku
Urzędu Gminy w Czerwonaku ul. Źródlana 39

Podobne dokumenty