AGREGATY DO SAMOCHODÓW DOSTAWCZYCH I CIĘŻAROWYCH

Komentarze

Transkrypt

AGREGATY DO SAMOCHODÓW DOSTAWCZYCH I CIĘŻAROWYCH
AGREGATY DO SAMOCHODÓW
DOSTAWCZYCH I CIĘŻAROWYCH
Twórzmy świat
lepszym miejscem
do życia
Posiadamy uprawnienia
NOWOCZESNY
TransportowSTEROWNIK
ego
DIRECT
REEFER®
Dozoru SMART
Techniczne
go
do wytwarzania i dostawy
na teren Polski agregató
w
Po
adntr
dosiko
am
oliytem
uppe
raw
ratnury
ienia
Trw
antra
spnsp
ortorc
owieego
30 czerwca 2003 r.)
Dozoru Techn
icznego
do wytwarzan
ia i dostawy
na teren Polski
agregatów
do kontroli tem
peratury
w transporcie
(Decyzja nr
(Decyzja nr TDT-W-49/03
z dnia
www.thermo
king.pl
www.thermoking.pl
TDT-W-49/03 z
dnia 30 czerw
ca 2003 r.)
SERIA B
kody alarmowe
z opisem tekstowym
ciekłokrystaliczny
wyświetlacz
Agregat z napędem elektrycznym
do utrzymywania temperatury produktów chłodzonych
wyjmowany panel
sterowania
3 liczniki
motogodzin
automatyczny
restart
przypomnienie
o przeglądach
SMART REEFER
ostrzegawczy
sygnał dźwiękowy
parownik ES 100C
Dane techniczne
B-100-10
B-100-20
Kubatura zabudowy -20°C
2,5 m3
2,5 m3
Kubatura zabudowy +3°C
6,0 m3
6,0 m3
jednokomorowe
jednokomorowe
chłodzonych / mrożonych
chłodzonych / mrożonych
akumulator 12 V (24 V)
akumulator 12 V (24 V)
/ sieć 230 V
HFC R-134A; 0,95 kg
HFC R-134A; 0,95 kg
1050 W / 390 W
1050 W / 390 W
nie dotyczy
1078 W / 428 W
680 m3/h
680 m3/h
Typ aplikacji
Transport towarów
Zasilanie agregatu:
alternator 125 A; akumulator 90 Ah
Czynnik chłodniczy
Wydajność chłodnicza
- silnik pojazdu 0°C / -20°C
Wydajność chłodnicza
-sieć 230 V 0°C / -20°C
Wydajność wentylatorów
Typ sterownika
Sprężarka
Waga agregatu *
Direct Smart Reefer
Direct Smart Reefer
C 206-Y; 47,7 cm
C 206-Y; 47,7 cm3
3
56,0 kg
68,0 kg
12 V (24 V)
12 V (24 V)
! 4+
Instalacja elektryczna
Dla produktów świeżych: dobór przy założeniu temp. zewn. do 30°C, pięciu otwarciach drzwi na godzinę oraz izolacji komory 0,70 W/m2K.
Dla produktów mrożonych brak danych TK. W przybliżeniu można przyjąć: Dobór przy założeniu temp. zewn. do 30°C, jednym otwarciu drzwi na godzinę oraz izolacji komory 0,35 W/m2K.
Podstawowe zalety:
Wyposażenie standardowe i dostępne opcje:
- Zaprojektowany głównie dla przewozu świeżych produktów w małych
pojazdach dostawczych o scalonym
nadwoziu
- Nie wymaga montażu sprężarki w
komorze silnika umożliwiając zastosowanie agregatu w nietypowych
pojazdach
- Ultra cienki parownik zapewnia masymalną przestrzeń ładunkową
- Elektroniczny, kabinowy sterownik
„Direct Smart Reefer”
- Wysoka wydajność przy niskim poborze prądu
- Przyjazny dla środowiska czynnik chłodniczy HFC R134A
- Automatyczne rozmrażanie gorącym gazem
- Silnik prądu stałego napędzany z akumulatora 12 V (24 V), wymaga
akumulatora min. 90 Ah i alternatora mni. 125 A
- Elektroniczny, kabinowy sterownik „Direct Smart Reefer”
- Elektryczny termostat
- w opcji: z napędem stacjonarnym możliwość podłączenia agregatu
do sieci 230 V
- w opcji: czujnik otwarcia drzwi zabezpieczający ładunek przed niepożądaną wymianą powietrza (automatyczne wyłączenie agregatu przy
otwartych drzwiach)
- w opcji: kontrakty serwisowe
dostosowane do indywidualnych potrzeb użytkowników i gwarantujące stałe koszty eksploatacji
SERIA C
Pełne bezpieczeństwo ładunków
wymagających chłodzenia powyżej 0°C
M-15 II
parownik ES 100C
Dane techniczne
Kubatura zabudowy +3°C
Typ aplikacji
parownik ES 200C
C-100
C-200
parownik ES 300C
C-300
13,0 m
19,0 m
27,0 m3
jednokomorowe
jednokomorowe
jednokomorowe
3
3
Transport towarów
chłodzonych
chłodzonych
chłodzonych
Zasilanie agregatu:
silnik pojazdu
silnik pojazdu
silnik pojazdu
Czynnik chłodniczy
HFC R-134A; 0,8 kg
HFC R-134A; 1,2 kg
HFC R-134A; 1,4 kg
Wydajność chłodnicza 3°C
1470 W
2410 W
3155 W
Wydajność wentylatorów
680 m /h
1100 m /h
1300 m3/h
mikroprocesorowy
sterownik kabinowy M-15 II
mikroprocesorowy
sterownik kabinowy M-15 II
mikroprocesorowy
sterownik kabinowy M-15 II
TM 08 HD; 82,0 cm3
TM 13 HD; 131,0 cm3
TM 15 HD; 147,6 cm3
46,5 kg
51,0 kg
56,0 kg
12 V (24 V)
12 V (24 V)
Typ sterownika
Sprężarka
Waga agregatu*
Instalacja elektryczna
3
3
12 V (24 V)
! 4+
Dobór przy założeniu temp. zewn. do 30°C, pięciu otwarciach drzwi na godzinę oraz izolacji komory 0,70 W/m K.
2
Podstawowe zalety:
Wyposażenie standardowe i dostępne opcje:
- Zaprojektowany wyłącznie dla przewozu produktów świeżych
- Łatwy w obsłudze
- Minimalizujący koszty eksploatacji
- Ultra cienki parownik zapewnia masymalną przestrzeń ładunkową
- Nowy, mikroprocesorowy sterownik
kabinowy M-15 II
- Przyjazny dla środowiska czynnik chłodniczy HFC R134A
- Nowy, mikroprocesorowy sterownik kabinowy M-15 II
- Ciągła praca wentylatorów zapobiega oszranianiu parownika
- Stałe ustawienie termostau elektronicznego
- w opcji: magnetyczny wyłącznik drzwi zabezpieczający ładunek przed
dodatkową wymianą powietrza
- w opcji: kontrakty serwisowe
dostosowane do indywidualnych potrzeb użytkowników i gwarantujące stałe koszty eksploatacji
- w opcji: montowany w kabinie rejestrator temperatury ładunku z
wbudowaną drukarką
* Waga podana bez sprężarki i zestawu montażowego
V-100
V-100 MAX
kody alarmowe
z opisem tekstowym
ciekłokrystaliczny
wyświetlacz
Uniwersalny, wysokowydajny agregat
przeznaczony do samochodów dostawczych
wyjmowany panel
sterowania
3 liczniki
motogodzin
automatyczny
restart
przypomnienie
o przeglądach
SMART REEFER
ostrzegawczy
sygnał dźwiękowy
parownik ES 100 / ES 100 MAX
Dane techniczne
V-100
V-100 MAX
Kubatura zabudowy -20°C
4,0 m
10,0 m3
Kubatura zabudowy +3°C
13,0 m3
15,0 m3
jednokomorowe
jednokomorowe
Transport towarów
chłodzonych / mrożonych
chłodzonych / mrożonych
Zasilanie agregatu
silnik pojazdu / sieć 230 V
silnik pojazdu / sieć 230 V
Czynnik chłodniczy
HFC R-134A; 1,0 kg
HFC R-404A; 1,0 kg
Wydajność chłodnicza
- silnik pojazdu 0°C / -20°C
1530 W / 575 W
2055 W / 960 W
Wydajność chłodnicza
-sieć 230 V 0°C / -20°C
985 W / 300 W
1410 W / 660 W
680 m3/h
680 m3/h
Smart Reefer
Smart Reefer
TM 08; 82,0 cm (Jet Lube)
TM 08; 82,0 cm3 (Jet Lube, Jet Cool)
12 V (24 V)
12 V (24 V)
Typ aplikacji
Wydajność wentylatorów
Typ sterownika
Sprężarka drogowa
3
3
Instalacja elektryczna
Dostępne wersje
10
20
10
20
Zasilanie elektryczne z sieci
nie
Ogrzewanie
nie
62,0 kg
30
50
230 V
nie
nie
nie
230 V
nie
230 V
nie
tak
tak
80,0 kg
62,0 kg
80,0 kg
68,0 kg
86,0 kg
! 4+
Waga agregatu *
Dla produktów świeżych: dobór przy założeniu temp. zewn. do 30°C, pięciu otwarciach drzwi na godzinę oraz izolacji komory 0,50 W/m K.
Dla produktów mrożonych: dobór przy założeniu temp. zewn. do 30°C, dwóch otwarciach drzwi na godzinę oraz izolacji komory 0,35 W/m2K.
2
Podstawowe zalety:
Wyposażenie standardowe i dostępne opcje:
- Optymalna wydajność chłodnicza przy minimalnym koszcie
- Sekcja skraplacza montowana
czołowo na zabudowie lub na
dachu pojazdu
- Ultra cienki parownik zapewnia
masymalną przestrzeń ładunkową
-E
lektroniczny, kabinowy sterownik „Direct Smart Reefer”. Stały
monitoring temperatury ładunku i pracy agregatu
- Funkcje
Jet Lube i Jet Cool dla
wydłużenia żywotności sprężarki
- Przyjazny dla środowiska czynnik chłodniczy HFC R134A i R-404A
- Automatyczne rozmrażanie gorącym gazem
- Elektroniczny, kabinowy sterownik „Direct Smart Reefer”
- Elektryczny termostat
- System Jet Lube - wspomaganie smarowania oraz Jet Cool - wtrysk ciekłego czynnika chłodniczego dla wydłużenia niezawodności i żywotności sprężarki
- w opcji: z napędem stacjonarnym możliwość podłączenia agregatu do sieci 230 V
- w opcji: czujnik otwarcia drzwi zabezpieczający ładunek przed niepożądaną wymianą powietrza (automatyczne wyłączenie agregatu przy otwartych drzwiach)
- w opcji: kontrakty serwisowe
dostosowane do indywidualnych potrzeb
użytkowników i gwarantujące stałe koszty eksploatacji
- w opcji: montowany w kabinie rejestrator temperatury ładunku z wbudowaną
drukarką
* Waga podana bez sprężarki i zestawu montażowego
V-200
V-200 MAX
kody alarmowe
z opisem tekstowym
ciekłokrystaliczny
wyświetlacz
Uniwersalny, wysokowydajny agregat
przeznaczony do samochodów dostawczych
wyjmowany panel
sterowania
3 liczniki
motogodzin
automatyczny
restart
przypomnienie
o przeglądach
SMART REEFER
ostrzegawczy
sygnał dźwiękowy
parownik ES 200 / ES 200 MAX
Dane techniczne
V-200
V-200 MAX
Kubatura zabudowy -20°C
9,0 m3
14,0 m3
Kubatura zabudowy +3°C
19,0 m3
22,0 m3
jednokomorowe
jednokomorowe
Transport towarów
chłodzonych / mrożonych
chłodzonych / mrożonych
Zasilanie agregatu
silnik pojazdu / sieć
silnik pojazdu / sieć
Czynnik chłodniczy
HFC R-134A; 1,4 kg
HFC R-404A; 1,25 kg
Wydajność chłodnicza
- silnik pojazdu 0°C / -20°C
2205 W / 1050 W
2650 W / 1480 W
Wydajność chłodnicza
-sieć 230 V 0°C / -20°C
1750 W / 655 W
1945 W / 1055 W
1040 m3/h
1040 m3/h
Direct Smart Reefer
Direct Smart Reefer
TM 13; 131,0 cm (Jet Lube)
TM 13; 131,0 cm3 (Jet Lube, Jet Cool)
12 V (24 V)
12 V (24 V)
Typ aplikacji
Wydajność wentylatorów
Typ sterownika
Sprężarka drogowa
3
Instalacja elektryczna
Dostępne wersje
10
20
10
20
30
50
Zasilanie elektryczne z sieci
nie
230 V / 400 V
nie
230 V /
400 V
nie
230 V /
400 V
Ogrzewanie
nie
nie
nie
nie
tak
tak
99,0 kg
118,0 kg
99,0 kg
118,0 kg
99,0 kg
124,0 kg
! 4+
Waga agregatu *
Dla produktów świeżych: dobór przy założeniu temp. zewn. do 30°C, pięciu otwarciach drzwi na godzinę oraz izolacji komory 0,50 W/m2K.
Dla produktów mrożonych: dobór przy założeniu temp. zewn. do 30°C, dwóch otwarciach drzwi na godzinę oraz izolacji komory 0,35 W/m2K.
Podstawowe zalety:
Wyposażenie standardowe i dostępne opcje:
- Optymalna wydajność chłodnicza przy minimalnym koszcie
- Sekcja skraplacza montowana
czołowo na zabudowie lub na
dachu pojazdu
- Ultra cienki parownik zapewnia
masymalną przestrzeń ładunkową
-E
lektroniczny, kabinowy sterownik „Direct Smart Reefer”. Stały
monitoring temperatury ładunku i pracy agregatu
- Funkcje
Jet Lube i Jet Cool dla
wydłużenia żywotności sprężarki
- Przyjazny dla środowiska czynnik chłodniczy HFC R134A i R-404A
- Automatyczne rozmrażanie gorącym gazem
- Elektroniczny, kabinowy sterownik „Direct Smart Reefer”
- Elektryczny termostat
- System Jet Lube - wspomaganie smarowania oraz Jet Cool - wtrysk ciekłego czynnika chłodniczego dla wydłużenia niezawodności i żywotności sprężarki
- w opcji: z napędem stacjonarnym możliwość podłączenia agregatu do sieci 230 V
- w opcji: czujnik otwarcia drzwi zabezpieczający ładunek przed niepożądaną wymianą powietrza (automatyczne wyłączenie agregatu przy otwartych drzwiach)
- w opcji: kontrakty serwisowe
dostosowane do indywidualnych potrzeb
użytkowników i gwarantujące stałe koszty eksploatacji
- w opcji: montowany w kabinie rejestrator temperatury ładunku z wbudowaną
drukarką
* Waga podana bez sprężarki i zestawu montażowego
V-300
V-300 MAX
kody alarmowe
z opisem tekstowym
ciekłokrystaliczny
wyświetlacz
Uniwersalny, wysokowydajny agregat
przeznaczony do samochodów dostawczych
wyjmowany panel
sterowania
3 liczniki
motogodzin
automatyczny
restart
przypomnienie
o przeglądach
SMART REEFER
ostrzegawczy
sygnał dźwiękowy
parownik ES 300 / ES 300 MAX
Dane techniczne
V-300
V-300 MAX
Kubatura zabudowy -20°C
12,0 m3
20,0 m3
Kubatura zabudowy +3°C
27,0 m3
32,0 m3
jednokomorowe
jednokomorowe
Transport towarów
chłodzonych / mrożonych
chłodzonych / mrożonych
Zasilanie agregatu
silnik pojazdu / sieć
silnik pojazdu / sieć
Czynnik chłodniczy
HFC R-134A; 1,75 kg
HFC R-404A; 1,75 kg
Wydajność chłodnicza
- silnik pojazdu 0°C / -20°C
2865 W / 1200 W
3390 W / 1900 W
Wydajność chłodnicza
-sieć 230 V 0°C / -20°C
1855 W / 720 W
1930 W / 1180 W
1295 m3/h
1295 m3/h
Direct Smart Reefer
Direct Smart Reefer
TM 15 XD; 146,7 cm (Jet Lube)
TM 15 XD; 146,7 cm3 (Jet Lube, Jet Cool)
12 V (24 V)
12 V (24 V)
Typ aplikacji
Wydajność wentylatorów
Typ sterownika
Sprężarka drogowa
3
Instalacja elektryczna
Dostępne wersje
10
20
10
20
30
50
Zasilanie elektryczne z sieci
nie
230 V / 400 V
nie
230 V /
400 V
nie
230 V /
400 V
Ogrzewanie
nie
nie
nie
nie
tak
tak
96,0 kg
121,0 kg
96,0 kg
! 4+
Waga agregatu *
121,0 kg 102,0 kg 127,0 kg
Dla produktów świeżych: dobór przy założeniu temp. zewn. do 30°C, pięciu otwarciach drzwi na godzinę oraz izolacji komory 0,50 W/m2K.
Dla produktów mrożonych: dobór przy założeniu temp. zewn. do 30°C, dwóch otwarciach drzwi na godzinę oraz izolacji komory 0,35 W/m2K.
Podstawowe zalety:
Wyposażenie standardowe i dostępne opcje:
- Optymalna wydajność chłodnicza przy minimalnym koszcie
- Sekcja skraplacza montowana
czołowo na zabudowie lub na
dachu pojazdu
- Ultra cienki parownik zapewnia
masymalną przestrzeń ładunkową
-E
lektroniczny, kabinowy sterownik „Direct Smart Reefer”. Stały
monitoring temperatury ładunku i pracy agregatu
- Funkcje
Jet Lube i Jet Cool dla
wydłużenia żywotności sprężarki
- Przyjazny dla środowiska czynnik chłodniczy HFC R134A i R-404A
- Automatyczne rozmrażanie gorącym gazem
- Elektroniczny, kabinowy sterownik „Direct Smart Reefer”
- Elektryczny termostat
- System Jet Lube - wspomaganie smarowania oraz Jet Cool - wtrysk ciekłego czynnika chłodniczego dla wydłużenia niezawodności i żywotności sprężarki
- w opcji: z napędem stacjonarnym możliwość podłączenia agregatu do sieci 230 V
- w opcji: czujnik otwarcia drzwi zabezpieczający ładunek przed niepożądaną wymianą powietrza (automatyczne wyłączenie agregatu przy otwartych drzwiach)
- w opcji: kontrakty serwisowe
dostosowane do indywidualnych potrzeb
użytkowników i gwarantujące stałe koszty eksploatacji
- w opcji: montowany w kabinie rejestrator temperatury ładunku z wbudowaną
drukarką
* Waga podana bez sprężarki i zestawu montażowego
V-400 MAX
V-400 MAX
kody alarmowe
z opisem tekstowym
3 liczniki
motogodzin
kody
alarmowe
z opisem tekstowym
przypomnienie
3
o liczniki
przeglądach
motogodzin
przypomnienie
o przeglądach
ciekłokrystaliczny
wyświetlacz
ciekłokrystaliczny
wyświetlacz
Wysokowydajny agregat
przeznaczony do samochodów
ciężarowych
Wysokowydajny
agregat
przeznaczony do samochodów ciężarowych
wyjmowany panel
sterowania
automatyczny
wyjmowany panel
restart
sterowania
ostrzegawczy
automatyczny
sygnał
dźwiękowy
restart
SMART REEFER
SMART REEFER
ostrzegawczy
sygnał dźwiękowy
parownik ES 400 MAX
Dane techniczne
V-400
MAX
parownik
ES 400 MAX
Kubatura zabudowy -20oC / 30oC
25 m3
Kubatura zabudowy 6oC / 30oC
Funkcja TCC
3 poziomy wydajności chłodniczej
poziom TCC 1
szybkie obniżanie temperatury,
zdolność do pracy w ekstremalnych
warunkach zewnętrznych
obydwa wentylatory skraplacza pracują
na wysokich obrotach
poziom TCC 2
cichsza praca agregatu
i niskie zużycie paliwa
obydwa wentylatory skraplacza
pracują na niskich obrotach
poziom TCC 3
minimalna hałaśliwość agregatu
i zużycie paliwa
38 m3
Dane techniczne
Typ aplikacji
Kubatura
zabudowy -20°C
Transport
towarów
Kubatura
zabudowy +6°C
Zasilanie agregatu
V-400 MAX
jedno-komorowe
22,0
m
chłodzonych / mrożonych
/ głęboko
mrożonych
3
34,0
m
silnik pojazdu / sieć
3
Typchłodniczy
aplikacji
Czynnik
Transport
towarów
Wydajność
chłodnicza
o
C / -20oC / -25oC
silnik pojazdu
0
Zasilanie agregatu
jednokomorowe
HFC R-404A;
3,2 kg
chłodzonych / mrożonych
4200 W / 2300 W / 1825 W
silnik pojazdu / sieć
Wydajność
chłodnicza
Czynnik
chłodniczy
sieć 0oC / -20oC / -25oC
Wydajność chłodnicza
Wydajność
- silnikwentylatorów
pojazdu 0°C / -20°C
Typ sterownika
Wydajność chłodnicza
HFC
R-404A;
3,20 W
kg
4150 W
/ 2285
W / 1790
-sieć 400 V 0°C / -20°C
Sprężarka
Wydajność wentylatorów
Silnik elektryczny
4200 m
W3//h2300 W
1450
SMART REEFER®: elektroniczny
4150 W / 2285 W
TM16 @ 6 cyl.; Jet Lube™; Jet Cool™
m3/h
400V/3/50 1450
lub 230V/3/50
Typ elektryczna
sterownika
Instalacja
Direct
Smart Reefer
12 / 24V
Okres Sprężarka
gwarancji drogowa
Instalacja
elektryczna
Dostępne
wersje
TM 15 XD; 12
146,7
cm3 (Jet Lube, Jet Cool)
miesięcy
10
12 V (24 V) 20
Dostępne
wersje
Zasilanie
elektryczne
10nie
20
30tak
50
Zasilanie elektryczne z sieci
Grzanie
nie
nie
400 V
nie
nie
400 V
Waga Ogrzewanie
agregatu *
nie
76 kg
nie
!! +
praca wentylatorów skraplacza
zatrzymana
dotyczy agregatów V-400/500/700
Waga agregatu *
tak kg
148
tak
76,0
kg sprężarki
148,0 kgi zestawu
76,0 kg
148,0 kg
* bez
montażowego
Dla produktów świeżych: dobór przy założeniu temp. zewn. do 30°C, pięciu otwarciach drzwi na godzinę oraz izolacji komory 0,50 W/m2K.
Dla produktów mrożonych: dobór przy założeniu temp. zewn. do 30°C, dwóch otwarciach drzwi na godzinę oraz izolacji komory 0,35 W/m2K.
Podstawowe zalety:
Wyposażenie standardowe i dostępne
Podstawowe
zalety:
Wyposażenie
opcje: standardowe i dostępne opcje:
- Wysoka wydajność chłodnicza oraz szybkie obniżanie
- W
ysoka wydajność chłodnicza oraz bardzo szybkie
- P rzyjazny- dla
środowiska
chłodniczy
HFC R-404A
temperatury
Funkcja
TCC czynnik
- trzy poziomy
wydajności
chłodniczej
obniżanie temperatury
A
utomatyczne
rozmrażanie
gorącym
gazem
i
obrotów
wentylatorów
skraplacza
automatycznie
- Wydajność chłodnicza pracy na zasilaniu elektrycznym
- W
ydajność
chłodnicza
na zasilaniu
sieciowym
bliska zasilania
dostosowywane
do bieżących
-E
lektroniczny,
kabinowy sterownik
„Direct wymagań
Smart Reefer”
równa
85-95%
wydajności
chłodniczej
podczas
(85-95%)
wydajności
podczas
zasilania
silnikiem
Nowoczesny
sterownik
kabinowy
i automatyczne
silnikiem pojazdu
-E
lektroniczny termostat
pojazdu
odszranianie parownika
- Ultracienki parownik (220 mm) pozwalający utrzymać
- S ystem Jet Lube - wspomaganie smarowania oraz Jet Cool - wtrysk
- Ultra cienki parownik (220 mm)pozwalający utrzymać
- Zintegrowany ze sterownikiem czujnik otwarcia drzwi
ciekłego czynnika chłodniczego dla wydłużenia niezawodności i żywotmaksymalną
przestrzeń
ładunkową;
wysokiej
wydajności
masymalną przestrzeń ładunkową; wysokiej wydajności
- dla dodatkowej ochrony przewożonego ładunku
ności sprężarki
wentylatory
parownika
lepszej
kontroli
temperatury
wentylatory
parownika
dla dla
lepszej
kontroli
temperatury
- System Jet Lube™ - wspomaganie smarowania
- T rzystopniowa wydajność wentylatorów skraplacza (funkcja TCC), cicha
do przewozu
towarów
głęboko
mrożonych,
-- SPrzeznaczony
zczególnie nadaje
się do dystrybucji
towarów
świeoraz Jet Cool™ - wtrysk ciekłego czynnika chłodniczego
praca, mniejsze obciążenie dla silnika pojazdu
mrożonych
chłodzenia
żych,
równieżlub
dowymagających
przewozu towarów
mrożonych
dla wydłużenia niezawodności i żywotności sprężarki
- Komponenty
elektryczne
hermetycznie
przed wilgocią
stylistyka
sekcji
skraplacza
- Niezależna
sprężarka
tłokowazabezpieczone
pracująca na zasilaniu
-- EAtrakcyjna
lektroniczny,
kabinowy
sterownik
„Direct Smart Rew
opcji:
z
napędem
stacjonarnym
możliwość
podłączenia
agregatu do
elektrycznym dla trwałości i cichej pracy urządzenia
Stały monitoring
temperatury
ładunku
i pracy
- efer”.
Gwarantowana
niezawodność,
prosty
montaż
i łatwość
sieci
400
V
agregatu
- Opcjonalny rejestrator temperatury ładunku TranScan R
serwisowania
TranScan
opcji: lub
czujnik
otwarciaXL
drzwi zabezpieczający ładunek przed niepo-- Funkcje
Jet Lube
i Jet Cool
dla wydłużenia
żywotnoCicha praca,
mniejsze
obciążenie
dla silnika
pojazdu- w
żądaną wymianą
powietrza
(automatyczne
wyłączenie
agregatu przy
- Komponenty
elektryczne
hermetycznie
zabezpieczone
przed
ści sprężarki
- Trzystopniowa wydajność chłodnicza (funkcja TCC) otwartych drzwiach)
wodą
i
wilgocią
- Trzystopniowa wydajność wentylatorów skraplacza
- System szybkozłączek dla zwiększonej szczelności - w
dostosowane
do indywidual opcji:- Przyjazny
kontrakty dla
serwisowe
środowiska, powszechnie
dostępny
czynnik
(funkcja TCC), cicha praca, mniejsze obciążenie dla
i niezawodności
nych potrzeb
użytkowników
i gwarantujące stałe koszty eksploatacji
chłodniczy
HFC R404A
silnika
pojazdu układu oraz łatwości montażu
-w
opcji: montowany w kabinie rejestrator temperatury ładunku z
- System szybkozłączek dla zwiększenia szczelności i
wbudowaną drukarką
niezawodności układu oraz łatwości montażu
4
4
* Waga podana bez sprężarki i zestawu montażowego
V-500
V-500 MAX
V-500 MAX
Wszechstronny, wysokowydajny agregat
przeznaczony do samochodów ciężarowych
Wszechstronny, wysokowydajny agregat
przeznaczony do samochodów ciężarowych
kody alarmowe
wyjmowany
panel panel
kody alarmoweciekłokrystaliczny
ciekłokrystaliczny
wyjmowany
z opisemztekstowym
sterowania
opisem tekstowymwyświetlacz
wyświetlacz
sterowania
3 liczniki
3 liczniki
motogodzin
motogodzin
przypomnienie
przypomnienie
o przeglądach
o przeglądach
automatyczny
automatyczny
restart
restart
SMART
REEFER
SMART
REEFER
parownik ES 500 MAX
parownik ES 500
ostrzegawczy
ostrzegawczy
sygnał
dźwiękowy
sygnał
dźwiękowy
Dane techniczne
Dane
o techniczne
o
Kubatura
zabudowy
-20
C
/
30
C
V-500
19 m
3
opcjonalna
sprężarka tłokowa TK 312R
dla podwyższenia wydajności
i trwałości agregatu
V-500 MAX
V-500 MAX /
29 m3 MAX plus
V-500
V-500 / V-500 plus
Kubatura zabudowy 6 C / 30 C
38 m3
46 m3
Kubatura zabudowy -20°C
15,0 m3 / 16,0 m3
24,0 m3 / 26,0 m3
Typ aplikacji
jedno-komorowe
jedno-komorowe
Kubatura zabudowy +6°C
33,0 m3 / 33,0 m3
40,0 m3 / 40,0 m3
Transport towarów
chłodzonych / mrożonych
chłodzonych / mrożonych / głęboko mrożonych
Typ aplikacji
jednokomorowe
jednokomorowe
Zasilanie agregatu
silnik pojazdu / sieć
silnik pojazdu / sieć
Transport towarów
chłodzonych / mrożonych
chłodzonych / mrożonych
Czynnik chłodniczy
HFC R-134A; 3,6 kg
HFC R-404A; 3,7 kg
Zasilanie agregatu
silnik pojazdu / sieć
silnik pojazdu / sieć
Wydajność chłodnicza Czynnik chłodniczy
HFC R-134A; 3,6 kg
3,7Wkg
3700 W / 1535 W / n/d
4950 W / HFC
2600R-404A;
W / 2025
silnik pojazdu 0oC / -20oC / -25oC
3
3
Sprężarka drogowa (standard)
TM 16 XD; 163,0 cm (Jet Lube) TM 16 XD; 163,0 cm (Jet Lube, Jet Cool)
Wydajność chłodnicza 3350
W
/
1430
W / n/d
4150 W / 2285
o
o
o
Wydajność
chłodnicza
3700 W / 1535 W
4950W
W//1790
2600W
W
C / -25 C(standard) - silnik pojazdu 0°C / -20°C
sieć
0 C / -20
o
o
Sprężarka wentylatorów
drogowa (plus)
Wydajność
2400 m3/h
Wydajność
chłodnicza (plus) - silnik pojazdu 0°C / -20°C
Typ
sterownika
4150 W REEFER
/ 1685 W®: elektroniczny
SMART
Wydajność chłodnicza - sieć 230 V 0°C / -20°CTM16 @ 6 cyl.; Jet Lube™
3350 W / 1430 W
Sprężarka
3
Wydajność
wentylatorów
Silnik
elektryczny
400V/3/50 lub 230V/3/50 2400 m /h
Typ sterownika
Instalacja
elektryczna
Instalacja
elektryczna
Okres
gwarancji
Dostępne
wersje wersje
Dostępne
Zasilanie
elektryczne
Zasilanie elektryczne z sieci
10
Ogrzewanie
Grzanie
nie
TK 312
2400
m3R;
/h 186,7 cm3
TK 312 R; 186,7 cm3
12 / 24V
Direct Smart Reefer
12 miesięcy
12 V (24 V)
10
20
nie
tak
nie
nie
5345 W / 2775 W
4150
W / 2285
TM16 @ 6 cyl.; Jet
Lube™;
Jet W
Cool ™
3
2400
m
/h
400V/3/50 lub 230V/3/50
20 10
400 Vnie
Direct
Smart Reefer
12
/ 24V
12 V (24 V)
12 miesięcy
10 20 20 30 30
5050
nie tak 400 V nie nie
400 V
tak
nie nie nie tak tak
taktak
129 kg167
/ kg
201 kg /94 135
207
kg kg / 167
kgkg /
134,5 kg 206,5 kg 140,5 kg 212,5 kg
! 44+
Waga
Wagaagregatu
agregatu* *
nie
94 kg
129,0
167 kg
kg /
134,5 kg
nie nie
201,0 kg
94 /kg
206,5 kg
Dla produktów świeżych: dobór przy założeniu temp. zewn. do 30°C, pięciu otwarciach drzwi na godzinę oraz izolacji komory 0,50 W/m2K.
Dla produktów mrożonych: dobór przy założeniu temp. zewn. do 30°C, dwóch otwarciach drzwi na godzinę oraz izolacji komory 0,35 W/m2K.
Podstawowe zalety:
* bez sprężarki i zestawu montażowego
Wyposażenie standardowe i dostępne opcje:
zalety:
i dostępne
- Funkcja TCC -standardowe
trzy poziomy wydajności
chłodniczej i opcje:
obrotów
-Podstawowe
Wysoka wydajność
chłodnicza oraz szybkie obniżanie Wyposażenie
- temperatury
Wysoka wydajność chłodnicza oraz szybkie obniżanie
temperatury
- Wydajność chłodnicza pracy na zasilaniu elektrycznym
- Wydajność chłodnicza na zasilaniu sieciowym bliska (85równa
85-95% wydajności
chłodniczej
95%) wydajności
podczas zasilania
silnikiempodczas
pojazdu
zasilania
silnikiem
pojazdu
- Ultra cienki parownik (220 mm)pozwalający utrzymać
- Ultracienki
parownikładunkową;
(220 mm)wysokiej
pozwalający
utrzymać
masymalną przestrzeń
wydajności
wentylatory parownika
dla ładunkową;
lepszej kontroli temperatury
maksymalną
przestrzeń
- wysokiej
Przeznaczony
do przewozu
towarów parownika
głęboko mrożonych,
wydajności
wentylatory
mrożonych
wymagających
chłodzenia
dla
lepszej lub
kontroli
temperatury
Elektroniczny, kabinowy sterownik „Direct Smart Reefer”.
-- Przeznaczony
do przewozu towarów głęboko
Stały monitoring temperatury ładunku i pracy agregatu
mrożonych, mrożonych lub wymagających chłodzenia
- Funkcje Jet Lube i Jet Cool dla wydłużenia żywotności
- Atrakcyjna
sprężarki stylistyka sekcji skraplacza
-- Gwarantowana
niezawodność,
prostyskraplacza
montaż
Trzystopniowa wydajność
wentylatorów
cicha praca, mniejsze obciążenie dla silnika
i(funkcja
łatwośćTCC),
serwisowania
pojazdu
- Cicha praca, mniejsze obciążenie dla silnika pojazdu
- System szybkozłączek dla zwiększenia szczelności i nieza- Trzystopniowa
chłodnicza
wodności układuwydajność
oraz łatwości
montażu (funkcja TCC)
- System szybkozłączek dla zwiększonej szczelności
i niezawodności układu oraz łatwości montażu
wentylatorów
skraplacza
- Przyjazny
dla środowiska
czynnikautomatycznie
chłodniczy HFCdostosowywane
R-134A lub R-404A
do bieżących
wymagań
- Automatyczne
rozmrażanie
gorącym gazem
- Opcjonalna
sprężarka
tłokowa
TK 312R
- Elektroniczny,
kabinowy
sterownik
„Direct
Smart(wersja
Reefer”Plus) dla podwyższenia
wydajności i trwałości agregatu
- Elektroniczny termostat
- Nowoczesny sterownik kabinowy i automatyczne odszranianie parownika
- System Jet Lube - wspomaganie smarowania oraz Jet Cool - wtrysk ciekłego czynniZintegrowany
sterownikiem
czujnik otwarcia
drzwisprężarki
- dla dodatkowej
ka -chłodniczego
dlaze
wydłużenia
niezawodności
i żywotności
ochrony przewożonego
ładunku skraplacza (funkcja TCC), cicha praca,
- Trzystopniowa
wydajność wentylatorów
mniejsze
obciążenie
dla silnika
pojazdu
- System
Jet Lube™
- wspomaganie
smarowania oraz Jet Cool™*
- wtrysk ciekłego
czynnika
chłodniczego
dla wydłużenia
niezawodności
- Komponenty
elektryczne
hermetycznie
zabezpieczone
przed wilgocią
i
żywotności
sprężarki
- w opcji: możliwość zastosowania sprężarki TK 312 R o podwyższonej wydajności
Niezależna
sprężarka
tłokowa
pracująca
na zasilaniu
- w -opcji:
możliwość
podłączenia
agregatu
do sieci
400 V elektrycznym
dla
trwałości
i
cichej
pracy
urządzenia
- w opcji: czujnik otwarcia drzwi zabezpieczający ładunek przed niepożądaną wy- Opcja
grzania;
opcja dwutemperaturowa*
mianą
powietrza
(automatyczne
wyłączenie agregatu przy otwartych drzwiach)
Opcjonalny
rejestrator
temperatury ładunku
TranScan
R lub XL po- w opcji: kontrakty serwisowe
dostosowane
do indywidualnych
trzeb
użytkowników
i gwarantujące
stałe koszty
eksploatacji przed wodą
- Komponenty
elektryczne
hermetycznie
zabezpieczone
i wilgocią
- w opcji:
montowany w kabinie rejestrator temperatury ładunku z wbudowaną
drukarką
- Przyjazny dla środowiska, powszechnie dostępny czynnik chłodniczy
* Waga
podana
bezMAX)
sprężarki i zestawu montażowego
(HFC R134A – V-500, HFC
R404A
– V-500
(TM 16 XD waży 7,5 kg; TK 312 R waży 13,0 kg)
* tylko wersja V-500 MAX
V-700 MAX
Najwyższa wydajność
chłodnicza i grzewcza w swojej klasie
parownik ES 700 MAX
Dane techniczne
Długość zabudowy -20°C
7,00 m
Długość zabudowy +6°C
7,75 m
Typ aplikacji
!
jednokomorowe
Transport towarów
chłodzonych / mrożonych / głęboko mrożonych
Zasilanie agregatu
silnik pojazdu / sieć
Czynnik chłodniczy
HFC R-404A; 5,01 kg
Wydajność chłodnicza
- silnik pojazdu 0°C / -20°C
6800 W / 3700 W
Wydajność chłodnicza
-sieć 400 V 0°C / -20°C
5700 W / 3060 W
Wydajność wentylatorów
sprężarka tłokowa TK 315 R
w standardzie
V-700 MAX
Typ sterownika
Sprężarka drogowa
2750 m3/h
Smart Reefer
TK 315 R; 226,0 cm3 (Jet Lube, Jet Cool)
Instalacja elektryczna
24 V
Zasilanie elektryczne z sieci
400 V
4+
Waga agregatu *
210,0 kg
Dla produktów świeżych: dobór przy założeniu temp. zewn. do 30°C, pięciu otwarciach drzwi na godzinę oraz izolacji komory 0,50 W/m2K.
Dla produktów mrożonych: dobór przy założeniu temp. zewn. do 30°C, dwóch otwarciach drzwi na godzinę oraz izolacji komory 0,35 W/m2K.
Podstawowe zalety:
Wyposażenie standardowe i dostępne opcje:
- Wysoka wydajność zarówno w cyklu
chłodzenia jak i grzania
- Wydajność chłodnicza na zasilaniu
sieciowym bliska (85-95%) wydajności
podczas zasilania silnikiem pojazdu
- Ultra cienki parownik (220 mm)pozwalający utrzymać masymalną przestrzeń
ładunkową
- Unikalny, „odrócony” cykl układu
chłodniczego dla zapewnienia wysokiej
wydajności grzewczej i wyjątkowo szybkiego odszraniania
- Elektroniczny, kabinowy sterownik
„Direct Smart Reefer”. Stały monitoring
temperatury ładunku i pracy agregatu
- Funkcje Jet Lube i Jet Cool dla wydłużenia żywotności sprężarki
- Trzystopniowa wydajność wentylatorów skraplacza (funkcja TCC), cicha
praca, mniejsze obciążenie dla silnika
pojazdu
- Przyjazny dla środowiska czynnik chłodniczy HFC R-404A
- Automatyczne rozmrażanie gorącym gazem
- Elektroniczny, kabinowy sterownik „Direct Smart Reefer”
- Elektroniczny termostat
- System Jet Lube - wspomaganie smarowania oraz Jet Cool - wtrysk ciekłego czynnika
chłodniczego dla wydłużenia niezawodności i żywotności sprężarki
- Trzystopniowa wydajność wentylatorów skraplacza (funkcja TCC), cicha praca, mniejsze
obciążenie dla silnika pojazdu
- Tłokowa sprężarka TK 315 R o podwyższonej wydajności
- Komponenty elektryczne hermetycznie zabezpieczone przed wilgocią
- Możliwość podłączenia agregatu do sieci 400 V
- Odwrócony cykl układu chłodniczego dla zapewnienia wysokiej wydajności grzewczej i
wyjątkowo szybkiego odszraniania
- w opcji: możliwość montażu w przestrzeni międzyosiowej pojazdu
- w opcji: czujnik otwarcia drzwi zabezpieczający ładunek przed niepożądaną wymianą
powietrza (automatyczne wyłączenie agregatu przy otwartych drzwiach)
dostosowane do indywidualnych potrzeb
- w opcji: kontrakty serwisowe
użytkowników i gwarantujące stałe koszty eksploatacji
-w
opcji: montowany w kabinie rejestrator temperatury ładunku z wbudowaną drukarką
* Waga podana ze sprężarką, bez zestawu montażowego
(TK 315 R waży 15,0 kg)
SERIA TC/TCI
TC/TCI
SERIA
kody alarmowe
ciekłokrystaliczny
kody alarmowe
z opisem tekstowymciekłokrystaliczny
wyświetlacz
z opisem tekstowym
wyświetlacz
Wysokowydajne
Wysokowydajne agregaty
agregaty
przeznaczone
do
aplikacji
dwukomorowych
przeznaczone do aplikacji dwukomorowych
na
nasamochodach
samochodach dostawczych
dostawczych ii ciężarowych
ciężarowych
wyjmowany panel
wyjmowany
panel
sterowania
sterowania
przypomnienie
o przeglądach
3 liczniki
motogodzin
3 liczniki
automatyczny
restart
automatyczny
restart
motogodzin
przypomnienie
ostrzegawczy sygnał
SMART
o przeglądachdźwiękowy
ostrzegawczy
SMART REEFER
REEFER sygnał dźwiękowy
Dane techniczne
V-200 MAX TC/TCI
V-300 MAX TC/TCI
V-500 MAX TC
8 m3 + 8 m3
9 m3 + 9 m3
15 m3 + 15 m3
Kubatura zabudowy -20oC i 6oC / 30oC
Typ aplikacji
dwu-komorowe
Transport towarów
chłodzonych / mrożonych / głęboko mrożonych
Zasilanie agregatu
silnik pojazdu / sieć
Czynnik chłodniczy
HFC R-404A
Wydajność chłodnicza
w zależności od konfiguracji
Wydajność wentylatorów
680 m3/h x 2 (ES 100 MAX)
790 m3/h x 2 (ES 150 MAX)
1295 m3/h x 2 (ES 300 MAX)
SMART REEFER®: elektroniczny
Typ sterownika
TM13; Jet Lube™; Jet Cool™ TM15; Jet Lube™; Jet Cool™ TM16; Jet Lube™; Jet Cool™
Sprężarka
Silnik elektryczny
400V/3/50 lub 230V/1/50
400V/3/50 lub 230V/1/50
400V/3/50 lub 230V/3/50
12 / 24V
12 / 24V
12 / 24V
Instalacja elektryczna
Okres gwarancji
12 miesięcy
TC
Dostępne wersje
12 miesięcy
TCI
TC
12 miesięcy
TCI
TC
10
20
30
50 10 20 10
20
30
50 10 20
10
20
30
50
Zasilanie elektryczne
nie
tak
nie
tak nie tak nie
tak
nie
tak nie tak
nie
tak
nie
tak
Grzanie
nie
nie
tak
tak nie nie
nie
nie
tak
tak nie nie
nie
nie
tak
tak
Dwutemperaturowa
tak
tak
tak
tak nie nie tak
tak
tak
tak nie nie
tak
tak
tak
tak
Wielotemperaturowa
nie
nie
nie
nie tak tak nie
nie
nie
nie tak tak
nie
nie
nie
nie
Waga agregatu [kg] *
76 101 77 102 77 102 83 108 84 109 84 109
104
176
104
176
! +
* bez sprężarki i zestawu montażowego
Podstawowe
zalety:
Podstawowe
zalety:
V-200
TC/TCI
V-200 MAX
MAX TC/TCI
V-300 MAX
MAX TC/TCI
V-300
TC/TCI
V-500 MAX TC
V-500 MAX TC
Wyposażenie
standardowe
i dostępne
Wyposażenie
standardowe
opcje:
i dostępne opcje:
- Wysoka wydajność chłodnicza oraz szybkie
- Przyjazny dla środowiska czynnik chłodniczy HFC R-404A
Wysoka
wydajność
chłodnicza
oraz
szybkie
- Nowoczesny sterownik kabinowy pozwalający
A
erodynamiczna stylisty- Aerodynamiczna
stylistyka, obniżanie temperatury
- Automatyczne rozmrażanie gorącym gazem
obniżanie temperatury
na niezależne zarządzanie temperaturą
ka,
dwie
platformy
sekcji
- Wydajność chłodnicza pracy na zasilaniu
dwie
platformy
sekcji
kabinowy sterownik
„Direct Smart Reefer”
- Wydajnośćrówna
chłodnicza
pracy
na zasilaniu - Elektroniczny,
w poszczególnych
komorach
skraplacza
elektrycznym
85-95%
wydajności
skraplacza
elektrycznym
równa
85-95%
wydajności
S
ystem
Jet
Lube
wspomaganie
smarowania
oraz Jet Cool chłodniczej
podczas
zasilania
silnikiem
- Automatyczne odszranianie parowników
- Wysoka
wydajnośćchłodW
ysoka wydajność
wtrysk ciekłego czynnika chłodniczego dla wydłużenia niezawodchłodniczej podczas zasilania silnikiem pojazdu
pojazdu
chłodnicza
bez względu
nicza
bez względu
na
- Przyjazny dla środowiska, powszechnie dostępny
ności i żywotności sprężarki
Dwa
ultracienkie
parowniki
-D
-wa
ultracienkie
parowniki
(173(173
mm) mm)
po- poźródło
zasilania
na źródło
zasilania
czynnik chłodniczy HFC R404A
zwalające
utrzymać
maksymalną
przestrzeń - w opcji (tylko V-500 MAX TC): Trzystopniowa wydajność
utrzymać
maksymalną
przestrzeń
- Przeznaczone
doprzewozu
przewozu zwalające
Przeznaczone do
Niezależna
sprężarka tłokowa pracująca na zasilaniu
ładunkową;
wysokiej
wydajności
wentylatorychłodnicza i wentylatorów skraplacza (funkcja TCC), cicha praca,
ładunkową;
wysokiej
wydajności
wentylatory
towarów
towarówmrożonych
mrożonychlub
lub
elektrycznym
trwałości
i cichej pracy urządzenia
mniejsze
obciążenie
dladla
silnika
pojazdu
parowników
dla lepszej
kontroli
temperatury
parowników
dla lepszej
kontroli
temperatury
wymagających
wymagającychchłodzenia
chłodzenia
- System
Jet
Lube™
- TC
wspomaganie
smarowania
w
opcji
(tylko
V-500
MAX
w
wersji plus):
Tłokowaoraz
-P
rzeznaczony do przewozu towarów głęboD
wa ultracienkie
- Dwa
ultracienkieparowparowniki - Przeznaczony do przewozu towarów głęboko
Jet
Cool™
wtrysk
ciekłego
czynnika
chłodniczego
ko mrożonych,
mrożonych, mrożonych
mrożonychlub
lubwymagających
wymagających sprężarka TK 312 R o podwyższonej wydajności
niki
pozwalające
utrzymać
pozwalające
utrzymać
dla wydłużenia niezawodności i żywotności sprężarki
chłodzenia
-w
opcji: Możliwość podłączenia agregatu do sieci 230 V lub 400 V
chłodzenia
maksymalną
maksymalnąprzestrzeń
przestrzeń
- Opcjonalny rejestrator temperatury ładunku
A
trakcyjna
stylistyka
sekcji
skraplacza
- w opcji: czujnik otwarcia drzwi zabezpieczający ładunek przed
- Atrakcyjna stylistyka sekcji skraplacza
ładunkową;
ładunkową;wysokiej
wysokiej
TranScan R lub TranScan XL
niepożądaną wymianą powietrza (automatyczne wyłączenie
-G
-warantowana
niezawodność,
prosty
mon-montaż
wydajności
Gwarantowana
niezawodność,
prosty
wydajnościwentylatory
wentylatory
Opcjonalna
sprężarka
tłokowa TK 312R (wersja Plus)*
agregatu
przy otwartych
drzwiach)
tażiiłatwość
łatwość serwisowania
serwisowania
parowników
parownikówdla
dlalepszej
lepszej
- dla
podwyższenia
wydajności i trwałości
agregatu
kontroli
temperatury
dostosowane
do
w
opcji:
kontrakty
serwisowe
- Cicha
praca,
mniejsze
obciążenie
dla silnika
kontroli temperatury
- Cicha
praca,
mniejsze
obciążenie
dla silnika
Funkcja
TCC
system
sterowania
redukujący
indywidualnych
potrzeb
użytkowników
i
gwarantujące
stałe
koszty
pojazdu
-- System
System szybkozłączek
dla
pojazdu
szybkozłączek
czas pracy wentylatorów skraplacza*
eksploatacji
zwiększonej
szczelności
i
S
ystem
szybkozłączek
dla
zwiększonej
szczeldla zwiększonej szczelności - System szybkozłączek dla zwiększonej
- System
zbudowany
i wsparty
przez
światowego
- w opcji:
montowany
w kabinie
rejestrator
temperatury
ładunku z
niezawodności układu oraz ności i niezawodności układu oraz łatwości
i niezawodności układu
szczelności i niezawodności układu
lideradrukarką
w kontroli temperatury w transporcie
wbudowaną
łatwości montażu
montażu
oraz łatwości montażu
oraz łatwości montażu
4
4
* tylko V-500 MAX TC
REJESTRATORY
Dane techniczne
Kabinowe rejestratory temperatury
z wbudowaną drukarką
TK DL-SPR Model R
!
Podstawowe zalety
- Proste w obsłudze, z wbudowaną dru4
karką
1 - 60 min.
- Wydruk danych w formie tabelarycznej
lub graficznej
do 400 dni
Wydruk temperatury dostawy z ostatniej
data, godzina, temperatura, czas otwarcia drzwi,
trasy lub wielodniowy
odszraniania, temperatura poza zakresem
- Wyposażony w ciekłokrystaliczny wyświe-40 °C do +45 °C
tlacz
Dwie lub cztery niezależne czujki tempez drukarki urządzenia
ratury
komputer
- Pamięć do 400 dni ciągłej pracy
- Automatyczny alarm temperatury poza
WinTrac
ustawionym zakresem
3
- Wpółpraca z radiowym systemem transmisji danych R:COM
wewnątrz kabiny kierowcy
- Zgodny z normą EN 12830
- Gwarancja 12 miesięcy
tak
Czujniki temperatury max.
Interwały czasowe rejestracji
Pamięć przy interwale 15 min.
Rejestracja
Zakres temperatury
Wydruk
Współpraca
Oprogramowanie
Łącza wejściowe (np. czujki otwarcia
drzwi) max.
PAMIĘTAJ!
Montaż
R:COM (bezprzewodowa komunikacja
Zasady dobrej praktyki w transporcie towarów wrażliwych
Zasady dobrej praktyki w transporcie towarów wrażliwych
Opakowanie produktu powinno być:
Odporne
na zgniecenia
Z nieprzewiewnymi ściankami
dla produktów
mrożonych
Z przewiewnymi
ściankami
dla produktów
świeżych
Przed załadunkiem schłodź komorę
ładunkową pojazdu do żądanej
temperatury.
Ustaw właściwą temperaturę na
sterowniku - upewnij się, że jest ona
odpowiednia dla danego towaru.
Wyłącz agregat podczas załadunku.
Ograniczy to wnikanie ciepłego i
wilgotnego powietrza do wnętrza
zabudowy.
Agregaty służą do utrzymania żądanej
temperatury ładunku, a nie do jej
obniżania. Sprawdź temperaturę
towaru przed załadunkiem
Powietrze musi swobodnie opływać
WSZYSTKIE SZEŚĆ stron ładunku.
COOL STATION
Kubatury zabudów
chłodniczych przedstawione
w folderze - podane są orientacyjnie. Zostały ustalone przy następujących założeniach: maksymalna temp. zeNowe
rozwiązanie
dla użytkowników
wnętrzna +30°C, maksymalny współczynnik przenikania ciepła zabudowy / izolacji k=0,35W/m K dla aplikacji -20°C (towary mrożone) i k=0, 5W/m K dla aplikacji
+3°C (towary świeże)
oraz maksymalnie dwukrotnego otwarcia drzwi na godzinę. Dobór agregatu może się różnić w przypadku innych warunków transportu.
agregatów
eutektycznych
2
Prosimy o kontakt z przedstawicielem handlowym dla potwierdzenia poprawnej specyfikacji.
2
Światowy lider kontroli temperatury w transporcie
BYDGOSZCZ
BYDGOSZCZ
Sieć
autoryzowanych
stacji serwisowych
Sieć
stacji
serwisowych
w Polsce:
Sieć autoryzowanych stacji serwisowych
w Polsce:
h stacjiBiałystok
serwisowych
w
Polsce:
w085
Polsce:
TT-TK
ul.ul.
Elewatorska
11/1
662662
93 38
607
1212
1212
2626
Białystok
TT-TK
Elewatorska
11/1 tel. tel.
085
93 38
607
Gdańsk
ul.ul.
Kołobrzeska
tel.607
058
551
52
ul. Elewatorska
11/1 ul. Elewatorska
tel. 085
662
93 38
12
12
26
Białystok
(TT-TK) APEX
11/1
30
662052
93372
3885
Bydgoszcz
APEX-TK
Ołowiana
12 tel. 085
tel.
26
15
602
22
28
47
607
1276
12
26
660
19
16
Katowice
THERMO
SYSTEMS
Woźniaka
Gdynia
APEX-TK
Hutnicza
34
otwarcie
II kwartał
2006 ul.ul.
(APEX-TK)
ul. Ołowiana
12
11b
Bydgoszcz
tel.???
032
759
13
tel.
625
70 75
??
??
tel. 052
372058
26??
1572
607
33
56
00
602
28
47
660
7622
19
16
Lublin
TT-TK
ul.ul.
Chemiczna
11a b
tel. tel.
081032
441759
58 18
Katowice
THERMO SYSTEMS
Woźniaka
72
ul. Hutnicza
34
tel. 058
625
47
(APEX-TK)
ul. Hutnicza
34
70 7511 tel.
058602
62522
70 28
7513
Gdynia
Ostrów Wlkp. TT-TK
ul.ul.
Wrocławska
062081
592441
79 10
Lublin
TT-TK
Chemiczna130
11 a tel. tel.
58 18
607 33 56 00
602
22 28 47
607 12 12 29
609
3712
9812
4829
607
607 33 56 00
ul. Chemiczna
11a ul. Chemiczna
tel. 081 441
(TT-TK)
1158
A 18 tel. 081607
44112
58 12
18 29
Lublin
607
12 12 29
601 77 58 06
Poznań
Poznań
(Koziegłowy) TT-TK
TT-TK
ul.ul.
Piaskowa
11
Piaskowa
Rawa Maz.
RawaMaz.
ul.ul.
Mszczonowska
3636 tel. tel.
046046
814814
26 81
Mszczonowska
26 81
TT-TK
TT-TK
tel. tel.
061061
812812
74 41
74 41
telefon 24 h
YSTEMSKatowice
ul. Woźniaka
11b ul. Woźniaka
tel. 032 759
(THERMO SYSTEMS)
11 B13
72 tel. 032607
75933
13 56
72 00
601
5959
0000
1010
601
601 77 58 06
ul. Wrocławska
130
tel. 062 1592
609
37
98
48
/Koziegłowy
(TT-TK) ul.
Piaskowa
79 10107
812017
74863
4157
Poznań
Rzeszów
THERMO
SYSTEMS
Miłocińska
1 atel. 061
53 58
Ropczyce
IZOTRUCK
ul.ul.
Mickiewicza
tel. tel.
017
221
00
ul. Maz.
Piaskowa
1 (baza
tel. 061
812
7436
41 8tel.
601
59
00
10
Słubice
(baza
Pekaes)
Transportowa
8 046
89
37
(TT-TK)
FROST
ul.
Mszczonowska
814095
26758
8137
Rawa
Pekaes)
ul.ul.
Transportowa
tel. tel.
095
758
89
Słubice
FROST
605
39
85
601
7705
58
06
605
05
39
85
ul. Mszczonowska
tel. 046
814
81
77
58
06
Szczecin
FROST 36ul. Miłocińska
Cukrowa
12 gtel. 017
tel.
45
78
Szczecin
ul.ul.
Cukrowa
tel.601
091
489
45
(THERMOFROST
SYSTEMS)
1 A2612g
863091
53489
5877
Rzeszów
601
80
87
601
41
80
87
693
7041
47
97
Warszawa
TT-TK
Wypędy
9a
tel.
43 75
cja, prosimy
o kontakt
zTT-TK
serwisem
w Katowicach
70720
4775
Warszawa
ul.ul.
Wypędy
tel.693
022022
(FROST)
ul. Transportowa
8 9a
tel. 095
758720
20 43
86 97
Słubice
THERMO
SYSTEMS
Żegiestowska
tel.
21
11
Wrocław
THERMO
ul.ul.
Kobierzycka
071071
361
21
Pekaes) Wrocław
ul. Transportowa
8 SYSTEMS
tel. 095
758
89 3724 5 tel.605
05361
3911
85
ul. Cukrowa 12 G tel. 091 489 45 78
Szczecin (FROST)
ul. Cukrowa 12g
tel. 091 489 45 78
601 41 80 87
Twój9
partner
ul. Wypędy
A
tel. 022 720 43 75
Warszawa (TT-TK)
Wypędy 9a
tel. 022 720 43 75
601 79 35 29
tel. 071 361 21 11
Wrocław (THERMO SYSTEMS) ul. Żegiestowska 5 YSTEMS
ul. Żegiestowska 5
tel. 071 361 21 11
607 33 55 48
601 79 35 29
693
84 72 84
TK-TRU-PL-3
TK-TRU-PL-2 (11-07)
(03-04)
www.thermoking.pl
601
5970
00
10
693
47
97
604
47
47
29
609 11 73 89
607
607
3333
5555
4848
601 41 80 87
609 11 73 89
607
33 24
55h48
telefon

Podobne dokumenty