Pobierz Katalog Produktów MaterMacc w PDF

Transkrypt

Pobierz Katalog Produktów MaterMacc w PDF
PL
KATALOG OGÓLNY
PRODUCTS CATALOGUE
SIEWNIKI
CHWASTOWNIKI
ROZSIEWACZE NAWOZÓW
PRECISION PLANTERS
ROW-CROP CULTIVATORS
FERTILIZERS
EN
PROFIL FIRMY
COMPANY PROFILE
Firma MaterMacc została założona na początku 1980 roku, a
od stycznia 2015 roku, stała się częścią Foton LovoI
International Group Heavy Industry.
To ważny krok naprzód w międzynarodowej strategii firmy,
ważny dla podniesienia umiejętności technologicznych
i doskonałości włoskich firm w dziedzinie mechaniki, a
szczególnie w technice rolniczej.
Zakłady produkcyjne znajdują się w San Vito al Tagliamento,
w prowincji Pordenone, w centrum przemysłowym w
północno-wschodnich
Włoszech,
niedaleko
portów
lotniczych w Wenecji i Treviso. Lokalizacja ta zapewnia
firmie doskonałe połączenia ze wszystkimi krajami, w których
MaterMacc sprzedaje swoje produkty.
Fabryki MaterMacc zajmują powierzchnię 30.000 m2, w
których mieszczą się również Badania & Rozwój, biura
handlowe i administracja.
30 hektarów to pola próbne, gdzie testuje się nowe produkty.
Innowacyjność firmy MaterMacc pozwala na dynamiczny
rozwój technologiczny, wprowadzanie licznych patentów,
ułatwień w obsłudze oraz na zwiększanie prędkości i
wydajności maszyn.
MaterMacc was established in the early 1980's and, as
of January 2015, has become part of the Foton LovoI
International Heavy Industry Group.
This important step outlines a move forward in the
internationalization strategy of the company, which
is particularly attentive to the enhancement of the
technological skills and excellence of Italian companies
in the mechanical field and particularly in agricultural
engineering.
Production plants are located in San Vito al Tagliamento,
province of Pordenone, industrial centre of north-eastern
Italy, not far from Venice and Treviso airports. This location
provides the company with good connections with areas in
the world where MaterMacc sells its products. MaterMacc
plants cover a surface of 30.000 m2 which includes 3
areas designated for production, R&D, commercial and
administrative offices, and 30 hectares of trial fields where
new products are tested.
Always keeping an eye on innovation led MaterMacc
to make technological developments in agriculture,
file numerous patents, increasing machine speed and
ease of use.
INNOWACYJNOŚĆ DO WASZYCH USŁUG
Innowacyjność dla firmy materMacc oznacza eksperymentowanie, projektowanie,
konstruowanie i testowanie, podstawowe kryteria dla rozwoju nowych produktów.
Rozwiązania, funkcjonalność i wszechstronność to efekt, który przynosi korzyści
użytkownikom sprzętu rolniczego produkowanego przez firmę MaterMacc.
INNOVATION AT YOUR SERVICE
For MaterMacc innovation means experimentation, design, building and testing,
the fundamental elements which characterize the development of new products.
2
matermacc.it
Precyzyjne siewniki pneumatyczne
Vacuum precision planters
Precyzyjne siewniki pneumatyczne o podwójnych rzędach
Twin row vacuum precision planters
Siewniki pneumatyczne precyzy jne do wysiewu warzyw
Pneumatic vegetables planters
Siewniki zbożowe
Drillmachines for cereals
Chwastownik międzyrzędowy
Universal row-crop cultivators
Roziewacze nawozów
Fertilizers
Company with certified quality system
EN ISO 9001:2008 and BS OHSAS 18001:2007
matermacc.it
3
PROFIL FIRMY
COMPANY PROFILE
Misja − Mission
Oferować rozwiązania dla obecnych
i przyszłych rolników na podstawie
naszych
umiejętności,
nieustannie
zapewniając wsparcie techniczne
dla klientów za pośrednictwem działu
technicznego.
To offer solutions for the present and
future farmers on the basis of our skills,
constantly ensuring technical support
to customers through the technical
department.
Wizja − Vision
Przewyższać technicznie konkurencję,
oferując jakość produktów i usług
zapewniającą ekonomiczny sukces
naszych klientów.
To excel technically in comparison with
our competitors by offering quality and
service for the economic success of our
customers.
Dział handlowy − Commercial department
MaterMacc wie, że każdy kraj na świecie ma swoje specyficzne cechy i potrzeby
i dlatego nasza firma posiada specjalistów pracujących bezpośrednio w swoich
konkretnych obszarach. Dział handlowy i dealerzy, z którymi MaterMacc ma
przyjemność współpracować, pracując ramię w ramię z klientami, gwarantują
kompetencję, rzetelność i uprzejmość.
MaterMacc knows that each country in the world has its own specific
characteristics and needs, and that is why our company has professionals working
directly in their specific areas. The commercial department and the dealers with
which MaterMacc has the pleasure to collaborate, work side by side with the
customers ensuring competence, reliability and courtesy.
4
matermacc.it
Wartości − Values
Wspieramy wartość biznesu naszych
klientów.
Wierzymy, że wydajność naszych
produktów i usług to przede wszystkim
oferowanie klientom narzędzi, które
wspierają ich rozwój ekonomiczny, bo
ich sukces jest naszym sukcesem.
We support the value of our
customer’s business. We believe that
the performance of our products
and services means first of all offering
our customers tools that support the
economic growth over time, because
their success is our success.
Partnership
The Best Technology on Field
Oficjalny dealer na
Włochy.
Official dealer for Italy.
BADANIA I ROZWÓJ R&D
Nasze działy techniczne i R & D ściśle współpracują w celu opracowania produktów,
wymieniają między sobą informacje, dane i wyniki, w celu zaspokojenia potrzeb
użytkowników końcowych.
Testy przeprowadza się w celu rozpatrzenia wszystkich zagadnień i elementów w
różnych dziedzinach rolniczych na całym świecie.
DEVELOPMENT - R&D
Our technical and R&D departments work closely together to develop products
with a continuous exchange of information, data and results, to meet the needs
of final users.
Tests are carried out with the aim of considering all issues and elements of different
agricultural fields all over the world.
PRODUKCJA - MONTAŻ
Wszystkie elementy do konstrukcji siewników MaterMacc są produkowane we
Włoszech.
Montaż odbywa się w zakładach produkcyjnych MaterMacc, pod ścisłą kontrolą
działu jakości, który potwierdza zgodność montażu ze ścisłymi procedurami,
umożliwiając zaoferowanie dożywotniej gwarancji na maszyny.
PRODUCTION - ASSEMBLY
All components of MaterMacc machines are made in Italy.
Assembly takes place in the MaterMacc production plants, under control of the
quality department which certifies compliance with strict procedures enabling to
offer a lifetime warranty on machines.
PO SPRZEDAŻY – POMOC TECHNICZNA
Od samego początku, MaterMacc zawsze przywiązywał szczególną wagę do
obsługi klienta, bezpośrednio interweniując w razie konieczności i okazując się
niezawodnym i szybkim partnerem.
Technicy i inżynierowie, którzy mają głęboką wiedzę na temat produkowanych
przez siebie maszyn, są gotowi do pracy wraz z końcowymi użytkownikami.
AFTER SALES - TECHNICAL ASSISTANCE
Right from the beginning, MaterMacc has always paid particular attention to
customer-service, aiming to intervene directly in case of necessity, demonstrating
to be a reliable and prompt partner.
Technicians and engineers who have deep knowledge of their machines are
ready to work in fields alongside the end users.
matermacc.it
5
SIEWNIKI MATERMACC
MATERMACC PLANTERS
MS
MS SUPER
Ilość rzędów / N° of rows
MS SUPER-L
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
MaterMacc
MaterMacc to lider w produkcji siewników precyzyjnych.
Gobalny światowy innowator wysiewu dzięki szerokiemu wachlarzowi produktów,
od siewników jednorzędowych po imponujący 3XL do 36 rzędów.
MaterMacc is a world leader in the production of vacuum precision planters,
thanks to its large range of products, from the single row seeder up to the
imposing 3XL with its 36 rows.
6
matermacc.it
3XL
INNOWACJA I TECHNOLOGIA
Easy-set to jeden z wielu patentów zarejestrowanych przez firmę MaterMacc,
który pozwala w prosty sposób regulować szerokość międzyrzędzi w zależności od
rodzaju upraw w ramach tego samego urządzenia.
INNOVATION AND TECHNOLOGY
28
29 30 31 32 33 34 35 36
Easy-set is one of the several patents registered by MaterMacc.
This special tool bar allows varying the row distance and sowing different crops
using the same machine.
WYPOSAŻENIE NIESTANDARDOWE
Możliwość skompletowania siewnika zgodnie z indywidualnymi potrzebami zawsze
było cechą charakterystyczną maszyn proponowanych przez firmę MaterMacc.
Konkretne produkty dla każdego klienta dzięki szerokiej gamie akcesoriów.
CUSTOMIZED MACHINE PREPARATION
Building a planter according to the customer’s needs has always been a key
feature of MaterMacc production. The wide range of accessories available allows
to produce specific products for each customer.
KONSTRUKCJA RAMY SOLIDNA I TRWAŁA
Różnorodność konfiguracji ram, spośród których można wybrać, gdzie wszystkie
charakteryzują się wytrzymałą budową ze szczególnym uwzględnieniem udźwigu,
poprzez możliwość użycia do ciągników o małej mocy, pozwala na obniżenie
kosztów operacyjnych.
ROBUST AND LONG-LASTING TOOL BAR DESIGN
The numerous tool bar configurations that the customer can choose are all
characterized by structural strength with particular attention to the lift load allowing
the use of low powered tractors and so limit operating costs.
JAKOŚĆ I GWARANCJA
Wszystkie siewniki firmy MaterMacc są sprawdzane i posiadają gwarancję trwałości.
Uwaga i staranność, które stosowane są podczas procesów produkcyjnych, to
niezbędne narzędzia oferujące produkty najwyższej jakości.
QUALITY AND GUARANTEE
All MaterMacc planters are tested and guaranteed to last.
Attention and care during the production process are essential tools in order to
offer high quality products.
CIĄGŁY ROZWÓJ
Dzięki postępującym badaniom technicznym znajdowane są nowe rozwiązania
ułatwiające pracę użytkownikom maszyn. Dział R&D firmy MaterMacc z
wyprzedzeniem bada przyszłe potrzeby swoich klientów.
CONTINUOUS DEVELOPMENT
Technical department works constantly to find new solutions to facilitate the
final user’s work. MaterMacc’s R&D department studies the future needs of all its
customers.
matermacc.it
7
M
PRECYZYJNE SIEWNIKI PNEUMATYCZNE
VACUUM PRECISION PLANTERS
ICSEM
D
NTE
E
PAT
30
5
MagicSem
AG
IT0336
Pneumatyczny dystrybutor nasion:
— Nie potrzeba żadnego klucza do
zmiany tarcz wysiewających
— Stałe tarcie, wyeliminowane na
uszczelkach
— Geometryczna stabilnośc przy różnej
temperaturze
e
MagicSem vacuum metering unit:
— No wrench needed when changing
the seeding disc
— Elimination of constant friction on
the seals
— Geometric stability as temperature
changes
as
y-set
TED
EN
PAT
57
2
IT241
System Easy-Set − Easy-Set system
Rama, która pozwala na zmianę
szerokości międzyrzędzi w bardzo krótkim
czasie, 2 minuty na element, może być
stosowana do elementu wysiewającego
typu 4000 i 8000.
This tool bar allows to change the
row distance quickly, 2 minutes per
unit, and the Easy-Set tool bar can
be used either with the 4000 or 8000
planting units.
Transport drogowy − Road transport
Gabaryty na drodze od 2,54 w przypadku
ramy
hydraulicznej
z
systemem
Easy-Set. Wózek transportowy pozwala
na osiągnięcie szerokości transportowej
do 3,50 m.
Hydraulic folding easy-set toolbar
transport width of 2,54 m (minimum).
Transport width with trolley of 3,5 m.
Znacznik rzędów − Row markers
Znacznik rzędów tarczowy lub lemieszowy,
podwójny dla maszyn o zmiennym rozstawie
rzędów i pojedynczy dla maszyn o sztywnej
ramie.
Disc or tine row markers. Double row markers
for machines with variable row spacing or
single row marker for fixed tool bars.
8
matermacc.it
Zbiorniki na nawóz − Fertilizer tanks
Zbiornik na mikrogranulat
Możliwość wyboru zbiorników, które różnią
się pod względem pojemności i materiału,
z którego zostały wykonane, czyli stal
lakierowana lub stal nierdzewna INOX.
Zbiornik na mikrogranulat o pojemności od
12,25 do 70 litrów.
Our customer can choose among several
tanks which are different according to their
volumetric capacity and the construction
material, such as painted steel or stainless
steel.
Tank for microgranular products of 12, 25 or
27 L capacity.
Ramy − Tool Bars
Redlice − Fertilizer
Element wysiewający − Planting unit
Obszerna
gama
ram:
sztywnych,
teleskopowych, składanych hydraulicznie
i z systemem Easy-Set patentu firmy
MaterMacc.
Przygotowane w postaci redlicy stopkowej
lub redlicy dwutarczowej.
Element wysiewający Magicsem 4000
z redlicą stopkową i Magicsem 8000 z
redlicą dwutarczową.
A wide range of tool bars, fixed, telescopic
or hydraulically folding and with the
MaterMacc Easy-Set patented system.
Suffolk coulter or double disc coulter for
fertilizer.
MagicSem 4000 planting unit with suffolk
coulter and MagicSem 8000 with double
disc coulter.
matermacc.it
9
ELEKTRONICZNY SPRZĘT ROLNICZY
ELECTRONIC AGRICULTURAL EQUIPMENT
Elektroniczny sprzęt rolniczy
MaterMacc projektuje i konstruuje szeroką gamę komputerów
do sterowania i kontrolowania wysiewu, a także do dystrybucji
nawozu, zajmuje się również badaniami nad rozwojem
sprzętu elektronicznego i akcesoriów do nawadniania.
MONOTRONIC 32
10
matermacc.it
MSC 8000-12000
Electronic agricultural equipment
MaterMacc designs and produces a wide range of
computers to check and control the sowing and the
fertilizer distribution and develops electronic equipment and
accessories for irrigation.
MATRONIC
AE-X
IRRIGAMATIC
IRRIGAMATIC
MOTORMATIC, MTR-3S
MOTORMATIC, MTR-3S
Gama produktów IRRIGAMATIC zawiera serię sterowników
do samojezdnych urządzeń nawadniających.
Modele B1, B2, PRO35 i PRO45 pozwalają na kontrolowanie
i zarządznie
prędkością powrotną wózka urządzenia
nawadniającego od 4 do 850 m/h. Modele PRO mogą
zostać podłączone do każdego telefonu komórkowego w
celu sterowania funkcjami urządzenia nawadniającego.
MOTORMATIC to sterownik służący do kontroli i ochrony
motopompy do nawadniania. Automatycznie dostosowuje
ciśnienie robocze, optymalizując zużycie paliwa.
Sterownik MTR-3S kontroluje pracę silnika spalinowego
urządzenia nawadniającego.
The IRRIGAMATIC range includes a series of electronic
control units for self-propelled irrigators.
Models B1, B2, PRO35 and PRO45 allow the return speed of
the irrigating trolley to be controlled and managed from 4 to
850 m/h The PRO models interact with all mobile telephones
for irrigation function control.
MOTORMATIC is an electronic control unit to control
and protect the motorised pump used for irrigation. It
automatically adjusts the operating pressure, optimising
fuel consumption.
The MTR-3S control unit governs the returning internal
combustion engine of the self-propelled irrigator.
matermacc.it
11
PRECYZYJNE SIEWNIKI PNEUMATYCZNE O PODWÓJNYCH RZĘDACH
TWIN ROW VACUUM PRECISION PLANTERS
MS TWIN
Zwiększenie produkcji przy użyciu tej samej powierzchni jest teraz możliwe, dzięki innowacyjnemu siewnikowi o podwójnych
rzędach firmy MaterMacc. Zmieniając inwestycje wysiewu i warunki genetyczne roślin, korzystając z możliwości siewu
techniką kwinkunksu lub metodą “zig-zag”, pozwala na zwiększenie wydajności upraw na hektar. Jest to możliwe przy użyciu
dostępnego w firmie osprzętu dodatkowego, typu chwastowniki, różne typy ram, ponieważ odstęp między podwójnymi
rzędami jest taki jak w przypadku kukurydzy (70-75 cm).
Increasing production using the same surface area is now possible thanks to MaterMacc’s innovative twin row planter. The
productive yield per hectare is increased by changing the sowing density and the plant genetic, using quincunx or “zig-zag”
sowing. Despite that the equipment already in the company could be maintained, such as cultivators and collection bars,
since the row spacing is the same as the one for maize (70-75 cm).
Element wysiewający − Planting Unit
MS TWIN jest precyzyjnym, pneumatycznym elementem siewnym serii 8000, z redlicą dwutarczową, która umożliwia siew w
podwójnych rzędach, przy wykorzystaniu techniki kwinkunksu. Element siewny MS TWIN firmy MaterMacc umożliwia siew w
podwójnych rzędach odległych od siebie o 22 cm.
MS TWIN is the twin row precision planting unit of the MS 8000 range, with double disc coulter, allowing the twin rows to sow
using the quincunx technique. The MaterMacc MS TWIN unit allows a sowing distance of 22 cm between the twin rows.
12
matermacc.it
13
26
26
22
53
75
97
Korzyści − Advantages
— Elementy są zamocowane na jednej osi, nie przesunięte
między sobą.
— Koła głębokości nie przeszkadzają w prawidłowej pracy maszyny.
— Zastosowana odległość pomiędzy ramą a elementem
wysiewającym pozwala na zmniejszenie obciążenia na
podnośniku.
— Utrzymanie stałej synchronizacji pomiędzy podwójnymi
rzędami, aż po zmianę odległości siewu.
— Możliwość wyłączenia wysiewu na poszczególnych rzędach.
— The mounted units are aligned and not offset.
— No obstruction between the narrow gauge wheels.
— Little distance between the tool bar and the planting unit
with subsequent lighter load on the lifter.
— Synchrony of the twin rows kept constant as the sowing
distance varies.
— Possibility of excluding rows from sowing.
matermacc.it
13
SIEWNIKI ZBOŻOWE
DRILLMACHINES FOR CEREALS
Siewniki zbożowe − Drillmachines for cereals
Oprócz siewników punktowych MaterMacc posiada również szeroką gamę
siewników do zbóż i roślin paszowych, mogących pracować zarówno na minimalnie
zaoranej ziemi jak też konwencjonalnie przystosowanym gruncie. Precyzyjne siewniki
pneumatyczne i siewniki mechaniczne, oto rozwiązania możliwe do wyboru.
In addition to the precision planters, MaterMacc produces a wide range of drill
machines for cereals, forage and rape on worked or semi-worked soil.
14
matermacc.it
GRANO
Linia GRANO obejmuje mechaniczne
siewniki zbożowe, dostępne w wersji
z redlicą stopkową, tarczową lub
dwutarczową.
The GRANO range offers mechanical
drill machines for cereals, available with
suffolk, disc and double disc coulters.
MSD
Nazwa MSD oznacza linię siewników
pneumatycznych do zbóż o szerokości
roboczej od 3 do 6 m w przypadku
ramy stałej i od 4 do 6 m przy ramie
składanej.
The name MSD identifies pneumatic
drill machines for cereals available with
a working width from 3 m to 6 m with a
fixed tool bar and from 4 m to 6 m with
a folding tool bar.
MSD 2.0
Nowy model siewnika wykorzystujący
koncepcje
technologiczne,
które
charakteryzują jego poprzednika, ale
dający większe możliwości poprzez
zastosowanie
innowacyjnych
rozwiązań, dzięki czemu możemy
mówić o nowym siewniku.
Element wysiewający dwutarczowy
siewnika zbożowego MSD-60.
Part of the double disc element of the
MSD-60 cereal drill machine.
This new machine maintains the
technological
concepts
which
distinguished its predecessor but
has increased the potential and
performance by introducing innovative
characteristics to the point that a new
planter has been created.
matermacc.it
15
ELEMENT WYSIEWAJĄCY 4000
PLANTING UNIT 4000
MagicSem
Zbiornik − Tank
Pneumatyczny dystrybutor nasion
z 1 tarczą wysiewającą na każdy
element.
Zbiornik nasion 35 litrów
Seed hopper 35 L.
MagicSem metering unit,
1 seed plate per unit.
Regulowana sprężyna w celu zwiększenia
obciążenia elementu wysiewającego.
Adjustable spring to increase the load on the
planting unit.
Koła regulacji głębokości.
Gauge wheels adjustment.
Uchwyt − Handle
Uchwyt do podnoszenia siewnika.
Planting unit lifting handle.
Hak − Hook
Koło − Wheels
Zagarniacz nasion − Seed coverer.
Hak do
siewnika.
podnoszenia
Planting
device.
unit
lifting
Rozbijacz bruzd − Clods pusher.
Koło regulacji głębokości typu Farmflex.
Farmflex gauge wheel.
Redlica − Furrow
Redlica płozowa (STANDARD).
Redlica tarczowa ø 390 mm (OPCJA).
Shoe opener (STANDARD).
Double disc opener Ø 390 mm (OPTIONAL).
16
matermacc.it
Charakterystyka
− Element wysiewający typu
4000 przeznaczony do wysiewu na konwencjonalnie
przystosowanym gruncie, jak również na minimalnie zaoranej
ziemi, sekcja wysiewająca utrzymuje stałą głębokość
wysiewu, dzięki dźwigni na kołach.
Jest on również doceniany podczas wysiewu buraka
cukrowego, ponieważ jest to jedyna maszyna w swojej klasie,
która może być wyposażona w podwójne redlice talerzowe
lub standardowe redlice stopkowe (wymienne). Redlice
stopkowe sprawdzają się świetnie na wilgotnej glebie.
Main features − The 4000 series planting unit is suitable
for sowing on prepared or minimally tilled soil, allowing to
maintain the sowing depth thanks to the wheel linkage.
It is appreciated in the sowing of beet and, as it is the only unit
of this category, it can be fitted with a double disc opener
as well as shoe opener (the latter is suitable for particularly
damp soil), and both of them can be interchanged.
Koło regulacji głębokości typu Farmflex
Poza przyciskaniem nasienia i zamykaniem bruzdy, kółko
ugniatające umożliwia również regulację głębokości
wysiewu za pomocą prostego przesunięcia dźwigni.
Farmflex gauge wheel
Besides pressing the seed and closing the furrow, the closing
wheel, also allows the adjustment of the seeding depth by a
simple handle movement.
Pogłębiacz do bezpośredniego
wysiewu na lekkich gruntach.
Ripper for direct seeding on light soil.
Zestaw obrotowy oddzielający odpad.
Row cleaner “trash wheel”.
Zestaw tarcza falista do elementu siewnego.
Front waved kit.
Tarcza TURBO z zaczepami.
TURBO disc opener with fitting.
Wyposażenie dodatkowe − Accessories
Firma
MaterMacc
umożliwia
skonfigurowanie
siewników
dostosowanych do najbardziej specyficznych potrzeb użytkowników,
dzięki szerokiej gamie dostępnych w ofercie akcesoriów.
Dodatkowy zestaw sprężyny
obciążającej element.
Extra spring-loading kit for planting unit.
Zbiornik nasion 70 litrów.
Seed hopper 70 L.
MaterMacc configures its planters according to customer
specific needs thanks to the wide range of accessories
available.
matermacc.it
17
Precyzy jne siewniki pneumatyczne – Vacuum precision planters
MS 4100 Sztywna rama – Rigid tool bar
Maszyna cechuje się prostotą konstrukcyjną, nie wymaga szczególnych regulacji.
Elementy do wysiewu montowane są bezpośrednio na ramie nośnej, w ten
sposób wygląd maszyny jest zwarty z ograniczonym wysięgiem.
This planter is characterized for its simple structure and does not require specific
adjustments. Planters are very compact because planting units are directly
mounted on the tool bar and have a low overhanging weight.
180
250
300
400
600
2 x 75
4 x 75
6 x 45/50
5 x 45/50
4 x 80
6 x 50
6 x 75
8 x 45/50
8 x 70/75
12 x 45/50
L. RZĘDÓW
MIĘDZYRZĘDZIE
RAMA
N° OF ROWS
ROW
SPACING
TOOL BAR
(cm)
(cm)
75
250
500
640
40-60
140
24
2 x 170
45
250
640
800
50-70
210
36
2 x 170
75
400
670
830
60-80
210
36
2 x 215
45
350
775
875
70-90
280
48
2 x 215
75
600
890
1110
80-100
280
48
4 x 215
45
600
1130
1450
90-110
420
72
4 x 215
4
6
6
8
8
12
SZEROKOŚĆ
baza
nawozu
WEIGHT
base
fertil
(Kg)
WYMAGANA
MOC
POWER
REQUIRED
POJEMNOŚĆ
mikro
nawozu
CAPACITY
seed
micro
fertil
siewnik
(Hp)
(L)
MS 4130 Rama Teleskopowa – Telescopic tool bar
Jest to siewnik sześciorzędowy, na ramie teleskopowo hydraulicznej, która ułatwia
kierowanie urządzeniem podczas jazdy po drodze. Maszyna charakteryzuje się
zwartą konstrukcją i waga nawisu jest bardzo ograniczona.
This vacuum precision planter with a hydraulic telescopic tool bar permits the
user to change directly from working position into transport position.
The planter is very compact and has a low overhanging weight.
MIĘDZYRZĘDZIE
RAMA
N° OF ROWS
ROW
SPACING
TOOL BAR
(cm)
(cm)
75
200
600
780
60-80
140
24
2 x 170
75
300
830
1050
80-100
210
36
2 x 215
18
matermacc.it
(Kg)
WYMAGANA
MOC
POWER
REQUIRED
300
6 x 70/75
L. RZĘDÓW
4
6
SZEROKOŚĆ
baza
nawozu
WEIGHT
base
fertil
200
4 x 70/75
POJEMNOŚĆ
mikro
nawozu
CAPACITY
seed
micro
fertil
siewnik
(Hp)
(L)
This planter is made to change the row distance quickly and easily. The EasySet System (patented by MaterMacc), directly assembled on the main tool bar,
allows to move the planting units simply by sliding them on the guide to the
needed row distance (minimum 27 cm), without using tools.
180
250
300
400
600
2 x 75
3 x 50
4 x 75
6 x 45
5 x 50
4 x 80
6 x 50
6 x 75
8 x 45/50
8 x 70/75
12 x 45/50
L. RZĘDÓW
MIĘDZYRZĘDZIE
RAMA
N° OF ROWS
ROW
SPACING
TOOL BAR
(cm)
(cm)
75
250
580
770
40-60
140
24
2 x 170
45
250
690
850
50-70
210
36
2 x 170
75
400
730
830
60-80
210
36
2 x 215
45
400
870
890
70-90
280
48
2 x 215
75
600
1110
1310
80-100
280
48
4 x 215
45
600
1390
1710
90-110
420
72
4 x 215
4
6
6
8
8
12
MS 4230
SZEROKOŚĆ
baza
nawozu
WEIGHT
base
fertil
(Kg)
WYMAGANA
MOC
POWER
REQUIRED
POJEMNOŚĆ
mikro
nawozu
CAPACITY
seed
micro
fertil
siewnik
(Hp)
(L)
Seminatrici pneumatiche di precisione / Vacuum precision planter
Maszyna zaprojektowana do szybkiego i bezproblemowego regulowania
szerokości międzyrzędzi, dzięki Systemowi EASY-SET zamontowanym na ramie
nośnej (patent MaterMacc). System ten pozwala przesuwać elementy siewne
na szynie zamontowanej równolegle do ramy.
Precyzy jne siewniki pneumatyczne – Vacuum precision planters
MS 4200 Sztywna rama Easy-Set – Rigid Easy-Set tool bar
Rama ze składanymi skrzydłami i urządzeniem hydraulicznym Easy-Set
Hydraulic folding Easy-Set tool bar
Siewnik serii MS 4230 jest uniwersalna maszyną, dzięki hydraulicznemu sterowaniu
systemu przemieszczania EASY-SET (patent MaterMacc) oraz składanej ramie,
umożliwia osiągnięcie niewielkich szerokości przewozowych również w przypadku
maszyn o długości roboczej do 6 metrów.
The MS 4230 planter is extremely versatile, allowing to reduce transport widths
even for planters with a working width of 6 m, thanks to the Hydraulic Easy-Set
System (patented by MaterMacc) and folding tool bar.
254
400
254
430
254
550
300
590
320
610
450
810
6 x 37,5 6 x 75
6 x 45 6 x 75
6 x 50 6 x 75
7 x 50 6 x 75
8 x 45/506 x 75
9 x 50 6 x 75
6 x 456 x 80
6 x 506 x 80
8 x 458 x 70/75
8 x 508 x 70/75
8 x 37,5 8 x 75
8 x 45/508 x 75
9 x 50/608 x 75
10 x 45/508 x 75
11 x 50 8 x 75
8 x 45/50 8 x 75/80
9 x 45/50 8 x 75/80
9 x 45/50 9 x 70
9 x 60
8 x 75/80
12 x 45/508 x 75/80
12 x 45  12 x 70
L. RZĘDÓW
MIĘDZYRZĘDZIE
RAMA
N° OF ROWS
ROW
SPACING
TOOL BAR
(cm)
(cm)
45-75
254/400
920
1080
40-60
210
36
2 x 170
45-75
254/400
1070
1270
50-70
280
48
2 x 215
45-75
300/590
1170
1390
60-80
280
48
2 x 215
45-80
320/610
1460
-
70-90
420
72
-
45-70
450/810
1800
2310
80-100
420
72
1 x 1200
6
8
8
12
12
SZEROKOŚĆ
baza
nawozu
WEIGHT
base
fertil
(Kg)
WYMAGANA
MOC
POWER
REQUIRED
POJEMNOŚĆ
mikro
nawozu
CAPACITY
seed
micro
fertil
siewnik
(Hp)
(L)
matermacc.it
19
Precyzy jne siewniki pneumatyczne – Vacuum precision planters
MS 4250 Rama pionowa składana z Easy-Set – Hydraulic vertical folding Easy-Set tool bar
Maszyna zbudowana z wykorzystaniem środkowej ramy nośnej z dwoma
ramami bocznymi, które składają się hydraulicznie w kierunku pionowym na
czas transportu. Również w tej wersji zostaje zamontowany System EASY-SET
umożliwiający przekształcenie siewnika z 12-rzędowego z międzyrzędziem 45/50
na 8-rzędowy z międzyrzędziem 75/80.
This planter is composed by a central tool bar and two hydraulic vertical folding
sides to facilitate the road transport.
This Version together with the Easy-Set System assembled permits to sow 12 rows
45/50 cm, and it could be easily converted into 8 rows 75/80 cm.
300
610
8 x 75/80  12 x 45/50
L. RZĘDÓW
MIĘDZYRZĘDZIE
RAMA
N° OF ROWS
ROW
SPACING
TOOL BAR
(cm)
(cm)
75-80
300/610
2040
-
100
280
48
-
45-50
300/610
2320
-
120
420
72
-
8
12
CIĘŻAR
baza
nawozu
WEIGHT
base
fertil
WYMAGANA
MOC
POWER
REQUIRED
(Kg)
POJEMNOŚĆ
mikro
nawozu
CAPACITY
seed
micro
fertil
siewnik
(Hp)
(L)
MS 4100 SUPER – MS 4200 SUPER
Podwójna rama (MS 4100-S), sztywna z Easy-Set (MS 4200-S)
Double tool bar, rigid (MS 4100-S), Easy-Set (MS 4200-S)
Precyzyjny siewnik pneumatyczny z podwójną, wzmacnianą ramą stałą,
charakteryzujący się wysoką solidnością i ograniczoną wagą. Siewnik ten, pomimo
swoich rozmiarów (szerokość robocza około 9 metrów), może być stosowany z
ciągnikami o średniej mocy i jest dostępny ze zmienną ilością rzędów, od 12 do 18.
This vacuum precision planter is characterized by double rigid tool bar and high
robustness. Despite its dimensions (9 m working width), this planter could be
tracked by tractors with a medium power and it is available in 12 and 18 rows.
900
12 x 70/75
18 x 45/50
MODEL
L. RZĘDÓW
MIĘDZYRZĘDZIE
RAMA
MODEL
N° OF ROWS
ROW
SPACING
TOOL BAR
(cm)
(cm)
75
900
1630
2030
130
420
72
6 x 215
45
900
2050
2530
150
630
108
6 x 215
75
900
1870
2270
150
420
72
6 x 215
45
900
2410
2890
160
630
108
6 x 215
MS 4100-S
MS 4100-S
MS 4200-S
MS 4200-S
12
18
12
18
CIĘŻAR
WYMAGANA
MOC
baza
nawozu
WEIGHT
POWER
REQUIRED
base
fertil
(Kg)
POJEMNOŚĆ
siewnik
mikro nawozu
CAPACITY
seed
micro
fertil
(Hp)
(L)
Wózek transportowy umożliwia szerokość transportu wynoszącą 3,5 m; można go
zdjąć, aby odciążyć siewnik podczas pracy.
This model can be supplied with an integrated transport device that allows it
to be easily moved without difficulties on the road (transport width 3,5 m), and
could be disassembled during working on soil in order to unload the planter.
20
matermacc.it
Punktowy siewnik pneumatyczny z potrójną ramą sztywną, charakteryzujący się
wysoką wytrzymałością. Przeznaczony do pracy na uprawionej glebie lub na
minimalnie przygotowanym gruncie, o szerokości roboczej 12 m. Ta wersja jest
dostępna w ilości od 16 do 24 rzędów, w zależności od potrzeb użytkownika i
może być łatwo transportowana dzięki zintegrowanemu wózkowi do transportu.
This planter was made to satisfy the request of big farms. The triple rigid tool bar
guarantees robustness. This version is suitable for prepared or half-prepared
soils, with a maximum working width of 12 m and is available in 16 and 24 rows
according to the customer requirements. The integrated transport device allows
it to be easily moved without difficulty.
1200
12 x 70/75
18 x 45/50
L. RZĘDÓW
MIĘDZYRZĘDZIE
RAMA
N° OF ROWS
ROW
SPACING
TOOL BAR
(cm)
(cm)
70
1200
3200
3700
200-250
1120
-
4 x 600
45
1200
3890
4540
230-250
840
-
4 x 600
16
24
CIĘŻAR
baza
nawozu
WEIGHT
base
fertil
WYMAGANA
MOC
POWER
REQUIRED
(Kg)
POJEMNOŚĆ
mikro
nawozu
CAPACITY
seed
micro
fertil
siewnik
(Hp)
(L)
3XL 400 Rama modulowana – Modular tool bar
Precyzy jne siewniki pneumatyczne – Vacuum precision planters
MS 4200 SUPER-L Potrójna rama sztywna – Triple rigid tool bar
Pneumatyczny siewnik punktowy przeznaczony dla dużych godspodarstw,
przystosowany do wysiewu głównych upraw na zaoranej ziemi.
Rama główna wyposażona w koła podporowe o szerokim przekroju, przedstawia
dwa wahliwe systemy podnoszenia, do których są przymocowane siewniki.
This planter was designed for big farms, suitable for sowing the main crops on
a prepared soil. The main tool bar is equipped with large support and transport
wheels, it is also completed with hoisting and oscillating device where the planters
are hitched on.
390
375
easy-set
1200
1300
1400
1500
1700
16 x 70/75
24 x 45/50
18 x 70/75
30 x 45
32 x 45
24 x 70
36 x 45
L. RZĘDÓW
MIĘDZYRZĘDZIE
RAMA
N° OF ROWS
ROW
SPACING
TOOL BAR
(cm)
(cm)
70-75
1200
6048
7148
160-190
1120
-
4 x 900
70-75
1300
6204
7704
180-200
1260
-
4 x 900
45-50
1200
6872
8522
200-220
840
-
4 x 900
70-75
1700
7272
8972
240-280
1680
-
4 x 1350
45
1400
7440
9240
220-240
1050
-
4 x 1000
45
1500
7600
9450
240-280
1120
-
4 x 1000
45
1700
8008
9808
240-280
1260
-
4 x 1350
16
18
24
24
30
32
36
CIĘŻAR
baza
nawozu
WEIGHT
base
fertil
(Kg)
WYMAGANA
MOC
POWER
REQUIRED
POJEMNOŚĆ
mikro
nawozu
CAPACITY
seed
micro
fertil
siewnik
(Hp)
(L)
matermacc.it
21
ELEMENT WYSIEWAJĄCY 8000
PLANTING UNIT 8000
Zbiornik − Tank
Zbiornik nasion 50 L.
Seed hopper 50 L.
Regulowana sprężyna w celu zwiększenia
obciążenia elementu wysiewającego.
Adjustable spring to increase the load on the
planting unit.
MagicSem
Pneumatyczny dystrybutor nasion
z 1 tarczą wysiewającą na każdy
element.
Magicsem metering unit, 1 seed
plate per unit.
Koła regulacji głębokości.
Gauge wheels adjustment.
Hak − Hook
Koło − Wheels
22
Koła zagarniające bruzdę 1” (STD).
Redlica płozowa.
Closing wheels (STD).
Depth gauge wheels.
matermacc.it
Hak do
siewnika.
podnoszenia
Planting
device.
unit
lifting
Rozbijacz bruzd − Clods pusher
Optional
Redlica − Furrow
Koła zagarniające “V” 2”.
Koła zagarniające “V” do twardych gruntów.
Redlica tarczowa ø 390 mm (STANDARD).
Redlica płozowa (OPCJA).
V-closing 2” wheels with adjustable rolling angle.
“V” shaped closing wheels for heavy soil.
Double disc opener (STANDARD).
Shoe opener (OPTIONAL).
Charakterystyka − Odpowiedni zarówno do wysiewu
na obrobionych gruntach jak i w warunkach minimalnej
wykonanej pracy, umożliwia zachowanie ustawionej
głębokości.
Cechuje się dwutarczowym systemem zasypywania, o
średnicy 390 mm, odpowiedni nawet przy powierzchniowej
obecności resztek po uprawach. Kontrola głębokości wysiewu
powierzona jest dwóm gumowym kołom z boku punktów
spadku nasienia. Równoległobok przegubowy, gwarantuje
szeroki skok elementu.
Main Features
− Suitable for planting either on a
prepared soil or on a minimum tillage condition. It permits to
maintain the preset seeding depth.
Characterized by a double disc opener with a diameter of
390 mm, it can work with crop residues on soil. Seeding depth
control is obtained by two rubber wheels positioned close
to the point the seed falls in. The articulated parallelogram
guarantees a wide range of action of the planting unit.
The rear furrow-covering rubber wheels can be adjusted in
several ways to optimize results.
Koła regulacji głębokości wysiewu
Poprzez ich pionowy ruch, boczne koła siewnika umożliwiają
uzyskanie stałej głębokości wysiewu. Taką głębokość można
wyregulować rączką przy kołach.
Depth gauge wheels
The side wheels on the planting unit move up and down to
keep seeding depth constant. The depth can be adjusted
using a handle mounted near the wheels.
Koła zagarniające bruzdę.
Closing wheels.
Regulacja obciążenia kółek ugniatających.
Closing wheels pressure adjustment.
Regulacja odległości
między
kółkami
ugniatającymi.
Adjustment
of
spacing between
closing wheels.
Regulacja rozbieżności kółek ugniatających.
Adjustment of wheels angle.
Wyposażenie dodatkowe − Firma MaterMacc umożliwia skonfigurowanie siewników dostosowanych do najbardziej
specyficznych potrzeb użytkowników, dzięki szerokiej gamie dostępnych w ofercie akcesoriów.
Options − MaterMacc configures its planters according to customer specific needs thanks to the wide range of
accessories available.
Pogłębiacz do bezpośredniego
wysiewu na lekkich gruntach.
Ripper for direct seeding on light soil.
Zestaw obrotowy oddzielający odpad.
Row cleaner “trash wheel”.
Zestaw tarcza falista do elementu siewnego.
Front waved kit.
Tarcza TURBO z zaczepami.
TURBO disc opener with fitting.
Dodatkowy zestaw sprężyny
obciążającej element.
Extra spring-loading kit for planting unit.
Kompletny zestaw kół ugniatających
zagarniających pośrednich.
Kit press wheel with in-between seed coverer.
Zagarniacz pośredni.
In-between seed coverer.
Kółko ugniatające.
Stainless steel seed press wheel.
matermacc.it
23
Precyzy jne siewniki pneumatyczne – Vacuum precision planters
MS 8100 Sztywna rama – Rigid tool bar
Maszyna cechuje się prostotą konstrukcyjną, nie wymaga szczególnych regulacji.
Elementy do wysiewu montowane są bezpośrednio na ramie nośnej, w ten
sposób wygląd maszyny jest zwarty z ograniczonym wysięgiem.
This planter is characterized for its simple structure and does not require specific
adjustments. Planters are very compact because planting units are directly
mounted on the tool bar and have a low overhanging weight.
180
250
300
400
600
2 x 75
4 x 75
6 x 45/50
5 x 45/50
4 x 80
6 x 50
6 x 75
8 x 45/50
8 x 70/75
12 x 45/50
L. RZĘDÓW
MIĘDZYRZĘDZIE
RAMA
N° OF ROWS
ROW
SPACING
TOOL BAR
(cm)
(cm)
75
250
580
720
40-60
140
24
2 x 170
45
250
760
920
50-70
210
36
2 x 170
75
400
790
950
60-80
210
36
2 x 215
45
350
935
1035
70-90
280
48
2 x 215
75
600
1050
1270
80-100
280
48
4 x 215
45
600
1370
1690
90-110
420
72
4 x 215
4
6
6
8
8
12
MS 8130
CIĘŻAR
baza
nawozu
WEIGHT
base
fertil
(Kg)
WYMAGANA
MOC
POWER
REQUIRED
POJEMNOŚĆ
mikro
nawozu
CAPACITY
seed
micro
fertil
siewnik
(Hp)
(L)
Rama Teleskopowa – Telescopic tool bar
Jest to siewnik sześciorzędowy, na ramie teleskopowo hydraulicznej, która ułatwia
kierowanie urządzeniem podczas jazdy po drodze. Maszyna charakteryzuje się
zwartą konstrukcją i waga nawisu jest bardzo ograniczona.
This vacuum precision planter with a hydraulic telescopic tool bar permits the
user to change directly from working position into transport position.
The planter is very compact and has a low overhanging weight.
24
300
320
6 x 70/75
6 x 70/75
6 x 80
7 x 60
L. RZĘDÓW
MIĘDZYRZĘDZIE
RAMA
N° OF ROWS
ROW
SPACING
TOOL BAR
(cm)
(cm)
70-75
200
680
860
60-80
140
24
2 x 170
70-75
300
950
1170
80-100
210
36
2 x 215
80
320
980
1200
80-100
210
36
2 x 215
60
320
1100
-
80-100
245
42
-
4
6
6
7
matermacc.it
CIĘŻAR
baza
nawozu
WEIGHT
base
fertil
200
4 x 70/75
(Kg)
WYMAGANA
MOC
POWER
REQUIRED
POJEMNOŚĆ
mikro
nawozu
CAPACITY
seed
micro
fertil
siewnik
(Hp)
(L)
Maszyna zaprojektowana do szybkiego i bezproblemowego regulowania
szerokości międzyrzędzi, dzięki Systemowi EASY-SET zamontowanym na ramie
nośnej (patent MaterMacc). System ten pozwala przesuwać elementy siewne
na szynie zamontowanej równolegle do ramy.
This planter is made to change the row distance quickly and easily. The EasySet System (patented by MaterMacc), directly assembled on the main tool bar,
allows to move the planting units simply by sliding them on the guide to the
needed row distance (minimum 27 cm), without using tools.
180
250
300
400
600
2 x 75
3 x 50
4 x 75
6 x 45
5 x 50
4 x 80
6 x 50
6 x 75
8 x 45/50
8 x 70/75
12 x 45/50
L. RZĘDÓW
MIĘDZYRZĘDZIE
RAMA
N° OF ROWS
ROW
SPACING
TOOL BAR
(cm)
(cm)
75
250
660
850
40-60
140
24
2 x 170
4x75÷5x45
250
740
910
40-60
140
24
2 x 170
4x75÷6x45
250
810
970
50-70
210
36
2 x 170
75
400
850
1010
60-80
210
36
2 x 215
45
400
1030
1230
70-90
280
48
2 x 215
70/75
600
1270
1470
80-100
280
48
4 x 215
45
600
1630
1950
90-110
420
72
4 x 215
4
5
6
6
8
8
12
MS 8230
SZEROKOŚĆ
baza
nawozu
WEIGHT
base
fertil
WYMAGANA
MOC
POWER
REQUIRED
(Kg)
POJEMNOŚĆ
mikro
nawozu
CAPACITY
seed
micro
fertil
siewnik
(Hp)
(L)
Precyzy jne siewniki pneumatyczne – Vacuum precision planters
MS 8200 Sztywna rama Easy-Set – Rigid Easy-Set tool bar
Rama ze składanymi skrzydłami i urządzeniem hydraulicznym Easy-Set
Hydraulic folding Easy-Set tool bar
Siewnik serii MS 8230 jest uniwersalna maszyną, dzięki hydraulicznemu sterowaniu
systemu przemieszczania EASY-SET (patent MaterMacc) oraz składanej ramie,
umożliwia osiągnięcie niewielkich szerokości przewozowych również w przypadku
maszyn o długości roboczej do 6 metrów.
The MS 8230 planter is extremely versatile, allowing to reduce transport widths
even for planters with a working width of 6 m, thanks to the hydraulic Easy-Set
System (patented by MaterMacc) and folding tool bar.
254
400
254
430
254
550
6 x 37,5 6 x 75
6 x 45 6 x 75
6 x 50 6 x 75
7 x 50 6 x 75
8 x 45/506 x 75
9 x 50 6 x 75
6 x 456 x 80
6 x 506 x 80
8 x 458 x 70/75
8 x 508 x 70/75
MIĘDZYRZĘDZIE
RAMA
N° OF ROWS
ROW
SPACING
TOOL BAR
(cm)
(cm)
45-75
254/400
1040
1200
80-100
210
36
2 x 170
45-75
300/445
1100
1260
80-100
210
36
2 x 215
45-80
254/400
1140
1320
80-100
245
42
2 x 170
45-70
300/445
1190
1370
80-100
245
42
2 x 215
(Kg)
WYMAGANA
MOC
POWER
REQUIRED
6 x 37,5 6 x 75
6 x 50 6 x 80
7 x 50/606 x 80
8 x 45/506 x 80
9 x 50
6 x 80
10 x 45 6 x 80
L. RZĘDÓW
6
6
7
7
CIĘŻAR
baza
nawozu
WEIGHT
base
fertil
300
445
POJEMNOŚĆ
mikro
nawozu
CAPACITY
seed
micro
fertil
siewnik
(Hp)
(L)
matermacc.it
25
SIEWNIK MS 8230 PRO
PLANTER MS 8230 PRO
MS 8230 PRO
Zbiornik na nawóz − Tank fertilizer
Dystrybucja − Distribution
Skrótem PRO oznaczono precyzyjny siewnik
pneumatyczny z serii MS 8230 przeznaczony
dla osób zawodowo zajmujących się
siewem, dzięki składanej hydraulicznie
ramie i licznym dodatkowym akcesoriom.
Zbiornik na nawóz ze stali lakierowanej o
pojemności 1000/1200 litrów.
Transport
pneumatyczny
i
głowice
dystrybuujące zapewniają równomierne
rozprowadzenie nawozu.
PRO is a vacuum precision planter from
the MS 8230 series with hydraulic folding
tool bar, dedicated in particular to sowing
professionals, thanks to its numerous
accessories.
Element wysiewający − Planting unit
Element wysiewjący Magicsem 8000 z
podwójną redlicą tarczową.
MagicSem 8000 planting unit with double
disc coulter.
26
matermacc.it
Painted steel tank 1000/1200 L.
Znacznik rzędów − Row marker
Automatyczny hydrauliczny znacznik rzędów,
opcjonalnie podwójny znacznik rzędów.
Hydraulic automatic row marker. Optional
double row marker.
Pneumatic transportation and distribution
head for an even distribution of the fertilizer.
Rama ze składanymi skrzydłami i urządzeniem hydraulicznym Easy-Set
Hydraulic folding Easy-Set tool bar
Siewnik serii MS 8230 jest uniwersalna maszyną, dzięki hydraulicznemu sterowaniu
systemu przemieszczania EASY-SET (patent MaterMacc) oraz składanej ramie,
umożliwia osiągnięcie niewielkich szerokości przewozowych również w przypadku
maszyn o długości roboczej do 6 metrów.
The MS 8230 planter is extremely versatile, allowing to reduce transport widths
even for planters with a working width of 6 m, thanks to the Hydraulic Easy-Set
System (patented by MaterMacc) and folding tool bar.
320
465
300
445
300
475
6 x 37,5 6 x 75
6 x 50 6 x 80
7 x 50/606 x 80
8 x 45/506 x 80
9 x 50 6 x 80
10 x 45 6 x 80
7 x 50 7 x 75
L. RZĘDÓW
MIĘDZYRZĘDZIE
RAMA
N° OF ROWS
ROW
SPACING
(cm)
TOOL BAR
45-75
45-75
45-80
45-80
45-80
45-80
45-70
300/445
300/590
300/465
320/610
320/610
320/610
450/810
8
8
9
8
9
12
12
300
590
350
640
320
610
450
810
8 x 37,5 8 x 75 9 x 45/506 x 75/80 8 x 45/508 x 75/80 9 x 45/509 x 75
8 x 45/508 x 75
9 x 45/508 x 75/80
9 x 50/608 x 75
9 x 45/509 x 70
10 x 45/508 x 75
9 x 60 8 x 75/80
11 x 50 8 x 75
12 x 45/508 x 75/80
MS 8230 PRO
(cm)
CIĘŻAR
baza
nawozu
WEIGHT
base
fertil
(Kg)
1280
1330
1370
1340
1430
1700
2050
WYMAGANA
MOC
POWER
REQUIRED
(Hp)
1480
1550
1560
2550
80-100
80-100
80-100
80-100
80-100
90-110
120
12 x 4512 x 70
POJEMNOŚĆ
mikro
nawozu
CAPACITY
seed
micro
fertil
(L)
siewnik
280
280
315
315
315
420
420
48
48
60
60
60
72
72
2 x 215
2 x 215
2 x 215
1 x 1200
Precyzy jne siewniki pneumatyczne – Vacuum precision planters
MS 8230
Podwójna rama składana hydraulicznie z systemem Easy-Set
Double hydraulic folding Easy-Set tool bar
Skrótem PRO oznaczono siewnik przeznaczony dla osób zawodowo zajmujących
się siewem, który, oprócz zalet opisanych już dla MS 8230, charakteryzuje się
zbiornikiem na nawóz o pojemności ponad 1200 litrów ze scentralizowaną regulacją
rozprowadzanej ilości nawozu, pneumatycznym systemem przemieszczania na
wszystkich rzędach z możliwością pracy z każdego rodzaju międzyrzędziem.
The PRO vacuum precision planter brings together all the features of the MS
8230 described above, with the addition of a fertilizer tank of over 1200 L suitable
for auger loading, centralized control of the amounts distributed, a pneumatic
transport system over all rows able to work with any inter-row distance.
254
400
300
445
300
590
320
610
6 x 37,5 6 x 75
6 x 45 6 x 75
6 x 50 6 x 75
7 x 50 6 x 75
8 x 45/506 x 75
9 x 50 6 x 75
6 x 37,5 6 x 75
6 x 50 6 x 80
7 x 50/606 x 80
8 x 45/506 x 80
9 x 50 6 x 80
10 x 45 6 x 80
8 x 37,5 8 x 75
8 x 45/508 x 75
9 x 50/608 x 75
10 x 45/508 x 75
11 x 50 8 x 75
8 x 45/508 x 75/80
9 x 45/508 x 75/80
9 x 45/509 x 70
9 x 60 8 x 75/80
12 x 45/508 x 75/80
L. RZĘDÓW
MIĘDZYRZĘDZIE
RAMA
N° OF ROWS
ROW
SPACING
(cm)
TOOL BAR
45-75
50-75
50-80
45-75
45-80
45-80
45-70
254/400
254/400
300/445
300/590
320/610
320/610
320/610
6
7
7
8
8
9
12
(cm)
CIĘŻAR
baza
nawozu
WEIGHT
base
fertil
(Kg)
1520
1620
1640
1770
1780
1880
2180
1600
1720
1740
1880
1890
2000
2250
WYMAGANA
MOC
POWER
REQUIRED
(Hp)
100
110
110
110
110
120
130
POJEMNOŚĆ
mikro
nawozu
CAPACITY
seed
micro
fertil
(L)
siewnik
210
245
245
280
280
315
420
36
42
42
48
48
54
72
1 x 1000
1 x 1000
1 x 1200
1 x 1200
1 x 1200
1 x 1200
1 x 1200
matermacc.it
27
Precyzy jne siewniki pneumatyczne – Vacuum precision planters
MS 8250 Rama pionowa składana z Easy-Set – Hydraulic vertical folding Easy-Set tool bar
Maszyna zbudowana z wykorzystaniem środkowej ramy nośnej z dwoma
ramami bocznymi, które składają się hydraulicznie w kierunku pionowym na
czas transportu. Również w tej wersji zostaje zamontowany System EASY-SET
umożliwiający przekształcenie siewnika z 12-rzędowego z międzyrzędziem 45/50
na 8-rzędowy z międzyrzędziem 75/80.
This planter is composed by a central tool bar and two hydraulic vertical folding
sides to facilitate the road transport.
This Version together with the Easy-Set System assembled permits to sow 12 rows
45/50 cm, and it could be easily converted into 8 rows 75/80 cm.
300
610
8 x 75/80  12 x 45/50
L. RZĘDÓW
MIĘDZYRZĘDZIE
RAMA
N° OF ROWS
ROW
SPACING
TOOL BAR
(cm)
(cm)
75-80
300/610
2200
-
110
280
48
-
45-50
300/610
2560
-
130
420
72
-
8
12
CIĘŻAR
baza
nawozu
WEIGHT
base
fertil
WYMAGANA
MOC
POWER
REQUIRED
(Kg)
POJEMNOŚĆ
mikro
nawozu
CAPACITY
seed
micro
fertil
siewnik
(Hp)
(L)
MS 8100 SUPER – MS 8200 SUPER
Podwójna rama (MS 8100-S), sztywna z Easy-Set (MS 8200-S)
Double tool bar, rigid (MS 8100-S), Easy-Set (MS 8200-S)
Precyzyjny siewnik pneumatyczny z podwójną, wzmacnianą ramą stałą,
charakteryzujący się wysoką solidnością i ograniczoną wagą. Siewnik ten, pomimo
swoich rozmiarów (szerokość robocza około 9 metrów), może być stosowany z
ciągnikami o średniej mocy i jest dostępny ze zmienną ilością rzędów, od 12 do 18.
This vacuum precision planter is characterized by double rigid tool bar and high
robustness. Despite its dimensions (9 m working width), this planter could be
tracked by tractors with a medium power and it is available in 12 and 18 rows.
900
12 x 70/75
18 x 45/50
MODEL
L. RZĘDÓW
MIĘDZYRZĘDZIE
RAMA
MODEL
N° OF ROWS
ROW
SPACING
TOOL BAR
(cm)
(cm)
75
900
1880
2270
150
420
72
6 x 215
45
900
2410
2890
160
630
108
6 x 215
75
900
2110
2510
150
420
72
6 x 215
45
900
2770
3250
160
630
108
6 x 215
MS 8100-S
MS 8100-S
MS 8200-S
MS 8200-S
12
18
12
18
CIĘŻAR
WYMAGANA
MOC
baza
nawozu
WEIGHT
POWER
REQUIRED
base
fertil
(Kg)
POJEMNOŚĆ
siewnik
mikro nawozu
CAPACITY
seed
micro
fertil
(Hp)
(L)
Wózek transportowy umożliwia szerokość transportu wynoszącą 3,5 m; można go
zdjąć, aby odciążyć siewnik podczas pracy.
This model can be supplied with an integrated transport device that allows it
to be easily moved without difficulties on the road (transport width 3,5 m), and
could be disassembled during working on soil in order to unload the planter.
28
matermacc.it
Potrójna rama sztywna – Triple rigid tool bar
Punktowy siewnik pneumatyczny z potrójną ramą sztywną, charakteryzujący się
wysoką wytrzymałością. Przeznaczony do pracy na uprawionej glebie lub na
minimalnie przygotowanym gruncie, o szerokości roboczej 12 m. Ta wersja jest
dostępna w ilości od 16 do 24 rzędów, w zależności od potrzeb użytkownika i
może być łatwo transportowana dzięki zintegrowanemu wózkowi do transportu.
This planter was made to satisfy the request of big farms. The triple rigid tool bar
guarantees robustness. This version is suitable for prepared or half-prepared
soils, with a maximum working width of 12 m and is available in 16 and 24 rows
according to the customer requirements. The integrated transport device allows
it to be easily moved without difficulty.
1200
12 x 70/75
18 x 45/50
L. RZĘDÓW
MIĘDZYRZĘDZIE
RAMA
N° OF ROWS
ROW
SPACING
TOOL BAR
(cm)
(cm)
70
1200
3580
4020
200-250
1120
-
4 x 600
45
1200
4310
4860
230-250
840
-
4 x 600
16
24
MS 8100 PT
CIĘŻAR
baza
nawozu
WEIGHT
base
fertil
WYMAGANA
MOC
POWER
REQUIRED
(Kg)
POJEMNOŚĆ
mikro
nawozu
CAPACITY
seed
micro
fertil
siewnik
(Hp)
(L)
Precyzy jne siewniki pneumatyczne – Vacuum precision planters
MS 8200 SUPER-L
Potrójna rama sztywna-Ciągane – Double tool bar-Pull type
Siewnik punktowy w wersji półciąganej z trzypunktowym układem zawieszenia
II kategorii. Elementy wysiewające są zamontowane bezpośrednio na sztywnej
ramie nośnej.
Dwa koła napędowe są używane również podczas transportu drogowego.
Siewnik ciągany pozwala na korzystanie z ciągników o niskiej mocy, obciążenie
na podnośniku wynosi tylko 1/3 całkowitej wagi maszyny.
MS-8100 precision planter, semi-trailed version with 3 point hitch cat. II. The
planting units are directly mounted on the main rigid tool bar.
The drive wheels are also used for road transport. The towed seed drill solution,
allows the use of low power tractors, the lifting weight is only 1/3 of the total
weight of the machine.
250
400
600
4 x 75
6 x 75
8 x 75
MODEL
L. RZĘDÓW
MIĘDZYRZĘDZIE
RAMA
MODEL
N° OF ROWS
ROW
SPACING
TOOL BAR
(cm)
(cm)
75
250
1330
1470
80-100
140
24
2 x 170
75
400
1460
1620
90-100
210
36
2 x 700
75
600
1680
1900
100-120
280
48
2 x 700
75
250
1370
1510
80-100
140
24
2 x 170
75
400
1580
1740
90-100
210
36
2 x 700
75
600
1840
2060
100-120
280
48
2 x 700
MS 4100
PT
MS 8100
PT
4
6
8
4
6
8
CIĘŻAR
WYMAGANA
MOC
baza
nawozu
WEIGHT
POWER
REQUIRED
base
fertil
(Kg)
POJEMNOŚĆ
siewnik
mikro nawozu
CAPACITY
seed
micro
fertil
(Hp)
(L)
matermacc.it
29
Precyzy jne siewniki pneumatyczne – Vacuum precision planters
3XL 800 Rama modulowana – Modular tool bar
30
Pneumatyczny siewnik punktowy przeznaczony dla dużych godspodarstw,
przystosowany do wysiewu głównych upraw na zaoranej ziemi.
Rama główna wyposażona w koła podporowe o szerokim przekroju, przedstawia
dwa wahliwe systemy podnoszenia, do których są przymocowane siewniki.
This planter was designed for big farms, suitable for sowing the main crops on
a prepared soil. The main tool bar is equipped with large support and transport
wheels, it is also completed with hoisting and oscillating device where the planters
are hitched on.
390
375
easy-set
1200
1300
1400
1500
1700
16 x 70/75
24 x 45/50
18 x 70/75
30 x 45
32 x 45
24 x 70
36 x 45
L. RZĘDÓW
MIĘDZYRZĘDZIE
RAMA
N° OF ROWS
ROW
SPACING
TOOL BAR
(cm)
(cm)
70-75
1200
6400
7500
160-190
1120
-
4 x 900
70-75
1300
6600
8100
180-200
1260
-
4 x 900
45-50
1200
7400
9050
200-220
840
-
4 x 900
70-75
1700
7800
9500
240-280
1680
-
4 x 1350
45
1400
8100
9900
220-240
1050
-
4 x 1000
45
1500
8300
10200
240-280
1120
-
4 x 1000
45
1700
9000
10700
240-280
1260
-
4 x 1350
16
18
24
24
30
32
36
matermacc.it
CIĘŻAR
baza
nawozu
WEIGHT
base
fertil
(Kg)
WYMAGANA
MOC
POWER
REQUIRED
POJEMNOŚĆ
mikro
nawozu
CAPACITY
seed
micro
fertil
siewnik
(Hp)
(L)
Sztywna rama - Składana rama hydrauliczna Easy-Set
Rigid tool bar - Hydraulic vertical folding Easy-Set tool bar
MS TWIN jest precyzyjnym, pneumatycznym elementem siewnym serii MS 8000,
z redlicą z podwójną tarczą, która umożliwia siew w podwójnych rzędach, przy
wykorzystaniu techniki kwinkunksu.
Element siewny MS TWIN firmy MaterMacc umożliwia siew w podwójnych
rzędach odległych od siebie o 22 cm. Siewnik można konfigurować na różną
ilość podwójnych rzędów: od 2 do 12. Dostępny równie z ramą Easy-Set.
MS TWIN is the twin row precision planting unit of the MS 8000 range, with double
disc coulter, allowing the twin rows to sow using the quincunx technique.
The MaterMacc MS TWIN unit allows a sowing distance of 22 cm between the
twin rows. Also available with Easy-Set frame.
150
300
450
2x2 x 70/75
4x2 x 70/75
6x2 x 70/75
300
450
6x2 x 70/75
900
8x2 x 70/75
12x2 x 70/75
8x2 x 70/75
MIĘDZYRZĘDZIE
RAMA
N° OF ROWS
ROW
SPACING
TOOL BAR
(cm)
(cm)
70/75
150
630
720
40-50
140
24
1x215
70/75
300
1270
1450
100-110
280
48
2x215
70/75
450
1480
1760
110-120
420
72
2x215
70/75
300/450
1500
1680
120-130
420
72
1x600
70/75
600
1870
2250
130-140
560
96
2x700
70/75
300/600
2890
-
150-160
560
96
-
70/75
900
2310
3650
140-150
840
144
2x700
70/75
1200
9000
10000
240-280
1120
-
2x900
(Kg)
WYMAGANA
MOC
POWER
REQUIRED
300
600
L. RZĘDÓW
2x2
4x2
6x2
6x2
8x2
8x2
12x2-S
16x2-3XL
CIĘŻAR
baza
nawozu
WEIGHT
base
fertil
600
POJEMNOŚĆ
mikro
nawozu
CAPACITY
seed
micro
fertil
siewnik
(Hp)
(L)
MAIZE
Precyzyjne siewniki pneumatyczne o podwójnych rzędach – Twin row vacuum precision planters
MS TWIN
SOYA
SORGHUM
RAPESEED
matermacc.it
31
SIEWNIKI PNEUMATYCZNE PRECYZYJNE DO WYSIEWU WARZYW
PNEUMATIC VEGETABLES PLANTERS
Ramy − Tool Bars
Variovolumex
Szeroka gama ram, zarówno sztywnych, jak i składanych, wraz
z systemem EASY-SET opatentowanym przez firmę MaterMacc,
pozwoliły na stworzenie maszyny spełniającej najbardziej
zróżnicowane wymagania użytkowników, między innymi dzięki
łatwej zmianie szerokości między rzędami.
Zbiornik
na
nawóz
VarioVolumex od 170 do
215 litrów (OPCJA).
A wide range of tool bars, either fixed or folding, connected to
the patented Easy-Set shifting system allows the machines to be
adapted for the most varied requirements, with row distances easily
changeable by the user.
Variovolumex fertilizer
tanks from 170 L to 215
L (OPTIONAL).
Microvolumex
Koła − Wheels
Dozownik do dystrybucji mikrogranulatu o pojemności 12 litrów,
dostępny również w wersji 25-70 litrów (opcjonalnie).
Koła napędowe o wymiarach 5.00x12” z regulacją wysokości.
12 L volumetric metering unit for the distribution of microgranular
products, also available with 25-27 L hopper (OPTIONAL).
Transmission wheels 5.00 x12” adjustable in height.
Element wysiewający − Planting unit
Wyjątkowa różnorodność i wszechstronność akcesoriów pozwala w
prosty sposób doposażyć wersję podstawową maszyny do siewu,
który chcemy przeprowadzić.
Extremely modular and versatile accessories permit to transform the
sowing machines easily and adapt them to the sowing operation
the user intends to make.
32
matermacc.it
MSO / MSO-DUO
Siewniki pneumatyczne serii MSO powstały jako owoc doświadczenia zdobytego
przez firmę MaterMacc w zakresie wysiewu precyzyjnego. Wszechstronność
zastosowania zbiornika, wzbogacona Systemem EASY-SET, sprawiają, że siewnik
ten jest odpowiedni do specjalistycznego użytku, takiego jak wysiew buraków lub
innych warzyw.
The MSO series pneumatic sowing planters are the result of MaterMacc’s
extensive experience in precision sowing. The high versatility of the MagicSem
metering unit, enhanced by Easy-Set System, makes these seeders suitable for
special use such as sowing of beets and vegetables in general.
Element wysiewający MSO − MSO Planting unit
Element wysiewający MSO-DUO − MSO-DUO Planting unit
E1
E1
E2
E2
F1 F2 F3
G1
F1
F2
MIĘDZYRZĘDZIE
ROW SPACING
22,5 cm (min)
Redlica sierpowa F1 - MSO.
Shoe opener F1 for MSO.
5 cm
10 cm
Redlica sierpowa F2 - MSO.
Shoe opener F2 for MSO.
G1
F3
5 cm
Redlica sierpowa F3 - MSO.
Shoe opener F3 for MSO.
E1 E2
Koła dociskające nasiona ze stali nierdzewnej, gumowe i z siatką.
Stainless steel, rubber seed press wheel with grid.
Redlica sierpowa F1 - MSO-DUO / Shoe opener F1 for MSO-DUO
matermacc.it
33
Siewniki pneumatyczne precyzy jne do wysiewu warzyw – Pneumatic vegetables planters
MSO Sztywna rama - Składana rama hydrauliczna – Rigid tool bar, hydraulic folding tool bar
34
Siewniki pneumatyczne serii MSO powstały jako owoc doświadczenia zdobytego
przez firmę MaterMacc w zakresie wysiewu precyzyjnego. Wszechstronność
zastosowania zbiornika, wzbogacona Systemem EASY-SET, sprawiają, że siewnik
ten jest odpowiedni do specjalistycznego użytku, takiego jak wysiew buraków lub
innych warzyw.
The MSO series pneumatic sowing planters are the result of MaterMacc’s
extensive experience in precision sowing. The high versatility of the MagicSem
metering unit, enhanced by Easy-Set System, makes these seeders suitable for
special use such as sowing of beets and vegetables in general.
L. RZĘDÓW
MIĘDZYRZĘDZIE
RAMA
N° OF ROWS
ROW
SPACING
TOOL BAR
(cm)
(cm)
-
200
425
460
30-50
9
24
340
-
200
470
505
30-50
12
24
340
-
200
515
600
40-60
15
36
340
-
250
560
645
40-60
18
36
430
-
300
605
740
60-80
21
48
430
-
300
650
785
60-80
24
48
430
-
390
700
830
60-80
24
48
430
-
390/560
1250
1380
80-100
150
96
-
-
390/560
1390
1870
80-100
180
108
-
3
4
5
6
7
8
8
15
18
matermacc.it
CIĘŻAR
baza
mikro
WEIGHT
base
micro
WYMAGANA
MOC
POWER
REQUIRED
(Kg)
(Hp)
POJEMNOŚĆ
mikro
nawozu
CAPACITY
seed
micro
fertil
siewnik
(L)
Na elemencie MSO-DUO zamontowano 2 zbiorniki nasion Magicsem. Wysiew
odbywa się w dwóch rzędach na każdy element. Zbiorniki mogą być przesuwane
bocznie pokrywając międzyrzędzia do 4 do 10 cm. Podobnie jak element siewny
MSO, również element MSO-DUO jest wyposażony w ramię obrotowe do regulacji
głębokości oraz w serię kół dociskowych: gumowych, ze stali nierdzewnej lub
pokrytych siatką, będących w stanie przygotować optymalne podłoże do siewu
dla każdego rodzaju gleby.
The MSO-DUO planting unit has two MagicSem metering units. The sowing is done
in 2 rows per each unit. The metering units can be moved laterally covering the
inter-row seeding from 4 to 10 cm.
The MSO and MSO-DUO planting unit, are also fitted with a swinging rocker to
control the depth of sowing and a set of rubber coated, steel lattice or press
wheels to provide the best seed bed for all types of soil.
L. RZĘDÓW
MIĘDZYRZĘDZIE
RAMA
N° OF ROWS
ROW
SPACING
TOOL BAR
(cm)
(cm)
-
200
500
535
30-50
9
24
340
-
200
545
555
30-50
12
24
340
-
200
590
615
40-60
15
36
340
-
250
635
655
40-60
18
36
430
-
300
680
735
60-80
21
48
430
-
300
725
755
60-80
24
48
430
-
390
775
820
60-80
24
48
430
3
4
5
6
7
8
8
CIĘŻAR
baza
mikro
WEIGHT
base
micro
WYMAGANA
MOC
POWER
REQUIRED
(Kg)
(Hp)
POJEMNOŚĆ
mikro
nawozu
CAPACITY
seed
micro
fertil
siewnik
(L)
matermacc.it
Siewniki pneumatyczne precyzy jne do wysiewu warzyw – Pneumatic vegetables planters
MSO-DUO Sztywna rama – Rigid tool bar
35
MECHANICZNE SIEWNIKI RZĘDOWE DO ZBÓŻ
MECHANICAL SEED DRILLS FOR CEREALS
Wersja z elementen płozowym.
Suffolk coulters with depth control.
Wersja z elementen jednotarczowym.
Disc coulter with depth control.
Zbiornik na nawóz − Fertilizer tank
Dostępna również wersja ze zbiornikiem
na nawóz (opcjonalnie).
Also available with a fertilizer tank
(OPTIONAL).
Wersja z elementen dwutarczowym.
Double disc coulter.
Podest − Platform
Platforma ładująca ze składaną
drabinką.
Wersja z elementen dwutarczowym
+ kółko ugniatające.
Double disc coulter with seed press wheel.
Urządzenie
odłączające
połowę maszyny.
Half-drill shut-off device.
Loading platform with handrail.
Oświetlenie.
Transport lights.
Przekładnia
bezstopniowa.
Step-less speed
gearbox.
Koła − Wheels
Koło
(standard),
26.00x12”.
6.50x15”
optional
Standard
drive
wheels 6.50 x 15”,
optional drive wheels
26.00x12”.
Brona zagarniająca z
regulatorem.
Seed covering harrow.
36
matermacc.it
Rzędowy siewnik mechaniczny do zbóż, rzepaku, soi, lucerny i innych roślin
pastewnych do obrabianych gruntów. Siewnik solidny, zwrotny, dostępny w
szerokościach roboczych od 2,5 m do 4 m (GRANO-600 6 m).
Mechanical drill machine for cereals, rapeseed, soy, lucerne and other forage in
rows on prepared soil. This is a compact drill machine, and has a working width
from 2,5 m to 4 m. GRANO-600 models have a working width of 6 m.
MODEL
L. RZĘDÓW
MIĘDZYRZĘDZIE
RAMA
MODEL
N° OF ROWS
ROW
SPACING MAX
TOOL BAR
(cm)
(cm)
14.7
13.2
12.0
15.8
14.3
13.0
12.0
14.0
13.0
12.0
13.8
12.9
12.0
13.6
12.5
250
250
250
300
300
300
300
350
350
350
400
400
400
600
600
GRANO 250
GRANO 250
GRANO 250
GRANO 300
GRANO 300
GRANO 300
GRANO 300
GRANO 350
GRANO 350
GRANO 350
GRANO 400
GRANO 400
GRANO 400
GRANO 600
GRANO 600
17
19
21
19
21
23
25
25
27
29
29
31
33
44
48
CIĘŻAR
WYMAGANA
POJEMNOŚĆ
płozowym jednotarczowym dwutarczowym
siewnik nawozu
MOC
WEIGHT
POWER
CAPACITY
REQUIRED
coulter
disc
d.disc
seed
spandi
(Kg)
520
530
540
595
610
625
640
710
725
740
810
825
840
1830
1845
590
600
610
675
690
705
720
800
815
830
890
905
920
1970
2000
(Hp)
675
695
715
770
795
820
845
950
965
980
1045
1070
1095
2190
2240
(L)
50
50
50
70
70
70
70
90
90
90
100
100
100
120-150
120-150
283
283
283
330
330
330
330
380
380
380
450
450
450
670
670
137
137
137
170
170
170
170
205
205
205
220
220
220
330
330
GRANO-X Mechaniczne siewniki rzędowe do zbóż – Mechanical seed drills for cereals
Mechaniczne siewniki rzędowe do zbóż – Mechanical seed drills for cereals
GRANO Mechaniczne siewniki rzędowe do zbóż – Mechanical seed drills for cereals
Rzędowy siewnik mechaniczny do zbóż, rzepaku, soi, lucerny i
innych roślin pastewnych do obrabianych gruntów.
Siewnik solidny, zwrotny, dostępny w szerokościach
roboczych od 2,5 m do 4 m.
Mechanical drill machine for cereals, rapeseed, soy, lucerne
and other forage in rows on prepared soil.
This is a drill machine, with seeding unit with “X” type coulter
and load adjusting spring, and has a working width from 2,5
m to 4 m.
MODEL
L. RZĘDÓW
MIĘDZYRZĘDZIE
RAMA
MODEL
N° OF ROWS
ROW
SPACING MAX
TOOL BAR
(cm)
16.7
14.7
13.2
17.6
15.8
14.3
13.0
16.7
15.2
14.0
13.0
16.0
14.8
13.8
12.9
GRANO-X 250
GRANO-X 250
GRANO-X 250
GRANO-X 300
GRANO-X 300
GRANO-X 300
GRANO-X 300
GRANO-X 350
GRANO-X 350
GRANO-X 350
GRANO-X 350
GRANO-X 400
GRANO-X 400
GRANO-X 400
GRANO-X 400
15
17
19
17
19
21
23
21
23
25
27
25
27
29
31
CIĘŻAR
baza
WEIGHT
base
WYMAGANA
MOC
POWER
REQUIRED
POJEMNOŚĆ
siewnik nawozu
CAPACITY
seed
spandi
(cm)
(Kg)
(Hp)
(L)
250
250
250
300
300
300
300
350
350
350
350
400
400
400
400
655
670
685
765
780
795
810
890
905
920
935
1015
1030
1045
1060
50
50
50
70
70
70
70
90
90
90
90
100
100
100
100
283
283
283
330
330
330
330
380
380
380
380
450
450
450
450
137
137
137
170
170
170
170
205
205
205
205
220
220
220
220
matermacc.it
37
SIEWNIK PNEUMATYCZNY DO ZBÓŻ
PNEUMATIC SEED DRILLS FOR CEREALS
Wersja z elementen płozowym.
Suffolk coulters with depth control.
Wersja z elementen jednotarczowym.
Disc coulter with depth control.
Dystrybucja
nasion
z
możliwością
odcięcia
na
każdym dozowniku (OPTIONAL).
Znacznik rzędów − Row marker
Modular
manual
seeding
cut-off device.
Electromechanical
release
complete for 4 metering units
(OPTIONAL).
Automatyczny znacznik rzędów.
Hydraulic automatic row marker.
Dystrybucja − Distribution
Transport
pneumatyczny
i
głowice
dystrybuujące
zapewniają
równomierne
rozprowadzenie ziarna.
Pneumatic transportation and
distribution head for an even
distribution of the seed.
38
matermacc.it
Conversion kit from 3 point
linkage to pull type (OPTIONAL).
Zbiornik na ziarno − Seed tank
Zbiornik o dużych rozmiarach z 2 lub 4 dozownikami do zbóż.
Large tank with two or four metering units for cereals.
Podest − Platform
Przekładnia
bezstopniowa.
Step-less
gearbox.
Wózek dla wersji ciąganej
(OPCJA).
speed
Platforma
ładująca
składaną drabinką.
Koła − Wheels
ze
Loading platform with handrail.
Koło 6.50x15” (standard), optional
26.00x12”.
Standard drive wheels 6.50x15”,
optional drive wheels 26.00x12”.
Pneumatyczny siewnik do siewu w rzędach w przygotowanej lub częściowo
przygotowanej glebie. Szerokość robocza wynosi od 5 m do 6 m przy standardowej
odległości rzędu 12,5 cm (inne odległości rzędu dostępne na życzenie).
Pneumatic seed drill for sowing in rows in prepared or semi-prepared soil. The
working width ranges from 3 m to 6 m with a standard row distance of 12,5 cm
(other row distances available if requested).
In the MSD version for working widths greater than 3 m, the tool bars fold
hydraulically, with a transport width of 2,55 m.
MODEL
L. RZĘDÓW
MIĘDZYRZĘDZIE
RAMA
MODEL
N° OF ROWS
ROW
SPACING MAX
TOOL BAR
(cm)
(cm)
20
15.0
300
790
850
70
650
100
24
12.5
300
818
890
70
650
100
28
14.3
254/400
1036
1120
80
1000
130
32
12.5
254/400
1064
1160
80
1000
130
32
14.1
254/450
1094
1190
80
1000
130
36
12.5
254/450
1122
1230
80
1000
130
32
15.6
254/500
1134
1230
80-90
1000
130
36
13.9
254/500
1162
1270
80-90
1000
130
40
12.5
254/500
1190
1310
80-90
1000
130
40
15.0
254/600
1290
1410
90-100
1000
130
44
13.6
254/600
1318
1450
90-100
1000
130
48
12.5
254/600
1346
1490
90-100
1000
130
MSD-F 300
MSD-F 300
MSD 400
MSD 400
MSD 450
MSD 450
MSD 500
MSD 500
MSD 500
MSD 600
MSD 600
MSD 600
CIĘŻAR
płozowym jednotarczowym
WEIGHT
coulter
disc
WYMAGANA
MOC
POWER
REQUIRED
POJEMNOŚĆ
siewnik nawozu
CAPACITY
seed
micro
(Kg)
(Hp)
(L)
Siewnik pneumatyczny do zbóż – Pneumatic seed drills for cereals
MSD Rama składana hydraulicznie, sztywna rama – Hydraulic folding tool bar, rigid tool bar
MSD-C Sztywna rama – Rigid tool bar
Siewnik pneumatyczny do wysiewu zbóż, pasz i rzepaku, przygotowany do pracy
w połączeniu z broną lub innym sprzętem.
Pneumatic seed drill for sowing cereals, forage and rapeseed in rows in prepared
or semi-prepared soil.
This seed drill is studied to be hooked up to the power harrow or other tools for the
soil preparation, allowing to complete sowing in a single passage.
MODEL
L. RZĘDÓW
MIĘDZYRZĘDZIE
RAMA
MODEL
N° OF ROWS
ROW
SPACING MAX
TOOL BAR
(cm)
(cm)
20
15.0
300
750
810
70
650
100
24
12.5
300
778
850
70
650
100
28
14.3
400
936
1020
70
1000
100
32
12.5
400
964
1060
70
1000
100
32
14.1
450
1004
1100
80
1000
100
36
12.5
450
1032
1140
80
1000
100
MSD-C 300
MSD-C 300
MSD-C 400
MSD-C 400
MSD-C 450
MSD-C 450
CIĘŻAR
płozowym jednotarczowym
WEIGHT
coulter
disc
WYMAGANA
MOC
POWER
REQUIRED
POJEMNOŚĆ
siewnik nawozu
CAPACITY
seed
micro
(Kg)
(Hp)
(L)
matermacc.it
39
SIEWNIK PNEUMATYCZNY DO ZBÓŻ
PNEUMATIC SEED DRILLS FOR CEREALS
Pojedyncza redlica talerzowa
z regulacją głębokości.
Disc coulter with depth control.
Pojedyncza redlica talerzowa
z kółkiem dociskowym.
Disc coulter with seed press wheel.
Podwójna redlica talerzowa.
Double disc coulter.
Podwójna redlica talerzowa
z kółkiem dociskowym.
Double disc coulter with seed press wheel.
Zbiornik na ziarno − Seed tank
Duży zbiornik na ziarno 1600 L. 4 jednostki pomiarowe do zbóż.
Large tank with four metering units for cereals.
Step-less
gearbox.
40
matermacc.it
Dystrybucja − Distribution
Podest − Platform
Przekładnia
bezstopniowa.
speed
z
Pneumatyczny transport i dystrybucja ziaren do
każdej redlicy wysiewającej.
Loading platform with handrail.
Pneumatic transportation and distribution head
for an even distribution of the seed.
Platforma
załadunkowa
poręczami.
Pneumatyczny siewnik do siewu w rzędach w przygotowanej lub częściowo
przygotowanej glebie.
Szerokość robocza wynosi od 5 m do 6 m przy standardowej odległości rzędu
12,5 cm (inne odległości rzędu dostępne na życzenie). MSD-2.0 ma szerokość
transportową 2,7 m.
Pneumatic seed drill for sowing in rows in prepared or semi-prepared soil.
The working width ranges from 4 m to 6 m with a standard row distance of 12,5
cm (other row distances available if requested).
MSD has transport width of 2,55 m.
MODEL
L. RZĘDÓW
MIĘDZYRZĘDZIE
RAMA
MODEL
N° OF ROWS
ROW
SPACING MAX
TOOL BAR
(cm)
(cm)
32
15.6
250/500
1240
36
13.9
250/500
40
12.5
40
MSD-50
MSD-50
MSD-50
MSD-60
MSD-60
MSD-60
CIĘŻAR
płozowym jednotarczowym
WEIGHT
coulter
disc
WYMAGANA
MOC
POWER
REQUIRED
POJEMNOŚĆ
siewnik
CAPACITY
seed
(Kg)
(Hp)
(L)
1440
90-100
1600
1300
1490
90-100
1600
250/500
1350
1550
100-110
1600
15.0
300/600
1400
1600
100-110
1600
44
13.6
300/600
1440
1670
100-110
1600
48
12.5
300/600
1490
1750
100-110
1600
Koła − Wheels
Znacznik rzędów − Row marker
Standardowe koła napędowe
26.00 x 12”.
Automatyczne
standardzie.
Standard drive wheels 26.00x12”.
Hydraulic automatic row marker.
znaczniki
Siewnik pneumatyczny do zbóż – Pneumatic seed drills for cereals
MSD 2.0 Rama składana hydraulicznie – Hydraulic folding tool bar
w
matermacc.it
41
UNIWERSALNY CHWASTOWNIK DO UPRAW RZĘDOWYCH
UNICA ROW CROP CULTIVATOR
Uniwersalny chwastownik do upraw rzędowych
UNICA row crop cultivator
Chwastowniki serii UNICA MaterMacc, to maszyny do ochrony
międzyrzędowej większych upraw. Cenione ze względu na solidność,
trwałość w czasie i uniwersalność wykonawczą.
Brak punktów spawania w konstrukcji elementu podkreśla jego
konstrukcyjne cechy wytrzymałościowe, szczególnie cenione
podczas pracy na trudniejszych do obróbki gruntach.
Poza pracą w najczęstszych rodzajach międzyrzędzi, na zamówienie,
dostępne są zindywidualizowane konfiguracje wykonawcze.
The MaterMacc UNICA series cultivator are machines built for interrow work on main crops. They are appreciated for their robustness,
reliability over time and operational versatility.
The absence of welding joins in the body of the element enhances
its structural resistance, of particular value when working on more
difficult soil.
Inter-row distances are those commonly used; customized inter-row
distances are available on request.
Zbiornik na nawóz − Tank fertilizer
Zbiornik do nawozu ze stali lakierowanej lub INOX o pojemności 170,
215, 600, 1000 litrów.
Steel painted (standard) or stainless steel (optional) tank from 170,
215, 600, 1000 L.
Element wypielający standard (3-5 giętkich sprężyn)
— Zamontowany na solidnym równoległoboku
— Prosta i wygodna regulacja głębokości
— Szeroki wybór narzędzi
Cultivating standard unit with metal gauge wheel (3 or 5 tines)
— With strong parallelogram frame
— Working depth easy to adjust
— Wide range of working tines
42
matermacc.it
Automatyczne prowadzenie z
tarczą środkową (OPTIONAL).
Direction
guide
(OPTIONAL).
discs
Ramy − Tool bars
Do wyboru poniższe typy ram:
— Rama sztywna (UNICA-F) i podwójna rama sztywna
(UNICA-SUPER)
— Rama składana ręcznie (UNICA-PM)
— Rama składana hydraulicznie (UNICA-PVI)
Following tool bar types available:
— Rigid tool bar (UNICA-F) and double rigid tool bar
(UNICA-SUPER)
— Manual folding tool bar (UNICA-PM)
— Hydraulic vertical folding tool bar (UNICA-PVI)
Para tarczy ochronnych do roślin.
Toothed disc plant protections.
Para bocznych osłon 5-sprężynowych.
Plate plant protections.
Dodatek obsypnik regulowany.
Adjustable wing - ridger.
Element z obsypnikiem
tarczowym do ziemniaków.
Disc ridges for potatoes furrows.
Element wewnętrzny kompletny
wersja 3 grace 2 tarcze.
Cultivating unit with 3 rigid hoes and 2 discs.
Zestaw płozy do zasypywania nawozu.
Fertilizer tines kit.
Element na 3-5 zębów.
Cultivating units with 3-5 hook-type tines.
Dodatek do koła głębokości z gumy.
Rubber depth gauge wheel.
Para tarcz kierunkowych.
Direction guide discs.
Automatyczne prowadzenie z tarczą środkową.
Automatic steering.
Wyposażenie dodatkowe − Accessories
Wszystkie modele wraz z dodatkowymi opcjami zapewniają
odpowiednie wyposażenie dla poszczególnych upraw.
All models include among the accessories different options
for cultivating units.
matermacc.it
43
Chwastownik międzyrzędowy – UNICA row crop cultivator
UNICA-F Sztywna rama – Rigid tool bar
Chwastownik o sztywnej ramie, przeznaczony dla tych firm, dla których transport
drogowy nie stanowi problemu.
Ten model ceniony jest ze względu na jego prostotę konstrukcyjną i zwartość.
A cultivator with rigid tool bar, intended for farms where road transport is not
a problem.
This model is appreciated for its structural simplicity and compactness.
L. RZĘDÓW
MIĘDZYRZĘDZIE
WERSJA
RAMA
N° OF ROWS
ROW
SPACING
N° OF TINES
TOOL BAR
(cm)
4
5
6
8
12
4
5
6
8
CIĘŻAR
WYMAGANA
baza nawozu
MOC
WEIGHT
POWER
base
fertil
REQUIRED
(cm)
(Kg)
170
POJEMNOŚĆ
215
600
1000
170
CAPACITY
215
600
1000
(Hp)
(L)
45÷50
3
200
355
500
30-50
•
−
•
•
45÷50
3
250
395
550
30-50
•
−
•
•
45÷50
3
350
450
600
40-60
−
•
•
•
45÷50
3
480
530
680
40-60
−
•
•
•
45÷50
3
600
690
1350
60-80
−
•
−
−
70÷80
5
350
375
520
30-50
•
−
•
•
70÷80
5
400
420
570
30-50
•
−
•
•
70÷80
5
480
470
630
40-60
−
•
•
•
70÷80
5
630
570
1400
40-60
−
•
−
−
UNICA-PM Ręcznie składana poziomo rama – Manual folding tool bar
Chwastownik z ręcznie składaną poziomo ramą, przeznaczony jest dla małych
i średnich zakładów. Model ten, pomimo zachowania cech solidności, ceniony
jest ze względu na prostotę i lekkość, które pozwalają na zastosowanie z
ciągnikami o małej mocy. Składanie poziome umożliwia ułożenie elementu w
pozycji transportowej, bez dużego wysiłku operatora.
Cultivator with manual folding tool bar, intended for small and medium farms.
This model, which nonetheless retains the robustness of the previous one, is
appreciated for its simplicity and lightness, allowing it to be used with less
powerful tractors.
L. RZĘDÓW
MIĘDZYRZĘDZIE
WERSJA
RAMA
N° OF ROWS
ROW
SPACING
N° OF TINES
TOOL BAR
(cm)
6
4
44
CIĘŻAR
WYMAGANA
baza nawozu
MOC
WEIGHT
POWER
base
fertil
REQUIRED
(cm)
(Kg)
170
POJEMNOŚĆ
215
600
1000
170
CAPACITY
215
600
1000
(Hp)
(L)
45-50
3
250/350
470
620
50-70
−
•
•
•
70÷75-80
5
250/350
450
600
50-70
−
•
•
•
matermacc.it
Chwastownik z hydraulicznie składaną pionowo ramą, przeznaczony dla
rolników, którzy często przemieszczają się po drogach lub między polami.
Cultivator with hydraulic vertically folding tool bar, designed for farmers who
need to frequently move from one field to another.
L. RZĘDÓW
MIĘDZYRZĘDZIE
WERSJA
RAMA
N° OF ROWS
ROW
SPACING
N° OF TINES
TOOL BAR
(cm)
6
8
12
4
6
8
12
12
12
CIĘŻAR
WYMAGANA
baza nawozu
MOC
WEIGHT
POWER
base
fertil
REQUIRED
(cm)
(Kg)
170
POJEMNOŚĆ
215
600
1000
170
CAPACITY
215
600
1000
(Hp)
(L)
45÷50
3
255/350
750
900
70-80
−
−
•
•
45÷50
3
255/430
880
1050
80-100
−
−
•
•
45÷50
3
255/670
1000
1190
80-100
−
−
−
•
70÷80
5
255/350
450
600
60-70
−
−
•
•
70÷80
5
255/510
790
930
70-80
−
−
•
•
70÷80
5
255/670
930
1150
80-100
−
−
−
•
70÷80
5
255/990
1310
1190
80-100
−
−
−
−
70÷75
5
250/930
1550
-
120-150
−
−
−
−
80
5
350/990
1750
-
120-150
−
−
−
−
Chwastownik międzyrzędowy – UNICA row crop cultivator
UNICA-PVI Składana rama hydrauliczna – Vertical folding tool bar
UNICA-SUPER Podwójna rama sztywna – Double rigid tool bar
Chwastownik z podwójną sztywną ramą stworzony z myślą o dużych
gospodarstwach.
Cechą charakterystyczną tego modelu jest solidność ramy nośnej, gwarancja
działania w każdych warunkach, przy zastosowaniu ponad 9 m szerokości
roboczej.
A cultivator with a double rigid tool bar, conceived for big farms.
The main feature of this model is the robustness of the element-bearing frame,
required in order to guarantee functionality under any conditions, considering its
working width of over 9 m.
L. RZĘDÓW
MIĘDZYRZĘDZIE
WERSJA
RAMA
N° OF ROWS
ROW
SPACING
N° OF TINES
TOOL BAR
(cm)
18
12
(cm)
CIĘŻAR
WYMAGANA
baza nawozu
MOC
WEIGHT
POWER
base
fertil
REQUIRED
(Kg)
170
POJEMNOŚĆ
215
600
1000
170
CAPACITY
215
600
1000
(Hp)
(L)
45
3
900
1380
1690
120-150
−
•
−
−
70
5
900
1080
1380
120-150
−
•
−
−
matermacc.it
45
Chwastownik międzyrzędowy – UNICA row crop cultivator
UNICA SUPER-L Potrójna rama sztywna – Triple rigid tool bar
Chwastownik z podwójną sztywną ramą stworzony z myślą o dużych
gospodarstwach.
Cechą charakterystyczną tego modelu jest solidność ramy nośnej, gwarancja
działania w każdych warunkach, przy zastosowaniu ponad 12 m szerokości
roboczej.
A cultivator with triple rigid frame, conceived for big farms.
The main feature of this model is the robustness of the element-bearing frame,
required in order to guarantee functionality under any conditions, considering its
working width of over 12 m.
L. RZĘDÓW
MIĘDZYRZĘDZIE
WERSJA
RAMA
N° OF ROWS
ROW
SPACING
N° OF TINES
TOOL BAR
(cm)
24
12
16
(cm)
CIĘŻAR
WYMAGANA
baza nawozu
MOC
WEIGHT
POWER
base
fertil
REQUIRED
(Kg)
170
POJEMNOŚĆ
215
600
1000
170
CAPACITY
215
600
1000
(Hp)
(L)
45
3
1150
2380
2760
120-150
−
−
•
−
90
5
1150
1780
2170
150-180
−
−
•
−
70
5
1150
1980
2350
120-150
−
−
•
−
UNICA-R
Podwójna rama sztywna z elementem zębowym
Double rigid tool bar and cultivating units with hook-type tines
Chwastownik z podwójną sztywną ramą stworzony z myślą o dużych
gospodarstwach.
Cechą charakterystyczną tego modelu jest solidność ramy nośnej, gwarancja
działania w każdych warunkach, przy zastosowaniu ponad 9 m szerokości
roboczej.
A cultivator with a double rigid tool bar, conceived for big farms.
The main feature of this model is the robustness of the element-bearing frame,
required in order to guarantee functionality under any conditions, considering its
working width of over 9 m.
L. RZĘDÓW
MIĘDZYRZĘDZIE
WERSJA
RAMA
N° OF ROWS
ROW
SPACING
N° OF TINES
TOOL BAR
(cm)
18
12
(cm)
CIĘŻAR
WYMAGANA
baza nawozu
MOC
WEIGHT
POWER
base
fertil
REQUIRED
(Kg)
170
POJEMNOŚĆ
215
600
1000
170
CAPACITY
215
600
1000
(Hp)
(L)
45
3
900
1380
1890
120-150
−
•
−
−
70
5
900
1130
1530
120-150
−
•
−
−
PLANTIVATOR
Plantivator to innowacyjny system opatentowany przez MaterMacc, który pozwala na tranformację siewnika na
chwastownik w krótkim czasie. Są dostępne 2 wersje, pierwsza dla sztywnej ramy, druga dla ram easy set seria x200.
Wystarczy zainstalować sekcje do pielenia w miejsce sekcji wysiewających i kultywator gotowy. Dwie maszyny w jednej!
Plantivator is the innovative system patented by MaterMacc which allows a seeder to be quickly transformed into a
cultivator. There are two available versions, the first for x100 fixed frames series and the second for x200 easy set frames
series. Simply fit the cultivator elements in place of the sowing elements and the cultivator is ready. Two machines in one!
Sztywna rama – Rigid tool bar
46
matermacc.it
Rama sztywna z Easy-Set – Rigid Easy-Set tool bar
PLANTIVATOR
Wystarczy zainstalować sekcje do pielenia w miejsce sekcji wysiewających i kultywator gotowy. Dwie maszyny w jednej!
Simply fit the cultivator elements in place of the sowing elements and the cultivator is ready. Two machines in one!
matermacc.it
47
ROZIEWACZE NAWOZÓW
FERTILIZERS
Możliwość zamknięcia
połowie maszyny.
dozowników
na
Half machine metering units cut-off device.
Zbiornik do nawozu − Fertilizer tank
Zbiornik ze stali lakierowanej
pojemność 1000 litrów.
Painted steel 1000 L , with sieve.
Rury do nawozu − Fertilizer tubes
Rury do wysiewu nawozu między rzędami.
Descent tubes for drilling between rows.
Hydraliczny ruch ramy.
Hydraulic handling device for bar.
48
matermacc.it
z
sitem,
Transport
pneumatyczny
dystrybuujące zapewniają
rozprowadzenie nawozu.
i
głowice
równomierne
Pneumatic transportation and distribution
heads for an even distribution of the fertilizer.
VV
Maszyna przystosowana do precyzyjnego wysiewu międzyrzędowego produktów
ziarnistych przy zachowaniu dużej prędkości pracy dzięki dozownikowi
VarioVolumex. Jest to maszyna wyposażona w trzypunktowy układ zawieszenia II
kategorii, która może być wyposażona w zbiorniki o pojemności 600, 1000 litrów.
This machine is designed for inter-row distribution of granular products, providing
remarkable working speed and precision thanks to the VarioVolumex distribution
system. This machine is equipped with a 2nd cat. third point hitch and can be
fitted with hopper with a capacity of 600, 1000 L.
L. RZĘDÓW
MIĘDZYRZĘDZIE
RAMA
CIĘŻAR
N° OF ROWS
ROW
SPACING
TOOL BAR
WEIGHT
(cm)
(cm)
75/80
4
6
6
8
WYMAGANA
MOC
POWER
REQUIRED
POJEMNOŚĆ
600
1000
CAPACITY
600
1000
(Kg)
(Hp)
(L)
270
220
60-80
•
•
45/50
360
250
60-80
•
•
75/80
300
300
60-80
•
•
45/50
450
310
60-80
•
•
Roziewacze nawozów – Fertilizers
Rozsiewacz nawozów międzyrzędowy – Row crop fertilizer
VENTO Pneumatyczny rozsiewacz nawozów międzyrzędowy – Row crop fertilizer applicator
Rozsiewacze nawozów z serii VENTO MaterMacc to maszyny stworzone do
dystrybucji granulatu zarówno międzyrzędowego jak i na całym polu, zgodnie z
aktualnymi wymogami ochrony środowiska.
The fertilizer spreaders of VENTO MaterMacc range, are machines that have
been designed for inter-row and open field distribution of granular products, in
accordance with current requirements for a greater respect of the environment.
L. RZĘDÓW
MIĘDZYRZĘDZIE
RAMA
CIĘŻAR
N° OF ROWS
ROW
SPACING
TOOL BAR
WEIGHT
(cm)
(cm)
75
800
13
WYMAGANA
MOC
POWER
REQUIRED
POJEMNOŚĆ
600
1000
CAPACITY
600
1000
(Kg)
(Hp)
(L)
600
70-90
−
•
SVA Przedni pneumatyczny rozsiewacz nawozów – Front row crop fertilizer
Urządzenie montowane z przodu służące do dystrybucji nawozów granulowanych,
przeznaczone do siewników i chwastowników. Zawieszony na 3 przednich
punktach ciągnika zbiornik o pojemności 1200 litrów, który pozwala na wysiew
dużej ilości nawozu pomiędzy załadunkami. Za dystrybucję odpowiadają dwa
wolumetryczne dozowniki, napędzane silnikiem elektrycznym o napięciu 12 V.
Front device for the distribution of granular fertilizers, suitable for planters and
weeders. Linked to the front three point hitch of the tractor, the tank has a
capacity of 1.200 litres to allow good autonomy between refills. Distribution is
carried out by two volumetric dispensers, activated by a 12 volt motor.
WYMIARY
B
N° OF ROWS
6
8
12
ROW
SPACING
A
SIZE
B
CIĘŻAR
C
MIĘDZYRZĘDZIE
WEIGHT
C
L. RZĘDÓW
A
WYMAGANA
MOC
POWER
REQUIRED
POJEMNOŚĆ
600
1000
CAPACITY
600
1000
(cm)
(cm)
(Kg)
(Hp)
(L)
-
160X150X190
450
80-100
-
•
-
160X150X190
450
80-100
-
•
-
160X150X190
450
80-100
-
•
Dostępny z 4 dozownikami / Available with 4 metering units
matermacc.it
49
ovolum
PATENTED
1064
The MICROVOLUMEX is a device for localized
distribution of microgranular products. Available with
PAINTED steel or STAINLESS STEEL hopper.
ILOŚĆ WYJŚĆ
WYMIARY
B
ZBIORNIK
C
387
MICROVOLUMEX jest urządzeniem służącym do
miejscowego
rozprowadzania produktów w
postaci mikrogranulatu.
Dostępne w wersji ze zbiornikiem lakierowanym
lub ze stali INOX.
lakierowany
C
m
i
cr
ex
Roziewacze nawozów – Fertilizers
MICROVOLUMEX
painted
A
SIZE
N° OUTLETS
B
POJEMNOŚĆ
inox
TANK
A
CAPACITY
inox
(cm)
2
2
2
2
4
(L)
19x38x40
•
•
12
19x58x40
•
•
27
30x44x40
•
•
25
30x64x40
-
•
50
130x56x40
-
•
120
VARIOVOLUMEX
Rozsiewacz nawozu VARIOVOLUMEX to urządzenie służące do miejscowego
rozprowadzania produktów w formie granulatu.
Dostępny w wersji ze zbiornikiem lakierowanym lub ze stali INOX.
VARIOVOLUMEX distributors are meant for the localized distribution of granular
products. Available with PAINTED steel or STAINLESS STEEL hopper.
B
C
WYMIARY
A
ZBIORNIK
lakierowany
SIZE
N° OUTLETS
B
POJEMNOŚĆ
inox
TANK
C
ILOŚĆ WYJŚĆ
A
painted
CAPACITY
inox
(cm)
2-3
3-4
4-8
4-8
(L)
72x51x60
•
•
170
95x51x60
•
•
215
223x50x70
•
•
600
223x81x70
•
•
1000
Redlice − Fertilizer
Przygotowane w postaci
redlicy stopkowej lub
redlicy dwutarczowej.
Suffolk coulter or
double disc coulter
for fertilizer.
Regulacja otwarcia / Opening adjustment
50
matermacc.it
GDZIE JESTEŚMY
WHERE WE ARE
NORTH AMERICA
Canada - United States - Mexico Guatemala - Nicaragua - Costa Rica Dominican Republic
SOUTH AMERICA
Venezuela - Colombia - Perù - Bolivia Chile - Argentina
OCEANIA
EUROPE
Italy - Spain - Portugal - France - UK
- Belgium - Netherlands - Switzerland Germany - Austria - Slovenia - Croatia
- Poland - Czech Republic - Slovakia Hungary - Serbia - Romania - Bulgaria Ukraine - Albania - Greece - Lithuania
- Latvia - Estonia
Australia - New Zeland
AFRICA
Marocco - Algeria - Libya - Egypt - Mali
- Chad - Sudan - Ethiopia - Somalia Kamerun - Ghana - Angola - Namibia Sud Africa
ASIA
Russia - Belarus - Kazakhstan - Uzbekistan
- Mongolia - China - Georgia - Iran Vietnam - Japan - Korea - Indonesia Pakistan - India
MATERMACC S.p.A.
Z.I. Ponte Rosso, Via Gemona 18
33078 San Vito al Tagliamento - Pordenone (PN) • Italy
Tel. +39 0434 85267
Fax +39 0434 85517
E-mail: [email protected]
Web-site: www.matermacc.it
Follow us!
matermacc.it
51
MATERMACC S.p.A.
Z.I. Ponte Rosso, Via Gemona 18
33078 San Vito al Tagliamento (PN) • Italy
Tel. +39 0434 85267 • Fax +39 0434 85517
E-mail: [email protected]
DEALER
www.matermacc.it
MaterMacc Social
COD. 58411116
Ze względu na odcienie szaty graficznej, niektóre zdjęcia i obrazki nie pokazują zamontowanych zabezpieczeń “CE”. Dane techniczne i
modele przedstawione w tym katalogu nie są w żaden sposób wiążące. Zastrzegamy sobie prawo do zmian specyfikacji technicznych bez
wcześniejszego powiadomienia.
For reasons of graphic layout and clarity, some of the pictures and images do not show the mounted “CE” protections. The technical data and
models presented in this catalogue are not in any way binding. We reserve the right to change specifications without prior notice.

Podobne dokumenty