Sanelux Special - Karta Techniczna

Transkrypt

Sanelux Special - Karta Techniczna
SANELUX SPECIAL
Pasta do mycia silnie zabrudzonych rąk
Uwaga: Preparat do zastosowań profesjonalnych!
Przed użyciem: zapoznaj się z Kartą Charakterystyki Preparatu Niebezpiecznego.
Dane techniczne:
pH 8,5 Pasta koloru beżowo- szarego o zapachu
pomarańcza.
Opakowania: 12x1 l Nr:art: 3006
3x5 l
Nr:art :3009
Przeznaczenie: Zawiera
poliuretanowe mikro-granulki
ułatwiające usuwanie silnych
zabrudzeń szybko i dokładnie
usuwa bardzo silne zabrudzenia z
substancji zawierających smary,
oleje i tłuszcze, a także farby
drukarskie oraz produkty bazujące
na kleju, gumie, smole, żywicach,
itp. do zastosowania w garażach,
warsztatach, drukarniach,
przedsiębiorstwach produkcyjnych.
Termin przydatności: 2 lata od daty produkcji;
Oznaczenie:
Nie posiada określenia niebezpieczeństwa:
Data produkcji: na opakowaniu
Zastosowanie
Niewielką ilość pasty nanieść na SUCHE dłonie, wcierać
w skórę do momentu rozpuszczenia brudu i spłukać dużą
ilością wody
Wskazania dodatkowe:
Opakowanie po zużytym produkcie po odpowiednim
oczyszczeniu może być stosowane ponownie. W
przypadku opakowań których nie można wyczyścić
należy je zutylizować w licencjonowanym zakładzie
utylizacji odpadów. Dalsze informacje podano w karcie
charakterystyki produktu.
Informacje zawarte w niniejszej instrukcji bazują na
naszej wiedzy i doświadczeniu,.. Producent nie przyjmuje
na siebie odpowiedzialności ze straty spowodowane
niezgodnym z przeznaczeniem stosowaniem preparatu
Cechy produktu:
Nie zawiera zwiazków fosforu i AFE
Nie zawiera rozpuszczalników
Opakowania zatwierdzone przez UN
Skład:
Zgodnie z regulacjami W.E. produkt jest postrzegany
jako produkt kosmetyczny. Deklaracja składników
zgodna z 6-tą poprawką (93/35/EEC) i Cosmetic
Directive 76/768/EEC
SANEGO AB
Vallevägen 26, 373 00 Jämjö/ SWEDEN
tel. +46 455 566 40, fax +46 455 566 49
[email protected], www.sanego.se

Podobne dokumenty