Pielęgniarka

Transkrypt

Pielęgniarka
DANE OSOBOWE
Imię i nazwisko:
Data urodzin:
Adres:
Numer telefonu:
E-mail:
Anna Kowalska
1.08.1980
Nowogrodzka 15, 01-186 Warszawa
600-000-001
[email protected]
WYKSZTAŁCENIE
10.2007–06.2008
10.1999–06.2007
Pomorski Uniwersytet Medyczny
studia podyplomowe: Zdrowie publiczne
Uniwersytet Medyczny w Siedlcach
kierunek: Pielęgniarstwo
DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE
07.2008–obecnie
pielęgniarka – Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Warszawie
pobieranie materiałów do badań (w tym mikrobiologiczne i cytologiczne wymazy)
opieka nad chorymi
prowadzenie dokumentacji medycznej
obsługa specjalistycznego sprzętu medycznego
06.2005–06.2008
pielęgniarka – Szpital Rejonowy w Wołominie (Oddział Chirurgii
Ogólnej)
nadzór nad dokumentacją medyczną
wykonywanie czynności pielęgniarki zabiegowej
opieka nad pacjentem w cięŜkim stanie
wykonywanie czynności pielęgnacyjno-higienicznych
05.2004–05.2005
pielęgniarka – Szpital Rejonowy w Siedlcach (Izba Przyjęć)
wstępna diagnostyka pacjentów trafiających do oddziałów szpitalnych
ocena stanu ogólnego pacjenta
prowadzenie dokumentacji medycznej
udzielanie pierwszej pomocy
opieka nad chorymi
KURSY I SZKOLENIA
szkolenie aplikacyjne w zakresie obsługi aparatu XYZ potwierdzone certyfikatem
kurs kwalifikacyjny dla pielęgniarek w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii
certyfikat zapobiegania zakaŜeniom szpitalnym
kurs pierwszej pomocy
kurs na ratownika wodnego WOPR
kurs specjalistyczny w zakresie bólu ostrego u dorosłych
kurs resuscytacji krąŜeniowo-oddechowej
DODATKOWE INFORMACJE
Języki obce
biegła znajomość języka angielskiego (certyfikat CAE)
komunikatywna znajomość języka niemieckiego
Inne
prawo jazdy kategorii B
Zainteresowania
podróŜe, gotowanie
WyraŜam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z
Ustawą z dn. 29.08.97 o Ochronie Danych Osobowych, Dz. Ust. Nr 133 poz. 883.

Podobne dokumenty