Styl zycia: Pancerny dam 1Wardy typ Chalupa

Transkrypt

Styl zycia: Pancerny dam 1Wardy typ Chalupa
Styl zycia: Pancerny dam
I'
1Wardy
typ
A
wszystko.
No, prawI8
...
Chalupa. ktora
przetrwa
chajqcy z pr~dkosciq 320 km/h nie potaku
rosyjskich
rakiet
dom jqdrowego
Amerykan6w,
paristwa
Marka i Valerie Sigler6w, nie wytrzyma,
ale calq reszt~ prawdopodobnie
TrzypiWowa,
tak.
betonowa twierdza 0 ma-
sie 850 ton i powierzchni
300 metr6w
kwadratowych z pewnosciq jest odporna
na drobne zawirowania
atmosferyczne
typu huragan czy cyklon. Wiaterek dmu-
winien
jej wyrzqdzic
Kiedy we wrzesniu
pustoszyl
zadnych
szk6d.
ubJ. huragan Ivan
Floryd~, biaty dom na pla-
zy Pensacola przetrwaf nieuszkodzony.
Uwaga: mozesz wynajqc ·h'([aQinQ.oQ;,
porny dom, zanim sam zbudujesz podobny. ZadzwOIi do Valerie Sigler, tele- ~
fon: (001) 850 723 5107. (matz) •
~
:5

Podobne dokumenty