INSTRUKCJA OBSŁUGI WYKRYWACZA

Komentarze

Transkrypt

INSTRUKCJA OBSŁUGI WYKRYWACZA
INSTRUKCJA OBSŁUGI WYKRYWACZA
INFINIUM LS
przeczytaj zanim zaczniesz używać wykrywacz w terenie
Dystrybucja w Polsce:
TALCOMP
30-629 Kraków; ul. A. Dauna 70
e-mail: [email protected]
tel. 0-501 704 101 fax 0-12 425 63 68;
www.talcomp.pl
Infinium LS
WSTĘP
Gratulujemy wyboru wykrywacza Garrett Infinium LS. Wykrywacz ten został
specjalnie opracowany z myślą o pracy w każdych warunkach i środowisku. Możesz
mieć pewność, że wykrywacz ten będzie Ci służył i zapewniał przyjemność z
poszukiwania skarbów przez długie lata.
Zachęcamy do uważnego przeczytania poniższej instrukcji. Im więcej będziesz
wiedział na temat swojego wykrywacza, tym skuteczniejsze będą Twoje
poszukiwania. Poniższa intrukcja została pomyślana w ten sposób by zawsze służyć
pomocą, nawet w trakcie poszukiwań. Opisuje ona podstawowe funkcje wykrywacza
INFINIUM LS, wyjaśnia w jaki sposób działa technologia API (Advanced Pulse
Induction) i w jaki sposób może Ci ona służyć w trakcie poszukiwań.
Dystrybucja: TALCOMP; tel.0-501 704 101
Strona 2:
Infinium LS
MONTAż URZĄDZENIA
Wyjmij wszystkie elementy z pudełka Infinium LS. Wszystkie elementy są
umieszczone w plastikowej torebce wewnątrz torby na panel kontrolny.
1. Podłokietnik na rękojeści został zamontowany fabrycznie. Przetestuj go
chwytając za czarny uchwyt-S. Jeśli podłokietnik nie przylega odpowiednio
do przedramienia to rozmontuj podłokietnik odkręcając kołki i zamontuj go
tak przy odpowiednio przylegał do przedramienia.
2. Wyjmij białą rurkę, która jest wsunięta do srebrnej rurki . Wsadź koniec
srebrnej rurki do otworu od góry, powyżej odwrotnej części plastikowej rurki
na końcu uchwytu-S. Spory nacisk należy położyć na kolejności montażu
kołków. Zaciśnij kołki podkładki i nakrętki.
3. Zamontuj zatrzask w białej rurce. Zamotuj białą rurkę z odwrotnej strony
srebrnej rurki. Może istnieć potrzeba regulacji długości rurki po
zamontowaniu cewki. Długość rurki regulujemy poprzez przesuwanie jej na
zatrzasku.
4. Ściągnij papier zabezpieczający gumowe podkładki. Zamontuj podkładki
klejącą stroną do wewnątrz dołków na końcu białej rurki. Wsadź koniec rurki
do uchwytu na cewce Power DD.
Dystrybucja: TALCOMP; tel.0-501 704 101
Strona 3:
Infinium LS
5. Wsadź czarny plastikowy kołek przez dziurki montażowe. Nałóż nakrętki i
dokręć je (NIE UŻYWAJ NARZĘDZI).
6. Owiń kabel dookoła rurki i zabezpiecz przy użyciu w zależności od wybranej
przez Ciebie konfiguracji. Do montażu poniżej podłokietnika użyj
syntetycznej opaski aby zabezpieczyć kabel.
7. Wybierz odpowiadającą Ci konfigurację urządzenia. Dla wygodnego
użytkowania polecamy montaż pod podłokietnikiem lub na pasku.
Montaż pod podłokietnikiem, pod lub nad rurką.
A. Trzymając panel kontrolny listą instrukcji do Siebie (pokrywą baterii do
góry, przyciskami kontrolnymi do dołu) nasuń lewy uchwyt pod slotem po
lewej stronie panelu kontrolnego. Powtórz czynność z prawym uchwytem.
B. Przytrzymaj uchwyty w miejscu i nasuń je na rurkę, naprowadzając na
dziurki montażowe. Zamontuj kołki, dokładki i nakrętki po obu stronach
obudowy. Dociśnij nakrętki.
Dystrybucja: TALCOMP; tel.0-501 704 101
Strona 4:
Infinium LS
Montaż na pasku
A. Odczep pasek elastyczny. Owiń nim panel kontrolny, tak by przyciski były
twarzą do Ciebie. Zapnij pasek.
B. Rozwiń pasek i wybierz miejsce, w którym chcesz, żeby znajdował się
panel kontrolny. Nasuń panel na pasek. Pamiętaj, by przechowywać go w
bezpiecznym miejscu.
Cewki poszukiwawcze
Infinium LS jest standardowo wyposażony w cewkę Power DD 10x14’’.
Konfiguracja DD Połączona z technologią API czyni z Infinium LS najwydajniejszym z
detektorów do pracy przy glebie wysoko zmineralizowanej.
Na obszarach, w których gleba nie jest wysoko zmineralizowana zaleca się
korzystanie z cewki pojedynczej (mono searchcoil) o wymiarach 10x14”. W takich
warunkach cewki pojedyncze są zdecydowanie skuteczniejsze od cewek DD. Przy
poszukiwaniu mniejszych obiektów w glebie nisko zmineralizowanej należy się
wyposażyć w pojedynczą cewkę 8”. Cewki tego typu zapewniają zdecydowanie
większą manewrowość aniżeli cewki 10x14”.
Do poszukiwań podwodnych, wybierz cewkę w taki sam sposób jak do
poszukiwań naziemnych. Uwzględnij poziom zmineralizowania lub/oraz poziom
zasolenia wody. Na przykład do poszukiwań w wodzie morskiej cewka Power DD jest
najlepszym rozwiązaniem. W wodzie słodkiej cewka pojedyncza sprawuje się
zdecydowanie lepiej. Następnym kryterium będzie rozmiar poszukiwanych obiektów.
Generalnie mniejsze obiekty - mniejsze cewki.
Dystrybucja: TALCOMP; tel.0-501 704 101
Strona 5:
Infinium LS
Funkcje wykrywacza.
Zasilanie:
Używane do załączenia detektora, oraz do wybrania trybu dostosowania do
gruntu (Slow, Lock, Fast Automatic Ground Track). Stan baterii jest sprawdzany
automatycznie przy każdym załączeniu wykrywacza.
Poziom sygnału wiodącego:
Jest używany do dopasowania dla indywidualnych preferencji użytkownika
wykrywacz. Poziom
sygnału wiodącego może być także wykorzystany do
zamaskowania zewnętrznych szumów. Generalnie poziom sygnału jest nastawiany
niegłośniej aniżeli jest potrzebne, zaraz powyżej progu słyszalności.
Nastawy dyskryminacji:
Używane do określenia oczekiwanego poziomu dyskryminacji.
Poniższa procedura pokazuje jak łatwo jest posługiwać się wykrywaczem
Infinium LS.
Podstawy obsługi wykrywacza:
1. Załącz/ stan baterii.
Załącz wykrywacz i zanotuj rezultat sprawdzenia stanu baterii określony przy
pomocy 1-4 dźwięków. Cztery dźwięki świadczą o tym, że bateria jest pełna.
Pojedynczy dźwięk oznacza, że baterii powinny być wymienione w przeciągu
1- 2 godzin. Należy jednak zauważyć, że wewnętrzne stabilizatory napięcia
zapewniają 100% skuteczność pracy aż do ich całkowitego wyczerpania.
Przesuń wykrywaczem nad metalowym obiektem by sprawdzić, czy
urządzenie działa poprawnie. Jeśli detektor nie wykryje obiektu sprawdź czy
baterie oraz ich pojemnik są umieszczone poprawnie.
Dystrybucja: TALCOMP; tel.0-501 704 101
Strona 6:
Infinium LS
2. Nastawianie automatycznego dostosowania do gruntu:
Znając warunki, w których przyjdzie Ci poszukiwać skarbów dobierz
odpowiedni sposób dostosowywania do gruntu.
Początkowa nastaw pozycję lock przy użyciu pokrętła. Praca w takim
ustawieniu jest zalecana dla maksymalnego stopnia detekcji.
1. Detektor nie jest dostosowany odpowiednio do gruntu, lub
2. Poszukujesz w obszarze o zmiennym stopniu mineralizacji, który wymaga
ciągłego dostosowywania do gruntu.
Niepoprawne nastawienie dostosowania do gruntu objawia się nieokreślonymi
dźwiękami wywoływanymi przez glebę. Jeśli masz już duże doświadczenie
możesz sam nastawić na fast lub slow ground track, zależnie od Twoich
potrzeb. Zaleca się dostosowanie do gruntu wykrywacza przed kontynuacją
poszukiwań.
Aby dostosować detektor do gleby, należy nastawić pokrętło Automatic
Ground Track na: Fast lub Slow, a następnie unieś i opuść cewkę o około 310 cm. Jeśli sygnały detektora umilkną, nastaw Automatic Ground Track na
Lock.
Jeśli nieokreślone sygnały dalej będą się powtarzać należy nastawić
pokrętło Automatic Ground Track na Fast lub Slow oraz wypróbuj jeden z
następujących trybów.
Używaj Slow gdy:
1. Pracujesz w obszarze o stosunkowo stabilnym stopniu zmineralizowania
gleby.
2. Gdy przy poszukiwaniu potrzebny jest mały zakres dostosowania do gruntu.
Używaj Fast gdy:
1. Poszukujesz na obszarze, w którym poziom zmineraalizowania gleby
zmienia się często
2. Gdy przy poszukiwaniu potrzebny jest duży zakres dostosowania do gruntu.
Niepoprawne nastawienie balansu gruntu objawia się zmniejszeniem zasięgu
wykrywacza oraz niestabilnością dźwięku. Nie powinna istnieć potrzeba
każdorazowej regujacji dostosowania do gruntu przy załączaniu wykrywacza.
Wykrywacz będzie pracował w nastawach, które były przed jego wyłączeniem.
W niektóych przypadkach ekstremalne warunki pracy (gleba o bardzo szerokim
zakresie zmineralizowania) mogą się pojawiać niepożądane sygnały. W takich
przypadkach należy zwiększyć dyskryminację, aż detektor stanie się stabilny. Aby
zapewnić maksymalny zasięg należy zwiększyć dyskryminację tylko tyle, by
wykrywacz zaczął pracować stabilnie. Wartość dyskryminacji dla takich przypadków
nigdy nie powinna przekraczać wartości „3”.
3. Nastawianie poziomu sygnału wiodącego:
Nastaw poziom sygnału wg Twoich indywidualnych potrzeb, Nastawy sygnału
wiodącego mogą także służyć wyeliminowaniu zbędnych zakłóceń
zewnętrznych. Zazwyczaj poziom jest nastawiany zaraz powyżej progu
słyszalności.
Dystrybucja: TALCOMP; tel.0-501 704 101
Strona 7:
Infinium LS
4. Nastawy dyskryminacji:
Nastaw dyskryminację na „0” lub na niski poziom do czasu, aż poznasz
warunki, w których przyjdzie Ci poszukiwać i określisz metale, które masz
zamiar wyciąć z zakresy detekcji. Z dyskryminacją nastawioną na zero
uzyskasz maksymalny zasięg, a wykrywacz będzie wykrywał każdy metal,
włączywszy to folię aluminiową czy kapsle, lecz nie ominiesz żadnego obiektu.
Kiedy juz zapoznasz się z obszarem poszukiwań możesz nastawić
syskryminację na poziom, w którym wykrywacz będzie eliminował
nieinteresujące Cię obiekty.
5. Testowanie oraz interpretacja sygnałów dźwiękowych:
Testowanie wykrywacza jest zalecane, aby zapoznać się z możliwościami
detekcji oraz sygnałami dźwiękowymi. Pozwoli Ci to rozpoznawać, czy
znalezione obiekty są wartościowe, czy też są to zwykłe śmieci. Ponieważ
wykrywacze PI dają jedynie możliwość rozpoznawania obiektów na podstawie
sygnałów dźwiękowych jest bardzo ważnym, by zapoznać się z nimi.
Test powinien być przeprowadzony z cewką na ławce, poodłodze, czy też
innym niemetalowym obiekcie przynajmniej metr od jakichkolwiek elementów
metalowych. Przesuń pod cewką różne metalowe przedmioty w odległości od
cewki około 5 centymetrów. Słuchaj uważnie dobywających się z wykrywacza
dźwięków, notując jaka wysokość tonów odpowiada jakim przedmiotom.
Procedurę powtórz przy różnych nastawach dyskryminacji.
Generalnie słabe przewodniki (pierścionki, kapsle, niklowe monety) powinny
powodować wysoki dźwięk oraz następujący po nim niskotonowy pogłos. Dobre
przewodniki, takie jak monety powiny dawać niski dźwięk oraz następujący po
nim wysokotonowy pogłos. Należy zwrócić uwagę, że większość elementów
żelaznych będzie dawała podobny dźwięk jak elementy o dobrej przewodności
jest to cecha charakterystyczna dla wykrywaczy PI.
6. Przemiatanie cewką:
Przemiataj metodycznie sondą z boku na bok, trzymając ją na wysokości paru
centymetrów nad powierzchnią gruntu. Ogranicz prędkość przesuwania do
około 30 - 60 cm na sekundę. Pokrywaj częściowo każde przesunięcie
wysuwając sondę do przodu przynajmniej o 1/4 jej średnicy; zaleca się
przesuwanie o połowę. Przemiataj zawsze w linii prostej (nie po szerokim łuku);
pomaga to utrzymać poziom sondy, redukuje prawdopodobieństwo unoszenia
sondy za każdym przesunięciem i pozwala mieć pewność, że wszystkie
przesunięcia są jednakowe.
Należy pamiętać, że każdy sygnał - bez względu czy silny czy słaby - oznacza
wykrycie jakiegoś metalu i jego źródło powinno być za każdym razem
rozpoznane.
7. Technika odwrotnej dyskryminacji:
Jeśli znajdziesz jakiś obiekt przy dyskryminacji nastawionej na minimum,
możesz wykorzystć, do identyfikacji obiektu techniki odwrotnej dyskryminacji.
A. Jeśli znalazłeś obekt, nataw dyskryminację na maksimum. (Sprawdzenie,
czy żelazo)
B. Jeśli obiekt cały czas daje sygnał, należy przypuszczać, że jest to żelazo.
Jeśli obiekt przestał dawać sygnał, lub sygnał ten jest słaby i niewyraźny
Dystrybucja: TALCOMP; tel.0-501 704 101
Strona 8:
Infinium LS
możesz przypuszczać, że znaleziony obiekt nie jest elementem żelaznym.
Należy jednak zwrócić uwagę, że niektóre małe elementy żelazne zachowuję
się jak obiekty wartościowe, a niektóre obiekty wartościowe zachowują się jak
elementy żelazne.
C. Należy pamiętać, że każdy sygnał - bez względu czy silny czy słaby oznacza wykrycie jakiegoś metalu i jego źródło powinno być za każdym razem
rozpoznane.
D. Tak jak we wszystkich wykrywaczach impulsowych, eliminacja wszystkich
metali żelaznych jest trudna, wręcz niemożliwa, jednak można nieco
odseparować drobne kawałki żelaza od pożądanych obiektów doczepiając
magnes po wewnętrznej stronie narzędzia do kopania.
8. Wskazówki dotyczące namierzania obiektu:
Za każdym razem gdy Twój detektor zlokalizuje obiekt, punktowe namierzenie
pozwoli Ci na precycyjne określenie położenia obiektu, a co za tym idzie wykopanie
najmniejszego dołka, aby znaleźć obiekt. Namierzanie obiektu przy cewce DD różni
się od namierzania przy użyciu pojedynczej cewki.
Namierzanie przy użyciu cewki DD.
Cewka Power DD posiada wąski kąt wykrywania przedmiotu, obszar
wykrywania przebiega od przodu do końca cewki w okolicach środka cewki, tak więc
zawsze poszukuj przemiatając cewką na boki.
Na początku przesuń powoli cewką z boku na bok, powyżej miejsca, w którym
zlokalizowałeś obiekt, zapamiętując, w którym miejscu sygnał jest najgłośniejszy.
Kiedy określisz punkt ustaw się pod kątem 90º do obiektu i przesuń cewką
powtórnie, aby dokładnie określić miejsce zalegania znaleziska.
Dla obiektów, które znajdują się zaraz pod powierzchnią zacznij poszukiwania,
za miejscem prawdopodobnego znajdowania się przedmiotu i przemiataj cewką
krótkimi, szybkimi ruchami, przesuwając się do przodu, do momentu, aż cel znajdzie
się dokładnie pod środkiem cewki.
Namierzanie przy użyciu pojedynczej cewki.
Jednym ze sposobów namierzania jest "narysowanie" sondą, nad miejscem wykrycia
metalu, litery X. Miejsce przecięcia, w którym powstaje najsilniejszy sygnał wskazuje
gdzie jest zakopany wykryty przedmiot.
Z pewnością zauważysz że sonda wykrywacz musi być w ciągłym ruchu by reagował
on na metal.
9. Nastawianie częstotliwości pracy.
Możesz regulować częstotliwość pracy Twojego detektora, aby zminimalizować
wpływ pracy innych wykrywaczy (przy poszukiwaniu grupami).
Nastaw poziom sygnału wiodącego na pozucję Freq. Adjust. Zuważysz, że
wysokość sygnału wiodącego będzie się rosnąć, a następnie gwałtownie maleć.
Detektor znajduje się teraz w trybie nastawiania częstotliwości pracy. Możesz
regulować częstotliwość przy użyciu pokrętła dyskryminacji. Reguluj, do
momentu, aż poziom interferencji osiągnie minimum. Pamiętaj, że Infinium LS
posiada 32 częstotliwości pracy, w związku z czym reguluj bardzo małymi
kroczkami. Kiedy już nastawisz odpowiadającą Ci częstotliwość pracy nastaw
poziom sygnału wiodącego na Twoje normalne ustawienia, a częstotliwość
zablokuje się na wybranej przez Ciebie wartości. Za każdym razem, gdy
wyłączysz detektor powróci on do swoich fabrycznych nastaw częstotliwości.
Dystrybucja: TALCOMP; tel.0-501 704 101
Strona 9:
Infinium LS
ZALECENIA DOTYCZĄCE PRACY W TERENIE
Znając warunki panujące na danym terenie i wiedząc dokładnie jakie
przedmioty chce się znaleźć, a jakich nie, można lepiej dopasować samo urządzenia
i nastawę poziomu eliminacji do potrzeb.
W zależności od potrzeb, można ustawić poziom eliminacji nie wyższej niż to
konieczne by wykrywać większość metali. Można nawet ustawić opcję eliminacji na
zero tak, że wszystkie metale będą wykrywane. Mimo że wtedy wykrywa się wiele
niepożądanych przedmiotów takich jak folia lub otwieracze od puszek to można mieć
pewność że nie pominie się tych właściwych.
Przemiataj metodycznie sondą z boku na bok, trzymając ją na wysokości paru
centymetrów nad powierzchnią gruntu. Ogranicz prędkość przesuwania do około 30 60 cm na sekundę. Pokrywaj częściowo każde przesunięcie wysuwając sondę do
przodu przynajmniej o 1/4 jej średnicy; zaleca się przesuwanie o połowę. Przemiataj
zawsze w linii prostej (nie po szerokim łuku); pomaga to utrzymać poziom sondy,
redukuje prawdopodobieństwo unoszenia sondy za każdym przesunięciem i pozwala
mieć pewność, że wszystkie przesunięcia są jednakowe.
Dystrybucja: TALCOMP; tel.0-501 704 101
Strona 10:
Infinium LS
WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE POSZUKIWAŃ
Szukanie skarbów
Przygotuj się teoretycznie. Pierwszą zasadą przy szukaniu skarbów bez względu
na to czy ma to miejsce na lądzie czy w wodzie jest solidne przygotowanie. Należy
koniecznie dowiedzieć się wszystkiego o danym terenie, o skarbie, którego się szuka
i najlepszych sposobach poszukiwań. Im lepsze przygotowanie tym większe
prawdopodobieństwo sukcesu. W firmie Checkpoint Systems Polska, tel. 0-601 509
425 można nabyć książki napisane przez Charlesa Garretta, które zawierają porady
dotyczące badań, jak też dokładne informacje na temat technik poszukiwań i
wydobywania znalezisk dla hobbystów. Listą dostępnych książek znajduje się przy
końcu niniejszej instrukcji.
Przeszukuj miejsca często odwiedzane. Na plaży zwróć uwagę na miejsca
najchętniej odwiedzane. Wiele skarbów, m.in. zagubiona biżuteria i monety, leży
najczęściej tuż pod powierzchnią piasku. Innymi miejscami mogącymi zawierać
skarby są ścieżki, miejsca widokowe, kampingi, kabiny do przebierania się, fontanny,
doki dla łódek, pomosty, mostki i zatopione łodzie.
Śledź zmiany pogody. Zwróć uwagę na burze, wiatry i przypływy. Skarby
znajdujące się głębiej są często przesuwane do miejsc płytszych takich jak obszary
po cofnięciu się morza lub depresje wodne w pobliżu linii brzegowej. Plaża uważana
za jałową może nagle okazać swoje skarby. Ciężkie fale sztormowe często
odkrywają skarby takie jak np. pierścionki na wystających skałach lub na żwirze.
(Zdjęcie 8)
Używaj właściwych narzędzi. Używanie właściwych narzędzi skraca czas
poszukiwań. Należy również wiedzieć czego się szuka i w jakiej ziemi będzie się
kopać, a wtedy można dobrać odpowiednie narzędzia.
Dwa razy sprawdzaj wykopane dołki. Po wydobyciu przedmiotu, sprawdź
wykrywaczem jeszcze raz wykopaną dziurę aby mieć pewność, że wszystko zostało
wyjęte; zardzewiałe lub pokryte koralem obiekty łatwo można pomylić ze śmieciami.
Państwowe agencje detektywistyczne i przemysł
Agencje detektywistyczne często używają wykrywaczy metalu jako pomocy przy
poszukiwaniu skradzionych lub zgubionych rzeczy, zwłaszcza dowodów rzeczowych
takich jak pojazdy, skradzione przedmioty lub broń.
Budownictwo, leśnictwo czy architektura krajobrazu to tylko kilka z wielu gałęzi
przemysłu w których używa się wykrywaczy metalu do usuwania niepożądanych lub
niebezpiecznych przedmiotów z danego terenu. Wykrywacze metalu są używane do
wyszukiwania wielu różnych przedmiotów, takich jak rury, złom metalu, gwoździe w
drewnie, podziemne kable elektryczne lub beczki z paliwem.
Ustaw zerową eliminację. Infinium LS, jak i każdy inny wykrywacz metalu, zwykle
wymaga minimalnej lub żadnej eliminacji, gdy jest używany do celów przemysłowych
lub w agencjach detektywistycznych.
Poszukiwania pod wodą. Infinium LS wykrywa zarówno metale żelazne jak i
nieżelazne ukryte w wodzie, w dnie i skałach, drewnie i innych niemetalowych
materiałach. Duże przedmioty takie jak łodzie, silniki czy sejfy mogą być wykryte
nawet jeśli znajdują się daleko od sondy. Poszukiwanie małych przedmiotów jest
trudniejsze i wymaga dokładniejszego przeszukiwania.
Poszukiwania na lądzie. Podczas poszukiwań w pobliżu płotów drucianych,
budynków metalowych itp. należy ustawić sondę równolegle do tych budowli.
Dystrybucja: TALCOMP; tel.0-501 704 101
Strona 11:
Infinium LS
ŚRODKI OSTROŻNOŚCI
1. Aby uniknąć wylania się kwasu należy zainstalować baterie wysokiej jakości np.
alkaliczne i zawsze wyciągać je na czas przechowywania wykrywacza.
2. Jeśli przedział na baterie zostanie zalany należy natychmiast usunąć baterie,
opłukać pojemnik bieżącą wodą i pozostawić do wyschnięcia. Przedział z
podzespołami elektronicznymi jest uszczelniony fabrycznie i nie powinien być
nigdy otwierany; szybka osłaniająca powinna być przejrzyste i wolne od pary. W
razie oznak zawilgocenia należy jak najszybciej skontaktować się z punktem
serwisowym firmy Garrett.
3. Przed każdym zanurzeniem sprawdź sondę, wtyczki słuchawek i pokrywę baterii.
Sprawdź stan baterii używając wykrywacz “na sucho” zanim przystąpisz do pracy.
4. Pokrywę baterii szczególnie w przypadku użytkowania detektora w
poszukiwaniach podwodnych można dodatkowo zabezpieczyć przed ingerencją
wody smarem silikonowym.
5. Podczas zanurzania zachowaj najwyższą ostrożność. Sprawdź jak robią to inni
aby uniknąć zaplątania w kable. Przed zanurzeniem sprawdź czy otwory
odpowietrzające w słuchawkach są otwarte.
SERWIS
W przypadku problemów z obsługą Infinium LS proszę przeczytać uważnie tę
instrukcję obsługi i sprawdzić baterie, pokrętła i kable. W razie niepowodzenia proszę
skontaktować się z dealerem lub firmą Garrett.
W przypadku gdy sprzęt wymaga naprawy, proszę zwrócić go do fabryki
załączywszy list wyjaśniający usterkę. Sprzęt należy ostrożnie zapakować do
oryginalnego pudła lub do innego równie wytrzymałego, za pomocą odpowiednich
zabezpieczeń aby uniknąć uszkodzenia sprzętu podczas transportu. Proszę NIE
dołączać wysięgnika ani słuchawek, chyba że stanowią część problemu. Proszę
zwrócić wszystkie sondy, chyba że problem jest ewidentnie mechaniczny.
Uwaga: Proszę
kontaktowego.
pamiętać
o
dołączeniu
nazwiska,
adresu
i
telefonu
Przesyłka powinna być wysłana na adres:
TALCOMP
30-629 Kraków ul. Dauna 70
e-mail: [email protected]
tel. 0-501 704 101 fax 0-12 425 63 68
dystrybutora detektorów Garrett w Polsce.
Dystrybucja: TALCOMP; tel.0-501 704 101
Strona 12:
Infinium LS
WYMIANA BATERII
Odkręć pokrywkę baterii NIE używając narzędzi. Podczas wysuwania baterii
uszczelka powinna zostać na swoim miejscu. Podczas instalacji upewnij się że
bieguny baterii są dobrze ustawione. Włóż baterie, wkładając stykami do wewnątrz
obudowy. Sprawdź czy uszczelka jest dobrze nasmarowana i wolna od
zanieczyszczeń. Załóż pokrywkę baterii, dokręć ją ręcznie do momentu zrównania jej
z obudową
OSTRZEŻENIE
Następujące środki ostrożności muszą być zawsze przestrzegane:



NIGDY nie należy prowadzić poszukiwań w miejscach gdzie mogą być zakopane
linie elektryczne, rury wodne lub gazowe, bomby lub inne materiały wybuchowe.
NIGDY nie należy prowadzić poszukiwań na terenie prywatnym bez zezwolenia.
Istnieje ZAKAZ prowadzenia poszukiwań w parkach narodowych, zabytkach,
obiektach wojskowych, itp.
Podczas kopania w nieznanym gruncie ZAWSZE należy zachowywać wszelkie
środki ostrożności.
LITERATURA FACHOWA
Firma Garrett posiada szeroki zakres literatury ukazującej jak efektywnie używać
wykrawacz, jak wybierać miejsca do poszukiwań i jak doskonalić umiejętności i
techniki w tej dziedzinie. Wszystkie podręczniki, oprócz paru, są napisane przez
Charlesa Garretta. Aktualnie dostępne są tylko w angielskiej wersji językowej:
 Wznowiona pozycja, Nowoczesne Wykrywacze Metalu, to książka dostarczająca
podstawowych informacji na temat wykrywaczy metalu i ich użytkowania.
 Najnowsze wydanie Poszukiwanie Skarbów dla Zabawy i Zysku. Książka ta
została napisana specjalnie dla początkujących hobbystów.
 Szukasz ciekawego miejsca do poszukiwań? Sprawdź książki: Charles’a
Garrett’a Skarby Miast-Duchów lub Bob’a Marx’a Zakopane Skarby które możesz
znaleźć. Są to idealne pozycje dla czytelników o sprecyzowanych
zainteresowaniach.
 Prawdziwe Złoto Złotych Lat jest ciekawą propozycją dla poszukiwaczy
-hobbystów w każdym wieku.
Dystrybucja: TALCOMP; tel.0-501 704 101
Strona 13:
Infinium LS
REKOMENDOWANE AKCESORIA DODATKOWE:
Akcesoria przydatne przy poszukiwaniu skarbów dla Infinium LS.
#2216900- 10x14” Pojedyncza cewka- powinna być wykorzystywana przy
poszukiwaniu w obszarach o niedużym stopniu mineralizacji gleby, idealna do
poszukiwań większych obiektów pod wodą i na lądzie.
#2217000- 8” Pojedyncza cewka- Jak 10x14” Mono. Wykorzystywana do
poszukiwań obiektów mniejszych.
#2202100-
Słuchawki podwodne- wymagane przy poszukiwaniach pod wodą
#1600971- Plastikowa szufelka- idealna do poszukwań w terenie suchym, lub na
płytkiej wodzie.
#1600970-
Metalowa szufelka
#1600900-
Szufelka ze stali Stainless.
DANE TECHNICZNE:
Tryb pracy: Advanced Pulse Induction (API), automatyczna eliminacja wpływu soli i
gruntu.
Częstotliwość: 730 impulsów na sekundę
Maksymalna głębokość pracy: 65 metrów lub 7 atmosfer
Pławność: Zbliżona do neutralnej.
Baterie: 8 paluszków AA
Żywotność baterii: około 10-15 godzin
Waga panelu kontrolnego: 880 gram.
Waga słuchawek: 450 gram.
Dystrybucja: TALCOMP; tel.0-501 704 101
Strona 14:
Infinium LS
KODEKS POSZUKIWACZA
Zasypywanie wykopanych przez siebie dziur czy przestrzeganie zakazów wstępu to
tylko dwa z wielu obowiązków poważnego poszukiwacza - hobbysty. Charles Garrett
zwraca się z usilną prośbą do użytkowników jego produktów o pozostawianie
przeszukiwanego terenu w lepszym stanie niż był przedtem. Tysiące poszukiwaczy
jak i wiele instytucji przyjęło poniższe zasady:
1. Trzymaj się z daleka od wszelkich stanowisk archeologicznych i obiektów o
wartości historycznej.
2. Nie pozostawiaj po sobie bałaganu. By wydobyć drobny przedmiot z głębokości
kilkunastu centymetrów nie trzeba robić dużego wykopu. Użyj ostrej łopatki lub
dużego noża by wyciąć zgrabne półkole lub trójkąt, podnieś wycięty kawałek trawy
lub gleby i wyjmij odnaleziony przedmiot, a następnie starannie przykryj dziurę
wyciętym kawałkiem. Zrób to tak by nie było śladu że cokolwiek było wykopywane.
3. Pomóż utrzymać Nasz Kraj w czystości, a tym samym pomóż sobie. Kapsle, folia
aluminiowa, puszki są ostatnimi przedmiotami które mógłbyś wyrzucić - natkniesz
się na nie znów gdy po jakimś czasie wrócisz w to samo miejsce. Zrób sobie i
wszystkim przysługę; pozabieraj wszystek odnaleziony złom i wyrzuć go do
najbliższego śmietnika.
4. Nie wchodź na teren prywatny bez pozwolenia. Zawsze proś o pozwolenie
właściciela.
5. Zgłoś wszystkie odnalezione przedmioty o wartości historycznej w miejscowym
muzeum. Powiadom właściwe organa jeśli natkniesz się na stanowisko
archeologiczne.
6. Jeśli odnajdziesz amunicję lub inny niebezpieczny obiekt nie ruszaj go. Oznakuj
odpowiednio miejsce odnalezienia i powiadom właściwe służby.
7. Zaznajom się z ustawodawstwem dotyczącym znalezisk.
8. Będąc na wsi respektuj miejscowe obyczaje. Nie niszcz rosnących tam upraw, nie
płosz zwierzyny.
9. Nie unikaj okazji by pokazać i objaśnić działanie Twojego detektora osobie która o
to poprosi. Bądź przyjazny a być może z takiej rozmowy dowiesz się gdzie można
prowadzić interesujące poszukiwania. Jeśli spotkasz innego poszukiwacza
przedstaw się i porozmawiaj. Wiele możecie nawzajem się nauczyć.
10.Pamiętaj że gdy prowadzisz poszukiwania ze swoim detektorem jesteś
ambasadorem Naszego hobby. Nie psuj Nam dobrego imienia.
Dystrybucja: TALCOMP; tel.0-501 704 101
Strona 15:

Podobne dokumenty