wyniki zapytania ofertowego-serwisowanie frankownicy

Transkrypt

wyniki zapytania ofertowego-serwisowanie frankownicy
POWIATOWY URZĄD PRACY
W LEGNICY
ul. Andersa 2, 59-220 Legnica,
tel. 76/722-52-10, 722-52-33; fax 722-52-11, e-mail [email protected]
_________________________________________________________________________
Legnica, dnia 20.03.2012 r.
WYNIKI ZAPYTANIA OFERTOWEGO
Powiatowy Urząd Pracy w Legnicy dokonał w dniu 20.03.2012 roku wyboru wykonawcy
na świadczenie usług serwisowych dotyczących systemu frankującego typu T 1000 Firmy
FRANCOTYP-POSTALIA o numerze seryjnym 555 155, będącego własnością użytkownika,
tj. Powiatowego Urzędu Pracy w Legnicy, ul. Andersa 2. W odpowiedzi na zapytanie w
wymaganym przez Zamawiającego terminie, tj. do dnia 19.03.2012 r. do godz. 14.00 wpłynęły 2
oferty:
Lp.
1.
2.
Nazwa i adres wykonawcy
BANPOST SERWIS Sp. z.o.o.
ul. Pukowca 15
40-847 Katowice
BBS Serwis
ul. Armii Poznań 31
62-200 Gniezno
Cena brutto
w złotych
664,20
457,29
Do realizacji przedmiotu zamówienia wybrano firmę BBS Serwis, ul. Armii Poznań 31, 62-200
Gniezno, bowiem zaproponowała ona najniższą cenę brutto, tj. 457,29 złotych.
Z up. Starosty
Zastępca Dyrektora
Powiatowego Urzędu Pracy
w Legnicy
Halina Makuch

Podobne dokumenty