Zadania projektu „Zachowaj równowagę”

Transkrypt

Zadania projektu „Zachowaj równowagę”
Zadania projektu „Zachowaj równowagę” są realizowane poprzez:
1. Umieszczanie na terenie szkoły plakatów promujących zdrowy styl życia.
2. Prowadzenie przez uczniów działań promujących zdrowe żywienie i ruch
3. Tworzenie tematycznych prezentacji promujących zdrowe żywienie i ruch
4. Rozwijanie zdolności i wiedzy kulinarnej uczniów zgodnej z zasadami racjonalnego
żywienia.
5. Organizowanie zajęć motywujących uczniów do samodzielnych prozdrowotnych wyborów
6. Organizacja imprez sportowo – rekreacyjnych upowszechniających zdrowy styl życia.
7. Zmiana asortymentu w sklepiku szkolnym.
8. Edukacja rodziców z zakresu żywienia i aktywności fizycznej.
9. Organizowanie dla uczniów spotkań ze specjalistą.
10. Prowadzenie „pozytywnej reklamy”.
11. Promowanie aktywności fizycznej na terenie szkoły.
12. Organizacja na terenie szkoły wspólnych śniadań.
Przewidywane efekty programu:

zwiększenie poziomu wiedzy o roli żywienia i aktywności fizycznej wśród uczniów, ich
rodziców i personelu pracującego z uczniami na terenie szkół

poprawa sposobu żywienia i poziomu aktywności fizycznej wśród uczniów,

uwidoczniony, choć być może odroczony w czasie, trend spadkowy lub przynajmniej
zahamowanie wzrostu nasilenia otyłości i nadwagi wśród dzieci i młodzieży.
Wszelkie działania związane z realizacją projektu zmierzają do uzyskania przez nasze
gimnazjum i liceum
Certyfikatu Szkoły Przyjaznej Żywieniu i Aktywności Fizycznej
W ramach realizacji założeń prozdrowotnych zorganizowano do tej pory:

Akcję promocyjną „Cała szkoła tańczy i śpiewa”;

Wspólne drugie śniadania w szkole;

Cykl lekcji dla uczniów klas pierwszych gimnazjum na temat „Czynniki wpływające
pozytywnie na zdrowie ze szczególnym uwzględnieniem piramidy zdrowego
żywienia”.

Zajęcia z samoobrony”;

Podobne dokumenty