ELIN SYSTEM

Transkrypt

ELIN SYSTEM
ELIN SYSTEM
Powel
• Utworzony w 1996, jako filia Norweskiego Instytutu Badawczego Energii
Elektrycznej (Norwegian Electric Power Research Institute), części grupy
SINTEF
• Główna siedziba w Trondheim, Norwegia
• Zatrudnia 235 pracowników
• Opracowuje i dostarcza zakładom energetycznym ważne dla biznesu
rozwiązania IT jak i rozwiązania dla miast w zakresie nieczystości i wody
oraz usługi dla samych obywateli.
• Duże doświadczenie jako producent oprogramowania dla opartego na
sporym współzawodnictwie rynku skandynawskiego uczyniło z Powela
ASA lidera rynku.
• Produkty Powel są używane przez ponad tysiąc klientów
• Biura w Norwegii, Szwecji i USA
Docelowi Klienci Rozwiązań Powel
ENERGIA, ŚRODOWISKO, ZAKŁADY ENERGETYCZNE & WYKONAWCY
Wytwarzanie energii &
Zarządzanie wodą
h
h
h
h
h
Długoterminowa cena i prognozy
obciążenia
Krótkoterminowe prognozowanie
na żądanie
Maksymalizacja dochodów z
produkcji
Harmonogramy produkcji
Zarządzanie wodą
Transmisja &
Dystrybucja
h
h
h
h
h
h
Wydajne i bezpieczne operacje w
sieci
Optymalizacja operacji mobilnych
Opracowanie projektów
Planowanie inwestycji
Wsparcie decyzji strategicznych i
operacyjnych
Latarnie
Pomiar energii &
Handel
Handel i zarządzanie ofertami
Zarządzanie bilansem energii
Raportowanie
Rozliczenia
Zarządzanie obciążeniem
Zbieranie danych
Analiza błędów
Zarządzanie obliczonymi danymi
h Informacje z call center
h
h
h
h
h
h
h
h
Infrastruktura publiczna &
Konstrukcje cywilne
h
h
h
h
h
h
Wydajne operacje sieci wodnej/
ścieków
Poprawiona obsługa klienta
Informacje dla wszystkich
segmentów operacyjnych
Badania
Inżynieria 3D, projekt terenu,
konstrukcja oraz wizualizacja 3D
Obliczenie ilości i masy,
raportowanie i dokumentacja
Klienci Powela na całym świecie
Oslo
Kommune
Trondheim
Kommune
Niezależny sondaż Smart Metering w Europie
Łańcuch wartości Smart Metering (od licznika do
uregulowania należności)
Zarządzanie
Firma instalacyjna
przerwami w
dostawie
energii
Wsparcie
rozszerzenia
działalności
marketingowej
Firma dystrybucyjna
NIS /
DSO
GPR
S
Sieć
liczników
Stacja
czołowa
Zarz.
siecią
Rozwiązanie Powel
Moduły
opcjonalne /
które mają
zostać
opracowane
Zarz.
aktywnymi
licznikami
Magazyn
danych
pomiarowych
Zarz.
energią
Pre-billing
Billing
/ CIS
Odpowiedź
żądania
Rozliczenie /
prognoza
obciążenia
Firma sprzedająca
Kompletne rozwiązanie - Smart Metering
Rozwiązanie Powela w środkowej części
łańcucha wartości Licznik - Rozliczenie
SAP / Inne
GIS
Powel MDMS
SCADA
Usługi web “MDUS”
Powel ELIN
GPRS point to point
GPRS do bramy (koncentrator)
PLC szeroko- lub wąskopasmowa
lub Radio (mesh)
Integracja AMI z aplikacjami biznesowymi
POWEL ELIN
Powel Elin
• Uruchomienie w 2004
• > 15 instalacji
• Obsługa wielu producentów
liczników
Iskraemeco
Echelon
EDMI
Actaris
• Oparty o Web, .Net, bazę danych
Oracle, Microsoft windows
• API’s dostępne do zintegrowania
Powel ELIN (bezpośredni)
•
Powel ELIN
•
•
•
•
•
•
•
Zarządzanie licznikiem/punktem
komunikacyjnym
Zbieranie danych poprzez protokół licznika
i/lub koncentratora
Interoperacyjny
Zarządzanie danymi użycia
Zarządzanie zdarzeniami
Połączenie point to point
PLC, Radio oraz GPRS/GSM
Zarządzanie siecią podliczników
Powel ELIN posiada funkcje całościowego i
interoperacyjnego rozwiązania stacji
czołowych.
Powel ELIN
Powel ELIN
MOS
MOS
1
n
•
•
•
•
•
•
Interfejsy z meter operating systems (MOS)
Interoperacyjny
Zarządzanie danymi zużycia
Zarządzanie zdarzeniami
Komunikacja z licznikiem poprzez MOS
Różnorodność komunikacji MOS
Powel ELIN zapewnia całościowe
rozwiązanie niezależne od systemów MOS.
Komunikacja trójwarstowa
GSM, RAS, PSTN, IP, GPRS
WAN
Koncentrator
PLC, Mesh radio
LAN
Collector/terminal
Mbus, Zigbee
HAN
Duża użyteczność: Elektryczność, Gaz, Woda, Ogrzewanie
IP Gateway
GPRS
RAS
TCP
UDP
GSM
PSTN
WAN Communication (verified)
LAN
Communicat
ion Point
Models
(verified)
Adaptor
Vendor
Protocol
Type
Enermet MT40
Enermet
IEC 62056-21
P2P
X
-
MT40
Enermet E600
Enermet
IEC 62056-21
P2P
X
-
E600
Iskraemeco Mx372
Iskraemeco
COSEM/DLMS
P2P
X
-
ME372, MT372
Iskraemeco P2LPC
Iskraemeco
Iskraemeco Web Services
Concentrator
X
X
PLC
ME371, MT371
Iskraemeco Mx83y
Iskraemeco
IEC 62056-21
P2P
X
X
X
-
ME831, MT831,
ME830, MT830
Actaris SL7000
Actaris
COSEM/DLMS
P2P
X
X
X
-
SL7000
Addax RR+
Addax
RR+ (Addax)
Router (P2P)
Echelon
Echelon
NES (Echelon)
Concentrator
Enermet 2650-3250E
Enermet
Enermet
P2P
Enermet E120
Enermet
ODEP (Enermet)
P2P
X
EDMI
EDMI
EDMI
P2P
X
X
X
EDMI MDC
EDMI
MDC (EDMI)
P2P
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
PLC
X
PLC
DC-1000, DC1000/SL
-
2650 - 3250E
-
E120-10NV,
E120Gt
X
-
MK10, MK6,
MK6E
X
-
MK10, MK6,
MK6E
X
X
Kamstrup RF
Kamstrup
Kamstrup
Concentrator
X
Kamstrup PLC
Kamstrup
Kamstrup
Concentrator
X
Infometric IK-30
Infometric
Capelon
Concentrator
X
X
Commet
Commet
Commet specific
Concentrator
X
X
Commet P2P
Commet
Commet specific
P2P
X
Cewe Prometer
Cewe
IEC 62056-21
P2P
X
EMH
EMH
IEC 62056-21
P2P
X
Comsel
Comsel
EPCP-Lib (Comsel)
Tritech Meshnet
Tritech
NC (Tritech)
Meshnet
Policom
Policom
PCU (Policom)
Concentrator
X
Elvaco E1X
Elvaco
ECOV2 (Elvaco)
Concentrator
X
Turtle
Hunt
Command Center, Database API Concentrator
Kamstrup P2P
Kamstrup
Kamstrup
X
PLC
PLC
Concentrato
r
X PLC
IK-30
RF
ATF-300
MBUS
ATF-100
-
Prometer
X
-
LZQJ
X
TBD
600, 900
X
RF
ST
X
PLC
200, 210,
900
MBUS
E10 GSM,
E11 TCP
PLC
TS1, TS2
-
162, 351,
382
X
X
P2P
X
RF
RF
Concentrato
r
X
X
Niezależnie pracujące liczniki ciepła
STRUKTURA
Powel ELIN – główne procesy
Przegląd Elina
-Interfejs Web Elina
-Uprawnienia
-Procesy
-Grupy and Harmonogramy
-Zbieranie danych
Działanie
Zarządzanie
Update
-Konfiguracja
-Przełączniki
-Kontrola obciążenia
-Wiadomości liczników
-Aktualizacja firmware’u
-Wartości progowe
-Hasło
Autoryzacja i
bezpieczeństwo
-Autoryzowane logowanie
-Konfiguracja profilu
Procedury
dzienne
- Sprawdzanie statusu
- Analiza błędów
- Poprawianie błędów
Bezpośredni
dostęp do
danych
- Wyszukiwanie procedur
- Działania na żądanie
- Raporty
Zastosowanie
Ręczne
rozszerzenie
działalności
marketnigowej
-Rejestracja struktury
danych w Elinie
Automatyczne
rozszerzenie
działalności
marketnigowej
-Import struktury danych
poprzez usługi web
Topologia Powel ELIN
Serwer BAS
Komunikuje się z serwerami
COMM i wykonuje poniższe
usługi: walidacja, import,
export, zdarzenie, SMS oraz
Control Center
Serwer web
ELINa
Interfejs użytkownika
graficznego
COMM server 1
Zbiera wartości
pomiarowe i zapisuje
je w bazie danych.
Wykonuje następujące
usługi: przygotowanie,
komunikacja, procesy i
centrum kontrolne
COMM server 2
COMM server n
Koncepcje i teoria #1 – Aktorzy
Aktor jest to najwyżej
położony element, który
reprezentuje klienta lub
inne zdefiniowane
działania.
Kilku aktorów może używać tej
samej instalacji. Aktorzy są
domyślnie oddzieleni i
niewidoczni dla siebie. Role
użytkowników można tak
ustawić, aby mieć dostęp do
wielu aktorów i móc nimi
zarządzać.
Koncepcje i teoria #2 – Typy obiektów
• Lokalizacja
Tożsamość klienta (nazwa, adres)
Point of Delivery (POD) – Punkt dostawy, tzn. rzeczywiste umiejscowienie licznika, nie
licznik sam w sobie.
• Punkt komunikacyjny
Jednostka fizyczna do podłączenia poprzez IP, GPRS, GSM, Modem, multi-drop etc.
Są to koncentratory, terminale i liczniki pojedynczego punktu.
• Licznik
Liczniki reprezentują jednostki pomiarowe, osiągalne poprzez punkt komunikacyjny.
Liczniki pojedynczych punktów posiadają jeden licznik dla każdego punktu
komunikacyjnego, koncentratory mogą mieć wiele liczników.
• Seria
Seria jest pamięcią wartości pomiarowych. Każdy licznik posiada przynajmniej jedną
serię, ale może też mieć ich kilka w zależności od typu. Jest to jednostka, która
magazynuje kWh, kVAr, m3, temperatury etc.
• Kanały
Każda seria posiada ustawienie kanału, które identyfikuje w szczególności kanał
fizyczny w liczniku.
Koncepcje i teoria #3 – Jak łączą się elementy
(Jeden)
(Jeden)
Punkt komunikacyjny
Lokalizacja
Licznik
(Jeden lub kilka)
(Jeden lub kilka)
Seria
Kanał
Koncepcje i teoria #4a – Jak to wygląda
Menu na poziomie Punktu
Komunikacyjnego
Punkt Komunikacyjny
Koncepcje i teoria #4b – Jak to wygląda
Licznik
Menu na poziomie Licznika
PORTAL OPERATORA
Gdzie?
Analiza Smart Metering, raporty i śledzenie
Szczegóły zdarzenia
Analiza Smart Metering, raporty i śledzenie
Automatic workflows
Smart
analysis, raporty
reporting
and tracking
Analizametering
Smart Metering,
i śledzenie
PORTAL KLIENTA
Ciągłe zmiany i ulepszenia
Modele rynku zmienią się
Procesy wewnętrzne muszą zostać dostosowane
Utrudnienia muszą zostać rozwiązane
Te same funkcje w miarę rozwoju biznesu
Profity dla biznesu wynikające ze stosowania Powel ELIN
• Architektura zorientowana na usługi
• Prosty do zintegrowania z istniejącym
środowiskiem IT
• Sprawdzone rozwiązanie na rynku klientów
komunalnych
• Niezależny od dystrybutorów liczników
• Wielość zastosowań (E, G, W, C)
• GSM, GPRS, Radio, Ethernet
• DLMS/Cosem, NES
• Wysoka wydajność
• Zarządzanie zdarzeniami
REFERENCJE
Powel ELIN - referencje
E.ON Tieto Enator
wersja 3.1.16
>200 000 jednostek/dzień
Västerbergslagens Energi
wersja 3.2.2
Odczyt dzienny i cogodzinny
(niedawno rozpoczęty)
SAMS Norr
wersja 3.2.1
103 000
jednostek/dzień
SAMS Mitt
wersja 3.2.1
59 000 jednostek/dzień
SAMS Syd
wersja 3.2.1
420 000 jednostek/dzień
Linköping Tekniska verken
MälarEnergi
Eskilstuna energi o miljö
Telge nät
Tidaholms energi
Mariestad energi
Katrineholm energi
Töreboda energi
(Tidaholms energi )
Holmen Energi
wersja 3.1.11
4 500 jednostek/dzień
Tworzenie hydroenergii
Ale Elförening
Härryda Energi
Jönköping Energi Nät
Lerum Energi
Göteborg Energi
Kungälv Energi
Energiverken i Halmstad Elnät (HEM)
Vaggeryd Elverk
Varberg
Mölndal Energi
(Ystad Energi)
(Habo Kraft)
wersja 3.2.2
Gavlegårdarna
wersja 3.1.11
61 000 jednostek/dzień
2600 mieszkań/domów
Norrtälje Energi
wersja 3.1.10
49 000 jednostek/dzień
Odczyt cogodzinny
Odczyt dzienny
Ogrzewanie rejonowe
150 000 jednostek/dzień
Odczyt cogodzinny
Ogrzewanie rejonowe
Kilku klientów odczytywanych
dziennie
Svenska Kraft Nät
wersja 3.2.2
39 000 jednostek/dzień
Halmstad Energi & Miljö (HEM)
wersja 3.2.2
450 000 jednostek/dzień
Odczyt cogodzinny
Odczyt dzienny
Ogrzewanie rejonowe
Umeå Energi
Jämtkraft
BTEA
Härjeåns kraft
Härnösand
Söderhamn
Boden
Blåsjö Nät
(Sundsvall)
(Sundsvall fjärrvärme)
(Boden)
Pomiar całej sieci transmisyjnej
Hydroenergia
Energia nuklearna
Gotlands Energi + Vattenfall
version 3.2.0
19 500 values/day
Hourly read
Wind power generation
Przykład 1:
• 900.000 liczników energii elektrycznej głównie
produkcji Echelona(Telvent), Iskry i Actaris. Klienci
prywatni i komercyjni.
• Powel MDMS. Zarządzanie danymi pomiarowymi,
zamówienia wdrożeń oraz rozliczenie sieci + pilot
na Powel ELIN.
• Proces rozmieszczania jest na ukończeniu . Całe
900.000 urządzeń zostanie rozmieszczonych w
pierwszej połowie roku 2010.
Przykład 2:
•
W sumie 500.000 liczników energii elektrycznej i
wody. Klienci prywatni i komercyjni.
•
Powel MDMS. Zarządzanie danymi
pomiarowymi.
•
Proces rozmieszczania nadal trwa. Dotychczas
zainstalowano ponad 90.000 liczników. Całe
500.000 urządzeń zostanie rozmieszczonych w
przeciągu trzech lat.
Przykład 3:
• Powel is podwykonawcą, Telenor Cinclus
partnerem kontraktowym.
• 145.000 liczników energii elektrycznej. Klienci
prywatni i komercyjni. Kombinacja GPRS point to
point i radio (mesh).
• Powel ELIN. Zbieranie danych pomiarowych.
Działanie liczników i zarządzanie danymi
pomiarowymi.

Podobne dokumenty