Zajęcia fakultatywne - opis Tytuł zajęć Ekspresja plastyczna

Transkrypt

Zajęcia fakultatywne - opis Tytuł zajęć Ekspresja plastyczna
Informacja o zajęciach fakultatywnych
Zajęcia fakultatywne - opis
Tytuł zajęć
Ekspresja plastyczna
Wykładowca
Mgr sztuki Ewa Sycha
Forma zajęć
Warsztaty plastyczne
Warunki uczestnictwa
Brak
Projekt skierowany jest do studentów szczególnie
zainteresowanych zagadnieniami sztuki, szukających w
ramach zajęć w SWPS możliwości rozwoju w dziedzinie
twórczości plastycznej.
Fakultet ten da uczestnikom możliwość pogłębienia
swojej wiedzy na temat rysunku i malarstwa na drodze
empirycznego poznania, a także poprzez konsultacje
własnych prac zarówno od strony technicznej, jak i pod
Adresaci i cel zajęć
kątem analizy środków przekazu plastycznego.
Taki rodzaj warsztatów graficznych ma na celu wypełnienie
luki pomiędzy istniejącą w ramach SWPS ofertą zajęć z
zakresu teorii sztuki, a praktyką. To dla zainteresowanych
studentów szansa poznania i poszerzenia swoich możliwości
w dziedzinie plastyki, a co za tym idzie, możliwość
bieglejszego posługiwania się językiem sztuki, jakim jest w
całej rozciągłości przekaz plastyczny, od najprostszego
symbolu-ikony, po wielkie dzieła malarskie.
1-3. Rysunek z natury / zagadnienia:
- techniki rysunku
- kompozycja, światło i cień, przestrzeń i perspektywa
- martwa natura i portret
- rysunek z wyobraźni
Treść zajęć
4-6. Malarstwo / zagadnienia:
- techniki malarskie
- kolor w naturze i w obrazie
- światło i przestrzeń
- martwa natura i portret
7. Prezentacja i omówienie powstałych prac. Zaliczenie i
ocena pracy.
Literatura
Arthur F. Jones
1
30 lipca 2014
Informacja o zajęciach fakultatywnych
„Wstęp do historii sztuki”
Zysk i S-ka Wydawnictwo s.c. 1999
Przekład:
Anna Zahaczewska-Dobrowolska, Maurycy Kulak
Forma zaliczenia i kryteria oceny
Podstawą zaliczenia na ocenę będzie obecność na zajęciach
oraz projekty graficzne powstałe w ramach warsztatów.
mgr sztuki EWA SYCHA - absolwentka ASP w Krakowie
Wydziału Grafiki w Katowicach. Dyplom z wyróżnieniem w
dziedzinach projektowania graficznego, grafiki warsztatowej
oraz malarstwa. Zdobywca licznych nagród i wyróżnień w
Biogram
dziedzinie malarstwa, udział w indywidualnych i zbiorowych
wystawach malarstwa w kraju i za granicą, zajmuje się grafiką
komputerową i projektową: projektuje reklamy, aranżacje
wnętrz, jest autorem kostiumów do filmów, programów tv i
reklam.
Członek Związku Polskich Artystów Plastyków.
2
30 lipca 2014

Podobne dokumenty