Pracownik Call Center

Transkrypt

Pracownik Call Center
SKŁAD GRUP SZKOLENIA „CALL CENTER”
Tytuł projektu: „Połączeni sportem”
Priorytet: VII Promocja Integracji Społecznej
Działanie: 7.2. Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej
Poddziałanie: 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
l.p.
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)
22)
23)
24)
25)
Imię i nazwisko
Burak Paweł
Daszyński Michał
Grzybowska Magdalena
Olga Tomaszewska
Nidrych Michał
Paszak Monika
Piśmienny Jakub
Rudniak Weronika
Stadnik Paweł
Szprync Agnieszka
Pflegel Dariusz
Kochaniak Krystian
Kamiński Jacek
Kochaniak Damian
Goleń Piotr
Kamila Chodała
Agnieszka Juszkiewicz
Agnieszka Musiał
Tomasz Biegalski
Agnieszka Jaglińska
Patrycja Zawiślańska
Patrycja Nowakowska
Michał Fitas
Monika Zielińska
Daria Twardzik