Wykonanie zabezpieczenia wykopu pod planowane centrum

Transkrypt

Wykonanie zabezpieczenia wykopu pod planowane centrum
Wrocław, 07.12.2011
Dotyczy:
Postępowania nr ZP/7/PN/2012 o udzielenie zamówienia publicznego na:
Wykonanie zabezpieczenia wykopu pod planowane centrum handlowe Maślice we Wrocławiu
(projekt nr 03590)
Zbiorcze zestawienie ofert złożonych w dniu 16.03.2012 r. Otwarcie ofert nastąpiło o godzinie 12:00.
Numer
oferty
Nazwa (firma) i adres Wykonawcy
Cena oferty [PLN]
1
Himmel i Papesch Opole Sp. z o.o.
ul. Jagiełły 39, 46-020 Czarnowąsy
4 940 434,48 zł
2
Przedsiębiorstwo Budowlane „Miazga” Sp. z o.o.
Oś. Tęczowe 21a/11, 58-200 Dzierżoniów
8 474 339,31 zł
3
Pro - Tra Building Sp. z o.o.
ul. Betonowa 1, 51-504 Wrocław
3 387 953,94 zł
4
Mota Engil Central Europe S.A.
ul. Wadowicka 8w, 30-415 Kraków
3 688 754,60 zł
5
Heilit +Woerner budowlana Sp. z o.o.
Wysoka ul. Lipowa 5a, 52-200 Wrocław
5 401 491,47 zł
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000285920,
NIP 897-173-13-83 | REGON 020568529 | Kapitał Zakładowy 8.500.000 PLN wpłacony w całości | Prezes Zarządu: Paweł Rychel
Bank Zachodni WBK S.A. I Oddział we Wrocławiu nr konta 39 1090 2398 0000 0001 0736 9247

Podobne dokumenty