EWIDENCJA KOREKT

Transkrypt

EWIDENCJA KOREKT
EWIDENCJA KOREKT
Kasa fiskalna nr ewidencyjny: …...............................................................
….....................................................................
pieczątka firmowa sprzedawcy
Nr korygowanego paragonu fiskalnego: …......................................................................... data wystawienia: …........................................
Opis zdarzenia: …........................................................................................................................................................................................................................................
Właściwe dane: (wprowadzono / nie wprowadzono) kolejnym paragonem nr: …........................................................................................
Lp.
Nazwa towaru/usługi
Ilość x cena
Dane korygowane
Wartość
Stawka
Podatek
brutto
VAT
Wartość netto
Ilość x cena
Wartość
brutto
Powinno być
Stawka
Podatek
VAT
Wartość netto
1
2
3
zw
zw
5%
5%
8%
8%
23%
23%
Razem
Powiększenie (+), pomniejszenie (-)
Różnica
Brutto
Podatek
Netto
( + lub - )
data: …........................- 201....
Imię, nazwisko, podpis…...............................................................................................
www.fornet-lodz.pl

Podobne dokumenty