Katalog TD 2007.p65 - STiebel

Komentarze

Transkrypt

Katalog TD 2007.p65 - STiebel
Spis treści
strona
Przepływowe ogrzewacze wody
DNM, DHM, Novo1 MAW, Novo2, Novo5, MEW
DHC, DHA 4/8 L, DHF...C
DHB...Si, DHB-E Si, DEL SLi LCD
DHE SLi
FFB 1, FFB 2, FB 1 SL
WKMD, WBMD, LR 1-A
3 3
4
5
6
7
8
Urządzenia gotujące wodę
EBK 5 G, EBK 5 GA, EBK 5 K, KBA 5 KA
9
9
6
Pojemnościowe bezciśnieniowe ogrzewacze wody
SN...SLi, SNU...SLi
Armatury do pojemnościowych bezciśnieniowych ogrzewaczy wody
10 - 12
10
11 - 12
Pojemnościowe ciśnieniowe ogrzewacze wody
SH, SHU, SVMT, trójnik
PSH...Si
PSH...TM
SHZ...LCD
SH...S, KV 30, KV 40, TA 260
SHW...S, SHW...WS
SHO AC, WD 611, WD 1011
SB...S, SB.. AC, WD 612, WD 1012
FCR
B 21, B 28, WTW, RWF 1N-A, BGC
13 - 21
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
Piece akumulacyjne
ETC...M, ETC...A
ETS
ETT, ETW
Osprzęt do pieców akumulacyjnych, EAS 4, ZSE 4
RTA-S UP, RTA 3600 UP, RTZ-S UP, RTA 3000, RTNZ-S, RTU-S, RTP-S, RTPZ-S
23 - 27
23
24
25
26
27
Konwektory
CNS...S
CAES
CON...S
CON...ZS
28
28
28
28
28
Ogrzewacze szybkonagrzewające
CK 20 S, CKR 20 S, CKZ 20 S, CBS 20 S, CFK 5, IW 12, IW 20
29
29
Suszarki do rąk
HTE 4, HTE 5, HTT 4 WS, HTT 5 WS, HTT 5 AM, HTT 5 SM
DPS 1, DPS 2
30
30
30
Maty grzewcze
FTM...S twin, RTF, RTF-Z
FT-S, FT-C
31 - 32
31
32
Pozycje zaznaczone kolorem szarym
(kolumna "Typ") dotyczą urządzeń
standardowych, których ograniczona ilość
dostępna jest w magazynie na terenie
Polski (informacja niezobowiązująca).
Zgodnie z pkt. 2 „Ogólnych warunków
sprzedaży STE PL” do cen doliczany jest
podatek VAT wg
aktualnie obowiązujących stawek.
Zmiany techniczne zastrzeżone.
2
6/2007
Przepływowe ogrzewacze wody
DNM - hydraulicznie sterowane,
DNM 3, DNM 4, DNM 6
Typoszereg objęty jest
„Ustawą o zużytym sprzęcie
elektrycznym i
elektronicznym”
(Dz. U. nr 180,
poz.1495 z 2005 r.)
Novo1 MAW
bezciśnieniowe ogrzewacze mini, w eleganckiej obudowie pasującej do każdego wystroju. Do zaopatrzenia w wodę
jednego punktu poboru. Przeznaczone do mycia rąk. Przystosowane do uniwersalnego montażu pod lub nad punktem
poboru wody. Dzięki systemowi grzejnemu odkrytej grzałki nadają się szczególnie do wody o dużej zawartości wapnia.
Urządzenie wyposażone jest w ściankę tylną umożliwiającą bezpośrednie mocowanie do ściany. Metalowe króćce podłączenia wody. Urządzenie posiada elektryczny przewód przyłączeniowy z wtyczką. Eksploatacja wyłącznie z armaturami
przeznaczonymi do ogrzewaczy przepływowych mini. Obudowa w kolorze białym.
O Do zaopatrywania w ciepłą wodę jednej umywalki.
O Efektywny system grzejny odkrytej grzałki, nadający się szczególnie do wody zawierającej duże ilości wapnia.
O Szybkie nagrzewanie wody.
O Kompaktowa budowa urządzenia.
O Możliwość uniwersalnego montażu nad lub pod umywalką.
O Wyposażone w elektryczny przewód przełączeniowy.
O Podłączenie do armatur bezciśnieniowych.
O Wyposażone w specjalny ekonomiczny regulator strumienia wody.
O Wydajność DNM 3:
2 l/min przy 15OC / 40OC (∆t 25 K).
O Wydajność DNM 4:
2,5 l/min przy 15OC / 40OC (∆t 25 K).
O Wydajność DNM 6:
3,3 l/min, przy 15OC / 40OC (∆t 25 K).
O Rodzaj zabezpieczenia IP 25 (ochrona strugoszczelna).
Numer
katalogowy
Typ
Opis
Moc
W/S/G
w mm
Cena netto
PLN
18 54 11
DNM 3
3,5 kW, 230V~
142/191/82
290,-
18 54 15
DNM 4
4,4 kW, 230V~
142/191/82
290,-
18 54 18
DNM 6
Do uniwersalnego montażu
nad- lub pod umywalką.
Do uniwersalnego montażu
nad- lub pod umywalką.
Do uniwersalnego montażu
nad- lub pod umywalką.
5,7 kW, 230V~
142/191/82
290,-
Sztuk/paletę: 40.
Armatury do bezciśnieniowych przepływowych ogrzewaczy DNM
Novo2
Novo5
Numer
katalogowy
Typ
Opis
Cena netto
PLN
185 47 41
70 90 01
Novo1
MAW
Novo2
72 42 01
Novo5
Bezciśnieniowa armatura ścienna MAW z regulatorem strumienia.
Podłączenie: rurki ogrzewacza.
Bezciśnieniowa armatura dwuzaworową MAZ z regulatorem
strumienia, do montażu w umywalce. Podłączenie: wężyki.
Bezciśnieniowa armatura jednouchwytową MAE z regulatorem
strumienia, do montażu w umywalce. Podłączenie: wężyki.
60,120,190,-
DHM - hydraulicznie sterowane,
ciśnieniowe ogrzewacze mini, w eleganckiej obudowie pasującej do każdego wystroju. Do zaopatrywania w wodę jednego punktu poboru. Hydrauliczne sterowanie urządzenia włącza moc elektryczną automatycznie w zależności od przepływu wody. Dzięki systemowi grzejnemu odkrytej grzałki nadają się szczególnie do wody o dużej zawartości wapnia. Regulacja przepływu wody pozwala na prawie stały przyrost temperatury w całym zakresie pracy. Przystosowane do współpracy z armaturami ciśnieniowymi. Wyposażone są w gwintowane króćce 3/8" do natynkowego podłączenia wody.
Ogrzewacze przepływowe mini - DHM 3, 4, 6
O Sterowane hydraulicznie.
O Szybkie nagrzewanie wody.
O Do montażu pod umywalką.
O Wyposażone w elektryczny przewód przyłączeniowy.
O Urządzenie wyposażone w ściankę tylną umożliwiającą bezpośrednie mocowanie do ściany.
O Metalowe króćce przyłączeniowe wody.
O Specjalny regulator strumienia wody z ogranicznikiem przepływu
O Wydajność DHM 3:
2,0 l/min przy 15OC do 40OC (∆t 25 K).
O Wydajność DHM 4:
2,5 l/min przy 15OC do 40OC (∆t 25 K).
O Wydajność DHM 6:
3,3 l/min przy 15OC do 40OC (∆t 25 K).
O Rodzaj zabezpieczenia IP 25 (ochrona strugoszeczelna).
DHM 3, DHM 4, DHM 6
Typoszereg objęty jest
„Ustawą o zużytym sprzęcie
elektrycznym i
elektronicznym”
(Dz. U. nr 180,
poz.1495 z 2005 r.)
6/2007
Numer
katalogowy
Typ
Opis
Moc
W/S/G
w mm
22 08 13
22 08 14
18 54 73
DHM 3
DHM 4
DHM 6
Do montażu pod umywalką.
Do montażu pod umywalką.
Do montażu pod umywalką.
3,5 kW, 230V~
4,4 kW, 230V~
5,7 kW, 230V~
143/190/82
143/190/82
143/190/82
Cena netto
PLN
360,360,360,-
Sztuk/paletę: 40.
3
Przepływowe ogrzewacze wody
DHC - hydraulicznie sterowane,
zapewniają komfortowe korzystanie z jednego lub kilku punktów poboru. Nowoczesny system rurkowych elementów
grzejnych w odpornym na ciśnienie zbiorniku miedzianym jest odporny na zapowietrzoną wodę. Posiada możliwość
współpracy z każdą armaturą ciśnieniową. Stosunkowo niski przepływ włączeniowy. Ogranicznik temperatury maksymalnej zapewnia pełne bezpieczeństwo. Ciśnienie robocze 10 bar. Bezpieczna współpraca z instalacją z PCV, po zastosowaniu metalowej rurki wyprowadzającej. Obudowa w kolorze białym. Przystosowany jest do montażu pod (DHC 6 U)
lub nad umywalką (DHC 4; 6; 8).
Rodzaj zabezpieczenia IP 24 (ochrona przeciwbryzgowa).
DHC 6 U
DHC 4
DHC 6
DHC 8
Numer
katalogowy
Typ
Moc
W/S/G
w mm
Cena netto
PLN
07 37 15*
07 34 79
07 34 80
07 34 81
DHC 4*
DHC 6 U
DHC 6
DHC 8
4 kW, 230V~
6 kW, 230V~
6 kW, 230V~
8 kW, 230V~
362/200/105
362/200/105
362/200/105
362/200/105
490,550,490,490,-
* Ogrzewacze dostępne na indywidualne zamówienie!
Sztuk/paletę: 60.
Orientacyjne przyrosty temperatury wody ogrzewanej przy osiąganych przepływach
2 l/min
32OC
-
DHC 4
DHC 6 / 6 U
DHC 8
4 l/min
16OC
22OC
29OC
∆T
6 l/min
11OC
14OC
19OC
8 l/min
8OC
11OC
14OC
10 l/min
6OC
9OC
12OC
DHA 4/8 L - hydraulicznie sterowane,
z systemem odpornych na zapowietrzoną wodę rurkowych elementów grzejnych w odpornym na ciśnienie zbiorniku
miedzianym. Do zaopatrywania w wodę jednego lub kilku punktów poboru. Możliwość wyboru mocy grzewczej (4; 6; 8
kW) przy instalowaniu urządzenia. Dwustopniowy przełącznik pracy (moc częściowa / moc pełna). Przeznaczone do
montażu nad umywalką. Przyłączenie do dostępnych w handlu armatur ciśnieniowych. Bardzo niskie ciśnienie włączeniowe 0,3 bar, przy przepływie 2,9 l/min. Ciśnienie robocze 10 bar. Bezpieczna współpraca z instalacją z PCV, po zastosowaniu
metalowej rurki wyprowadzającej. Obudowa w kolorze białym.
Rodzaj zabezpieczenia IP 24 (ochrona przeciwbryzgowa).
DHA 4/8 L
Numer
katalogowy
Typ
Moc
W/S/G
w mm
07 37 16
DHA 4/8 L
4; 6; 8 kW, 230V~
362/200/105
Cena netto
PLN
590,-
Sztuk/paletę: 60.
DHF...C - hydraulicznie sterowane,
ciśnieniowe, do zaopatrywania w wodę kilku punktów poboru. Dzięki hydraulicznemu sterowaniu automatycznie wybierana jest moc grzejna w dwóch stopniach mocy (moc częściowa/ moc całkowita), w zależności od natężenia przepływu.
Pokrętłem doboru mocy (ręcznie) można zablokować drugi stopień mocy (moc całkowita).
System rurkowych elementów grzejnych odpornych na zakamienioną wodę w odpornym na ciśnienie zbiorniku miedzianym, stosowany szczególnie w przypadku niskiej zawartości wapnia. Ciśnienie robocze 10 bar. Obudowa w kolorze
białym.
O Nowoczesny wygląd, mała wysokość (tylko 370 mm).
O Funkcja "control" zapewnia redukcję wahań ciśnienia i eliminuje w znacznym stopniu skoki temperatury przy kąpieli
pod prysznicem.
Rodzaj zabezpieczenia IP 24 (ochrona przeciwbryzgowa).
DHF...C
Numer
katalogowy
Typ
Moc
W/S/G
w mm
07 43 01
07 43 02
07 43 03
07 43 04
07 43 05
DHF 13 C
DHF 15 C
DHF 18 C
DHF 21 C
DHF 24 C
13 kW, 400V 3~
15 kW, 400V 3~
18 kW, 400V 3~
21 kW, 400V 3~
24 kW, 400V 3~
370/220/130
370/220/130
370/220/130
370/220/130
370/220/130
Cena netto
PLN
690,690,690,690,690,-
Sztuk/paletę: 24.
4
6/2007
Przepływowe ogrzewacze wody
DHB ... Si - hydraulicznie sterowane
z systemem grzejnym z odkrytą grzałką w bloku izolacyjnym (w odpornym na ciśnienie zbiorniku miedzianym),
nadaje się szczególnie do wody zawierającej wapń. Urządzenie posiada trzy dwustopniowe nastawy mocy grzewczej
oraz pokrętło komfortu do dokładnego doboru temperatury ciepłej wody, poprzez zmianę jej przepływu przez
urządzenie. Bezpieczna współpraca z instalacją z PCV. Jednoczesne zasilanie kilku punktów poboru wody. Uniwersalna obudowa pozwala na montaż podumywalkowy lub nadumywalkowy. Ciśnienie robocze 10 bar. Obudowa w
kolorze białym.
Rodzaj zabezpieczenia IP 25 (ochrona strugoszczelna), przy montażu podumywalkowym IP 24 (ochrona przeciwbryzgowa).
DHB...Si
Numer
katalogowy
Typ
Moc
W/S/G
w mm
07 40 36
07 40 37
07 40 38
07 40 39
07 40 40
DHB 12 Si
DHB 18 Si
DHB 21 Si
DHB 24 Si
DHB 27 Si
12 kW, 400V 3~
18 kW, 400V 3~
21 kW, 400V 3~
24 kW, 400V 3~
27 kW, 400V 3~
470/225/110
470/225/110
470/225/110
470/225/110
470/225/110
Cena netto
PLN
780,780,780,780,780,-
Sztuk/paletę: 24.
DHB - E Si ... electronic - elektronicznie sterowane,
system grzejny z odkrytą grzałką w odpornym na ciśnienie zbiorniku miedzianym. Do zaopatrywania w wodę killku
punktów poboru. Moc elektryczna dobierana jest dzięki sterowaniu elektronicznemu automatycznie, w zależności od
strumienia przepływu, temperatury wody dopływającej i żądanej temperatury. Bezpieczna współpraca z instalacją z PCV
System odkrytej grzałki nadaje się szczególnie do wody zawierającej wapń. Ciśnienie robocze 10 bar. Obudowa w kolorze
białym.
O Elektroniczny system zabezpieczający.
O Możliwa współpraca z systemem rurowym z tworzyw sztucznych.
O Stała temperatura do osiągnięcia granicy mocy urządzenia.
O Elektroniczny system wykrywania pęcherzyków powietrza w znacznym stopniu zabezpiecza przed spaleniem
grzałki.
Rodzaj zabezpieczenia IP 25 (ochrona strugoszczelna).
DHB-E Si
Numer
katalogowy
Typ
Moc
W/S/G
w mm
07 43 43
07 43 44
07 43 45
07 43 46
DHB-E 18 Si
DHB-E 21 Si
DHB-E 24 Si
DHB-E 27 Si
18 kW, 400V 3~
21 kW, 400V 3~
24 kW, 400V 3~
27 kW, 400V 3~
470/225/110
470/225/110
470/225/110
470/225/110
Cena netto
PLN
1 070,1 070,1 070,1 070,-
Sztuk/paletę: 24.
DEL SLi - electronic LCD - elektronicznie sterowane,
DEL ... SLi
do zaopatrywania w wodę kilku punktów poboru. Temperatura c.w.u. nastawiana bezstopniowo w zakresie pomiędzy
30OC i 60OC. Poprzez regulację elektroniczną zapewnione jest automatyczne dopasowanie mocy elektrycznej do aktualnego przepływu. Zapewnia to utrzymanie żądanej temperatury wody z dokładnością do 1OC, w całym zakresie mocy
urządzenia. System odkrytych grzałek umieszczonych w odpornym na ciśnienie płaszczu miedzianym jest szczególnie
zalecany w przypadku wody o dużej zawartości wapnia. Automatyczny zawór przelewowy gwarantuje maksymalny strumień przepływu. Przyłącza wodne nadają się zarówno do podtynkowego jak i natynkowego podłączenia wody. Trójdrożne
kulowe odcięcie dopływu wody. Przystosowane do armatur WKMD i WBMD produkcji Stiebel Eltron. Zakres stosowania patrz szczegółowe dane techniczne. Obudowa w kolorze białym.
O Sterowane mikroprocesorem, regulowane elektronicznie.
O Dobór temperatury w zakresie 30 - 60OC, przy pomocy pokrętła umieszczonego na przedniej ściance ogrzewacza.
O Wyświetlacz ciekłokrystaliczny.
O Możliwość zdalnego przestawiania temperatury (FFB 1, FFB 2 - osprzęt dodatkowy).
O Utrzymanie żądanej temperatury wody z dokładnością do 1OC, w całym zakresie mocy urządzenia.
O Możliwość ograniczenia temperatury do 43OC.
O Fabrycznie przystosowane do eksploatacji z wodą podgrzaną np. jako urządzenie do podgrzewania wody z kolektorów
słonecznych.
O Fabrycznie przystosowane do podłączenia elektrycznego zarówno od góry jak i od dołu urządzenia.
O Elektroniczny system wykrywania pęcherzyków powietrza.
O Elektroniczny system bezpieczeństwa.
O Możliwa eksploatacja w systemach rur wykonanych z atestowanego tworzywa sztucznego.
Rodzaj zabezpieczenia IP 25 (ochrona strugoszczelna).
Numer
katalogowy
Typ
Moc
W/S/G
w mm
18 97 88
18 97 89
18 97 90
18 97 91
DEL 18 SLi
DEL 21 SLi
DEL 24 SLi
DEL 27 SLi
18 kW, 400V 3~
21 kW, 400V 3~
24 kW, 400V 3~
27 kW, 400V 3~
470/225/110
470/225/110
470/225/110
470/225/110
Cena netto
PLN
1 240,1 240,1 240,1 240,-
Sztuk/paletę: 24.
Zdalne sterowanie do DEL ... SLi electronic LCD patrz str. 7.
6/2007
5
Przepływowe ogrzewacze wody
DHE electronic comfort - elektronicznie sterowane i regulowane
DHE SLi
ogrzewacze przepływowe wody użytkowej, do zaopatrywania w wodę kilku punktów poboru. Temperatura ciepłej wody
może być nastawiana w zakresie 20OC - 60OC, w odstępach co 0,5 K, bezpośrednio na panelu urządzenia. Elektroniczna
regulacja i zastosowanie zaworu sterowanego silniczkiem zapewnia automatyczne dopasowanie mocy grzejnej urządzenia do aktualnego przepływu wody. System grzejny z odkrytą grzałką znajdującą się w bloku izolacyjnym nadaje się
szczególnie do wody zawierającej wapń. Elektronicznie sterowany zawór ograniczający wielkość przepływu wody czuwa
nad utrzymaniem stałej temperatury cieplej wody, nawet po przekroczeniu mocy grzejnej urządzenia. Ogrzewacz może
współpracować z armaturami WKMD i WBMD produkcji Stiebel Eltron oraz dostępnymi w handlu armaturami innych
producentów.
Zalety urządzenia:
O Nowoczesny wygląd i szczególnie plaska obudowa.
O Sterowany mikroprocesorem i regulowany zaworem napędzanym silniczkiem.
O Bardzo oszczędna i komfortowa w eksploatacja.
O Panel ogrzewacza zapewnia wygodę i łatwość obsługi:
– duży wyświetlacz ciekłokrystaliczny.
– żądana temperatura jest pokazywana na wyświetlaczu z dokładnością do 0,5OC;
– oświetlenie wyświetlacza ułatwia nastawy i odczyt parametrów;
– wskazanie np. wartości przepływu, zużycia energii elektrycznej;
– bezstopniowy wybór temperatury pokrętłem, w zakresie 20OC - 60OC;
– dwie programowalne pamięci temperatury.
O Funkcje komfortowe:
– przycisk ECO umożliwiający zwiększenie oszczędności energii elektrycznej i wody;
– cztery programy kąpielowe;
– automatyka ilości wody, ograniczająca przepływ z chwilą osiągnięcia nastawionej pojemności, np. napełnienia wanny;
– możliwość odwrócenia obudowy, pozwalająca na wygodniejszą obsługę urządzenia w przypadku montażu podumywalkowego.
O Funkcje zabezpieczające:
– optyczny wskaźnik nastawienia wysokiej temperatury wypływającej wody;
– możliwość ograniczenia temperatury maksymalnej dla zabezpieczenia np dzieci przed poparzeniem.
O Przewodowe zdalne sterowanie pozwalające na obsługę urządzenia z dwóch miejsc (osprzęt dodatkowy).
O Bezprzewodowe zdalne sterowanie pozwalające na obsługę urządzenia z maksymalnie 6 miejsc (osprzęt dodatkowy).
O Przystosowany fabrycznie do wody wstępnie podgrzanej np. współpraca z kolektorami słonecznymi.
O Elektroniczny system wykrywania powietrza w systemie wodnym w znacznym stopniu zabezpiecza grzałki przed
przepaleniem.
O Przystosowany do współpracy z systemami rur z tworzywa sztucznego (posiadającymi odpowiednie dopuszczenia).
O Podłączenie elektryczne do wyboru u dołu lub u góry urządzenia.
O Rodzaj zabezpieczenia IP 25 (ochrona strugoszczelna).
Numer
katalogowy
Typ
Moc
W/S/G
w mm
18 97 80
18 97 81
18 97 82
18 97 83
DHE 18 SLi
DHE 21 SLi
DHE 24 SLi
DHE 27 SLi
18 kW, 400V 3~
21 kW, 400V 3~
24 kW, 400V 3~
27 kW, 400V 3~
478/225/105
478/225/105
478/225/105
478/225/105
Cena netto
PLN
2 100,2 100,2 100,2 100,-
Szyuk/paletę: 24.
6
6/2007
Przepływowe ogrzewacze wody
FFB 1 SL - zdalne bezprzewodowe sterowanie
do ogrzewaczy DHE…SL electronic comfort,
umożliwia obsługę poprzez znajdujący się w nim panel sterujący, oraz dodatkowo poprzez pilota zdalnego sterowania. W
ogrzewacz wbudowuje się odbiornik sygnałów. Pilota zdalnego sterowania umieszcza się w uchwycie ściennym, w dowolnym miejscu. Zakres dostawy: moduł odbioru sygnałów, pilot zdalnego sterowania, uchwyt ścienny.
O Bezstopniowy dobór temperatury w zakresie od 20OC do 60OC.
O Elegancki i nowoczesny wygląd.
O Wielofunkcyjny podświetlany wyświetlacz LCD.
O Wskazanie temperatury, strumienia przepływu wody, zużycia energii, lub aktualnego czasu.
O Dwie pamięci temperatur zadanych.
O Funkcje komfortowe: przycisk ECO (ekonomiczny), cztery programy kąpielowe, automatyka ilości pobranej wody.
O Funkcje zabezpieczające: migająca dioda ostrzeżenia przed możliwością poparzenia, zabezpieczenie przed dziećmi,
zabezpieczenie przed poparzeniem.
O Częstotliwość nadajnika sygnałów 868,3 MHz. Zasięg ok. 25 m.
FFB 1 SL
NOWOŚĆ!
Numer
katalogowy
Typ
W/S/G
w mm
22 24 19
FFB 1 SL
152/85/23
Cena netto
PLN
580,-
FFB 1 - zdalne bezprzewodowe sterowanie do ogrzewaczy DEL...SL electronic LCD,
umożliwia obsługę ogrzewacza poprzez znajdujący się w nim panel sterujący, oraz dodatkowo poprzez pilota zdalnego
sterowania. W ogrzewacz wbudowuje się odbiornik sygnałów. Pilota zdalnego sterowania umieszcza się w uchwycie
ściennym, w dowolnym miejscu. Możliwe jest użytkowanie do max 6 pilotów. Może być stosowane do wszystkich modeli
ogrzewaczy DHE wyprodukowanych od października 1998 r.
O Rodzaj zabezpieczenia IP X7.
O Zakres dostawy: moduł odbiornika, pilot, uchwyt ścienny.
Grupa
przyłączeniowa
Pilot
zdalnego
sterowania
Uchwyt
ścienny
Numer
katalogowy
Typ
W/S/G
w mm
16 94 78
FFB 1
130/63/18,5
Cena netto
PLN
400,-
FFB 2 - zdalne bezprzewodowe sterowanie do ogrzewaczy DEL...SL electronic LCD,
umożliwia rozszerzenie systemu do max 6 pilotów. Pilota zdalnego sterowania umieszcza się w uchwycie ściennym, w
dowolnym miejscu. Możliwe jest użytkowanie do max 6 pilotów. Może być stosowane do wszystkich modeli ogrzewaczy
DHE wyprodukowanych do października 1998 r.
O Rodzaj zabezpieczenia IP X7.
O Zakres dostawy: pilot, uchwyt ścienny.
Pilot
zdalnego
sterowania
Uchwyt
ścienny
Numer
katalogowy
Typ
W/S/G
w mm
16 94 82
FFB 2
130/63/18,5
Cena netto
PLN
250,-
FB 1 SL - przewodowe zdalne sterowanie
do ogrzewaczy DHE…SL electronic comfort,
umożliwia obsługę wyłącznie poprzez zdalne sterowanie. Panel obsługowy ogrzewacza DHE…SL przekładany jest do
uchwytu ściennego. W ogrzewacz montowana jest zaślepka. Podłączenie zdalnego sterowania FB 1 SL odbywa się poprzez stały przewód sterujący (J-YY2x2x0x0,6).
Zakres dostawy: grupa przyłączeniowa, zaślepka, uchwyt ścienny
O Do zastosowania we wszystkich ogrzewaczach DHE…SL wyprodukowanych od maja 2005.
O Rodzaj ochrony IP 25 (strugoszczelna).
FB 1 SL
NOWOŚĆ!
6/2007
Numer
katalogowy
Typ
W/S/G
w mm
22 13 33
FB 1 SL
190/88/43
Cena netto
PLN
110,-
7
Przepływowe ogrzewacze wody
Armatury do ogrzewaczy przepływowych,
Dwuzawodowa ciśnieniowa armatura elnor, korpus mosiężny, z niezwykle odpornymi na uszkodzenia powierzchniami
chromowanymi, chromowane pokrętła metalowe. Podłączenie zimnej wody do wyboru, poprzez ogrzewacz lub przyłącze armatur.
O Nadają się do ogrzewaczy DHE, DEL, DHB-E, DHF-C.
O Armatura WBMD z wężem prysznicowym i głowicą prysznicową.
WKMD
Numer
katalogowy
Typ
Opis
Dla
typu
22 24 37
WKMD
22 24 38
WBMD
Dwuzaworowa, ścienna armatura kuchenna z wychylną
wylewką, wychylenie 160 mm.
Podłączenie: rurki.
Dwuzaworowa, ścienna armatura łazienkowa,
z automatycznym przełączaniem wanna / prysznic,
metalowy wąż prysznicowy o długości 1250 mm
i głowica prysznicowa. Podłączenie: rurki.
DHF
DHA
DHE
DHB
DEL
Cena netto
PLN
280,-
440,-
WBMD
Osprzęt do ogrzewaczy przepływowych
Numer
katalogowy
Typ / Opis
Cena netto
PLN
00 17 86
LR 1-A dla ogrzewaczy przepływowych do 27 kW.
Przekaźnik priorytetu dla przełączenia priorytetowego, np. w połączeniu z
elektrycznymi piecami akumulacyjnymi.
68,-
Przykłady doboru ogrzewaczy przepływowych STE i orientacyjne ilości wytwarzanej
przez nie ciepłej wody.
Z uwagi na fakt, że ogrzewacze zgodnie z normami europejskimi przystosowane są do napięcia 230V, względnie 400V,
przy doborze urządzeń należy kierować się orientacyjnymi (podanymi poniżej) przykładami doboru i ilościami wytwarzanej ciepłej wody.
Tabela mocy urządzenia przy napięciu 230V
Moc znamionowa urządzenia
kW
Maksymalny przepływ prądu
A
Pole przekroju przewodu zasilającego
mm2
4,4
6,6
8,8
18,0
27,3
36,4
2,5
4,0
6,0
Tabela mocy urządzenia przy napięciu 400V
Moc znamionowa urządzenia
kW
Maksymalny przepływ prądu
A
Pole przekroju przewodu zasilającego
mm2
12
15
18
21
24
27
16,4
20,5
24,5
28,7
32,7
36,8
2,5
4,0
4,0
4,0
4,0
6,0
Orientacyjne ilości ciepłej wody wytwarzanej przez ogrzewacze przepływowe przy
napięciu 230V i 400V
Moc rzeczywista
ϑ1 = 6OC
ϑ1 = 10OC
ϑ1 = 14OC
Moc rzeczywista
ϑ1 = 6OC
ϑ1 = 10OC
ϑ1 = 14OC
6 kW
(230V)
l/min
2,7
3,1
3,6
8 kW
(230V)
l/min
3,6
4,1
4,8
12 kW
(400V)
l/min
5,4
6,1
7,2
6 kW
(230V)
l/min
-
8 kW
(230V)
l/min
-
12 kW
(400V)
l/min
3,5
3,8
4,1
ϑ2 = 38OC
15 kW
18 kW
(400V)
(400V)
l/min
l/min
6,7
8,0
7,7
9,2
9,0
10,7
ϑ3 = 55OC
15 kW
18 kW
(400V ) (400V)
l/min
l/min
4,4
5,2
4,8
5,7
5,2
6,3
21 kW
(400V)
l/min
9,4
10,7
12,7
24 kW
(400V)
l/min
10,7
12,3
14,3
27 kW
(400V)
l/min
12,1
13,8
16,1
21 kW
(400V)
l/min
6,1
6,7
7,3
24 kW
(400V)
l/min
7,0
7,6
8,4
27 kW
(400V)
l/min
7,2
7,7
8,4
ϑ1 = temperatura zimnej wody na zasilaniu
ϑ2 = temperatura wody zmieszanej (np. do natrysku)
ϑ3 = temperatura wody zmieszanej (np. do zmywania)
8
6/2007
Urządzenia gotujące wodę
EBK 5 G, EBK 5 GA, EBK 5 K, KBA 5 KA,
do przygotowywania gorącej i wrzącej wody w gospodarstwach domowych, gastronomii oraz biurach. Nowoczesny
płaszczyznowy system grzejny służący do ogrzewania wody pitnej, charakteryzuje się wysoką sprawnością i jest w znacznym stopniu odporny na zakamienianie. Automatyka wyłączająca urządzenie z chwilą zagrzania lub zagotowania wody
umożliwia ponowne natychmiastowe zagotowanie wody na każde żądanie. Regulator temperatury nastawialny bezstopniowo w zakresie od około 35OC do temperatury wrzenia, lampka sygnalizacyjna wskazująca nagrzewanie, wbudowany
ogranicznik temperatury, armatura z możliwością ograniczenia przepływu, armatura służąca do napełniania i odpływu
wody oraz przewód przyłączeniowy z wtyczką i stykiem uziemiającym należą do zakresu dostawy.
Rodzaj zabezpieczenia IP 24 D (ochrona przeciwbryzgowa).
EBK 5 G automatic,
O
O
O
O
O
O
EBK 5 G
nowoczesny wygląd,
odporny na zakamienienie system grzejny discmatic,
zbiornik wykonany ze szkła wysokiej jakości,
duży otwór rewizyjny umożliwia bezproblemowe czyszczenie zbiornika,
przegubowa rurka przelewowa / odprowadzania pary,
trzyzaworowa mosiężna armatura pokryta białym tworzywem, z dźwignią napełniania.
Numer
katalogowy
Typ
Moc
W/S/G
w mm
Pojemność
w litrach
Kolor
Cena netto
PLN
07 42 86
EBK 5 G
2 kW, 230V~
325/245/242
do 5
biały
700,-
Sztu/paletę: 22.
EBK 5 GA automatic,
O
O
O
O
O
O
EBK 5 GA
nowoczesny wygląd,
odporny na zakamienienie system grzejny discmatic,
zbiornik wykonany ze szkła wysokiej jakości,
duży otwór rewizyjny umożliwia bezproblemowe czyszczenie zbiornika,
przegubowa rurka przelewowa / odprowadzania pary,
trzyzaworowa mosiężna armatura chromowana, z pokrętłem napełniania.
Numer
katalogowy
Typ
Moc
W/S/G
w mm
Pojemność
w litrach
Kolor
Cena netto
PLN
07 42 87
EBK 5 GA
2 kW, 230V~
325/245/242
do 5
biały
640,-
Sztuk/paletę: 22.
EBK 5 K automatic,
O
O
O
O
O
O
nowoczesny wygląd,
odporny na zakamienienie system grzejny discmatic,
zbiornik wykonany z tworzywa sztucznego wysokiej jakości,
otwór rewizyjny umożliwia bezproblemowe czyszczenie zbiornika,
przegubowa rurka przelewowa / odprowadzania pary,
trzyzaworowa mosiężna armatura pokryta białym tworzywem, z dźwignią napełniania.
Numer
katalogowy
Typ
Moc
W/S/G
w mm
Pojemność
w litrach
Kolor
Cena netto
PLN
07 42 88
EBK 5 K
2 kW, 230V~
295/325/197
do 5
biały
540,-
Cena netto
PLN
Sztu/paletę: 22.
EBK 5 K
KBA 5 KA automatic,
O
O
O
O
O
O
nowoczesny wygląd,
odporny na zakamienienie system grzejny discmatic,
zbiornik wykonany z tworzywa sztucznego wysokiej jakości,
otwór rewizyjny umożliwia bezproblemowe czyszczenie zbiornika,
przegubowa rurka przelewowa / odprowadzania pary,
trzyzaworowa mosiężna armatura chromowana, z pokrętłem napełniania.
Numer
katalogowy
Typ
Moc
W/S/G
w mm
Pojemność
w litrach
Kolor
07 42 89
KBA 5 KA
2 kW, 230V~
295/325/197
do 5
jasnoszary
480,-
Sztuk/paletę: 22.
KBA 5 KA
Typoszereg objęty jest
„Ustawą o zużytym sprzęcie
elektrycznym i
elektronicznym”
(Dz. U. nr 180,
poz.1495 z 2005 r.)
6/2007
9
Pojemnościowe ogrzewacze wody
Uwaga!
Należy stosować wyłącznie armatury do urządzeń bezciśnieniowych!
SNU 5 SLi antitropf comfort / SNU 10 SLi comfort / SN 5-15 SLi comfort
O
O
O
O
O
O
SN 5 SLi
O
O
O
O
SNU 5 SLi
NOWOŚĆ!
Nowoczesny i elegancki wygląd.
Funkcja Antitropf (niekapania) zapewniająca wyższy komfort i higienę (SNU 5 SLi).
Funkcja thermostop pozwalająca na uniknięcie strat energii przy zastosowaniu armatur regulujących temperaturę
(SNU 5 SLi, SNU 10 SLi).
SNU..SLi do montażu pod umywalką.
SN…SLi do montażu nad umywalką.
Przy wszystkich ogrzewaczach o mocy 1 kW i 2 kW ogranicznik temperatury z automatycznym odblokowaniem.
Wysokogatunkowa izolacja cieplna zapewnia minimalne straty ciepła.
Ograniczenie temperatury do 38OC, 45OC, 55OC i 65OC.
Praktyczne zagłębienie w tylnej ściance ogrzewacza pozwala na ułożenie nadmiaru przewodu zasilającego.
Rodzaj zabezpieczenia IP 24 (ochrona przeciwbryzgowa).
Numer
katalogowy
Typ
Moc
W/S/G
w mm
Pojemność
w litrach
22 11 27
22 11 21
22 11 16
22 11 93
22 21 99
22 22 02
22 22 03
SN 5 SLi
SNU 5 SLi
SNU 5 SL 1 kW
SN 10 SLi
SNU 10 SLi
SN 15 SL 2 kW
SN 15 SL kW
2 kW
2 kW
1 kW
2 kW
2 kW
2 kW
3,3 kW
421/263/230
421/263/230
421/263/230
503/295/275
503/295/275
601/316/295
601/316/295
5
5
5
10
10
15
15
Cena netto
PLN
260,250,250,390,340,500,540,-
Sztuk/paletę: SN 5 SLi, SNU 5 SLi - 24; SN 10 SLi, SNU 10 SLi - 12; SN 15 SLi - 8.
Typoszereg objęty jest
„Ustawą o zużytym sprzęcie
elektrycznym i
elektronicznym”
(Dz. U. nr 180,
poz.1495 z 2005 r.)
Uwaga: Ogrzewacze poprzedniej serii dostępne do wyczerpania zapasów.
SNU 5 SL w komplecie z armaturą do umywalek WST-W
Wykonanie i wyposażenie techniczne jak w przypadku SNU 5 SL, jednakże z dołączoną armaturą bezciśnieniową.
O Ogrzewacz z dwuzawodową armaturą regulującą temperaturę, w jednym opakowaniu.
O Dwuzawodowa armatura regulująca temperaturę WST-W, do umywalek.
+
SNU 5 SLi
z WST-W
Numer
katalogowy
Typ
Moc
W/S/G
w mm
Pojemność
w litrach
22 11 20
SNU 5 SLi
z WST-W
2 kW, 1/N/PE~230V
421/263/230
5
Cena netto
PLN
480,-
Sztuk/paletę: 18.
SNU 5 SL w komplecie z jednouchwytowa armaturą do zlewozmywaków MAE-K
Wykonanie i wyposażenie techniczne jak w przypadku SNU 5 SL, jednakże z dołączoną armaturą bezciśnieniową.
O Ogrzewacz z jednouchwytową armaturą, w jednym opakowaniu.
O Jednouchwytowa armatura regulująca temperaturę MAE-K, do umywalek.
+
SNU 5 SLi
z MAE-K
Numer
katalogowy
Typ
Moc
W/S/G
w mm
Pojemność
w litrach
22 21 73
SNU 5 SLi
z MAE-K
2 kW, 1/N/PE~230V
421/263/230
5
Cena netto
PLN
740,-
Sztuk/paletę: 18.
SNU 5 SL w komplecie z jednouchwytowa armaturą do umywalek MAE-W
Wykonanie i wyposażenie techniczne jak w przypadku SNU 5 SL, jednakże z dołączoną armaturą bezciśnieniową.
O Ogrzewacz z jednouchwytową armaturą, w jednym opakowaniu.
O Jednouchwytowa armatura regulująca temperaturę MAE-W, do umywalek.
+
Numer
katalogowy
Typ
Moc
W/S/G
w mm
Pojemność
w litrach
22 21 72
SNU 5 SLi
z MAE-W
2 kW, 1/N/PE~230V
421/263/230
5
Cena netto
PLN
600,-
Sztuk/paletę: 18.
SNU 5 SLi
z MAE-W
Typoszereg objęty jest
„Ustawą o zużytym sprzęcie
elektrycznym i
elektronicznym”
(Dz. U. nr 180,
poz.1495 z 2005 r.)
10
Pozostałe możliwości doboru armatur patrz str. 11 i 12.
6/2007
Pojemnościowe ogrzewacze wody
Dwuzaworowe armatury regulujące temperaturę, do bezciśnieniowych,
pojemnościowych ogrzewaczy wody,
z niezwykle odpornymi na uszkodzenia powierzchniami chromowymi, wyjątkowo mocne, o solidnej i pewnej technice.
Kompletny program o jednolitym wzornictwie do wszystkich miejsc przyłączeniowych w łazience i kuchni.
Do umywalek
WST-W
Novo2
WSM
Numer
katalogowy
Typ
Opis
Dla
typu
Cena netto
PLN
07 44 27
WST-W *
SNU 5 Si
SNU 10 Si
230,-
70 90 01
Novo2
SNU 5 Si
SNU 10 Si
120,-
22 24 31
elnor
WSM *
Dwuzaworowa armatura regulująca temperaturę,
z wychylną wylewką, montaż jednootworowy,
wychylenie 145 mm, wysokość wylotu 150 mm,
pokrętła zębate, szybkie zamykanie.
Podłączenie: rurki.
Dwuzaworowa, standardowa armtura uniwersalna
(oddzielne pokrętła do ciepłej i zimnej wody)
z wychylną wylewką. Wychylenie 180 mm,
wysokość wylewki 165 mm. Podłączenie: wężyki.
Dwuzaworowa armatura regulująca temperaturę,
z wychylną wylewką, wychylenie 145 mm,
wysokość wylotu 140 mm. Podłączenie: rurki.
SNU 5 Si
SNU 10 Si
200,-
Do zlewozmywaków
WUT
WUM
Numer
katalogowy
Typ
Opis
Dla
typu
Cena netto
PLN
22 24 32
elnor
WUT *
SNU 5 Si
SNU 10 Si
200,-
22 24 33
elnor
WUM *
SNU 5 Si
SNU 10 Si
200,-
07 09 10
Costa
WUML *
SNU 5 Si
SNU 10 Si
560,-
07 44 28
WST-K *
Dwuzaworowa armatura, regulująca temperaturę,
z wychylną wylewką, wychylenie 185 mm,
wysokość wylotu 190 mm, pokrętła zębate.
Podłączenie: rurki.
Dwuzaworowa armatura, regulująca temperaturę,
z wychylną wylewką, wychylenie 185 mm,
wysokość wylotu 190 mm, pokrętła zębate.
Podłączenie: rurki.
Dwuzaworowa armatura, regulująca temperaturę,
z żeliwną wychylną wylewką, wychylenie 220 mm,
wysokość wylotu 200 mm, pokrętła zębate.
Podłączenie: rurki.
Dwuzaworowa armatura, regulująca temperaturę,
z wychylną wylewką, wychylenie 185 mm,
wysokość wylotu 190 mm, elastyczne podłączenie.
Podłączenie: wężyki.
SNU 5 Si
SNU 10 Si
250,-
* Armatura regulująca temperaturę oznacza: lewe pokrętło reguluje przepływ wody, prawe pokrętło reguluje temperaturę wody przez podmieszanie.
WUML
6/2007
WST-K
11
Pojemnościowe ogrzewacze wody
Jednouchwytowe armatury mieszające, do bezciśnieniowych
pojemnościowych ogrzewaczy wody,
stanowią nowoczesną alternatywę dla zwykłej armatury dwuzaworowej i baterii regulujących temperaturę. Kompletny
program do zastosowania w łazience i w kuchni.
Technologia ceramiczna, masywne, solidne wykonanie z mosiądzu.
Do umywalek
Novo5
MEW
Numer
katalogowy
Typ
Opis
Dla
typu
72 42 01
Novo5
SNU 5 Si
SNU 10Si
190,-
22 24 39
MEW
SNU 5 Si
SNU 10 Si
280,-
22 34 04
-
Jednouchwytowa armatura do montażu jednootworowego
z regulatorem strumienia.
Wychylenie 125 mm, wysokość wylotu 45 mm.
Podłączenie: rurki.
Jednouchwytowa armatura do montażu jednootworowego
z regulatorem strumienia.
Wychylenie 110 mm, wysokość wylotu 49 mm.
Podłączenie: rurki.
Uchwyt lekarski do MEW
SNU 5 Si
SNU 10 Si
160,-
Uchwyt lekarski
Cena netto
PLN
Do zlewozmywaków
Novo6
MES
Numer
katalogowy
Typ
Opis
Dla
typu
Cena netto
PLN
72 42 11
Novo6
SNU 5 Si
SNU 10 Si
200,-
22 24 40
MES
Jednouchwytowa armatura do montażu jednootworowego
z wychylną wylewką i regulatorem strumienia.
Wychylenie 230 mm, wysokość wylotu 159 mm.
Podłączenie: wężyki.
Jednouchwytowa armatura do montażu jednootworowego
z wychylną wylewką i regulatorem
strumienia. Wychylenie 200 mm, wysokość
wylotu 130 mm. Podłączenie: wężyki.
SNU 5 Si
SNU 10 Si
420,-
Do kuchni
Numer
katalogowy
Typ
Opis
Dla
typu
Cena netto
PLN
22 24 43
MEK
Jednouchwytowa, ścienna armatura kuchenna z
wychylną wylewką i regulatorem strumienia.
Wychylenie 185 mm. Podłączenie: rurki.
SN 5 Si
SN 10 Si
SN 15 Si
Numer
katalogowy
Typ
Opis
Dla
typu
22 24 34
elnor
WKM
SN 5 Si
SN 10 Si
SN 15 Si
300,-
70 91 40
H 010
Dwuzaworowa, ścienna armatura kuchenna z
wychylną wylewką, wychylenie 160 mm, zawór
zwrotny i dławik w przyłączu zimnej wody.
Podłączenie: rurki.
Dwuzaworowa, ścienna armatura umywalkowa /
kuchenna z wychylną wylewką.
Wychylenie 100 mm, wysokość wylotu 201 mm.
Podłączenie: rurki.
Uwaga!
Armatura przeznaczona do użytku indywidualnego,
przy intensywnej eksploatacji zalecamy armatury
elnor WKM
SN 5 Si
SN 10 Si
120,-
380,-
MEK
Do kuchni
WKM
12
H 010
Cena netto
PLN
6/2007
Pojemnościowe ogrzewacze wody
Uwaga!
Urządzenia ciśnieniowe muszą być wyposażone w zawór bezpieczeństwa o
ciśnieniu otwarcia 6 bar, posiadający znak CE!
SH / SHU 5 - 15 Si
SH 10 SLi
SH 15 SLi
ciśnieniowe, do zaopatrywania w wodę kilku punktów poboru.
Urządzenia SHU ... Si do montażu pod umywalką, urządzenia SH ... Si do montażu nad umywalką. Ogrzewacze charakteryzują się nowoczesnym wzornictwem, białą obudową z tworzywa sztucznego i umieszczonym na czarnym polu wskaźnikiem ze skalą temperatury.
Posiadają miedziane zbiorniki wewnętrzne z wysokojakościową izolacją cieplną z polistyrenowego, sztywnego tworzywa
piankowego. Izolacja spełnia wymogi recyklingu i wymogi dotyczące ochrony warstwy ozonowej. Zbudowana jest z dokładnie pasowanych elementów kształtowych o minimalnych stratach ciepła.
Woda zawarta w zbiorniku utrzymywana jest w nastawionej temperaturze, w zależności do nastawienia regulatora.
Regulator temperatury o zakresie od około 35OC do 85OC z pozycją ekonomicznego wykorzystywania energii. Możliwe
jest ograniczenie temperatury do 45 / 55 / 65OC.
Ogrzewacze wyposażone są w przewód zasilający i wtyczkę ze stykiem uziemiającym oraz zawór bezpieczeństwa o
ciśnieniu otwarcia 6 bar.
Dla SHU 5 SLi i SHU 10 SLi dostępna jest także specjalna grupa zabezpieczająca SVMT z membranowym zaworem
bezpieczeństwa R 1/2” (patrz osprzęt dodatkowy).
Dla SH 10 SLi i SH 15 SLi dostępna jest także specjalna grupa zabezpieczająca KV 30 (patrz osprzęt dodatkowy na
stronie 13).
Rodzaj zabezpieczenia IP 24 (ochrona przeciwbryzgowa).
SHU 5 SLi
SHU 10 SLi
Numer
katalogowy
Typ
Moc
W/S/G
w mm
Pojemność
w litrach
22 21 51
22 21 81
22 21 87
22 22 11
07 17 58
SHU 5 SLi
SH 10 SLi
SHU 10 SLi
SH 15 SLi
SH 15 Si
2 kW, 1/N/PE~230V
2 kW, 1/N/PE~230V
2 kW, 1/N/PE~230V
2 kW, 1/N/PE~230V
3,3 kW, 1/N/PE~230V
422/263/230
503/295/275
503/295/275
600/316/295
600/316/295
5
10
10
15
15
Cena netto
PLN
630,850,860,1 080,1 150,-
Sztuk/paletę: SHU 5 - 24; SH 10 , SHU 10 - 12; SH 15 - 8.
Grupy zabezpieczające (osprzęt dodatkowy)
SVMT
Stiebel Eltron Polska zaleca stosowanie markowych i oryginalnych grup bezpieczeństwa, które zapewniają najwyższy
komfort użytkowania, optymalne wykorzystanie c.w.u. oraz eliminują niekontrolowane wycieki wody z zaworu bezpieczeństwa.
Numer
katalogowy
Typ
Opis
Dla
typu
07 34 99
SVMT
SHU 5 Si
SHU 10 Si
07 05 58
trójnik
Grupa zabezpieczająca R 1/2” z membranowym
zaworem bezpieczeństwa, odprowadzeniem nadmiaru
wody do syfonu umywalki, ogranicznikiem ciśnienia
ustawionym fabrycznie na 3 bar oraz zaworem
regulującym przepływ. Obudowa wykonana z
mosiądzu, chromowana.
Możliwość podłączenia manometru.
Rozdzielacz wody do przyłączenia drugiego
punktu poboru, 2 sztuki w komplecie.
trójniki
6/2007
SHU 5 Si
SHU 10 Si
w połączeniu
z SVMT
Cena netto
PLN
370,-
60,-
13
Pojemnościowe ogrzewacze wody
Uwaga!
Urządzenia ciśnieniowe muszą być wyposażone w zawór bezpieczeństwa o
ciśnieniu otwarcia 6 bar, posiadający znak CE!
PSH 30-150 Si,
przeznaczone są do ogrzewania wody użytkowej, w zależności od potrzeb użytkownika, do temperatury około 65OC. Po
osiągnięciu żądanej temperatury grzałka zostaje wyłączona przez termostat. Ogranicznik temperatury bezpieczeństwa
nie dopuszcza do przegrzania się urządzenia. Są to urządzenia ciśnieniowe, z wbudowaną miedzianą grzałką rurkową, do
zaopatrywania kilku punktów poboru:
PSH 30 -50 Si posiadają regulator temperatury dostępny z zewnątrz,
PSH 80 - 150 Si posiadają regulator temperatury umieszczony pod dolną pokrywą ogrzewacza.
Zwiększona w stosunku do poprzedniego modelu moc grzałki zapewnia znacznie szybsze nagrzewanie.
Rodzaj zabezpieczenia IP 25 (ochrona strugoszczelna).
PSH 30-150 Si
Do wyczeroania zapasów!
Numer
katalogowy
Typ
Moc
W/S/G
w mm
Pojemność
w litrach
07 44 78
07 44 79
07 44 80
07 44 81
07 44 82
07 44 83
PSH 30 Si
PSH 50 Si
PSH 80 Si
PSH 100 Si
PSH 120 Si
PSH 150 Si
2,0 kW, 1/N/PE~230V
2,0 kW, 1/N/PE~230V
2,2 kW, 1/N/PE~230V
2,2 kW, 1/N/PE~230V
2,2 kW, 1/N/PE~230V
2,2 kW, 1/N/PE~230V
623/338/345
918/338/345
780/505/529
911/505/529
1027/505/529
1256/505/529
30
50
80
100
120
150
Cena netto
PLN
470,540,660,690,740,790,-
Sztuk/paletę: PSH 30 Si - 27; PSH 50 Si - 18; PSH 80 Si, PSH 100 Si - 8; PSH 120 Si, PSH 150 Si - 4.
Przykład czasu nagrzewania w zależności od mocy grzejnej i pojemności zbiornika.
Temperatura wody wchodzącej do urządzenia - 15OC
Pojemność w l
Czas nagrzewania do 85OC
Czas nagrzewania do 60OC
Przykład:
urządzenie 50 l o mocy 2 kW ogrzeje wodę do temperatury 85OC w ciągu 2,2 godz., a do 60OC w ciągu 1,5 godz.
14
6/2007
Pojemnościowe ogrzewacze wody
Uwaga!
Urządzenia ciśnieniowe muszą być wyposażone w zawór bezpieczeństwa o
ciśnieniu otwarcia 6 bar, posiadający znak CE!
PSH 30 TM - 200 TM,
przeznaczone są do ogrzewania wody użytkowej, w zależności od potrzeb użytkownika, do temperatury około 70OC. Po
osiągnięciu żądanej temperatury grzałka zostaje wyłączona przez termostat. Ogranicznik temperatury bezpieczeństwa
nie dopuszcza do przegrzania się urządzenia. Są to urządzenia ciśnieniowe, z wbudowaną miedzianą grzałką rurkową, do
zaopatrywania kilku punktów poboru:
PSH...TM posiadają regulator temperatury umieszczony w dolnej pokrywie ogrzewacza.
Dobrana starannie moc grzałki zapewnia szybkie nagrzewanie przy niewielkich kosztach energii. Zawór bezpieczeństwa
o ciśnieniu otwarcia 6 bar zawarty w zakresie dostawy.
PSH 30 TM - 200 TM
NOWOŚĆ!
Rodzaj zabezpieczenia IP 25 (ochrona strugoszczelna).
Numer
katalogowy
Typ
Moc
W/Φ
w mm
Pojemność
w litrach
22 22 15
22 22 16
22 22 17
22 22 18
22 22 31
22 22 32
22 22 33
PSH 30 TM
PSH 50 TM
PSH 80 TM
PSH 100 TM
PSH 120 TM
PSH 150 TM
PSH 200 TM
2,0 kW, 1/N/PE~230V
2,0 kW, 1/N/PE~230V
2,0 kW, 1/N/PE~230V
2,0 kW, 1/N/PE~230V
2,0 kW, 1/N/PE~230V
2,0 kW, 1/N/PE~230V
2,0 kW, 1/N/PE~230V
585/390
840/390
810/470
960/470
1115/470
1350/470
650/470
30
50
80
100
120
150
200
Cena netto
PLN
580,630,680,720,750,830,930,-
Sztuk/paletę:
Przykład czasu nagrzewania w zależności od mocy grzejnej i pojemności zbiornika.
Temperatura wody wchodzącej do urządzenia - 15OC
Pojemność w l
Czas nagrzewania do 85OC
Czas nagrzewania do 60OC
Przykład:
urządzenie 50 l o mocy 2 kW ogrzeje wodę do temperatury 85OC w ciągu 2,2 godz., a do 60OC w ciągu 1,5 godz.
6/2007
15
Pojemnościowe ogrzewacze wody
SHZ 30 - 150 LCD electronic comfort,
SHZ 30-150 LCD
electronic comfort
ogrzewacze ścienne zapewniające nieograniczone zaopatrzenie w c.w.u. Bezstopniowe nastawy temperatury. Cała pojemność wody zgromadzonej w zbiorniku ogrzewana jest zależnie od temperatury nastawionej na regulatorze. Następnie temperatura ta utrzymywana jest cały czas na stałej wartości. Urządzenie posiada funkcję automatycznego zabezpieczenia przeciwmrozowego, zabezpieczającego zbiornik (nie zabezpiecza systemu rur wodnych). Zbiornik wykonany jest
ze stali, emaliowanej od środka warstwą specjalnej emalii anticor® zabezpieczającej skutecznie przed korozją. Płaszcz
zewnętrzny urządzenia wykonany jest z blachy stalowej lakierowanej na kolor biały. Zawór bezpieczeństwa o ciśnieniu
otwarcia 6 bar zawarty w zakresie dostawy.
Dla SHZ 30 - 150 LCD dostępna jest także specjalna grupa zabezpieczająca KV 30 lub KV 40 (patrz osprzęt dodatkowy
na stronie 16).
Stiebel Eltron Polska zaleca stosowanie markowych i oryginalnych grup bezpieczeństwa, które zapewniają najwyższy
komfort użytkowania, optymalne wykorzystanie c.w.u. oraz eliminują niekontrolowane wycieki wody z zaworu bezpieczeństwa.
O Elegancki wygląd i bogate wyposażenie urządzenia.
O Ogrzewacz ciśnieniowy zapewniający zaopatrzenie w c.w.u. wielu punktów poboru.
O Możliwość zastosowania jako urządzenie bezciśnieniowe przeznaczone od zaopatrzenia w c.w.u. jednego punktu
poboru.
O Przystosowane do pracy w systemach rur wodnych wykonanych z atestowanego tworzywa sztucznego.
O Zastosowanie skutecznej izolacji cieplnej gwarantuje szczególnie niskie zużycie energii elektrycznej na podtrzymanie
temperatury wody, wynoszące np. przy SHZ 80 LCD jedynie 0,66 kWh/24 godz.
O Podłączenie elektryczne grzałki wykonane w postaci kompletnej wtyczki wykluczającej błędne połączenie.
O Zawór spustowy z przyłączem węża R 3/4".
O Rodzaj zabezpieczenia IP 25 D (ochrona strugoszczelna).
O Elektroniczna regulacja.
O Bezstopniowe nastawianie temperatury w zakresie od 20OC do 85OC.
O Aktywne zabezpieczenie przed korozją poprzez zastosowanie bezobsługowej anody ochronnej.
O Panel obsługowy wyposażony w przyciski funkcyjne oraz duży, czytelny wyświetlacz ciekłokrystaliczny z możliwością
odczytu następujących parametrów pracy:
– temperatura zadana
– ograniczenie temperatury (wraz ze wskaźnikiem ograniczenia)
– ilość c.w.u. pozostającej do dyspozycji Użytkownika, przeliczana na litry wody podmieszanej o temperaturze 40OC
– wskazania zużycia energii elektrycznej (w kWh) potrzebnej do ogrzania i utrzymania żądanej temperatury w.u.
– wskazania usterek i serwisowe
– wskazania trybów pracy (grzałka wł. / wył., szybkie nagrzewanie)
O Uniwersalny kołnierz grzejny pozwalający na eksploatację dwu-, jednotaryfową lub jako bojler
(1 - 6 kW przy 230 / 400 V).
O Zmiana trybów pracy poprzez nastawy przełączników suwakowych.
O Nastawa mocy poprzez przełączniki suwakowe.
O Funkcja szybkiego nagrzewania.
O Wskaźnik zakamienienia
Numer
katalogowy
Typ
Moc
W/S/G
w mm
Pojemność
w litrach
18 54 52
18 54 53
18 54 54
18 54 55
18 54 56
18 54 57
SHZ 30 LCD
SHZ 50 LCD
SHZ 80 LCD
SHZ 100 LCD
SHZ 120 LCD
SHZ 150 LCD
Dwutaryfowa 1/2, 2/2, 1/4,
3/4 przy 1/N/PE~230V
1/4, 2/4, 3/4 przy 2/N/PE~400V
1/6, 2/6, 3/6 przy 3/N/PE~400V
Jednotaryfowa
1, 2, 3, 4 przy 1/N/PE~230V
3, 4 przy 2/N/PE~400V
6 przy 3/N/PE~400V
770/410/420
740/510/510
1050/510/510
1050/510/510
1210/510/510
1445/510/510
30
50
80
100
120
150
Cena netto
PLN
1 830,1 920,2 080,2 080,2 230,2 380,-
Sztuk/paletę: SHZ 30 LCD - 9; SHZ 50 ÷ 150 LCD - 6.
Przykład czasu nagrzewania w zależności od mocy grzejnej i pojemności zbiornika.
Pojemność w l
16
Czas nagrzewania do 85OC
Czas nagrzewania do 60OC
6/2007
Pojemnościowe ogrzewacze wody
Uwaga!
Urządzenia ciśnieniowe muszą być wyposażone w zawór bezpieczeństwa o
ciśnieniu otwarcia 6 bar, posiadający znak CE!
SH 30 - 150 S electronic,
z możliwością bezstopniowego nastawiania temperatury w zakresie od około 35OC do 85OC, bądź ograniczenie temperatury (45 / 55 / 65OC). Woda znajdująca się w zbiorniku utrzymywana jest w temperaturze, odpowiednio do nastawienia
regulatora (w zależności od wybranego przyłącza). Stalowy zbiornik wewnętrzny ze specjalną, bezpośrednią warstwą
emalii anticor®. Anoda sygnalizacyjna (pręt antykorozyjny) z optycznym wskaźnikiem zużycia.
Kontrola anody bez konieczności demontażu kołnierza grzejnego. Izolacja cieplna o minimalnych stratach ciepła, spełnia
wymogi dotyczące ochrony warstwy ozonowej. Wskazanie ilości ciepłej wody poprzez 7 diód w polu sterowniczym.
Wymienialny miedziany kołnierz grzejny. Biały, powlekany lakierem płaszcz zewnętrzny z blachy stalowej. Zawór bezpieczeństwa o ciśnieniu otwarcia 6 bar zawarty w zakresie dostawy.
Dla SH 30 - 150 S dostępna jest także specjalna grupa zabezpieczająca KV 30 lub KV 40 (patrz osprzęt dodatkowy w tabeli
poniżej).
O Ciśnieniowy do zaopatrywania w wodę kilku punktów poboru.
O SH z kołnierzem grzejnym dla eksploatacji jednotaryfowej.
Rodzaj zabezpieczenia IP 25 D (ochrona strugoszczelna).
SH 30-150 S
Numer
katalogowy
Typ
Moc
W/S/G
w mm
Pojemność
w litrach
Cena netto
PLN
07 30 47
SH 30 S
770/410/420
30
1 650,-
07 30 48
07 30 49
SH 50 S
SH 80 S
740/510/510
1050/510/510
50
80
1 750,1 910,-
07 30 50
07 30 51
SH 100S
SH 120 S
1050/510/510
1210/510/510
100
120
1 930,2 080,-
07 30 52
SH 150 S
Eksploatacja jednotaryfowa
1; 2; 3; 4 kW, 1/N/PE~230V
3; 4 kW, 2/N/PE~400V
6 kW, 3/N/PE~400V
patrz SH 30 S
Eksploatacja jednotaryfowa
1; 2; 3; 4 kW, 1/N/PE~230V
3; 4 kW, 2/N/PE~400V
6 kW, 3/N/PE~400V
patrz SH 80 S
Eksploatacja jednotaryfowa
1; 2; 3; 4 kW, 1/N/PE~230V
3; 4 kW, 2/N/PE~400V
6 kW, 3/N/PE~400V
patrz SH 120 S
1445/510/510
150
2 210,-
Sztuk/paletę: SH 30 S - 9; SH 50 ÷ 150 S - 6.
Grupy zabezpieczające (osprzęt dodatkowy)
Stiebel Eltron Polska zaleca stosowanie markowych i oryginalnych grup bezpieczeństwa, które zapewniają najwyższy
komfort użytkowania, optymalne wykorzystanie c.w.u. oraz eliminują niekontrolowane wycieki wody z zaworu bezpieczeństwa.
KV 30
KV 40
Numer
katalogowy
Typ / Opis
Dla
typu
00 08 26
KV 30 (z zaworem bezpieczeństwa o ciśnieniu otwarcia
6 bar), lejkiem, syfonem służącym do odprowadzenia
nadmiaru wody z zaworu bezpieczeństwa, oraz zaworem
regulującym przepływ. Bez zaworu redukującego ciśnienie
wody. Obudowa wykonana z mosiądzu, chromowana.
Lejek wykonany z tworzywa sztucznego. Możliwość
podłączenia manometru oraz termostatu do centralnego
mieszania wstępnego wody TA 260.
KV 40 (z zaworem bezpieczeństwa o ciśnieniu otwarcia
6 bar), lejkiem, syfonem służącym do odprowadzenia
nadmiaru wody z zaworu bezpieczeństwa, zaworem
regulującym przepływ oraz zaworem redukującym ciśnienie
wody (od max 10 bar). Obudowa wykonana z mosiądzu,
chromowana. Lejek wykonany z tworzywa sztucznego.
Możliwość podłączenia manometru oraz termostatu do
centralnego mieszania wstępnego wody TA 260.
TA 260, termostat do centralnego wstępnego mieszania
wody, w połączeniu z grupami zabezpieczającymi KV 30,
KV 40. Zakres nastaw temperatury c.w.u. 30OC do 60OC.
Możliwe również późniejsze zamontowanie w grupę
zabezpieczającą.
SH 10 Si
SH 15 Si
SH 30 ÷ 150 S
SHZ 30 ÷ 150 LCD
190,-
SH 30 ÷ 150 S
SHZ 30 ÷ 150 LCD
300,-
SH 30 ÷ 150 S
SHZ 30 ÷ 150 LCD
310,-
00 08 28
TA 260
00 34 66
6/2007
Cena netto
PLN
17
Pojemnościowe ogrzewacze wody
SHW ... S,
stojące, ciśnieniowe ogrzewacze wody użytkowej, do zaopatrywania wielu punktów poboru wody. Bezstopniowe
nastawy temperatur w zakresie od ok. 35OC do ok. 82OC, z możliwością ograniczenia temperatury do 45 / 60OC. Woda
zgromadzona w zbiorniku jest ogrzewana do nastawionej przez Użytkownika temperatury i utrzymywana na stałym
poziomie. Urządzenie posiada funkcję automatycznego zabezpieczenia przeciwmrozowego zabezpieczającego zbiornik (nie zabezpiecza systemu rur wodnych). Zbiornik wykonany jest ze stali, emaliowany od środka warstwą specjalnej
emalii anticor® zabezpieczającej skutecznie przed korozją. Urządzenie wyposażone jest dodatkowo w anodę ochronną. Kołnierz grzejny przystosowany do dwu- lub jednotaryfowej eksploatacji składa się pojedynczych miedzianych
grzałek wymienianych oddzielnie. Regulator temperatury w połączeniu z ogranicznikiem temperatury bezpieczeństwa zapewnia odłączanie kołnierza grzejnego na wszystkich biegunach. Kołnierz grzejny uniwersalny do eksploatacji
dwutaryfowej bądź jednotaryfowej w komplecie ze stycznikiem, przełącznikiem mocy i przyciskiem szybkiego nagrzewania.
Posiadają następujące zalety:
O Płaszcz ogrzewacza wykonany z białego tworzywa sztucznego, Pokrywa górna i osłona dolna w kolorze szarym;
O Szczególnie niskie straty ciepła dzięki ulepszonej izolacji;
O W zakresie dostawy znajduje się rurka doprowadzenia wody zimnej oraz śrubunek ułatwiający podłączenie cyrkulacji;
O Możliwość zastosowania instalacji wodnej z tworzywa sztucznego, posiadającego odpowiednie atesty.
Rodzaj zabezpieczenia IP 24 (ochrona przeciwbryzgowa).
SHW 300 S
Numer
katalogowy
Typ
Moc
W/S/G
w mm
Pojemność
w litrach
Ciężar
w kg
Króciec
przyłącz.
wody
18 21 20
18 21 21
18 21 22
SHW 200 S
SHW 300 S
SHW 400 S
Dwutaryfowe
2/4; 4/4 kW,
1/N/PE~230V
2/6; 3/6; 4/6;
6/6 kW,
3/N/PE~400V
Jednotaryfowe
2; 4 kW,
1/N/PE~230V
2; 3; 4; 6 kW,
3/N/PE~400V
1570/630/730
1585/700/815
1755/750/865
200
300
400
75
95
126
R1
R1
R1
Cena netto
PLN
3 700,3 900,4 200,-
SHW 300 WS, 400 WS z wymiennikiem ciepła (wężownicą),
opis jak wyżej, jednakże ogrzewacz ma dodatkowo wbudowany wymiennik ciepła (wężownicę) pozwalający na współpracę np. z kotłem grzewczym.
Posiadają następujące zalety:
O Kompletna obudowa ogrzewacza : płaszcz z tworzywa sztucznego w kolorze białym, pokrywa i taśma zasłaniająca nogi
urządzenia wykonane są z tworzywa w kolorze szarym.
O Minimalne straty ciepła (np. 1,9 kWh/24 godz dla SHW 300 WS) dzięki zastosowaniu bardzo skutecznej izolacji cieplnej.
O Zawarta w dostawie rurka doprowadzenia zimnej wody pozwalająca na podłączenie zimnej wody z dowolnej strony
urządzenia.
O Przycisk szybkiego nagrzewania.
O Gładkorurkowy wymiennik ciepła o powierzchni wymiany 1,8 m2.
O W dostawie znajduje się również regulator temperatur do sterowania pompą.
O Dopuszczalne ciśnienie robocze 10 bar.
Rodzaj zabezpieczenia IP 24 (ochrona przeciwbryzgowa).
SHW 300 WS
18
Numer
katalogowy
Typ
Moc
W/S/G
w mm
Pojemność
w litrach
Ciężar
w kg
Króciec
przyłącz.
wody
18 53 52
18 53 53
SHW 300 WS
SHW 400 WS
Dwutaryfowe
2/4; 4/4 kW,
1/N/PE~230V
2/6; 3/6; 4/6;
6/6 kW,
3/N/PE~400V
Jednotaryfowe
2; 4 kW,
1/N/PE~230V
2; 3; 4; 6 kW,
3/N/PE~400V
1585/700/815
1755/750/865
300
400
120
151,5
R1
R1
Cena netto
PLN
5 600,6 000,-
6/2007
Pojemnościowe ogrzewacze wody
SHO AC,
ciśnieniowy, do zaopatrywania w wodę kilku punktów poboru. Zbiornik stalowy, emaliowany wewnątrz, seryjnie wyposażony w sygnalizacyjną anodę ochronną i termometr. Kołnierz grzejny z pojedynczo wymienialnymi miedzianymi elementami grzejnymi. Woda w zbiorniku ogrzewacza utrzymywana jest w temperaturze odpowiedniej do nastawienia
regulatora. Możliwe nastawianie temperatury w sposób bezstopniowy w zakresie od około 35OC do 85OC, bądź ograniczenia jej pokrętłem wyboru temperatury. Temperaturowy ogranicznik bezpieczeństwa, automatyczne zabezpieczenie
mrozoochronne. Możliwość podłączenia cyrkulacji wody.
Izolacja cieplna dostarczana jest oddzielnie.
W przypadku wykonania dwutaryfowego / jednotaryfowego - regulator szybkiego nagrzewania RWF 1N-A zapewnia
instalator.
Rodzaj zabezpieczenia IP 24 (ochrona przeciwbryzgowa).
Numer
katalogowy
Typ
00 33 52 SHO AC 600 6/12*
00 14 14 SHO AC 600 7,5**
00 33 53 SHO AC 1000 9/18*
SHO AC 600
00 14 15 SHO AC 1000 12**
Moc
W/S/G
w mm
Pojemność
w litrach
Ciężar
w kg
Króciec
przyłącz.
wody
Cena netto
PLN
6/12; 12/12 kW,
3/N/PE~400V
7,5kW,
3/N/PE~400V
9/18; 18/18 kW,
3/N/PE~400V
12 kW,
3/N/PE~400V
1685/750/1030
600
161
5 600,-
1685/750/1030
600
160
2525/750/1030
1000
232
2525/750/1030
1000
230
R2 /
R1 1/2
R2 /
R1 1/2
R2 /
R1 1/2
R2 /
R1 1/2
4 100,9 600,7 200,-
* Wykonanie dwutaryfowe / jednotaryfowe.
** Wykonanie jednotaryfowe.
Uwaga!
Stojące pojemnościowe ogrzewacze SHO AC należy zamawiać z izolacją WD!
Izolacja cieplna do SHO AC
Numer
katalogowy
Typ
Typ urządzenia / Wykonanie
Wymiary
W/φ
Cena netto
PLN
07 17 30
WD 611
1800/950
1 350,-
07 17 31
WD 1011
SHO AC 600
wysokojakościowa 100 mm izolacja cieplna z
tworzywa piankowego z powłoką z tworzywa
sztucznego.
SHO AC 1000
wysokojakościowa 100 mm izolacja cieplna z
tworzywa piankowego z powłoką z tworzywa
sztucznego.
2640/950
1 740,-
WD 611
6/2007
19
Pojemnościowe ogrzewacze wody
SB 302, 402 S - kombi,
stojące, ciśnieniowe, kombinowane ogrzewacze wody użytkowej, do zaopatrywania wielu punktów poboru wody w
gospodarstwach domowych, rzemiośle i przemyśle. Zbiornik stalowy, emaliowany wewnątrz specjalną emalią. Sygnalizacyjna anoda ochronna ze wskaźnikiem zużycia. Przyłącza gwintowane do zimnej i ciepłej wody, w górnej części dla
termometru i grzałki elektrycznej typ BGC. Możliwe jest również wyposażenie jednego lub obu otworów kołnierzowych
w wymiennik ciepła WTW i/lub elektryczny kołnierz grzejny (FCR), a także kołnierz zaślepiający. Wyposażenie stojącego
ogrzewacza kombi realizowane jest przez Instalatora, odpowiednio do wymagań.
O Kompletna obudowa ogrzewacza : płaszcz z tworzywa sztucznego w kolorze białym, pokrywa i taśma zasłaniająca nogi
urządzenia wykonane są z tworzywa w kolorze szarym.
O Minimalne straty ciepła dzięki zastosowaniu bardzo skutecznej izolacji cieplnej.
O Zawarta w dostawie rurka doprowadzenia zimnej wody pozwalająca na podłączenie zimnej wody z dowolnej strony
urządzenia.
O Sygnalizacyjna anoda ochronna ze wskaźnikiem zużycia.
O Termometr.
O Dopuszczalne ciśnienie robocze 10 bar.
SB 302 S
Numer
katalogowy
Typ
Otwory
kołnierza
zewn.
φ w mm
Głębokość
zanurzenia
max
w mm
Wymiary
W/S/G
w mm
Pojemność
w
litrach
Ciężar
w kg
Króciec
przyłącz.
wody
18 53 54
18 53 55
SB 302 S
SB 402 S
2/210
2/210
530
580
1585/700/700
1755/750/750
300
400
101
119
R1
R1
Cena netto
PLN
3 800,4 200,-
SB 602 AC i SB 1002 AC - kombi,
opis jak wyżej, jednak izolacja cieplna dostarczana osobno.
Numer
katalogowy
Typ
Otwory
kołnierza
zewn.
φ w mm
Głębokość
zanurzenia
max
w mm
Wymiary
W/S/G
w mm
Pojemność
w
litrach
Ciężar
w kg
Króciec
przyłącz.
wody
07 15 54
SB 602 AC
2/280
790
1685/750/800
600
154
07 12 82
SB 1002 AC
2/280
790
2525/750/800
1000
212
R2 /
R 1/2
R2 /
R 1/2
Cena netto
PLN
4 400,8 200,-
Uwaga!
Stojący pojemnościowy ogrzewacz SB ... AC należy zamawiać z izolacją WD i ewentualnie kołnierzem zaślepiającym (w przypadku niewykorzystania obu otworów)!
SB 602 AC
Izolacja cieplna do SB 602 - 1002 AC
Numer
katalogowy
Typ
Typ urządzenia / Wykonanie
Wymiary
W/φ
Cena netto
PLN
07 17 32
WD 612
1800/950
1 330,-
07 17 33
WD 1012
SB 602 AC
wysokojakościowa 100 mm izolacja cieplna z tworzywa
piankowego z powłoką z tworzywa sztucznego.
SB 1002 AC
wysokojakościowa 100 mm izolacja cieplna z tworzywa
piankowego z powłoką z tworzywa sztucznego.
2640/950
1 680,-
WD 612
20
6/2007
Pojemnościowe ogrzewacze wody
Elektryczne kołnierze grzejne
FCR 28 (wykonanie jednotaryfowe),
do montażu poziomego w ciśnieniowych pojemnościowych ogrzewaczach wody. Regulator temperatury (w obudowie
kołnierza) nastawialny w sposób bezstopniowy w zakresie od około 35OC do około 85OC, seryjnie nastawiony na 60OC.
Zabezpieczenie mrozoochronne, temperaturowy ogranicznik bezpieczeństwa. Kołnierze grzejne do 27 kW w komplecie ze stycznikiem, 36 kW 2 styczniki (400V z 3”S”) dostarcza instalator. Uszczelnienie kołnierzowe, kołpak ochronny z dwoma przepustami przewodowymi, pojedynczo wymienialne miedziane elementy grzejne.
Maksymalne dopuszczalne ciśnienie robocze 10 bar.
Rodzaj zabezpieczenia IP 24 (ochrona przeciwbryzgowa).
FCR 21 / FCR 28 (wykonanie uniwersalne),
FCR 21 (U, Z, E)
do poziomego montażu w ciśnieniowych pojemnościowych ogrzewaczach wody. Kołnierz uniwersalny (przełączalne
warianty mocy) w wykonaniu dwu- i / lub jednotaryfowym. Pojedynczo wymienialne miedziane elementy grzejne, regulator temperatury (przycisk zewnętrzny) nastawialny w sposób bezstopniowy w zakresie od około 35OC do około 85OC,
możliwość ograniczenia temperatury, włączanie mrozoochronne, temperaturowy ogranicznik bezpieczeństwa, ze stycznikiem w komplecie, przełącznik wariantów mocy, wbudowany przycisk do szybkiego ogrzewania (FCR 21/60), przyłączalny przycisk (FCR 28/120 i 28/180).
Maksymalne dopuszczalne ciśnienie robocze 10 bar.
Rodzaj zabezpieczenia IP 24 (ochrona przeciwbryzgowa).
FCR 28 (U, Z)
Numer
katalogowy
Typ
Montowany
w
Moc
Wykonanie*
Nastawianie
temp.
Głębokość
zanurzeniowa
w mm
φ
kołnierza
w mm
07 13 30
FCR
21/60
SB 302402 S
U, Z
zewn.
400
210
1 450,-
07 13 31
FCR
21/120
SB 302402 S
U, E
zewn.
400
210
1 320,-
07 13 32
FCR
28/120
FCR
28/180
FCR
28/120
FCR
28/180
FCR
28/270
FCR
28/360
SB 6021002 AC
SB 6021002 AC
SB 6021002 AC
SB 6021002 AC
SB 6021002 AC
SB 6021002 AC
2/4 kW,
1/N/PE~230V
2/6; 3/6; 4/6 kW;
3/N/PE~400V
4 kW,
1/N/PE~230V
8 kW,
2/N/PE~400V
12 kW,
3/N/PE~400V
6/12; 12/12 kW,
3/N/PE~400V
9/18; 18/18 kW,
3/N/PE~400V
12 kW,
3/N/PE~400V
18 kW,
3/N/PE~400V
27 kW,
3/N/PE~400V
36 kW,
3/N/PE~400V
U, Z
zewn.
450
280
2 330,-
U, Z
zewn.
320
280
2 650,-
E
wewn.
320
280
2 110,-
E
wewn.
320
280
2 260,-
E
wewn.
320
280
2 650,-
E
wewn.
450
280
2 450,-
07 13 33
FCR 28 (E)
00 06 94
00 06 95
00 06 96
00 15 02
Cena netto
PLN
* wykonanie:
E = wykonanie jednotaryfowe
Z = wykonanie dwutaryfowe / jednotaryfowe
U = kołnierz uniwersalny (przełączalne warianty mocy)
Uwaga!
Podane w tabelach moce dwuwartościowe (w rubryce „Moc”) np. 6/12 kW należy
odczytywać jako moc grzewczą uzyskiwaną wyłącznie przy zasilaniu dwutaryfowym,
tj.:
O
6 kW przy przełączeniu na oszczędne nagrzewanie mniejszą mocą
(czyli uzyskuje się tą samą ilość c.w.u. w dłuższym czasie);
O
12 kW przy przełączeniu na tzw. „szybkie grzanie”
(czyli uzyskanie tej samej ilości c.w.u. w krótszym czasie, ale większą mocą).
6/2007
21
Pojemnościowe ogrzewacze wody
Osprzęt specjalny
Kołnierze zaślepiające do pojemnościowych ogrzewaczy
SB 302-402 S i 602-1002 AC - kombi,
do alternatywnego zamknięcia otworu kołnierzowego. Wewnętrznie emaliowane. Uszczelnienie, śruby z tulejami izolacyjnymi oraz kołpak ochronny z izolacją cieplną należą do zakresu dostawy.
B 28
Numer
katalogowy
Typ
Montowane
w
Kołnierz
φ w mm
07 61 02
07 61 03
B 21
B 28
SB 302 - 402 S
SB 602 - 1002 AC
210
280
Cena netto
PLN
280,380,-
Wymienniki ciepła do pojemnościowych ogrzewaczy
SB 302-402 S i 602-1002 AC - kombi,
o rurach użebrowanych (typ WTW) do przygotowywania ciepłej wody w połączeniu z eksploatacją kotła grzewczego.
Wymiennik ciepła z tuleją czujnika termostatu montowany jest z uszczelnieniem na płycie kołnierzowej i nadaje się
do montażu w stojącym ogrzewaczu kombi. Do zakresu dostawy należą: śruby, tuleje izolacyjne, termostat z rurą
ochronną o średnicy wewnętrznej 6,5 mm do sterowania obiegową pompą grzejną oraz kołpak ochronny z izolacją
cieplną.
WTW
Numer
katalogowy
Typ
Montowane
w
Przyłącze
wody
Powierzchnia
wymiennika
Głębokość
zanurzenia
wody
Kołnierz
w mm
07 60 62
07 60 98
07 60 99
WTW 21/13
WTW 28/18
WTW 28/23
SB 302-402 S
SB 602-1002AC
SB 602-1002AC
R1
R1
R1
ok. 1,3 m2
ok. 1,8 m2
ok. 2,3 m2
410
440
540
210
280
280
Cena netto
PLN
1 930,2 570,2 740,-
Osprzęt specjalny do pojemnościowych ogrzewaczy SHO i SB
Numer
katalogowy
Typ
Opis
Montowane
w
05 89 90
RWF 1N-A
Regulator temperatury do włączania
automatycznego szybkiego nagrzewania w
zależności od zapotrzebowania. Zakres
nastawczy od 30OC do 90OC. Rura nurkowa:
długość 260 mm, φ 6 mm, przyłącze R 1/2,
montaż w króćcu cyrkulacyjnym.
Dla ogrzewaczy z kołnierzem w wykonaniu
dwutaryfowym.
SHO AC 600
SHO AC 1000
SB 302-402 S
z FCR 21/60
SB 602-1002 AC
z FCR 28/120
FCR 28/180
RWF 1N-A
Cena netto
PLN
110,-
Grzałka elektryczna do SB...S/AC,
do podgrzewania wody użytkowej. Bezstopniowa regulacja temperatury w zakresie od ok. 10 do 80OC. Możliwość
ograniczenia temperatury na 45/60/80OC.
Przyłącze gwintowane R 1 1/2".
BGC
Numer
katalogowy
Opis
Pokrętło regulacji
temperatury
Głębokość
zanurzenia w mm
07 51 15
BGC - moc grzejna
1; 2; 3 i 5,7 kW, 1/N/PE~230V
2,7 kW, 2/N/PE~400V
5,4 kW, 3/N/PE~400V
na zewnątrz
455
Cena netto
PLN
710,-
Wykresy czasów nagrzewania ogrzewaczy 200 - 1000 litrów
Czas nagrzewania do 60OC
Czas nagrzewania do 85OC
22
6/2007
Piece akumulacyjne
ETC ... M, ETC ... A
ETC...M
ze statycznym rozładowaniem (bez dmuchawy). Charakteryzują się bezszumową pracą. Nowoczesna technika izolacyjna
zapewnia optymalne obniżenie strat cieplnych. Ręczna regulacja ładowania i rozładowania, wymagająca niewielkich korekt nastaw, w zależności od zmiany warunków atmosferycznych (modele ETC…M) lub automatyczna regulacja ładowania i rozładowania pozwalająca dzięki wbudowanemu czujnikowi temperatury pomieszczenia na jednokrotne, nie wymagające korekt nastawienie (modele ETC…A). Napięcie zasilania 230 V. Wraz z urządzeniem dostarczane są nóżki do
montażu na podłożu. Elementy grzejne fabrycznie wbudowane i elektrycznie sprawdzone przed wysyłką. Temperatury
powierzchni obudowy znacznie niższe od dopuszczalnych przez PN. Dzięki głębokości urządzenia wynoszącej jedynie
170 mm bezproblemowe ustawienie w każdym, nawet bardzo małym pomieszczeniu. Urządzenie i kratka wylotu powietrza w kolorze białym RAL 9010, nóżki i części boczne z tworzywa sztucznego w kolorze jasnoszarym.
Rodzaj zabezpieczenia IP X2.
Piece z rozładowaniem statycznym nadają się przede wszystkim do pomieszczeń, w których komfort ogrzewania z uwagi
na przeznaczenie pomieszczenia nie jest najważniejszy, natomiast istotne jest utrzymanie niskich kosztów inwestycji. W
pomieszczeniach, w których oczekujemy najwyższego komfortu ogrzewania należy stosować piece dynamicznie rozładowywane np. ETS. W celu uzyskania optymalnego komfortu ogrzewania w danym obiekcie, przy możliwie najniższych
nakładach inwestycyjnych należy zastosować piece statyczne w przedpokojach, korytarzach, czy pomieszczeniach do
uprawiania hobby, oraz piece dynamiczne np. w pokojach dziennych, czy dziecinnych.
Najważniejsze zalety pieca w skrócie:
O Odpowiada najnowszym europejskim normom bezpieczeństwa.
O Nowoczesny wygląd, kolor obudowy pasujący do każdego wystroju pomieszczenia.
O Do wyboru modele z regulacja ręczną (ETC...M) lub automatyczną (ETC...A).
O Odczucie przyjemnego ciepła w pomieszczeniu, dzięki efektywnemu wypromieniowaniu ciepła przez obudowę.
O Przemyślana konstrukcja urządzenia zapewnia bardzo szybki i bezproblemowy montaż.
O Łatwo dostępne i czytelnie oznakowane pokrętła regulacyjne.
O Możliwość zabezpieczenia pokręteł przed ich niepowołanym przestawieniem.
O Dodatkowe zabezpieczenie urządzenia przed przewróceniem poprzez możliwość montażu do ściany.
O Skuteczne zabezpieczenie przed przegrzaniem dzięki zastosowaniu ogranicznika temperatury bezpieczeństwa z
ręcznym odblokowaniem.
Numer
katalogowy
18 20 59K
18 20 60K
18 20 61K
18 20 62K
18 20 63K
18 20 64K
18 20 65K
Typ
ETC
85 M
ETC
170 M
ETC
250 M
ETC
340 M
ETC
170 A
ETC
250 A
ETC
340 A
Numer
katalogowy
cegieł/ilość
opakowań*
W/S/G
pieca
w mm
18 73 72
2 op.
18 73 72
4 op.
18 73 72
6 op.
18 73 72
8 op.
18 73 72
4 op.
18 73 72
6 op.
18 73 72
8 op.
Orientacyjny dobór zależny od
wyliczonego zapotrzebowania
ciepła pomieszczenia w W
Ilość
grzałek
w szt.
Ciężar
(z cegłami)
w kg
Cena netto
PLN
700/355/170
1
46
850
380
560,-
700/585/170
2
84
1700
760
830,-
700/815/170
3
124
2550
1150
1 070,-
700/1045/170 4
169
3400
1530
1 250,-
700/585/170
2
84
1700
760
1 120,-
700/815/170
3
124
2550
1150
1 360,-
700/1045/170 4
169
3400
1530
1 570,-
Moc przyłącze- Średnia rzeczyniowa urządzenia wista moc urząwW
dzenia w W**
* Cena urządzenia obejmuje komplet cegieł.
** Wyliczona moc opiera się na ładowaniu wyłącznie w II taryfie. Krótkotrwałe doładowanie w I taryfie podniesie komfort
temperatury.
Sztuk/paletę: ETC 85M,ETC 170 M, ETC 170 A - 16, ETC 250 M, ETC 250 A, ETC 340 M, ETC 340 A - 8.
Przykład doboru mocy pieca (ETC ... M; ETC ... A)
Straty cieplne pomieszczenia wyliczone wg Polskiej Normy wynoszą np. 1100 W.
Tryb ładowania stosowany w Polsce: II taryfa (tańsza) -8 godz. (2200 - 600) +2 godz. (1300 - 1500).
Dobrano wg tabeli:
1 piec ETC 250 M lub ETC 250 A o mocy przyłączeniowej 2550 W i mocy rzeczywistej 1150 W.
Uwaga!
W przypadku większych pomieszczeń korzystniejsze jest zawsze dobranie dwóch
pieców mniejszych ze względu na bardziej równomierny rozkład temperatur w pomieszczeniu niż w przypadku zastosowania tylko jednego urządzenia.
6/2007
23
Piece akumulacyjne
ETS z wbudowanymi elementami grzejnymi i elektronicznym regulatorem ładowania, seria standard,
ETS 200
ETS 300
ETS 400
z dynamicznym rozładowaniem (dmuchawa). Wielowarstwowa, cieplna technika izolacyjna thermosolid. Specjalny rdzeń
pieca akumulacyjnego. Rurkowe elementy grzejne z odpornej na wysoką temperaturę stali szlachetnej, z przyłączami
wtykowymi. Napięcie zasilania 400V. W przypadku ETS 200 - 400V lub 230V. Moc przyłączeniowa może zostać w razie
potrzeby zredukowana do 91,6 / 83,3 / 75% poprzez zmianę elektrycznego okablowania (mostki). Możliwość nastawienia stopnia ładowania na 100 / 90 / 80 / 70%. Dwa wejścia sterujące - dla sygnału prądu stałego (0,91 - 1,43V) i sygnału prądu
zmiennego (230V). System sterujący prądu zmiennego przestawialny z 80% na 68/72 i 37/40% ED.
Optyczny wskaźnik usterki (LED) informujący o uszkodzeniu lub nie podłączeniu czujnika rdzenia lub regulatora ładowania. Bardzo cicho pracująca dmuchawa. Kratka dystansowa, dla zachowania odpowiedniego, minimalnego odstępu od
ściany. Rozładowanie poprzez montowany na ścianie bądź wbudowany w piec regulator temperatury pomieszczenia.
Regulacja ładowania automatyczna lub ręczna. Urządzenie emaliowane na kolor biały (RAL 9010). kratka wylotu powietrza w kolorze brąz metalik.
Zalety pieca w skrócie:
O Odpowiada najnowszym europejskim normom bezpieczeństwa EN 60335.
O Zwiększone bezpieczeństwo użytkowania dzięki zastosowaniu ogranicznika temperatury bezpieczeństwa wymagającego odblokowania.
O Tylko jeden rodzaj cegieł.
O Uniwersalny regulator ładowania (prąd stały / prąd zmienny).
O Możliwość przestawiania systemu sterowania prądem zmiennym.
O Oddzielne wejście sygnału sterującego prądu stałego (0,91 - 1,43V).
O Fabrycznie zamontowane i okablowane elementy grzejne (grzałki).
O Sitko przeciwkurzowe w wyposażeniu standardowym.
Numer
katalogowy
Typ
Numer
katalogowy
cegieł/ilość
opakowań*
W/S/G
pieca
w mm
Ciężar
(z cegłami)
w kg
07 44 84K
ETS 200
17 22 92
6 op.
650/605/245
118
07 44 85K
ETS 300
17 22 92
9 op.
650/780/245
169
07 44 86K
ETS 400
17 22 92
12 op.
650/955/245
220
07 44 87K
ETS 500
17 22 92
15 op.
650/1130/245
271
07 44 88K
ETS 600
17 22 92
18 op.
650/1305/245
322
07 44 89K
ETS 700
17 22 92
21 op.
650/1480/245
373
ETS 500
ETS 600
ETS 700
Orientacyjny dobór zależny od
wyliczonego zapotrzebowania
ciepła pomieszczenia w W
Cena netto
PLN
Moc przyłączenio- Średnia rzeczywa urządzenia
wista moc urząwW
dzenia w W
75%/1500
83,3%/1665
91,6%/1830
100%/2000
75%/2250
83,3%/2500
91,6%/2750
100%/3000
75%/3000
83,3/3330
91,6%/3665
100%/4000
75%/3750
83,3%/4165
91,6%/4580
100%/5000
75%/4500
83,3%/5000
91,6%/5500
100%/6000
75%/5250
83,3%/5830
91,6%/6410
100%/7000
770
850
940
1010
1150
1280
1410
1530
1700
1870
2020
2130
2340
2560
2810
3070
3270
3430
1 780,-
2 080,-
2 470,-
2 800,-
3 170,-
3 550,-
* Cena urządzenia obejmuje komplet cegieł.
Przykład doboru mocy pieca (ETS 200 - 700)
Straty cieplne pomieszczenia wyliczone wg Polskiej Normy wynoszą np. 2790 W.
Tryb ładowania stosowany w Polsce: II taryfa (tańsza -8 godz. (2200 - 600) +2 godz. (1300 - 1500).
Dobrano wg tabeli:
1 piec ETS 600 z mocą przyłączeniową 6000 W, która po zredukowaniu do 91,6% daje 5500W potrzebne do zakumulowania ciepła niezbędnego dla pokrycia wyliczonych strat cieplnych,
lub
2 piece ETS 300 z mocą przyłączeniową po 3000 W każdy, która po zredukowaniu do 91,6% daje w sumie 5500 W
potrzebne do zakumulowania ciepła niezbędnego dla pokrycia wyliczonych strat cieplnych.
Uwaga!
W przypadku większych pomieszczeń korzystniejsze jest zawsze dobranie dwóch
pieców mniejszych ze względu na bardziej równomierny rozkład temperatur w pomieszczeniu niż w przypadku zastosowania tylko jednego urządzenia.
24
6/2007
Piece akumulacyjne
ETT z wbudowanymi elementami grzejnymi i elektronicznym regulatorem ładowania, seria niska,
jak ETS 200-700, patrz str. 20.
O Nadaje się szczególnie w przypadku nisko umieszczonych parapetów.
Numer
katalogowy
Typ
ETT 350
Numer
katalogowy
cegieł/ilość
opakowań*
W/S/G
pieca
w mm
Ciężar
(z cegłami)
w kg
07 44 90K
ETT 350
17 22 92
10 op.
490/1130/245
199
07 44 91K
ETT 500
17 22 92
14 op.
490/1480/245
273
ETT 500
Orientacyjny dobór zależny od
wyliczonego zapotrzebowania
ciepła pomieszczenia w W
Cena netto
PLN
Moc przyłączenio- Średnia rzeczywa urządzenia
wista moc urząwW
dzenia w W
75%/2630
83,3%/2920
91,6%/3210
100%/3500
75%/3750
83,3%/3750
91,6%/4580
100%/5000
1330
1480
1630
1780
1910
1910
2330
2560
2 980,-
3 660,-
* Cena urządzenia obejmuje komplet cegieł.
Uwaga!
W przypadku większych pomieszczeń korzystniejsze jest zawsze dobranie dwóch pieców mniejszych ze
względu na bardziej równomierny
rozkład temperatur w pomieszczeniu niż w przypadku zastosowania
tylko jednego urządzenia.
Przykład doboru mocy pieca (ETT 350 - 500)
Straty cieplne pomieszczenia wyliczone wg Polskiej Normy wynoszą np. 2500 W.
Tryb ładowania stosowany w Polsce: II taryfa (tańsza -8 godz. (2200 - 600) +2 godz. (1300 - 1500).
Dobrano wg tabeli:
1 piec ETT 500 z mocą przyłączeniową 5000 W, która przy 100% daje 5000W potrzebne do zakumulowania ciepła
niezbędnego dla pokrycia wyliczonych strat cieplnych, lub
2 piece ETT 350 z mocą przyłączeniową po 3500 W każdy, która po zredukowaniu do 75% daje w sumie 5260 W
potrzebne do zakumulowania ciepła niezbędnego dla pokrycia wyliczonych strat cieplnych.
ETW z wbudowanymi elementami grzejnymi i elektronicznym regulatorem ładowania, seria płaska,
jak ETS 200-700, patrz str. 20.
O Z uwagi na płaską obudowę (tylko 197 mm) możliwość montażu na ścianie.
ETW 120
Numer
katalogowy
Typ
Numer
katalogowy
cegieł/ilość
opakowań*
W/S/G
pieca
w mm
Ciężar
(z cegłami)
w kg
Orientacyjny dobór zależny od
wyliczonego zapotrzebowania
ciepła pomieszczenia w W
75%/900
83,3%/1000
91,6%/1100
100%/1200
75%/1350
83,3%/1500
91,6%/1650
100%/1800
75%/1800
83,3/2000
91,6%/2200
100%/2400
75%/2250
83,3%/2500
91,6%/2750
100%/3000
75%/2700
83,3%/3000
91,6%/3300
100%/3600
75%/3150
83,3%/3500
91,6%/3850
100%/4200
75%/3600
83,3%/4000
91,6%/4400
100%/4800
07 43 91K
ETW 120
17 22 93
6 op.
546/578/197
73,5
07 43 92K
ETW 180
17 22 93
9 op.
546/739/197
106
07 43 93K
ETW 240
17 22 93
12 op.
546/900/197
137,5
07 43 94K
ETW 300
17 22 93
15 op.
546/1061/197
169
07 43 95K
ETW 360
17 22 93
18 op.
546/1222/197
201
07 43 96K
ETW 420
17 22 93
21 op.
546/1383/197
232,5
07 43 97K
ETW 480
17 22 93
24 op.
546/1544/197
264,5
ETW 240
ETW 360
ETW 420
Cena netto
PLN
Moc przyłączenio- Średnia rzeczywa urządzenia
wista moc urząwW
dzenia w W
450
500
560
600
680
770
840
910
910
1010
1120
1220
1150
1280
1410
1530
1380
1530
1680
1830
1600
1780
1950
2140
1830
2020
2230
2430
1 970,-
2 220,-
2 570,-
2 860,-
3 070,-
3 420,-
3 680,-
* Cena urządzenia obejmuje komplet cegieł.
Przykład doboru mocy pieca (ETW 120 - 480)
ETW 480
6/2007
Straty cieplne pomieszczenia wyliczone wg Polskiej Normy wynoszą np. 1700 W.
Tryb ładowania stosowany w Polsce: II taryfa (tańsza -8 godz. (2200 - 600) +2 godz. (1300 - 1500).
Dobrano wg tabeli:
1 piec ETW 360 z mocą przyłączeniową 3600 W, która przy 100% daje 3600 W potrzebne do zakumulowania ciepła
niezbędnego dla pokrycia wyliczonych strat cieplnych, lub
2 piece ETW 180 z mocą przyłączeniową po 1800 W każdy, która przy 100% daje w sumie 3600 W potrzebne do
zakumulowania ciepła niezbędnego dla pokrycia wyliczonych strat cieplnych.
25
Piece akumulacyjne
Osprzęt do pieców akumulacyjnych ETS, ETT, ETW
Dodatkowe grzałki
Numer
katalogowy
Dla typu
Moc przyłączeniowa
w kW
18 21 03
18 21 04
18 21 05
18 21 06
18 21 07
18 21 08
18 52 78
18 21 09
ETW 120, ETS 200
ETW 180, ETS 300
ETW 240, ETS 400
ETW 300, ETS 500, ETT 350
ETW 360, ETS 600
ETS 700, ETT 500
ETW 420
ETW 480
0,35
0,50
0,80
1,00
1,20
1,50
1,50
1,70
Cena netto
PLN
230,210,220,220,320,290,370,320,-
Wsporniki stojące
Numer
katalogowy
Opis
18 21 02
Do pieców akumulacyjnych ETW 120 - 480. Do ustawienia nad podłogą.
Wysokość konstrukcyjna 100 mm, regulacja pochylenia.
Do pieców akumulacyjnych ETW 120. 480. Do ustawienia nad podłogą.
Wysokość konstrukcyjna 100 mm. W przypadku ścian o zbyt małej nośności.
Do pieców akumulacyjnych ETS 200 - 700 oraz ETT 350 - 500. Do ustawienia
nad podłogą. Wysokość konstrukcyjna 100 mm, regulacja pochylenia.
18 21 01
18 20 28
Cena netto
PLN
250,70,190,-
Elektroniczne regulatory temperatury pomieszczenia
Numer
katalogowy
Typ
Opis
18 20 26
RTI-E3
18 20 27
RTI-EP2
Elektroniczny 2-punktowy regulator temperatury pomieszczenia do
wbudowania w piec. Wł./wył., różnica włączeniowa ≤ 1 K.
Moc włączeniowa dla grzałki dodatkowej 10 A, 230V.
Nocne obniżenie temperatury ok. 4 K.
Elektroniczny proporcjonalny regulator temperatury pomieszczenia do
wbudowania w piec. Wł./wył. Moc sterownicza 100 VA.
Moc włączeniowa dla grzałki dodatkowej 10 A, 230V.
Nocne obniżenie temperatury ok. 4 K.
RTI-E3, RTI-EP2
Cena netto
PLN
160,-
310,-
Do pieców akumulacyjnych z rozładowaniem dynamicznym
EAS 4
Sterowanie ładowania. Elektroniczne urządzenie sterownicze doładowania, w komplecie z czujnikiem pogodowym.
O Maksymalna moc sterowania 300 W.
O System napięcia sterowniczego, 40/70/80%-owy czas pracy.
O Obniżone ładowanie nastawiane w zakresie 0-100%.
O Logika letnia 15% - do wyboru.
O Łatwy montaż poprzez cokół wtykowy.
EAS 4
Numer
katalogowy
Typ
W/S/G
w mm
18 79 01
EAS 4
90/53/55
Cena netto
PLN
410,-
ZSE 4
Grupowe urządzenie sterownicze.
O Nastawiane indywidualnie w zakresie od -36% do +12%.
O Obniżenie -35% - do wyboru.
O System napięcia sterowniczego 40/80% ED.
O Moc sterownicza maksymalnie 300 W.
O Stosowane w połączeniu z EAS.
O Łatwy montaż poprzez cokół wtykowy.
ZSE 4
26
Numer
katalogowy
Typ
W/S/G
w mm
18 79 02
ZSE 4
90/53/55
Cena netto
PLN
380,-
6/2007
Piece akumulacyjne
Regulatory temperatury pomieszczenia do pieców z rozładowaniem dynamicznym
RTA-S UP
Dwupunktowy regulator temperatury pomieszczeń do montażu podtynkowego.
O Zakres nastawczy od 5OC do 30OC.
O Moc włączeniowa ~ 10(4) A, 250 V, różnica włączeniowa +/- 0,5 K, włącznik/wyłącznik.
O Kolor RAL 9010.
RTA-S UP
NOWOŚĆ!
Numer
katalogowy
Typ
W/S/G
w mm
22 33 44
RTA-S UP
80,5/80,5/43,5
Cena netto
PLN
97,-
RTA3600 UP
Dwupunktowy regulator temperatury pomieszczeń do montażu podtynkowego.
O Zakres nastawczy od 5OC do 30OC.
O Moc włączeniowa ~ 16(4) A, 250 V.
O Kolor RAL 9010.
RTA 3600 UP
NOWOŚĆ!
Numer
katalogowy
Typ
W/S/G
w mm
22 33 43
RTA 3600 UP
80,5/80,5/43,5
Cena netto
PLN
160,-
RTZ-S UP
Dwupunktowy regulator temperatury pomieszczeń do montażu podtynkowego.
O Zakres nastawczy od 5OC do 30OC.
O Moc włączeniowa ~ 10(4) A, 250 V.
O Włącznik/wyłącznik do grzałki dodatkowej.
O Kolor RAL 9010.
RTZ-S UP
NOWOŚĆ!
Numer
katalogowy
Typ
W/S/G
w mm
22 33 45
RTZ-S UP
80,5/80,5/43,5
Cena netto
PLN
100,-
Regulatory temperatury pomieszczenia do pieców z rozładowaniem dynamicznym
RTA 3000
Regulator temperatury pomieszczeń z termicznym sprzężeniem zwrotnym.
O Zakres nastawczy od 5OC do 30OC.
O Moc włączeniowa 3000 W.
O Włącznik/wyłącznik.
O Kolor RAL 9010.
RTA 3000
NOWOŚĆ!
Numer
katalogowy
Typ
W/S/G
w mm
07 41 98
RTA 3000
74/74/23
Cena netto
PLN
70,-
RTNZ-S
Jak wyżej, lecz z włącznikiem/wyłącznikiem do dodatkowej grzałki.
Numer
katalogowy
Typ
W/S/G
w mm
07 34 92
RTNZ-S
73/73/23
Cena netto
PLN
100,-
RTNZ-S
RTU-S
Regulator temperatury pomieszczeń z wbudowanym synchronicznym zegarem sterującym do automatycznego obniżania temperatury (obniżanie nocne 2-10 K).
O Zakres nastawczy od 5OC do 30OC.
RTU-S
Numer
katalogowy
Typ
W/S/G
w mm
07 34 93
RTU-S
79/147/33
Cena netto
PLN
250,-
RTP-S
Proporcjonalny regulator temperatury pomieszczeń z włącznikiem/wyłącznikiem.
O Elektroniczny regulator temperatury pomieszczeń, który reguluje prędkość obrotową wentylatora w zależności od
różnicy temperatur.
O Moc sterownicza maksymalnie 180 VA.
RTP-S
Numer
katalogowy
Typ
W/S/G
w mm
07 34 94
RTP-S
79/147/27
Cena netto
PLN
280,-
RTPZ-S
Proporcjonalny regulator temperatury pomieszczeń, jak w przypadku typu RTP z włącznikiem/wyłącznikiem.
O Obniżanie nocne oraz włącznik dodatkowego nagrzewania, 16 A, 230V.
O Moc sterownicza dla wentylatora maksymalnie 180 VA.
RTPZ-S
6/2007
Numer
katalogowy
Typ
W/S/G
w mm
07 34 95
RTPZ-S
79/147/27
Cena netto
PLN
290,-
27
Konwektory
CNS...S,
nadają się przede wszystkim do ogrzewania pomieszczeń, które nie są ogrzewane stale. Ciepło poprzez naturalną konwekcję, jest rozdzielane w pomieszczeniu w sposób równomierny i bezzapachowy. Charakteryzują się wyjątkowo płaską
obudową metalową. Rurkowe elementy grzejne z wysokiej jakości stali stopowej z płytkami aluminiowymi, gwarantują
długą żywotność. Zabezpieczenie przed przegrzaniem dzięki wbudowanemu bezpiecznikowi temperaturowemu. Płynna regulacja temperatury i optymalna łatwość obsługi dzięki termoregulatorowi. Posiadają zabezpieczenie przeciwmrozowe.
Rodzaj zabezpieczenia IP 24 (ochrona przeciwbryzgowa).
CNS...S
Dotychczasowe konwektory CNS
o nr katalogowych 073213-073220
oraz 220612 są nadal dostępne,
po uzgodnieniu z
Działem Handlowym.
Typoszereg objęty jest
„Ustawą o zużytym sprzęcie
elektrycznym i
elektronicznym”
(Dz. U. nr 180,
poz.1495 z 2005 r.)
Numer
katalogowy
Typ
Moc
W/S/G
w mm
Ciężar
w kg
22 07 16
22 07 17
22 07 18
22 07 19
22 07 20
22 07 21
22 07 22
22 07 23
22 07 24
CNS 50 S
CNS 75 S
CNS 100 S
CNS 125 S
CNS 150 S
CNS 175 S
CNS 200 S
CNS 250 S
CNS 300 S
0,5 kW, 230V~
0,75 kW, 230V~
1,0 kW, 230V~
1,25 kW, 230V~
1,5 kW, 230V~
1,75 kW, 230V~
2,0 kW, 230V~
2,5 kW, 230V~
3,0 kW, 230V~
450/370/78
450/445/78
450/445/78
450/590/78
450/590/78
450/740/78
450/740/78
450/890/78
450/1040/78
3,0
4,2
4,2
5,6
5,6
7,0
7,0
8,4
9,8
Cena netto
PLN
200,220,230,250,260,290,310,330,390,-
Sztuk/paletę: CNS 50, 75 S - 72; CNS 100, 125 S - 48; CNS 150, 175, 200 S - 36; CNS 250 S - 40, CNS 300 S - 14.
CAES,
jak CNS lecz: zapewniają bardzo dokładnie stałą temperaturę regulowaną termostatem elektronicznym. Konwektory
wyposażone są dodatkowo w przewód sterujący, który podłączony do odpowiedniego regulatora umożliwia zdalne włączanie nocnego obniżenia temperatury, całkowite wyłączenie lub włączenie konwektora.
CAES
Typoszereg objęty jest
„Ustawą o zużytym sprzęcie
elektrycznym i
elektronicznym”
(Dz. U. nr 180,
poz.1495 z 2005 r.)
Numer
katalogowy
Typ
Moc
W/S/G
w mm
Ciężar
w kg
15 33 46
15 33 47
15 33 48
15 33 49
15 33 50
15 33 51
15 33 52
CAES 500
CAES 750
CAES 1000
CAES 1250
CAES 1500
CAES 1750
CAES 2000
0,5 kW, 230 V~
0,75 kW, 230 V~
1,0 kW, 230 V~
1,25 kW, 230 V~
1,5 kW, 230 V~
1,75 kW, 230 V~
2,0 kW, 230 V~
440/384/80
440/384/80
440/456/80
440/528/80
440/600/80
440/672/80
440/744/80
3,0
3,6
4,2
4,9
5,6
6,4
7,0
Cena netto
PLN
250,270,280,300,310,340,360,-
Sztuk/paletę: CAES 500, 750 - 72; CAES 1000, 1250 - 48; CAES 1500, 1750, 2000 - 36.
CON®-S,
nadają się szczególnie do ogrzewania przejściowego bądź do szybkiego ogrzewania pomieszczeń, które nie są ogrzewane
stale. Ciepło, poprzez naturalną konwekcję, jest rozdzielane w pomieszczeniu w sposób równomierny i bezzapachowy.
Dzięki umieszczonemu z boku regulatorowi temperatury można nastawiać w sposób bezstopniowy żądaną temperaturę pomieszczenia. Zabezpieczenie przed przegrzaniem - dzięki wbudowanemu bezpiecznikowi temperaturowemu.
Trwały, wysokojakościowy, płytowy element grzejny ze stali szlachetnej. Kratka wylotu powietrza o kolorze antracytowym.
Rodzaj zabezpieczenia IP 24 (ochrona przeciwbryzgowa).
CON 10 S
Numer
katalogowy
Typ
Moc
W/S/G
w mm
Ciężar
w kg
07 18 15
07 18 16
07 18 17
07 18 18
CON 10 S
CON 15 S
CON 20 S
CON 30 S
1,0 kW, 230V~
1,5 kW, 230V~
2,0 kW, 230V~
3,0 kW, 230V~
460/430/123
460/585/123
460/740/123
460/1050/123
4,8
6,5
8,3
11,3
Cena netto
PLN
460,520,580,640,-
Sztu/paletę: 22.
CON®-ZS,
CON 20 S
Typoszereg objęty jest
„Ustawą o zużytym sprzęcie
elektrycznym i
elektronicznym”
(Dz. U. nr 180,
poz.1495 z 2005 r.)
wykonanie jak w przypadku CON-S, jednakże dodatkowo z dwudziestoczterogodzinnym programatorem kwarcowym.
Numer
katalogowy
Typ
Moc
W/S/G
w mm
Ciężar
w kg
07 18 19
07 18 20
07 18 21
07 18 22
CON 10 ZS
CON 15 ZS
CON 20 ZS
CON 30 ZS
1,0 kW, 230V~
1,5 kW, 230V~
2,0 kW, 230V~
3,0 kW, 230V~
460/430/123
460/585/123
460/740/123
460/1050/123
4,8
6,5
8,3
11,3
Cena netto
PLN
570,630,690,750,-
Sztuk/paletę: 22.
28
6/2007
Ogrzewacze szybkonagrzewające
CK 20 S,
stanowią idealne rozwiązanie dla szybkiego ogrzewania pomieszczeń, które nie są ogrzewane stale, jak np. łazienki bądź
pomieszczenia do uprawiania hobby. Nowoczesna, lekko łukowata obudowa, wkomponuje się harmonijnie w wystrój
każdego pomieszczenia. Kratka wylotu powietrza o kolorze antracytowym. Żądana temperatura pomieszczenia nastawiana jest w sposób bezstopniowy przez umieszczony z boku regulator temperatury.Dzięki cicho działającej dmuchawie
energia grzewcza jest do dyspozycji natychmiast. Zabezpieczenie przed przegrzaniem zapewnia wbudowany bezpiecznik temperaturowy.
Rodzaj zabezpieczenia IP 24 (ochrona przeciwbryzgowa).
CK 20 S
Numer
katalogowy
Typ
Moc
W/S/G
w mm
Ciężar
w kg
07 17 93
CK 20 S
2,0 kW, 230V~
460/335/124
4,4
Cena netto
PLN
340,-
Sztuk/paletę: 22.
CKR 20 S,
wykonanie jak w przypadku CK 20 S, jednakże z dwoma stopniami grzewczymi i dwoma stopniami pracy dmuchawy, przy
kombinowanej mocy dmuchawy i mocy grzewczej. Dzięki temu, urządzenie posiada cichy stopień 1000 W grzania podstawowego oraz stopień grzania szybkiego o mocy 2000 W.
CKR 20 S
Numer
katalogowy
Typ
Moc
W/S/G
w mm
Ciężar
w kg
07 26 33
CKR 20 S
1,0 / 2,0 kW, 230V~
460/335/124
4,4
Cena netto
PLN
410,-
Sztuk/paletę: 22.
CKZ 20 S,
wykonanie jak w przypadku CK 20 S, jednakże z dodatkowym dwudziestoczterogodzinnym programatorem kwarcowym.
Numer
katalogowy
Typ
Moc
W/S/G
w mm
Ciężar
w kg
07 17 95
CKZ 20 S
2,0 kW, 230V~
460/335/124
4,4
Cena netto
PLN
450,-
Sztuk/paletę: 22.
CKZ 20 S
CBS,
naścienne ogrzewacze szybkonagrzewające nadają się szczególnie jako wyłączne ogrzewanie łazienek oraz jako ogrzewanie przejściowe i uzupełniające np. do pokoi gościnnych lub pomieszczeń do uprawiania hobby. Temperatura pomieszczenia może być nastawiana bezstopniowo, za pomocą wbudowanego regulatora temperatury. Ogranicznik temperatury
chroni urządzenie przed przegrzaniem. Obudowa w kolorze bialym.
Rodzaj zabezpieczenia IP 24 (ochrona przeciwbryzgowa).
CBS 20
Numer
katalogowy
Typ
Moc
W/S/G
w mm
Ciężar
w kg
18 52 74
CBS 20 S
2,0 kW, 230V~
400/276/115
6,0
Cena netto
PLN
230,-
Sztuk/paletę: 66.
CFK 5,
Ogrzewacze zabezpieczające przed zamarzaniem przeznaczone do zabezpieczania małych pomieszczeń np. WC, łazienek itp. Żądaną temperaturę w pomieszczeniu można nastawiać bezstopniowo. Wbudowany regulator temperatury
wyłącza ogrzewanie w chwili osiągnięcia nastawionej temperatury. Praca w trybie ochrony przed zamarzaniem powoduje
automatyczne włączenie się ogrzewacza w przypadku obniżenia się temperatury do granicy zamarzania.
Obudowa metalowa jasnoszara, ścianki boczne wykonane z tworzywa sztucznego.
Rodzaj zabezpieczenia IP 20.
CFK 5
Numer
katalogowy
Typ
Moc
W/S/G
w mm
Ciężar
w kg
07 36 85
CFK 5
0,5 kW, 230 V ~
387/170/110
1,2
Cena netto
PLN
100,-
Sztuk/karton: 12.
IW,
IW
Typoszereg objęty jest
„Ustawą o zużytym sprzęcie
elektrycznym i
elektronicznym”
(Dz. U. nr 180,
poz.1495 z 2005 r.)
Promienniki kwarcowe na podczerwień z reflektorem wychylnym w zakresie około 20O - 40O, o wysokim połysku, z
kwarcowymi prętami grzejnymi. Mocowane na ścianie, zapewniają natychmiast przyjemne ciepło, bez wyczuwalnego
ruchu powietrza. Nadają się szczególnie do łazienek, werand, zadaszonych tarasów. Metalowa obudowa w kolorze srebrnym.
Rodzaj zabezpieczenia IPX4.
Numer
katalogowy
Typ
Moc
W/S/G
w mm
Ciężar
w kg
07 05 81
07 05 25
IW 12
IW 20
1,2 kW, 230 V ~
2 kW, 230 V ~
włączane 3-stopniowo
(0,8/1,2/2,0 kW)
90/750/75
90/750/75
1,8
1,8
Cena netto
PLN
190,230,-
Sztuk/paletę:
6/2007
29
Suszarki do rąk
HTE 4 electronic,
dla gastronomii, przemysłu i budynków administracji publicznej. Higieniczna i ekonomiczna eksploatacja dzięki elektronice zbliżeniowej na podczerwień, która steruje w sposób bezdotykowy włączaniem i wyłączaniem suszarki, ściśle wg
zapotrzebowania. Suszy ręce przy wyjątkowo cichej eksploatacji, a mimo to z dużą mocą. Dzięki swojemu innowacyjnemu
wzornictwu, stanowi ona nowy akcent w łazienkach. Wysokojakościowa, odporna na uderzenia i na promieniowanie
ultrafioletowe obudowa z tworzywa sztucznego. Podczas suszenia rąk wydzielany jest przyjemny zapach pochodzący z
fabrycznie zamontowanego, wymiennego wkładu zapachowego.
Rodzaj zabezpieczenia IP 23 (chrona bryzgoszczelna).
HTE 4
Numer
katalogowy
Typ
Moc
W/S/G
w mm
Ciężar
w kg
07 30 07
HTE 4
1,85 kW, 230V~
250/238/230
2,5
Cena netto
PLN
400,-
Sztuk/paletę: 60.
HTE 5 electronic,
zastosowanie i zasada działania jak HTE 4. Mocna, aluminiowa obudowa wykonana jako odlew ciśnieniowy, umożliwia
stosowanie wszędzie tam, gdzie łatwo może dochodzić do uszkodzeń.
Rodzaj zabezpieczenia IP 23 (chrona bryzgoszczelna).
HTE 5
Numer
katalogowy
Typ
Moc
W/S/G
w mm
Ciężar
w kg
07 30 08
HTE 5
1,85 kW, 230V~
266/257/230
4,0
Cena netto
PLN
610,-
Sztuk/paletę: 60.
HTT 4 WS turbotronic,
zastosowanie i zasada działania jak HTE 4. Z uwagi na zwiększoną do 2,6 kW moc urządzenie zalecane szczególnie w
przypadkach, gdy zależy nam na bardzo szybkim suszeniu rąk.
HTT 4
Numer
katalogowy
Typ
Moc
W/S/G
w mm
Ciężar
w kg
07 44 64
HTT 4 WS*
2,6 kW, 230V~
250/238/230
2,5
Cena netto
PLN
710,-
Sztuk/paletę: 60.
HTT 5 turbotranic,
zastosowanie i zasada działania jak HTT 4 WS turbotronic, lecz w obudowie aluminiowej wykonanej jako odlew ciśnieniowy. Dostępne w wymienionych poniżej kolorach.
HTT 5 WS
Numer
katalogowy
Typ
Moc
W/S/G
w mm
Ciężar
w kg
07 44 65
18 20 52
18 20 53
HTT 5 WS*
HTT 5 AM*
HTT 5 SM*
2,6 kW, 230V~
2,6 kW, 230V~
2,6 kW, 230V~
266/257/230
266/257/230
266/257/230
4,2
4,2
4,2
Cena netto
PLN
920,950,950,-
*
WS - kolor biały; AM - kolor antracyt metalik; SM - srebrny metalik.
Sztuk/paletę: 60.
Wkłady zapachowe do suszarek
HTT 5 AM
Numer
katalogowy
Typ
Opis
16 82 13
DPS 1
16 82 14
DPS 2
Wymienne wkłady zapachowe do suszarek
HTE 4, HTT 4 - 5 szt. w opakowaniu.
Wymienne wkłady zapachowe do suszarek
HTE 5, HTT 5 - 5 szt. w opakowaniu.
Cena netto
PLN
13,18,-
HTT 5 SM
Typoszereg objęty jest
„Ustawą o zużytym sprzęcie
elektrycznym i
elektronicznym”
(Dz. U. nr 180,
poz.1495 z 2005 r.)
30
6/2007
Maty grzewcze
FTM...S twin,
FTM 300 S twin
przeznaczone są do ogrzewania podłogi jako ogrzewanie uzupełniające zarówno w nowobudowanych jak i remontowanych obiektach. Szerokość maty wynosząca 50 cm umożliwia zastosowanie w łazienkach i małych toaletach, a także w
pomieszczeniach do uprawiania hobby czy kuchniach. Moc grzewcza wynosząca 150 W/m2 zapewnia krótkie czasy nagrzewania i przyjemną temperaturę podłogi. Maty mogą być układane bezpośrednio w kleju terakoty, warstwie wyrównującej podłoże lub np. pod wykładziną dywanową. Przewód grzewczy jest na całej swej długości umocowany do siatki z
włókna szklanego, co zapewnia równomierne ułożenie i ułatwia układanie. Przy zastosowaniu zabezpieczenia różnicowoprądowego możliwe jest układanie maty w strefie bezpieczeństwa 2. Tylko jeden przewód zasilający (dł. 4 m). Samoprzylepna osnowa maty ułatwia jej układanie i zabezpiecza przed przemieszczeniam się podczas nakładania warstwy kleju lub
warstwy samopoziomującej. Odstęp pomiędzy przewodami grzejnymi ok. 7,5 cm. Obciążenie przewodu grzejnego
wynosi tylko 11 W/m2.
Numer
katalogowy
Typ
Moc
Długość
wm
Powierzchnia
w m2
22 14 00
22 14 01
22 14 02
22 14 03
22 14 04
22 14 05
22 14 06
22 14 07
22 14 08
FTM 150 S twin
FTM 225 S twin
FTM 300 S twin
FTM 375 S twin
FTM 450 S twin
FTM 600 S twin
FTM 750 S twin
FTM 900 S twin
FTM 1050 S twin
150 W, 230V~
225 W, 230V~
300 W, 230V~
375 W, 230V~
450 W, 230V~
600 W, 230V~
750 W, 230V~
900 W, 230V~
1050 W, 230V~
2,0
3,0
4,0
5,0
6,0
8,0
10,0
12,0
14,0
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
4,0
5,0
6,0
7,0
Cena netto
PLN
220,270,320,370,420,510,610,710,810,-
Poszczególne maty należy zamawiać wg numerów katalogowych. Dostarczane są w odcinkach o powyżej podanych długościach i mocy odpowiadającej wielkości maty.
Regulatory temperatury podłogi (dla mat grzewczych)
RTF,
elektroniczny regulator temperatury podłogi z ramką wymienną. Regulator może być montowany oddzielnie lub też w
zestawach przełączników różnych producentów. Montaż w puszce elektrycznej φ 55 mm. Obniżanie temperatury o stałą
wartość ok. 5 K poprzez zewnętrzny programator czasowy. Wskaźniki optyczne (LED) dla trybu ogrzewania i obniżenia
temperatury. Czujnik NTC z przewodem o długości 4 m. Możliwość ograniczenia zakresu nastaw temperatury poprzez
pierścienie regulacyjne umieszczone pod pokrętłem.
RTF - Z,
elektroniczny regulator temperatury podłogi z programatorem tygodniowym, z ramką wymienną. Regulator może być
montowany oddzielnie lub też w zestawach przełączników różnych producentów. Duży czytelny wyświetlacz LCD. Programowanie odbywa się przy pomocy przycisków. Trzy fabrycznie nastawione programy do temperatury komfortowej
i obniżania temperatury. Programowalne czasy par włączeniowych. Zmienne przyporządkowanie temperatur i dni tygodnia. Program party służący do obejścia nastawionych programów czasowych. Montaż w puszce elektrycznej φ 55 mm.
Czujnik NTC z przewodem o długości 4 m.
Numer
katalogowy
Typ
Opis
W/S/G
w mm
18 55 47
RTF
Zakres nastaw 10OC do 40OC, napięcie zasilania
230 V 50 Hz, moc włączeniowa 16 (2) A, różnica
włączeń (wł/wył) ok. 1 K, obniżenie temp. stałe o
ok. 5 K, do montażu w elektrycznej puszce
podtynkowej φ 55 mm, kolor biały RAL 9010.
81,5/81,5/44,5
260,-
18 55 48
RTF-Z
Zakres nastaw 10OC do 40OC, napięcie zasilania
230 V 50 Hz, moc włączeniowa 16 (2) A, różnica
włączeń ok. 1 K, programator tygodniowy z
3 zmiennymi programami do przełączania temp.,
do montażu w elektrycznej puszce podtynkowej
φ 55 mm, kolor biały RAL 9010.
81,5/81,5/44,5
380,-
RTF
Cena netto
PLN
RTF-Z
6/2007
31
Maty grzewcze
Osprzęt
Zestawy montażowe do mat grzewczych,
zawierają materiały niezbędne do elektrycznego podłączenia mat grzewczych.
FT-S
zestaw z elektronicznym regulatorem temperatury podłogi RTF
FT-C
zestaw z elektronicznym regulatorem temperatury podłogi RTF-Z z programatorem tygodniowym
Numer
katalogowy
Typ
Opis
18 56 04
FT-S
18 56 05
FT-C
Zestaw standardowy zawierający: elektroniczny regulator temp. podłogi
RTF z ramką wymienną, 3,0 m elastycznej rurki z tworzywa sztucznego,
do ułożenia czujnika temp., czujnik temp., kolanko 90O do rurki czujnika,
2,0 m rurki do przewodu zimnego, kolanko 90O do przewodu zimnego,
2 szt. puszki elektryczne φ 55 mm.
Zestaw standardowy zawierający: elektroniczny regulator temp. podłogi
RTF-Z z programatorem tygodniowym z ramką wymienną, 3,0 m elastycznej
rurki z tworzywa sztucznego, do ułożenia czujnika temp., czujnik
temp., kolanko 90O do rurki czujnika, 2,0 m rurki do przewodu zimnego,
kolanko 90O do przewodu zimnego, 2 szt. puszki elektryczne φ 55 mm.
FT-S
Cena netto
PLN
340,-
440,-
FT-C
32
6/2007
Notatki
6/2007
33
Ogólne warunki sprzedaży Stiebel Eltron Polska Sp. z o.o.
1.
Cennik obowiązuje do chwili ukazania się nowego cennika. STE PL (Stiebel Eltron Polska Sp. z o.o.) zastrzega sobie prawo do zmian cen w trybie natychmiastowym w razie nagłej
i nieprzewidzianej zmiany kursu EURO w stosunku do PLN, zmiany przepisów celno-podatkowych lub ich interpretacji.
2. W zależności od asortymentu ceny katalogowe podane są w PLN lub w EURO.Do cen netto doliczany jest podatek VAT wg aktualnie obowiązujących stawek.
3. Ceny katalogowe oraz ofertowe skalkulowane w EURO przeliczane są w momencie fakturowania na PLN. Podstawą przeliczania jest aktualny kurs NBP stosowany do ustalenia
wartości celnej towaru.
4. Nie zamieszczone w cenniku urządzenia niestandardowe, osprzęt oraz części zamienne kalkulowane są w EURO, na bazie cennika producenta.
5. Płatność następuje przelewem na konto STE PL w Banku Rozwoju Eksportu S.A. Oddział w Warszawie r-k 48 1140 1010 0000 3669 6900 1001.
6. Towar pozostaje własnością STE PL,aż do całkowitej spłaty zobowiązania wynikającego z faktury/umowy sprzedaży.
7. W razie niedotrzymania przez Kupującego wynegocjowanych warunków transakcji, zastrzegamy sobie prawo do: wyboru formy odzyskania należności w tym do zajęcia towaru,
kompensaty z zobowiązaniami STE PL wobec Kupującego, odmowy świadczeń gwarancyjnych, skorygowania wysokości rabatu na następne dostawy, aż do jego całkowitej
likwidacji oraz do obciążenia Kupującego odsetkami umownymi.
8. W razie braku innych ustaleń, zobowiązania w stosunku do STE PL są płatne najpóźniej w dniu wydania towaru. Płatności są uważane za zrealizowane dopiero w dniu wpłynięcia
pełnej kwoty na nasze konto.
9. Towar odbierany jest zasadniczo na koszt i ryzyko Kupującego z magazynu STE PL w W-wie, ul. Instalatorów 9. Obowiązują poniższe ustalenia szczegółowe:
9.1 Kupujący zobowiązany jest do podstawienia środka transportu zapewniającego prawidłowy załadunek oraz przewóz urządzeń. W razie niedotrzymania niniejszego warunku STE
PL zastrzega sobie prawo do odmowy załadunku.
9.2 Kupujący może skorzystać z poniższej oferty transportowej STE PL:
Rodzaj przesyłki:
Koszt dla Kupującego:
przesyłki części zamiennych na potrzeby serwisu gwarancyjnego, niezależnie od wartości FA
Bezpłatnie
przesyłki o gabarytach standardowych
2% rabatu niezależnie od odległości
przesyłki o gabarytach niestandardowych: przestrzenne, dłużycowe, powierzchniowe
4% rabatu niezależnie od odległości
9.3 W przypadku wysyłki na podstawie oferty transportowej STE PL rabat pomniejszony zostaje automatycznie przez Dział Handlowy STE PL.
9.4 STE PL dochodzi wobec spedycji wyłącznie odszkodowania za straty, które Kupujący jednoznacznie opisał w protokole Spedycji w chwili odbioru dostawy.
Późniejsze zastrzeżenia ze strony Kupującego co do ewentualnych uszkodzeń transportowych nie będą przez STE PL rozpatrywane i jednoznacznie obciążają Kupującego.
9.5 STE PL zleca transport wyłącznie na adres siedziby Kupującego.
9.6 Za nieterminowość lub straty wynikłe podczas transportu, STE PL nie odpowiada.
10. Termin realizacji zamówienia uzależniony jest od rodzaju urządzenia. Każde zamówienie wymaga potwierdzenia dostępności towaru w naszym magazynie. Zamówienia przyjmowane są wyłącznie w formie pisemnej. Urządzenia wydawane są z magazynu STE PL w dni robocze w godz. 8.00 - 13.00.
11. Nieodebranie towaru przez Zamawiającego w okresie 14 dni od potwierdzenia jego dostępności, STE PL traktuje jako odstąpienie od zamówienia.
12. W przypadku odstąpienia od zamówienia towaru niestandardowego, STE PL zastrzega sobie prawo do obciążenia Zamawiającego kwotą 10% do pełnej wartości zamówienia.
Jako towar niestandardowy traktuje się następujące urządzenia:
12.1
Urządzenia, których parametry techniczne przekraczają moc grzewczą 80 kW lub pojemność zasobnika 250 litrów;
12.2
Wszystkie urządzenia, które z innych powodów określone zostały przez STE PL jako niestandardowe, w momencie potwierdzenia przyjęcia zamówienia.
13. Finansowe zobowiązania Przedstawicieli Handlowych wymagają pisemnego potwierdzenia przez Dział Handlowy, a w szczególnych przypadkach, przez Zarząd Spółki.
14. Indywidualnie opracowane oferty zachowują ważność przez okres 30 dni.
15. W przypadkach uzasadnionych postępem technicznym oraz doskonaleniem konstrukcji, zastrzegamy sobie prawo do wprowadzenia zmian technicznych w urządzeniach
będących przedmiotem umowy, bez wcześniejszego powiadamiania. Nie jesteśmy jednak zobowiązani do wprowadzania tego typu zmian w urządzeniach już dostarczonych.
16. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzenia wartości minimalnej zamówienia oraz limitu kredytowego (kredytu kupieckiego).
17. STE PL udziela gwarancji na warunkach określonych w karcie gwarancyjnej, instrukcji obsługi oraz na podstawie pisemnych indywidualnych ustaleń z Kupującym. Dodatkowo
obowiązują następujące zasady istotne dla Kupującego/Dystrybutora:
17.1
Gwarancja obejmuje wyłącznie kompletne urządzenia wydane wraz z oryginalną kartą gwarancyjną wg dokumentu WZ. Wzór (serię) karty gwarancyjnej dla danego
urządzenia określa STE PL.
17.2
Numerowana karta gwarancyjna (dot. kotły grzewcze, pompy ciepła) pozostaje drukiem ścisłego zarachowania wydawanym wyłącznie z konkretnym urządzeniem. STE PL
prowadzi ścisłą ewidencję kart. Każdy odbiór musi być potwierdzony przez osobę uprawnioną do odbioru towaru w imieniu Dystrybutora.
17.3
Za prawidłowy obieg karty oraz udzielenie gwarancji w odpowiednim zakresie, odpowiedzialny jest Dystrybutor urządzenia. Za poprawną ocenę i ustalenie, czy warunki
gwarancji zostały spełnione i urządzenie kwalifikuje się do naprawy gwarancyjnej na koszt producenta, odpowiada Zakład Serwisowy.
17.4
Wszyscy uczestnicy obrotu handlowego oraz Zakłady Serwisowe zobowiązane są do zapoznania się z warunkami gwarancji zamieszczonymi w karcie gwarancyjnej.
17.5
Przy sprzedaży, placówka handlowa zobowiązana jest do wypełnienia pierwszej strony karty gwarancyjnej przez wpisanie danych urządzenia, nabywcy, daty sprzedaży oraz
co najmniej jednego Zakładu Serwisowego. Dane dotyczące sprzedaży (ustalenia okresu gwarancji) udostępnione zostaną STE PL przez Dystrybutora na indywidualne
zapytanie.
17.6
Niedopuszczalne jest wykorzystywanie kart niezgodnie z ich przeznaczeniem, a w szczególności wydawanie z podzespołami nie objętymi samodzielną gwarancją lub z
urządzeniami niepełnowartościowymi. We wszystkich przypadkach tego typu STE PL zastrzega sobie prawo do obciążenia podmiotów działających na własną odpowiedzialność prawnymi i finansowymi konsekwencjami.
17.7
STE PL nie udziela gwarancji na urządzenia magazynowane przez okres dłuższy niż 24 miesiące po sprzedaży przez STE PL. Odstępstwo od tej reguły wymaga akceptacji
przez Dział Techniczny STE PL.
17.8
W przypadku urządzeń wydanych lub sprzedanych z kartą gwarancyjną poza zwykłym obrotem handlowym (promocja, wystawa, targi,darowizny, itp.) okres gwarancji
rozpoczyna się z datą dowodu wydania urządzenia przez STE PL.
17.9
W szczególnych przypadkach sprzedaż urządzeń niepełnosprawnych lub na podstawie oferty specjalnej, STE PL zastrzega sobie prawo do nie wydania karty gwarancyjnej.
17.10 Powyższe ustalenia uzupełnia treść aktualnej karty gwarancyjnej oraz indywidualnych umów z Dystrybutorem lub Zakładem Serwisowym.
34
6/2007
18. Ustawa o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. nr 180,poz. 1495, z 2005 r.).
18.1
STE PL posiada numer rejestrowy Wprowadzającego sprzęt: E0001686WZ nadany przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska.
18.2
Sprzęt objęty ustawą, dostarczany przez STE PL został oznakowany poprzez zamieszczenia
w instrukcjach montażu i obsługi oraz bezpośrednio na urządzeniu znaku przekreślonego
pojemnika na odpady.
18.3
Uwaga! Znak ten stosowany jest również w przypadku wielu produktów nie objętych ustawą!
Producent oznacza nim wszystkie wyroby, które po okresie użytkowania nie powinny znaleźć się
w odpadach komunalnych.
18.4
Od dnia 1.10.2006 sprzęt objęty ustawą został czytelnie oznaczony w nowodrukowanych cennikach oraz na wszystkich fakturach sprzedaży.
18.5
STE PL nie obciąża Kupującego/Dystrybutora opłatą za gospodarowanie odpadami sprzętu zużytego.
18.6
STE PL podpisał umowę dotyczącą zbiórki, transportu i odzysku (w tym przetwarzania) i unieszkodliwiania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego z firmą
zarejestrowaną w Głównym Inspektoracie Ochrony Środowiska jako przetwórca odpadów zużytego sprzętu (w dalszym tekście - Przetwórca).
18.7
STE PL jest logistycznie przygotowany do zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego powstającego przy zakupie naszych urządzeń oraz przekazywania go do
naszego Przetwórcy.
18.8
Kupujący/Dystrybutor przekazuje na swój koszt zużyty sprzęt do siedziby STE PL w Warszawie, ul. Instalatorów 9 (w przypadku przekazania pojedynczych sprzętów
zużytych, pochodzących z gospodarstw domowych).
18.9
Kupujący/Dystrybutor zgłasza przesyłki zbiorowe o wadze > 100 kg u wskazanego przez STE PL Przetwórcy, odbierającego nieodpłatnie zużyty sprzęt od Dystrybutora
(pierwsze zgłoszenie wymaga rejestracji przez STE PL i przekazania adresu Przetwórcy).
18.10 Kupujący/Dystrybutor czytelnie i jednoznacznie wypełnia Karty przekazania odpadu (wzory i objaśnienia dostępne w STE PL) pozwalające na jednoznaczne stwierdzenie
faktu, że dany przypadek jest objęty ustawą, a zagospodarowanie zużytego sprzętu i odbywa się na koszt STE PL. Kartę wypełnia się w 2 do 3 egzemplarzach po jednym dla
każdej ze stron.Brak karty, błędy formalne i merytoryczne mogą być podstawą do odmowy przyjęcia sprzętu i jego odesłania na koszt Kupującego/Dystrybutora.
18.11 Zdecydowana większość sprzętu oferowanego przez STE PL nie jest objęta ustawą. Jako elementy instalacji, wymagające fachowego montażu, nie spełnia
kryteriów sprzętu gospodarstwa domowego. We wszystkich tych przypadkach STE PL kategorycznie odmawia obsługi sprzętu zużytego w jakiejkolwiek formie. Zaciąganie
zobowiązań przez Kupującego/Dystrybutorów w imieniu STE PL jest niedopuszczalne.
18.12 STE PL kategorycznie odmawia odbioru sprzętu zużytego użytkowanego przez podmioty gospodarcze!
18.13 Gospodarstwo Domowe kupujące sprzęt dostarczany przez STE PL ma prawo do zwrotu zużytego urządzenia również innego Producenta, jeżeli jest ono tego samego
rodzaju co kupowane.
18.14 Przekazywanie zużytego sprzętu innemu podmiotowi zajmującemu się zbieraniem odpadów lub zastosowanie procedury niezgodnej z określoną przez STE PL odbywa się
wyłącznie na koszt i odpowiedzialność Kupującego/Dystrybutora.
18.15 W przypadku gdy Kupujący/Dystrybutor przekazywać będzie duże ilości odpadów STE PL przewiduje wystawienie jednej zbiorczej, miesięcznej karty przekazania odpadów
(odpowiedni wzór opracowany zostanie na wniosek Kupującego/Dystrybutora).
18.16 W przypadku zmian prawnych w zakresie objętym ustawą lub zmian w zakresie jej interpretacji STE PL zastrzega sobie prawo do modyfikacji procedur związanych z
wykonaniem ustawy bez uprzedzenia i w trybie natychmiastowym.
18.17 Za realizację obowiązków wynikających z ustawy Kupujący/Dystrybutorzy odpowiadają samodzielnie i w pełnym zakresie. Roszczenia wobec STE PL z jakiegokolwiek tytułu
są wykluczone.
Kontrahentom życzymy wielu korzystnych transakcji,
a Użytkownikom zadowolenia z naszych wyrobów!
Stiebel Eltron Polska Sp. z o.o.
Warszawa
6/2007
35

Podobne dokumenty