Generuj PDF z tej stronie - Ośrodek Szkoleń Specjalistycznych

Transkrypt

Generuj PDF z tej stronie - Ośrodek Szkoleń Specjalistycznych
Ośrodek Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w
Lubaniu
Źródło:
http://oss.strazgraniczna.pl/oss/aktualnosci/15473,Spotkanie-z-dr-Mubinem-Shaikhem-oficerem-policji-kanadyjski
ej-specjalizujacym-si.html
Wygenerowano: Piątek, 3 marca 2017, 23:51
Strona znajduje się w archiwum.
Spotkanie z dr. Mubinem Shaikh’em, oficerem policji
kanadyjskiej specjalizującym się w dziedzinie walki z
terroryzmem w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej
Autor: Anna Chmura
10 grudnia 2015 r. w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej
odbyło się spotkanie z dr. Mubinem Shaikh’em, oficerem policji
kanadyjskiej specjalizującym się w dziedzinie walki z terroryzmem.
Pierwsza część prowadzona w formie wykładu otwartego dotyczyła
zasad działania państwa islamskiego, sposobów werbowania ochotników
oraz technik manipulacji stosowanych przez dżihadystów.
Organizatorem wydarzenia było Centrum Bezpieczeństwa i Edukacji Służb Mundurowych
Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej oraz Jednostka Wojskowa Komandosów oddział Wojsk Specjalnych w Lublińcu. Gości powitała prof. nadzw. dr Katarzyna
Szczepańska-Woszczyna, Dziekan Wydziału Zarządzania, Informatyki i Nauk Społecznych
WSB. W wykładzie wzięli udział również dr Rafał Rębilas, Prodziekan WSB oraz dr Paulina
Polko, ekspert w dziedzinie bezpieczeństwa, wykładowca w Katedrze Bezpieczeństwa i
Zarządzania Kryzysowego WSB.
W spotkaniu uczestniczyli funkcjonariusze służb mundurowych, kadra naukowa uczelni,
studenci Bezpieczeństwa narodowego oraz uczniowie klas mundurowych szkół
ponadgimnazjalnych. Ośrodek Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu
reprezentowali funkcjonariusze i pracownicy Zakładu ds. Cudzoziemców: pani Daria
Kubicka, kpt. SG Anna Wawrzynowicz, kpt. SG Krzysztof Brechun, chor. SG Tomasz
Dziedzina oraz chor. SG Jarosław Nahorski.
Dr Mubin Shaikh podczas dwugodzinnego wykładu przedstawił uczestnikom metody
działania ISIS oraz sposoby manipulacji, jakie stosują jego członkowie w celu zwerbowania
jak największej ilości wojowników. Spotkanie było również okazją do dialogu pomiędzy
słuchaczami a ekspertem, który w szczegółowy sposób odpowiedział na wszystkie pytania
padające z auli.
Druga, zamknięta część spotkania dotyczyła sytuacji migracyjnej związanej z działalnością
państwa islamskiego oraz towarzyszących jej zagrożeń dla bezpieczeństwa wewnętrznego
państw Unii Europejskiej.
Dr Mubin Shaikh - ekspert w dziedzinie walki z terroryzmem, oficer policji kanadyjskiej,
wcześniej pracownik kanadyjskiego wywiadu rozpracowujący ISIS. Dzięki jego pracy
operacyjnej udało się ująć i zatrzymać kilkanaście osób prowadzących działalności
terrorystyczną. Współautor książki "Undercover Jihadi".
Informacja opracowana na podstawie tekstu zamieszczonego na stronie Wyższej Szkoły
Biznesu w Dąbrowie Górniczej.
Foto: Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej.

Podobne dokumenty