OŚWIADCZENIE Oświadczam, że mój stan zdrowia pozwala na

Transkrypt

OŚWIADCZENIE Oświadczam, że mój stan zdrowia pozwala na
OŚWIADCZENIE
Oświadczam, że mój stan zdrowia pozwala na wzięcie udziału w Rodzinnym
Turnieju Plażowej Piłki Siatkowej, organizowanego w Ujsolskim Parku Turystyki i
Rekreacji w Ujsołach, przy ul. Sportowej 1, w dniu 2 maja 2015 r.
………………………………………..
podpis, data
OŚWIADCZENIE
Oświadczam, że mój stan zdrowia pozwala na wzięcie udziału w Rodzinnym
Turnieju Plażowej Piłki Siatkowej, organizowanego w Ujsolskim Parku Turystyki i
Rekreacji w Ujsołach, przy ul. Sportowej 1, w dniu 2 maja 2015 r.
………………………………………..
podpis, data

Podobne dokumenty