2008 - Anne Frank | Centrum Cyfrowe Projekt: Polska

Transkrypt

2008 - Anne Frank | Centrum Cyfrowe Projekt: Polska
1
28
czy or
domen publicznych
public domains
?
problematyczne jest ustalenie, czy utwór znajduje się już
w domenie publicznej we wszystkich krajach UE
it is very challenging to determine whether something
is in the public domain in all EU countries
dziennik anny frank
the diary of anne frank
2016 →
POLSKA
POLAND
2026 → HOLANDIA
NETHERLANDS
piotruś pan
peter pan
2008 →
wyjątek !
W brytyjskiej ustawie prawnoautorskiej jest przepis,
że tantiemy z tytułu majątkowych praw autorskich
do „Piotrusia Pana" są płacone na rzecz Londyńskiego
Szpitalu Dziecięcego, tak długo jak szpital ten istnieje
exception !
in the UK Copyright Act states
that the royalties are to be paid
to a London Children’s Hospital,
for as long as the hospital exists
mały książę
the little prince
1995 →
Kanada
Canada
2005 →
większość krajów UE
most UE countries
2033–45 →
Francja
France

Podobne dokumenty