WSA -WYM RYNIEN bud 1617 cz A

Transkrypt

WSA -WYM RYNIEN bud 1617 cz A
PRZEDMIAR - RYNNY I RURY SPUSTOWE
Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień
45000000-7
Roboty budowlane
NAZWA INWESTYCJI
:
ADRES INWESTYCJI
INWESTOR
ADRES INWESTORA
BRANŻA
:
:
:
:
SPORZĄDZIŁ PRZEDMIAR
DATA OPRACOWANIA
Wymiana rynien i rur spustowych oraz montaż płotków przeciwśniegowych na dachach budynku nr 16/17
cz. A Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku
Budynek nr 16/17 cz. A Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku
Al. Zwycięstwa 16/17 Gdańsk
budowlana
:
:
M.Lewandowski
05-2013
Ogółem wartość kosztorysowa robót :
zł
Słownie:
WYKONAWCA :
INWESTOR :
Data opracowania
05-2013
Data zatwierdzenia
Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO
WSA -WYM RYNIEN bud 1617 cz A
Lp. Podstawa
1
1 KNR 4-01
d.1
0535-04
2
d.1
3
d.1
4
d.1
5
d.1
6
d.1
7
d.1
8
d.1
KNR 4-01
0535-04
KNR 4-01
0508-02
KNR 4-01
0535-08
KNR 4-01
0535-08
KNR 4-01
0535-06
KNR 4-01
0535-06
KNR 4-01
0535-06
OBMIAR
Opis i wyliczenia
Roboty rozbiórkowe
Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku
m
Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku
m
analogia: rozebranie rynien fi 120mm z PCV - wiszące
12.00+2.20+3.50*3
m
Rozbiórka pokrycia z dachówki karpiówki podwójnie
m2
(13.20+13.50)*2*0.45+(11.90+2.10)*0.45
m2
Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku
<blachy nadrynnowe>(13.20+13.50)*2*0.40+(11.90+2.10)*0.35+3.50*0.35*3
m2
Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku
<blachy okapowe>(13.20+13.50)*2*0.25+(11.90+2.10)*0.25+3.50*0.25*3
m2
Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku
m
analogia- rozebranie rur spustowych fi 75mm z PCV
<fi 75mm>9.60*5+8.90+0.50+1.50*3+4.0
m
Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku
m
analogia- rozebranie rur spustowych fi 100mm z blachy
4.0+0.5+1.50*3
m
Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku
m
analogia- rozebranie rur spustowych fi 120mm z blachy
9.60*5+8.90
m
m2
m2
szt
blacha gr 0,75mm powlekana brązowa
poz.4+poz.5
54.600
RAZEM
54.600
24.700
RAZEM
24.700
30.330
RAZEM
30.330
29.935
RAZEM
29.935
19.475
RAZEM
19.475
65.900
RAZEM
65.900
9.000
RAZEM
9.000
56.900
RAZEM
56.900
6.000
RAZEM
6.000
49.410
RAZEM
49.410
24.700
RAZEM
24.700
54.600
RAZEM
54.600
30.330
RAZEM
30.330
30.330
RAZEM
30.330
5.000
RAZEM
5.000
m2
m2
11 KNR-W 2-02 Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - montaż z gotowych elementów z blad.2
0522-02
chy stalowej ocynkowanej i blachy z cynku
analogia- rynny z blachy stal. ocynk. powlekanej gr 0,75mm o śr. fi 150mm
12.00+2.20+3.50*3
12 KNR-W 2-02 Rynny dachowe półokrągłe o śr. 18 cm - montaż z gotowych elementów z blad.2
0522-02
chy stalowej ocynkowanej i blachy z cynku
m
m
m
analogia- rynny z blachy stal. ocynk. powlekanej gr 0,75mm o śr. fi 180mm
(13.50+13.80)*2
m
Pokrycie dachów dachówką karpiówka cementowa podwójna
m2
ponowne ułożenie dachówki z rzbiórki 75% i 35% nwej dachówki
poz.3
m2
14 KNR-W 4-01 Wymiana łacenia dachu pod pokrycie dachówką o odstępie łat do 16 cm
d.2
0419-03
poz.3
m2
15 KNR-W 4-01 Uzupełnienie gąsiorów ceramicznych
d.2
0501-06
4+1
szt
m2
szt
-2-
Norma PRO Wersja 4.41 Nr seryjny: 11979
Razem
szt
2
Roboty budowlane
10 NNRNKB (z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25
d.2 202 0541-02 cm
KNR 2-02
0504-06
Poszcz
m
analogia: rozebranie rynien fi 150mm z PCV - wiszące
(13.50+13.80)*2
9
Rozebranie rewizji fi 100 mm z PCV
d.1 kalk. własna
6
13
d.2
j.m.
WSA -WYM RYNIEN bud 1617 cz A
OBMIAR
Lp. Podstawa
Opis i wyliczenia
16 KNR-W 2-02 Rury spustowe okrągłe o śr. 10 cm - montaż z gotowych elementów z blachy
d.2
0529-01
stalowej ocynkowanej i blachy z cynku
analogia- rury spustowe z blachy stal. ocynk. powlekanej gr 0,75mm o śr. fi
100mm
poz.7
17 KNR-W 2-02 Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm - montaż z gotowych elementów z blachy
d.2
0529-02
stalowej ocynkowanej i blachy z cynku
analogia- rury spustowe z blachy stal. ocynk. powlekanej gr 0,75mm o śr. fi
120mm
poz.8
18
d.2
19
d.2
20
d.2
21
d.2
KNR 4-01
0528-06
KNR 4-01
0528-06
KNR 4-01
0528-06
KNR 4-01
0528-06
j.m.
m
Poszcz
m
9.000
RAZEM
9.000
56.900
RAZEM
56.900
9.000
RAZEM
9.000
14.000
RAZEM
14.000
1.000
RAZEM
1.000
8.000
RAZEM
8.000
6.000
RAZEM
6.000
6.000
RAZEM
6.000
1.000
RAZEM
1.000
m
m
Uzupełnienie kolanek lub załamań z blachy ocynkowanej
szt.
ANALOGIA- kolana z blachy stal. ocynk. powlekanej gr 0,75mm
<fi 100mm>9
szt.
Uzupełnienie kolanek lub załamań z blachy ocynkowanej
szt.
ANALOGIA- kolana z blachy stal. ocynk. powlekanej gr 0,75mm
<fi 120mm>14
szt.
Uzupełnienie kolanek lub załamań z blachy ocynkowanej
szt.
ANALOGIA- trójnik z blachy stal. ocynk. powlekanej gr 0,75mm
<fi 100mm/120mm>1
szt.
Uzupełnienie kolanek lub załamań z blachy ocynkowanej
szt.
ANALOGIA- zbiorniczekz blachy stal. ocynk. powlekanej gr 0,75mm
8
szt.
22
Montaż rewizji fi 120 mm z PCV
d.2 kalk. własna
6
szt
23
d.2
Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysokości do 10 m
kol.
6
kol.
Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysokości do 6 m
kol.
1
kol.
24
d.2
KNR 2-02
1611-04
KNR 2-02
1611-02
szt
25 NNRNKB (z.V) Przestawianie rusztowań ramowych warszawskich jednokolumnowych o
d.2 202 1611b- wys.do 10 m
04
8
kol.*
stan.
kol.*
stan.
8.000
RAZEM
26
Czyszczenie przykanalików fi 120mm
d.2 kalk. własna
6*2.50
szt
27 KNR AT-09 Akcesoria do pokryć dachowych - płotek przeciwśniegowy
d.2
0104-06
4.50*2+4.65*2
m
28
d.2
m2
KNR 2-02
1505-10
szt
Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni zewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania
malowanie gzymsów okapowych f. lateksową białą
(13.20+13.50)*2+11.90+2.10
-3-
Norma PRO Wersja 4.41 Nr seryjny: 11979
Razem
m
m2
8.000
15.000
RAZEM
15.000
18.300
RAZEM
18.300
67.400
RAZEM
67.400
WSA -WYM RYNIEN bud 1617 cz A
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
Indeks ETO
9_00011-050
1353302-040
1353202-040
1353099-020
1120301-033
1316739-040
182000401-020
2642111-060
1353202-040
1510899-066
1353302-040
-020
1353199-020
1316740-020
182010401-020
9_00004-020
1316733-020
1200250-033
1720211-034
1332000-033
2600105-060
2640199-060
2380800-060
1200299-033
1340399-033
1120604-033
2380807-060
2600618-060
1361400-033
1411399-033
1122210-033
1601804-060
2601821-050
2791501-050
0000000-147
ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW
Nazwa
blacha powlekana płaska
Rura spust.stal.powlek. fi120mm
Rynna dach.stal.powlek.fi180mm
uchwyty do rynien dachowych
blacha stalowa ocynkowana płaska powlekana
płotki przeciwśniegowe
Dachówka karpiówka, standardowa naturalna czerwień
listwy i łaty iglaste wymiarowe kl.II
Rynna dach.stal.powlek.fi150mm
farba emulsyjna lateksowa
Rura spust.stal.powlek. fi100mm
rewizja 120mm z PCV
uchwyty do rur spustowych ocynkowane
klamry do łączenia płotków
Gąsior dachowe: do dachówki karpiówki, naturalna czerwień
wkręty samogwintujące typu SW do blach
dachówki ze wspornikiem (przeciwśniegowe)
spoiwo cynowo-ołowiowe LC-60
wapno suchogaszone
gwoździe budowlane okrągłe gołe
bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.II
bale iglaste obrzynane wymiarowe nasycone kl.II
zaprawa wapienna m. 4
spoiwo cynowo-ołowiowe (pręty)
haki do muru
drut stalowy okrągły 3 mm
zaprawa cementowa M 80
deski iglaste obrzynane gr. 25 mm kl.II
wsporniki stalowe do ław kominiarskich
kwas solny techniczny
drut stalowy okragły miękki śr. 1.1-1.8 mm
Piasek natur.do zapr.odm.II,uziar.0-4mm
Pł.rusztow.pomost.komunik.długie gr.38 mm
płyty pomostowe krótkie
materiały pomocnicze
Jm
m2
m
m
szt
kg
m
szt
m3
m
dm3
m
szt
szt
szt.
szt
szt.
szt.
kg
t
kg
m3
m3
m3
kg
kg
kg
m3
m3
kg
kg
kg
m3
m2
m2
zł
Ilość
Cena jedn.
60.7743
58.6070
56.2380
158.6000
53.6400
18.6660
382.1580
0.5459
25.4410
20.4222
9.2700
6.0000
21.7470
12.4440
5.0000
849.8520
20.3130
1.7613
0.1000
8.7957
0.0490
0.0337
0.1022
0.6400
3.8400
2.8800
0.0494
0.0140
1.0616
0.7040
0.0500
0.0200
0.9500
0.3300
Wartość
RAZEM
Słownie:
ZESTAWIENIE ROBOCIZNY
Lp.
1. robocizna
Nazwa
Jm
r-g
Ilość
Cena jedn.
446.9444
RAZEM
Wartość
Słownie:
ZESTAWIENIE SPRZĘTU
Lp.
1.
Indeks ETO
48300-148
2.
3.
4.
34000-148
39521-148
48300-148
5.
46111-148
Nazwa
rusztowania ramowe warszawskie o wysokości kolumny 810 m
wyciąg
Samochód skrzyn.do 5.0t (1)
rusztowania ramowe warszawskie o wysokości kolumny 46m
mieszarka do zapraw 150 dm3
Jm
m-g
Ilość
Cena jedn.
31.8200
m-g
m-g
m-g
8.0311
0.9123
1.8700
m-g
0.0500
RAZEM
Słownie:
-4-
Norma PRO Wersja 4.41 Nr seryjny: 11979
Wartość

Podobne dokumenty