SCHEMAT ORGANIZACJI AKCJI RATOWNICZEJ

Transkrypt

SCHEMAT ORGANIZACJI AKCJI RATOWNICZEJ
SCHEMAT ORGANIZACJI AKCJI RATOWNICZEJ
Przejęcie kierowania akcją
Wypracowanie decyzji
BURMISTRZ
LOKALNE SŁUśBY
REAGOWANIA
Jednostki ratowniczogaśnicze PSPoŜ.
Policja
StraŜ Miejska
Pogotowie ratunkowe
Pogotowie gazowe
Pogotowie energetyczn.
Pogotowie wod.kan.
PGK Sp. z o.o
MIEJSKI ZESPÓŁ ZARZĄDZANIA
KRYZYSOWEGO
STAROSTA
Zainicjowanie akcji
Wsparcie akcji rat.
Kordon ochronny
KATASTROFA
Miejsce zbiórki poszkodowanych
Instytucje słuŜby zdrowia
RODZAJE WSPARCIA:
1.Transport
2.Łączność
3.Prace inŜynieryjne
4.Informacja i planowanie
5.Zywność
6.Energia
7.Zasoby
Likwidacja szkód
Programy odbudowy
Zapewnienie pomocy socjalnej

Podobne dokumenty