Monotoniczność Funkcji Liniowej Funkcja jest monotoniczna, jeżeli

Transkrypt

Monotoniczność Funkcji Liniowej Funkcja jest monotoniczna, jeżeli
Monotoniczność Funkcji Liniowej
Wzór funkcji liniowej - y = ax + b
Funkcja jest monotoniczna, jeżeli jest:

Rosnąca
Przykład : y=2x-1,

Malejąca
Przykład: y = -3x – 1,

a=2 (jest dodatnie) – funkcja jest rosnąca
a= -3 (jest ujemne) - funkcja jest malejąca
Stała
Przykład: y= 3
a=0 – funkcja jest stała
Przykłady funkcji rosnących:
Przykład 1.
a=2
Przykład 2.
a=
Wykres funkcji rosnącej wznosi się, gdy patrzymy od lewej strony układu
współrzędnych do prawej.
Przykłady funkcji malejącej:
Przykład 1.
a=-
Przykład 2.
a=-3
Wykres funkcji malejącej spada w dół, gdy patrzymy od lewej strony układu
współrzędnych do prawej.
Przykłady funkcji stałej:
Przykład 1.
a=0
Przykład 2.
a= 0
Funkcja jest stała, jeżeli przyjmuje dla każdego x-a taką samą wartość. Wykresem
funkcji stałej jest linia prosta równoległa do osi x.

Podobne dokumenty