CERTYFIKOWANA OSOBA WYKWALIFIKOWANA

Transkrypt

CERTYFIKOWANA OSOBA WYKWALIFIKOWANA
Polska Izba Przemysłu Farmaceutycznego i Wyrobów Medycznych
POLFARMED
ul. Łucka 2/4/6, 00-845 Warszawa
tel. 022/654 53 52, 654 53 51; fax 022/ 654 54 20
www.polfarmed.com.pl, [email protected]
Rejestr Instytucji Szkoleniowych Nr 2.14/00175/2007
CZŁONEK:
Polskiej Izby Firm Szkoleniowych
Krajowej Izby Gospodarczej
SZKOLENIE NR 5-PIPFiWM-2013
CERTYFIKOWANA OSOBA WYKWALIFIKOWANA - ETAP I.
Odpowiedzialność administracyjna i cywilno-prawna QP. Umowy
jakościowe w świetle wymagań związanych z odpowiedzialnością QP
(warsztaty).
24 stycznia 2013-25 stycznia 2013
Szanowni Państwo,
Mamy ogromną przyjemność zaprosić Państwa na kolejną 3 etapową edycję szkolenia skierowaną
do Osób Wykwalifikowanych, które to Izba POLFARMED organizuje już od wielu lat.
Informacje na temat ostatnich zmian w Prawie farmaceutycznym związane z zapewnieniem
bezpieczeństwa produktów leczniczych zostaną przekazane Państwu przez wykładowców, którzy
uczestniczyli w ich przygotowywaniu, a zatem otrzymacie je Państwo z pierwszej ręki, ponadto są oni
także znawcami tematu wszystkich poruszanych problemów w całej edycji. Zaplanowana tematyka w
tej edycji oprócz znowelizowanych obszarów prawa farmaceutycznego została urozmaicona o
praktyczne porady i informacje w jaki sposób poświadczyć jakość i bezpieczeństwo wytworzonych
produktów leczniczych zwalnianych do obrotu.
Tematykę cykli opracowano również tak, że możliwe jest uczestniczenie w wybranym, interesującym
Państwa etapie cyklu, jednakże dla osób uczestniczących w całym cyklu, na zakończenie po
pomyślnym zadaniu testu zostanie wydany Certyfikat - Certyfikowana Osoba Wykwalifikowana,
podpisany przez wszystkich wykładowców prowadzących ten cykl.
W przypadku jakichkolwiek pytań odnośnie programu jesteśmy do Państwa dyspozycji pod numerem
telefonu 226545352 lub adresem poczty [email protected]
Wydruk z dnia: Warszawa 2017-03-03
data
2013-01-24
2013-01-24
godziny
10:30 - 11:00
11:00 - 12:30
2013-01-24
2013-01-24
12:30 - 13:15
13:15 - 14:45
2013-01-24
2013-01-24
14:45 - 15:00
15:00 - 15:45
2013-01-24
2013-01-24
2013-01-25
15:45 - 16:00
16:00 - 16:15
09:00 - 10:30
2013-01-25
2013-01-25
10:30 - 10:45
10:45 - 12:15
2013-01-25
2013-01-25
12:15 - 13:00
13:00 - 14:30
2013-01-25
2013-01-25
14:30 - 14:45
14:45 - 15:30
2013-01-25
15:30 - 15:45
temat
trener
Rejestracja uczestników.
Wykłady cz. I
Magdalena Wojciechowicz
1. Odpowiedzialność administracyjno-prawna
i cywilno-prawna Osoby Wykwalifikowanej.
2. Rola i zadania Osoby Wykwalifikowanej.
Lunch
Wykłady cz. II
Magdalena Wojciechowicz
3. Odpowiedzialność merytoryczna.
4. Wymagania w zakresie szkoleń i
samokształcenia.
Przerwa
Wykłady cz. III
Magdalena Wojciechowicz
5. QP a Organy Kompetentne.
Pytania i odpowiedzi.
Zakończenie I dnia szkolenia.
Wykłady cz. I
Elwira Haak
1. Rola QP w wytwarzaniu kontraktowym – w
ramach tego samego przedsiębiorstwa oraz
zlecenie do innego wytwórcy.
2. Wstrzymanie i wycofanie produktu
leczniczego z obrotu.
Przerwa
Wykłady cz. II
Elwira Haak
3. Badania produktu leczniczego na zlecenie:
• Produkty z obszaru WE i EOG
• Produkty z krajów MRA
• Produkty z krajów trzecich
Lunch
Wykłady cz. III
Elwira Haak
4. Obowiązki QP.
5. Zmiany w rozdziale 7.
Przerwa
Wykłady cz. IV
Elwira Haak
6.Warsztaty.
Zakończenie szkolenia. Rozdanie
certyfikatów.
Miejsce szkolenia:
PIPFiWM POLFARMED, ul. Łucka 2/4/6
00-845 Warszawa
Cena szkolenia:
cena netto dla członków Izby: 1 100,00 PLN
cena netto dla pozostałych uczestników: 1 400,00 PLN
do ceny należy doliczyć podatek VAT 23 %
Wydruk z dnia: Warszawa 2017-03-03