Szkoła Główna Handlowa w Warszawie w Biurze

Transkrypt

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie w Biurze
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
oferuje pracę
dla dwóch osób
w Biurze Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie
w wymiarze pełnego etatu na stanowisku specjalisty do pracy administracyjno-biurowej
Do zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało w szczególności:
1. Przetwarzanie i analiza danych zawartych w systemach informatycznych SGH
dotyczących funkcjonowania Kolegium w szczególności w zakresie działalności
badawczo-rozwojowej oraz procesów związanych z zarządzaniem finansami będącymi
w dyspozycji Kolegium.
2. Opracowywanie planów i analiz (raportów, sprawozdań, zestawień, statystyk)
z działalności naukowo-badawczej i dydaktycznej pracowników Kolegium.
3. Zbieranie i opracowywanie danych statystycznych dotyczących funkcjonowania
Kolegium na potrzeby wewnętrznych i zewnętrznych odbiorców.
4. Wdrażanie i stosowanie systemu kontroli zarządczej w zakresie realizacji zadań
Kolegium w tym prowadzenie rejestru ryzyk oraz raportowania w zakresie rejestru ryzyk
kierownictwu Kolegium.
Od kandydatów oczekujemy:
1) wykształcenia wyższego – preferowane ekonomiczne ,
2) doświadczenia na podobnym stanowisku,
3) bardzo dobrej znajomości pakietu MS Office, znajomość zintegrowanego systemu informacji
4)
5)
6)
7)
8)
9)
POLON będzie dodatkowym atutem,
umiejętności analizy danych,
umiejętności pracy w zespole
sumienności, rzetelności i odpowiedzialności w wykonywaniu powierzonych zadań,
umiejętności dobrej organizacji pracy,
wysokiej kultury osobistej,
przestrzegania zasad etyki zawodowej.
Oferujemy:
1)
2)
3)
4)
ciekawą pracę w dynamicznym zespole,
stabilne warunki zatrudnienia,
możliwość rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji,
pakiet socjalny.
Osoby zainteresowane ofertą prosimy o nadsyłanie zgłoszeń (CV i list motywacyjny) wraz
z załączonym oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na
adres [email protected] lub na adres Biura Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie, Szkoła
Główna Handlowa w Warszawie, ul. Madalińskiego 6/8, 02-554 Warszawa.
Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 29 lutego 2016 r.
Informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami. Nadesłane dokumenty nie
będą zwracane. Szkoła Główna Handlowa w Warszawie zastrzega sobie prawo do
zamknięcia konkursu bez wyłonienia kandydata. Niepoinformowanie kandydata o wynikach
konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty. Dokumenty osób nieprzyjętych
zostaną zniszczone.

Podobne dokumenty