Pobierz

Transkrypt

Pobierz
SzukajacBoga.pl
prezentuje
“Przemieniajcie się poprzez odnowę myślenia.”
— List do Rzymian 12:2
DołączPrzeżyjPOPROWADŹ
„Projekt prawda jest jednym z najważniejszych przedsięwzięć w historii
naszej organizacji – sięga do samych korzeni niektórych najistotniejszych
i zasadniczych pytań, stawianych szczególnie przez tych, którzy wierzą
nauczaniu i słowom Jezusa Chrystusa.”
— Jim Daly, przewodniczący i gospodarz Focus on the Family
„Z całego serca polecam Projekt Prawda. W pełni zasługuje on na tę nazwę i
odpowiada jej celom. Modlę się z nadzieją, że wiele osób weźmie w nim udział,
odnosząc z tego korzyść. Treść takiego projektu jest najlepszym darem, jaki
można sprawić swoim dzieciom i samemu sobie.”
— Ravi Zacharias, przewodniczący Ravi Zacharias International Ministries
„Myślę, że Projekt Prawda jest jednym z najważniejszych przedsięwzięć, jakich
kiedykolwiek podjął się Focus on the Family.”
— R.C. Sproul, założyciel i przedowniczący Ligonier Ministries
Projekt
Prawda
Projekt Prawda przygotowany przez Focus on the Family —
jest kursem dla małych grup, opartym na materiałach na DVD,
mającym na celu rozwinięcie u osób wierzących
światopoglądu opartego na Biblii. Uczestnicy
osobiście i w sposób praktyczny zapoznają się z Bożą
prawdą. Dwanaście godzinnych lekcji szczegółowo
omawia, jak wedle Bożego zamysłu wyglądać
ma życie codzienne, zbudowane na światopoglądzie
chrześcijańskim. Co ważniejsze, kurs pokazuje jak można
sprawić, by nasze czyny odzwierciedlały nasze najgłębsze przekonania,
prowadząc do głębokiej, wewnętrznej przemiany.
Materiały:
DVD/Podręczniki
Forma:
Mała grupa
Strona WWW:
ProjektPrawda.pl
Kontakt:
[email protected]
Dr Del Tackett jest twórcą i pomysłodawcą Projektu Prawda
przygotowanego przez Focus
on the Family. Jako wykładowca,
prowadził zajęcia na ponad 30
kursach na studiach pierwszego
i drugiego stopnia, m.in. w New
Geneva Theological Seminary oraz
w Summit Ministries. Dr Tackett
posiada trzy tytuły naukowe.
Dowiedz się więcej i zapisz na szkolenie na
www.projektprawda.pl
www.projektprawda.pl
ProjektPrawdaPrzewodnikPoLekcjach
Lekcja1
Werytologia: czym jest Prawda?
Lekcja12
Wspólnota i zaangażowanie:
Bogu zależy, a mnie?
Kosmiczna batalia. Po co Jezus przyszedł na świat?
Prawda jako ostateczna rzeczywistość. Wpatrywanie się w oblicze Boga.
Tapeinos. Drugie największe przykazanie.
Opowieść o dobrym bliźnim. Boże serce dla potrzebujących.
Przekształcając kulturę.
Lekcja2
Filozofia i etyka:
bo kto tak powiedział?
Lekcja11
Praca: stworzeni, by tworzyć.
Kosmiczna kostka. Zagrożenia złudnej
filozofii. Uniwersalia i konkrety. Odnowa
umysłu.
Soli Deo gloria. Pierwszy pracownik.
Twórczy zarządcy. Siedem zasad ekonomicznych.
Lekcja10
Amerykański
eksperyment:
stopnie prowadzące do celu.
Lekcja3
Antropologia: kim jest
człowiek?
Zgubne kłamstwo. Wyrzeczenie
się siebie. Czym jest zło?
Skąd bierze się zło?
O kogo w tym wszystkim chodzi?
Usuwając świecznik.
Religia i moralność jako fundamenty.
Ewolucja prawa w Ameryce.
Pamiętajcie, nawróćcie się
i przyjdźcie z powrotem.
Lekcja4
Teologia:
kim jest Bóg?
Lekcja9
Państwo:
czyje prawo?
El Qanna. Poznawanie Boga.
Atak na naturę Boga i Jego Słowo.
Co to jest życie wieczne?
Dogłębne spojrzenie
na światopogląd
chrześcijański
Dlaczego król jadł trawę?
Przekazanie władzy.
Władza miecza.
Państwo jako wybawca?
Lekcja8
Unio Mystica: czy jestem sam?
Frędzle i filakterie. Bóg mieszkający w człowieku.
Wiele członków – jedno ciało.
Potrzeba uznania.
Lekcja7
Socjologia: Boży ślad.
Słuchając kurzego jajka. Porządek a nieuporządkowanie.
Troisty charakter systemów społecznych.
Władza, poddanie i jedność.
Lekcja5 część I i II
Nauka: gdzie leży prawda?
Hałaśliwe pudełko. Chwała Bożego stworzenia.
Analiza teorii Darwina. Prześledzenie
dowodów w skamieniałościach.
Lekcja6
Historia: czyja opowieść?
Wrodzona miopia. Boży nakaz, by pamiętać.
Siła historycznego rewizjonizmu. Żyjąc wewnątrz większej historii.
Boża suwerenność.

Podobne dokumenty