Scenariusz wywiadu z pracownikami niepedagogicznymi Uwagi dla

Transkrypt

Scenariusz wywiadu z pracownikami niepedagogicznymi Uwagi dla
Scenariusz wywiadu z pracownikami niepedagogicznymi
Uwagi dla badacza! Poniższy zestaw pytań jest narzędziem jakościowym - kolejność i forma
(język) zadawania pytań zależy od przebiegu wywiadu, składu grupy i indywidualnych
decyzji badacza. Poniższe pytania są sugestiami, w jaki sposób można zapytać o interesujące
nas kwestie.
1. Jaka jest atmosfera w Państwa szkole? Jaka jest Państwa rola w kształtowaniu tej
atmosfery? (6815)
2. Porozmawiajmy o zachowaniu uczniów w szkole/placówce. Jakich zachowań się od nich
oczekuje? (5717)
3. W jaki sposób w szkole dba się o bezpieczeństwo uczniów? (6374)
Dziękujemy za udział w wywiadzie!

Podobne dokumenty