Inspektor ds. BHP - Polimex

Transkrypt

Inspektor ds. BHP - Polimex
Polimex-Mostostal to lider rynku budowlano-inŜynieryjnego w Polsce, spółka
notowana na GPW. W związku z dynamicznym rozwojem poszukujemy osób na
stanowisko:
Inspektor ds. BHP
WYMAGANIA
•
Uprawnienia BHP.
•
Minimum 2 lata doświadczenia na podobnym stanowisku.
•
Znajomość przynajmniej jednego języka zachodniego w stopniu co najmniej
komunikatywnym.
•
Znajomość komputera w zakresie MS Office.
•
Czynne prawo jazdy kat. B.
ZAKRES OBOWIĄZKÓW
Nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na kontraktach zagranicznych.
Współpraca ze słuŜbami Inwestora i Podwykonawcy.
Zakres obowiązków zgodny z Rozporządzeniem o słuŜbach BHP.
OFERUJEMY
Zatrudnienie w dynamicznie rozwijającej się spółce.
Ciekawą, pełną wyzwań pracę w wymagającym środowisku.
Stałą moŜliwość rozwoju i doskonalenia kwalifikacji.
MIEJSCE PRACY
Europa Zachodnia
DOŁĄCZ DO ZESPOŁU!
CV z dopiskiem: „WyraŜam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji
zgodnie z ustawą z dn. 28.08.97r. o ochronie danych osobowych, Dz.U. nr 133, poz. 883“ prosimy przesyłać na adres
e-mail: [email protected]

Podobne dokumenty