Raporty Wydziału Zaopatrzenia i Inwestycji

Transkrypt

Raporty Wydziału Zaopatrzenia i Inwestycji
KWP w Szczecinie
Źródło:
http://bip.szczecin.kwp.policja.gov.pl/KWS/raporty-analizy-statys/21355,Raporty-Wydzialu-Zaopatrzenia-i-Inwestycji.ht
ml
Wygenerowano: Sobota, 4 marca 2017, 00:03
Strona znajduje się w archiwum.
Raporty Wydziału Zaopatrzenia i Inwestycji
Informacje dotyczące przedsięwzięć służących poprawie efektywnoąci energetycznej - działania
inwestycyjne prowadzone w 2014 r.
Metryczka
Data publikacji 14.08.2015
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację:
Biuletyn Informacji Publicznej
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
nadkom. Krzysztof Chełstowski
Osoba udostępniająca informację:
nadkom. Krzysztof Chełstowski
Osoba modyfikująca informację:

Podobne dokumenty