i międzyszkolny konkurs plastyczny „burza na morzu”

Transkrypt

i międzyszkolny konkurs plastyczny „burza na morzu”
SZCZECIŃSKI PROGRAM EDUKACJI WODNEJ I ŻEGLARSKIEJ
„MORZE PRZYGODY - Z WIATREM W ŻAGLACH”
I MIĘDZYSZKOLNY KONKURS PLASTYCZNY
„BURZA NA MORZU”
1. Organizator:
Szkoła Podstawowa nr 42, im. Stefanii Sempołowskiej
Ul. Hoża 25, 71-699 Szczecin, tel. 91 422 17 38
2. Cele:
 Rozwijanie wyobraźni twórczej;
 Propagowanie różnych metod i technik jako środka wypowiedzi własnej;
 Rozwijanie zdolności plastycznych.
3. Warunki uczestnictwa:
 Udział w konkursie mogą wziąć uczniowie szkół podstawowych z klas I-VI;
 Autor może wykonać tylko jedną pracę;
 Praca powinna być wykonana indywidualnie;
 Technika wykonania pracy – dowolna;
 Format wykonania pracy – A3/A4.
4. Każda praca powinna zawierać następujące dane:
 Imię i nazwisko autora;
 Klasa;
 Nazwa i adres szkoły;
 Imię i nazwisko nauczyciela – opiekuna.
5. Kryteria oceny pracy:
 Zastosowana technika;
 Pomysłowość;
 Oryginalność.
6. Zasady przyjmowania prac:
 Termin składania prac – 19 kwietnia 2013 r.
 Prace należy dostarczyć osobiście do sekretariatu Szkoły Podstawowej nr 42 w godzinach
od 8:00 do 15:00;
 Szkoły, które dostarczą więcej niż 3 prace, proszone są o dostarczenie list zbiorczych
uczestników zawierających pełną nazwę placówki, dane opiekuna i numer kontaktowy
oraz wykaz uczniów biorących udział w konkursie
7. Autorzy najlepszych prac zostaną uhonorowani dyplomami i nagrodzeni a nauczyciele tych
uczniów otrzymają stosowne podziękowania.
8. Inne informacje:

Podsumowanie konkursu odbędzie się w maju 2013 roku w Szkole Podstawowej nr 42
w Szczecinie, o dokładnym terminie wręczenia nagród powiadomimy finalistów osobno;
 Organizator zastrzega sobie prawo do zatrzymania i wykorzystania złożonych prac;
 Ewentualne pytania prosimy kierować do organizatorów p. Joanny Pieszak, Joanny Żukowskiej,
tel.: 91 442 17 38.
Udział w konkursie jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu.
(-) Monika Maćkowiak
(-) Joanna Pieszak
(-) Joanna Żukowska

Podobne dokumenty