Sales offer

Komentarze

Transkrypt

Sales offer
Z nami smakuje lepiej
Zakład Przetwórstwa Owocowo-Warzywnego
Fruit and Vegetable Processing Plant
Sales offer
Dziękujemy za zaufanie od 1996 roku
Thank You for trust since 1996
1
Z nami smakuje lepiej
Szanowni Państwo
Z nami smakuje lepiej
With us it tastes better
Ogórki po żydowsku
Cucumbers
with vegetables
W 1996 roku na olimpiadzie w Atlancie polscy sportowcy zdobyli 7 złotych medali, świat usłyszał o Polsce. W tym samym czasie postanowiłem zainwestować w produkcję branży owocowo-warzywnej. Dokładnie pamiętam dzień kiedy
pierwsze produkty opuściły linię produkcyjną, moim wielkim marzeniem w tym momencie było aby produkty pod
marką Orzech były tak znane w Polsce i na świecie jak nasi złoci medaliści. Po kilkunastu latach mam ogromną satysfakcję, że przy tylu zmianach w branży przetwórczej, przy ogromnej konkurencji zdobyliśmy zaufanie wielu milionów
ludzi na całym świecie. Moim mottem zawsze było, jest i będzie, że firmę i sukces tworzą ludzie. Mam na myśli oddanych i lojalnych pracowników, uczciwych i rzetelnych kontrahentów. Miarą sukcesu firmy są zadowoleni konsumenci.
To im chciałem szczególnie podziękować za ostatnie lata, za to, że dziś mogę powiedzieć:
Ogórki chili
Cucumbers
with chilli
Ogórki kartuskie
Cucumbers
with red peppers
,,Dziękuję za zaufanie od 1996 roku”.
Szanowni Państwo, podziękowanie jest również oczekiwaniem, że nadal będziecie Państwo sięgać po wyroby marki
Orzech i wspierać moją firmę w kolejnych latach działalności.
Z wyrazami szacunku i uznania dla Konsumentów, Kontrahentów,
Przyjaciół i wszystkich osób, które w jakikolwiek sposób byli związani z moją firmą przez te wszystkie lata.
Ladies and Gentelmen
Ogórki kwaszone
In 1996, at the Olympic Games in Atlanta, Polish athletes won seven gold medals, and the world heard about Poland. At the
same time, I decided to invest in production in the fruit and vegetable industry. I distinctly remember the day when our first
products left the production line. It was my dream at this point that the products under the brand of Orzech would be as
well-known in Poland and worldwide as our gold medalists. After several years, I have great satisfaction from the fact that,
even with so many changes in the fruit and vegetable industry, in a highly competitive market, we have gained the trust of
many millions of people around the world. My motto has always been, and will always be, that the success of the company
is created by people. This means our committed and loyal staff, and honest and reliable partners. The measure of success of
our company is its happy customers. I am especially grateful to them for last few years, and for the fact that today I can say:
Sour cucumbers
in brine
Ogórki konserwowe
Dill cucumbers
in vinegar
“Thank You for your trust since 1996”.
Ladies and Gentlemen, in thanking you, I also express the hope that you will continue to reach for Orzech products and put
your trust in my company in the coming years.
Best regards and appreciation for Consumers, Contractors, Friends
and all those who have been in any way connected with my business during all these years.
Sałatka szwedzka
Sliced cucumbers
„Swedish” salad
Pikle
Chopped
cucumbers
650 g
Wacław Orzech
Prezes Zarządu
Chairman of the Board
2
3
Z nami smakuje lepiej
With us it tastes better
Z nami smakuje lepiej
With us it tastes better
Sałatka pieczarkowa
Mushrooms
„Champignons” salad
Ogóreczki koktajlowe
Cucumber cocktail
Sałatka ukraińska
Pieczarki koktajlowe
Green tomato salad
„Ukrainian – style”
Mushroom cocktail
Sałatka grecka
Multi vegetable salad
„Greek – style”
Vol./poj. 720 ml
net wt./netto 630 g
Vol./poj. 580 ml
net wt./netto 550 g
Pieczarki marynowane
krojone
Patisony żółte
Yellow patisons
Sliced mushrooms
(champignons)
Sałatka z patisonów
Sliced patisons salad
Pieczarki marynowane
całe
Sałatka z cukinii
Whole mushrooms
(champignons)
Courgette salad
720 ml
700 g
Papryka
marynowana
Sałatka z selera
Celeriac salad
Marinated red peppers
Sałatka z porem
Salad with leek
680 ml
360 g
860 g
4
5
Z nami smakuje lepiej
With us it tastes better
Z nami smakuje lepiej
With us it tastes better
Sałatka babuni
warzywna
Sałatka zamkowa
warzywna
Multi vegetable salad
„Grandma’s”
Multi vegetable salad
„Castle”
Sałatka obiadowa
warzywna
Sałatka królewska
warzywna
Multi vegetable salad
„Lunch”
Multi vegetable salad
„Royal”
Sałatka staropolska
z ogórkiem
kwaszonym
Sałatka nadwiślicka
z czerwonej kapusty
Multi vegetable salad
„Old-Polish”
Red cabbage salad
with apple
„Nadwiślicka”
6
7
Z nami smakuje lepiej
With us it tastes better
Z nami smakuje lepiej
With us it tastes better
Ćwikła z chrzanem
Beets with horseradish
Zasmażana kapusta biała
Roasted White Cabbage
Ćwikła z chrzanem
Beets with horseradish
Zasmażana kapusta czerwona
Roasted Red Cabbage
Buraczki tarte
Greated beets
280 g
290 g
Buraczki
marynowane
wiórka
Zasmażane warzywa
Roasted Mixed Vegetables
Shredded beets
Zasmażane buraczki
Buraczki
marynowane
plastry
Roasted Beets
Sliced beets
Buraczki ćwikłowe
konserwowe
kulki
Bigos jarski
Sauerkraut stew
Beets whole little balls
Leczo paprykowe
Pepper letcho
Barszcz czerwony
Preserved beetroot balls
315 ml
8
9
Z nami smakuje lepiej
With us it tastes better
Z nami smakuje lepiej
With us it tastes better
Kapusta kwaszona
Sauerkraut
Sos słodko-kwaśny
Sweet and sour sauce
Kapusta kwaszona
z marchwią
Sos do spaghetti
Sauerkraut with carrot
Spaghetti sauce
Sos pieczarkowy
Mushroom sauce
Musztarda sarepska
Sarapeta mustard
Kapusta kwaszona
z grzybami leśnymi
Musztarda kremska
Sauerkraut with forest mushrooms
Cremona mustard
Kapusta kwaszona
z kminkiem
Musztarda chrzanowa
Horseradish mustard
Sauerkraut with caraway
Musztarda stołowa
Table mustard
Chrzan
Grated horseradish
Chrzan tarty z jabłkiem
Koncentrat
pomidorowy
Grated Horseradish with apple
Tomato paste
Sos czosnkowy
Garlic sauce
Koncentrat
do zup
Musztarda
Tomato puree
Table mustard
180 ml
10
11
Z nami smakuje lepiej
With us it tastes better
Z nami smakuje lepiej
With us it tastes better
Marmolada
wieloowocowa twarda
Thick marmalade
Dżem wieloowocowy
niskosłodzony
Multi fruit jam
Dżem wiśniowy niskosłodzony
Cherry jam
285 ml
300 g
265 ml
265 ml
Marmolada
wieloowocowa
twarda
Mixed-fruit marmalade
in plastic container
Dżem brzoskwiniowy
niskosłodzony
Peach jam
Marmolada
o smaku róży
Dżem truskawkowy
niskosłodzony
Mixed-fruit marmalade
rose flavour
in plastic container
265 ml
265 ml
265 ml
Strawberry jam
Dżem z czarnej
porzeczki
niskosłodzony
Blackcurrant jam
Miód płynny
Artificial honey
Powidło
śliwkowe
Plum jam
285 ml
300 g
12
285 ml
340 g
13
Z nami smakuje lepiej
With us it tastes better
Groszek konserwowy
Tinned peas
Kukurydza konserwowa
Tinned corn
Oferta cateringowa
Z nami smakuje lepiej
With us it tastes better
Catering offer
390 g
NAZWA PRODUKTU
Sałatka Szwedzka
Mieszanki warzywne
Mixed vegetables (carrots/peas)
Mieszanki warzywne
Mixed vegetables
(carrots/peas)/corn
Przecier ogórkowy
OPAKOWANIE
SŁÓJ
1,7 L
4L
NAZWA PRODUKTU
MaRCHew kOStka
Sałatka babuni
1,7 L
4L
CebuLa kOStka
1,7 L
4L
Sałatka kRÓLewSka
1,7 L
4L
SOS SłOdkO kwaŚnY
1,7 L
4L
Sałatka StaROPOLSka
1,7 L
4L
SOS dO SPaGHetti
1,7 L
4L
Sałatka zaMkOwa
1,7 L
4L
SOS PieCzaRkOwY
1,7 L
4L
Sałatka ObiadOwa
1,7 L
4L
Sałatka nadwiŚLiCka
1,7 L
4L
NAZWA PRODUKTU
Sałatka PieCzaRkOwa
1,7 L
4L
MaRMOLada O SMaku tRuSkawkOwYM
OPAKOWANIE
WIADRO PLASTIKOWE
13 kG
Sałatka ukRaiŃSka z zieLOnYCH POMidORÓw
1,7 L
4L
MaRMOLada O SMaku wiŚniOwYM
13 kG
Słatka GReCka
1,7 L
4L
MaRMOLada O SMaku bRzOSkwiniOwYM
13 kG
Sałatka z SeLeRa
1,7 L
4L
MaRMOLada O SMaku RÓŻY
13 kG
OGÓRki kwaSzOne
1,7 L
4L
MaRMOLada wieLOOwOCOwa
13 kG
OGÓRki MaRYnOwane w OCCie
1,7 L
4L
POwidłO ŚLiwkOwe
13 kG
kaPuSta kwaSzOna
1,7 L
4L
dŻeM bRzOSkwiniOwY
13 kG
kaPuSta kwaSzOna z MaRCHwiĄ
1,7 L
4L
dŻeM tRuSkawkOwY
13 kG
kaPuSta kwaSzOna z kMinkieM
1,7 L
4L
dŻeM wiŚniOwY
13 kG
buRak kOStka
1,7 L
4L
dŻeM wieLOOwOCOwY
13 kG
buRak PLaStRY
1,7 L
4L
Cucumbers puree
Ocet spirytusowy 10%
Spirit vinegar (bottled)
Vol./poj. 500 ml
14
Vol./poj. 500 ml
OPAKOWANIE
SŁÓJ
1,7 L
4L
Vol./poj. 1 l
15
Z nami smakuje
lepiej
Szukaj nas na:
Pyszne powidła i dżemy , pachnące
ziołami marynaty, aromatyczne
i chrupiące sałatki.
Smak i zapach tych przetworów
przywróci Cię do czasów dzieciństwa.
Wysoka jakość surowców, staranność
produkcji i dbałość o klienta
powoduje że jesteśmy najlepsi
Kup i przekonaj się sam!
https://www.facebook.com/ZPOWORZECH
Delicious preserves and jams,
fragrant herbs, marinades, aromatic
and crispy salads. The taste and smell
of these preserves will take you
to your childhood. High quality of raw
materials, precision manufacturing and
taking care of our customes makes us
the best and the liders. Buy and check
it yourself !
Wyroby ZPOW „ORZECH” sp. z o.o. w Kolbuszowej powinny być w Twoim mieście!
A gdy nie masz ich w swoim sklepie lub hurtowni - zadzwoń do nas.
To przecież takie proste! Trafisz bez trudu. Czekamy!
All foodstuffs produced by ZPOW „ORZECH” sp. z o.o. in Kolbuszowa should be available in your town!
If you can’t get your hands on them at your local shop or warehouse why not give us a call?
It’s as easy as pie! You’re bound to find us. We’re waiting for you!
Zakład Przetwórstwa Owocowo Warzywnego
„OrZeCh” sp. z o.o.
36-100 Kolbuszowa, ul. Rzeszowska 7
tel. /fax 17 22 74 783
dział marketingu i zakupów +48 17 22 74 783 wew. 31
dział exportu: +48 17 22 74 783 wew. 31
dział handlowy: +48 17 22 70 700
e-mail [email protected]
www.orzech.com.pl
Fruit and Vegetable Processing Plant
„OrZeCh” sp. z o.o.
36-100 Kolbuszowa, ul. Rzeszowska 7
tel. /fax 17 22 74 783
marketing and purchasing department +48 17 22 74 783 ext. 31
export department: +48 17 22 74 783 ext. 31
sales department: +48 17 22 70 700
e-mail [email protected]
www.orzech.com.pl
16
ZPOW „Orzech” nie odpowiada za błędy w druku. Zdjęcia mogą nie
odzwierciedlać rzeczywistego wyglądu produktów.

Podobne dokumenty