Kółko religijne „Młodzi Apostołowie”.

Transkrypt

Kółko religijne „Młodzi Apostołowie”.
Kółko religijne „Młodzi Apostołowie”.
Cele zajęć:
- Pogłębianie i umacnianie swojej wiary,
- szerzenie wiedzy religijnej,
- kształtowanie postawy świadka wiary,
- budzenie potrzeby więzi modlitewnej z Bogiem,
- włączenie do uczestnictwa i świętowania wiary w czasie roku liturgicznego.
Program zajęć:
- Człowiek na wzór Boga, moje credo
- życie chrześcijańskie, człowiek w relacjach do Boga, bliźniego i względem siebie
- być Apostołem Chrystusa wczoraj, dziś, jutro
- święci wśród nas
- rozwój wartości ludzkich
- autorytet w życiu młodego człowieka
- odpowiedzialność za siebie i innych, ochrona dzieł stworzenia
Prowadzący – Piotr Kociniewski