Znaczenie nawozów organicznych BED dla rolnictwa

Transkrypt

Znaczenie nawozów organicznych BED dla rolnictwa
 www.AgroEnter.pl Innowacyjne produkty wspomagające rolnictwo i ogrodnictwo Znaczenie nawozów organicznych BED dla rolnictwa Nawóz BED, na niemieckiej licencji, to innowacyjny i pełni ekologiczny nawóz dla rolnictwa, sadownictwa i ogrodnictwa. Firma AgroEnter Sp. z o.o. oferuje gotowe, zapaczkowane nawozy, a także wdraża program pilotażowy umożliwiający produkcję takich nawozów we własnym gospodarstwie rolnym. Metoda produkcji i wdrożenie nawozu w produkcji roślinnej. Problemy w produkcji Wprowadzenie i wdrożenie wielu nowych ustawowych przepisów tworzy warunki ramowe, które wymuszają liczne ingerencje w hodowlę, eksport owoców i warzyw oraz pozostałą produkcję rolniczą. Rolnicy i hodowcy bydła są pozostawieni z tymi problemami sami sobie. Najistotniejsze problemy to: ­ rosnące ceny nawozów; ­ rosnące ceny paszy; ­ uprawy w monokulturze; ­ duże zużycie środków zwalczających szkodniki i szkodliwe grzyby; ­ obciążenie substancjami szkodliwymi w produktach końcowych: owocach, warzywach, produktach rolnych; ­ zakazy importu i eksportu; ­ nowe, wyższe wymagania co do metod kontroli, jakości produktów przeznaczonych do konsumpcji; ­ rygorystyczne wymagania dotyczące ochrony środowiska, w związku z przeróbką zwierzęcych ekskrementów i innych odpadów organicznych; ­ rygorystyczne wymagania dotyczące ochrony przed epidemiami wśród zwierząt duże zapotrzebowanie na wodę w rolnictwie. Rozwiązanie powyższych problemów możliwe jest poprzez zastosowanie opatentowanej metody produkcji własnych, organicznych nawozów BED i ich wdrożenie w produkcji rolnej, w tym do owoców i warzyw, czyli na początku łańcucha pokarmowego. AgroEnter Sp z.o.o Konopnickiej 15 85­124 Bydgoszcz NIP: 9532645038 REGON: 341610504 KRS 000052056 www.AgroEnter.pl Innowacyjne produkty wspomagające rolnictwo i ogrodnictwo Metoda oferuje rozwiązania służące likwidacji odpadów z produkcji zwierzęcej, przerobienia gnojowicy i resztek z biogazów jak i zużytkowanie organicznych odpadów rolnictwa (niewykorzystana słoma, trawa, obornik zwierzęcy, gnojowica i inne resztki organiczne z gospodarstwa). Zastosowanie nawozów BED zapewnia wyeliminowanie zarazków i antybiotyków w odpadach odzwierzęcych. Wpływa pozytywnie również na problemy ze szkodliwymi grzybami w produkcji rolniczej. Nawóz BED likwiduje te struktury przez przerób odpadów. Praktyczne doświadczenie ostatnich lat pokazały, że przez pozostawienie odpadów ze zbiorów na polu (odpady słomy/siana) powstają „mulcze” stworzone przez szkodliwe grzyby, które wzrastają wraz ze zbożami i lądują ostatecznie w ich ziarnach. Skutek: za duże obciążenie mykotoksyną, co prowadzi do wysokich rabatów na cenach żywności i skutkuje także ich spożyciem na szeroką skalę. Przy użyciu nawozów BED, w których skład wchodzą m.in. aktywne grzyby i pożyteczne bakterie, wydzielane są mikroorganizmy, które są naturalnym rywalem dla zarazków. BED przywraca, więc równowagę między tym co szkodliwe i korzystne w górnej warstwie gleby. Faktem jest również, że przez specjalny proces produkcji BED powstaje wiele ważnych mikroorganizmów i wartościowych grzybów, które zapewniają roślinom optymalny dostęp do składników odżywczych przez cały okres wegetacji. Zastosowanie nawozów BED daje stabilne plony o niezmiennej jakości. Dzięki temu możliwa jest produkcja wysokowartościowych produktów rolnych, które można potem sprzedawać za dobrą cenę i bez zniżek spowodowanych złą jakością. Więcej informacji na stronie: www.AgroEnter.pl AgroEnter Sp z.o.o Konopnickiej 15 85­124 Bydgoszcz NIP: 9532645038 REGON: 341610504 KRS 000052056