Certyfikat - Bioekspert

Komentarze

Transkrypt

Certyfikat - Bioekspert
Certyfikat
wydawany podmiotowi gospodarczemu, określony w art. 29 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 834/2007
Numer dokumentu:
P 055 16
Nazwa i adres podmiotu gospodarczego:
Nazwa, adres i numer kodowy jednostki certyfikującej:
Libra Cafe P.H.U. Agnieszka Filipkowska
ul. Dębińska 6
62-100 Wągrowiec
Główny rodzaj działalności (producent, przetwórca,
importer etc.): importer,
BIOEKSPERT Sp. z o.o.
ul. Belgijska 5 lok. 4
02-511 Warszawa
PL-EKO-04
obrót
Grupy produktów/działalność:
określone jako:
Produkty przetworzone:
herbaty:
Organic African Amber
Organic African Nectar
Organic Almond Spice
Organic Assam Estate
Organic Berry Wellness
Organic Coconut Assam
Organic Darjeeling Estate
Organic Detox
Organic Detox Infusion
Organic Dragonwell
Organic Earl Grey
Organic Emerald Matcha
Organic English Breakfast
Organic Green Dragon
Organic Himalayan Peak
Darjeeling
Organic Hojicha
Organic Jade
Organic Jasmine Mist
Organic Lapsang Souchung
Organic Mint Melange
Organic Sencha
Organic Spring Jasmine
Organic Verbena Mint
Organic Wild Berry Hibiscus
Organic Yerba Mate
produkcja ekologiczna
Kawy:
Caffe Nativo Biologica (mielona)
Caffe Nativo Biologica (ziarno)
Caffe Nativo Biologica
Decaffeinato (mielona)
Termin ważności:
Produkty przetworzone od 5.12.2016
r. do 31.05.2018 r.
Data kontroli: 24.11.2016
r.
Niniejszy dokument został wydany na podstawie art. 29. ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 834/2007 oraz rozporządzenia (WE) nr 889/2008.
Zadeklarowany podmiot gospodarczy poddał swoją działalność kontroli i spełnia wymagania określone we wspomnianym rozporządzeniu.
Data, miejsce: 5.12.2016
r., Warszawa
Podpis w imieniu jednostki certyfikującej wydającej świadectwo:
Monika Piwońska
Kolejne wydanie certyfikatu lub załącznika anuluje wydanie poprzednie.
P.C.1. Certyfikat zgodności

Podobne dokumenty