Energia mechaniczna.

Transkrypt

Energia mechaniczna.
Temat:
Energia mechaniczna
Cele lekcji:
Co to jest energia?
Kiedy ciało posiada energię
potencjalną?
Kiedy ciało posiada energię kinetyczną?
Energia to pewna bardzo ważna, ale trudna do zdefiniowania
wielkość fizyczna. Najważniejszą jej cechą jest stałość. Mówimy,
że energia nie ginie, lecz zmienia swą postać lub „właściciela”.
Znamy energię: potencjalną ciężkości, kinetyczną, cieplną,
elektryczną, chemiczną, jądrową …
Można podać wartość liczbową różnych form energii, ale samej
energii nie można zobaczyć – nie jest ona żadną substancją.
2
1. Energia mechaniczna
Energia określa zdolność ciała do wykonania pracy.
Przyrost energii ciała jest równy wykonanej nad tym
ciałem pracy.
2. Rodzaje energii mechanicznej
- energia potencjalna,
- energia kinetyczna.
4
3. Energia potencjalna grawitacji (ciężkości) Ep
Energię potencjalną grawitacji posiadają ciała które
znajdują się na pewnej wysokości.
Jednostką energii potencjalnej grawitacji jest 1J (dżul).
Ep > 0
m – masa [kg]
h – wysokość [m]
g = 9,81 m/s2 przyspieszenie ziemskie
h
F
m
Ep = 0
Fg
5
4. Energia potencjalna sprężystości
Energię potencjalną sprężystości posiada np. nakręcona
sprężyna zegarka, rozciągnięty kawałek gumy.
5. Energia kinetyczna Ek
Energię kinetyczną posiadają ciała które znajdują się w
ruchu. Energia kinetyczna zależy od masy i prędkości ciała.
Jednostką energii kinetycznej jest 1J (dżul).
Ek – energia kinetyczna [J]
m – masa [kg]
v – prędkość [m/s]
7
1. Samolot Jambo Jet wraz z pasażerami ma masę 350 ton.
Oblicz jego energię potencjalną podczas lotu na
wysokości 3 km.
2. Samochód ciężarowy o masie 12 ton porusza się z
prędkością 80 km/h. Jaką energię kinetyczną posiada
samochód?
3. Jaką energię mechaniczna posiada samolot o masie 350
ton lecący na wysokości 4 km z prędkością 800 km/h?
8

Podobne dokumenty