ESI - Elpigaz

Komentarze

Transkrypt

ESI - Elpigaz
E.S.I.
+
-
ELPIGAZ SEQUENTIAL INJECTION
44 9
5
Wydanie 3
ISO 9001:2000
www.elpigaz.com
TABELA PRZEGLĄDÓW
TABELA PRZEGLĄDÓW POJAZDU
z Systemem Wtrysku Gazu E.S.I.
PRZEBIEG W KILOMETRACH
1 000 15tyś 30tyś 45tyś 60tyś 75tyś 90tyś 120tyś
- 1 500 +/-1000 +/-1000 +/-1000 +/-1000 +/-1000 +/-1000 +/-1000
OPIS CZYNNOŚCI
Oględziny zewnętrzne silnika i jego układów
(paliwowy, zapłonowy, inst. elektryczna.)
x
x
x
x
x
x
x
x
Kontrola stanu filtra powietrza
x
x
x
x
x
x
x
x
Kontrola mocowania elementów instalacji gazowej
x
x
x
x
x
x
x
x
Wymiana filtra LPG (fazy płynnej) - reduktor,
zawór gazu
x
x
x
x
x
x
x
Wymiana filtra szeregowego fazy lotnej gazu
x
x
x
x
x
x
x
Wymiana zestawu serwisowego wtryskiwaczy
x
1)
x
x
1)
x
Spuszczenie osadu z reduktora-parownika
x
x
x
x
x
x
x
Demontaż i czyszczenie zaworu odcinającego
na reduktorze 2)
x
x
x
x
x
x
x
Serwis reduktora-parownika, z zastosowaniem
kompletu serwisowego
x
x
Dokręcenie śrub, dociskających pokrywy (gazowa,
wodna) na reduktorze
x
x
x
x
x
x
x
x
Sprawdzenie szczelności instalacji fazy płynnej
x
x
x
x
x
x
x
x
Sprawdzenie szczelności instalacji fazy lotnej
x
x
x
x
x
x
x
x
Sprawdzenie szczelności reduktora-parownika
x
x
x
x
x
x
x
x
Sprawdzenie parametrów pracy gazowego
układu zasilania (przy użyciu komputera)
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
Sprawdzenie ciśnienia (przy użyciu komputera) gazu
(DelP) na reduktorze- parowniku
-(ewentualna regulacja)
1) - dotyczy tylko wtryskiwaczy STELLA, IGx, IFx
2) - dotyczy tylko zestawów z reduktorem ANA03 i “Vega I”,
*
GAS
LISA
INJECTION
DT ESI.01.C-06.08
O FIRMIE
ELPIGAZ to firma, która działa pod tą nazwą na rynku samochodowych gazowych układów
zasilania od 1996r. Dzięki nieustannemu dążeniu do realizacji wysoko postawionych celów
umożliwiła wykreować znaną dziś szeroko markę, ocenianą jako najlepsza w branży - markę
ELPIGAZ.
Początki działalności firmy związane były z urządzeniami wyprodukowanymi we Włoszech kolebce gazyfikacji pojazdów. Na początku swojej działalności Elpigaz zajmował się importem i
dystrybucją układów zasilania pojazdów samochodowych produkcji włoskiej i holenderskiej pod
marką Elpigazu. Duży udział w rynku uzyskany został dzięki logicznej sieci sprzedaży opartej na
Autoryzowanych Dystrybutorach, którzy razem z Zakładami Montażu utworzyli ogólnopolską sieć
“Elpigaz 2000”. Pozwoliło to na zaoferowanie szerokiej grupie odbiorców wysokiej jakości
produktów i wyspecjalizowanie usług polegających na profesjonalnym montażu urządzeń do
zasilania gazem w samochodach.
Aby spełnić wysokie wymagania stawiane przez producentów samochodów oraz użytkowników
aut z instalacją gazową rodem z ELPIGAZ, firma ELPIGAZ posiada hamownie podwoziowe w
których przygotowuje się pliki kalibracyjne do oferowanych wtrysków gazu. Na hamowni
podwoziowej w dziale R&D (Research & Development) przeprowadza się badania
wprowadzanych produktów zarówno w czasie projektów jak i podczas testów eksploatacyjnych.
Dzięki stosowaniu nowoczesnych urządzeń, dział R&D jest w stanie rozwiązać najbardziej
skomplikowane problemy techniczne, zarówno w instalacjach LPG jak i CNG.
ELPIGAZ oferuje technologie oraz urządzenia dla adaptacji środków transportu na zasilanie
gazem -LPG oraz CNG. Produkty oferowane przez Elpigaz , to najbardziej zaawansowane
rozwiązania techniczne w branży autogazu.
Elementy wchodzące w skład gazowego układu zasilania Elpigaz produkowane są przy
współpracy z europejskimi liderami w poszczególnych dziedzinach co pozwala na uzyskanie
wysokiej niezawodności wszystkich podzespołów wchodzących w skład instalacji gazowych:
- nowoczesna elektronika - umożliwia rozwiązywanie coraz to trudniejszych problemów w
szerokiej gamie samochodów - można tu wymienić: emulatory, układy sterujące (Nicolaus,
Leonardo), sterowniki wtrysków gazu ELISA, STELLA, wariatory wyprzedzenia zapłonu oraz
wiele innych komponentów,
- elektroniczne reduktory-parowniki (Vega, Cometa)- zintegrowane z zaworami gazu zapewniające
wysoki poziom bezpieczeństwa, efektywność pracy oraz duże przebiegi międzynaprawcze,
- elektrozawory gazowe i benzynowe - niezawodne w działaniu, łatwe w obsłudze i serwisie,
- wielozawory (Orion, AT03) i wyposażenie zbiorników,
- systemy sekwencyjnego wtrysku gazu E.S.I.(STELLA, STELLA NORD, STELLA POWER) z
reduktorami Vega-i oraz Cometa-i pozwalające na adaptację
na zasilanie gazem nawet najbardziej wymagających samochodów, w tym także wyposażonych w
systemy diagnostyki pokładowej EOBD,
UWAGA:
MONTAŻU I REGULACJI SEKWENCYJNYCH WTRYSKÓW GAZU E.S.I. MOGĄ WYKONYWAĆ
JEDYNIE OSOBY PRZESZKOLONE W TYM ZAKRESIE. DOKONYWANIE MONTAŻU I
REGULACJI PRZEZ OSOBY NIE PRZESZKOLONE W TYM ZAKRESIE GROZI UTRATĄ
GWARANCJI, W TAKIM PRZYPADKU FIRMA ELPIGAZ NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI
ZA BŁĘDY POWSTAŁE PODCZAS MONTAŻU I REGULACJI.
1
DT ESI.01.C-06.08
SPIS TREŚCI
Tabela przeglądów.........................................................................................
WSTĘP..........................................................................................................
KODOWANIE SYSTEMU WTRYSKU GAZU E.S.I. ...................................
KOMPLETACJA SYSTEMU WTRYSKU GAZU E.S.I. ................................
TABELE KOMPLETACJI WTRYSKU GAZU E.S.I ......................................
BUDOWA SYSTEMU WTRYSKU GAZU E.S.I. ..........................................
I. ELEMENTY SKŁADOWE SYSTEMU E.S.I...............................................
ZALECENIA PRZED MONTAŻEM.............................................................
1.Reduktor parownik Vega-i i Cometa-i.........................................................
1.1.Montaż reduktora LPG..........................................................................
1.2.Regulacja reduktora Vega-i i Cometa-i.................................................
1.3.Przeglądy i konserwacja........................................................................
2.Sensor ciśnienia.........................................................................................
3.Wtryskiwacze.............................................................................................
3.1.Wtryskiwacze ELISA HD....................................................................
3.2.Wtryskiwacze STELLA IGx, IFx (Verde, Ix1)........................................
3.3.Wtryskiwacze I-Plus..............................................................................
3.4.Dobór dysz i przygotowanie wtryskiwaczy do montażu........................
3.5.Tabela przykładowego doboru dysz kalibrowanych ELISA HD,............
3.6.Tabela przykładowego doboru dysz kalibrowanych wtryskiwaczy
STELLA IG1........................................................................................
3.7.Tabela przykładowego doboru dysz kalibrowanych wtryskiwaczy
AEB......................................................................................................
3.8.Wskazówki dotyczące montażu wtryskiwaczy......................................
4.Sterownik (ECU LPG) E.S.I.......................................................................
4.1.Montaż sterownika E.S.I........................................................................
4.2.Podłączenia elektryczne........................................................................
4.3.Opis podłączeń elektrycznych...............................................................
4.4.Przykłady podłączeń wzmacniaczy sygnału prędkości obrotowej.........
5.Wiązki rozłączające....................................................................................
5.1.Dobór rodzaju wiązki rozłączającej.......................................................
5.1.1.Wiązka typu Bosch standard..............................................................
5.1.2.Wiązka typu Bosch odwrotna.............................................................
5.1.3.Wiązka uniwersalna...........................................................................
5.1.4.Wiązka Stella/Elisa Power..................................................................
5.2.Emulacja wtryskiwaczy.........................................................................
5.3.Kolejność podłączeń.............................................................................
5.4.Schemat podłączeń emulatora SW AE 124..........................................
6.Przełącznik E.S.I........................................................................................
7.Filtr szeregowy fazy lotnej..........................................................................
7.1.Wymiana wkładu filtrującego w filtrze MME 8016 i MME 8016/11..........
II.KOMUNIKACJA SYSTEMU E.S.I Z KOMPUTEREM PC..........................
1.Transmisja danych ze sterownika E.S.I.....................................................
2.Obsługa programu "ElpigazN"...................................................................
2.1.Menu główne.........................................................................................
2.1.1.Konfiguracja.......................................................................................
2.1.2.Wyświetlenie parametrów..................................................................
2.1.2.1.Podstawy teorii wszelkich zmian.....................................................
2.1.3.Diagnoza............................................................................................
2.1.4.Autokalibracja.....................................................................................
2.1.5.Zachowanie konfiguracji.....................................................................
2.1.6.Załadowanie konfiguracji....................................................................
2.1.7.Reprogramowanie ECU.....................................................................
III.PIERWSZE URUCHOMIENIE SYSTEMU E.S.I.......................................
1.Sprawdzenie poprawności montażu systemu E.S.I...................................
2.Sprawdzenie poprawności montażu systemu E.S.I po uruchomieniu
silnika na gazie (po autokalibracji).............................................................
3.Pierwsze uruchomienie systemu E.S.I.......................................................
3.1.Procedura z wykorzystaniem "pliku dedykowanego"............................
3.2.Procedura autokalibracji........................................................................
3.2.1. Ocena pracy systemu E.S.I...............................................................
3.2.2. Zasady wymiany dysz kalibrowanych...............................................
3.2.3. Modyfikacja mieszanki......................................................................
3.2.4."F5 Modyfikacja mieszanki"...............................................................
3.3.Wykorzystanie klucza sprzętowego SW AE009....................................
4.Wykaz narzędzi niezbędnych do montażu systemu E.S.I..........................
5.Opisy pomocnicze......................................................................................
6.Rozwiązywanie problemów........................................................................
7.Rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem diagnozy............................
8.Montaż zbiornika i jego osprzętu................................................................
8.1.Przepisy dotyczące montażu zbiorników LPG
(wg. E/ECE/324E/ECE/TRANS/505 R Nr 115 załącznik 5)..............................
8.2.Montaż osprzętu zbiornika....................................................................
8.2.1.Montaż wielozaworu i zbiornika..........................................................
8.2.2.Mocowanie wielozaworu na zbiorniku................................................
8.2.3.Montaż stelaża zbiornika....................................................................
8.2.4.Montaż króćców wentylacyjnych........................................................
8.2.5.Montaż zbiornika cylindrycznego (z wielozaworem) w samochodzie
8.2.6.Montaż zbiornika toroidalnego...........................................................
8.2.7.Montaż wlewu gazu............................................................................
8.2.8.Połaczenie wlewu gazu z wielozaworem...........................................
9.Sprawdzenie szczelności.........................................................................
3
4
5
7
9
10
12
13
13
14
15
16
17
17
19
21
24
25
26
27
28
29
29
30
48
48
49
49
49
49
49
49
50
50
50
51
52
52
53
53
54
55
56
60
60
61
63
63
64
64
65
65
65
66
66
66
67
67
67
68
69
70
71
76
78
79
79
80
80
80
82
82
83
83
84
84
84
2
DT ESI.01.C-06.08
WSTĘP
Zasada działania sekwencyjnego wtrysku benzyny:
W nowoczesnym silniku z wielopunktowym wtryskiem benzyny ilość paliwa podawanego do silnika zależy od wielu
sygnałów pobieranych z poszczególnych czujników mających zasadniczy wpływ na przebieg procesu przygotowania i
spalania mieszanki powietrzno-paliwowej. Jednostka sterująca wtryskiem benzyny (ECU benzyny) na podstawie
pobieranych sygnałów w oparciu o zawartą w sobie mapę wyznacza odpowiedni czas otwarcia wtryskiwacza benzyny
oddzielnie dla każdego cylindra (wtrysk sekwencyjny) zapewniając podanie optymalnej ilości benzyny dla każdego
cyklu pracy silnika.
We wtrysku sekwencyjnym benzyna podawana jest dla każdego cylindra w innym czasie ale zawsze w tej samej fazie
cyklu pracy silnika dla poszczególnych cylindrów (zależnie od prędkości obrotowej silnika), każdy wtryskiwacz jest
sterowany oddzielnie.
Temperatura °C
Load (Przepływomierz)
MAP
Sonda lambda (λ) przed katalizatorem
1 cylinder
2 cylinder
ECU
BENZYNY
Sonda lambda (λ) za katalizatorem
Położenie przepustnicy (TPS)
Sygnały
sterujace
wtryskiwaczami
benzyny
3 cylinder
4 cylinder
Schemat ideowy wielopunktowego sekwencyjnego wtrysku benzyny.
Wymagania EOBD (European On Board Diagnostic)
Jest to system diagnostyki pokładowej oceniający na bieżąco pracę silnika pod kątem prawidłowości procesu
przygotowania i spalania mieszanki paliwowej oraz kontrolujacy sprawność pracy katalizatora. Aktualne normy
europejskie wymagają , aby każdy nowy samochód wyposażony był w układ diagnozujący w sposób ciągły emisję i
sygnalizujący kierowcy wszelkie informacje związane z nieprawidłowościami w monitorowanym zakresie. Taki układ
nosi nazwę EOBD (European On Board Diagnostic) lub OBD.
Sekwencyjny wtrysk gazu E.S.I. firmy ELPIGAZ
Systemy sekwencyjnego wtrysku gazu E.S.I. Oferowane przez ELPIGAZ gwarantują poprawną pracę silnika
zasilanego gazem w każdych warunkach (także w najnowszych modelach aut z zaawansowanymi rozwiązaniami
technicznymi z EOBD i najnowszymi systemami zasilania).
Na szczególną uwagę we wtryskach E.S.I. zasługuje stabilna praca reduktorów Vega-i oraz Cometa-i. Dzięki
zastosowanym rozwiązaniom technicznym uzyskano:
1.Stabilne ciśnienie wtryskiwanego gazu (DelP) do kolektora ssącego - bez widocznych zmian ciśnienia przy nagłej
zmianie zapotrzebowania na paliwo przez silnik.
2.Bardzo dobre odparowanie gazu w reduktorze i zapewnienie odpowiedniej temperatury wtryskiwanego gazu dla
szerokiej gammy silników przy zróżnicowanych obciążeniach oraz także przy niskich temperaturach otoczenia.
3.Łatwy montaż:
a) obrotowe króćce wyjścia gazu (Vega-i) i podłączenia przewodów wodnych,
b) tylko jedno złącze gazowe wysokiego ciśnienia w komorze silnika(na wejściu reduktora zintegrowanego),
c) tylko jedna cewka w komorze silnika (zawór na reduktorze zintegrowanym),
4.Prosty serwis:
a) wymiana filtra LPG bez demontażu złączy gazowych wysokiego ciśnienia,
b) łatwo dostępna regulacja ciśnienia roboczego,
5. Wysoka jakość produktów zapewnia bezawaryjną eksploatację instalacji pomiędzy kolejnymi przeglądami
technicznymi.
6. Wysoki stopień zaawansowania technologicznego uzyskany dzięki systematycznie prowadzonym pracom w dziale
R&D (Reserch & Develpoment) i na hamowniach podwoziowych.
7. Możliwość montażu do szerokiej gamy silników:
a) bez względu na ilość cylindrów (3,4,5,6,8,12),
b) w szerokim zakresie mocy silników,
c) zarówno silniki zwykłe (bez doładowania) jak i turbo,
8. Zestawy dedykowane dla szerokiej gamy pojazdów z przygotowanymi plikami kalibracji oraz szczegółowymi
instrukcjami montażu.
9. Serwis techniczny dla Zakładów Montażu.
10. Czytelne oprogramowanie do obsługi i diagnostyki systemu w języku polskim.
3
DT ESI.01.C-06.08
KODOWANIE W CENNIKU - WTRYSKI GAZU LPG & CNG
I. REDUKTORY DO WTRYSKU GAZU
1. System wtrysku LPG.
Aktualnie w ofercie ELPIGAZ znajdują się 3 typy reduktorów jednostopniowych do wtrysku gazu LPG
zintegrowane z zaworem gazu, wyposażone w filtr LPG. Reduktory te należy zamawiać oddzielnie do
kompletów, do wyboru są:
a) Cometa-i (do 130 KM) kod: SWCOMETAi
b) VEGA-i - (do 250 KM) kod: SWVEGAi
c) ANA 04
- wersja standartowa (do 180 KM) kod: SWANA
- wersja Super&Turbo (powyżej 180 KW) kod: ANA - kod: SWANAS
2. System metan wtrysk
W aktualnej ofercie znajduje się :
- zespół redukcji do wtrysku CNG kpl. (ANA.M + FSC01) kod: SMANAM.CNG składający się z : FSC01
pierwszy stopień redukcji CNG kod SMFSC01 i ANA.M drugi stopień redukcji CNG „ANA M” kod:
SMANA.M
3. Wyjaśnienie kodowania:
a) pierwsze litery wskazują na przeznaczenie reduktora :
- SW system wtrysku LPG
- SM system metan wtrysk
b) kolejne litery i cyfry wskazują:
- dla LPG: nazwę (COMETAi ,VEGAi , ANA04) i typ reduktora (standart- bez oznaczenia; Super- litera S-)
- dla CNG : nazwę reduktora zastosowanego w zespole redukcji (ANAM) i przeznaczenie (CNG). Dla
pierwszego stopnia redukcji FSC01 kod SMFSC01. Dla drugiego stopnia redukcji ANAM- kod SMANA.M
II. WTRYSKI GAZU LPG
reduktor
{
{
{
{
{
S W S N 0 4 1 4 G 1 . P . VEGA
Kompletacja zestawu wtrysku LPG:
P >podstawowa (bez przewodów);
S -> standardowa (z przewodami
i akcesoriami )
S ystem Wtrysku LPG
Rodzaj systemu wtrysku gazu;
(S->STELLA; E->ELISA)
Rodzaj sterownika ECU GAZ:
( E- >EOBD- AE2001E; N->Nord-AE2005;
V-> AE2001NV/NB lub AE2568; D ->4DPI;
P- > Power - AE2001PC )
Ilosć cylindrów: ( 03 ->3cyl; 04 ->4 cyl; 06 ->6 cyl; 08 ->8 cyl;
12 -> 12 cyl)
-
Typ wtryskiwaczy gazu; (G1->STELLA IG1;
GV -> STELLA Verde; HD->ELISA HD,
P1 -> STELLA I-Plus AEB )
Wtryskiwacze:1-sza cyfra->ilość bloków wtryskowych
(1,2,4;6;8); 2-a cyfra ->ilość sekcji w 1 bloku(1;2;3;4)
III. WTRYSKI GAZU METAN (CNG)
reduktor
{
{
{
{
{
S M S N 0 4 1 4 G 1 . S . ANA.CNG
Kompletacja zestawu wtrysku CNG:
S -> standardowa (z przewodami
i akcesoriami )
S ystem Metan wtrysk
Rodzaj systemu wtrysku gazu;
(S->STELLA; E->ELISA)
Rodzaj sterownika ECU GAZ:
( E- >EOBD- AE2001E; N->Nord-AE2005;
V-> AE2001NV/NB lub AE2568; D ->4DPI;
P- > Power - AE2001PC )
Ilosć cylindrów: ( 03 ->3cyl; 04 ->4 cyl; 06 ->6 cyl; 08 ->8 cyl;
12 -> 12 cyl)
Typ wtryskiwaczy gazu; (G1->STELLA IG1;
GV -> STELLA Verde; HD->ELISA HD,
P1 -> STELLA I-Plus AEB )
Wtryskiwacze:1-sza cyfra->ilość bloków wtryskowych
(1,2,4;6;8); 2-a cyfra ->ilość sekcji w 1 bloku(1;2;3;4)
4
DT ESI.01.C-06.08
-
KOMPLETACJA SYSTEMU WTRYSKU GAZU E.S.I.
ZESTAWY WTRYSKU GAZU (LPG oraz CNG-metan)
1. W aktualnej ofercie ELPIGAZ znajdują się systemy wtrysku gazu LPG oraz CNG, które na bazie
stosowanych wtryskiwaczy dzieli się na:
a) STELLA
- STELLA I-Plus IP1
- STELLA Verde: Stella IFV (R=2 Ohm); Stella IGV (R=3 Ohm);
- STELLA Ix1: Stella IF1 (R=2 Ohm); Stella IG1 (R=3 Ohm);
b) ELISA HD
c) SGI
2. Kodowanie kompletów STELLA i ELISA
a) pierwsze 2 litery (LL....) wskazują na przeznaczenie kompletu
- SW System Wtrysk lpg
- SM System Metan wtrysk
b) kolejna (3-cia litera SWr...) wskazuje rodzaj sytemu wtrysku, który zależy od zastosowanych
wtryskiwaczy (STELLA/ELISA)
- SWS... STELLA (0,95 bar dla LPG)
- SWE... ELISA (1,2 bar dla LPG)
c) po oznaczeniu rodzaju systemu wtrysku (SWS..- Stella; SWE..- Elisa) na 4-tym miejscu literą N- ,
lub P- , lub V - , lub E-, lub D-, oznaczony jest odpowiednio zastosowany sterownik gazu (SWrs..)
ECU GAZ:
- sterownik ECU GAZ Nord (AE2005) - następuje - wyróżnik N- dla Nord: (SWSN... dla STELLA
Nord; SWEN... dla ELISA Nord)
- sterownik ECU GAZ Power (AE2001PC) - następuje - wyróżnik P- dla Power: (SWSP... dla STELLA
Power)
- sterownik ECU GAZ 2001N kod:AE2001NB (4 cyl.) lub kod: AE2568 (6, 8 cyl.) -następuje litera V(SWSV... dla STELLA; SWEV... dla ELISA)
- sterownik ECU GAZ EOBD kod:AE2001E (4 cyl.) - następuje litera E- (SWSE... dla STELLA;
SWEE... dla ELISA)
- sterownik do instalacji dla bezpośrednich wtrysków benzyny (DPI Direct Petrol Injection) kod:AE3000
(4 cyl) - następuje litera D- (SWSD... dla STELLA
d) oznaczenie doboru wtryskiwaczy gazu ilość cylindrów (SWrscc...) - pierwsze 2 cyfry po członie
literowym oznaczają ilość cylindrów jakie obsługuje dany komplet wtrysku gazu: 03-> 3 cylindry; 04-> 4
cylindry; 06-> 6 cylindrów; 08-> 8 cylindrów; 12->12 cylindrów
e) oznaczenie doboru wtryskiwaczy gazu ilość bloków wtryskiwaczy gazu
- w zależności od ilości bloków przewidzianych w danym komplecie systemu wtrysku gazu na 3-cim
miejscu cyfrowym (SWrsccb..) po członie literowym podawana jest ilość bloków (1, 2, 4,6,8)
f) oznaczenie doboru wtryskiwaczy gazu ilość sekcji wtryskowych na każdym bloku wtryskiwacza
gazu na 4-tym miejscu cyfrowym (SWrsccbw..) po członie literowym podawana jest ilość sekcji
wtryskowych na każdym bloku (1, 2, 3,4,). Iloczyn ilości bloków (...b...) i ilości sekcji wtryskujących
(...w...) jest równy ilości cylindrów (...cc....)
g) oznaczenie typu wtryskiwaczy gazu pierwsze 2 litery po członie cyfrowym oznaczają typ
wtryskiwaczy danego rodzaju występujący w komplecie:
- SWSsccbwP1 P1 wtryskiwacz STELLA I-Plus
- SWSsccbwFV FV wtryskiwacz STELLA IFV (R=2 Ohm)
- SWSsccbwGV GV wtryskiwacz STELLA IGV (R=3 Ohm)
- SWSsccbwF1 F1 wtryskiwacz STELLA IF1 (R=2 Ohm)
- SWSsccbwG1 G1 wtryskiwacz STELLA IG1 (R=3 Ohm)
- SWEsccbwHD HD wtryskiwacz ELISA HD
i) kompletacja zestawu wtrysku LPG:
- jeżeli po literowym oznaczeniu typu wtryskiwaczy gazu (GV dla STELLA Verde; HD- dla ELISA; P1 dla
I-Plus) występuje litera P- (SWSccbwGV.P lub SWEsccbwHD.P lub SWSccbwP1.P) , to oznacza to, ze jest
to zestaw podstawowy (bez przewodów i akcesoriów do montażu, tzn. bez: przewodów gazowych i
podciśnieniowych; uchwytów, obejm, trójników wodnych i podciśnieniowych oraz króćców podciśnienia i
innych elementów do montażu)
- jeżeli po literowym oznaczeniu typu wtryskiwaczy gazu (P1 dla STELLA I-Plus; HD- dla ELISA)
występuje litera S- (SWEsccbwHD.S lub SWSccbwP1.S) , to oznacza to, ze jest to zestaw standartowy
(zawiera przewody i akcesoria)
5
DT ESI.01.C-06.08
KOMPLETACJA SYSTEMU WTRYSKU GAZU E.S.I.
j) reduktor LPG w zestawie - jeżeli po literze oznaczającej kompletację zestawu (S lub P):
- nie występują dalsze oznaczenia, to oznacza, że w zestawie nie występuje reduktor i należy zamówić
oddzielnie dodatkowo odpowiedni reduktor do wtrysku gazu
- jest dalsze oznaczenie (po kropce) to oznacza ono skrót nazwy występującego w zestawie reduktora (COM
dla Comeat-i; VEGA-dla Vega-i; ANA- dla ANA04)
k) kompletacja zestawu wtrysku metanu (CNG)
- jeżeli po literowym oznaczeniu typu wtryskiwaczy gazu (P1 dla STELLA I-Plus; HD- dla ELISA)
występuje litera S- (SMEsccbwHD.S lub SMSccbwP1.S) , to oznacza to, ze jest to zestaw standartowy
(zawiera przewody, akcesoria oraz złącze napełniania)
l) reduktor CNG w zestawie- jeżeli po literze oznaczającej kompletację zestawu (S) występuje dalsze
oznaczenie (po kropce) to oznacza ono skrót nazwy występującego w zestawie zespołu redukcji (ANA.CNG
- oznacza że zestaw zawiera >ANA.M + FSC01)
3.
Zamawianie systemu wtrysku LPG (w kompletach wtrysku gazu LPG: STELLA i ELISA nie
występuje reduktor należy pamiętać aby go zamawiać przy zakupie kompletów wtrysków gazu !!!)
a) w kompletach podstawowych (z literą P- na 12-tym miejscu kodu) znajdują się:
- sterownik wraz z okablowaniem, przełącznikiem, sensorem ciśnienia gazu,
- wtryskiwacz wraz z dyszami kalibrowanymi i nyplami do kolektora
- sensor ilości gazu na wielozawór,
- filtr fazy lotnej gazu oraz czujnik temperatury reduktora
b) w kompletach standartowych wtrysku LPG (z literą S- na na 12-tym miejscu kodu) występują
wszystkie elementy które wchodzą w skład zestawów podstawowych (jak wyżej B3-a, oraz dodatkowo
także: przewody gazowe niskiego ciśnienia i podciśnieniowe, obejmy oraz trójniki wodne i
podciśnieniowe niezbędne do montażu instalacji w komorze silnika
c) do zestawów wtrysku gazu LPG bez reduktora: STELLA i ELISA (Power, Nord, EOBD, 2001N, 56-8) należy dodatkowo zamówić reduktor do wtrysku gazu, wybierając z aktualnie dostępnych w
ofercie (zgodnie z opisem powyżej A1):
- Cometa-i (do 130 KM) kod: SWCOMETAi
- VEGAi kod:SWVEGAi
- ANA04 (standart do 180 KM kod: SWANA04, lub SUPER&TURBO powyżej 180 KM kod:
SWANA04S)
4. Zamawianie wtrysku metanu (CNG) - w kompletach metanowego wtrysku (CNG): STELLA-M i
ELISA-M (z literą S- na na 12-tym miejscu kodu i oznaczeniem zastosowanego zespołu redukcji)
występują wszystkie elementy niezbędne do montażu w komorze silnika
5. Odłączenie wtryskiwaczy benzyny (wtrysk LPG oraz CNG)
- w kompletach STELLA oraz ELISA ze sterownikami Nord (AE2005) i Power (AE2001PC) wiązka
występująca w zestawieniu umożliwia odłączenie wtryskiwaczy benzyny przez wiązkę uniwersalną
- w pozostałych kompletach należy dodatkowo zamówić odpowiednią wiązkę do odłączenia
wtryskiwaczy benzyny (- typ BOSCH standard kod: AEKF144; BOSCH odwrotna kod: AEKF144INV;
typ Fiat Stillo kod: AEKF14E; uniwersalna bez wtyczek kod: AEKF144U) i w zależności od rodzaju
sterownika (ilości cylindrów) dobrać odpowiednią ilość: ze sterownikiem AE2001NB lub AE2001E (4
cylindrowe) w 1 szt .wiązki; ze sterownikiem AE2568 2 szt wiązek w silnika 6 i 8 cylindrów oraz 4 szt.
wiązek w silnikach 12 cylindrów
6. inne
7. Emulacja wtryskiwaczy (wtrysk LPG oraz CNG)
a) Sterowniki wtrysku gazu (ELISA, STELLA) wyposażone są w uniwersalną emulację. W przypadku
konieczności innej emulacji gdy np. przy standartowej emulacji system diagnostyki silnika
rozpoznaje niewłaściwą pracę wtryskiwaczy benzyny, należy zastosować odpowiednią ich emulacje.
Dalsze postępowanie zależy od rodzaju sterownika:
- AE2001N, AE2001E (ELISA, STELLA) 4 cyl. należy zastosować adapter do emulacji kod:AE124 lub
kod AE126 1 szt
- AE2568 (ELISA, STELLA) 5-6-8 cyl - należy zastosować adapter do emulacji kod:AE124, lub
AE126 - 2 szt.
- AE2568 (ELISA, STELLA) 12 cyl - . należy zastosować adapter do emulacji kod:AE124, lub AE126
4 szt
- AE2005 (STELLA Nord; ELISA Nord) 4 cyl . należy dokonać wymiany wiązki odłączającej
wtryskiwacze benzyny ( 22 PIN-owa) na wiązkę z emulacją typu (A) kod AEKF2005A-A (dla aut
Mitsubishi, Hudndai, itp), lub na wiązkę z emulacją typu (B) kod AEKF2005A-B (dla aut
amerykańskich)
6
DT ESI.01.C-06.08
TABELA KOMPLETACJI SYSTEMU WTRYSKU GAZU LPG E.S.I.
3, 4 cyl.
6, 8 cyl.
kod
nazwa
(1)
SW....
AE Kf144...
Zestaw sekwencyjnego wtrysku gazu
LPG E.S.I. - cennik A
1 szt.
Reduktor wtrysku gazu cennik A
1 szt.
Wiązka odłączenia wtryskiwaczy
benzyny
cennik A
WP 417/L Przewód gazowy D17 cennik B
...P.COM
...P.VEGA
X
(5)
(2)
06
x.
S.
...
SW
rs
‚U N8 i J ý
í éÔ
ĺ¸ ò
˝ê ‰t
¤ …W
8
(2)
Przewód wodny D16 cennik B
WP 506
Przewód miedziany D6 cennik B
WR....
Woreczek uzupełniający cennik B
1 szt.
WR....
Woreczek uzupełniający cennik B
1 szt.
çąµ Î ®Å a
,ţ ÷ş
óɦ
SW
rs
0
1 szt.
.P
...
...P.COM
...P.VEGA
X
x.
S.
..
...P.COM
...P.VEGA
1 szt.
1 szt.
1 szt.
X
(5)
X
ă Á“t
(3)
•d ` N
\,
X
üÎŻ
(3)
Ő . áľ
3x
(5)
4
(3)
62
x.
S
1 szt.
X
(3)
D
3x
(3)
šmi T „ e5
í
(3)
^0,
H %řŘ
X
X
X
(3)
ä ŕÎ
ü ܬŚ
(3)
Łxq1 Ť [email protected]
(3)
ľê ŚO Ą …X
8
X
1 szt.
X
X
1 szt.
X
Zbiornik
toroidalny
Zbiornik
cylindryczny
1 szt.
1 szt.
Zbiornik
1 szt.
Stelaż zbiornika
Wielozawór ELPIGAZ
.P
xx
ć¸ ±ś Í ­Ä`
(3)
dobór elementów
w zależności od typu
zastosowanego zbiornika
23
ůĚŲ
X
(3)
WP 316
06
1 szt.
X
X
(3)
(3)
xx
(5)
(3)
(2)
EL 430
SW
rs
06
2
1 szt.
(3)
WP 403/L Przewód gazowy D3,2 cennik B
lA : % V 6 é
23
...P.COM
...P.VEGA
1 szt.
1 szt.
(2)
(2)
14
x
(5)
WP 406/L Przewód gazowy D6 cennik B
Przewód podciśnieniowy D5 cennik B
04
1 szt.
(2)
WP 105
SW
rs
...
.S
xx
43
08
rs
SW
.S
xx
43
08
rs
...
SW
.P
xx
43
08
rs
SW
.P
xx
43
08
rs
.
...
SW
.S
xx
13
.S
03
rs 4 x x
1
S
SW
0 4 x.
rs 3x
.
1
...
SW 03
.P
rs
xx ...
SW 14 .P.
04 x
r s 1 3x
P
SW s03
x.
r
x
SW 414 .P
x
0
rs 13 x
SW s03
r
SW
SW
rs
(4)
kod: EK...
kod: EK...
1 szt.
Obudowa wielozaworu
WP 508
Przewód miedziany D8
WP 630
Przewód wentylacyjny D30
WP 609
Przewód osłonowy karbowany - cennik B
- cennik B
(3)
(3)
(2)
E
čş›
®
â ŐĆs Ě ¬ b
(3)
(2)
- cennik B
(2)
c3, ď " Őł
T'
ľ
÷ǧ
(3)
(1) - system wtrysku gazu dobiera się indywidualnie dla danego samochodu,
(2) - długość przewodów dobrać według potrzeb dla danego samochodu,
(3) - w nawiasach podano średnie długości orientacyjne,
(4) - dobrać wielozawór w zależności od zastosowanego zbiornika,
(5) - nie dotyczy E.S.I. Nord (AE2005) i E.S.I. Power (AE2001PC)
* układy wtrysku gazu E.S.I. mogą być montowane tylko i wyłącznie przez zakłady, które odbyły w tym
zakresie szkolenie w firmie ELPIGAZ lub u autoryzowanych dystrybutorów ELPIGAZ.
7
DT ESI.01.C-06.08
TABELA KOMPLETACJI SYSTEMU WTRYSKU GAZU CNG E.S.I.
kod
6, 8 cyl.
4 cyl.
nazwa
(1)
Zestaw sekwencyjnego wtrysku gazu
CNG E.S.I. - cennik A
SMrs0414xx.S.ANA.CNG.M
(1)
SMrs0623xx.S.ANA.CNG.M
- dla 6 cyl.
SMrs0824xx.S.ANA.CNG.M
- dla 8 cyl
Wiązka odłączenia wtryskiwaczy
AE Kf144... benzyny - cennik A
(2)
dobór elementów
w zależności od typu
zastosowanego zbiornika
EMM7474
Butla
cylindryczna
Butla
... szt.
Stelaż butli
... szt.
Zawór typu VBE
... szt.
EMM7252/... Kabel do zaworu VBE
WR3748M
- 2 szt. (dla 5-6-8 cyl.)
1 szt.
... szt.
1 szt.
Zaślepka do zaworu VBE
(1) - system wtrysku gazu dobiera się indywidualnie dla danego samochodu,
(2) - wiązkę rozłączającą dobrać w zależności od rodzaju podłączenia wtryskiwaczy benzyny (AE KF 144-BOSCH
STANDARD, AE KF 144 INV- BOSCH ODWROTNA, AE KF 144U- UNIWERSALNA (bez wtyczek),
* układy wtrysku gazu E.S.I. mogą być montowane tylko i wyłącznie przez zakłady, które odbyły w
tym zakresie szkolenie w firmie ELPIGAZ lub u autoryzowanych dystrybutorów ELPIGAZ.
8
DT ESI.01.C-06.08
Budowa systemu wtrysku gazu E.S.I. :
System wtrysku gazu E.S.I. jest nowoczesnym urządzeniem przeznaczonym do zasilania silników pojazdów
samochodowych mieszaniną gazu propan-butan (LPG).
System wtrysku gazu E.S.I. z wtryskiwaczami STELLA IG1 działa na tej samej zasadzie co system wtrysku gazu E.S.I.
wtryskiwaczami . Różnice polegają tylko w rodzaju zastosowanych wtryskiwaczy i okablowania.
System sekwencyjnego wtrysku gazu E.S.I. jest nowoczesnym urządzeniem przeznaczonym do zasilania silników
pojazdów samochodowych mieszaniną gazu propan-butan (LPG). Nazwa STELLA pochodzi od skrótu funkcji które to
urządzenie spełnia - SequenTiaL vaLve Aplication .
System wtrysku gazu E.S.I. wykorzystuje sygnały sterujące wtryskiwaczami benzyny do wyznaczenia czasu otwarcia
wtryskiwaczy gazu - oddzielnie dla każdego cylindra.
Takie rozwiązanie umożliwia z jednej strony uproszczenie podłączeń elektrycznych (nie podłącza się sondy Lambda ,
TPS-u, emulatorów sondy lambda lub EOBD, itd.), a z drugiej strony pozwala na osiągnięcie bardzo niskich nie
spotykanych dotąd wyników emisji spalin i doskonałych osiągów silnika zasilanego gazem porównywalnych z zasilaniem
benzyną.
W skład systemu sekwencyjnego wtrysku gazu E.S.I. (rys. 2) wchodzą:
1. Jednostopniowy reduktor parownik Vega-i lub Cometa-i (1) (kod: SWVEGAI lub SWCOMETAI) ze zintegrowanym
elektrozaworem gazu,
2. Filtr szeregowy fazy lotnej gazu (2) (kod: MME 7016),
3. Zespół wtryskiwaczy (5) ,
a1) zespół wtryskiwaczy STELLA IF Verde - (R=2 ohm) - do dysz kalibrowanych od 1.3 do 4.0 mm (SWX32xx):
- wtryskiwacze dwusekcyjne : SW822.IFV,
- wtryskiwacze trzysekcyjne : SW823.IFV,
- wtryskiwacze czterosekcyjne : SW824.IFV,
a2) zespół wtryskiwaczy STELLA IF1 - (R=2 ohm) - do dysz kalibrowanych od 1.3 do 4.0 mm (SWX30xx):
- wtryskiwaczy: dwusekcyjny - SW822.IF1, trzysekcyjny - SW823.IF1, czterosekcyjny - SW824.IF1,
b1) zespół wtryskiwaczy STELLA IG Verde- (R=3 ohm) - do dysz kalibrowanych od 1.3 do 4.0 mm (SWX32xx):
- wtryskiwacze dwusekcyjne : SW832.IGV,
- wtryskiwacze trzysekcyjne : SW833.IGV,
- wtryskiwacze czterosekcyjne : SW834.IGV,
b2) zespół wtryskiwaczy STELLA IG1- (R=3 ohm) - do dysz kalibrowanych od 1.3 do 4.0 mm (SWX30xx):
- wtryskiwaczy: dwusekcyjny - SW832.IG1, trzysekcyjny - SW833.IG1, czterosekcyjny - SW834.IG1,
c) zespół wtryskiwaczy STELLA I-Plus - (R=3 ohm) - do dysz kalibrowanych od 1.8 do 3.0 mm (SWX36xx):
- wtryskiwacze dwusekcyjne : SW602.IP1,
- wtryskiwacze trzysekcyjne : SW603.IP1,
- wtryskiwacze czterosekcyjne : SW604.IP1,
d) zespół wtryskiwaczy ElisaHD - SW5344HD - do dysz kalibrowanych od 1.0 do 4.0 mm (SWX31xx)
4. Dysze kalibrowane (8) - mocowane w bloku wtryskiwacza, dobrane do określonego rodzaju wtryskiwacza
e) nyple do kolektora ssącego (6) (kod :SW 3000),
f) króciec podciśnieniowy (10) (kod WR 3806),
g) sterownik E.S.I.(ECU GAZ) (9) dla 4 cyl. (E.S.I Nord -AE2005, E.S.I POWER -AE2001PC, E.S.I. EOBD - 2001E,
E.S.I. 2001NB), dla 5, 6, 8 cyl. : E.S.I. 568 - AE2568,
- przełącznik wyboru paliwa (14),
-wiązki podstawowe podłączające: sygnały sterujące, przełącznik wyboru paliwa, elektrozawory, wtryskiwacze gazowe,
- sensor ciśnienia gazu (8) (kod :AE 025),
- czujnik temperatury gazu (11),
h) wiązki odłączające wtryskiwacze benzyny (7) - UWAGA!!! dla E.S.I. EOBD, E.S.I 2001NB oraz E.S.I. 568 należy
zastosować odpowiednie wiązki (nie znajdują się w zestawie należy je oddzielnie zamawiać) (7a) 9 (Nie dotyczy E.S.I.
POWER, E.S.I. Nord) - w zależności od typu zastosowanych wtryskiwaczy i ich sterowania,
-wiązka typu BOSCH standard (kod :AE KF 144),
-wiązka typu BOSCH odwrócona (kod: AE KF 144INV),
-wiązka uniwersalna (kod: AE KF 144U),
i) przewody gazowe,
- przewód gazowy D17 (kod: WP 417/L),
- przewód gazowy D6 (kod :WP 406/L) do połączenia nypli(6) z dyszami kalibrowanymi (5),
- przewód gazowy D3,2 (kod: WP 403/L) do połączenia króćca wychodzącego z czujnika temperatury gazu (11) na
wtryskiwaczu (5) z czujnikiem ciśnienia (8),
j) przewód podciśnieniowy D5 (kod :WP 105) do podłączenia reduktora (2), trójnika do podciśnienia (4) i króćca
podciśnienia (10),
k) elementy dodatkowe:
- woreczek uzupełniający STELLA (trójnik, króćce, obejmy, uchwyty, konektory),
-woreczek montażowy do gamma kitu (trójniki wodne, łapki do przewodów gazowych, śruby, obejmy do przewodów
wodnych, obejmy do przewodów gazowych),
9
DT ESI.01.C-06.08
ELEMENTY SKŁADOWE SYSTEMU
WTRYSKU E.S.I. Z WTRYSKIWACZAMI ELISA
ELEMENTY SKŁADOWE SYSTEMU WTRYSKU E.S.I. Z WTRYSKIWACZAMI ELISA
9
do ECU benzyny
14
7a
niebiesko-czarny
niebieski
7
czerwono-czarny
czerwony
zielono-czarny
C
D
B
A
wtryskiwacze benzyny
zielony
żółto-czarny
żółty
biaіo-czerwony[+15] (+)
(-)
(+)
(-)
(+)
(-) (+)
dot. 4 cyl.: E.S.I. EOBD (AE 2001E), E.S.I.2001NV
6 cyl.: E.S.I. 568,(AE2568) - x2 szt.
(-)
dot. 4 cyl.
dla E.S.I Nord (AE2005)
dla E.S.I POWER (AE2001PC)
wtryskiwacze benzynowe
8
12
wyjście gazu
2
1
11
5
3
D
C B A
13
wejście gazu
ze zbiornika
odpływ cieczy z
układu chłodzenia
dopływ cieczy z
układu chłodzenia
6
10
4
przewody gazowe
przewody podciśnieniowe
przewody elektryczne
Rys.1. Elementy składowe systemu wtrysku gazu E.S.I. z wtryskiwaczami ELISA HD z reduktorem Vega-i.
1- zawór gazu 2- jednostopniowy reduktor parownik Vega-i lub Cometa-i zintegrowany z elektrozaworem gazu ,3 - filtr
szeregowy fazy lotnej gazu, 4 - trójnik do podciśnienia, 5 - wtryskiwacz ELISA HD 4-sekcyjny, 6 - nyple do kolektora, 7 wiązka rozłączająca wtryskiwacze benzyny - (nie dotyczy tylko E.S.I. Nord), 8 - sensor ciśnienia , 9 - sterownik ECU GAZ ,
10- króciec podciśnieniowy, 11 - czujnik temperatury gazu , 12- wiązka dodatkowa sterowania wtryskiwaczami ELISA HD
dla systemu E.S.I. HD Power, 13 - dysze kalibrowane, 14 - przełącznik wyboru paliwa,
10
DT ESI.01.C-06.08
ELEMENTY SKŁADOWE SYSTEMU WTRYSKU GAZU
E.S.I. Z WTRYSKIWACZAMI STELLA IG1
ELEMENTY SKŁADOWE SYSTEMU WTRYSKU GAZU E.S.I. Z WTRYSKIWACZAMI STELLA IG1
9
do ECU benzyny
14
7a
niebiesko-czarny
niebieski
7
czerwono-czarny
czerwony
zielono-czarny
C
D
B
A
zielony
żółto-czarny
żółty
biaіo-czerwony[+15] (+)
wtryskiwacze benzyny
(-)
(+)
(-)
(+)
(-) (+)
(-)
dot. 4 cyl.: E.S.I. EOBD (AE 2001E), E.S.I.2001NB
6 cyl.: E.S.I. 568,(AE2568) - x2 szt.
dot. 4 cyl.
dla E.S.I Nord (AE2005)
wtryskiwacze benzynowe
dla E.S.I POWER (AE2001PC)
8
D
A
11
13
2
wejście gazu
B
5
3
wyjście gazu
C
1
ze zbiornika
odpływ cieczy z
układu chłodzenia
dopływ cieczy z
układu chłodzenia
6
10
4
przewody gazowe
przewody podciśnieniowe
przewody elektryczne
Rys.2. Elementy składowe systemu wtrysku gazu E.S.I. z wtryskiwaczami STELLA IG1 i reduktorem Vega-i.
1- elektrozawór gazu, 2- jednostopniowy reduktor parownik Vega-i lub Cometa-i zintegrowany z elektrozaworem gazu ,
3 - filtr szeregowy fazy lotnej gazu, 4 - trójnik do podciśnienia, 5 - wtryskiwacz -4-sekcyjny ,6 - nyple do kolektora
ssącego, 7 - wiązka rozłączająca wtryskiwacze benzyny - dotyczy tylko E.S.I. EOBD, E.S.I. 2001NB, E.S.I. 568 (nie
dotyczy E.S.I. Nord, E.S.I. Power), 8 - sensor ciśnienia , 9 - sterownik ECU GAZ, 10- króciec podciśnieniowy, 11 - czujnik
temperatury gazu, 13 - dysze kalibrowane ,
14- przełącznik wyboru paliwa,
11
DT ESI.01.C-06.08
ELEMENTY SKŁADOWE
SYSTEMU E.S.I.
ZALECENIA PRZED MONTAŻEM
Uwaga:
Przed przystąpieniem do montażu systemu wtrysku gazu E.S.I. , a najpóźniej przed przystąpieniem do kalibracji systemu
wtrysku, należy w poniższej tabeli zapisać parametry pracy silnika na benzynie a w szczególności:
- czas otwarcia wtryskiwaczy benzyny na biegu jałowym T.wtr.benz.na.b.jał- odczyt z programu diagnostycznego
"ELPIGAZN” (T.wtr.benz.),
- "Fast Fuel Trim" i" Slow Fuel Trim" (w przypadku gdy pojazd jest wyposażony w EOBD)- odczyt z testera OBD,
Następnie po autokalibracji lub po wgraniu pliku dedykowanego należy zapisać parametry silnika pracującego na gazie
(patrz tabela).Parametry te mają na celu porównanie pracy silnika na benzynie przed montażem systemu wtrysku gazu (lub
bezpośrednio po montażu instalacji) z pracą silnika na gazie po uruchomieniu systemu E.S.I.
UWAGA!!!
Przed odczytem parametrów zarówno na gazie jak i na benzynie należy doprowadzić silnik do wymaganej temperatury
pracy - min. 80 °C.
Dane te są także pomocne przy dalszym serwisowaniu systemu wtrysku gazu.
TABELA DANYCH
SERWISOWYCH
NR REJ.
DANE POJAZDU
ILOŚĆ ZAWORÓW
ILOŚĆ CYLINDRÓW
MARKA
POJEMNOŚĆ (ccm3)
KOD SILNIKA
ROK PRODUKCJI
MODEL
MOC (KW)
Przebieg
DATA
Benzyna
E.S.I. -GAZ
L.P.
Montażu Pomiarów
Dysze
T.wtr.benz. Slow Fuel Fast Fuel
UWAGI
DelP. T.wtr.benz. T.wtr.gaz.
na b.jał.
Trim
Trim
kalibrowane gazu na b.jał. na b.jał.
d
(mm)
(bar) (ms)
(km)
(ms)
(ms)
%
%
UWAGI
12
DT ESI.01.C-06.08
ELEMENTY SKŁADOWE
SYSTEMU E.S.I.
1. Reduktor parownik Vega-i i Cometa-i.
Reduktor-parownik Vega-i i Cometa-i służą do rozprężania i odparowania ciekłej mieszaniny gazu propan-butan (LPG).
Są to reduktory jednostopniowe o ciśnieniu roboczym [Pvap] zmieniającym się w zależności od podciśnienia w kolektorze
ssącym [MAP] (określającego obciążenie silnika) tak, aby różnica ciśnień Cisn.gas=0.95 +/-0,05 bar dla systemu Stella,
Cisn.gas=1.2 +/- 0,05 bar dla systemu Elisa HD [DelP.=Pvap - MAP] . Odparowanie LPG wymaga dostarczenia energii
cieplnej do parownika. Ciepło potrzebne do odparowania LPG dostarczane jest z układu chłodzenia silnika.
Ciekły gaz przechodzi pod ciśnieniem przez filtr LPG a następnie przez elektrozawór gazu, dalej po otwarciu
elektrozaworu gazu przez kanał zasilający na reduktorze dostaje się do komory redukcyjnej, gdzie następuje jego
odparowanie.
1.1 MONTAŻ REDUKTORA LPG
1 - Mocowanie reduktora LPG Vega-i, Cometa-i.
Reduktor montuje się w komorze silnika, powinien być solidnie zamocowany do karoserii lub do podwozia
samochodu (zabronione jest mocowanie do silnika lub innych urządzeń wewnętrznych).
Do zamocowania reduktora należy użyć śruby znajdującej się w pokrywie tylnej oraz uchwytu reduktora załączonego
do zestawu.
UWAGA
Podczas instalowania reduktora należy przestrzegać niżej wymienionych zaleceń:
- mocować reduktor tak aby był łatwy dostęp do filtra LPG #5 i śruby regulacyjnej ciśnienia #7 (rys. 3,4),
- instalować w odległości nie mniejszej niż 150 mm od elementów układu wydechowego i od tłumika, jeżeli ta
odległość byłaby mniejsza (ale jednak większa niż 75 mm , należy wstawić pomiędzy te elementy przegrodę z
blachy lub z materiału o równoważnych właściwościach izolacyjnych, o grubości nie mniejszej niż 1 mm),
- instalować w miejscu poniżej górnego poziomu cieczy w chłodnicy,
- w miarę możliwości instalować z wyjściem gazu (GAS OUT) #4 (rys. 3,4), u góry
4.WYJŚCIE GAZU
(GAS OUT)
1.ELEKTROZAWÓR GAZU
8.ZAWÓR NADCIŚNIENIOWY
ZEWNĘTRZNY (zależnie od
wersji)
MIEJSCE NA CZUJNIK
TEMPERATURY REDUKTORA
2.PODŁĄCZENIE PŁYNU
CHŁODZĄCEGO
3.WEJŚCIE GAZU
ZE ZBIORNIKA
(WATER)
(LPG IN)
-
KRÓCIEC PODCIŚNIENIA
(KOMPENSACJA CISNIENIA)
+
7.ŚRUBA REGULACJI
CIŚNIENIA
5.FILTR LPG
44 9
TRÓJNIK
PODCIŚNIENIA
5
6.KOREK SPUSTU
ZANIECZYSZCZEŃ
2.PODŁĄCZENIE PŁYNU
CHŁODZĄCEGO
(WATER)
RYS
NR
NAZWA
ELEKTROZAWÓR GAZU
1
1a CEWKA ELEKTROZAWORU 12V 17W
1b TŁOCZEK DWUSTOPNIOWY
(PILOTATO) kpl. RGEG2082
1b1 TRZPIEŃ ELEKTROZAWORU D12
"VACUM"
(DO SENSORA
CIŚNIENIA)
LUB
WYPROWADZIĆ PRZEWÓD PONIŻEJ
KOMORY SILNIKA TAK ABY W PRZYPADKU
OTWARCIA ZAWORU NADCIŚNIENIOWEGO
GAZ NIE MIAŁ KONTAKTU Z ELEMENTAMI
GORĄCYMI I ELEKTRYCZNYMI
3
KRÓCIEC PODCIŚNIENIA
(KRÓCIEC KOMPENSACJI)
do silnika
KRÓCIEC ODPROWADZAJĄCY GAZ
5
ILOŚĆ
SZT.
KOD
MVAT3752
EV4010.19B
1
1
EV4010.19B1
1
1b2 TŁOCZEK 6kt9
EV4010.19B2
1
1c ŚRUBA M4x10
3 WEJŚCIE GAZU VEGA
3a WEJŚCIE GAZU D6 (STANDARD)
PC1M4010
1
EV4031
1
EV4012
1
EV4017K
1
EV4017P
1
EV4022K
EV4022P
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3b WEJŚCIE GAZU VEGA D8
4
WYJŚCIE GAZU
4a WYJŚCIE GAZU KĄTOWE D17
(STANDARD) VEGA
4b WYJŚCIE GAZU PROSTE D17 VEGA
4c WYJŚCIE GAZU KĄTOWE D19 VEGA
4d WYJŚCIE GAZU PROSTE D19 VEGA
FILTR LPG
5
5a POKRYWA FILTRA LPG
5b ŚRUBA M8
5c PODKŁADKA D8
5d O-RING 34,6x2,62
5e WKŁAD FILTRA LPG D32-h19
5d O-RING 26,7x1,78
EV4023
EV4021
EV4003
EV4024
MME580V
EV4026
Rys. 3.Podłączenie reduktora Vega-i.
13
DT ESI.01.C-06.08
ELEMENTY SKŁADOWE
SYSTEMU E.S.I.
2 - Po zamocowaniu reduktora przystąpić do podłączenia przewodów:
- podłączyć przewody wodne do małego obiegu chłodzenia zasilającego nagrzewnicę. Wyjście wodne oznaczone jest jako
"WATER OUT",a wejście wodne oznaczone jako "WATER IN", należy je podłączyć za pomocą przewodów wodnych
przeznaczonych do układów chłodzenia silników poprzez trójniki wodne z przewodami doprowadzającymi i
odprowadzającymi płyn z nagrzewnicy, tak aby zapewnić przepływ cieczy przez reduktor bez względu na położenie
zaworu regulacyjnego zasilania nagrzewnicy.
- podłączyć przewód miedziany D6 lub D8 wysokiego ciśnienia ze zbiornika do gniazda wejścia gazu (LPG IN) #3
rys.3,4;
- podłączyć przewód niskiego ciśnienia D17 lub D19 do króćca wyjścia gazu (GAS OUT) #4 rys. 3,4;
UWAGA: Oczyścić miedziane przewody gazowe przed ich podłączeniem do reduktora, aby zapobiec dostaniu się
zanieczyszczeń do wnętrza reduktora, lub ograniczeniom w dopływie gazu.
-podłączyć przewód kompensacji ciśnienia łącząc króciec podciśnienia na reduktorze z króćcem podciśnienia
zamontowanym w kolektorze ssącym (za przepustnicą),
-podłączyć przewód odprowadzający gaz z zaworu nadciśnieniowego reduktora (dotyczy reduktorów z zewnętrznym
zaworem nadciśnienia) łącząc króciec zaworu nadciśnieniowego z oddzielnym króćcem do odprowadzenia gazu
zamontowanym na kolektorze ssącym lub odprowadzić w dół komory silnika,
3 - Podłączyć elektrycznie cewkę zaworu gazu - połączyć przewody zasilające elektrozawory gazu do cewki reduktora
wg schematu danej instalacji (nie łączyć przewodu masowego z elementami reduktora).
1.2. REGULACJA REDUKTORA LPG Vega-i, Cometa-i.
OSTRZEŻENIE: NIE ZBLIŻAĆ SIĘ DO SILNIKA Z ZAPALONYM PAPIEROSEM, WOLNYM OGNIEM
LUB URZĄDZENIAMI, KTÓRE MOGĄ SPOWODOWAĆ ISKRĘ.
MIEJSCE NA CZUJNIK
TEMPERATURY REDUKTORA
4.WYJŚCIE GAZU
(GAS OUT)
1.ELEKTROZAWÓR GAZU
2.PODŁĄCZENIE PŁYNU
CHŁODZĄCEGO
(WATER)
Reduktor Vega-i, Cometa-i jest
kalibrowany fabrycznie podczas
kontroli jakości na linii
produkcyjnej.
Reduktor wyposażony jest w śrubę
regulacji ciśnienia roboczego #7,
rys.3,4,
1 - Sprawdzenie szczelności
połączeń po podłączeniu
przewodów (wg. opisu1.1-2) przed
uruchomieniem silnika.
- otworzyć dopływ gazu ze zbiornika
do reduktora,
- podać zasilanie na przewód plusowy
zasilający elektrozawór gazu bez
uruchomienia silnika i upewnić się
czy nie ulatnia się gaz na wykonanych
złączach,używając detektora wycieku
gazu lub środka pianotwórczego.
5.FILTR LPG
6.KRÓCIEC PODCIŚNIENIA
(KOMPENSACJA CIŚNIENIA)
TRÓJNIK
PODCIŚNIENIA
3.WEJŚCIE GAZU
ZE ZBIORNIKA
(LPG IN)
2.PODŁĄCZENIE PŁYNU
CHŁODZĄCEGO
(WATER)
7.ŚRUBA REGULACJI
CIŚNIENIA
"VACUM"
DO SENSORA
CIŚNIENIA
do silnika
Rys. 4.Podłączenie reduktora Cometa-i wersja 01W.
OSTRZEŻENIE: NIE DOTYKAĆ LUŹNYMI PRZEWODAMI ELEKTRYCZNYMI BIEGUNÓW
AKUMULATORA CELEM PRZEPROWADZENIA PRÓBY! MOŻE TO SPOWODOWAĆ POWSTANIE
ISKRY!
2 - Uruchomić silnik (na benzynie) i doprowadzić do normalnej temperatury pracy.
3 - Podłączyć analizator spalin lub miernik sygnału Lambda (w przypadku pojazdu z katalizatorem) i sprawdzić,
czy wskazania na benzynie są prawidłowe.
4 - Załadować plik kalibracji do sterownika ECU GAZ lub dokonać odpowiedniej konfiguracji i autokalibracji.
5 - Przejść na zasilanie gazem.
6 - Sprawdzić ciśnienie robocze reduktora na biegu jałowym (w programie diagnostycznym)
(powinno wynosić Cisn.gas=0.95 +/-0,05 bar dla systemu Stella, Cisn.gas=1.2 +/- 0,05 bar dla systemu Elisa HD).
7 - Kontrola szczelności - przy silniku pracującym na gazie sprawdzić szczelność używając detektora wycieku
gazu lub środka pianotwórczego w miejscu połączenia miedzianego przewodu (zasilającego) D6 lub D8 (wyjście gazu
z wielozaworu, wejście gazu do reduktora), filtr LPG (pokrywy filtra LPG, wokół śruby elektrozaworu gazu), na
wyjściu gazu z reduktora na złączach gazu (filtr, wtryskiwacz, redukcje, trójniki).
14
DT ESI.01.C-06.08
ELEMENTY SKŁADOWE
SYSTEMU E.S.I.
1.3. - PRZEGLĄDY I KONSERWACJA reduktorów LPG Vega-i, Cometa-i
1. Po przebiegu 1000-1500 kilometrów należy dokręcić śruby mocujące pokrywy wodną i gazową reduktora momentem
5 Nm, a następnie sprawdzić i wyregulować ciśnienie robocze na reduktorze zgodnie z wymaganiami (wg. opisu 1.2.pkt.6).
2. Wymiana filtra LPG - należy dokonywać co 15 tyś km. (nie rzadziej niż raz na 12 miesięcy).
W celu wymiany wkładu filtra LPG w reduktorze Vega-i (rys. 5), Cometa-i (rys. 6) należy:
a) zamknąć dopływ gazu do silnika,
- przy pracującym silniku zamknąć wypływ gazu ze zbiornika za pomocą zaworu ręcznego znajdującego się na zbiorniku
- po zatrzymaniu silnika w wyniku braku paliwa (gazu) wyłączyć zapłon
b) wymienić filtr LPG
- odkręcić śrubę #5b mocującą pokrywę filtra LPG #5a rys 5 i 6 aby wyjąć zanieczyszczony wkład filtra i oczyścić
komorę filtra w reduktorze, następnie włożyć nowy czysty wkład filtra. Zaleca się wymianę wkładu filtra LPG na
oryginalny wraz z o-ringami (zestaw serwisowy kod: EV665)
- po wymianie wkładu filtra LPG z powrotem przykręcić śrubę mocującą pokrywę filtra LPG,
c) sprawdzić szczelność instalacji zarówno przed uruchomieniem silnika jak i podczas pracy na gazie, po odkręceniu
zaworu na zbiorniku zgodnie z opisem 1.2.-7 (powyżej).
3.Po przebiegu 15 tys. km. (nie rzadziej niż raz na 12 miesięcy lub w razie konieczności częściej) należy dokonać serwisu
elektrozaworu gazu #1 rys.3 i 4.
a) zamknąć dopływ gazu do silnika - jak w 1.3.-pkt.2.a.
b) serwis elektrozaworu gazu polega na odkręceniu cewki elekrtozaworu za pomocą klucza 6kt. 7mm, następnie
odkręceniu trzpienia elektrozaworu gazu ( za pomocą klucza nasadowego kod: WR6803) i oczyszczenia z
nagromadzonego nalotu tłoczka elektrozaworu oraz wnętrza trzpienia elektrozaworu (korpusu tłoczka) za pomocą
pędzelka i benzyny oczyszczonej, W razie konieczności należy wymienić tłoczek i korpus tłoczka na nowe.
c) zamontować elektrozawór na reduktorze
(5a) POKRYWA FILTRA LPG
(kod:EV4023)
d) sprawdzić szczelność - jak w 1.3.-pkt.7.
(5b) ŚRUBA M8 ZESTAW SERWISOWY
4. Co 15 tyś. km lecz nie rzadziej niż raz na 12
ŚRUBA
FILTRA LPG
(kod:EV4021)
MOCUJĄCA
kod: EV665
miesięcy, należy spuścić zanieczyszczenia które
osiadły w reduktorze odkręcając korek spustu
zanieczyszczeń #6, rys. 5. Operację tą
wykonywać na niepracującym ciepłym silniku.
5. Naprawa główna reduktora LPG Vega-i
(5c) PODKŁADKA D8
polega na wymianie:
(kod:EV4003)
- zestawu serwisowego reduktora Vega-i
(5d) O-Ring 34.6x2.62
(kod:EV4024)
kod: SW3140.VEGAI,
(5e) WKŁAD FILTRA LPG
- zestawu serwisowego filtra LPG kod: EV665
(5f) O-Ring 26.7x1.78
(kod:MME580)
- serwisie elektrozaworu (jak w 1.3.-pkt.3).
(kod:EV4026)
6. korek spustu zanieczyszczeń
Rys.5.Wymiana filtra LPG.
6. Naprawa główna reduktora LPG Comet-i
polega na wymianie:
- zestawu serwisowego reduktora Comet-i kod: SW3140.COMETAI,
- zestawu serwisowego elektrozaworu LPG kod: MME665
(5a) POKRYWA FILTRA LPG
(kod:EV4023)
(5b) ŚRUBA M8
(kod:EV4021)
8.ŚRUBA MOCUJĄCA
ZESTAW SERWISOWY
FILTRA LPG
kod: EV665
(5c) PODKŁADKA D8
(kod:EV4003)
(5d) O-Ring 34.6x2.62
(kod:EV4024)
(5e) WKŁAD FILTRA LPG
(kod:MME580)
(5f) O-Ring 26.7x1.78
(kod:EV4026)
Rys.6.Wymiana filtra LPG.
15
DT ESI.01.C-06.08
ELEMENTY SKŁADOWE
SYSTEMU E.S.I.
2. Sensor ciśnienia.
Sensor ciśnienia (4) (kod: AE 025) rys. 7, który znajduje się w komplecie ze sterownikiem ECU GAZ E.S.I. , montuje się
pionowo powyżej poziomu wtryskiwacza gazu i reduktora w miejscu umożliwiającym podłączenie następujących sygnałów :
- podciśnienia "MAP" z kolektora ssącego (połączenie przewodem podciśnieniowym D5 poprzez trójnik podciśnienia (5)
łączący też kompensację dla reduktora (1),
- ciśnienia gazu "Pvap" z magistrali wtryskiwaczy (3) rys.7 (połączenie przewodem gazowym D3,2 z wyjściem na czujniku
temperatury montowanym na magistrali wtryskiwaczy gazu),
- podłączenia przewodów elektrycznych do sterownika ECU GAZ E.S.I.,
1.Sensor ciśnienia służy do pomiaru różnicy ciśnień "DelP." (DelP.=Pvap-MAP) oraz podciśnienia MAP (dla czujnika AE 025) .
2.Aby uzyskać odczyt "DelP." należy do odpowiednich króćców sensora ciśnienia (4) podłączyć przewody:
a) podciśnienie z kolektora ssącego - pobrane tuż za przepustnicą powietrza (między przepustnicą a kolektorem
dolotowym), podciśnienie to określa aktualne obciążenie silnika (MAP),
-połączenie króćca kompensacji na reduktorze (1) rys. 7 przez trójnik podciśnienia (5) za pomocą przewodu podciśnieniowego
D5
(kod: WP 105) -zapewnia kompensację ciśnienia (Pvap) na wyjściu z reduktora względem ciśnienia w kolektorze ssącym ,
-przewód D5 biegnący z trójnika podciśnienia (5) do króćca podciśnienia (8) na kolektorze ssącym ,
-połączenie króćca podciśnienia na czujniku ciśnienia z trójnikiem podciśnienia (5) (kod: WR 3807) za pomocą przewodu
gazowego D3,2 (kod: WP 403/L),
b) ciśnienie gazu na magistrali gazu za pomocą przewodu gazowego D3,2 (kod: WP 403/L),
3.Montaż króćca podciśnienia na kolektorze ssącym.
a) króciec podciśnienia (8) montuje się w kolektorze ssącym jak najbliżej przepustnicy powietrza (za przepustnicą) w miejscu
reprezentatywnym dla podciśnienia wszystkich cylindrów. Podczas montażu należy zwrócić uwagę na to aby po zamontowaniu
króćca podciśnienia przepustnica mogła się całkowicie otworzyć ,
b) technologia montażu króćca podciśnienia,
- ustalić wstępnie miejsce montażu króćca podciśnienia na kolektorze ssącym,
- przed wykonaniem otworu pod króciec podciśnienia (8) należy zdemontować kolektor ssący w celu zapobieżenia
przedostania się wiórów do wnętrza silnika, demontaż kolektora należy dokonać po wcześniejszym wyznaczeniu miejsc
osadzenia nypli (7) doprowadzających gaz z wtryskiwaczy do kolektora ssącego,
-wykonać otwór wiertłem D4,8 mm,
-otwór nagwintować gwintownikiem M6x1,
-króciec podciśnieniowy wkręca się w kolektor ssący uszczelniając go poprzednio taśmą teflonową,
-po wkręceniu króćca należy cały kolektor oczyścić z wiórów (sprężonym powietrzem) i po podłączeniu wszystkich
niezbędnych elementów zamontować na silniku,
4.Po podłączeniu przewodów należy zabezpieczyć je opaskami:
a) na przewodzie podciśnieniowym odpowiednimi obejmami,
b) na przewodzie gazowym prowadzącym od magistrali gazu do sensora ciśnienia opaskami D 9mm (kod:WR6609),
AE 025
3
ciśnienie
gazu i podciśń
(sygn.el.)
1
[Pvap]
2
4
6
D=3.2mm
5
[Map]
7
8
D=5mm
[DelP]=[Pvap-MAP]
1-reduktor parownik Vega-i lub
Cometa-i,
2-filtr szeregowy fazy lotnej gazu,
3-wtryskiwacze gazu,
4-sensor ciśnienia ,
5-trójnik podciśnienia WR3807,
6-dysze kalibrowane,
7-nypel do kolektora ssącego,
8-króciec podciśnieniowy WR3806,
przewody gazowe
przewody podciśnieniowe
przewody elektryczne
Rys.7.Schemat podłączenia sensora ciśnienia i przewodów gazowych oraz zabezpieczenia przewodów opaskami.
16
DT ESI.01.C-06.08
ELEMENTY SKŁADOWE
SYSTEMU E.S.I.
3. WTRYSKIWACZE GAZU
W systemie wtrysku gazu E.S.I. można zastosować różne typy wtryskiwaczy gazu w systemie E.S.I.:
a) zespół wtryskiwaczy STELLA IF Verde, STELLA IF1- (R=2 ohm)
b) zespół wtryskiwaczy STELLA IG Verde, STELLA IG1- (R=3 ohm)
c) zespół wtryskiwaczy STELLA I-Plus - (R=3 ohm)
d) zespół wtryskiwaczy ElisaHD - SW5344HD
3.1. Wtryskiwacze ELISA HD.
1. W systemie E.S.I. wykorzystuje się blok wtryskiwaczy czterosekcyjny (kod :SW 5344HD) - składający się z
czterech sekcji wtryskiwaczy zamkniętych w jednej obudowie (rys.8) Po zaślepieniu sekcji D stosowany jako
trzysekcyjny (rys.9),
króciec wejścia gazu
czujnik temp. gazu
króciec wejścia gazu
SW 5344HD
SW 5344HD
dysze kalibrowane
(SW 31...)
Rys.8.Uzbrojenie wtryskiwaczy ELISA HD do silnika
czterocylindrowego.
czujnik temp. gazu
zaślepić kanał D
dysze kalibrowane
(SW 31...)
Rys.9.Uzbrojenie wtryskiwaczy ELISA HD do silnika
trzycylindrowego.
2. Serwis wtryskiwaczy ELISA i ELISA HD.
a) po przebiegu około 60 tysięcy kilometrów należy wymienić elementy robocze wtryskiwacza na znajdujące się
w zestawie serwisowym (kod: SW46HD34) według załączonej do niego instrukcji,
Po wymianie elementów roboczych wtryskiwacza zaleca się sprawdzenie równomierności wydatku
poszczególnych sekcji na stanowisku do kalibracji wtryskiwaczy gazu.
b) sprawdzenie cewek wtryskiwaczy ELISA HD.
W uzasadnionych przypadkach należy sprawdzić czy cewki wtryskiwacza mają wymaganą oporność (5.6 Ohm).
W tym celu należy sprawdzić oporność pomiędzy poszczególnymi PINAMI wtyczki wtryskiwaczy.
1
2
3
4
5
6
-rezystancja pomiędzy pin 1 i pin 3 -5.6 Ohm (kanał A),
-rezystancja pomiędzy pin 2 i pin 3 -5.6 Ohm (kanał B),
-rezystancja pomiędzy pin 5 i pin 4 -5.6 Ohm (kanał C),
-rezystancja pomiędzy pin 6 i pin 4 -5.6 Ohm (kanał D),
17
DT ESI.01.C-06.08
ELEMENTY SKŁADOWE
SYSTEMU E.S.I.
czujnik temperatury gazu
A
A
B
C
D
zaślepka
MIX8040
B
C
D
czujnik temperatury gazu
A
B
C
D
filtr szeregowy fazy
lotnej gazu
(kod:MME8016/11)
A
B
C
D
zaślepka
MIX8040
filtr szeregowy fazy
lotnej gazu
(kod:MME8016/11)
trójnik MIXX 4016
trójnik MIXX 4016
Rys.10.Uzbrojenie wtryskiwaczy ELISA HD do
silnika pięciocylindrowego.
Rys.11. Uzbrojenie wtryskiwaczy ELISA HD do
silnika sześciocylindrowego.
czujnik temperatury gazu
A
B
C
D
A
B
C
D
Zaślepka
MIX8040
filtr szeregowy fazy
lotnej gazu
(kod:MME8016/11)
trójnik MIXX 4016
Rys.12. Uzbrojenie wtryskiwaczy ELISA HD do
silnika ośmiocylindrowego.
18
DT ESI.01.C-06.08
ELEMENTY SKŁADOWE
SYSTEMU E.S.I.
3.2 Wtryskiwacze STELLA IGx, IFx (Verde, Ix1) .
3.2.1.W systemie wtrysku gazu STELLA IGx i STELLA IFx występują :
a) wtryskiwacze z wymiennymi dyszami kalibrowanymi (SWX32xx - Dk =1.3-4.0 mm), STELLA Verde :
- STELLA IFV (R= 2 ohm),
- STELLA IGV (R= 3 ohm),
b) wtryskiwacze z wymiennymi dyszami kalibrowanymi (SWX30xx - Dk =1.3-4.0 mm) STELLA Ix1 (stosowane do
czerwca 2008):
- STELLA IF1 (R= 2 ohm),
- STELLA IG1 (R= 3 ohm),
3.2.2.Wtryskiwacze STELLA IGx,IFx (Verde, Ix1) ze względu na ilość sekcji dzielą się na:
- zespół wtryskiwaczy dwusekcyjny -składający się z dwóch wtryskiwaczy na wspólnej magistrali, stosowane do
silników czterocylindrowych z dużym rozstawem cylindrów (silniki typu boxer np: Subaru) (rys.15), a także do silników
pięciocylindrowych (rys.17),
- zespół wtryskiwaczy trzysekcyjny - składający się z trzech wtryskiwaczy na wspólnej magistrali najczęściej stosowany
w silnikach trzycylindrowych , pięciocylindrowych (rys17), sześciocylindrowych (rys.18),
- zespół wtryskiwaczy czterosekcyjny -składający się z czterech wtryskiwaczy na wspólnej magistrali najczęściej
stosowany w silnikach czterocylindrowych (rys.14) i ośmiocylindrowych (rys.19) ,
STELLA IGV - VERDE
króciec wejścia gazu
czujnik temp. gazu
śruba
kalibracji
wymienne dysze
kalibrowane M8x1
kod: SWX32xx
Rys.13.Uzbrojenie zespołu wtryskiwaczy “STELLA IGV “VERDE”
zaślepka (kod MIX8040)
dysza kalibrowana SWX...
Rys.14.Uzbrojenie zespołu wtryskiwaczy “STELLA IGV”
kod: SW834.IGV do silnika czterocylindrowego.
czujnik temp. gazu
trójnik MIXX 4016
filtr szeregowy fazy
lotnej gazu
(kod:MME8016)
Rys.16.Zestaw serwisowy do sekcji wtryskiwacza
STELLA IGx, IFx (na jedną sekcję)
kod: SW863001.
Rys.15.Uzbrojenie wtryskiwaczy “STELLA IG1” do silnika
czterocylindrowego z wykorzystaniem 2 zespołów
wtryskiwaczy dwusekcyjnych (SW832.IG1).
Zalety wtryskiwaczy STELLA IGx, IFx:
- charakterystyka pracy zbliżona do charakterystyki pracy wtryskiwaczy benzynowych,
- utrzymują pełną szczelność po wyłączeniu,
- duży zakres wydatku (przepustowość),
- mało wrażliwe na zanieczyszczenia w gazie,
- prosty i tani serwis,
UWAGA!!!
Śrubami kalibracji (Rys.16.A)znajdującymi się na trzpieniu cewki nie można obracać gdyż spowoduje to
rozregulowanie wtryskiwaczy i konieczność ich ponownej kalibracji na specjalistycznym stanowisku.
19
DT ESI.01.C-06.08
ELEMENTY SKŁADOWE
SYSTEMU E.S.I.
zaślepka (kod MIX8040)
czujnik temperatury
gazu
czujnik temperatury
gazu
zaślepka (kod MIX8040)
zaślepka (kod MIX8040)
czujnik
temperatury
gazu
króćce wejścia gazu
króćce wejścia gazu
filtr szeregowy fazy
lotnej gazu
(kod:MME8016)
filtr szeregowy fazy
lotnej gazu
(kod:MME8016)
króćce wejścia gazu
filtr szeregowy fazy
lotnej gazu
(kod:MME8016)
trójnik MIXX 4016
trójnik MIXX 4016
trójnik MIXX 4016
Rys.17.Uzbrojenie wtryskiwaczy
Rys.19.Uzbrojenie wtryskiwaczy “STELLA IG1”
Rys.18.Uzbrojenie wtryskiwaczy
“STELLA IG1” do silnika pięciocylindrowego.“STELLA IG1” do silnika sześciocylindrowego.
do silnika ośmiocylindrowego.
cewka
blaszka cewki
pierścień
zabezpieczający
śruba kalibracji (nie regulować)
trzpień cewki
czujnik temperatury
gazu
sprężyna
przejściówka
tłoczek
króciec wejścia
gazu
dysza kalibrowane
Rys.20.Budowa wtryskiwacza “STELLA IG1” .
3.2.3.Wskazówki serwisowe.
Po przebiegu około 30 tysięcy kilometrów należy wymienić elementy robocze wtryskiwacza (we wszystkich sekcjach)
na znajdujące się w komplecie serwisowym (kod: SW863001) według załączonej do niego instrukcji. Zestaw serwisowy
wtryskiwacza Stella (SW863001) zawiera elementy tylko dla naprawy 1 sekcji wtryskiwacza.
1.Wymiana cewek- aby wymienić cewkę należy wyjąć pierścień zabezpieczający znajdujący się na trzpieniu cewki
(Rys.20),
2.Wymiana zestawów serwisowych :
- STELLA IGx, IFx -aby wymienić zestaw serwisowy należy zdjąć pierścień zabezpieczający znajdujący się na
trzpieniu cewki (UWAGA !!! nie wykręcać śruby kalibracji z trzpienia cewki), zdjąć cewkę, odkręcić trzpień cewki,
wymienić elementy znajdujące się w zestawie serwisowym, a następnie złożyć wszystkie elementy w odwrotnej
kolejności niż przy demontażu(Rys.20),
UWAGA !!! Każdorazowo po wymianie zestawów serwisowych niezbędna jest kalibracja wtryskiwaczy na
specjalistycznym stanowisku.
20
DT ESI.01.C-06.08
ELEMENTY SKŁADOWE
SYSTEMU E.S.I.
3.3. Wtryskiwacze STELLA I-Plus.
W ofercie Elpigaz dostępne są wtryskiwacze gazu (LPG, CNG) nowej generacji STELLA I-Plus których producentem
jest firma AEB światowy lider w zakresie produkcji urządzeń elektronicznych do zasilania samochodów gazem.
Wtryskiwacz STELLA I-Plus w zestawieniu z reduktorem LPG gwarantującym duży wydatek oraz bardzo dobre
podgrzanie gazu (np. Vega-i) pozwala zapobiec większości napotkanych trudności począwszy od kalibracji instalacji w
samochodzie a skończywszy na wymianie zestawu serwisowego wtryskiwacza. Wtryskiwacze STELLA I-Plus są
chronione międzynarodowymi patentami i posiadają następujące zalety:
- zachowanie równomiernych wydatków na wszystkich sekcjach w czasie eksploatacji,
- niezmienna charakterystyka pracy w czasie eksploatacji (równomierne i stabilne wydatki),
- uzyskanie po przeprowadzeniu autokalibracji precyzyjnego dawkowania gazu w szerokiej gamie aut
(ze sterownikami E.S.I. firmy AEB) bez konieczności dokonywania korekt na mapie składu mieszanki,
- szeroki zakres zastosowania dla różnych pojemności silników przez dobór dysz kalibrowanych,
- unifikacja złączy elektrycznych (zastosowanie wtyczek z systemu STELLA),
- prosty i tani serwis (tylko wymiana O-Ringów w dyszach kalibrowanych) - bez potrzeby kalibracji wtryskiwaczy,
- niewrażliwe na zanieczyszczony gaz,
- szeroki zakres ciśnień roboczych (do 10 bar) zapewniający stabilną pracę systemu,
3.3.1.SILNIKI 4 CYLINDROWE:
Wszystkie elementy niezbędne do uzbrojenia wtryskiwacza dla silnika 4 cyl. (z wyjątkiem dysz
kalibrowanych) znajdują się w woreczku akcesorii wtryskiwaczy I-Plus 4 cyl. kod SW654. Uzbrojenie
polega na przykręceniu sensora temperatury do korpusu wtryskiwacza za pomocą śruby M5 (klucz T4),
króćca wyjścia gazu do czujnika ciśnienia, króćca doprowadzającego gaz i amortyzatorów drgań. Po
uzbrojeniu zespołu wtryskiwaczy I-Plus elementami z woreczka akcesorii wtryskiwaczy I-Plus należy dobrać
odpowiednie dysze kalibrowane I-Plus (na podstawie tabeli doboru dysz str.27) i wkręcić do wtryskiwacza
(wszystkie tym samym momentem 9 Nm).
do czujnika ciśnienia
zaślepka
M12x1.25*
czujnik temperatury gazu
KOD AE369A*
króciec doprowadzający
gaz D17
???????????? ?
? ??????
do czujnika ciśnienia
króciec
doprowadzający
gaz D17*
czujnik temperatury
gazu KOD AE369A*
króciec
doprowadzający
gaz D17*
dysze kalibrowane
SWX36xx
Rys. 21. Uzbrojenie bloku wtryskiwaczy czterosekcyjnych I-Plus
dla silnika czterocylindrowego kod: SW604+SW654.
zaślepka M12x1.25*
króciec
doprowadzający
gaz D17*
Rys.22. Konfiguracja dwusekcyjnych wtryskiwaczy I-Plus
dla silnika czterocylindrowego typu Boxer
*-znajduje sie w woreczku montazowym dla 4 cyl. SW654.
3.3..2.SILNIKI 8 CYLINDROWE UKŁAD V:
Wszystkie elementy niezbędne do uzbrojenia wtryskiwacza dla silnika 8 cyl. (z wyjątkiem dysz kalibrowanych)
znajdują się w woreczku akcesorii wtryskiwaczy I-Plus 8 cyl. kod SW658. Uzbrojenie wtryskiwacza polega na
przykręceniu, króćca wyjścia gazu do sensora ciśnienia, króćca doprowadzającego gaz D17, zaślepki D8 w otwór w
środku wtryskiwaczy, amortyzatorów drgańi zaślepki M12x1.25. Następnie należy uzbroić rozdzielnik wkręcając króćce
doprowadzające gaz D17, czujnik temperatury AEB za pomocą śruby M5 (T4) oraz zaślepki M12x1.25. Uzbrojeniu w
pozostałe elementy według rysunku. Po uzbrojeniu zespołu wtryskiwaczy I-Plus elementami z woreczka akcesorii
wtryskiwaczy I-Plus 8 cyl. należy dobrać odpowiednie dysze kalibrowane (na podstawie tabeli doboru dysz str.27) i
wkręcić do wtryskiwaczy (wszystkie tym samym momentem 9 Nm).
21
DT ESI.01.C-06.08
ELEMENTY SKŁADOWE
SYSTEMU E.S.I.
3.3.3.SILNIKI 6 CYLINDROWE UKŁAD V:
Wszystkie elementy niezbędne do uzbrojenia
zaślepka
wtryskiwacza dla silnika 6 cyl. (z wyjątkiem dysz
kod SWX36xx
(zamawiać oddzielnie M12x1.25*kalibrowanych) znajdują się w woreczku akcesorii
dobierać według
wtryskiwaczy I-Plus 6 cyl.kod SW656. Uzbrojenie
tabeli)
wtryskiwacza polega na przykręceniu, króćca wyjścia gazu do
króciec wyjścia gazu do
sensora ciśnienia, króćca doprowadzającego gaz D17,
sensora ciśnienia*
amortyzatorów drgań i zaślepki M12x1.25. Następnie należy
uzbroić rozdzielnik wkręcając króćce doprowadzające gaz D17,
czujnik temperatury AEB za pomocą śruby M5 (T4) oraz
zaślepka D8*
nypel
zaślepki M12x1.25.
do kolektora
Uzbrojeniu w pozostałe elementy według rysunku.
ssącego*
Po uzbrojeniu zespołu wtryskiwaczy I-Plus elementami z
woreczka akcesorii wtryskiwaczy I-Plus 6 cyl. należy dobrać
króciec
odpowiednie dysze kalibrowane (na podstawie tabeli doboru
doprowadzający
króciec
doprowadzający gaz D17*
wtryskiwacz dysz str.27) i wkręcić do wtryskiwaczy (wszystkie tym samym
gaz D17*
momentem 9 Nm).
czujnik temperatury AEB
3.3.4.SILNIKI 6 CYLINDROWE UKŁAD RZĘDOWY:
KOD AE369A*
Wszystkie elementy niezbędne do uzbrojenia wtryskiwa-cza dla silnika 6 cyl. (z wyjątkiem dysz kalibrowanych)
znajdują się w woreczku akcesorii wtryskiwaczy I-Plus 6 cyl.
kod SW656. Uzbrojenie wtryskiwacza polega na przykrękróciec
-ceniu,
króćca wyjścia gazu do sensora ciśnienia, króćca
doprowadzający
doprowadzającego gaz D17, amortyzatorów drgań i
gaz D17*
zaślepka M12x1.25*
zaślepki M12x1.25. Następnie należy uzbroić rozdzielnik
wkręcając króćce doprowadzające gaz D17, czujnik
rozdzielnik*
temperatury AEB za pomocą śruby M5 (T4) oraz zaślepki
Rys.23.Uzbrojenie wtryskiwaczy “I-Plus”
M12x1.25. Uzbrojeniu w pozostałe elementy według
do silnika ośmiocylindrowego w układzie V
rysunku. Po uzbrojeniu zespołu wtryskiwaczy I-Plus
*-znajduje się w woreczku montażowym dla 8 cyl. SW658.
elementami z woreczka akcesorii wtryskiwaczy I-Plus 6 cyl.
sensor ciśnienia należy dobrać odpowiednie dysze kalibrowane (na
dysze kalibrowane
podstawie tabeli doboru dysz str.27) i wkręcić do wtryskiwakod AE025
kod SWX36xx
-czy (wszystkie tym samym momentem 9 Nm).
amortyzator
drgań*
sensor ciśnienia
dysze kalibrowane
kod AE025
(zamawiać oddzielnie
dobierać według
tabeli)
króciec wyjścia gazu do
sensora ciśnienia*
amortyzator
zaślepka M12x1.25*
drgań*
sensor ciśnienia
kod AE025
nypel
do kolektora
ssącego*
króciec
doprowadzający
gaz*
zaślepka
M12x1.25*
czujnik temperatury
KOD AE369A*
króciec
doprowadzający
gaz d17*
amortyzator
drgań*
dysze kalibrowane króciec wyjścia gazu do
kod SWX36..
sensora ciśnienia*
rozdzielnik*
króciec
doprowadzający
gaz D17*
króciec
doprowadzający
gaz D17*
amortyzator
drgań*
zaślepka M12x1.25*
Rys.24.Uzbrojenie wtryskiwaczy I-Plus” do silnika
sześciocylindrowego rzędowego
*-znajduje się w woreczku montażowym dla 6 cyl. SW656.
nypel
do kolektora
ssacego* króciec
doprowadzający
gaz D17*
czujnik temperatury
KOD AE369A*
zaślepka M12x1.25*
króciec
doprowadzający
gaz D17*
rozdzielnik*
króciec
doprowadzający
gaz D17*
Rys.25.Uzbrojenie wtryskiwaczy I-Plus do silnika
sześciocylindrowego w układzie V
*-znajduje się w woreczku montażowym dla 6 cyl. SW656..
22
DT ESI.01.C-06.08
ELEMENTY SKŁADOWE
SYSTEMU E.S.I.
3.3.5.MONTAŻ ELEMENTÓW.
UWAGA:
DO WTRYSKIWACZA WKRĘCIĆ WSZYSTKIE DYSZE
KALIBROWANE TAKIM SAMYM MOMENTEM 9 Nm
(WAŻNE DLA ZAPEWNIENIA RÓWNYCH WYDATKÓW
ZE WSZYSTKICH SEKCJI)
SEKCJI)..
3.3.6.SPOSÓB MONTAŻU WTRYSKIWACZY I-Plus W AUCIE.
TAK
Rys. 26.
UWAGA: WTYCZKI DO PODŁĄCZENIA
CEWEK SĄ TAKIE SAME JAK WE
WTRYSKIWACZACH STELLA.
NIE
3.3.7.SERWIS WTRYSKIWACZY I-Plus.
Obsługa serwisowa wtryskiwacza polega na
wymianie O-Ringów (zewnętrzny i wewnętrzny)
znajdujących się na dyszy kalibrowanej - rys. 28.
Rys. 27.
śruba
cewka
O-Ring zewnętrzny
D8.1x1.6
czujnik
temperatury
gazu
sprężyna
tależyk
O-Ring wewnętrzny
(w dyszach
SWX3630 3.0 mm
jest większy niż w
pozostałych)
tłumik drgan
króciec
doprowadzający
gaz
O-ring
kołek
dysza kalibrowana
Dysza kalibrowana I-Plus kod SWX36xx
Rys. 29. Budowa wtryskiwacza gazowego I-Plus.
Rys. 28. Dysza kalibrowana.
3.3.8.STARTER KIT WTRYSKIWACZY I-Plus kod:SW659
W ofercie firmy ELPIGAZ znajduje się starter kit wtryskiwaczy IPlus który zawiera elementy przydatne podczas montażu i obsługi
wtryskiwaczy I-Plus - rys. 30:
- komplety wszystkich rozmiarów dysz kalibrowanych (dk=1.8, 2.0, 2.2, 2.4, 2.6, 2.8, 3.0) po 25 szt.,
-O-Ringi: 2.9x1.78, 10x1.5, 6x1.5, 8.1x1.6,
-zaślepki wejść i wyjść gazu M12x1.25,
-zaślepki czujnika temperatury D8,
-króćce doprowadzające gaz do sensora ciśnienia,
-króćce wejścia gazu D12,
-nyple do kolektora ssącego,
-śruby M5x10,
Rys. 30. Starter kit
3.3.8.Niezbędne narzędzia do montażu i serwisu wtryskiwaczy I-Plus:
23
-klucz nasadkowy T4 (typu Torx),
-klucz płaski 6kt 10 mm,
-klucz płaski 6kt 16 mm,
-klucz imbusowy 4 mm,
-klucz dynamometryczny dla momentu 9 Nm,
DT ESI.01.C-06.08
ELEMENTY SKŁADOWE
SYSTEMU E.S.I.
3.4. Dobór dysz kalibrowanych i przygotowanie
wtryskiwaczy do montażu.
Przed montażem wtryskiwaczy gazu należy je uzbroić w
następujące elementy (Rys.32):
- czujnik temperatury gazu z wyjściem do pomiaru ciśnienia (dot.
Stella IGx, IFx i Elisa HD),
- króciec wejścia gazu,
- dysze kalibrowane
Rozróżnia się cztery rodzaje dysz kalibrowanych w zależności od
zastosowanego wtryskiwacza:
a) Stella I-Plus - dysze kalibrowane M10x1z o-ringiem - kod:
SWX36xx
b) Stella IGV, IFV - dysze kalibrowane M8x1 - kod: SWX32xx
c) Stella IG1, IF1 - dysze kalibrowane 1/8”x1- kod: SWX 30xx
d) ELISA HD - dysze kalibrowane M6x1- kod: SWX 31xx
Dysze dobierane są dla danego silnika według instrukcji montażu,
lub wstępnie na podstawie "Tabeli przykładowego doboru " (patrz
tabela str.25,26,27), uwzględniając rodzaj zastosowanych
wtryskiwaczy, ilości cylindrów, pojemność, oraz moc silnika,
Poprzez dobór dysz kalibrowanych uzyskuje się odpowiednią
wielkość przepływu gazu do cylindrów. Dysze kalibrowane różnią
się pomiędzy
sobą średnicą wewnętrzną Dk (Rys.31).
Zastosowanie dysz kalibrowanych o wyższych
nominałach (większych przekrojach), zwiększa przepływ gazu
przez wtryskiwacz.
Zastosowanie dysz kalibrowanych o niższych nominałach
(mniejszych przekrojach) zmniejsza przepływ
gazu przez
wtryskiwacz.
Wtryskiwacze montuje się jak najbliżej kolektora ssącego.
Przewody łączące wtryskiwacze z kolektorem ssącym powinny
być tej samej długości dla wszystkich cylindrów (możliwie jak
najkrótsze) i umożliwiać wymianę dysz kalibrowanych we
wtryskiwaczach bez konieczności demontażu kolektora ssącego,
i o ile to możliwe to także bez demontażu wtryskiwacza.
Zasady montażu wtryskiwaczy STELLA IGx, IFx1 , I-Plus są
takie same jak montażu wtryskiwaczy ELISA HD.
czujnik
temperatury gazu
Dk
Rys.31.Przekrój dyszy kalibrowanej.
Dk - średnica wewnętrzna dyszy w miejscu
kalibrowanego zwężenia.
Średnica Dk oznacza rozmiar dyszy
(np. Dk = 2.1 odpowiada oznaczeniu
wg. kodu SWX 3221 lub SWX3621),
rozmiar dyszy (mm) po
przemnożeniu przez 10
UWAGA!!!
Podczas montażu wtryskiwaczy gazu należy
pamiętać, że wtryskiwacz benzyny rozłączony
kanałem A wiązki rozłączającej powinien
odpowiadać wtryskiwaczowi gazowemu podającemu
gaz z sekcji A, i analogicznie następne kanały.
króciec wejścia gazu
czujnik
temperatury gazu
(SWX31....) dysze kalibrowane (SWX30....)
obejma zaciskająca (WR 6612)
X=+/- 2cm
przewód D6 (WP 406/L)
X=+/- 2cm
nypel (SW 3000)
Rys.32.Elementy łączące wtryskiwacz z kolektorem ssącym.
24
DT ESI.01.C-06.08
ELEMENTY SKŁADOWE
SYSTEMU E.S.I.
3 CYLINDRY
3.5.TABELA PRZYKŁADOWEGO DOBORU DYSZ KALIBROWANYCH DO WTRYSKIWACZY
ELISA HD dla silników 3,4 cyl
4 CYLINDRY
ELISA HD
KOD
DYSZY
ROZMIAR DYSZY
(mm)
SWX 3118
1,8
ÁG ÂH
SWX 3121
2,1
ÁG ÂH
SWX 3123
2,3
ÁG ÂH
SWX 3110
1,0
WÝ XŠ
SWX 3111
1,1
/µ
2¸
SWX 3112
1,2
/µ
2¸
SWX 3113
1,3
/µ
2¸
SWX 3114
1,4
/µ
2¸
SWX 3115
1,5
/µ
2¸
SWX 3116
1,6
/µ
2¸
SWX 3117
1,7
/µ
2¸
SWX 3118
1,8
/µ
2¸
SWX 3119
1,9
/µ
2¸
SWX 3121
2,1
/µ
2¸
SWX 3123
2,3
/µ
2¸
SWX 3124
2,4
fě
gís
SWX 3127
2,7
Ą,˛
SWX 3130
3,0
PRZEDZIAŁ MOCY
SILNIKA (KM)
= ÄJ
¨ &¬ ˘(
KOD
DYSZY
ROZMIAR DYSZY
(mm)
5 CYLINDRÓW
SWX 3121
2,1
Ö\ Ú†“
SWX 3123
2,3
đvü à •
SWX 3124
2,4
óy˙ } ‡
SWX 3127
2,7
ëq÷ rř~
SWX 3130
3,0
6 CYLINDRÓW
SWX 3121
2,1
SWX 3123
2,3
–Ł
+˛8
SWX 3124
2,4
–Ł
+˛8
SWX 3127
2,7
–Ł
+˛8
SWX 3130
3,0
–Ł
+˛8
8 CYLINDRÓW
3.5.1.TABELA PRZYKŁADOWEGO DOBORU DYSZ KALIBROWANYCH DO WTRYSKIWACZY
ELISA HD DLA SILNIKÓW 5, 6, 8 cyl.
SWX 3121
2,1
140 ÷ 160
SWX 3123
2,3
161 ÷ 180
SWX 3124
2,4
181 ÷ 200
SWX 3127
2,7
201 ÷ 220
SWX 3130
3,0
221 ÷ 240
PRZEDZIAŁ MOCY
SILNIKA (KM)
ĺkń
}‰
żEË Iő{
25
DT ESI.01.C-06.08
ELEMENTY SKŁADOWE
SYSTEMU E.S.I.
3.6.TABELA PRZYKŁADOWEGO DOBORU DYSZ KALIBROWANYCH WTRYSKIWACZY
STELLA IG1, IF1
PRZEDZIAŁ
MOCY SILNIKA
[KW]
OTWÓR
KALIBROWANY
dk[mm]
KOD DYSZY
KALIBROWANEJ
STELLA Verde
KOD DYSZY
KALIBROWANEJ
STELLA IG1, IF1
39-:-53
2,1
SWX 3221
SWX 3021
54-:-63
2,4
SWX 3224
SWX 3024
64-:-68
2,7
SWX 3227
SWX 3027
39-:-42
1,3
SWX 3213
SWX 3013
39-:-42
39-:-42
1,4
SWX 3214
SWX 3215
SWX 3014
SWX 3015
43-:-48
43-:-48
1,6
SWX 3216
SWX 3217
SWX 3218
SWX 3016
SWX 3017
SWX 3018
SWX 3219
SWX 3019
49-:-54
55-:-66
67-:-70
71-:-78
79-:-90
91-:-103
1,5
1,7
1,8
1,9
2,1
2,3
2,4
SWX 3221
SWX 3021
SWX 3223
SWX 3224
SWX 3023
SWX 3024
2,7
SWX 3227
SWX 3027
104-:-115
3,0
116-:-125
126-:-135
3,3
3,5
SWX 3230
SWX 3233
SWX 3030
SWX 3033
SWX 3235
SWX 3035
136-:-144
4,0
SWX 3240
SWX 3040
PRZEDZIAŁ
MOCY SILNIKA
[KW]
OTWÓR
KALIBROWANY
dk[mm]
106-:-115
2,4
SWX 3224
SWX 3024
116-:-126
2,7
SWX 3227
SWX 3027
127-:-134
3,0
135-:-140
3,3
SWX 3230
SWX 3233
SWX 3030
SWX 3033
141-:-148
3,5
SWX 3235
SWX 3035
149-:-156
4,0
SWX 3240
SWX 3040
KOD DYSZY
KOD DYSZY
KALIBROWANEJ KALIBROWANEJ
STELLA Verde
STELLA IG1, IF1
123-:-134
2,4
SWX 3224
SWX 3024
135-:-149
2,7
SWX 3227
SWX 3027
150-:-164
3,0
165-:-178
3,3
SWX 3230
SWX 3233
SWX 3030
SWX 3033
179-:-188
189-:-204
3,5
4,0
SWX 3235
SWX 3035
SWX 3240
SWX 3040
157-:-179
180-:-203
2,4
2,7
3,0
SWX 3224
SWX 3227
SWX 3024
SWX 3027
SWX 3230
SWX 3233
SWX 3030
SWX 3033
204-:-214
215-:-234
235-:-262
263-:-288
3,3
3,5
4,0
SWX 3235
SWX 3035
SWX 3240
SWX 3040
ILOŚĆ CYLINDRÓW
3
STELLA IG1, IF1
4
STELLA VERDE
ILOŚĆ CYLINDRÓW
5
6
8
UWAGA.
W zestawach wtrysków gazu znajdują się dysze o wymiarze 1.5 mm. Jest możliwość zamówienia dyszy o konkretnym rozmiarze
dobierając ją według tabeli. W przypadku dyszy załączonej do zestawu należy ją rozwiercić na wymagany wymiar dk.
UWAGA.
Podczas rozwiercania dysz kalibrowanych należy pamiętać, aby wszystkie dysze miały taki sam otwór kalibrowany dk oraz urządzenie
do rozwiercania i wiertło nie miało zauważalnego bicia osiowego ani promieniowego.
26
DT ESI.01.C-06.08
ELEMENTY SKŁADOWE
SYSTEMU E.S.I.
3.7.TABELA DOBORU DYSZ KALIBROWANYCH I KOMPLETACJI WTRYSKIWACZY I-Plus
(DLA CIŚNIEŃ LPG-0.95 BAR, CNG - 1.8 BAR .)
KOMPLETACJA
PRZEDZIAŁ
POJEMNOŚCI
SILNIKA
OTWÓR
KALIBROWANY
Dk[mm]
KOD DYSZY
KALIBROWANEJ
I-Plus
SWX 3622
od 900 do1100 ccm
2,2
PRZEDZIAŁ
POJEMNOŚCI
SILNIKA
OTWÓR
KALIBROWANY
Dk[mm]
poniżej do 1100 ccm
1,8
KOD DYSZY
KALIBROWANEJ
I-Plus
SWX 3618
od 1100 do 1300 ccm
2,0
SWX 3620
od 1300 do 1600 ccm
2,2
SWX 3622
od 1600 do 2000 ccm
2,4
SWX 3624
od 2000 do 2200 ccm
2,6
SWX 3626
od 2200 do 2400 ccm
2,8
SWX 3628
powyżej 2400 ccm
3,0
SWX 3630
PRZEDZIAŁ
POJEMNOŚCI
SILNIKA
OTWÓR
KALIBROWANY
Dk[mm]
ILOŚĆ DYSZ.
KOD
WTRYSKIWACZA
KOD WORECZKA
Z AKCESORIAMI
3
SW603
SW653 -1szt.
ILOŚĆ DYSZ.
KOD
WTRYSKIWACZA
KOD WORECZKA
Z AKCESORIAMI
4
KOD DYSZY
KALIBROWANEJ
I-Plus
poniżej do 2600 ccm
2,2
SWX 3622
od 2600 do 3000 ccm
2,4
SWX 3624
od 3000 do 3300 ccm
2,6
SWX 3626
od 3300 do 3500 ccm
2,8
SWX 3628
powyżej 3500 ccm
3,0
SWX 3630
PRZEDZIAŁ
POJEMNOŚCI
SILNIKA
OTWÓR
KALIBROWANY
Dk[mm]
KOD DYSZY
KALIBROWANEJ
I-Plus
poniżej do 3000 ccm
2,2
SWX 3622
od 3000 do 4000 ccm
2,4
SWX 3624
od 4000 do 5000 ccm
2,6
SWX 3626
od 5000 do 5700 ccm
2,8
SWX 3628
powyżej 5700 ccm
3,0
SWX 3630
ILOŚĆ DYSZ.
6
ILOŚĆ DYSZ.
8
SW604 - 1szt.
KOD
WTRYSKIWACZA
SW603 - 2szt.
KOD
WTRYSKIWACZA
SW604 - 2szt,
SW654 -1szt.
KOD WORECZKA
Z AKCESORIAMI
SW656 - 1szt.
KOD WORECZKA
Z AKCESORIAMI
SW658 - 1szt.
UWAGA:
W DYSZACH SWX3630 (Dk= 3.0 mm) WYSTĘPUJE WIĘKSZY O-RING (d=3.0 mm) ,
NIŻ W POZOSTAŁYCH DYSZACH (MNIEJSZY Dk=2.8mm).
NALEŻY ZWRÓCIĆ UWAGĘ ABY STOSOWAĆ ODPOWIEDNIE O-RINGI DLA
POSZCZEGÓLNYCH RODZAJÓW DYSZ KALIBROWANYCH NIE ZAMIENIAĆ Z DYSZAMI
O NIŻSZYCH WYMIARACH (2.8 mm).
27
DT ESI.01.C-06.08
ELEMENTY SKŁADOWE
SYSTEMU E.S.I.
3.8.Wskazówki dotyczące montażu wtryskiwaczy.
Gaz w fazie lotnej z reduktora płynie przez filtr szeregowy fazy lotnej gazu do wtryskiwaczy. Z wtryskiwaczy przewodami
gazowymi doprowadzany jest do kolektora ssącego przez osadzone na nim nyple (dla każdego cylindra oddzielnie).
W celu montażu wtryskiwaczy gazu należy:
1. Wyznaczyć miejsca osadzenia nypli w kolektorze ssącym - nyple należy osadzić jak najbliżej wtryskiwaczy benzyny w
jednakowej odległości "x" dla wszystkich cylindrów od płaszczyzny kolektora ssącego od strony wejścia do głowicy (Rys.33).
2. Określić wstępnie położenie wtryskiwaczy z zamontowanymi dyszami kalibrowanymi.
3. Określić wstępnie położenie przewodów łączących wtryskiwacze gazu z nyplami w kolektorze mając na uwadze aby
przewody pomiędzy wtryskiwaczem a nyplami osadzonymi w kolektorze ssącym były jak najkrótsze.
4. Wyznaczyć miejsce na króciec podciśnienia - jak najbliżej za przepustnicą powietrza (Rys.36), tak aby pobrać
podciśnienie z przestrzeni reprezentatywnej dla wszystkich cylindrów. Można wykorzystać gotowe już wyjście
podciśnienia za przepustnicą powietrza pod warunkiem , że nie są do niego podłączone inne przewody. Można
wykorzystać tylko wyjście zaślepione (nie używane ), jeżeli jest drożne.
Uwaga!!! Nie należy pobierać podcienienia przez trójniki z przewodów podciśnieniowych podłączonych do korpusu
przepustnicy, podłączonych do innych elementów (odbiorników).
5. Zdemontować kolektor ssący z silnika, sprawdzić czy w wyznaczonych wstępnie miejscach można podać gaz do kolektora
ssącego. Po upewnieniu się wyznaczyć dokładne miejsce osadzenia nypli, zgodnie z zaleceniami w punkcie 1.
6. Otwory pod nyple wiercić wiertłem o średnicy 4,8 mm, a następnie nagwintować gwintownikiem M6x1. Otwory należy
wiercić oraz gwintować prostopadle do kanału doprowadzającego powietrze do cylindrów (Rys.34).
7. Po wykonaniu otworów należy oczyścić wnętrze kolektora ssącego z opiłków za pomocą sprężonego powietrza.
8. Wkręcić nyple w nagwintowane miejsca stosując pastę uszczelniającą, klej lub teflon .
9. Dokonać próby montażu zdemontowanych zespołów na silniku z przewodami gazowymi D6 (kod: WP 406/L)
zamontowanymi na nyplach i wtryskiwaczami gazu.
10. Po kontrolnym umieszczeniu wtryskiwaczy i sprawdzeniu możliwości wymiany dysz kalibrowanych we
wtryskiwaczach gazu ELISA HD oraz STELLA IGx, IFx, I-Plus, można przystąpić do montażu króćca podciśnienia za
przepustnicą powietrza.
11.Wywiercić otwór D 4,8 pod króciec podciśnienia i następnie nagwintować gwintownikiem M6x1. Po wkręceniu króćca
podciśnienia (uszczelnionego taśmą teflonową) oczyścić wnętrze kolektora sprężonym powietrzem.
12. Zamontować kolektor na silniku.
13. Po zamontowaniu kolektora ssącego można przystąpić do ostatecznego montażu wtryskiwaczy. Wtryskiwacze gazowe
mocujemy na sztywno do kolektora ssącego lub do ściany grodziowej silnika.. Przewody gazowe należy zacisnąć w
miejscu połączeń na dyszach kalibrowanych oraz na nyplach obejmami (kod: WR 6612) i poprowadzić je tak, aby nie
nastąpiły żadne zagięcia ograniczające przepływ gazu (także po nagrzaniu się przewodów od silnika). Należy pamiętać o
kolejności podłączenia przewodów gazowych kolejnych cylindrów z kolejnymi wtryskiwaczami gazu w celu zapewnienia
sekwencyjności pracy systemu (wtryskiwacz oznaczony literą A powinien podawać gaz do cylindra którego wtryskiwacz
benzyny został rozłączony przez złącze A wiązki rozłączającej wtryskiwacze benzyny).
Uwagi !!!
- usuwać wióry po wierceniu i gwintowaniu,
- ciąć przewody gumowe nożycami (nie nożem) aby skrawki gumy nie dostały się do wnętrza przewodów gazowych i
wtryskiwaczy,
- zapewnić łatwy montaż i demontaż wtryskiwaczy gazu umożliwiający ewentualną wymianę dysz kalibrowanych,
- przewód gazowy łączący czujnik ciśnienia z wtryskiwaczem zacisnąć na końcach obejmami D 9 mm (kod: WR6609),
TAK
TAK
TAK
kierunek przepływu
powietrza
x
NIE
TAK
NIE
kierunek przepływu
powietrza
Rys.33.Rozplanowane otwory pod nyple w kolektorze ssącym.
Rys.34.Umiejscowienie nypli w kolektorze ssącym.
Rys.35.Przykład zamocowania bloku wtryskiwaczy STELLA IG1.
28
Rys.36.Umiejscowienie króćca podciśnienia (WR 3806).
DT ESI.01.C-06.08

Podobne dokumenty