Concordia Agro Ekspert to ubezpieczenie majątkowe, dzięki

Transkrypt

Concordia Agro Ekspert to ubezpieczenie majątkowe, dzięki
Concordia Agro Ekspert to ubezpieczenie majątkowe, dzięki któremu możesz chronid maszyny
i sprzęt rolniczy Twojego gospodarstwa przed zniszczeniem, uszkodzeniem czy kradzieżą. Wypłacone
odszkodowanie pozwoli Tobie na naprawę lub zakup maszyn. Pomyśl o ubezpieczeniu już teraz.
Więcej informacji do pobrania:
http://www.concordiaubezpieczenia.pl/rolnik/produkt/twoje-gospodarstwo/concordia-agroekspert,16.html
Concordia Ubezpieczenia dopuszcza kopiowanie treści produktowych zawartych na stronie
www.concordiaubezpieczenia.pl dla celów promocji marki i spójności przekazu.

Podobne dokumenty