Osoby zasłużone u le ka rza iw ap te ce

Komentarze

Transkrypt

Osoby zasłużone u le ka rza iw ap te ce
INFORMATOR MEDYCZNY
SPIS TREŚCI
Wywiad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3
Programy profilaktyczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4
Urlop w kraju . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5
Dokumenty ubezpieczenia zdrowotnego . . . . . . . . . .6
Weterani wojenni, osoby represjonowane . . . . . . . . .7
Lekarze rodzinni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8-10
Pielęgniark . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10-13
Położne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13-14
Nocna i świąteczna opieka zdrowotna . . . . . . . . .14-15
Poradnie specjalistyczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15
- alergologiczna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15
- audiologiczna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15
- chirurgii dziecięcej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15
- chirurgii klatki piersiowej . . . . . . . . . . . . . . . . . .15
- chirurgii naczyniowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15
- chirurgii ogólnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15-16
- chirurgii onkologicznej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16
- chirurgii plastycznej i oparzeń . . . . . . . . . . . . . .16
- chirurgii szczękowo-twarzowej . . . . . . . . . . . . . .16
- chorób naczyń . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16
- chorób odzwierzęcych i pasożytniczych . . . . . .16
- chorób zakaźnych - WZW . . . . . . . . . . . . . . . . . .16
- chorób zakaźnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16
- dermatologiczna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16-17
- diabetologiczna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17
- diabetologiczna dla dzieci . . . . . . . . . . . . . . . . .17
- endokrynologiczna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17-18
- endokrynologiczna dla dzieci . . . . . . . . . . . . . . .18
- foniatryczna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18
- gastroenterologiczna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18
- genetyczna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18
- ginekologiczno-położnicza . . . . . . . . . . . . . .18-19
- gruźlicy i chorób płuc . . . . . . . . . . . . . . . . . .19-20
- gruźlicy i chorób płuc dla dzieci . . . . . . . . . . . .20
- hematologiczna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20
- hematologiczna dla dzieci . . . . . . . . . . . . . . . . .20
- hepatologiczna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20
- kardiochirurgiczna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20
- kardiologiczna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20
- kardiologiczna, leczenie nadciśnienia tętniczego . .21
- kardiologiczna dla dzieci . . . . . . . . . . . . . . . . . .21
- leczenia AIDS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21
- leczenia bólu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21
- leczenia jaskry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21
- leczenia osteoporozy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21
- leczenia wad postawy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21
- leczenia zeza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21
- logopedyczna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
- medycyny sportowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22
- nefrologiczna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22
- nefrologiczna dla dzieci . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22
- neonatologiczna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22
- neurochirurgiczna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22
- neurologiczna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22-23
- neurologiczna dla dzieci . . . . . . . . . . . . . . . . . . .23
- neurologiczna konsultacyjna . . . . . . . . . . . . . . .23
- okulistyczna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .23-24
- okulistyczna dla dzieci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24
- onkologiczna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24
- onkologiczna dla dzieci . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24
- otolaryngologiczna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24-25
- preluksacyjna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25
- proktologii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25
- pulmonologiczna dla dzieci . . . . . . . . . . . . . . . .25
- reumatologiczna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25
- reumatologiczna dla dzieci . . . . . . . . . . . . . . . . .25
- urazowo-ortopedyczna . . . . . . . . . . . . . . . . . .25-26
- urologiczna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .26
- urologiczna dla dzieci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .26
- WZW . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .26
Stomatologia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .27-30
Ortodoncja, leczenie w znieczuleniu . . . . . . . . . . . .30
Chirurgia stomatologiczna i periodontologia . . . . . .31
Poradnia chirurgii szczękowo-twarzowej . . . . . . . . .31
Protetyka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .31
Fizjoterapia ambulatoryjna . . . . . . . . . . . . . . . . . .31-32
Poradnie rehabilitacyjne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .32
Rehabilitacja neurologiczna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .32
Rehabilitacja słuchu i mowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . .32
Rehabilitacja dzieci z zaburzeniami
wieku rozwojowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .33
Rehabilitacja ogólnoustrojowa . . . . . . . . . . . . . . . . . .33
Rehabilitacja pulmonologiczna . . . . . . . . . . . . . . . . .33
Rehabilitacja kardiologiczna . . . . . . . . . . . . . . . . . . .33
Opieka psychiatryczna, leczenie uzależnień . . . .33-36
Szpitale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .36-41
Świadczenia odrębnie kontraktowane . . . . . . . . .41-42
ZOL, hospicja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .42-43
Medycyna paliatywna, opieka nad pacjentami . .42-43
Pielęgniarska opieka, badania kosztochłonne . . .44-46
Programy profilaktyczne, adresy . . . . . . . . . . . . .46-47
Ważne adresy, telefony . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .48
Skróty użyte w informatorze:
GPL - Grupowa Praktyka Lekarska
IPL - Indywidualna Praktyka Lekarska
IPP - Indywidualna Praktyka Pielęgniarska
IPS- Indywidualna Praktyka Stomatologiczna
ISPL - Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska
ISPS - Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Stomatologiczna
NZOZ - Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
NZSOZ - Niepubliczny Zakład Specjalistycznej Opieki Zdrowotnej
NSZOZ - Niepubliczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej
POZ - Podstawowa Opieka Lekarska
PPL - Prywatna Praktyka Lekarska
SNZOZ - Samodzielny Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
SPL - Specjalistyczna Praktyka Lekarska
SPSZOZ - Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej
SPZOZ - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
SPZZOZ - Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
ZOZ - Zakład Opieki Zdrowotnej
ZOZ MSWiA - Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i
Administracji
Dane teleadresowe pochodzą od świadczeniodawców. Za błędy wynikające z podania przez świadczeniodawców niepełnych, niewłaściwych lub nieaktualnych informacji
oraz błędy w druku Narodowy Fundusz Zdrowia Lubuski Oddział Wojewódzki w Zielonej Górze i redakcja „Gazety Lubuskiej” nie ponoszą odpowiedzialności.
2
INFORMATOR MEDYCZNY
Nasz pacjent się starzeje
- Cele na ten rok są jasne! Mocno stawiamy na profilaktykę oraz rozwój specjalistycznych przychodni i oddziałów szpitalnych - zapowiada STANISŁAW
ŁOBACZ, dyrektor Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ.
wie dwie umowy. Warto
wspomnieć też o uruchomieniu m.in. zakładu opiekuńczo-leczniczego
dla
dzieci i hospicjum domowego dla najmłodszych.
Tego dotychczas nie było!
Mamy też nowe oddziały
szpitalne chirurgii i okulistyki jednego dnia w Zielonej Górze, urologii jednego
dnia w Drezdenku, geriatrii
w Skwierzynie. W jednym
z gabinetów w Zielonej Górze kobiety w ciąży mogą
skorzystać z programu badań prenatalnych. Dotychczas zajmował się tym tylko szpital w Nowej Soli.
fot. NFZ
- Dlaczego akurat w takim kierunku ma iść nasza służba zdrowia?
- Bo takie jest życie. Proszę zauważyć, że społeczeństwo się starzeje i mamy coraz mniejszy przyrost naturalny. W związku
z tym zaczynają wydłużać
się kolejki do specjalistów,
których wcześniej odwiedzało mniej pacjentów. Leczymy choroby, o których
jeszcze niedawno mało kto
słyszał. Jest coraz więcej
starszych ludzi, a to oznacza, że mamy więcej schorzeń układu sercowo-naczyniowego, np. zawałów,
udarów. Z kolei nasz tryb
życia i rozwój cywilizacyjny sprawia, że coraz częściej chorujemy na nowotwory. Zwłaszcza w starszym wieku. Dodatkowo
rozwój komunikacji oznacza, że mamy więcej wypadków i urazów. I właśnie do takiej, a nie innej
sytuacji trzeba dostosować
cele współczesnej służby
zdrowia. Czyli zadbać o
rozwój ratownictwa medycznego oraz wysokospecjalistycznych oddziałów
szpitalnych z diagnostyką
na najwyższym poziomie
(np. rezonans, tomograf).
Ale numer jeden to profilaktyka.
Stanisław Łobacz, dyrektor Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego
Narodowego Funduszu Zdrowia w Zielonej Górze. Jest lekarzem
internistą oraz specjalistą w zakresie organizacji ochrony zdrowia.
chcemy przebadać pod kątem raka szyjki macicy 35
proc. Lubuszanek, a pod
kątem raka piersi - 60 proc.
kobiet. Badania można w
tym roku zrobić aż w 78
gabinetach ginekologicznych, a w trasę po województwie ruszy pięć mammobusów (były tylko
- Czyli prawda stara jak dwa). Więcej będzie też
świat, że lepiej zapobie- pieniędzy na badania przegać niż leczyć?
wodu pokarmowego - ga- To oczywiste! Lepiej stroskopię i kolonoskopię,
wykryć chorobę we wcze- bo coraz częściej chorujesnym stadium niż potem my na raka żołądka i jelita
leczyć np. zaawansowany grubego.
nowotwór. Dlatego mocno
stawiamy na bezpłatne ba- A jeśli już ktoś chorudania dla pań - cytologię i je? Czy łatwiej mu będzie
mammografię. W tym roku dostać się do specjalisty?
- Mam nadzieję. Zakontraktowaliśmy o ponad 80
poradni specjalistycznych
więcej niż w zeszłym roku.
W tym tak bardzo potrzebne: endokrynologiczne (2
nowe), alergologiczne (2),
diabetologiczne (4), reumatologiczne (3), logopedyczne (11)... Kontrakty z NFZ
podpisały też nowe pracownie wykonujące badania - rezonans magnetyczny, USG, wspomnianą gastroskopię i kolonoskopię.
Łatwiej będzie też dostać
się do dentysty, szczególnie
dzieciom i młodzieży do
18. roku życia. Mamy 40 takich świadczeniodawców,
a wcześniej były to zaled-
- Czy to powstrzyma migrację pacjentów do innych województw?
- Nie ukrywam, że zależy
nam bardzo na tym, aby nasi pacjenci tak często nie
szukali pomocy w innych
województwach. Dlatego
chcemy zapewnić im na
miejscu najnowocześniejszy sprzęt i opiekę medyczną na najwyższym poziomie. I to z powodzeniem robimy! Stąd np. w szpitalach
w Zielonej Górze i Nowej
Soli mamy od tego roku oddziały położniczo - ginekologiczne z III stopniem referencyjności. Te same lecznice i dodatkowo szpital w
Gorzowie mogą się pochwalić najwyższym stopniem
referencyjności, jeśli chodzi
o oddziały noworodkowe.
A to oznacza, że leczą na
poziomie klinicznym!
- Dziękuję.
Daria Śliwińska-Pawlak
68 324 88 77
[email protected]
3
INFORMATOR MEDYCZNY
Zabierz mamę na badania
w Program profilaktyki
raka szyjki macicy
Z bezpłatnych badań cytologicznych w ramach
programu skorzystać mogą
kobiety w wieku 25-59 lat,
które w ostatnich trzech latach nie miały wykonanego
badania. Na cytologię nie
należy zgłaszać się w czasie
krwawienia miesiączkowego. Pobranie wymazu powinno nastąpić co najmniej
dwa dni od ostatniej miesiączki. 48 godzin przed
pobraniem wymazu nie należy używać żadnych leków dopochwowych. Grupa ryzyka: jeśli cierpisz na
przewlekłe zakażenie wirusem HPV (brodawczaka
ludzkiego), wcześnie rozpoczęłaś współżycie płciowe, miałaś wielu partnerów
płciowych, przeszłaś dużą
liczbę porodów, wiele lat
paliłaś papierosy, od wielu
lat używasz antykoncepcyjnych środków hormonalnych.
Adresy, gdzie możesz zrobić cytologię, na str. 46-47.
w Program profilaktyki
raka piersi
Profilaktyczny program
wczesnego wykrywania raka piersi skierowany jest do
kobiet miedzy 50-69 rokiem
życia. Warunek - nie można
mieć wykonywanej mammografii w ciągu ostatnich
24 miesięcy. Chyba że panie
otrzymały w ramach programu pisemne wskazanie do
wykonania ponownej mammografii po 12 miesiącach.
Aby skorzystać z programu
nie można mieć też wcześniej stwierdzonych zmian
nowotworowych piersi o
charakterze złośliwym.
Adresy, gdzie możesz zrobić mammografię, na str. 47.
4
fot. DigiTouch
Narodowy Fundusz Zdrowia ma pięć programów profilaktycznych, z których
możesz skorzystać. Dla kogo są przeznaczone darmowe badania?
Zapytaj swoją przyjaciółkę, kiedy była na cytologii lub mammografii. Namów ją na badania.
w Program profilaktyki
chorób układu krążenia
Adresowany jest do
osób, które: są w wieku 35,
40, 45, 50, 50 lub 55 lat
(urodzone w latach 1976,
1971, 1966, 1961 i 1956),
nie miały wykonywanych
badań objętych programem profilaktycznym w
ciągu ostatnich pięciu lat,
nie miały wcześniej rozpoznanej choroby układu
krążenia. Celem programu
jest obniżenie o ok. 20
proc. zachorowalności i
umieralności z powodu
chorób układu krążenia.
Program realizuje lekarz
podstawowej opieki zdrowotnej.
w Program badań prenatalnych
Adresowany jest do kobiet w ciąży, które spełniają przynajmniej jedno z
kryteriów: wiek powyżej 35
roku życia, w poprzedniej
ciąży wystąpiły aberracje
chromosomowe u płodu, w
rodzinie występują strukturalne aberracje chromoso-
rozpoznano gruźlicy, a w
szczególności do tych, które
miały bezpośredni kontakt
z chorymi na gruźlicę i nie
korzystały z programu w
ciągu ostatnich 24 miesięcy. Chętni do badania muszą też spełniać jedno z wymienionych kryteriów: bezrobotny, niepełnosprawny,
obciążony długotrwałą chorobą, obciążony problemem
alkoholowym i/lub narkow Program profilaktyki manią, bezdomny.
gruźlicy
Adresy, gdzie możesz
Adresowany jest do osób, zrobić badania, na str. 47.
u których do tej pory nie
(tami)
mowe, nieprawidłowy kariotyp, np.: translokacja,
stwierdzony w czasie ciąży
nieprawidłowy wynik badania USG i/lub badań biochemicznych wskazujących na zwiększone ryzyko
aberracji chromosomowej
lub wady płodu. Konieczne
jest skierowanie od lekarza
przyjmującego w ramach
NFZ.
W A Ż N E
ZRÓB MAMMOGRAFIĘ W MAMMOBUSIE
Zadzwoń, dowiedz się, czy będą w twojej miejscowości.
w Geneva-Trust: Gdańsk, ul. Schuberta 104, tel. (58)
325 76 02, koordynator: (58) 325 76 00
w Mammo-Med: Gdańsk, ul. Schuberta 104, tel. (58)
325 76 05, koordynator: (58) 325 76 00
w NZOZ Luks Med: Katowice, ul. Ligocka 3a, tel. (32)
205 33 53, koordynator: 501 532 013
w NZOZ MEDICA: Łódź, ul. Struga 3, tel. (42) 254 64
10, koordynator: 510 110 963
w NZOZ Diagnostyk: Zielona Góra, ul. Wazów 42, tel.
(68) 452 77 19, koordynator: (68) 452 77 19
INFORMATOR MEDYCZNY
Cudowne wakacje w kraju
a tu niestety... choroba
Czas świąteczny czy okres
szkolnych wakacji i ferii to
okres wzmożonych wyjazdów. A choroba, uraz albo
wypadek może przytrafić się
nam wszędzie. Co wtedy
zrobić? Jeśli się rozchorujemy i oczywiście z powodu
odległości nie możemy odwiedzić swojego lekarza rodzinnego, nie dzwonimy na
pogotowie i nie udajemy się
do najbliższego Szpitalnego
Oddziału Ratunkowego, tylko szukamy najbliższego gabinetu podstawowej opieki
zdrowotnej, który ma umowę z NFZ. Pamiętajmy, że z
reguły lekarze rodzinni pracują od poniedziałku do
piątku w godz. 8.00-18.00.
W innych godzinach, a także w święta i w weekendy
zgłaszamy się do ambulatoriów, które mają z Funduszem umowę na świadcze-
fot. DigiTouch
Wybierając się na urlop, pamiętajmy o zabraniu ze sobą dokumentów uprawniających do darmowej pomocy medycznej poza miejscem zamieszkania.
że przyj mu ją cy tam le karz ma podpisaną umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia. To pozwoli uniknąć sytuacji, w której lekarz za usługę wysta wi ra chu nek. Me dyk
przyjmie nas bez problemu, pod warunkiem, że
będziemy mieli ze sobą
do ku ment po twier dza ją cy, że jesteśmy ubezpieczeni (jakie to dokumenty, można przeczytać na
str. 7)
Pakując walizki na urlop nad morzem zabierz ze sobą dokumenOczywiście w sytuacji
ty, które dają ci prawo do leczenia na Fundusz
zagrożenia życia, czy też
gwałtownego pogorszenia
nie nocnej i świątecznej mieszkania, czy przynależ- stanu zdrowia dzwonimy
opieki zdrowotnej (warto ność do oddziału NFZ, ma- na pogotowie. Wyszkolony
wydrukować sobie przed my prawo korzystać z po- dyspozytor, który będzie z
wyjazdem listę z danego wo- mocy medycznej w dowol- nami rozmawiał zdecydujewództwa). Przyjmują tam nym ambulatorium w kraju. je, czy sprawa jest na tyle
zarówno lekarze, jak i pielęZanim zdecydujemy się poważna, że konieczne jest
gniarki. Od 1 marca 2011 r., na któ ryś z ga bi ne tów, wysłanie karetki.
bez względu na miejsce za- wcześniej upewnijmy się,
oprac. (tami)
Zbadaj się, wygraj gadżety!
Jak dbasz o siebie? Na
pewno chodzisz do fryzjera
odświeżyć kolor i podciąć
włosy. Pewnie też regularnie odwiedzasz kosmetyczkę. Dla dobrego samopoczucia spotykasz się z koleżankami na dobrej kawie i
kalorycznym deserze.
Kiedy jednak ostatnio
się badałaś? Nie bądź zdziwiona, przecież badania
profilaktyczne to najlepsza
inwestycja w zdrowie. Jak
lepiej można o siebie zadbać? Jeśli nie pamiętasz,
kiedy odwiedziłaś swojego
lekarza, mamy dla Ciebie
propozycję. Pomyśl o swoim zdrowiu i idź na badania! Na panie, które zrobią
cytologię lub mammografię czekają upominki,
przygotowane przez lubuski oddział NFZ. Są to breloczki, długopisy, notesy,
ekologiczne torby. Wystarczy wypełnić kupon, który
drukujemy obok i odesłać
go na adres: Lubuski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia,
ul. Podgórna 9b, 65-057
Zielona Góra, z dopiskiem
„Dbam o siebie”.
(tami)
5
INFORMATOR MEDYCZNY
Z czym do swojego lekarza?
Wybierając się do lekarza, który przyjmuje w ramach ubezpieczenia, pamiętaj, aby
zabrać ze sobą dokument, który potwierdza twoje prawo do darmowej wizyty.
w Dla osoby prowadzącej
działalność gospodarczą
- druk zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego oraz aktualny dowód wpłaty składki
na ubezpieczenie zdrowotne
ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby
w Dla osoby ubezpieczonej
w innym niż Polska państwie członkowskim Unii
Europejskiej lub Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu
- poświadczenie wydane przez
NFZ - w przypadku zamieszkiwania na terenie RP
- karta EKUZ (lub certyfikat ją
zastępujący) wydana przez inny niż Polska kraj członkowski
UE lub EFTA - w przypadku
pobytu na terenie RP
fot. DigiTouch
O jakie dokumenty chodzi?
Wyjaśniamy to pokolei:
w Dla osoby zatrudnionej na
podstawie umowy o pracę
- druk zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego oraz aktualnie potwierdzony raport
miesięczny ZUS RMUA wydawany przez pracodawcę
- aktualne zaświadczenie z zakładu pracy lub podstemplowana legitymacja ubezpieczeniowa. Uwaga! Od 1 stycznia
2010 roku ZUS nie wydaje już
legitymacji
Jeśli nagle trafimy do szpitala, a nie będziemy mieć przy sobie
dokumentu uprawniającego do darmowego leczenia, lekarze w Dla osoby przebywającej
na zasiłku chorobowym lub
nie mogą odmówić nam pomocy
- legitymacja emeryta/rencisty z wpisanymi członkami row Dla osoby ubezpieczonej
dziny podlegającymi ubezpiew Dla osoby bezrobotnej
w KRUS
czeniu, potwierdzająca doko- zaświadczenie lub legityma- - aktualne zaświadczenie z
nanie zgłoszenia w dniu 1
cja aktualnie podstemplowane urzędu pracy o zgłoszeniu do
stycznia 1999 r. lub później,
ubezpieczenia zdrowotnego
przez KRUS (dowód wpłaty
wraz z aktualnym odcinkiem
składki w przypadku prowawypłaty świadczenia - dotyczy
w Dla osoby ubezpieczonej
dzenia działów specjalnych
tylko KRUS
dobrowolnie
produkcji rolnej)
- w przypadku dzieci uczą- umowa zawarta z NFZ i docych się - pomiędzy 18. a
w Dla emerytów i rencikument ZUS potwierdzający
26. rokiem życia - dodatkostów
zgłoszenie do ubezpieczenia
wo należy przedstawić doku- legitymacja emeryta lub ren- zdrowotnego wraz z aktualment potwierdzający fakt
cisty. W przypadku legitymacji nym dowodem opłacenia
kontynuacji nauki - np. legiwydanej przez ZUS numer le- składki zdrowotnej
tymację szkolną/studencką
gitymacji powinien zawierać
lub dokument potwierdzający
w Dla członka rodziny osoby znaczny stopień niepełnooznaczenie oddziału NFZ. Jeżeli 3. i 4. pozycja numeru za- ubezpieczonej
sprawności
- dowód opłacenia składki
wiera znaki „--”, legitymacja
- w przypadku studentów po
nie jest dokumentem potwier- zdrowotnej przez osobę, która ukończeniu 26. roku życia zgłosiła członków rodziny do
dzającym uprawnienia do
zgłoszenie do ubezpieczenia
ubezpieczenia zdrowotnego
świadczeń zdrowotnych. W
przez uczelnię oraz legitymatakim przypadku należy przed- wraz z kserokopią zgłoszenia
cja studencka lub doktoranc- aktualne zaświadczenie wystawić inny dowód
ka
dane przez pracodawcę
ubezpieczenia.
w Dla osoby nieubezpieczo- zaświadczenie z KRUS o
- zaświadczenie z ZUS lub
ubezpieczeniu członków rodziny nej, spełniającej kryterium
KRUS
dochodowe uprawniające
- aktualny odcinek emerytury - legitymacja rodzinna z wpido otrzymywania świadczeń
sanymi danymi członków rolub renty
z pomocy społecznej
dziny wraz z aktualną datą i
- dokument potwierdzający
- decyzja wójta (burmistrza,
kwotę przekazanej emerytury pieczątką zakładu pracy lub
prezydenta) gminy właściwej
lub renty, w tym w szczegól- ZUS
6
ności odcinek przekazu lub
wyciąg
wypadkowym po wygaśnięciu ubezpieczenia zdrowotnego
- zaświadczenia z ZUS informujące o wypłacie zasiłku. Takie osoby mają prawo do
świadczeń do ostatniego dnia
zwolnienia
Jeżeli pacjent przebywający
w szpitalu nie posiada aktualnego zaświadczenia potwierdzającego prawo do
świadczeń, może taki dokument przedstawić w innym
czasie:
- nie później niż w terminie 30
dni od dnia przyjęcia,
- lub terminie 7 dni od dnia
zakończenia udzielania świadczenia.
Nie do star cze nie do ku men tu
w wy żej wy mie nio nych ter mi nach mo że skut ko wać
ob cią że niem pa cjen ta kosz ta mi udzie lo ne go świad cze nia!
Uwaga! W przypadku stanu
nagłego, brak dokumentu potwierdzającego prawo do korzystania z bezpłatnej opieki
zdrowotnej nie może być powodem odmowy udzielenia
oprac. (tami)
świadczenia.
INFORMATOR MEDYCZNY
Osoby zasłużone
u lekarza i w aptece
Inwalidzi wojenni i osoby represjonowane mają specjalne prawa w przychodniach i aptekach. Sprawdź, kto jeszcze i na co może liczyć.
Prawo do bezpłatnych
leków, które oznaczone są
symbolami „Rp” lub „Rpz”
i są dopuszczone do obrotu na terytorium naszego
kraju przysługuje:
w inwalidom wojennym
oraz osobom represjonowanym
w małżonkom pozostającym na wyłącznym
utrzymaniu inwalidów
wojennych lub osób represjonowanych
w wdowom i wdowcom po
poległych żołnierzach i
zmarłych
inwalidach
wojennych oraz osobach
represjonowanych,
uprawnionym do renty
rodzinnej.
łym inwalidzie wojennym,
- zaświadczenie o posiada niu upraw nień do
renty rodzinnej po poległym żoł nie rzu lub
zmarłym inwalidzie wojennym
Dla osoby represjonowanej jest to legitymacja osoby represjonowanej
wydawana przez ZUS.
4
Dla małżonków osób
5
represjonowanych:
- legitymacja osoby repre-
Aby otrzymać bezpłatne leki, osoba, która ma
do nich prawo, musi to
udowodnić zarówno lekarzowi, który wypisuje receptę, jak i aptekarzowi,
który leki wydaje. Jak to
zrobić? Przy pomocy odpowiedniego dokument. I
tak:
Dla inwalidy wojenne1
go jest to książeczka inwalidy wojennego wydawana przez ZUS.
fot. DigiTouch
Jakie dokumenty?
sjonowanej małżonka lub
zaświadczenie
organu
rentowego,
- zaświadczenie z urzędu
skarbowego o braku dochodów podlegających
opodatkowaniu,
- odpis z akt urzędu stanu
cywilnego stwierdzający
zawarcie małżeństwa lub
inny dokument potwierdzający istnienie małżeńInwalidzi wojenni i wojskowi
stwa.
oraz kombatanci mają speDla wdów i wdowców
cjalne prawa u lekarza, np.
po osobach represjonoprawo do darmowych leków
wanych uprawnionych do
- odpis z akt urzędu stanu renty rodzinnej jest to:
cywilnego stwierdzający - decyzja o przyznaniu
renty rodzinnej po osobie
zawarcie małżeństwa lub
represjonowanej,
inny dokument potwierdzający istnienie małżeń- - zaświadczenie o posiadaniu uprawnień do renty
stwa.
rodzinnej po osobie reDla wdów i wdowców
presjonowanej.
po poległych żołnierUwa ga! Je śli mał żo nek
zach i zmarłych inwalidach wojennych upraw- in wa li dy wo jen ne go lub
nionych do renty rodzin- oso by re pre sjo no wa nej
nie po zo sta je na wy łącz nej jest to m. in.:
- decyzja o przyznaniu nym utrzy ma niu mał renty rodzinnej po pole- żon ka - in wa li dy wo jen głym żołnierzu lub zmar- ne go (np. po bie ra eme ry -
Dla małżonków inwali2
dów wojennych są to:
- książka inwalidy wojen- 3
nego małżonka lub zaświadczenie organu rentowego,
- zaświadczenie z urzędu
skarbowego o braku dochodów podlegających
opodatkowaniu,
6
tu rę, ren tę, pra cu je lub
pro wa dzi dzia łal ność po za rol ni czą), nie ma pra wa do bez płat nych le ków.
Po decyzję do NFZ
No sze nie przy so bie
tych wszyst kich do ku mentów może być kłopotliwe. Dlatego też, dyrektor od dzia łu wo je wódz kiego NFZ może wydać
mał żon kom
in wa li dów
wojennych lub osób represjonowanych pozostającym na ich wyłącznym
utrzymaniu, specjalną decyzję. Taki dokument też
uprawnia do darmowych
lekarstw. Żeby otrzymać
decyzję, trzeba złożyć w
NFZ wniosek i dołączyć
do niego odpowiednie dokumenty (potwierdzające
ich uprawnienia oraz potwierdzający ubezpieczenie zdrowotne).
Bez kolejki
i skierowania
Inwalidzi wojenni i wojskowi oraz kombatanci,
mają także prawo do korzystania bez kolejki ze
świadczeń opieki zdrowotnej. To samo dotyczy zasłużonych honorowych
dawców krwi i zasłużonych dawców przeszczepów.
Z kolei inwalidzi wojenni, wojskowi, osoby represjonowane oraz kombatanci mogą bez skierowania
korzystać z ambulatoryjnych porad specjalistycznych.
oprac. (tami)
7
LEKARZE RODZINNI
LEKARZE RODZINNI
ADRES PRAKTYKI
Babimost, ul. Gagarina 18
Babimost, ul. Skoczków 1
Bobrówko, ul. Leśna 3
Bogdaniec, ul. Leśna 9
Bojadła, ul. Słoneczna 1
Brody, ul. Polna 1
Brójce, ul. Świerczewskiego 4
NAZWA ŚWIADCZENIODAWCY
Gminny Ośrodek Zdrowia SPZOZ
Praktyka Lekarza Rodzinnego
NZOZ "Szpital Powiatowy" w Drezdenku - Filia w Bobrówku
NZOZ Przychodnia Lekarska "SALUS"
NZOZ Przychodnia Lekarska "DERMED"
NZOZ Praktyka Lekarza Rodzinnego lek.med..Krystyna Ichnowska
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Poradnia Lekarza Rodzinnego "VITA"
Brzeźnica, ul. Zielonogórska 24 B
Bytom Odrzański, ul. Mickiewicza 1
Cybinka, ul. Słubicka 30
Czerwieńsk, ul. Zielonogórska 2
Deszczno 71
Dobiegniew, ul. Gdańska 9
Dobiegniew, ul. Mickiewicza 3
Drezdenko, ul. Piłsudskiego 38 a
Drezdenko, ul. Piłsudskiego 8
Gorzów Wlkp,, ul. Budowlanych 15
NZOZ Praktyka Lekarza Rodzinnego "EMPATIA" M.Żyta & A.Żyta-Chwastyk
NZOZ "Rodzinne Centrum Medyczne" lek.med.Lila Korczak-Fedyna
NZOZ Praktyka Lekarza Rodzinnego "ATIS" S.Śliwiński, B.Zborowski Spółka Partnerska
NZOZ Przychodnia Lekarska "ULMED"
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Lekarza Rodzinnego lek. med.Janina Joachimiak
NZOZ "ZDROWIE"
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
NZOZ "Przychodnia Lekarza Rodzinnego"
NZOZ "MEDYK" s.c. Zofia Robak, Jerzy Robak,Krystyna Michałowska-Gińko
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Medycyny Rodzinnej i Specjalistycznej Grzegorz Wilczyński,
Natalia Wojtkowska-Wilczyńska s.c.
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Praktyka Lekarska Iwona Baran"
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Praktyka Lekarza Rodzinnego Barbara Kiełbik
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Praktyka Lekarska Joanna Rajchert
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Poradnia Lekarza Rodzinnego lek.med. Adam Gruszka
Miejski NZOZ "Osiedle Staszica" Zespołowa Praktyka Lekarska s.c.
NZOZ "J.H.O.ESKULAP" s.c.Zespół Lekarzy Rodzinnych
"Zdrowa Rodzina -A" s.c. NZOZ
NZOZ "Zdrowa Rodzina - B" s.c.
NZOZ Praktyka Lekarzy Rodzinnych Elżbieta Ciesiul-Tracz
NZOZ Praktyka Lekarzy Rodzinnych Romualda Olejnik
NZOZ "BĄBLIŃSKI" -Rrzychodnia Lekarza Rodzinnego
NZOZ "BASIS" Przychodnia Lekarza Rodzinnego
Gorzowska Lecznica Specjalistyczna Spółka z o.o.
NZOZ "MEDICA" s.c.
Praktyka Lekarza Rodzinnego Barbara Kanarczuk-Kołaczyńska
Zespół Lekarzy Spółka Partnerska B.Fuć, I.Maksymowicz, H.Słuka-Glińska, W.Zywert
Specjalistyczny Zakład Medyczny Fundacji "NASZE ZDROWIE" NZOZ
Gorzów Wlkp., ul. Piłsudskiego 47
Gorzów Wlkp., ul. Piłsudskiego 47
Gorzów Wlkp., ul. Witosa 40 B
Gorzów Wlkp., ul. Ar. Krajowej 27D
Gorzów Wlkp., ul. Baczyńskiego 24
Gorzów Wlkp., ul. Gwiaździsta 16
Gorzów Wlkp., ul. Mieszka I 42
Gorzów Wlkp., ul. Mieszka I 42
Gorzów Wlkp., ul. Obr.Pokoju 74 A
Gorzów Wlkp., ul. Obr.Pokoju 74 A
Gorzów Wlkp., ul. Paderewskiego 14
Gorzów Wlkp., ul. Paderewskiego 14
Gorzów Wlkp,. ul. Piłsudskiego 1 B
Gorzów Wlkp., ul. Piłsudskiego 1A
Gorzów Wlkp,. ul. Piłsudskiego 1B
Gorzów Wlkp., ul. Towarowa 6 A
Gorzów Wlkp., ul. Walczaka 25
Gorzów Wlkp., ul. Sienkiewicza 10-11
Gorzów Wlkp., ul. Wróblewskiego 55
Gorzów Wlkp., ul. Dworcowa 4
Gościm 29
Górzyca, ul. Kostrzyńska 15
Gronów, ul. Główna 2e
Gubin, ul. Kresowa 2
Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska SP ZOZ
NZOZ Przychodnia Lekarska "ZACISZE"
SPZOZ p.n.Obwód Lecznictwa Kolejowego
NZOZ "GOMED" s.c.
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "MEDYK" s.c. Małgorzata Przemyska, Michał Przemyski
NZOZ Przychodnia Lekarska "VISANA" Jadwiga Kogut
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Medyczne "ATOL" Lekarska Spółka Partnerska Borkowski,
Demuth, Niekraszewicz-Kulik
Gubin, ul. Kresowa 258
Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska SP ZOZ
Gubin, ul. Gdańska 17
NZOZ Praktyka Grupowa Lekarzy Podstawowej Opieki Zdrowotnej "MAKRIS" s.c.
Gubin, ul. Gdańska 17
NZOZ "MILMED" Mirosław Milewicz
Gubin, ul. Gdańska 17/121
Specjalistyczny NZOZ "FAMILIA" s.c.
Gubin, ul. Śląska 35
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Nowy Szpital Powiatu Krośnieńskiego
Iłowa, ul. Kolejowa 7
NZOZ "SALUS"
Jasień, ul. Okrzei 5
NZOZ Zespół Lekarza Rodzinnego
Jasień, ul. XX-lecia 20
NZOZ Praktyka Lekarza Rodzinnego Jerzy Onichimiuk
Kargowa, ul. Marchlewskiego 4
NZOZ Praktyka Lekarza Rodzinnego Teresa Piasecka
Kargowa, ul. Marchlewskiego 4
Praktyka Lekarza Rodzinnego Maria Szalewska-Kot
Kępsko, 33
Praktyka Lekarza Rodzinnego Władysław Barski
Klenica, ul. Chrobrego 71
NZOZ "Praktyka Lekarza Rodzinnego" Andrzej Świerczewski, Grażyna Świerczewska s.c.
Kłodawa, ul. Kościelna 9
Praktyka Lekarza Rodzinnego Jadwiga Lebioda
Konin Żagański 32
NZOZ Praktyka Lekarza Rodzinnego "ZDROWIE" Elżbieta Gliniak
Konotop, ul. Polna 1
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Praktyka Lekarza Rodzinnego Małgorzata Ganecka
Kostrzyn, ul. Fabryczna 1
NZOZ - Przychodnia Rodzinna "REMEDIUM" s.c.
Kostrzyn, ul. Solidarności 2
NZOZ "Kolejarz"
Kostrzyn, ul. Wyszyńskiego 23 A
NZOZ "MEDICUS"
Kostrzyn, ul. Żeglarska 1
NZOZ "ALMED"
Kożuchów, ul. Obywatelska 5
NZOZ Przychodnia Lekarska "ARKA-MED." s.c.
Kożuchów, ul. Szprotawska 21
NZOZ Podstawowa Opieka Zdrowotna Czesław Kaniewski
Kożuchów, ul. Szprotawska 21
NZOZ Przychodnia Lekarska "PRIMUM" s.c.
Krosno Odrzańskie, ul. Srebrna Góra 1a NZOZ Praktyka Zespołu Lekarza Rodzinnego "ZDROVITA" Michniewicz-Nowak, Rólka, Wiśniewska-Prałat,
Śnieg -Spółka partnerska
Krosno Odrzańskie, ul. Poznańska 9
NZOZ "ARS-MED" Sp. z o.o. w Krosnie Odrzańskim
8
NR TEL. PRAKTYKI
68 351 20 24
68 351 23 95
95 763 51 16
95 751 00 54
68 352 33 38, 68 352 33 21
68 371 26 58, 68 372 30 00
95 742 90 50 - Brójce
95 743 10 11 filia Trzciel
68 377 13 73 gab. 68 377 18 84
68 388 40 35
68 391 13 25; 68 391 13 39 fax
68 327 82 09
95 751 31 29
95 761 31 31
95 761 19 07
95 762 93 59
95 762 12 57
95 736 63 66
95 722 94 86
95 722 94 84
95 749 80 84
95 729 88 00
95 729 29 64, 95 721 39 77
95 725 02 50, 95 720 68 10
95 722 30 85
95 722 30 86
95 729 42 74
95 729 42 74
95 735 89 93, 95 735 89 94
95 735 89 93, 95 735 89 94
95 732 29 42, 95 732 13 29
95 732 06 30, 95 732 25 77
95 735 69 95
95 722 42 00, 95 720 50 73
95 733 26 63 do 66 - rejestracja
95 733 26 69 - informacja medyczna
95 722 72 85, 722 86 67
95 722 90 70
95 722 42 61 w. 465
95 762 42 95
95 759 12 96
68 383 21 92
68 475 15 40
68 455 80 62, 455 80 77
68 359 30 83
68 455 38 58
68 359 57 92
68 359 30 18 w. 113
68 377 40 99
68 371 03 56, 601 99 83 00
68 371 14 27
68 352 55 21
68 352 56 66
68 381 18 28, 602 66 53 74, 603 39 96 57
68 352 34 91
95 731 1071
68 377 15 94
68 352 42 79
95 721 05 06; 95 728 99 67
95 752 52 23
95 752 52 53
95 752 04 45, gabinet 95 72 89 538
68 355 20 04
68 355 20 06
68 355 20 05
68 383 60 74
68 383 76 98
LEKARZE RODZINNI
ADRES PRAKTYKI
Krosno Odrzańskie, ul. Srebrna Góra 1B
Krosno Odrzańskie, ul. Srebrna Góra 1e
Krzeszyce, ul. Gorzowska 5
Leszno Górne, ul. Bolesławska 20
Lipinki Łużyckie, ul. Żarska 4 A
Lubiszyn, ul. Myśliborska 16
Lubniewice, ul. Osadników Wojskowych 13
Lubrza, ul. Świebodzińska 18
Lubsko, ul. Bohaterów 4
Lubsko, ul. Chrobrego 3
Lubsko, ul. Hubalczyków 8
Lubsko, ul. Woj. Polskiego 3
Łagów, ul. Toporowa 11
Łęknica, ul. Woj. Polskiego 1
Małomice, ul. Jana Pawła II 34
Małomice, ul. Jana Pawła II 34
Międzyrzecz, pl. Powstańców Wlkp. 4
Międzyrzecz, ul. Konstytucji 3 Maja 32
Międzyrzecz, ul. Konstytucji 3 Maja 35
Niedoradz, ul. Markiewiczowej 34/1
Nietków, ul. Kościuszki 67
Nowa Jabłona, Przecław 9
Nowa Sól ul. Kuśnierska 5
Nowa Sól, ul. 9 Maja 10
Nowa Sól, ul. Chałubińskiego 1
Nowa Sól, ul. Grobla 14
Nowa Sól, ul. Kupiecka 1
Nowa Sól, ul. Witosa 11
Nowa Sól, ul. Wojska Polskiego 43
Nowe Miasteczko, ul. Kopernika 2
Nowe Miasteczko, ul. Szkolna 1
Nowogród Bobrzański, ul. Nadbrzeżna 1
Nowogród Bobrzański, ul. Zdrowa 1
Ośno Lubuskie, ul. Rybacka 3a
Ośno Lubuskie, ul. Rybacka 3a
Otyń, ul. Dworcowa 2
NAZWA ŚWIADCZENIODAWCY
NZOZ "SALUS" Praktyka Lekarza Rodzinnego lek.Mieczysław Kasper
NZOZ "TERAPIA" Dubieński. Kowlaski, Kufka - Spółka Partnerska
NZOZ "ZDROWIE" s.c. Przychodnia w Krzeszycach
NZOZ lek.med. Janusz Wołkowski
NZOZ Praktyka Lekarza Rodzinnego "MEDICUS" s.c.
NZOZ Przychodnia Lekarza Rodzinnego Stanisław Jabłoński
NZOZ - Praktyka Lekarza Rodzinnego SANVITA
NZOZ Praktyka Lekarza Rodzinnego lek.Hieronim Górzny
NZOZ "DROVITA" Jarosław i Iwona Drozd s.c.
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "OMNIBUS" spółka cywilna Janusz Kołodziejczyk Iwona Kołodziejczyk
N ZOZ Vitamed
NZOZ "Marvit"
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Praktyka Lekarza Rodzinnego - lek. med. Damian Popa
NZOZ "ZDROWIE" s.c.
Praktyka Lekarza Rodzinnego Monika Kieża
Praktyka Lekarza Rodzinnego Edward Esmund
NZOZ "KOLMED" Zespoł Lekarza Rodzinnego lek.med. Maciej Rybacki
NZOZ Zespołowa Praktyka Lekarzy Rodzinnych "PRO-VITA" s.c.
SPZOZ w Międzyrzeczu
SPZOZ Wiejski Ośrodek Zdrowia
NZOZ Przychodnia Lekarska "EKOMED"
NZOZ "ELVITA" Praktyka Lekarza Rodzinnego lek.Elżbieta Łazarów-Janiak
NZOZ Praktyka Lekarza Rodzinnego "MEDICUS"
Przychodnia Lekarska "ESKULAP" NZOZ
Pierwszy Specjalistyczny Zespół Lekarza Rodzinnego
NZOZ Zespół Lekarzy Rodzinnych "FAMILIA"
Przychodnia Lekarska "ZDROWIE" s.c. W.J.Dubaniowscy, A.Moryson
NZOZ Poradnia Rodzinna, Medycyny Pracy i Medycyny Sportowej "DOZA-MED"
NZOZ "ZATORZE" s.c.
NZOZ Praktyka Lekarza POZ lek. Romuald Betiuk
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Praktyka Lekarza Rodzinnego Bogusława Hucko
NZOZ "NOVOMED"
NZOZ Przychodnia Lekarska "MEDICUS" s.c.
NZOZ "Certus"
Praktyka Lekarza Rodzinnego Swietłana Winnicka
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "VITA" Zespół Lekarza Rodzinnego s.c. Elżbieta Tomiak,
Jolanta Pietraszkiewicz
Przewóz, ul. Woj. Polskiego 15
NZOZ "NOVA-MED" s.c.
Przytoczna, ul. Główna 1a
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Przytoczna, ul. Główna 1a
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital im.dr n.med.Radzimira Śmigielskiego
Pszczew, ul. Strażacka 4a
NZOZ Praktyka Lekarza Ogólnego Piotr R. Adamski
Rzepin, ul. Słubicka 4
NZOZ "ESKULAP" J. Bielak-Lpinicka, T. Jarosik, I. Wojtkowiak sp.p. lekarzy
Santok, ul. Gorzowska 43
NZOZ "Praktyka Lekarza Rodzinnego - Jolanta Błażejczyk"
Siedlisko, ul. Kasztanowa 20
NZOZ "Przychodnia Rodzinna"
Skwierzyna, ul. Powstańców Wlkp. 24
NZOZ "MEDICUS"
Skwierzyna, ul. Szpitalna 5
NZOZ "Przychodnia" Spółka z o.o.
Sława, ul. Głogowska 25/3
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Poradnia Rodzinna Lek. med. Teresa Munia
Sława, ul. Ogrodowa 1
Zespół Lekarzy Rodzinnych "ESKULAP" s.c.
Słońsk, ul. Puszkina 22
NZOZ "NASZE ZDROWIE"
Słubice, ul. Mickiewicza 5
NZOZ "GALMED" s.c.
Słubice, ul. Mickiewicza 5
N ZOZ "Zdrowie" Przychodnia Rejonowo-Specjalistyczna
Stare Kurowo, ul. Kościelna 29
NZOZ Przychodnia Lekarska-Joanna Sokołowska
Stargard Gubiński 1
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Stary Kisielin, ul. Pionierów Lubuskich 75 Praktyka Lekarza Rodzinnego Zofia Abramek-Sikora
Strzelce Krajeńskie, Al. Piastów 17
Indywidualna Praktyka Lekarska Eugenia Sawicka
Strzelce Krajeńskie, Al. Piastów 17
Indywidualna Praktyka Lekarska Krzysztof Misiaszek
Strzelce Krajeńskie, Al. Piastów 17
NZOZ Małgorzata Goral, Krzysztof Śliziuk - Lekarska s.p.
Sulechów, ul. Niepodległości 15
NZOZ "Przychodnia Lekarska"
Sulechów, Al. Niepodległości 15
NZOZ "IUVO" s.c.
Sulechów, ul. Krańcowa 2A
NZOZ Centrum Medyczne MEDICUS = 1
Sulęcin, ul. Dudka 13
NZOZ "MEDYK" s.c.
Sulęcin, ul. Wiejska 6
NZOZ "HIPOKRATES"
Szczaniec, 190 a
Praktyka Lekarza Rodzinnego lek.Bogusław Mackiewicz
Szlichtyngowa, ul.Dworcowa 6
Zakład Opieki Zdrowotnej Lekarza Rodzinnego
Szprotawa, ul. Kolejowa 1
Praktyka Lekarza Rodzinnego Marcin Kierkus
Szprotawa, ul. Odrodzenia 32
Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarza Rodzinnego Girma Kifetew "Profilaktyka"
Szprotawa, ul. Kolejowa 1
Prywatna Praktyka Lekarza Rodzinnego Lucyna Wejknis
Szprotawa, ul. Odrodzenia 32
NZOZ Zespół Praktyk Lekarza Rodzinnego s.c.
Świdnica, ul. Długa 85
NZOZ Praktyka Lekarza Rodzinnego-Szymon Tyliszczak
Świebodzin, ul. Kilińskiego 7
NZOZ "Zeapół Lekarzy Rodzinnych " s.c. Diana Kondratczyk , Jan Miksza
Świebodzin, ul. Matejki 1
Praktyka Lekarza Rodzinnego Jerzy Szczepaniak
NR TEL. PRAKTYKI
68 383 77 98
503 054 000
95 757 30 72
68 376 65 20
68 375 24 29
95 731 18 29
95 755 81 69
68 381 30 11
68 372 30 30, 608 417 544
68 372 21 22
68 4571777
68 476 35 25
68 341 20 32
68 375 30 51
68 376 90 23
68376 98 13, 68 376 90 23
95 741 26 55 w.330
95 741 22 04
95 742 82 53 , 95 742 82 78
68 388 12 76
68 327 80 25; 68 321 18 34 filia Leśniów W.
68 378 11 91, 605 69 61 22
68 387 48 70
68 387 46 77
68 387 75 51, 68 387 69 64
68 387 37 77
68 387 46 74
68 387 49 37
68 387 79 73
68 388 82 35
68 388 81 02
68 327 65 28
68 327 66 51
95 757 60 36
95 757 59 45
68 355 02 91
68 362 32 64
95 749 30 40
95 749 32 85
95 748 92 09; 601 669 209
95 759 63 18
95 731 61 21
68 388 32 12
95 717 27 24
95 717 27 33,
95 717 27 34
68 356 72 93
68 356 64 26
95 757 22 17
95 758 20 30
95 758 01 17; 505 517 512
95 761 50 13
68 359 25 28
68 320 15 34
95 763 25 57
95 763 25 57
95 763 11 81
68 385 21 99
68 385 45 90
68 352 88 01
95 755 53 44
95 755 55 44, 95 755 29 30
68 341 02 19
65 549 23 18
68 376 55 63
515 232 818
68 376 55 53, 68 367 93 32
68 376 27 12
68 327 32 20
68 382 44 19
68 385 21 99
9
LEKARZE RODZINNI, PIELĘGNIARKI
ADRES PRAKTYKI
Świebodzin, ul. Matejki 1
Świebodzin, ul. Matejki 1
Świebodzin, ul. Strzelecka 1
Świebodzin, ul. Wałowa 14c
Torzym, ul. Woj. Polskiego 52
Trzebiechów, Al. Lipowa 8
Tuplice, ul. Świerczewskiego 3
Witnica, ul. Piaskowa 4
Witnica, ul. Piaskowa 4
Wschowa, ul. Zygmunta Starego 4
Wschowa, ul. Cicha 5
Wymiarki, ul. Ks. Witolda 5
Zabór, ul .Polna 5
Zawada, ul. Szkolna 22
Zbąszynek, ul. B.Chrobrego 7
Zbąszynek, ul. Długa 1
Zbąszynek, ul. Długa 1
Zbąszynek, ul. Długa 1
Zielona Góra, Al. Niepodległości 1
Zielona Góra, Oś. Kaszubskie 9
Zielona Góra, Plac Kolejarza 1
Zielona Góra, ul. Anieli Krzywoń 2a
Zielona Góra, ul. A. Krzywoń 2 A
Zielona Góra, ul. Agrestowa 87
Zielona Góra, ul. An. Jagielonki 25
Zielona Góra, ul. Bukowa 4
Zielona Góra, ul. Chopina 21
Zielona Góra, ul. Chopina 21
Zielona Góra, ul. Chopina 21
Zielona Góra, ul. Chopina 21
Zielona Góra, ul. Fabryczna 23a
Zielona Góra, ul. Jedności 59
NAZWA ŚWIADCZENIODAWCY
NZOZ Praktyka Zespołu Lekarzy Rodzinnych
NZOZ Zespół Lekarzy Rodzinnych s.c. B.Janeczko, A.Trudnowska
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe "Postęp" S.A. NZOZ Zakład Usług Medycznych
NZOZ Specjalistyczna Praktyka Lekarska "AURIS" s.c.
NZOZ Praktyka Lekarza Rodzinnego Lesław Widera
N ZOZ s.c. Praktyka Lekarza Rodzinnego
NZOZ Praktyka Lekarza Rodzinnego - Grzegorz Wiśniewski
NZOZ - Przychodnia Medycyny Rodzinnej "MEDICUS" s.c.
NZOZ "ESKULAP" Przychodnia Medycyny Rodzinnej
NZOZ Przychodnia Lekarska "ESKULAP"
NZOZ "SALUS"
NZOZ "TAD MED" Podstawowa Opieka Zdrowotna
NZOZ "Praktyka Lekarza Rodzinnego-Tadeusz Kiwka"
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Zawada" Doszel Anna
NZOZ "Zespół Lelarza Rodzinnego - KONSYLIUM" s.c.
Indywidualna Praktyka Lekarska lek.med. Alina Cesarz-Maciejewska
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Praktyka Lekarza Rodzinnego - APEX"
Gabinet Lekarza Rodzinnego Mirosława Łuciów-Stawicka
"ALDEMED" Centrum Medyczne
NZOZ "PRO FAMILIA" s.c.
SPZOZ "MEDKOL"
NZOZ Poradnie Lekarzy Rodzinnych Babiuch i Baranowska
NZOZ Praktyka Grupowa Lekarzy Rodzinnych "ABC medic" s.c.
Gabinety Lekarskie "ZACISZE" NZOZ
Niepubliczny Zakład Podstawowej i Specjalistycznej Opieki Zdrowotnej "MARIMED"
Praktyka Lekarza Rodzinnego Bożena Tatarynowicz
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Poradnia Lekarza Rodzinnego Mieczysław Skrendo
NZOZ Poradnia Lekarza Rodzinnego Mirosława Widawska
Praktyka Lekarza Rodzinnego Barbara Kmiećkowiak-Wolska
NZOZ "SKARBOWA" s.c.
NZOZ "PRZYCHODNIA LEKARSKA ZDROWIE" Kosińska, Matuszkiewicz s.p.
NZOZ Przychodnia Medycyny "POL-E-S" Sp.z o.o.
Zielona Góra, ul. Nagietkowa 1A
Zielona Góra, ul. Szafrana 8
Zielona Góra, ul. Wyszyńskiego 99
Zielona Góra, ul. Wyszyńskiego 99
Zielona Góra, ul. Wyszyńskiego 99
Zielona Góra, ul. Zamenhofa 27
Zielona Góra, ul. Wazów 42
Zwierzyn, ul. Woj. Polskiego 58
Żagań, ul. Dworcowa 70
Żagań, ul. Dworcowa 70
Żagań, ul. Jana III Sobieskiego 14
Żagań, ul. Jana III Sobieskiego 14
Żagań, ul. Kopernika 3A
Żagań, ul. Świerkowa 1
Żagań, ul. XXX-lecia PRL 45A
Żary, ul. Długosza 15
NZOZ "FAMILIA" s.c.
NZOZ Zespół Lekarza Rodzinnego "WIGOR" s.c.
Praktyka Lekarza Rodzinnego Czesława Janiak
NZOZ Przychodnia Lekarska "SANUS" s.c.
Praktyka Lekarza Rodzinnego Helena Trzaskowska
NZOZ "ZAMENHOFA" s.c.
Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
NZOZ "Zwierzyń" Przychodnia Usług Medycznych
NZOZ "KORMED" Przychodnia Lekarska s.c.
NZOZ "MON-MED."
NZOZ Zespół Lekarzy "MANDRAGORA" s.c. E. Welcz, A. Uchman
NZOZ Praktyka Lekarza Rodzinnego "KOWALSKA-BODNAR" s.c.
NZOZ Praktyka Lekarza Rodzinnego s.c. "HIPOKRATES"
Praktyka Lekarza Rodzinnego Jolanta Raszewska-Marczak
NZOZ "MEDICUS" Pierkoś i Partnerzy Społka Partnerska
NZOZ "VITA"
Żary, ul. Okrzei 9
Żary, ul. Wieniewskiego 3b
Żary, ul. Zwycięzców 2B
Żary, ul. Domańskiego 2
NZOZ Praktyka Lekarza Rodzinnego "MEDYK" s.c.
NZOZ "PRIMUS" s.c.
NZOZ PLR Goebel-Zajączkowski s.p.
105 Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ
NR TEL. PRAKTYKI
68 382 99 06, 68 382 97 33
68 382 98 40
68 47 560 69, 68 47 560 11,68 382 27 24
68 476 35 50
95 341 36 20
68 351 41 32
68 375 71 17
95 751 69 60
95 751 40 86
65 540 71 40, 65 540 71 41
65 540 21 16, 65 540 50 85
68 360 40 27
68 327 40 86
68 321 26 66, 695106279
68 384 94 04
68 3479354
68 347 93 46
68 347 93 57
68 324 42 44, rejestracja 68 353 06 00
68 320 93 11
68 452 15 55, 68 452 15 51
68 326 05 93
68 326 06 47
68 323 55 31
68 451 90 12, 68 451 90 13
68 320 24 82
68 322 10 70, 68 327 00 87 -rejstracja
68 322 10 71
68 322 10 72
68 320 21 46
68 322 12 69-rej.
68 453 01 03 -rej.
68 453 01 11 por. pediatryczna
68 320 42 35
68 328 24 41
68 452 03 50
68 452 03 78, 68452 03 77
68 452 03 53
68 325 53 30
68 452 77 78
95 761 71 01
68 477 78 78
68 368 93 97
68 477 69 51
68 477 69 90
68 477 69 30
68 477 28 22
68 367 14 77
68 479 45 00 - rejestracja
68 479 45 02 - gab internistyczny POZ
68 479 45 03 por. pediatryczna
68 363 44 47
68 374 20 80
68 363 44 33
68 470 78 68
PIELĘGNIARKI PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ
MIASTO, ULICA
Babimost, Gagarina 18
Babimost, Skoczków 1
Bogdaniec, Leśna 9
Bojadła, Słoneczna 1
Brody, Polna 1
Bronków, 21
Bytom Odrzański, Mickiewicza 1
Cibórz, Cibórz 14/ 15
Cybinka, Słubicka 30
Czerwieńsk, Zielonogórska 2
Deszczno, Deszczno 71
Długie, Długie 155
Dobiegniew, Słowackiego 11
10
NAZWA ŚWIADCZENIODAWCY
Gminny Ośrodek Zdrowia Samodielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Praktyka Lekarza Rodzinnego Zofia Mikołajewska - Badura
Pielęgniarstwo Środowiskowo-Rodzinne Elżbieta Budryk
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Lekarska Dermed
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Praktyka Lekarza Rodzinnego Lek.Med. Krystyna Ichnowska
Maria Muszyńska
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Rodzinne Centrum Medyczne" Lek. Med. Lila Korczak-Fedyna
Indywidualna Praktyka Pielęgniarska Sylwia Kałużny
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Praktyka Zespołu Lekarza Rodzinnego Atis S.Śliwiński B.Zborows
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Lekarska "Ulmed"
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Lekarza Rodzinnego Lek.Med.Janina Joachimiak
Indywidualna Praktyka Pielęgniarska Elżbieta Mandrak
Indywidualna Praktyka Pielęgniarska Halina Zaremba
TELEFON
68 351 20 24
68 351 23 95
95 751 00 54, 605 30 35 60
68 352 33 38
68 371 26 58
669 66 13 56
68 388 40 35
68 341 91 81
68 391 13 25
68 327 82 09
95 751 13 29
68 376 80 61
95 761 13 65
PIELĘGNIARKI
MIASTO, ULICA
NAZWA ŚWIADCZENIODAWCY
Dobiegniew, Parkowa 4
Indywidualna Praktyka Pielęgniarska Danuta Szymańczak
Dobiegniew, Dąbrowskiego 5
Indywidualna Praktyka Pielęgniarska Krystyna Czechowicz
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Zdrowie"
Dobiegniew, Radęcin 41
Drezdenko, Piłsudskiego 38A
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Przychodnia Lekarza Rodzinnego"
Drezdenko, Piłsudskiego 8
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Arka1" S.C.
Usługi Pielęgniarskie Mirosława Cybula
Gorzów Wlkp., Piłsudskiego 1A
Gorzów Wlkp., Mieszka I 42
Zdrowa Rodzina - A S.C. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Gorzów Wlkp., Gwiaździsta 16
Nzoz 'J.H.O. Eskulap' S.C. Zespół Lekarzy Rodzinnych
Gorzów Wlkp., Walczaka 25
Specjalistyczny Zakład Medyczny Fundacji "Nasze Zdrowie" Nzoz
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Zdrowa Rodzina B" S.C.
Gorzów Wlkp., Mieszka I 42
Gorzów Wlkp., Piłsudskiego 1A
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zespół Pielęgniarek I Położnych "Puls" S.C.
Gorzów Wlkp., Piłsudskiego 1B
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Pielęgniarstwa I Opieki "Optima" S. C.
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Pielęgniarek I Położnych Rodzinnych S.C. "Zawarcie"
Gorzów Wlkp., Towarowa 6A
Gorzów Wlkp.i, Baczyńskiego 24/ 30
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Pielęgniarsko Położniczy "Opieka" S.C.
Gorzów Wlkp., Piłsudskiego 47
Niepubliczny Zaklad Opieki Zdrowotnej Praktyka Lekarska Iwona Baran
Gorzów Wlkp., Piłsudskiego 47
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Praktyka Lekarza Rodzinnego Barbara Kiełbik
Gorzów Wlkp., Witosa 40 B
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Praktyka Lekarska Joanna Rajchert
Gorzów Wlkp., Piłsudskiego 1 B
Praktyka Lekarza Rodzinnego Barbara Kanarczuk-Kołaczyńska
Gorzów Wlkp., Armii Krajowej 27 D
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Poradnia Lekarza Rodzinnego Lek. Med. Adam Gruszka
Gorzów Wlkp., Paderewskiego 14
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Basis"- Przychodnia Lekarza Rodzinnego Izabela Ostrowska
Gorzów Wlkp., Paderewskiego 14/ 1
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Bąbliński"Przychodnia Lekarza Rodzinnego
Gorzów Wlkp., Dworcowa 13
Samodzielny Publiczny Zoz Pn. Obwód Lecznictwa Kolejowego
Gorzów Wlkp., Walczaka 27
Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych I Administracji w Zielonej Górze Filia Gorzów Wlkp.
Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Gorzów Wlkp., Sienkiewicza 10-11
Gorzów Wlkp., Obronców Pokoju 74A
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Praktyka Lekarzy Rodzinnych Romualda Olejnik
Gorzów Wlkp., Obrońców Pokoju 74A
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Praktyka Lekarzy Rodzinnych Elżbieta Ciesiul-Tracz
Gorzów Wlkp., Wróblewskiego 55/55
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Lekarska "Zacisze"
Gościkowo, Gościkowo 30
Indywidualna Praktyka Pielęgniarska Lidia Gwozdowska
Gościm, Gościm 29/ 1A
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Gomed" S.C.
Gozdnica, Świerczewskiego 30/ 13
Indywidualna Praktyka Pielęgniarska Danuta Kozak
Górzyca, Kostrzyńska 15
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Medyk" S.C. Małgorzata Przemyska,Michał Przemyski
Gronów, Główna 2E
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Lekarska "Visana" Jadwiga Kogut
Gubin, Kresowa 258
Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej W Gubin
Gubin, Nowotki 15/ 1
Indywidualna Praktyka Pielęgniarska Mariola Woryta
Gubin, Gdańska 17
Specjalistyczny Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Familia" Sc
Gubin, Gdańska 17
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Praktyka Grupowa Lekarzy Podstawowej Opieki Zdrowotnej "Makris
Gubin, Gdańska 17
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej"Milmed"Mirosław Milewicz
Gubin, Kresowa 2
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Medyczne "Atol" Lekarska Spółka Partnerska Borkowski,D
Iłowa, Kolejowa 7
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Poradnia Pielęgniarek Środowiskowo-Rodzinnych "Hygieja" S.C.
Jasień, Xx-Lecia 20 20
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Praktyka Lekarza Rodzinnego Jerzy Onichimiuk
Jasień, Okrzei 5
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zespół Lekarza Rodzinnego
Kargowa, Marchlewskiego 4
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Praktyka Lekarza Rodzinnego Teresa Piasecka
Kargowa, Marchlewskiego 4
Praktyka Lekarza Rodzinnego Maria Szalewska-Kot
Kępsko, Brak 33
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Praktyka Lekarza Rodzinnego W. Barski
Klenica, Chrobrego 71
Niepubliczny Zaklad Opieki Zdrowotnej "Praktyka Lekarza Rodzinnego" Andrzej Świerczewski, Grażyna Św
Kłodawa, Kościelna 9
Praktyka Lekarza Rodzinnego Jadwiga Lebioda Kłodawa Ul.Kościelna 9
Konin Żagański, Konin Żagański 32
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Praktyka Lekarza Rodzinnego 'Zdrowie' Elżbieta Gliniak
Konotop, Polna 1
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Praktyka Lekarza Rodzinnego Małgorzata Ganecka
Kostrzyn Nad Odrą, Żeglarska 1
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Almed"
Kostrzyn Nad Odrą, Solidarności 2
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Kolejarz"
Kostrzyn Nad Odrą, Fabryczna 1
Nzoz Przychodnia Rodzinna Remedium Spólka Cywilna
Kostrzyn Nad Odrą, Wyszyńskiego 23A Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Medicus"
Kożuchów, Szprotawska 21
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Lekarska "Primum"S.C.
Kożuchów, Obywatelska 5
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Lekarska "Arka-Med" S.C.
Kożuchów, Szprotawska 19
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Geriamed"
Kożuchów, Szprotawska 21
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Podstawowa Opieka Zdrowotna Czesław Kaniewski
Krosno Odrzańskie, Poznańska 9
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Ars - Med"Grabińscy Spółka Jawna W Krośnie Odrzańskim
Krosno Odrzańskie, Srebrna Góra 1B
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Salus" Praktyka Lekarza Rodzinnego Lek.Mieczysław Kasper
Krosno Odrzańskie, Srebrna Góra 1A
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Praktyka Zespołu Lekarza Rodzinnego "Zdrovita" Spółka Partners
Krosno Odrzańskie, Srebrna Góra 1E
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Terapia" Spółka Partnerska
Krzeszyce, Gorzowska 5
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Zdrowie" S.C.
Leszno Górne, Bolesławiecka 20
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Lek.Med. Janusz Wołkowski
Lipinki Łużyckie, Główna 25
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Praktyka Lekarza Rodzinnego "Medicus"S.C.
Lubiszyn, Myśliborska 16
Nzoz Przychodnia Lekarza Rodzinnego Stanisław Jabłoński
Lubniewice, Osadników Wojskowych 1 13 Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Praktyka Lekarza Rodzinnego Sanvita
Lubrza, Świebodzińska 18
Nzoz Praktyka Lekarza Rodzinnego Lek. Hieronim Górzny
Lubsko, Niepodległości 8
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Higienos"S.C. Bożena Dobicka, Stefania Oskierko, Wanda Tracz
Lubsko, Chrobrego 3
Nzoz "Omnibus" S.C. Janusz Kołodziejczyk , Iwona Kołodziejczyk
Lubsko, Wojska Polskiego 3
Nzoz "Marvit" Bogusław Mazurkiewicz
Lubsko, Hubalczyków 8
Nzoz Vitamed
Łagów Lubuski, Toporowska 11
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Praktyka Lekarza Rodzinnego W - Lek. Med. Damian Popa
TELEFON
95 761 15 81
95 761 11 18
95 761 31 31
95 762 93 59
95 762 10 33
693 07 80 59
95 722 30 85
95 725 02 50
95 733 26 63
95 722 30 86
95 725 93 38
95 735 73 47
604 94 66 71
95 722 03 00
95 722 94 86
95 722 94 84
95 749 80 84
95 732 29 42
95 729 88 00
95 735 89 93
95 735 89 94
95 721 84 65
95 725 94 21
95 722 72 85
95 729 42 74
95 729 42 74
95 722 90 70
68 381 10 05
95 762 42 95
506 28 06 04
95 759 12 96
68 383 21 92
68 455 80 62
608 26 66 90
68 3595792
68 359 30 83
68 455 38 58
68 475 15 40
68 377 43 22
68 371 14 27
68 371 03 56
68 352 55 21
68 352 56 66
683 41 92 34
68 352 34 91
95 721 10 71
68 377 15 94
68 352 42 79
95 752 04 45
95 752 52 23
95 721 05 06
95 752 52 53
68 355 20 05
68 355 20 04
606 83 15 49
68 355 20 06
68 383 76 98
68 383 77 98
68 383 60 74
68 383 06 06
95 757 30 72
68 376 65 20
68 375 24 29
95 731 18 29
95 755 81 69
68 381 30 11
68 457 24 66
68 372 21 22
68 476 35 25
68 457 17 77
68 341 20 32
11
PIELĘGNIARKI
MIASTO, ULICA
Łęknica, Wojska Polskiego 1
Małomice, Matejki 1
Małomice, Matejki 16
Międzyrzecz, Os. Centrum 8
Międzyrzecz, Plac Powstańców Wlkp. 4
Niedoradz, Markiewiczowej 34
Nietków, Tadeusza Kościuszki 67
Nowa Sól, Witosa 11
Nowa Sól, Bankowa 3
Nowa Sól, Kupiecka 1
Nowa Sól, Wojska Polskiego 43
Nowa Sól, 9 Maja 10
Nowa Sól, Grobla 14
Nowa Sól, Chałubińskiego 1
Nowe Miasteczko, Szkolna 1
Nowe Miasteczko, Kopernika 2
Nowogród Bobrzański, Zdrowa 1
Nowogród Bobrzański, Zdrowa 1
Nowogród Bobrzański, Nadbrzeżna 1
Ośno Lubuskie, Rybacka 3A
Ośno Lubuskie, Rybacka 3A
Otyń, Dworcowa 2
Przecław, Przecław 9
Przewóz, Wojska Polskiego 15 15
Przytoczna, Główna 1A
Przytoczna, Główna 1A
Pszczew, Strażacka 4A
Rzepin, Słubicka 4
Santok, Gorzowska 43
Siedlisko, Kasztanowa 20
Skwierzyna, Szpitalna 5
Skwierzyna, Szpitalna 2
Skwierzyna, Powstańców Wlkp. 24
Sława, Ogrodowa 1
Sława, Głogowska 25/ 3
Słońsk, Puszkina 22
Słubice, Mickiewicza 5
Słubice, Mickiewicza 5/ P.109
Słubice, Mickiewicza 5
Smardzewo, Smardzewo 78
Stare Kurowo, Kościelna 29
Stargard Gubiński, Stargard Gubiński 1
Stary Kisielin, Pionierów Lubuskich 75
Strzelce Krajeńskie, Al.Piastów 17
Strzelce Krajeńskie, Kościuszki 28
Sulechów, Al. Niepodległości 15
Sulechów, Bankowa 1/ 11
Sulechów, Al. Niepodległości 15
Sulechów, Krańcowa 2A
Sulęcin, Wiejska 6
Sulęcin, M. Dudka 13
Szczaniec, Szczaniec 190 190
Szczaniec, Szczaniec 190 190
Szlichtyngowa, Dworcowa 6
Szprotawa, Kościuszki 37
Szprotawa, Kościuszki 37
Szprotawa, Kościuszki 37
Szprotawa, Kościuszki 37
Świdnica, Długa 85
Świebodzin, Wojska Polskiego 29
Świebodzin, Oś. Widok 26C/3
Świebodzin, Konarskiego 13/4
Świebodzin, Oś. Widok 19/ 26
Świebodzin, Na Skarpie 2
Świebodzin, Zacisze 15
Świebodzin, Os. Łużyckie 50D/ 13
Świebodzin, Strzelecka 1
Świebodzin, Kilińskiego 7
Świebodzin, Matejki 1/7
Torzym, Wojska Polskiego 52
Trzciel, Poznańska 15/ 2
12
NAZWA ŚWIADCZENIODAWCY
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Zdrowie"S.C.
Praktyka Pielęgniarki Środowiskowej-Rodzinnej Wanda Nalepa
Praktyka Pielęgniarki Środowiskowej-Rodzinnej Bogusława Jakubiak
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zespół Pilęgniarek Środowiskowo-Rodzinnych "Florencja" S.C.
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Kolmed" Zespół Lekarza Rodzinnego
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wiejski Ośrodek Zdrowia
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Lekarska "Ekomed"
Przychodnia Rodzinna, Medycyny Pracy I Medycyny Sportowej "Doza-Med"
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Praktyka Lekarza Rodzinnego "Medicus"S.C.
Przychodnia Lekarska "Zdrowie" S.C. W.J. Dubaniowscy A. Moryson
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Zatorze" S.C.
Nzoz Przychodnia Lekarska "Eskulap S.C." Lucyna Fortuniak & Elżbieta Klimas
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zespół Lekarzy Rodzinnych "Familia"S.C. Ewa Twardowska, Zofia
Pierwszy Specjalistyczny Zespół Lekarza Rodzinnego S.C.
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Praktyka Lekarza Rodzinnego Bogusława Hucko
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej W Nowym Miasteczku Praktyka Lekarza Poz - Lek Romuald Betiuk
Indywidualna Praktyka Pielęgniarka Środowiskowo-Rodzinna Jolanta Dobrzyńska
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Lekarska "Medicus" Sc.
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Novomed"
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Certus"
Praktyka Zespołu Lekarza Rodzinnego W Ośnie Lubuskim Swietłana Winnicka
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Vita" Zespół Lekarza Rodzinnego S.C. Elżbieta Tomiak, Jolanta
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej " Elvita " Praktyka Lekarza Rodzinnego Elżbieta Łazarów-Janiak
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Nova-Med" S.C.
Indywidualna Praktyka Pielęgniarska Ewa Chwirot
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Im.Dr N.Med.Radzimira Śmigielskiego
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Praktyka Lekarza Ogólnego Piotr R. Adamski
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Eskulap J.Bielak-Lipnicka, T.Jarosik, I.Wojtkowiak Spółka Part
Nzoz "Praktyka Lekarza Rodzinnego Jolanta Błażejczyk"
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Przychodnia Rodzinna"
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Przychodnia" Spółka Z O.O.
Zakład Usług Pielęgniarsko-Położniczych "Vitam" S.C.
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Medicus"
Zespół Lekarzy Rodzinnych "Eskulap" S.C.
Nzoz Poradnia Rodzinna Lek. Med. Teresa Munia
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Nasze Zdrowie'
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej " Familia" S.C. Usługi Pielęgniarskie
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej-Praktyka Pielęgniarek Środowiskowo-Rodzinnych"Rodzina"S.C.
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej 'Zdrowie' Przychodnia Rejonowo-Specjalistyczna
Indywidalna Praktyka Pielęgniarska Bogusława Pietrzak
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Lekarska -Joanna Sokołowska
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Stargard Gubiński
Praktyka Lekarza Rodzinnego Zofia Abramek-Sikora
Grupowa Praktyka Pielęgniarek Rodzinnych
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Pomagam" Usługi Pielęgniarskie S.C. K. Bulwan S. Wrotecka
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Przychodnia Lekarska"
Grupowa Praktyka Pielęgniarek Vita S.C.
Nzoz Zdrowie Zespół Praktyk Pielęgniarskich S.C.
Nzoz Centrum Medyczne Medicus= Nr1
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Hipokrates" W Sulęcinie Grażyna Czekalska
Grupowa Praktyka Położnych I Pielęgniarek Rodzinnych "Panacea"
Usługi Pielęgniarskie Zofia Kaczmarska
Usługi Pielęgniarskie Lubańska Urszula
Zakład Opieki Zdrowotnej Lekarza Rodzinnego
Indywidualna Praktyka Pielęgniarki Środowiskowo-Rodzinnej Magdalena Kifetew
Indywidualna Praktyka Pielęgniarki Środowiskowo-Rodzinnej Julianna Wiktorska
Indywidualna Praktyka Pielęgniarki Środowiskowo-Rodzinnej Dorota Wierzbicka
Indywidualna Praktyka Pielęgniarki Środowiskowo-Rodzinnej Renata Zięba
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Praktyka Lekarza Rodzinnego Szymon Tyliszczak
Indywidualna Praktyka Pielęgniarska Genowefa Stolarczyk
Indywidualna Praktyka Pielęgniarska Krystyna Osińska
Indywidualna Praktyka Pielęgniarska Jadwiga Wawrzyniak
Indywidualna Praktyka Pielęgniarska Beata Rutkowska
Indywidualna Praktyka Pielęgniarska Iwona Osada
Indywidualna Praktyka Pielęgniarska Lechosława Popławska
Indywidualna Praktyka Pielęgniarska Marzanna Turkiewicz
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe "Postęp"S.A.Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zakład Usług
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej"Zespół Lekarzy Rodzinnych"S.C.Diana Kondratczyk.Jan Miksza
Praktyka Lekarza Rodzinnego Jerzy Szczepaniak
Nzoz Praktyka Lekarza Rodzinnego Lesław Widera
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Pielęgniarek I Położnych Środowiskowo-Rodzinnych "Zdrowie" S.C
TELEFON
68 375 30 51
68 376 91 29, 608 20 18 43
68 376 93 45
95 741 25 27
95 742 04 38
68 388 12 76
68 327 80 25
68 387 49 37
68 387 48 70
68 387 46 74
68 387 79 73
68 387 46 77
68 387 37 77
68 387 75 51
68 388 81 02
68 388 82 35
606 68 54 62
68 327 66 51
68 327 65 28
95 757 60 36
95 757 59 45
683 55 02 91
68 378 11 91
68 362 32 64
95 749 30 40
95 749 32 85
95 748 92 09
95 759 63 18
95 731 61 21
68 388 32 12
95 717 27 33
95 717 27 64
95 717 27 24
68 35 66 4 26
68 356 72 93
95 757 22 17
95 758 73 70
518 62 46 44
95 758 01 17
68 347 94 38
95 761 50 13
68 359 25 28
68 320 15 34
95 763 22 53, 95 763 29 15
664 04 92 91
68 385 21 99
696 39 04 21
68 385 82 63
68 352 88 01
95 755 55 44
505 41 13 20
68 341 02 19
68 341 02 19
655 49 23 18
515 19 48 85
698 67 03 26
68 376 96 19
68 376 71 09
68 327 32 20
68 382 81 31
68 475 71 82
68 475 11 94
68 382 52 39
68 382 57 31
887 735 838
68 382 68 00
68 475 60 69, 68 475 60 11, 68 382 27 24
68 382 44 19
68 382 33 67
68 341 36 20
95 743 13 42
PIELĘGNIARKI, POŁOŻNE
MIASTO, ULICA
NAZWA ŚWIADCZENIODAWCY
Trzebiechów, Aleja Lipowa 8
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Sc
Tuplice, Świerczewskiego 3
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Praktyka Lekarza Rodzinnego-Grzegorz Wiśniewski
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Eskulap Krystyna Wojkowska Przychodnia Medycyny Rodzinnej
Witnica, Piaskowa 4
Witnica, Piaskowa 4
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Medycyny Rodzinnej "Medicus" S.C.
Wschowa, Cicha 5
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Nzoz "Salus"
Wschowa, Zielony Rynek 7
Nzoz Zespół Pielęgniarek Środowiskowo-Rodzinnych ,,Vita-Med"S.C.
Wymiarki, Ks. Witolda 5
Indywidualna Praktyka Pielęgniarska Krystyna Babula
Wymiarki, Księcia Witolda 5
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Tad-Med" Podstawowa Opieka Zdrowotna
Zabór, Polna 5
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Praktyka Lekarza Rodzinnego Tadeusz Kiwka"
Zawada, Szkolna 22
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Zawada" Doszel Anna
Zbąszynek, Chrobrego 7
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Zespół Lekarza Rodzinnego - Konsylium" S.C.
Zbąszynek, Długa 1
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Praktyka Lekarza Rodzinnego - Apex"
Zbąszynek, Długa 1/4
Gabinet Lekarza Rodzinnego Mirosława Łuciów Stawicka
Zbąszynek, Długa 1
Poz Indywidualna Praktyka Lekarska Alina Cesarz - Maciejewska
Zielona Góra, Plac Kolejarza 1
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Medkol"
Zielona Góra, Wazów 42
Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych I Administracji w Zielonej Górze
Zielona Góra, Fryderyka Chopina 21
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Poradnia Lekarza Rodzinnego Mirosława Widawska
Zielona Góra, Nagietkowa 1
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej ;Familia; S.C.
Gabinety Lekarskie "Zacisze" Nzoz Krzysztof Radkiewicz
Zielona Góra, Agrestowa 87
Nzoz Praktyka Grupowa Lekarzy Rodzinnych "Abc Medic "
Zielona Góra, A. Krzywoń 2A
Zielona Góra, Szafrana 8
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zespół Lekarza Rodzinnego "Wigor"S.C.
Zielona Góra, Jedności 59
Przychodnia Medycyny Pracy "Pol-E-S" Sp. Z O.O. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Zamenhofa" S.C.
Zielona Góra, Zamenhofa 27
Zielona Góra, Anieli Krzywoń 2A
Nzoz Poradnie Lekarzy Rodzinnych Babiuch I Baranowska S.C.
Zielona Góra, Wyszyńskiego 99
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Lekarska "Sanus" S.C.
Zielona Góra, Al. Niepodległości 1
Aldemed Centrum Medyczne
Zielona Góra, Fabryczna 23A
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Przychodnia Lekarska Zdrowie" Spółka Partnerska D. Kosińska,
Zielona Góra, Jagiellonki 25
Nzoz Marimed
Zielona Góra, Osiedle Pomorskie 6C
Grupowa Praktyka Pielęgniarek Rodzinnych "Zdrowie" S.C.
Zielona Góra, Wyszyńskiego 99/ 5
Grupowa Praktyka Pielęgniarek Rodzinnych Medyk S.C.
Zielona Góra, Chopina 21
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Poradnia Lekarza Rodzinnego M.Skrendo
Zielona Góra, Chopina 21
Grupowa Praktyka Pielęgniarek Rodzinnych "Piguła"S.C.
Zielona Góra, Wyszyńskiego 99/ 209-210 Praktyka Lekarza Rodzinnego Lek. Med. Czesława Janiak
Zielona Góra, Wyszyńskiego 99/ 206-208 Praktyka Specjalistyczna w Zakresie Medycyny Rodzinnej
Zielona Góra, Chopina 21/ 6, 7, 8
Praktyka Lekarza Rodzinnego Barbara Kmiećkowiak-Wolska
Zielona Góra, Bukowa 4
Praktyka Lekarza Rodzinnego Bożena Tatarynowicz
Zwierzyn, Wojska Polskiego 58 58
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Zwierzyn' Pum
Żagań, Świerkowa 1
Indywidualna Praktyka Pielęgniarki Środowiskowo-Rodzinnej Izabela Perk
Żagań, Jana III Sobieskiego 14/ 9
Indywidualna Praktyka Pielęgniarki Środowiskowo-Rodzinnej Bożena Kajper
Żagań, Długa 1/ 15
Indywidualna Praktyka Pielęgniarki Środowiskowo-Rodzinnej Agata Błaszczak
Żagań, Kożuchowska 25/ 6
Indywidualna Praktyka Pielęgniarki Środowiskowo-Rodzinnej Tamara Lorent
Żagań, Łukasiewicza 7
Indywidualna Praktyka Pielęgniarki Środowiskowo-Rodzinnej Beata Raszkiewicz
Żagań, Jana III Sobieskiego 14/ 9
Indywidualna Praktyka Pielęgniarki Środowisko-Rodzinnej Czesława Falińska
Żagań, Jana III Sobieskiego 14/ 9
Indywidualna Praktyka Pielęgniarki Środowiskowo-Rodzinnej Renata Kotlińska
Żagań, Jana III Sobieskiego 14/ 9
Indywidualna Praktyka Pielęgniarki Środowiskowo-Rodzinnej Wanda Stachnik
Żagań, Jana III Sobieskiego 14/ 9
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Małgorzata Janowicz
Żagań, Dworcowa 70
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Mon-Med"
Żagań, Osiedle XXX-Lecia PRL 45A
Niepubliczny Zakład Opieki Medycznej "Medicus" Pierkoś I Partnerzy Spółka Partnerska
Żary, Domańskiego 2
105 Szpital Wojskowy Z Przychodnią Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Żarach
Żary, Wieniawskiego 3B
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Primus S. C.
Żary, Okrzei 9
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Praktyka Lekarza Rodzinnego "Medyk"S.C.
Żary, Zwycięzców 2B
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Praktyka Lekarza Rodzinnego Goebel-Zajączkowski Spółka Partner
Żary, Długosza 15
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Vita"
TELEFON
68 351 41 32
68 375 71 17
95 751 40 86
95 751 69 60
65 540 50 85
65 540 64 93
600 97 66 96
68 360 40 27
68 327 40 86
68 321 26 66
68 347 93 49
68 347 93 46
68 347 93 57
68 347 93 54
68 452 15 55
68 452 77 78
68 327 00 87
68 320 42 35
68 323 55 31
68 326 06 47
68 328 24 41
68 453 01 03
68 325 53 30
68 326 05 93
68 452 03 77
68 353 06 00
68 322 12 69
68 451 90 12
68 320 02 93
68 454 88 99
68 327 00 87, 68 322 10 70
68 325 57 58
68 452 03 50
68 452 03 53
68 322 10 72
68 320 24 82
95 761 71 01
505 49 79 80
68 477 66 55, 509 09 07 19
68 477 66 55, 609 15 16 93
68 377 66 86
68 478 37 19
68 477 66 55, 509 09 07 17
68 477 66 55, 509 09 07 21
68 477 66 55, 509 09 07 20
68 477 66 55, 509 09 07 16
68 368 93 97
68 367 14 77
68 470 78 68
68 374 20 80
68 363 44 47
68 363 44 33
68 479 45 00
POŁOŻNE PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNE
MIASTO, ULICA
Babimost, Gagarina 18
Babimost, Skoczków 1
Bogdaniec, Leśna 9
Bojadła, Słoneczna 1
Cybinka, Słubicka 30
Deszczno, Deszczno 71
Dobiegniew, Mickiewicza 3
Drezdenko, Gościm 29/1A
Drezdenko, Piłsudskiego 38a
Drezdenko, Piłsudskiego 8
Gorzów Wlkp., Dworcowa 13
Gorzów Wlkp., Walczaka 27
NAZWA ŚWIADCZENIODAWCY
Gminny Ośrodek Zdrowia SPZOZ
PLR Zofia Mikołajewska - Badura
NZOZ "SALUS"
NZOZ Przychodnia Lekarska DERMED
NZOZ PZLR ATIS
NZOZ lek.med.Janina Joachimiak
SPZOZ
NZOZ "GOMED" s.c.
NZOZ "Przychodnia Lekarza Rodzinnego"
NIZOZ "ARKA1" S.C.
SP ZOZ Obwód Lecznictwa Kolejowego
ZOZ MSWiA
TELEFON
68 351 20 24
68 351 23 95
95 751 00 54
68 352 33 38
68 391 13 25
95 751 13 29
95 761 19 07
95 762 42 95
95 762 93 59
95 762 10 33
95 721 84 65
95 725 94 21
MIASTO, ULICA
Gorzów Wlkp., Mieszka I 42
Gorzów Wlkp., Piłsudskiego 1 B
Gorzów Wlkp., Gwiaździsta 16
Gorzów Wlkp., Walczaka 25
NAZWA ŚWIADCZENIODAWCY
Zdrowa Rodzina NZOZ
Gorzowska Lecznica Specjalistyczna Sp.z o.o.
NZOZ 'J.H.O. ESKULAP' S.C.
Specjalistyczny Zakład Medyczny Fundacji
"Nasze Zdrowie"
Gorzów Wlkp., Mieszka I 42
NZOZ "Zdrowa Rodzina B" s.c.
Gorzów Wlkp., Piłsudskiego 1A NZOZ Zespół Piel. i Położnych "PULS"
Gorzów Wlkp., Baczyńskiego 24 Miejski NZOZ "OSIEDLE STASZICA" ZPL.
Gorzów Wlkp., Towarowa 6A
NZOZ Piel. i Poł. Rodz. "ZAWARCIE"
Gorzów Wlkp., Baczyńskiego 24/ 30 NZOZ Ośrodek Piel. Poł. "OPIEKA" s.c.
Gorzów Wlkp., Piłsudskiego 47 NZOZ Iwona Baran
Gorzów Wlkp., Piłsudskiego 47 NZOZ Barbara Kiełbik
TELEFON
95 722 30 85
95 732 29 42
95 725 02 50
95 733 26 63
95 722 30 86
957 259 338
95 721 39 77
604 946 671
95 722 03 00
95 722 94 86
95 722 94 84
13
POŁOŻNE, NOCNA I ŚWIĄTECZNA OPIEKA ZDROWOTNA
MIASTO, ULICA
Gorzów Wlkp., Witosa 40 B
Gorzów Wlkp., Piłsudskiego 1 B
NAZWA ŚWIADCZENIODAWCY
NZOZ Joanna Rajchert
PLR Barbara Kanarczuk-Kołaczyńska
TELEFON
95 749 80 84
95 732 29 42
MIASTO, ULICA
Santok, Gorzowska 43
NAZWA ŚWIADCZENIODAWCY
NZOZ "PLR Jolanta Błażejczyk"
TELEFON
95 731 61 21
Skwierzyna, Szpitalna 2
Zakład Usług Piel. -Poł. "VITAM" s.c.
95 717 27 64
Gorzów Wlkp., Obronców Pokoju 74A NZOZ PLR Romualda Olejnik
95 729 42 74
Słońsk, Puszkina 22
NZOZ "Nasze Zdrowie"
95 757 22 17
Gorzów Wlkp., Obrońców Pokoju 74a NZOZ PLR Elżbieta Ciesiul-Tracz
95 729 42 74
Słubice, Mickiewicza 5
NZOZ " FAMILIA" s.c. Usługi pielęgniarskie
95 758 73 70
Gorzów Wlkp., Armii Krajowej 27 D NZOZ lek. med. Adam Gruszka
95 729 88 00
Słubice, Mickiewicza 5
NZOZ ZDROWIE
95 758 01 17
Gorzów Wlkp., Wróblewskiego 55/55 NZOZ "ZACISZE"
95 722 90 70
Słubice, Mickiewicza 5
NZOZ Galmed
95 758 20 30
Gorzów Wlkp., Paderewskiego 14/ 1
95 735 89 94
Stare Kurowo, Kościelna 29
NZOZ Joanna Sokołowska
95 761 50 13
Gorzów Wlkp., Paderewskiego 14 NZOZ "BASIS"- Izabela Ostrowska
95 735 89 93
Strzelce Kraj., Juliusza Słowackiego 17 IP Poł. Środ. - Rodz. Anna Kowalska
501 411 903
Gorzów WlKp., Sienkiewicza 10-11 Wojsk.Spec.Przych. Lek. SPZOZ
95 722 72 85
Sulechów, Al. Niepodległości 15
NZOZ "Przychodnia Lekarska"
68 385 21 99
NZOZ "BĄBLIŃSKI"
Górzyca, Kostrzyńska 15
NZOZ "Medyk"
95 759 12 96
Sulęcin, Wiejska 6
NZOZ "HIPOKRATES" Grażyna Czekalska
95 755 55 44
Gubin, Poleska 27/ 2
IP Poł. Alicja Wikierska
69 311 31 89
Sulęcin, M. Dudka 13
GPPiP Rodzinnych "Panacea"
505 411 320
Gubin, Kresowa 2
NZOZ CENTRUM MEDYCZNE "ATOL"
68 475 15 40
Szlichtyngowa, Dworcowa 6
ZOZ Lekarza Rodzinnego
65 549 23 18
Jasień, Okrzei 5
NZOZ ZLR
68 371 03 56
Szprotawa, Kościuszki 37
SP Poł. Środ.-Rodz. Wanda Leniart
607 378 666
Kargowa, Wolsztyńska 24c/11
IP Poł. Bożena Gerban
604 964 485
Świebodzin, Os. Łużyckie 45/18
Poł. Śr.-Rodz. Anna Kozicka
68 382 64 89
Kępsko, Kępsko 33
NZOZ W. BARSKI
68 341 92 34
Kłodawa, Kościelna 9
PLR Jadwiga Lebioda
95 731 10 71
Kolsko, Polna 1
NZOZ MAŁGORZATA GANECKA
68 352 42 79
Kostrzyn n.O, Żeglarska 1
NZOZ "ALMED"
95 752 04 45
Kostrzyn n.O., Solidarności 2
NZOZ "KOLEJARZ"
95 752 52 23
Kostrzyn n.O., Fabryczna 1
NZOZ REMEDIUM
95 721 05 06
Kostrzyn n.O., S. Wyszyńskiego 23A NZOZ "Medicus"
95 752 52 53
Krosno Odrz., Słoneczna 1/ 3
IP Poł. Anna Nakrewicz
601 051 894
Krosno Odrz., Słoneczna 1/3
IP Poł. Iwona Chmura
508 857 049
Krosno Odrz., Poznańska 9
NZOZ "ARS - MED"GRABIŃSCY
68 383 76 98
Krzeszyce, Gorzowska 5
Lubiszyn, Myśliborska 16
NZOZ "ZDROWIE" S.C.
NZOZ STANISŁAW JABŁOŃSKI
Lubniewice, Osadników Wojskowych 1 13 NZOZ PLR SANVITA
95 757 30 72
95 731 18 29
95 755 81 69
Lubsko, Gdańska 9/ 5
IP Poł. Środ. Bogusława Nowakowska
Lubsko, Chrobrego 3
IP Poł. Środ. Jadwiga Staszkiewicz - Płuciennik 503 654 782
68 457 36 85
Łagów, Toporowska 11
NZOZ PLR Damian Popa
68 341 20 32
Małomice, Żeromskiego 11A/9
Prakt. Poł. Środ.- Rodz. Krystyna Myśków
515 088 416
Międzyrzecz, Konstytucji 3-go Maja 16 Usługi Poł. - Pielęgn.Zofia Dworczak
95 741 22 74
Świebodzin, Oś. Kopernika 119
IP Poł. Elżbieta Jankowska
68 382 32 59
Torzym, Wojska Polskiego 52
NZOZ PLR LESŁAW WIDERA
68 341 36 20
Trzciel, Poznańska 15/ 2
NZOZ Piel. i Położ. Środ.-Rodz. "ZDROWIE"
95 743 13 42
Witnica, Pisakowa 4
NZOZ ESKULAP Krystyna Wojkowska
95 751 40 86
Witnica, Piaskowa 4
NZOZ "MEDICUS" s.c.
95 751 69 60
Wschowa, Zielony Rynek 7
NZOZ ZP Środ.-Rodz. ,,VITA-MED"S.C.
65 540 64 93
Zawada, Szkolna 22
NZOZ "Zawada" Doszel Anna
68 321 26 66
Zbąszynek, Chrobrego 7
NZOZ "KONSYLIUM" s.c.
68 347 93 49
Zbąszynek, Długa 1
NZOZ "PLR APEX"
68 347 93 46
Zbąszynek, Długa 1/4
Gab. LR Mirosława Łuciów Stawicka
68 347 93 57
Zbąszynek, Długa 1
POZ IPL Alina Cesarz - Maciejewska
68 347 93 54
Zielona Góra, Wazów 42
ZOZ MSWiA
68 452 77 78
Zielona Góra, Chopina 21
SP Poł. Środ.-Rodz.Bogusława Merena
605 439 066
Zielona Góra, Chopina 21
SP Poł. Środ.-Rodz. Ewwa Grejner
605 369 605
Zielona Góra, Chopina 21
SP Poł. Środ.-Rodz. Krystyna Maciszewska
607 770 720
Zielona Góra, Chopina 21
SP Poł. Środ.-Rodz. Elżbieta Zybajło-Mirosław 601 640 541
Zielona Góra, Os. Kaszubskie 9
NZOZ "Pro Familia"
68 320 93 11
Międzyrzecz, Konstytucji 3-go Maja 16 Indyw. Dział. Poł. Danuta Luzak
95 741 68 53
Zielona Góra, al.Niepodległości 1 ALDEMED CENTRUM MEDYCZNE
Niegosławice, Niegosławice 169A IP Poł. Genowefa Suchocka
693 354 780
Zwierzyń, Wojska Polskiego 58
NZOZ "ZWIERZYN' PUM
95 761 71 01
Nowa Sól, Muzealna 42
68 356 35 67
Żagań, Poprzeczna 5
IP Poł. Greta Mycek
605 260 529
Prak. Poł.-Środ. URSZULA LUBAS
609 997 985
NZOZ "ARS MEDICA BIS"
Nowogród Bobrz., Zdrowa 1
NZOZ Przych. Lek. "MEDICUS"
68 327 66 51
Żagań. Dzietrzychowice 19A,
Nowogród Bobrz., Nadbrzeżna 1
NZOZ "Novomed"
68 327 65 28
Jana III Sobieskiego 14/9
68 353 06 00
Ośno Lub., Rybacka 3a
PZLR Swietłana Winnicka
95 757 59 45
Żagań, Brzozowa 8/7
Prakt. Poł. Środ.-Rodz. Danuta Kowalska
601 891 480
Ośno Lubuskie, Rybacka 3A
NZOZ "Certus"
95 757 60 36
Żary, Domańskiego 2
105 Szpital Wojskowy SPZOZ
68 470 78 68
Przytoczna, Główna 1A
NZOZ
95 749 30 40
Żary, Zapolskiej 7/23
IP Poł. Śr.- Rodz. Genowefa Jabłońska
508 992 045
Rzepin, Słubicka 4
NZOZ Eskulap J.Bielak-Lipnicka, T.Jarosik, I.Wojtkowiak 95 759 63 18
Żary, Okrzei 9
NZOZ PLR "MEDYK"S.C.
68 363 44 47
NOCNA I ŚWIĄTECZNA OPIEKA ZDROWOTNA
MIASTO, ULICA
Gorzów Wlkp., Dekerta 1
Gubin, Śląska 35
Kostrzyn nad Odrą, Narutowicza 6
Krosno Odrzańskie, Piastów 3
Lubsko, Strażacka 1
Międzyrzecz, Konstytucji 3-Maja 35
Nowa Sól, Chałubińskiego 1
Skwierzyna, Szpitalna 5
Słubice, Nadodrzańska 6
Strzelce Kraj., Słowackiego 17
Sulechów, Zwycięstwa 1
Sulęcin, Witosa 7
Szprotawa, Henrykowska 1
Świebodzin, Młyńska 6
Wschowa, Ks. A. Kostki 33
14
NAZWA ŚWIADCZENIODAWCY
Samodzielna Publiczna Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Gorzowie Wlkp.
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Nowy Szpital Powiatu Krośnieńskiego
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Powiatowej Spółki Komunalnej Sp.z.o.o."Szpital Leśny"
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Nowy Szpital Powiatu Krośnieńskiego
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Pogotowie Żarskie
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Międzyrzecz
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital w Skwierzynie
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Słubicach
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Szpital Powiatowy" w Drezdenku
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sulechowie
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Sulęcin
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Nowy Szpital w Szprotawie
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "NOWY SZPITAL" w Świebodzinie
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Nowy Szpital" we Wschowie
TELEFON
95 733 13 54
68 359 30 18
95 752 34 43
68 383 50 38
68 372 03 80
95 742 82 80, (81)
68 388 21 00
95 717 00 39 wew. 10
95 750 14 17
95 763 28 25
68 385 29 38
95 755 95 09
68 376 22 05 w 12
68 456 40 01
65 540 23 10
NOCNA I ŚWIĄTECZNA OPIEKA ZDROWOTNA, PORADNIE
MIASTO, ULICA
Zielona Góra, Chrobrego 2
Żagań, Żelazna 1A
Żary, Domańskiego 2
NAZWA ŚWIADCZENIODAWCY
Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Zielonej Górze
105 Szpital Wojskowy z Przychodnią Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Filia Żagań
105 Szpital Wojskowy z Przychodnią Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Żarach
TELEFON
68 320 20 49
68 477 12 02
68 470 78 68
PORADNIE SPECJALISTYCZNE
PORADNIA ALERGOLOGICZNA
MIASTO, ULICA
Gorzów Wlkp., Walczaka 27
Gorzów Wlkp., 30 stycznia 15/9
Gorzów Wlkp., Jana Pawła II 50 a/01-02
Lubsko, Poznańska 2
Międzyrzecz, Konstytucji 3 Maja 35
Nowa Sól, Konstytucji 3 Maja 23G
Nowa Sól, Chałubińskiego 7
Sulechów, Bankowa 1
Sulęcin, Witosa 7
Wojnowo, Wojnowo 7a
Wschowa, Ks. A. Kostki 33
Wschowa, Zielony Rynek 7
Zbąszynek, Kosieczyńska 4
Zielona Góra, Wazów 42
Zielona Góra, Chopina 21
Zielona Góra, Zyty 26
Zielona Góra, Podgórna 46 b
Zielona Góra, Niepodległości 1
Żagań, Żelazna 1
Żary, 1 Maja 10/II/5
Żary, Chopina 30 a
NAZWA ŚWIADCZENIODAWCY
Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji - Filia
N ZOZ "KATHARSIS"
Wielospecjalistyczny NZOZ ALERGOMED s.c.
Powiatowe Centrum Usługowe NZOZ "Szpital na Wyspie"
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Międzyrzeczu
NZOZ Przychodnia Lekarska Specjalistyczna "ALER-PUL"
Wielospecjalistyczny Szpital SP ZOZ Nowa Sól
NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ CENTRUM MEDYCZNE DORMED
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sulęcinie
Szpital Rehabilitacyjno-Leczniczy dla Dzieci SPZOZ
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Nowy Szpital we Wschowie
Zakład Opieki Zdrowotnej Lekarza Rodzinnego
Medyczne Centrum ZDROVITA
Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
Grupowa Praktyka Lekarska Alergologia, Dermatologia s.c. Liliana Felisiak, Krystyna Raduła, Ewa Włosińska-Strzelecka
Szpital Wojewódzki SPZOZ im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze
Niepubliczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej Poradnia dla Dzieci i Młodzieży "PULMONOLOGIA i ALERGOLOGIA" s.c.
ALDEMED Centrum Medyczne
105 Szpital Wojskowy z Przychodnią Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Filia Żagań
Indywidulana Specjalistyczna Praktyka Lekarska Agata Subocz
Alergicus-Dent s.c. Elżbieta Paśnicka i Marek Paśnicki N ZOZ
MIASTO, ULICA
Gorzów Wlkp., Gwiaździsta 4
Gorzów Wlkp., Dekerta 59b
Świebodzin, Wałowa 14c
Zielona Góra, Langiewicza 37
NAZWA ŚWIADCZENIODAWCY
Specjalistyczny Ośrodek Diagnozy i Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży z Wadą Słuchu Polskiego Związku Głuchych
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Audiologiczny ,,Audiolan"
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej AURIS
Lubuskie Centrum Laryngologii LCL NS ZOZ Ośrodek Diagnozy, Leczenia i Rehabilitacji Zaburzeń Głosu, Słuchu i Mowy s.c.
MIASTO, ULICA
Gorzów Wlkp., Dworcowa 13
Gorzów Wlkp., Dekerta 1
Nowa Sól, Witosa 18
Zielona Góra, Zyty 26
Zielona Góra, Wyszyńskiego 99/102
NAZWA ŚWIADCZENIODAWCY
Sp ZOZ Obwód Lecznictwa Kolejowego Gorzów Wlkp.
SP Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
Wielospecjalistyczny Szpital SP ZOZ Nowa Sól
Szpital Wojewódzki SPZOZ im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze
Niepubliczny Specjalistyczny ZOZ Chirurgów Dziecięcych Jan Nowak i Wspólnicy spółka jawna
MIASTO, ULICA
Zielona Góra, Zyty 26
NAZWA ŚWIADCZENIODAWCY
Szpital Wojewódzki SPZOZ im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze
MIASTO, ULICA
Nowa Sól, Chałubińskiego 7
Zielona Góra, Zyty 26
NAZWA ŚWIADCZENIODAWCY
Wielospecjalistyczny Szpital SP ZOZ Nowa Sól
Szpital Wojewódzki SPZOZ im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze
MIASTO, ULICA
Czerwieńsk, Zielonogórska 30 c
Drezdenko, Piłsudskiego 8
Gorzów Wlkp., Walczaka 27
Gorzów Wlkp., Sienkiewicza 10-11
Gorzów Wlkp., Walczaka 25
Gorzów Wlkp., Piłsudskiego 1b
Gorzów Wlkp., Dworcowa 13
Gorzów Wlkp., Walczaka 42
Gubin, Gdańska 17/11
Kostrzyn, Narutowicza 6
Krosno Odrzańskie, Piastów 3
Lubsko, Poznańska 2
Międzyrzecz, Konstytucji 3 Maja 35
NAZWA ŚWIADCZENIODAWCY
NZOZ Specjalistyczna Przychodnia Lekarska "Agia Medica"
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Szpital Powiatowy" w Drezdenku
Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji - Filia
Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
N ZOZ Gorzowskie Centrum Zabiegowo-Diagnostyczne
Gorzowska Lecznica Specjalistyczna
Sp ZOZ Obwód Lecznictwa Kolejowego Gorzów Wlkp.
SP Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
NZOZ Przychodnia Specjalistyczna "Medicus"
NZOZ Nowy Szpital w Kostrzyniu
NZOZ Nowy Szpital Powiatu Krośnieńskiego
N ZOZ Poradnia Chirurgiczna Lubsko
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Międzyrzeczu
TELEFON
95 725 94 21
95 725 12 15
95 722 63 33
68 475 77 03
95 742 82 30
68 363 55 48
68 388 23 97
68 385 33 00
95 755 24 31
68 352 50 23
65 540 27 61
65 540 40 06
68 347 95 12
68 452 77 78
68 324 31 42
68 329 65 07
68 327 21 75
68 353 06 00
68 477 12 04, 12 05
68 374 47 85
68 363 01 34, 68 363 00 99
PORADNIA AUDIOLOGICZNA
TELEFON
95 720 48 21
693 33 64 34
68 476 35 50
68 329 97 81, 68 325 08 98
PORADNIA CHIRURGII DZIECIĘCEJ
TELEFON
95 72 04 641
95 733 18 92
68 387 04 74
68 32 96 510
68 452 05 41
PORADNIA CHIRURGII KLATKI PIERSIOWEJ
TELEFON
68 329 62 00
PORADNIA CHIRURGII NACZYNIOWEJ
TELEFON
68 388 23 97
68 329 62 00
PORADNIA CHIRURGII OGÓLNEJ
TELEFON
68 327 87 27
95 762 03 99
95 725 94 21
95 722 86 67, 95 722 72 85
95 733 26 71
95 72 04 641, 95 732 13 29
95 722 53 23
95 733 18 90
68 455 67 90
95 752 30 11 wew. 132
68 383 50 39
68 475 77 12
95 742 82 53
15
PORADNIE
MIASTO, ULICA
Nowa Sól, Witosa 18
Rzepin, Słubicka 4
Skwierzyna, Szpitalna 5
Słubice, Mickiewicza 5
Słubice, Nadodrzańska 6
Sulechów, Zwycięstwa 1
Sulęcin, Witosa 4
Szprotawa, Henrykowska 1
NAZWA ŚWIADCZENIODAWCY
Wielospecjalistyczny Szpital SP ZOZ Nowa Sól
Rafał Skotnicki Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska w zakresie chirurgii ogólnej
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital im. dr n. med. Radzimira Śmigielskiego spółka z o.o.
Rafał Skotnicki Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska w zakresie chirurgii ogólnej
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Słubicach
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sulechowie
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sulęcinie
NZOZ Nowy Szpital
Świebodzin, Młyńska 6
Wschowa, Ks. A. Kostki 33
Zbąszynek, Kosieczyńska 4
Zielona Góra, Wyszyńskiego 99
Zielona Góra, Wazów 42
Zielona Góra, Sulechowska 4a
Zielona Góra, Zyty 26
Zielona Góra, Wyszyńskiego 99
Zielona Góra, Niepodległości 1
Żagań, Żelazna 1
Żagań, Dworcowa 70
Żary, Domańskiego 2
Żary, Skarbowa 2
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej " Nowy Szpital" w Świebodzinie
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Nowy Szpital we Wschowie
Medyczne Centrum ZDROVITA
NZOZ UROLOG
Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
ALDEMED Centrum Medyczne
Szpital Wojewódzki SPZOZ im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze
NZOZ Specjalistyczna Przychodnia Lekarska "Agia Medica"
ALDEMED Centrum Medyczne
105 Szpital Wojskowy z Przychodnią Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Filia Żagań
NZOZ "KORMED" Przychodnia Lekarska s.c.
105 Szpital Wojskowy z Przychodnią Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Powiatowe Centrum Usługowe NZOZ "Szpital na Wyspie"
MIASTO, ULICA
Gorzów Wlkp., Walczaka 25
Gorzów Wlkp., Walczaka 42
Sulechów, Al. Niepodległości 32
Sulęcin, Witosa 7
Zielona Góra, Zyty 26
Żagań, Żelazna 1
NAZWA ŚWIADCZENIODAWCY
N ZOZ Gorzowskie Centrum Zabiegowo-Diagnostyczne
Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wlkp.
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sulechowie
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sulęcinie
Szpital Wojewódzki SPZOZ im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze
105 Szpital Wojskowy z Przychodnią Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Filia Żagań
MIASTO, ULICA
Nowa Sól, Chałubińskiego 7
NAZWA ŚWIADCZENIODAWCY
Wielospecjalistyczny Szpital SP ZOZ Nowa Sól
MIASTO, ULICA
Zielona Góra, Kosynierów 8A
NAZWA ŚWIADCZENIODAWCY
Praktyka specjalistyczna w zakresie chirurgii szczękowo-twarzowej Jacek Cichy
MIASTO, ULICA
Gorzów Wlkp., Walczaka 25
NAZWA ŚWIADCZENIODAWCY
NZOZ ARTMA
MIASTO, ULICA
Gorzów Wlkp., Walczaka 42
NAZWA ŚWIADCZENIODAWCY
SP Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
MIASTO, ULICA
Gorzów Wlkp., Piłsudskiego 1B
NAZWA ŚWIADCZENIODAWCY
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Lubuska Specjalistyczna Poradnia Chorób Watroby Sp. z o.o.
MIASTO, ULICA
Gorzów Wlkp., Walczaka 42
Zielona Góra, Zyty 26
NAZWA ŚWIADCZENIODAWCY
SP Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
Szpital Wojewódzki SPZOZ im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze
MIASTO, ULICA
Dobiegniew, Mickiewicza 3
Drezdenko, Piłsudskiego 8
Gorzów Wlkp., Sienkiewicza 10-11
Gorzów Wlkp., Walczaka 25
Gorzów Wlkp., Piłsudskiego 1b
Gorzów Wlkp., Dworcowa 13
Gorzów Wlkp., Sikorskiego 115
Gubin, Śląska 35
Krosno Odrzańskie, Srebrna Góra 1 B
NAZWA ŚWIADCZENIODAWCY
Indywidualna Praktyka Lekarska Aleksander Fadhil
Indywidualna Praktyka Lekarska Aleksander Fadhil
Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Specjalistyczny Dermatologiczny NZOZ
Gorzowska Lecznica Specjalistyczna
Sp ZOZ Obwód Lecznictwa Kolejowego Gorzów Wlkp.
Lekarska Specjalistyczna Spółdzielnia Gorzów Wlkp.
Grupowa Praktyka Lekarska Dermatologia, L. Felisiak
Aleksander Lenda Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska w zakresie dermatologii i wenerologii
TELEFON
68 387 04 74
95 759 63 18
95 717 20 13
95 758 10 44
95 758 20 71 we.382
68 352 87 42
95 755 24 31
68 376 22 05 wew. 37
68 376 22 06 wew. 37
68 456 40 25
65 540 27 61
68 347 95 12
68 454 64 46
68 452 77 78
68 353 06 00
68 329 62 00
68 326 48 74
68 353 06 00
68 477 12 04, 12 05
68 477 78 78
68 470 78 30
68 470 36 92
PORADNIA CHIRURGII ONKOLOGICZNEJ
TELEFON
95 733 26 71
95 733 16 00
68 352 87 42
95 755 24 31
68 329 62 00, 68 329 62 15
68 477 12 04, 12 05
PORADNIA CHIRURGII PLASTYCZNEJ I OPARZEŃ
TELEFON
68 388 23 84
PORADNIA CHIRURGII SZCZĘKOWO-TWARZOWEJ
TELEFON
68 324 50 22
PORADNIA CHORÓB NACZYŃ
TELEFON
95 732 00 01
PORADNIA CHORÓB ODZWIERZĘCYCH I PASOŻYTNICZYCH
TELEFON
95 733 16 00
PORADNIA CHORÓB ZAKAŹNYCH - WZW
TELEFON
95 732 29 42
PORADNIA CHORÓB ZAKAŹNYCH
TELEFON
95 733 17 84
68 329 62 00
PORADNIA DERMATOLOGICZNA
16
TELEFON
692 06 59 10
692 06 59 10
95 722 86 67, 95 722 72 85
95 722 62 06
95 732 13 29
95 71 21 465
95 722 68 32, 95 722 66 45
68 324 31 42
68 383 77 98
PORADNIE
MIASTO, ULICA
Lubsko, Przemysłowa 31 e
Lubsko, Poznańska 2
Międzyrzecz, Konstytucji 3 Maja 24
Nowa Sól, Chałubińskiego 1
Skwierzyna, ul. Szpitalna 5
Słubice, Mickiewicza 5
Strzelce Krajeńskie, Aleja Piastów 18
Sulechów, Bankowa 1
Sulechów, Al.Niepodległości 15
Sulęcin, Dudka 15
Szprotawa, Kopernika 22
Świebodzin, Strzelecka 1
Świebodzin, Matejki 1
Świebodzin, Wałowa 14c
Zbąszynek, Kosieczyńska 4
Zielona Góra, Wazów 42
Zielona Góra, Niepodległości 1
Zielona Góra, Plac Kolejarza 1
Zielona Góra, Żeromskiego 17/2
Zielona Góra, Westerplatte 9/109
Zielona Góra, Chopina 21/25
Zielona Góra, Wyszyńskiego 99/21
Zielona Góra, Sulechowska 4a
Żagań, Rynek 31/32
Żagań, Kopernika 3A
Żary, Skarbowa 2
Żary, Domańskiego 2
NAZWA ŚWIADCZENIODAWCY
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ "MEDKOL"
Powiatowe Centrum Usługowe NZOZ "Szpital na Wyspie"
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "DERMATOLOGIA"
N ZOZ Poradnia Dermatologiczno-Wenerologiczna
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "DERMATOLOGIA"
Bożena Gregulec-Kaczkowska Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska w zakresie dermatologii i wenerologii
Indywidualna Praktyka Lekarska Aleksander Fadhil
NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ CENTRUM MEDYCZNE DORMED
Iwona Miaśkiewicz-Szymczak Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska w zakresie dermatologii i wenerologii
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sulęcinie
NZOZ "MED.-DERM" Gabinety dermatologiczne i medycyny estetycznej
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe "POSTĘP" S.A. Niepubliczy Zakład Opieki Zdrowotnej Zakład Usług Medycznych
Barbara Ujwary-Spiller Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska w zakresie dermatologii i wenerologii
Magdalena Wierusz Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska w zakresie dermatologii i wenerologii
Medyczne Centrum ZDROVITA
Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
ALDEMED Centrum Medyczne
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej "MEDKOL"
Grupowa Praktyka Lekarska Alergologia, Dermatologia s.c. Liliana Felisiak, Krystyna Raduła, Ewa Włosińska-Strzelecka
NZOZ Dermal s.c. Poradnia Dermatologiczna Z.Leś-Zaczynska,J.Król
Beata Wasylkowska Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska w zakresie Dermatologii i Wenerologii
Małgorzata Zbierska-Krawczak Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska w zakresie Dermatologii i Wenerologii
ALDEMED Centrum Medyczne
NZOZ "MED.-DERM" Gabinety dermatologiczne i medycyny estetycznej
Wioleta Hoppa Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska w zakresie dermatologii i wewerologii
Powiatowe Centrum Usługowe NZOZ "Szpital na Wyspie"
105 Szpital Wojskowy z Przychodnią Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
MIASTO, ULICA
Drezdenko, Piłsudskiego 8
Gorzów Wlkp., Piłsudkiego 1a
Gubin, Śląska 35
Gubin, Śląska 35
Kostrzyn, Wyszyńskiego 23
Nowa Sól, Chałubińskiego 7
Sulechów, Zwycięstwa 1
Sulechów, Krańcowa 2
Sulęcin, ul. Wiejska 6
Zbąszynek, Kosieczyńska 4
Zbąszynek, Kosieczyńska 4
Zielona Góra, Wazów 42
Zielona Góra, Zyty 26
Zielona Góra, Słowacka 27
Żagań, Żelazna 1
Żary, Pszenna 2
Żary, Strzelców 10
Żary, Domańskiego 2
NAZWA ŚWIADCZENIODAWCY
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Szpital Powiatowy" w Drezdenku
N ZOZ "DIABETYK" s.c.
NZOZ Nowy Szpital Powiatu Krośnieńskiego
NZOZ Nowy Szpital Powiatu Krośnieńskiego
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Specjalista"
Wielospecjalistyczny Szpital SP ZOZ Nowa Sól
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sulechowie
NZOZ Centrum Medyczne Medicus Nr 1
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej HIPOKRATES
Medyczne Centrum ZDROVITA
Medyczne Centrum ZDROVITA
Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
Szpital Wojewódzki SPZOZ im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "CONSILIUM" Przychodnia Lekarska
105 Szpital Wojskowy z Przychodnią Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Filia Żagań
Powiatowe Centrum Usługowe NZOZ "Szpital na Wyspie"
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Łużyckie Centrum Medyczne s. c. J.Bąk, M.Bąk, J.Kempiak, M.Paśnicki, K.Jaskulski
105 Szpital Wojskowy z Przychodnią Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
MIASTO, ULICA
Gorzów Wlkp., Dekerta 1
Zielona Góra, Słowacka 27
NAZWA ŚWIADCZENIODAWCY
SP Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "CONSILIUM" Przychodnia Lekarska
MIASTO, ULICA
Drezdenko, Piłsudskiego 8
Gorzów Wlkp., Walczaka 27
Gorzów Wlkp., Sienkiewicza 10-11
Gorzów Wlkp., Walczaka 25
Gorzów Wlkp., Piłsudskiego 15
Międzyrzecz, Konstytucji 3 Maja 35
Nowa Sól, Chałubińskiego 7
Skwierzyna, Szpitalna 5
Sulechów, Bankowa 1
Sulechów, Zwycięstwa 1
Świebodzin, Strzelecka 1
Wschowa, Wolsztyńska 21
Zbąszynek, Kosieczyńska 4
Zielona Góra, ul. Chopina 21/2
Zielona Góra, Zyty 26
NAZWA ŚWIADCZENIODAWCY
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Szpital Powiatowy" w Drezdenku
Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji - Filia
Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Niepubliczny Endokrynologiczny ZOZ Poradnia Endokrynologiczna
NZOZ Gorzowskie Centrum Zabiegowo Diagnostyczne
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Międzyrzeczu
Wielospecjalistyczny Szpital SP ZOZ Nowa Sól
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital im. dr n. med. Radzimira Śmigielskiego spółka z o.o.
NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ CENTRUM MEDYCZNE DORMED
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sulechowie
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe "POSTĘP" S.A. Niepubliczy Zakład Opieki Zdrowotnej Zakład Usług Medycznych
Gabinet Lekarska Stomatologiczny Waldemar Herman
Medyczne Centrum ZDROVITA
Niepubliczny Specjalistyczny Pediatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej s.c.
Szpital Wojewódzki SPZOZ im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze
TELEFON
68 470 70 86, 68 452 15 56
68 475 77 03
601 98 37 55
68 387 69 46
601 98 37 55
95 759 68 63
692 06 59 10
68 385 33 00
68 385 78 57
95 755 24 31
601 88 62 95
68 475 60 72
68 382 97 22
68 476 35 50
68 347 95 12
68 452 77 78
68 353 06 00
68 452 15 56, 68 452 15 56
68 325 31 51
68 453 22 13
68 322 10 19
68 326 60 05
68 353 06 00
68 377 66 80
68 477 68 60
68 470 36 82
68 470 78 44
PORADNIA DIABETOLOGICZNA
TELEFON
95 762 05 05
95 736 40 28
68 359 30 18
68 383 50 39
95 752 50 00
68 388 21 00
68 352 87 56
68 352 88 01
95 755 29 30
68 347 95 12
68 347 95 12
68 452 77 78
68 329 65 16
68 326 64 00
68 477 12 04, 12 05
68 475 76 62
68 478 10 00
68 470 79 13
PORADNIA DIABETOLOGICZNA DLA DZIECI
TELEFON
95 733 14 88
68 326 64 00
PORADNIA ENDOKRYNOLOGICZNA
TELEFON
95 762 05 05
95 725 94 21
95 722 86 67, 95 722 72 85
668 812 807
95 733 26 71
95 742 82 82, 95 742 82 40
68 388 23 97
95 717 02 96
68 385 33 00
68 352 87 56
68 47 56 072
65 540 94 72
68 347 95 12
68 320 23 73
68 329 65 16
17
PORADNIE
MIASTO, ULICA
Zielona Góra, Pl. Kolejarza 1
Żagań, Żelazna 1
Żary, Domańskiego 2
NAZWA ŚWIADCZENIODAWCY
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej "MEDKOL"
105 Szpital Wojskowy z Przychodnią Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Filia Żagań
105 Szpital Wojskowy z Przychodnią Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
MIASTO, ULICA
Gorzów Wlkp., Dekerta 1
Zielona Góra, Pl. Kolejarza 1
Zielona Góra, ul. Chopina 21/2
NAZWA ŚWIADCZENIODAWCY
SP Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej "MEDKOL"
Niepubliczny Specjalistyczny Pediatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej s.c.
TELEFON
68 452 15 55, 68 452 15 56
68 477 12 04, 12 05
68 470 79 09
PORADNIA ENDOKRYNOLOGICZNA DLA DZIECI
TELEFON
95 733 18 90
68 452 15 55, 68 452 15 56
68 320 23 73
PORADNIA FONIATRYCZNA
NAZWA ŚWIADCZENIODAWCY
MIASTO, ULICA
Zielona Góra, uL.Gen.M.Langiewicza 37 Lubuskie Centrum Laryngologii LCL NS ZOZ Ośrodek Diagnozy, Leczenia i Rehabilitacji Zaburzeń Głosu, Słuchu i Mowy s.c.
TELEFON
68 329 97 81, 68 325 08 98
PORADNIA GASTROENTEROLOGICZNA
MIASTO, ULICA
Gorzów Wlkp., Obortycka 8
Gorzów Wlkp., Walczaka 42
Międzyrzecz, Konstytucji 3 Maja 35
Nowa Sól, Chałubińskiego 7
Słubice, Nadodrzańska 6
Sulechów, Zwycięstwa 1
Zielona Góra, Wazów 42
Zielona Góra, Zyty 26
Żagań, Szprotawska
Żary, Domańskiego 2
NAZWA ŚWIADCZENIODAWCY
NZOZ ENDOMED
SP Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Międzyrzeczu
Wielospecjalistyczny Szpital SP ZOZ Nowa Sól
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Słubicach
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sulechowie
Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
Szpital Wojewódzki SPZOZ im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze
105 Szpital Wojskowy z Przychodnią Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Filia Żagań
105 Szpital Wojskowy z Przychodnią Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
MIASTO, ULICA
Gorzów Wlkp., Piłsudskiego 15
Zielona Góra, Sulechowska 4a
NAZWA ŚWIADCZENIODAWCY
N ZOZ Centrum Genetyki Medycznej- 2
N ZOZ Centrum Genetyki Medycznej- 2
MIASTO, ULICA
Sulechów, Bankowa 1
NAZWA ŚWIADCZENIODAWCY
NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ CENTRUM MEDYCZNE DORMED
MIASTO, ULICA
Babimost, Gagarina 18
Bledzew, Kościuszki 16
Bogdaniec, Leśna 7
Bytom Odrz., Sadowa 42
Chlebowo, Chlebowo 147
Czerwieńsk, ZIELONOGÓRSKA 2
Czerwieńsk, ZIELONOGÓRSKA 30 C
Dobiegniew, Mickiewicza 3
Drezdenko, Piłsudskiego 8
Gorzów Wlkp., Walczaka 27
Gorzów Wlkp., Sienkiewicza 10-11
Gorzów Wlkp., Towarowa 6a
Gorzów Wlkp., Piłsudskiego 1b
Gorzów Wlkp., Walczaka 25
Gorzów Wlkp., Dworcowa 4
Gorzów Wlkp., Gwiaździsta 16
Gorzów Wlkp., Mieszka I 42
Gorzów Wlkp., Piłsudskiego 1A
Gorzów Wlkp., Baczyńskiego 24
Gorzów Wlkp., Obrońców Pokoju 74A
Gorzów Wlkp., Mościckiego 5
Gozdnica, Świerczewskiego 30
Górzyca, Kostrzyńska 15
Grabice, Grabice 62
Gubin, Kresowa 258
Gubin, Śląska 35
Kargowa, Marchlewskiego 4
Kłodawa, Kościelna 9
Kolsko, Krótka
Kostrzyn, Żeglarska 1
Kostrzyn, Wyszyńskiego 23
Kożuchów, Daszyńskiego 1
Kożuchów, Szprotawska 21
Krosno Odrzańskie, Poznańska 9
NAZWA ŚWIADCZENIODAWCY
Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Jacek Zaidlewicz
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital im. dr n. med. Radzimira Śmigielskiego spółka z o.o.
Niepubliczny Ginekologiczny Zakład Opieki Zdrowotnej s.c.
N ZOZ "ARS MEDICA BIS" s.c.
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Stargard Gubiński
GABINET GINEKOLOGICZNY KRZYSZTOF MLECZKO
NZOZ Specjalistyczna Przychodnia Lekarska "Agia Medica"
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnwj "VISMED"
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Szpital Powiatowy" w Drezdenku
Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji - Filia
Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Krystyna Kieres Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska
Gorzowska Lecznica Specjalistyczna
Specjalistyczny Zakład Medyczny Fundacji "Nasze Zdrowie"
Sp ZOZ Obwód Lecznictwa Kolejowego Gorzów Wlkp.
Niepubliczny Ginekologiczny Zakład Opieki Zdrowotnej s.c.
Niepubliczny Ginekologiczny Zakład Opieki Zdrowotnej s.c.
Niepubliczny Ginekologiczny Zakład Opieki Zdrowotnej s.c.
Niepubliczny Ginekologiczny Zakład Opieki Zdrowotnej s.c.
Niepubliczny Ginekologiczny Zakład Opieki Zdrowotnej s.c.
NZOZ Ginekologiczno-Położniczy "SZYMMED" Szymon Szymczak
Specjalistyczny Gabinet Ginekologiczny Dariusz Kaniewski
SPZOZ Słubice
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Stargard Gubiński
Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
NZOZ Nowy Szpital Powiatu Krośnieńskiego
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sulechowie
NZOZ Ginekologiczno-Położniczy "SZYMMED" Szymon Szymczak
N ZOZ "ARS MEDICA BIS" s.c.
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej ALMED
NZOZ Nowy Szpital w Kostrzyniu
N ZOZ "ARS MEDICA BIS" s.c.
Wielospecjalistyczny Szpital SP ZOZ Nowa Sól
NZOZ Nowy Szpital Powiatu Krośnieńskiego
TELEFON
95 720 20 36
95 733 18 15
95 742 82 82, 95 742 82 40
68 388 23 61
95 758 20 71 wew. 370
68 385 37 47
68 452 77 78
68 329 65 11
68 477 12 04, 12 05
68 470 79 13
PORADNIA GENETYCZNA
TELEFON
95 722 92 22
68 324 97 50
PORADNIA GERIATYCZNA
TELEFON
68 385 33 00
PORADNIA GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZA
18
TELEFON
68 351 20 24
95 71 70 113
95 7 510 054
68 387 38 96
68 383 18 18
601 56 70 24
68 327 87 27, 785 188 300
95 761 19 07
95 763 99 77
95 725 94 21
95 720 10 32
95 720 78 87
95 725 91 11 ,95 732 13 29
95 733 26 95
95 712 14 65
95 720 23 60
601 99 04 66
95 720 53 76
95 721 39 78
95 729 42 74
782 05 07 77
68 360 10 81
500 5016 48
68 359 21 15
68 455 80 62, 68 455 80 77
68 359 30 18
68 352 87 50
68 385 33 00
603 67 24 97
95 752 04 45
95 752 53 64
683 55 34 16
68 355 36 40
68 383 50 39
PORADNIE
MIASTO, ULICA
Krzyszyce, Gorzowska 5
Lubniewice, Bohaterów Stalingradu 11a
Lubsko, Poznańska 2
Łagów, Toporowska 11
Małomice, Jana Pawła II 34
Międzyrzecz, Osiedle Centrum 3d
Międzyrzecz, Osiedle Centrum 3d
Międzyrzecz, Konstytucji 3 Maja 35
Niegosławice, Niegosławice 169a
Nowa Sól, Muzealna 42
Nowa Sól, Witosa 18
Nowe Miasteczko, 22 Lipca
Ośno Lubuskie, Rybacka 3a
Ośno Lubuskie, Rybacka 3a
Przytoczna, ul. Główna 1 A
Pszczew, Rynek 4
Rzepin, Słubicka 4
Santok, Gorzowska 19
Siedlisko, Kasztanowa 20
Skwierzyna, Szpitalna 5
Sława, Ogrodowa 2
Słońsk, Puszkina 22
Słubice, Mickiewicza 5
Słubice, Nadodrzańska 6
NAZWA ŚWIADCZENIODAWCY
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sulęcinie
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sulęcinie
Powiatowe Centrum Usługowe NZOZ "Szpital na Wyspie"
ISPL Jacek Zaidlewicz
NZOZ Nowy Szpital
NZOZ Poradnia dla Kobiet
Jolanta Guzek-Kubowicz Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska w zakresie położnictwa i ginekologii
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Międzyrzeczu
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Żaganiu
N ZOZ "ARS MEDICA BIS" s.c.
Wielospecjalistyczny Szpital SP ZOZ Nowa Sól
N ZOZ "ARS MEDICA BIS" s.c.
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Słubicach
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sulęcinie
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital im. dr n. med. Radzimira Śmigielskiego spółka z o.o.
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Międzyrzeczu
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Słubicach
Gorzowska Lecznica Specjalistyczna
N ZOZ "ARS MEDICA BIS" s.c.
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital im. dr n. med. Radzimira Śmigielskiego spółka z o.o.
N ZOZ "ARS MEDICA BIS" s.c.
SPZOZ Sulęcin
Zbigniew Rozalski Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska w zakresie ginekologii i położnictwa
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Słubicach
Stargard Gubiński, Stargard Gubiński 1
Strzelce Krajeńskie, Mickiewicza 2c
Sulechów, Bankowa 1
Sulechów, Zwycięstwa 1
Sulęcin, Witosa 7
Szlichtyngowa, Dworcowa 6
Szprotawa, Henrykowska 1
Świebodzin, Młyńska 6
Świebodzin, Strzelecka 1
Świebodzin, Kilińskiego 7
Świebodzin, Matejki 1
Świebodzin, os. Łuźyckie 39
Torzym, Wojska Polskiego 52
Trzciel, Armii Czerwonej 16
Witnica, Piaskowa 1
Wschowa, Zielony Rynek 7
Wschowa, Ks. A. Kostki 33
Zbąszynek, Kosieczyńska 4
Zielona Góra, Wazów 42
Zielona Góra, Słowacka 27
Zielona Góra, Jedności 59
Zielona Góra, Zyty 26
Zielona Góra, Szafrana 8
Zielona Góra, Jedności 59
Zielona Góra, Wyszyńskiego 99
Zielona Góra, A.Jagiellonki 25
Zielona Góra, Podgórna 45/4b
Zielona Góra, Niepodległości 1
Zielona Góra, Sulechowska 4a
Żagań, Żelazna 1
Żary, Skarbowa 2
Żary, Domańskiego 2
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Stargard Gubiński
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnwj "VISMED"
NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ CENTRUM MEDYCZNE DORMED
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sulechowie
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sulęcinie
Zakład Opieki Zdrowotnej Lekarza Rodzinnego
NZOZ Nowy Szpital
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej " Nowy Szpital" w Świebodzinie
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe "POSTĘP" S.A. Niepubliczy Zakład Opieki Zdrowotnej Zakład Usług Medycznych
Jacek Zaidlewicz Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska w zakresie położnictwa i ginekologii
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe "POSTĘP" S.A. Niepubliczy Zakład Opieki Zdrowotnej Zakład Usług Medycznych
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe "POSTĘP" S.A. Niepubliczy Zakład Opieki Zdrowotnej Zakład Usług Medycznych
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sulęcinie
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Międzyrzeczu
NZOZ Nowy Szpital w Kostrzynie
Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Mariola Wielgus Szary
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Nowy Szpital we Wschowie
Medyczne Centrum ZDROVITA
Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "CONSILIUM" Przychodnia Lekarska
NZOZ Przychodnia Medycyny "POL-E-S" sp. z o.o.
Szpital Wojewódzki SPZOZ im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze
Robert Wasiński Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska w zakresie położnictwa i ginekologii
Bogdan Kaniewski Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska w zakresie położnictwa i ginekologii
Niepubliczny Ginekologiczno-Położniczy Zakład Opieki Zdrowotnej "FEMINA" s.c.
GABINET GINEKOLOGICZNY KRZYSZTOF MLECZKO
NZOZ "Zdrowie Kobiety"
ALDEMED Centrum Medyczne
ALDEMED Centrum Medyczne
105 Szpital Wojskowy z Przychodnią Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Filia Żagań
Powiatowe Centrum Usługowe NZOZ "Szpital na Wyspie"
105 Szpital Wojskowy z Przychodnią Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
MIASTO, ULICA
Drezdenko, Piłsudskiego 8
Gorzów Wlkp., Walczaka 27
Gorzów Wlkp., 30 stycznia 15/3
Gorzów Wlkp., Jana Pawła II 50 a/01-02
Gorzów Wlkp., Walczaka 42
Krosno Odrzańskie, Słoneczna 1/3
Międzyrzecz, Konstytucji 3 Maja 35
Nowa Sól, Witosa 18
Nowa Sól, Konstytucji 3 Maja 23G
Skwierzyna, Szpitalna 5
Strzelce Krajeńskie, Al.Piastów 17
NAZWA ŚWIADCZENIODAWCY
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Szpital Powiatowy" w Drezdenku
Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji - Filia
N ZOZ "PUL-MED."
Alergologiczno-Pulmonologiczny NZOZ ALERGO-MED.
SP Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
NZOZ Specjalistyczna Przychodnia Lekarska "MEDYK"
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Międzyrzeczu
Niepubliczny Specjalistyczny ZOZ- Poradnia Chorób Płuc i Gruźlicy
NZOZ Przychodnia Lekarska Specjalistyczna "ALER-PUL"
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital im. dr n. med. Radzimira Śmigielskiego spółka z o.o.
N ZOZ "KATHARSIS"
TELEFON
95 757 30 72
95 755 75 55
68 475 77 09
68 341 20 32
68 376 90 23
95 742 25 02
95 742 25 02
95 742 82 53
68 378 10 65
68 356 35 67
68 356 18 36
68 388 81 02
500 50 16 48
95 757 50 42
95 717 01 13
95 742 82 53
95 759 63 08
95 731 61 21
68 356 35 67
95 717 01 13
603 67 24 97
95 757 22 17
95 758 10 45
95 758 20 71 wew. 352
95 758 22 85
68 359 25 28
95 763 20 79
68 385 33 00
68 352 87 50
68 352 87 50
65 540 72 50
68 376 27 11
68 45 64 022
68 475 60 72
68 382 21 18
68 475 75 00
68 475 65 80
68 341 36 20
95 742 82 53
95 751 53 35
65 540 63 35
65 540 27 61
68 347 95 12
68 452 77 69
68 326 64 00
68 453 01 03
68 329 62 00
68 328 25 33
68 453 01 00
68 323 78 45
601 56 70 24
68 324 31 86
68 353 06 00
68 353 06 00
68 477 12 04, 12 05
68 470 36 89
68 470 78 61
PORADNIA GRUŹLICY I CHORÓB PŁUC
TELEFON
95 763 99 61
95 725 94 21
95 722 74 28
95 722 63 33
95 733 18 62
697 69 89 75
95 742 82 30
68 387 49 91
68 363 55 48
95 717 02 96
95 725 12 15
19
PORADNIE
MIASTO, ULICA
Sulechów, Bankowa 1
Sulęcin, Witosa 4
NAZWA ŚWIADCZENIODAWCY
NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ CENTRUM MEDYCZNE DORMED
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sulęcinie
Świebodzin, Młyńska 6
Torzym, Wojska Polskiego 52
Wschowa, Zielony Rynek 7
Zielona Góra, Wazów 42
Zielona Góra, Zyty 26
Zielona Góra, Niepodległości 1
Zielona Góra, Sulechowska 4a
Zielona Góra, Zyty 26
Zielona Góra, Pl. Kolejarza 1
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej " Nowy Szpital" w Świebodzinie
Lubuski Szpital Pulmonologiczno-Kardiologiczny NZOZ w Torzymiu
NZOZ Lekarza Rodzinnego w Szlichtyngowej
Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
Szpital Wojewódzki SPZOZ im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze
ALDEMED Centrum Medyczne
ALDEMED Centrum Medyczne
Szpital Wojewódzki SPZOZ im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej "MEDKOL"
Żagań, Szprotawska
Żary, Skarbowa 2
Żary, Domańskiego 2
105 Szpital Wojskowy z Przychodnią Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Filia Żagań
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Żaganiu
105 Szpital Wojskowy z Przychodnią Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
MIASTO, ULICA
Drezdenko, Piłsudskiego 8
Skwierzyna, Szpitalna 5
Wojnowo, Wojnowo 7a
Zielona Góra, Podgórna 46 b
NAZWA ŚWIADCZENIODAWCY
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Szpital Powiatowy" w Drezdenku
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital im.dr n.med.Radzimira Śmigielskiego
Szpital Rehabilitacyjno-Leczniczy dla Dzieci SPZOZ
Niepubliczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej Poradnia dla Dzieci i Młodzieży "PULMONOLOGIA i ALERGOLOGIA" s.c.
MIASTO, ULICA
Gorzów Wlkp., Dworcowa 4
Zielona Góra, Zyty 26
Zielona Góra, Plac Pocztowy 16
NAZWA ŚWIADCZENIODAWCY
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Poradnia Hematologiczna, Zaburzeń Krzepnięcia i Skaz Krwotocznych
Szpital Wojewódzki SPZOZ im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze
Mediko Sp. z o.o. Specjalistyczna Przychodnia Lekarska
MIASTO, ULICA
Zielona Góra, ul. Chopina 21/2
NAZWA ŚWIADCZENIODAWCY
Niepubliczny Specjalistyczny Pediatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej s.c.
MIASTO, ULICA
Sulechów, Krańcowa 2
NAZWA ŚWIADCZENIODAWCY
NZOZ Centrum Medyczne Medicus Nr 1
MIASTO, ULICA
Nowa Sól, Chałubińskiego 7
Zielona Góra, Zyty 26
NAZWA ŚWIADCZENIODAWCY
Dolnośląskie Centrum Chorób Serca Medinet NZOZ
Szpital Wojewódzki SPZOZ im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze
MIASTO, ULICA
Gorzów Wlkp., Dworcowa 4
Gorzów Wlkp., Dekerta 1
Gorzów Wlkp., Piłsudkiego 1b
Gubin, Kresowa 258
Kostrzyn, Narutowicza 6
Krosno Odrzańskie, Piastów 3
Międzyrzecz, Konstytucji 3 Maja 35
Nowa Sól, 1 Maja 24 c/3
Nowa Sól, Chałubińskiego 7
Skwierzyna, Szpitalna 5
Słubice, Wodna 7F
Strzelce Krajeńskie, Al. Piastów 17
Sulechów, Krańcowa 2
Sulechów, Zwycięstwa 1
Sulęcin, Witosa 7
Świebodzin, Młyńska 6
Świebodzin, Strzelecka 1
Torzym, Wojska Polskiego 52
Wschowa, Ks. A. Kostki 33
Zielona Góra, Zyty 26
Zielona Góra, Wazów 42
Zielona Góra, Bolesława Chrobrego 5
Zielona Góra, Plac Pocztowy 16
Żagań, Żelazna 1
Żary, Domańskiego 2
NAZWA ŚWIADCZENIODAWCY
Sp ZOZ Obwód Lecznictwa Kolejowego Gorzów Wlkp.
SP Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
N ZOZ Poradnia Kardiologiczna
Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
NZOZ "Nowy Szpital"
NZOZ Nowy Szpital Powiatu Krośnieńskiego
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Międzyrzeczu
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Kardiologia Nowa Sól"
Wielospecjalistyczny Szpital SP ZOZ Nowa Sól
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital im. dr n. med. Radzimira Śmigielskiego spółka z o.o.
Anna Zawadzka-Bandura Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska
NZOZ Poradnia Kardiologiczna i Chorób Metabolicznych
NZOZ Centrum Medyczne Medicus Nr 1
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sulechowie
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sulęcinie
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej " Nowy Szpital" w Świebodzinie
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe "POSTĘP" S.A. Niepubliczy Zakład Opieki Zdrowotnej Zakład Usług Medycznych
Lubuski Szpital Pulmonologiczno-Kardiologiczny NZOZ w Torzymiu
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Nowy Szpital we Wschowie
Szpital Wojewódzki SPZOZ im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze
Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
NZOZ Poradnia Kardiologiczna "PULS" s.c.
Mediko Sp. z o.o. Specjalistyczna Przychodnia Lekarska
105 Szpital Wojskowy z Przychodnią Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Filia Żagań
105 Szpital Wojskowy z Przychodnią Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
TELEFON
68 385 33 00
95 755 22 60
95 755 24 31 wewn. 601
68 45 64 022
68 341 63 00 wew. 381
655 54 00 06
68 452 77 78
68 329 65 08
68 353 06 00
68 353 06 00
68 329 65 05
68 452 15 55, 68 452 15 51
68 452 15 56
68 477 12 04, 12 05
68 470 36 86
68 470 78 63
PORADNIA GRUŹLICY I CHORÓB PŁUC DLA DZIECI
TELEFON
95 763 99 61
95 717 02 96
68 352 50 23
68 327 21 75
PORADNIA HEMATOLOGICZNA
TELEFON
691 758 353
68 329 62 00
68 323 88 10
PORADNIA HEMATOLOGICZNA DLA DZIECI
TELEFON
68 320 23 73
PORADNIA HEPATOLOGICZNA
TELEFON
68 352 88 01
PORADNIA KARDIOCHIRURGICZNA
TELEFON
68 388 21 91
68 329 62 00
PORADNIA KARDIOLOGICZNA
20
TELEFON
95 71 21 465
95 733 18 92
95 735 33 22
68 455 80 62, 68 455 80 77
95 752 30 11
68 383 50 39
95 742 82 82, 95 742 82 40
785 92 60 11
68 388 23 25
95 717 02 96
95 758 70 45
95 76 32 130
68 352 88 01
68 385 60 67
95 755 24 31
68 45 64 022
68 475 60 69, 68 475 60 11
68 341 63 00 wew.130
65 540 27 61
68 329 62 00
68 452 77 78
68 325 03 45
68 323 88 10
68 477 12 04, 12 05
68 470 78 25
PORADNIE
PORADNIA KARDIOLOGICZNA - LECZENIE NADCIŚNIENIA TĘTNICZEGO
MIASTO, ULICA
Gorzów Wlkp., Walczaka 25 gab. 41
NAZWA ŚWIADCZENIODAWCY
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Poradnia Nadciśniania Tętniczego s.c. Zofia Zadrożna Małgorzata Zielińska Gorzów Wlkp.
MIASTO, ULICA
Gorzów Wlkp., Warszawskiej 6/203
Gorzów Wlkp., Piłsudkiego 1b
Zielona Góra, Chopina 21/36
NAZWA ŚWIADCZENIODAWCY
NZOZ Kardiologia dla Dzieci
N ZOZ Poradnia Kardiologiczna
Edward Tracewski Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska w zakresie kardiologii dziecięcej
MIASTO, ULICA
Zielona Góra, Zyty 26
NAZWA ŚWIADCZENIODAWCY
Szpital Wojewódzki SPZOZ im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze
MIASTO, ULICA
Gorzów Wlkp., Dekerta 1
Międzyrzecz, Konstytucji 3 Maja 35
Wschowa, Ks. A. Kostki 33
Zielona Góra, Niepodległości 1
Zielona Góra, Zyty 26
Zielona Góra, Wyszyńskiego 99
NAZWA ŚWIADCZENIODAWCY
SP Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ MIĘDZYRZECZ
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Nowy Szpital we Wschowie
ALDEMED Centrum Medyczne
Szpital Wojewódzki SPZOZ im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze
NZOZ Specjalistyczna Przychodnia Lekarska "Agia Medica"
MIASTO, ULICA
Gorzów Wlkp., Dworcowa 3
Zielona Góra, Niepodległości 1
Zielona Góra, Chopina 21
NAZWA ŚWIADCZENIODAWCY
Arleta Paczkowska-Przypis Indywidualna Praktyka Lekarska w zakresie okulistyki
ALDEMED Centrum Medyczne
NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ "OCULUS" s.c. PORADNIE OKULISTYCZNE
MIASTO, ULICA
Gorzów Wlkp., Warszawska 6/213
NAZWA ŚWIADCZENIODAWCY
N ZOZ "ULTRA-MED." s.c.
MIASTO, ULICA
Gorzów Wlkp., Piłsudskiego 1b
Zielona Góra, Głowackiego 8a
NAZWA ŚWIADCZENIODAWCY
Gorzowska Lecznica Specjalistyczna
Zespół Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej "PROMYK" SPZOZ
MIASTO, ULICA
Gorzów Wlkp., Dekerta 1
Kostrzyn, Narutowicza 6
NAZWA ŚWIADCZENIODAWCY
SP Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
NZOZ Nowy Szpital w Kostrzyniu
MIASTO, ULICA
Gorzów Wlkp., 30 stycznia 15/9
Gorzów Wlkp., Gwiaździsta 4
Gorzów Wlkp., Kombatantów 34
Gubin, Kopernika 1
Kostrzyn, Wyszyńskiego 23
Nowa Sól, Wrocławska 20
Sulechów, Krańcowa 2a
Sulechów, Bankowa 1
Sulęcin, Dudka 13
Świebodzin, Wałowa 14 c
Zielona Góra, Niepodległości 1
Zielona Góra, Gen.M.Langiewicza 37
Zielona Góra, Podgórna 13
Zielona Góra, Anieli Krzywoń 16
Zielona Góra, Chopina 9
Zielona Góra, Zyty 26
Zielona Góra, Głowackiego 8a
Zielona Góra, Wazów 42
Żagań, Piłsudskiego 2
Żary, Okrzei 9
Żary, Strzelców 10
Żary, Moniuszki 2
NAZWA ŚWIADCZENIODAWCY
N ZOZ "KATHARSIS"
NZOZ Specjalistyczny Ośrodek Diagnozy i Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży z Wadą Słuchu Polskiego Związku Głuchych
NZOZ Przychodnia Neurolgiczna Belon, Krynicka, Sobkowiak-Osińska s.c.
PRYWATNY GABINET LOGOPEDYCZNY
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Specjalista"
NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ OŚRODEK WCZESNEJ DIAGNOSTYKI I REHABILITACJI "NADZIEJA
NZOZ CENTRUM MEDYCZNE MEDICUS= NR1
NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ CENTRUM MEDYCZNE DORMED
Prywatny Gabinet Logopedyczny
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej AURIS
ALDEMED Centrum Medyczne
Lubuskie Centrum Laryngologii LCL NS ZOZ Ośrodek Diagnozy, Leczenia i Rehabilitacji Zaburzeń Głosu, Słuchu i Mowy s.c.
NS ZOZ Wczesna Diagnostyka i Rehabilitacja " ATOS"
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Diagnostyczno,Leczniczo,Rehabilitacjny Elfik
Specjalistyczny Ośrodek Diagnozy i Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży z Wadą Słuchu Polskiego Związku Głuchych
Szpital Wojewódzki SPZOZ im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze
Zespół Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej "PROMYK" SPZOZ
Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
Gabinet Terapii Logopedycznej i Pedagogicznej
NZOZ Poradnia Logopedyczna AFA-MED
NZOZ Łużyckie Centrum Medyczne
Prywatne Centrum Chirurgiczne "ESKULAP" NZOZ
TELEFON
603 87 41 47
PORADNIA KARDIOLOGICZNA DLA DZIECI
TELEFON
95 735 33 00, 509 805 460
95 735 33 22
68 322 10 67
PORADNIA LECZENIA AIDS
TELEFON
68 329 62 00
PORADNIA LECZENIA BÓLU
TELEFON
95 733 18 90
95 742 82 82
65 540 27 61
68 353 06 00
68 329 62 00
68 326 48 74
PORADNIA LECZENIA JASKRY
TELEFON
95 736 81 61
68 353 06 00
68 320 27 97
PORADNIA LECZENIA OSTEOPOROZY
TELEFON
95 722 73 73
PORADNIA LECZENIA WAD POSTAWY
TELEFON
95 72 04 641, 95 732 13 29
68 453 62 83
PORADNIA LECZENIA ZEZA
TELEFON
95 733 11 29
95 752 30 11 wew. 264
PORADNIA LOGOPEDYCZNA
TELEFON
95 725 12 15
95 725 00 86
95 735 06 54
504 32 76 17
95 752 50 00
668 189 903
68 352 88 01
68 385 33 00
667 203 225
68 476 35 50
68 353 06 00
68 329 97 81, 68 325 08 98
68 328 15 18, 68 325 51 54
68 323 06 14
68 320 29 85
68 329 62 00
68 453 62 83
68 452 77 78
694 442 679
606 169 944
68 478 10 00
68 470 65 72
21
PORADNIE
PORADNIA MEDYCYNY SPORTOWEJ
MIASTO, ULICA
Gorzów Wlkp., Walczaka 25
Gorzów Wlkp., Dworcowa 13
Kostrzyn, ul.Fabryczna 1
Nowa Sól, Witosa 11
Szlichtyngowa, Dworcowa 6
Zielona Góra, Urszuli 24
Zielona Góra, Sulechowska 4a
NAZWA ŚWIADCZENIODAWCY
NZOZ „LECZNICA”
Sp ZOZ Obwód Lecznictwa Kolejowego Gorzów Wlkp.
NZOZ - Przychodnia Rodzinna "REMEDIUM"
NZOZ Poradnia Rodzinna, Medycyny Pracy, Medycyny Sportowej "DOZA-MED."
NZOZ Lekarza Rodzinnego w Szlichtyngowej
Niepubliczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej "OLIMP"
ALDEMED Centrum Medyczne
MIASTO, ULICA
Drezdenko, Piłsudskiego 8
Gorzów Wlkp., Warskiego 15/4
Gorzów Wlkp., Dekerta 1
Kostrzyn, Narutowicza 6
Nowa Sól, Chałubińskiego 1
Zielona Góra, Zyty 26
NAZWA ŚWIADCZENIODAWCY
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Szpital Powiatowy" w Drezdenku
Praktyka Lekarska Ewa Borucka Lekarz Specjalista Chorób Wewnętrznych
SP Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Dializ Fresenius Nephrocare XXII
Wielospecjalistyczny Szpital SP ZOZ Nowa Sól
Szpital Wojewódzki SPZOZ im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze
MIASTO, ULICA
Gorzów Wlkp., Pilsudskiego 1b
Gorzów Wlkp., Dekerta 1
Zielona Góra, ul. Chopina 21/2
NAZWA ŚWIADCZENIODAWCY
Gorzowska Lecznica Specjalistyczna
SP Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
Niepubliczny Specjalistyczny Pediatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej s.c.
MIASTO, ULICA
Gorzów Wlkp., Dekerta 1
Nowa Sól, Chałubińskiego 7
Skwierzyna, Szpitalna 5
Sulęcin, Witosa 7
Sulęcin, Witosa 4
Zielona Góra, Zyty 26
NAZWA ŚWIADCZENIODAWCY
SP Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
Wielospecjalistyczny Szpital SP ZOZ Nowa Sól
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital im. dr n. med. Radzimira Śmigielskiego spółka z o.o.
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sulęcinie
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sulęcinie
Szpital Wojewódzki SPZOZ im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze
MIASTO, ULICA
Drezdenko, Piłsudskiego 8
Gorzów Wlkp., Dekerta 1
Nowa Sól, Witosa 18
Zielona Góra, Wyszyńskiego 99
Zielona Góra, Zyty 26
NAZWA ŚWIADCZENIODAWCY
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Szpital Powiatowy" w Drezdenku
SP Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
Wielospecjalistyczny Szpital SP ZOZ Nowa Sól
NZOZ Specjalistyczna Przychodnia Lekarska "Agia Medica"
Szpital Wojewódzki SPZOZ im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze
MIASTO, ULICA
Cibórz, Cibórz
Czerwieńsk, ZIELONOGÓRSKA 30 C
Gorzów Wlkp., Walczaka 27
Gorzów Wlkp., Sienkiewicza 10-11
Gorzów Wlkp., Kombatantów 34
Gorzów Wlkp., Walczaka 25
Gorzów Wlkp., Dworcowa 4
Gubin, Śląska 35
Gubin, Kresowa 258
Kostrzyn, Wyszyńskiego 23
Krosno Odrzańskie, Słoneczna 1/3
Lubsko, Poznańska 2
Międzyrzecz, Konstytucji 3 Maja 35
Międzyrzecz, Poznańska 109
Nowa Sól, Witosa 18
Skwierzyna, Szpitalna 5
Słubice, Nadodrzańska 6
Sulechów, Bankowa 1
Sulechów, Krańcowa 2a
Sulechów, Al. Niepodległości 15
Sulęcin, Dudka 13
Szprotawa, Kolejowa 1
Świebodzin, Kilińskiego 7
Świebodzin, Strzelecka 1
Wschowa, Zielony Rynek 7
Zbąszynek, Kosieczyńska 4
NAZWA ŚWIADCZENIODAWCY
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny dla Nerwowo i Psychicznie Chorych SPZOZ w Ciborzu
NZOZ Specjalistyczna Przychodnia Lekarska "Agia Medica"
Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji - Filia
Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
NZOZ Przychodnia Neurolgiczna Belon, Krynicka, Sobkowiak-Osińska s.c.
Specjalistyczny Zakład Medyczny Fundacji "Nasze Zdrowie"
Sp ZOZ Obwód Lecznictwa Kolejowego Gorzów Wlkp.
NZOZ Nowy Szpital Powiatu Krośnieńskiego
Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "SPECJALISTA"
NZOZ Specjalistyczna Przychodnia Lekarska "MEDYK"
Powiatowe Centrum Usługowe NZOZ "Szpital na Wyspie"
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Międzyrzeczu
Samodzielny Publiczny Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych
Wielospecjalistyczny Szpital SP ZOZ Nowa Sól
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital im. dr n. med. Radzimira Śmigielskiego spółka z o.o.
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Słubicach
NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ CENTRUM MEDYCZNE DORMED
NZOZ CENTRUM MEDYCZNE MEDICUS= NR1
Zofia Żaczkiewicz Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska w zakresie neurologii
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sulęcinie
Mirosława Kierkus-Sadłowska Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska w zaresie neurologii
NZOZ Specjalistyczne Centrum Medyczne LEMED
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe "POSTĘP" S.A. Niepubliczy Zakład Opieki Zdrowotnej Zakład Usług Medycznych
ZOZ Lekarza Rodzinnego
Centrum Medyczne „ZDROVITA”
TELEFON
95 733 26 49
95 722 53 23
95 721 05 06
68 387 49 37
65 549 23 18
68 353 06 00
68 452 29 33
PORADNIA NEFROLOGICZNA
TELEFON
95 762 05 05
95 723 08 20
95 733 18 94
95 728 82 50
68 388 23 90
68 329 65 14
PORADNIA NEFROLOGICZNA DLA DZIECI
TELEFON
95 732 13 29
95 733 18 94
68 320 23 73
PORADNIA NEONATOLOGICZNA
TELEFON
95 733 18 92
68 388 22 15
95 717 02 96
95 755 24 31
95 755 22 60, 95 755 2431 w. 601
68 329 62 00
PORADNIA NEUROCHIRURGICZNA
TELEFON
95 762 05 05
95 733 18 90
68 387 04 74
68 326 48 74
68 329 65 11
PORADNIA NEUROLOGICZNA
22
TELEFON
68 341 94 55 wew. 227
68 327 87 27
95 725 94 21
95 722 86 67, 95 722 72 85
95 735 06 54
95 733 26 63 do 66
95 71 21 465
68 359 30 18
68 455 80 62, 68 455 80 77
95 752 50 00
68 383 97 27
68 475 77 03
95 742 82 82, 95 742 82 40
95 742 87 00
68 387 36 09
95 717 02 96
95 758 20 71 wew. 382
68 385 33 00
68 352 88 01
507 119 190
95 755 24 31
68 376 55 63
68 382 21 18
68 475 60 72
65 540 40 06
68 347 95 12
PORADNIE
MIASTO, ULICA
Zielona Góra, Wyszyńskiego 99
Zielona Góra, Chopina 21/28
Zielona Góra, Plac Kolejarza 1
Zielona Góra, Wazów 42
Zielona Góra, Zyty 26
Zielona Góra, Fabryczna 23a
Zielona Góra, Sulechowska 4a
Żagań, Żelazna 1
Żary, Skarbowa 2
Żary, Domańskiego 2
Żary, Moniuszki 2
NAZWA ŚWIADCZENIODAWCY
NZOZ Specjalistyczna Przychodnia Lekarska "Agia Medica"
Marian Pyzikiewicz Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska w zakresie neurologii
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej "MEDKOL"
Niepubliczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej „AKSON”
Szpital Wojewódzki SPZOZ im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze
Maria Matusewicz Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska w zakresie neurologii
ALDEMED Centrum Medyczne
105 Szpital Wojskowy z Przychodnią Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Filia Żagań
Powiatowe Centrum Usługowe NZOZ "Szpital na Wyspie"
105 Szpital Wojskowy z Przychodnią Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Prywatne Centrum Chirurgiczne "ESKULAP" NZOZ
MIASTO, ULICA
Gorzów Wlkp., Kombatantów 34
Lubsko, Poznańska 2
Międzyrzecz, Poznańska 109
Nowa Sól, Chałubińskiego 7
Świebodzin, Strzelecka 1
Zielona Góra, Głowackiego 8a
Zielona Góra, Wazów 42
Żary, Skarbowa 2
NAZWA ŚWIADCZENIODAWCY
NZOZ Poradnia Neurologiczna Belon, Krynicka, Sobkowiak-Osińska s.c.
Powiatowe Centrum Usługowe NZOZ "Szpital na Wyspie"
Samodzielny Publiczny Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Międzyrzeczu
Wielospecjalistyczny Szpital SP ZOZ Nowa Sól
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe "Postęp"S.A.Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zakład Usług Medycznych
Zespół Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej "PROMYK" SPZOZ
Niepubliczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej AKSON
Powiatowe Centrum Usługowe NZOZ "Szpital na Wyspie"
MIASTO, ULICA
Zielona Góra, Zyty 26
NAZWA ŚWIADCZENIODAWCY
Szpital Wojewódzki SPZOZ im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze
MIASTO, ULICA
Gorzów Wlkp., Walczaka 27
Gorzów Wlkp., Sienkiewicza 10-11
Gorzów Wlkp., Piłsudskiego 1a
Gorzów Wlkp., Piłsudskiego 1b
Gorzów Wlkp., Dekerta 1
Gorzów Wlkp., Dworcowa 3
Gorzów Wlkp., Mieszka I 42
Gorzów Wlkp., Towarowa 6a
Gorzów Wlkp., Sikorskiego 115
Gorzów Wlkp., Walczaka 25
Gorzów Wlkp., Dworcowa 13
Gubin, Gdańska 17
Gubin, Kresowa 258
Kostrzyn, Narutowicza 6
Kostrzyn, Wyszyńskiego 23
Krosno Odrzańskie, Poznańska 19
Lubsko, Poznańska 2
Międzyrzecz, Konstytucji 3 Maja 24
Nowa Sól, Chałubińskiego 1
Nowa Sól, Chałubińskiego 7
Nowa Sól, Chałubińskiego 1
Ośno Lubuskie, Rybacka 3a
Skwierzyna, Szpitalna 5
Słubice, Mickiewicza 5
Strzelce Krajeńskie, Al.Piastów 17
Sulechów, Niepodległości 15
Sulechów, Bankowa 1
Sulęcin, Dudka 13
Szprotawa, Odrodzenia 23
Świebodzin, Matejki 1
Świebodzin, Strzelecka 1
Świebodzin, Matejki 1
Świebodzin, Kilińskiego 7
Witnica, Piaskowa 4
Wschowa, Ks. A. Kostki 33
Wschowa, Ratuszowa 16
Zbąszynek, Bolesława Chrobrego 13
Zielona Góra, Wazów 42
Zielona Góra, Fabryczna 23a
Zielona Góra, Zyty 26
Zielona Góra, Plac Kolejarza 1
NAZWA ŚWIADCZENIODAWCY
Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji - Filia
Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Danuta Bednarek Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska w zakresie okulistyki
Gorzowska Lecznica Specjalistyczna
SP Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
Arleta Paczkowska - Przypis Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska w zakresie okulistyki
Miejski Gabinet Lekarski Barbara Zawisza
Miejski Gabinet Okulistyczny Katarzyna Liszka
Lekarska Specjalistyczna Spółdzielnia Gorzów Wlkp.
Specjalistyczny Zakład Medyczny Fundacji "Nasze Zdrowie"
Sp ZOZ Obwód Lecznictwa Kolejowego Gorzów Wlkp.
Ryszard Kowaluk Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska w zakresie okulistyki
Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
NZOZ Nowy Szpital w Kostrzyniu
Prywatna Praktyka Okulistyczna Elżbieta Tomczak-Sobkowska
Andrzej Wlazło OPTMED Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska w zakresie okulistyki
NZOZ Szpital "Na Wyspie" Żary
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Międzyrzeczu
Krystyna Siemkowicz Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Gabinet Okulistyczny
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Nowoczesne Centrum Okulistyczne Laser
NZOZ Poradnia Okulistyczna
Elżbieta Tomczak-Sobkowska GABINET OKULISTYCZNO-OPTYCZNY
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital im. dr n. med. Radzimira Śmigielskiego spółka z o.o.
Anita Ryfun-Hnatyszyn Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska w zakresie okulistyki
N ZOZ "KATHARSIS"
Andrzej Mazurek Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska w Zakresie Okulistyki
NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ CENTRUM MEDYCZNE DORMED
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sulęcinie
Alicja Walenczak Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska w zakresie okulistyki
Ireneusz Sidorowicz Indywidualna Specjalisyczna Praktyka Lekarska w zakresie okulistyki
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe "POSTĘP" S.A. Niepubliczy Zakład Opieki Zdrowotnej Zakład Usług Medycznych
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe "POSTĘP" S.A. Niepubliczy Zakład Opieki Zdrowotnej Zakład Usług Medycznych
NZOZ Specjalistyczne Centrum Medyczne LEMED
Elżbieta Tomczak-Sobkowska GABINET OKULISTYCZNO-OPTYCZNY
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Nowy Szpital we Wschowie
Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Małgorzata Leśniak
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Specjalistyczne Gabinety Lekarskie "PAEON" s.c.
Niepubliczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej "OKO" s.c.
Beata Butrymowicz Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska w zakresie okulistyki
Szpital Wojewódzki SPZOZ im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej "MEDKOL"
TELEFON
68 326 48 74
68 322 10 73
68 452 15 55, 68 452 15 56
68 452 77 78
68 329 62 00
68 325 70 21
68 353 06 00
68 477 12 04, 12 05
68 470 36 92
68 470 78 54
68 470 65 72
PORADNIA NEUROLOGICZNA DLA DZIECI
TELEFON
95 735 06 54
68 475 77 03
95 742 87 00
68 388 23 86
68 475 60 72
68 453 62 83
68 452 77 78
68 470 36 92
PORADNIA NEUROLOGICZNA KONSULTACYJNA
TELEFON
68 329 62 00, 68 329 62 15
PORADNIA OKULISTYCZNA
TELEFON
95 725 94 21
95 722 86 67, 95 722 72 85
95 725 12 15
95 736 40 26
95 733 18 92
95 736 81 61
605 044 880
95 722 42 09
95 722 68 32, 95 722 66 45
95 733 26 63 do66
95 71 21 465
68 400 00 04
68 455 80 62, 68 455 80 77
95 752 30 11 w 264
95 752 40 70, 601 723 326
68 383 77 55
68 475 77 03
95 742 83 05
68 388 23 81
68 388 23 29
68 388 23 81, 68 388 23 89
601 723 326
95 717 02 96
95 758 10 73
95 725 12 15
68 385 83 43
68 385 33 00
95 755 24 31
68 386 59 29
68 382 97 90
68 475 60 72
68 475 60 60
68 382 21 18
601 723 326
65 540 27 61
65 540 64 75
68 386 57 61
68 452 77 78
68 325 70 21
68 329 62 00, 68 329 65 03
68 452 15 55, 68 452 15 56
23
PORADNIE
MIASTO, ULICA
Zielona Góra, Chopina 21
Zielona Góra, Wyszyńskiego 99
Zielona Góra, Chopina 21
Zielona Góra, Pl. Pocztowy 16
Zielona Góra, Gajowa 50
Zielona Góra, Niepodległości 1
Zielona Góra, Sulechowska 4a
Zielona Góra, Kukułcza 10
Żagań, Piłsudskiego 2
Żary, Domańskiego 2
Żary, Chopina 20B
Żary, Chopina 20B
NAZWA ŚWIADCZENIODAWCY
NZOZ UROMEDIC
NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ "OCULUS" s.c. PORADNIE OKULISTYCZNE
NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ "OCULUS" s.c. PORADNIE OKULISTYCZNE
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej MED. - ALL Spółka Cywilna
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej MED. - ALL Spółka Cywilna
ALDEMED Centrum Medyczne
ALDEMED Centrum Medyczne
Niepubliczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej Rita Wysoczańska Poradnia Okulistyczna
NZOZ Gabinet Okulistyczny "OKOMED"
105 Szpital Wojskowy z Przychodnią Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Anna Dobosz Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska w Zakresie Okulistyki
Danuta Barczyk Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska w zakresie Okulistyki
MIASTO, ULICA
Kostrzyn, Narutowicza 6
Kostrzyn, Wyszyńskiego 23
Zielona Góra, Kukułcza 10
NAZWA ŚWIADCZENIODAWCY
NZOZ Nowy Szpital w Kostrzyniu
Prywatna Praktyka Okulistyczna Elżbieta Tomczak-Sobkowska
Niepubliczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej Rita Wysoczańska Poradnia Okulistyczna
MIASTO, ULICA
Drezdenko, Piłsudskiego 8
Gorzów Wlkp., Walczaka 25
Gorzów Wlkp., Walczaka 42
Gorzów Wlkp., Walczaka 27
Kostrzyn, Wyszyńskiego 23
Międzyrzecz, Konstytucji 3 Maja 35
Sulęcin, Witosa 4
Torzym, Wojska Polskiego 52
Zielona Góra, Zyty 26
Zielona Góra, Wazów 42
NAZWA ŚWIADCZENIODAWCY
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Szpital Powiatowy" w Drezdenku
NZOZ ARTMA
SP Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji - Filia
NZOZ Nowy Szpital w Kostrzyniu
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Międzyrzeczu
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sulęcinie
Lubuski Szpital Pulmonologiczno-Kardiologiczny SPZOZ w Torzymiu
Szpital Wojewódzki SPZOZ im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze
Niepubliczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej "DIAGNOSTYK"
MIASTO, ULICA
Zielona Góra, ul. Chopina 21/2
NAZWA ŚWIADCZENIODAWCY
Niepubliczny Specjalistyczny Pediatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej s.c.
MIASTO, ULICA
Drezdenko, Piłsudskiego 8
Gorzów Wlkp., Sienkiewicza 10-11
Gorzów Wlkp., Walczaka 27
Gorzów Wlkp., Piłsudskiego 1b
Gorzów Wlkp., Dekerta 1
Gorzów Wlkp., Dworcowa 13
Gorzów Wlkp., Walczaka 25
Gorzów Wlkp., Drzymały 11/8
Gorzów Wlkp., Piłsudskiego 1A/114
Gubin, Gdańska 17/11
Gubin, Śląska 35
Gubin, Kresowa 258
Kostrzyn, Wyszyńskiego 23
Krosno Odrzańskie, Piastów 3
Lubsko, Bohaterów 4
Międzyrzecz, Konstytucji 3 Maja 24
Nowa Sól, Muzealna 42
Skwierzyna, Szpitalna 5
Słubice. ul. Nadodrzańska 6
Strzelce Krajeńskie. Al.Piastów 17
Strzelce Krajeńskie. Sienkiewicza 6a
Sulechów, Bankowa 1
Sulechów, Krańcowa 2
Sulęcin, Dudka 13
Szprotawa, Szpitalna 3
Świebodzin, Matejki 1
Świebodzin, Wałowa 14 c
Świebodzin, Strzelecka 1
Wschowa, Zielony Rynek 7
Wschowa, Zielony Rynek 7
Zbąszynek, Kosieczyńska 4
Zbąszynek, Bolesława Chrobrego 13
Zielona Góra, Niepodległości 1
NAZWA ŚWIADCZENIODAWCY
Indywidualna Praktyka Lekarska Andrzej Dziąćko
Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji - Filia
Gorzowska Lecznica Specjalistyczna
SP Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
Sp ZOZ Obwód Lecznictwa Kolejowego Gorzów Wlkp.
Specjalistyczny Zakład Medyczny Fundacji "Nasze Zdrowie"
Niepubliczny Laryngologiczny ZOZ
Niepubliczny Laryngologiczny ZOZ
NZOZ „Medicus”
NZOZ Nowy Szpital Powiatu Krośnieńskiego
Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
NZOZ Nowy Szpital w Kostrzyniu
NZOZ Nowy Szpital Powiatu Krośnieńskiego
Jerzy Długokiński Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska w Zakresie Otolaryngologii
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Międzyrzeczu
N ZOZ "ARS MEDICA BIS" s.c.
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital im. dr n. med. Radzimira Śmigielskiego spółka z o.o.
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Słubicach
N ZOZ "KATHARSIS"
Indywidualna Praktyka Lekarska Andrzej Dziąćko
NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ CENTRUM MEDYCZNE DORMED
NZOZ Centrum Medyczne Medicus Nr 1
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sulęcinie
Barbara Lipowska Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska w zakresie otolaryngologii
Andrzej Grela Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska w zakresie otolaryngologii
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej AURIS
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe "POSTĘP" S.A. Niepubliczy Zakład Opieki Zdrowotnej Zakład Usług Medycznych
Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Alicja Wierzbińska - Trzmiel
NZOZ Lekarza Rodzinnego w Szlichtyngowej
Centrum Medyczne „ZDROVITA”
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Specjalistyczne Gabinety Lekarskie "PAEON" s.c.
ALDEMED Centrum Medyczne
TELEFON
68 452 41 11
68 323 06 98
68 320 27 97
68 323 88 10
68 324 47 64
68 353 06 00
68 353 06 00
68 325 07 70
68 477 69 55
68 470 78 62
68 453 93 08
68 453 93 08
PORADNIA OKULISTYCZNA DLA DZIECI
TELEFON
95 752 30 11 wew. 264
95 752 27 79, 601 72 33 26
68 325 07 70
PORADNIA ONKOLOGICZNA
TELEFON
95 762 05 05, 95 762 05 10
95 732 00 01
95 733 18 10
95 725 94 21
95 752 30 11 wew. 464
95 742 82 82, 95 742 82 40
95 755 22 60, 95 755 24 31 w. 601
68 341 63 00 wew. 381
68 452 77 94
68 329 62 00, 329 62 15, 329 65 32
PORADNIA ONKOLOGICZNA DLA DZIECI
TELEFON
68 320 23 73
PORADNIA OTOLARYNGOLOGICZNA
24
TELEFON
95 762 12 62
95 722 86 67, 95 722 72 85
95 725 94 21
95 732 13 29
95 733 18 94
95 71 21 465
95 733 26 63 do 66
95 728 02 59, 725 33 62 74
503 57 24 58
68 455 67 90
68 359 30 18
68 455 80 62, 68 455 80 77
95 752 26 63
68 383 52 39
68 457 15 66
95 742 83 05
68 356 35 67
95 717 02 96
95 758 20 71 wew. 382
95 725 12 15
95 762 12 62
68 385 33 00
68 352 88 01
95 755 24 31
68 376 21 87
68 382 96 50
68 476 35 50
68 475 60 72
65 540 40 06
655 404 006
68 347 95 12
68 386 57 61
68 353 06 00
PORADNIE
MIASTO, ULICA
Zielona Góra, Sulechowska 4a
Zielona Góra, Chopina 21
Zielona Góra, Gen. M. Langiewicza 37
Zielona Góra, Podgórna 21
Zielona Góra, Wazów 42
Zielona Góra, Plac Kolejarza 1
Zielona Góra, Zyty 26
Zielona Góra, Wazów 42
Zielona Góra, Jedności 59
Żagań, Dworcowa 70
Żagań, Żelazna 1
Żary, Domańskiego 2
Żary, Kasprzaka 1d
Żary, Strzelców 10
Żary, Skarbowa 2
NAZWA ŚWIADCZENIODAWCY
ALDEMED Centrum Medyczne
Henryk Tomczak Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska
Lubuskie Centrum Laryngologii LCL NS ZOZ Ośrodek Diagnozy ,Leczenia i Rehabilitacji Zaburzeń Głosu,Słuchu i Mowy s.c.
MEDIKROL Gabinety Lekarskie Praktyka Specjalistyczna w zakresie otolaryngologii Krzysztof Król
Niepubliczny Laryngologiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Zaburzeń Słuchu i Równowagi „LAR-MED.’ Małgorzata Jankowska-Kuc
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej "MEDKOL"
Szpital Wojewódzki SPZOZ im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze
Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
NZOZ Przychodnia Medycyny "POL-E-S" sp. z o.o.
Karola Hentsch Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska w zakresie laryngologii
105 Szpital Wojskowy z Przychodnią Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Filia Żagań
105 Szpital Wojskowy z Przychodnią Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
NZOZ „MARVIT” Lubsko ul. W. Polskiego 3
NZOZ Łużyckie Centrum Medyczne
Powiatowe Centrum Usługowe NZOZ "Szpital na Wyspie"
MIASTO, ULICA
Gorzów Wlkp., Piłsudskiego 1b
Gorzów Wlkp., Dekerta 1
Międzyrzecz, Konstytucji 3 Maja 35
Nowa Sól, Witosa 18
Skwierzyna, Szpitalna 5
Sulęcin, Witosa 4
NAZWA ŚWIADCZENIODAWCY
Gorzowska Lecznica Specjalistyczna
SP Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Międzyrzeczu
Wielospecjalistyczny Szpital SP ZOZ Nowa Sól
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital im. dr n. med. Radzimira Śmigielskiego spółka z o.o.
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sulęcinie
MIASTO, ULICA
Gorzów Wlkp., Jana Pawła 76 C, D
Międzyrzecz, Konstytucji 3 Maja 35
Nowa Sól, Witosa 18
NAZWA ŚWIADCZENIODAWCY
Centrum Chirurgii Specjalistyczny NZOZ Jaworuccy
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Międzyrzeczu
Wielospecjalistyczny Szpital SP ZOZ Nowa Sól
MIASTO, ULICA
Gorzów Wlkp., Walczaka 42
NAZWA ŚWIADCZENIODAWCY
SP Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
MIASTO, ULICA
Drezdenko, Piłsudskiego 8
Gorzów Wlkp., Walczaka 25
Gorzów Wlkp., Piłsudskiego 1a
Kostrzyn, Wyszyńskiego 23
Lubsko, Poznańska 2
Nowa Sól, Chałubińskiego 1
Skwierzyna, Szpitalna 5
Słubice, Bohaterów Warszawy 3
NAZWA ŚWIADCZENIODAWCY
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Szpital Powiatowy" w Drezdenku
NZOZ „LECZNICA”
Jadwiga Iliaszewicz Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska w zakresie reumatologii
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "SPECJALISTA"
Powiatowe Centrum Usługowe NZOZ "Szpital na Wyspie"
Wielospecjalistyczny Szpital SP ZOZ Nowa Sól
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital im. dr n. med. Radzimira Śmigielskiego spółka z o.o.
Zakład Usług Medycznych N ZOZ Spółdzielni Inwalidów "PRESPO" Słubice
Sulechów, Bankowa 1
Sulechów, Krańcowa 2
Szprotawa, Henrykowska 1
NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ CENTRUM MEDYCZNE DORMED
NZOZ Centrum Medyczne Medicus Nr 1
NZOZ Nowy Szpital
Świebodzin, Strzelecka 1
Wschowa, Zielony Rynek 7
Wschowa, Ks. A. Kostki 33
Zbąszynek, Kosieczyńska 4
Zielona Góra, Plac Kolejarza 1
Zielona Góra, Wyszyńskiego 99
Zielona Góra, A. Niepodległości 1
Zielona Góra, Wazów 42
Zielona Góra, ul. Chopina 21/2
Żary, Domańskiego 2
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe "POSTĘP" S.A. Niepubliczy Zakład Opieki Zdrowotnej Zakład Usług Medycznych
Zakład Opieki Zdrowotnej Lekarza Rodzinnego
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Nowy Szpital we Wschowie
Medyczne Centrum ZDROVITA
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej "MEDKOL"
Urszula Szczepankowska Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska w zakresie reumatologii
Aldemed Centrum Medyczne
Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
Niepubliczny Specjalistyczny Pediatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej s.c.
105 Szpital Wojskowy z Przychodnią Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
MIASTO, ULICA
Zielona Góra, ul. Chopina 21/2
NAZWA ŚWIADCZENIODAWCY
Niepubliczny Specjalistyczny Pediatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej s.c.
MIASTO, ULICA
Czerwieńsk, Zielonogórska 30 C
NAZWA ŚWIADCZENIODAWCY
NZOZ Specjalistyczna Przychodnia Lekarska "Agia Medica"
TELEFON
68 353 06 00
68 327 00 88
68 329 97 81, 325 08 98
68 325 53 15
68 452 77 78
68 452 15 55, 68 452 15 56
68 329 62 00
68 452 77 78
68 453 01 03
68 477 79 47
68 477 12 04, 12 05
68 470 78 38
68 470 21 10
68 478 10 00
68 470 36 92
PORADNIA PRELUKSACYJNA
TELEFON
95 732 13 29, 95 732 29 42
95 733 18 94
95 742 82 53
68 387 04 74
95 717 02 96
95 755 22 60
PORADNIA PROKTOLOGII
TELEFON
604 50 22 65, 95 721 46 95
95 742 83 00
68 387 04 74
PORADNIA PULMONOLOGICZNA DLA DZIECI
TELEFON
95 733 18 61
PORADNIA REUMATOLOGICZNA
TELEFON
95 762 03 99
95 733 26 49
95 736 40 25
68 752 50 00
68 475 77 03
68 388 23 29
95 717 20 13
95 758 32 53 wew. 107
95 75 83 666
68 385 33 00
68 352 88 01
68 376 22 05 wew. 37
68 376 22 06 wew. 37
68 475 60 72
65 540 72 50
65 540 27 61
68 347 95 12
68 452 15 55, 68 452 15 56
68 452 04 21
68 353 06 00
68 452 77 78
68 320 23 73
68 470 79 13
PORADNIA REUMATOLOGICZNA DLA DZIECI
TELEFON
68 320 23 73
PORADNIA URAZOWO-ORTOPEDYCZNA
TELEFON
68 327 897 27
25
PORADNIE
MIASTO, ULICA
Drezdenko, Piłsudskiego 8
Gorzów Wlkp., Walczaka 27
Gorzów Wlkp., Sienkiewicza 10-11
Gorzów Wlkp., Walczaka 25
Gorzów Wlkp., Dworcowa 13
Gorzów Wlkp., Dekerta 1
Gubin, Kresowa 258
Międzyrzecz, Konstytucji 3 Maja 35
Nowa Sól, Witosa 18
Skwierzyna, Szpitalna 5
Słubice, Nadodrzańska 6
Sulechów, Bankowa 1
Sulechów, Krańcowa 2
Sulęcin, Witosa 7
Szprotawa, Henrykowska 1
NAZWA ŚWIADCZENIODAWCY
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Szpital Powiatowy" w Drezdenku
Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji - Filia
Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
N ZOZ Gorzowskie Centrum Zabiegowo-Diagnostyczne
Sp ZOZ Obwód Lecznictwa Kolejowego Gorzów Wlkp.
SP Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Międzyrzeczu
Wielospecjalistyczny Szpital SP ZOZ Nowa Sól
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital im. dr n. med. Radzimira Śmigielskiego spółka z o.o.
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Słubicach
NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ CENTRUM MEDYCZNE DORMED
NZOZ Centrum Medyczne Medicus Nr 1
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sulęcinie
NZOZ Nowy Szpital
Świebodzin, Strzelecka 1
Świebodzin, oś. Łużyckie 39
Świebodzin, Matejki 1
Świebodzin, Zamkowa 1
Wschowa, Ks. A. Kostki 33
Zielona Góra, Zyty 26
Zielona Góra, Wyszyńskiego 99 gab. 108
Zielona Góra, Plac Kolejarza 1
Zielona Góra, Wyszyńskiego 99
Zielona Góra, Sulechowska 4a
Zielona Góra, Wazów 42
Żagań, Żelazna 1
Żary, Moniuszki 2
Żary, Strzelców 10
Żary, Domańskiego 2
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe "POSTĘP" S.A. Niepubliczy Zakład Opieki Zdrowotnej Zakład Usług Medycznych
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe "POSTĘP" S.A. Niepubliczy Zakład Opieki Zdrowotnej Zakład Usług Medycznych
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe "POSTĘP" S.A. Niepubliczy Zakład Opieki Zdrowotnej Zakład Usług Medycznych
Poradnia Specjalistyczna LORO-MED. sp. z o. o. NZOZ
NZOZ Nowy Szpital we Wschowie
Szpital Wojewódzki SPZOZ im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze
NZOZ Praktyka Ortopedyczna "OSTEON"
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej "MEDKOL"
NZOZ Specjalistyczna Przychodnia Lekarska "Agia Medica"
ALDEMED Centrum Medyczne
Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
105 Szpital Wojskowy z Przychodnią Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Filia Żagań
Prywatne Centrum Chirurgiczne "ESKULAP" NZOZ
NZOZ Łużyckie Centrum Medyczne
105 Szpital Wojskowy z Przychodnią Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
MIASTO, ULICA
Drezdenko, Piłsudskiego 8
Gorzów Wlkp., Sienkiewicza 10-11
Gorzów Wlkp., Walczaka 27
Gorzów Wlkp., Sikorskiego 115
Gorzów Wlkp., Dworcowa 4
Gorzów Wlkp., Dekerta 1
Międzyrzecz, Konstytucji 3 Maja 35
Nowa Sól, Chałubińskiego 1
Skwierzyna, Szpitalna 5
Słubice, Nadodrzańska 6
Sulechów, Zwycięstwa 1
Sulęcin, Dudka 13
Szprotawa, Henrykowska 1
Świebodzin, Młyńska 6
Wschowa, Ks. A. Kostki 33
Zbąszynek, Kosieczyńska 4
Zielona Góra, Anieli Krzywoń 2
Zielona Góra, Niepodległości 1
Zielona Góra, Zyty 26
Zielona Góra, Wazów 42
Żagań, Żelazna 1
Żary, Domańskiego 2
NAZWA ŚWIADCZENIODAWCY
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Szpital Powiatowy" w Drezdenku
Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji - Filia
Lekarska Specjalistyczna Spółdzielnia Gorzów Wlkp.
Sp ZOZ Obwód Lecznictwa Kolejowego Gorzów Wlkp.
SP Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Międzyrzeczu
Wielospecjalistyczny Szpital SP ZOZ Nowa Sól
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital im.dr n.med.Radzimira Śmigielskiego
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Słubicach
Niepubliczny Urologiczny Zakład Opieki Zdrowotnej "URO-LASER" Wojciech Zwierzyński i Michała Drozd Lekarska Spółka Partnerska
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sulęcinie
NZOZ Nowy Szpital
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej " Nowy Szpital" w Świebodzinie
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Nowy Szpital we Wschowie
Medyczne Centrum ZDROVITA
Niepubliczny Specjalistyczny ZOZ "UROLOG"
ALDEMED Centrum Medyczne
Szpital Wojewódzki SPZOZ im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze
Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
105 Szpital Wojskowy z Przychodnią Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Filia Żagań
105 Szpital Wojskowy z Przychodnią Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
MIASTO, ULICA
Gorzów Wlkp., Dekerta 1
Gorzów Wlkp., Piłsudkiego 1b
Zielona Góra, Zyty 26
Zielona Góra, Anieli Krzywoń 2
NAZWA ŚWIADCZENIODAWCY
SP Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
Gorzowska Lecznica Specjalistyczna
Szpital Wojewódzki SPZOZ im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze
Niepubliczny Specjalistyczny ZOZ "UROLOG"
MIASTO, ULICA
Zielona Góra, Wazów 42
NAZWA ŚWIADCZENIODAWCY
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Lubuska Specjalistyczna Poradnia Chorób Wątroby Sp. z o.o.
TELEFON
95 762 03 99
95 725 94 21
95 722 86 67, 95 722 72 85
95 733 26 71
95 720 46 41
95 733 18 94
68 455 80 62, 68 455 80 77
95 742 82 53
68 387 04 74
95 717 02 96
95 758 20 71 wew. 382
68 385 33 00
68 352 88 01
95 755 24 31
68 376 22 05 wew. 37
68 376 22 06 wew. 37
68 475 60 72
68 475 65 80
68 475 60 60
68 475 06 30
65 540 27 61
68 329 65 49
68 323 85 25
68 452 15 55, 68 452 15 56
68 326 48 74
68 353 06 00
68 452 77 78
68 477 12 04, 12 05
68 470 65 72
68 478 10 00
68 470 78 34
PORADNIA UROLOGICZNA
TELEFON
95 762 05 05
95 722 86 67, 95 722 72 85
95 725 94 21
95 722 68 32, 95 722 66 45
95 71 21 465
95 733 18 90
95 742 82 53
68 388 23 86
95 717 02 96
95 758 20 71 wew. 382
68 385 25 28
95 755 24 31
68 376 27 11
68 45 64 022
65 540 27 61
68 347 95 12
68 454 64 46, 68 454 64 45
68 353 06 00
68 329 65 15
68 452 77 78
68 477 12 04, 12 05
68 470 78 30
PORADNIA UROLOGICZNA DLA DZIECI
TELEFON
95 733 18 90
95 732 13 29
68 329 62 00
68 454 64 46
PORADNIA WZW
26
TELEFON
68 452 77 78
STOMATOLOGIA
STOMATOLOGIA OGÓLNA
MIASTO, ULICA
Babimost, ul. Gagarina 13
Babimost, ul. Zawiszy Czarnego 2
Baczyna, ul. Lipowa 15
Bledzew, ul. Kościuszki 16
Bobrowice, Bobrowice 23
Bogdaniec, ul. Leśna 9
Bojadła, ul. Słoneczna 1/2
Borów Wielki, Borów Wielki 64
Brody, ul. Polna 1
Brójce, ul. Świerczewskiego 4
Brzeźnica, ul. Zielonogórska 24
Bytom Odrzański, ul. Ogrodowa 28
Chełmek, Chełmek 62
Czerwieńsk, ul. Zielonogórska 2
Dąbie, ul. Główna 2e
Deszczno, Deszczno 71/3
Dobiegniew, ul. Mickiewicza 3/16
Drezdenko, ul. Szpitalna 4
Drezdenko, ul. Kopernika 11
Drezdenko, ul. Malwowa 1
Gorzów Wlkp., ul. Towarowa 6a
Gorzów Wlkp., ul. Piłsudskiego 1A/205
Gorzów Wlkp., ul. Kosynierów Gdyńskich 27
Gorzów Wlkp., ul. Walczaka 25
Gorzów Wlkp., ul. Walczaka 25
Gorzów Wlkp., ul. Walczaka 25 / 134
Gorzów Wlkp., ul. Piłsudskiego 47/7
Gorzów Wlkp., ul. Sikorskiego 115
Gorzów Wlkp., ul. Korcza 35/2
Gorzów Wlkp., ul. Czereśniowa 1
Gorzów Wlkp., ul. Marcinkowskiego 90
Gorzów Wlkp., ul. Dunikowskiego 5
Gorzów Wlkp., ul. Dworcowa 1
Gorzów Wlkp., ul. Słoneczna 62
Gorzów Wlkp., ul.Nadbrzeżna 17
Gorzów Wlkp., ul. Dworcowa 13
Gorzów Wlkp., ul.Sienkiewicza 10-11
Gozdnica, ul. Świerczewskiego 30
Górki Noteckie, ul. Santocka 7A
Górzyca, ul. Kostrzyńska 15
Gubin, ul. Kresowa 2
Gubin, ul. Kresowa 2
Gubin, ul. Obrońców Pokoju 7
Gubin, ul. Świerczewskiego 1
Gubin, ul. Gdańska 17/132
Gubin, ul. Kresowa 258
Iłowa, ul. Kolejowa 7
Jasień, ul. XX-lecia 20
Jasień, ul. Okrzei 11
Jordanowo, Jordanowo 45
Kargowa, ul. Marchlewskiego 4
Kargowa, ul. Marchlewskiego 4
Kłodawa, ul. Kościelna 9
Kolsko, ul.Krótka 2
Kostrzyn n/O, ul. St. Wyszyńskiego 23
Kostrzyn n/O, ul. St. Wyszyńskiego 23
Kostrzyn n/O, ul. St. Wyszyńskiego 23
Kostrzyn n/O, ul. St. Wyszyńskiego 23/35
Kostrzyn n/O, ul. Jana Pawła II 36 A
Kostrzyn n/O, ul. Wędkarska 16
Kożuchów, ul.Szprotawska 21/109
Kożuchów, ul. Obywatelska 5
Kożuchów, ul. Konopnickiej 10
Krosno Odrzańskie, ul. Poznańska 19
Krosno Odrzańskie, ul. Poznańska 19
Krzeszyce, ul. Gorzowska 5
Lipki Wielkie, ul. Szosowa 107
Lubiszyn, ul. Myśliborska 16/1
Lubrza, ul. Świebodzińska 18
Lubsko, ul. Wojska Polskiego 2g
NAZWA ŚWIADCZENIODAWCY
Indywidualna Praktyka Stomatologiczna Bogusław Żołyński
NZOZ Praktyka Stomatologiczna s.c
NZOZ "DENTAL-MEDICA"
Gabinety Stomatologiczne "Uśmiechnij Się" Rywacka-Hardyk Olimpia
Indywidualna Praktyka Lekarska "Bio Estetica" Agnieszka Owsińska
Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Kucharska Brygida
Indywidualna Praktyka Lekarska Konarzewska-Jankowska Wiesława
NZOZ "EN-MED" Poradnie Stomatologiczne i Specjalistyczne
Indywidualna Praktyka Lekarska Baraniak Ewa
Indywidualna Praktyka Lekarska Sobkowiak Irena
Indywidualna Praktyka Lekarska Wojas Aneta
Indywidualna Praktyka Lekarska Gmyrek Andrzej
NZOZ Poradnia Stomatologiczna "KADENT"
NZOZ "Dentico"
Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Chlamtacz Leszek
Indywidualna Praktyka Lekarska Ragunowicz Helena
Indywidualna Praktyka Lekarska Błażejewska Dorota
Indywidualna Praktyka Lekarska Borowicz Agnieszka
Indywidualna Praktyka Lekarska Paszak Bogdan
NZOZ "MED-STOM" s.c.
GSPS "PRIMADENT" s.c.
Indywidualna Praktyka Lekarska Brukszta Barbara
Indywidualna Praktyka Lekarska Kassian-Zakrzewicz Alina
Indywidualna Praktyka Lekarska Konarkowski Wojciech
Indywidualna Praktyka Lekarska Mierzyńska Izabela
Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Kaźmierczak Róża
Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Usnarska-Banicka Danuta
NZOZ Lekarska Specjalistyczna Spóldzielnia
NSZOZ "Ustronie Parkowe" s.c.
NSZOZ "UŚMIECH"
NSZOZ "UŚMIECH"
NZOZ "MED-STOM" s.c.
NZOZ "VITA-DENT" s.c.
NZOZ Centrum Stomatologii "Słoneczne"
NZOZ Stomik
Samodzielny Publiczny ZOZ PN. Obwód Lecznictwa Kolejowego
Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Teresińska Teresa
Indywidualna Praktyka Lekarska Nobis Maria
Indywidualna Praktyka Lekarska Adamczy-Duda Ewa
Indywidualna Praktyka Lekarska Krawczyk Ewa
Gabinet Stomatologiczny Momot Monika
Indywidualna Praktyka Lekarska Misterkiewicz Izabela
Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Magnowski Ryszard
Gabinet Stomatologiczny Brzezińska Wioletta
Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Indywidualna Praktyka Lekarska Trzyna Bożena
Indywidualna Praktyka Lekarska Małgorzata Podniesińska
Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Mikos Jan
Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Kłopocki Piotr
Indywidualna Praktyka Lekarska Bosak Anna
Indywidualna Praktyka Lekarska Kochańska Elżbieta
NZOZ Poradnia Stomatologiczna "M-Dent"
Indywidualna Praktyka Lekarska Konarzewska-Jankowska Wiesława
Indywidualna Praktyka Lekarska Germanow Walentin
Indywidualna Praktyka Lekarska Guzik Małgorzata
Indywidualna Praktyka Lekarska Lech Anna
NZOZ "Vita Dens"
NZOZ Specjalistyczna Poradnia Stomatologiczna Maria Czujko
NZOZ Q-DENT Poradnia Stomatologiczna Anita Gałka-Kusyk
Indywidualna Praktyka Lekarska Langer Katarzyna
NZOZ "EN-MED" Poradnie Stomatologiczne i Specjalistyczne
NZOZ Przychodnia Stomatologiczna "DENTICO"
Indywidualna Praktyka Lekarska Sławska-Wlazło Zofia
Gabinet Stomatologiczny Wlazło Ewa
Grupowa Praktyka Lekarska Sylwia i Michał Kuplowscy s.c.
Indywidualna Praktyka Lekarska Gaweł-Gorska Aleksandra
Indywidualna Praktyka Lekarska Jabłońska Wiesława
Indywidualna Praktyka Lekarska Boczkowska Joanna
Indywidualna Praktyka Lekarska Franczuk-Hryciuk Alicja
TELEFON
606 23 64 38
68 351 23 93
519 156 314
880 38 88 62
68 391 32 12, 68 444 82 92
95 718 00 45
68 352 31 36
606 10 68 49
68 323 51 15
95 742 90 50
68 368 16 16
604 50 18 95
68 415 59 50
68 327 80 37
68 383 21 92
95 751 20 23
95 761 13 49
95 762 20 99
698 241 715
95 762 16 75
95 720 24 38
95 732 62 66
95 735 03 82
95 733 26 76
95 733 26 58
95 733 26 75
95 722 93 44
95 722 66 45
95 722 96 29
95 735 73 88
95 722 06 00
95 720 53 21
95 721 85 80
95 720 36 48
95 723 18 48
95 722 53 23
95 722 86 67 95 722 72 85
68 360 19 19
95 761 81 26
95 759 13 10
68 455 67 76
69 455 67 76
68 454 38 28
68 444 30 67
606 978 428
68 359 72 10
68 455 80 62 68 455 80 77
68 360 00 46
600 30 19 50
68 371 06 44
608 363 652
68 352 52 17
68 352 63 04
792 84 88 84
68 352 31 36
95 752 52 05
95 752 52 42
95 752 54 81
95 752 55 65
95 752 17 73
95 729 94 90
68 459 94 86
68 355 25 47
509 11 16 77
68 383 77 55
68 383 77 55
95 757 31 49
95 731 23 70
95 731 81 14
68 381 32 71
68 457 39 94
27
STOMATOLOGIA
MIASTO, ULICA
NAZWA ŚWIADCZENIODAWCY
Lubsko, ul. Bohaterów 8
Indywidualna Praktyka Lekarska Werstler Irena
Lubsko, ul. Przemysłowa 23
NZOZ "Twój Stomatolog"
Lubsko, ul. Jasieńska 8
Indywidualna Praktyka Lekarska Beata Bywalec
Indywidualna Praktyka Lekarska Kowalczuk-Zydor Izabela
Łagów Lubuski, ul. Toporowska 11
Łęknica, ul. Wojska Polskiego 1
Indywidualna Praktyka Lekarska Talaga-Kucia Rozalia
Małomice, ul. Jana Pawła II-go 34
Indywidualna Praktyka Lekarska Nowakowski Jerzy
Międzyrzecz, Oś. Kasztelańskie 8A
Indywidualna Praktyka Lekarska Marcela Halina
Międzyrzecz, ul. Konstytucji 3 Maja 24 Indywidualna Praktyka Lekarska Roessler Lidia
Międzyrzecz, ul. Konstytucji 3 Maja 24 Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Gwizdek-Czerniawska Jolanta
Międzyrzecz, ul. Konstytucji 3 Maja 24 Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Jenek Janina
Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Lechowicz Barbara
Międzyrzecz, ul. Kopernika 15E/2
Międzyrzecz, ul. Poznańska 109
SNZOZ "RETINAE"
Międzyrzecz, ul. Świerczewskiego 102 Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Mastalerz-Wyrwicz
Międzyrzecz, Pl. Powstańców Wlkp. 4
Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Piątyszek Monika
Mirostowice Dolne, Plac Kościelny 19 Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Błażejewska Krystyna
Murzynowo, ul.Leśnia 5
NZOZ "terapia-dent"
Niegosławice, Niegosławice 169
Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Pałaszewska Krystyna
Niwiska, ul. Zielonogórska 6
NZOZ "MW-DENT"
Nowa Sól, ul. Witosa 18/35
Indywidualna Praktyka Lekarska Muszyńska Aniceta
Nowa Sól, ul. Kościuszki 1 d
N ZOZ "ALLDENT" Centrum Medyczne
NZOZ "EREN"
Nowa Sól, ul. Kopernika 15
Nowa Sól, ul. Krasińskiego 13
NZOZ Gabinet Stomatologiczny "KORONA"
Nowa Sól, ul. Staszica 17/20
NZOZ Gabinety Stomatologiczne "Bokszańska-Oczkowicz" s.c.
Nowa Sól, ul. Kombatantów 8
NZOZ Poradnia Stomatologiczna "KADENT"
Indywidualna Praktyka Lekarska Sobkowicz Jan
Nowe Miasteczko, ul. 22 Lipca 1
Nowogród Bobrzański, ul. Nadbrzeżna 1 Indywidualna Praktyka Lekarska Pogrebna-Baran Zofia
Nowogród Bobrzański, ul. Zdrowa 1
NZOZ "Alergicus-Dent" s.c.
Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Rybaczkowska Władysława
Olbrachtów, Olbrachtów 103
Ośno Lubuskie, ul. Rybacka 3
Indywidualna Praktyka Lekarska Prokopowicz Eleonora
Ośno Lubuskie, ul. Rybacka 3d/3
NZOZ "VITADENT" Agata Szurmiej
Otyń, ul. Dworcowa 2
NZOZ "HO-KA DENT"
Przecław, Przecław 9
NZOZ "ELVITA"
Przytoczna, ul. Główna 1A
Indywidualna Praktyka Lekarska Zdzisław Sobkowiak
Pszczew, ul. Rynek 4
Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Góraka Jan
Różanki, ul. Niepodległości 16
NZOZ Poradnia Stomatologiczna "M-Dent"
Rzepin, ul. Bolesława Chrobrego 15
Indywidualna Praktyka Lekarska Hatys Ewa
Santok, ul. Gorzowska 43
Indywidualna Praktyka Lekarska Borowska-Drewing Aleksandra
Siedlisko, ul. Kasztanowa 20
Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Przytomska Katarzyna
Skąpe, Skąpe 49
Indywidualna Praktyka Lekarska Koźmińska Ewelina
Skwierzyna, ul. Powstańców Wlkp. 23
Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Dauksza Małgorzata
Sława, ul. Ogrodowa 1
Indywidualna Praktyka Lekarska Ciszak-Jankowska Ewa
Sława, ul.Waryńskiego 43
NZOZ "L-DENT" s.c.
Słońsk, ul. Puszkina 22
Indywidualna Praktyka Lekarska Jadziewicz Grażyna
Słubice, ul.A. Mickiewicza 9/1
Indywidualna Praktyka Lekarska Piórkowska Beata
Stare Drzewce, Stare Drzewce 84
Zakład Opieki Zdrowotnej Lekarza Rodzinnego
Stare Kurowo, ul. Kościelna 29
NZOZ "MED-STOM" s.c.
Stary Kisielin, ul. Pionierów Lubuskich 75 Indywidualna Praktyka Lekarska Kucy-Kube Małgorzata
Strzelce Kraj., ul. Słowackiego 17/211 Indywidalna Praktyka Lekarska Stankiewicz Irena
Strzelce Krajeńskie, ul. Słowackiego 17 Indywidualna Praktyka Lekarska John Małgorzata
Sulechów, ul. 31 Stycznia 38
Grupowa Praktyka Lekarska s.c.
Sulechów, ul. Morelowa 13
Indywidualna Praktyka Lekarska Kontowicz-Mróz Irena
Sulechów, ul. Piaskowa 52c
Indywidualna Praktyka Lekarska Modrzyk Aneta
Sulechów, ul. Zwycięstwa 18 A
Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Rzepka Elżbieta
Sulęcin, ul. Dudka 13
Indywidualna Praktyka Lekarska Szafarczyk Maria
Szczaniec, Szczaniec 190
Indywidualna Praktyka Lekarska Dąbrowska Bożena
Szlichtyngowa, ul. Dworcowa 6
Zakład Opieki Zdrowotnej Lekarza Rodzinnego
Szprotawa, ul. M. Konopnickiej 28/7
GPS Gabinety Dentystyczne-Liziniewicz s.c.
Szprotawa, ul. Willowa 8
Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Kozak-Mendrek Ewa
Szprotawa, ul. Koszarowa 10
Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Kuźmicz Teresa
Szprotawa, ul. Kościuszki 47/1
Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Szczepanik Józef
Szprotawa, ul. Wyspiańskiego 3
NSZOZ "DUO_DENT"
Świdnica, ul. Ogrodowa 36
Indywidualna Praktyka Lekarska Beata Wojtków
Świebodzin, ul. Matejki 1/108
Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Hakało Anna
Świebodzin, ul. Matejki 1/109
Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Wdowiak Małgorzata
Świebodzin, ul. Matejki 1
Gabinet Stomatologiczny Politarczyk Danuta
Świebodzin, ul. Świerczewskiego 62
NZOZ "Centrum Stomatologiczne M. Pawłowska-Iwaszkiewicz A. Misiaczyk" s.c.
Świebodzin, ul. Kilińskiego 7
NZOZ Specjalistyczne Centrum Medyczne "LEMED"
Świebodzin, ul. 30 Stycznia 9 A
NZOZ Stomatologia i Medycyna Estetyczna
Świebodzin, ul. Kawaleryjska 7
PPH "POSTĘP" NZOZ Zakład Usług Medycznych
Torzym, ul. Wojska Polskiego 52
Indywidualna Praktyka Lekarska Abramowicz Elżbieta
Trzciel, ul. Poznańska 27/2
Indywidualna Praktyka Lekarska Świątczak Wiesława
Trzebiechów, al. Lipowa 8
Indywidualna Praktyka Lekarska Sobolewska Ewa
28
TELEFON
68 457 13 03
606 91 96 76
68 457 15 11
68 341 24 64
603 60 38 59
68 376 95 00
602 11 69 98
95 741 29 63
603 96 65 22
601 74 96 41
95 742 22 14
95 742 87 67
95 742 04 93
95 741 26 55 w. 330
68 374 30 82
698 62 61 53
68 378 10 65
68 321 19 28
68 387 02 38
68 387 24 46
68 388 05 47
68 387 59 41
68 387 60 08
68 458 12 27
68 388 83 45
601 78 93 79
68 321 41 35
68 374 39 88
95 757 60 15
510 28 88 20
68 355 92 05
695 03 06 84
790 26 64 95
95 749 15 52
794 30 34 28
95 759 74 75
95 731 61 21
68 388 30 35
68 341 94 69
95 717 29 12
503 04 90 64
68 356 53 21
95 757 22 17
95 758 61 08
65 549 31 86
508 36 09 86
603 50 22 30
95 763 12 34
95 763 12 77
68 385 59 99
68 385 59 41
68 385 67 57
68 385 52 08
95 755 24 31 wew. 268
68 341 03 83
65 540 72 50
68 376 50 52
68 376 35 49
600 09 10 63
68 376 24 19
68 376 45 99
605 54 88 11
68 382 99 19
68 382 83 86
68 382 99 02
68 382 87 80
68 382 21 18
68 382 47 80
68 475 60 61
68 341 36 89
95 743 12 57
68 351 41 20
STOMATOLOGIA
MIASTO, ULICA
Trzebiel, ul. Żarska 39
Trzebiel, ul. Warszawska 4
Tuplice, ul. Mickiewicza 13
Witnica, ul. Piaskowa 4
Witnica, ul. Krótka 7
Witnica, ul. Sikorskiego 70
Wschowa, ul. Daszyńskiego 45a
Wschowa, ul. Lipowa 18
Wschowa, ul. Pocztowa 16
Wymiarki, ul. Księcia Witolda 1
Zabór, ul. Polna 5
Zawada, ul. Agrestowa 7
Zbąszynek, ul. Długa 1/104
Zbąszynek, ul. Długa 1/104
Zbąszynek, ul. Klubowa 5
Zielona Góra, ul. Wyszyńskiego 99
Zielona Góra, ul. Kupiecka 45/8
Zielona Góra, ul. Szosa Kisielińska 18
Zielona Góra, ul. Szafrana 8
Zielona Góra, Al. Niepodległości 23/2
Zielona Góra, ul. Wyszyńskiego 40A/12
Zielona Góra, ul. Wyszyńskiego 99/3
Zielona Góra, ul. Łużycka 22 B
Zielona Góra, ul. Wyszyńskiego 1
Zielona Góra, os. Pomorskie 7 G
Zielona Góra, ul. Kupiecka 45/8
Zielona Góra, ul. Wazów 42
Zielona Góra, ul. Wazów 42
Zielona Góra, Al. Niepodległości 23/109
Zielona Góra, ul. Reja 5
Zielona Góra, ul. Wazów 42/24 B
Zielona Góra, ul. Szafrana 8
Zielona Góra, ul. Morelowa 23
Zielona Góra, ul. Sulechowska 4a
Zielona Góra, ul. Botaniczna 75
Zielona Góraa, ul. Towarowa 14
Zielona Góra, ul. Sobieskiego 11
Zielona Góra, ul. Spawaczy 5J/11
Zielona Góra, ul. Kilińskiego 3a
Zielona Góra, ul. Anieli Krzywoń 2/2
Zielona Góra, ul. Francuska 10
Zielona Góra, ul. Zamenhofa 27/16
Zielona Góra, ul. Moniuszki 16
Zielona Góra, ul. Nagietkowa 3
Zielona Góra, ul. Unii Europejskiej 12
Zielona Góra, ul. Agrestowa 3
Zielona Góra, ul. Jerzego Waszczyka 7/2
Zielona Góra, ul. Jerzego Waszczyka 7/2
Zielona Góra, ul. Mieszka I 2-4
Zielona Góra, ul. Wyspiańskiego 13/207
Zielona Góra, ul. Agrestowa 3/12
Zielona Góra, ul. Lubuska 11
Zielona Góra, ul. Sucharskiego 22/3
Zielona Góra, ul. Lisia 49
Zielona Góra, ul. Słowacka 27
Zielona Góra, ul. Dzrewna 35
Żagań, ul.Dworcowa 49
Żagań, ul. Kolejowa 52 A
Żagań, ul. Gimnazjalna 13
Żagań, ul. Pstrowskiego 16
Żagań, ul. Dworcowa 70
Żagań, ul. Nocznickiego 18
Żagań, ul. Dworcowa 70
Żary, ul.Domańskiego 2
Żary, ul.Szymanowskiego 8
Żary, ul. B. Chrobrego 7a
Żary, ul. Częstochowska 15
Żary, ul.Długosza 15
Żary, ul. Ułańska 3/10
Żary, ul. Górnośląska 2 (szkoła)
Żary, ul. B. Chrobrego 7a
Żary, Plac Żwirki i Wigury 5
NAZWA ŚWIADCZENIODAWCY
Indywidualna Praktyka Lekarska Talaga-Kucia Rozalia
NZOZ "VITA-DENT" s.c.
Indywidualna Praktyka Lekarska Neuman Aleksander
Indywidualna Praktyka Lekarska Franków-Kusiak Ewa
Indywidualna Praktyka Lekarska Musialik Urszula
Niepubliczny Stomatologiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Waldemar Żejmo
Indywidualna Praktyka Lekarska Kalecka Wanda
N ZOZ Stomatologia Rodzinna"KA-DENT" s.c.
NZOZ Przychodnia Stomatologiczna "PRODENT"
Indywidualna Praktyka Lekarska Katkowska Jolanta
Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Maciejewska Ilona
Indywidualna Praktyka Lekarska Jaśkiewicz Bogna
Indywidualna Praktyka Lekarska Sergiew Katarzyna
Indywidualna Praktyka Lekarska Górawska Barbara
Indywidualna Praktyka Lekarska Rezmer Małgorzata
Diagnostyczno-Leczniczy NZOZ "VERUS" s.c.
Indywidualna Praktyka Lekarska Andrzejewska Agnieszka
Indywidualna Praktyka Lekarska Bac Małgorzata
Indywidualna Praktyka Lekarska Karman-Wasińska Regina
Indywidualna Praktyka Lekarska Konecka-Marcinkowska Beata
Indywidualna Praktyka Lekarska Krause-Howis Elżbieta
Indywidualna Praktyka Lekarska Kucy-Kube Małgorzata
Indywidualna Praktyka Lekarska Kulig-Chlamtacz Joanna
Indywidualna Praktyka Lekarska Ostojak-Eichler Beata
Indywidualna Praktyka Lekarska Paweł Radoch
Indywidualna Praktyka Lekarska Perzanowska Teresa
Indywidualna Praktyka Lekarska Stosik Mirosława
Indywidualna Praktyka Lekarska Szyińska Grażyna
Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Sikora Barbara
Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Banert Ewa
Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Baranowska Małgorzata
Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Wrotkowska Aleksandra
Niepubliczny Stomatologiczno-Protetyczny ZOZ "NASZ DENTYSTA" Poradnia Stomatologiczna
NZOZ "ALDEMED" Centrum Medyczne"
NZOZ "DENTES" s.c. Poradnia Stomatologiczna
NZOZ "DENTEX" Centrum Stomatologii, Ortodoncji, Protetyki
NZOZ "DENTEX" Centrum Stomatologii, Ortodoncji, Protetyki
NSZOZ "Uśmiech"
NZOZ ELDENT
NZOZ Poradnia Stomatologiczna "Duo-Dent" s.c.
NZOZ Poradnia Stomatologiczna "Duo-Dent" s.c.
Stomatologiczny NZOZ "Zamenhofa" s.c.
Stomatologiczny NZOZ "Zamenhofa" s.c.
NZOZ "MW-DENT"
Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Maciejewska Ilona
Indywidualna Praktyka Lekarska Baraniak Ewa
Indywidualna Praktyka Stomatologiczna Serafin Aleksandra
Prywatny Gabinet Stomatologiczny Stachurski Tomasz
Indywidualna Praktyka Lekarsko-Dentystyczna VIVA-DENTICA Maćkowiak Beata
Indywidualna Praktyka Lekarska Tondryk Małgorzata
Indywidualna Specjalistyczna PraktykaStomatologiczna Ruszczyk Ełła
Indywidualny Specjalistyczny Gabinet Stomatologiczny Klimiuk Marta
"Estetica Dental" Grynfelder Anna
Grupowa Praktyka Lekarska "Danadent" s.c.
NZOZ "CONSILIUM" Przychodnia Lekarska
Niepubliczny Stomatologiczno-Protetyczny ZOZ "NASZ DENTYSTA"
Indywidualna Praktyka Lekarska Cyll-Kozłowska Katarzyna
Gabinet Stomatologiczny Lekarska Łapka Piotr
Indywidualna Praktyka Lekarska Muskała Jadwiga
Indywidualna Praktyka Lekarska Zaborowska Jadwiga
Indywidualna Praktyka Lekarska Ziegenhagen Andrzej
Indywidualna Praktyka Lekarska Żabski Waldemar
Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Czupryńska Ewa
105 Szpital Wojskowy z Przychodnią Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Grupowa Praktyka Lekarska H. Gretkierewicz
Gabinet Dentystyczny Rupala Andrzej
Indywidualna Praktyka Lekarska Kozdroń Dorota
Indywidualna Praktyka Lekarska Łacny Ewa
Indywidualna Praktyka Lekarska Moszko Małgorzata
Indywidualna Praktyka Lekarska Pietrzak Jolanta
Indywidualna Praktyka Lekarska Rupala Ludmiła
Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Kropska Grażyna
TELEFON
68 375 50 62
68 375 50 46
515 91 13 88
602 62 51 97
95 751 64 26
95 751 56 25
696 88 65 58
65 540 16 55
65 540 21 15
68 360 43 49
68 327 42 22
68 321 12 09
68 384 90 99
68 347 93 58
692 68 56 38
68 452 04 10
68 325 71 64
68 327 13 26
68 328 22 35
68 324 19 70
68 323 35 79
603 50 22 30
603 23 50 70
68 323 07 93
505 33 44 55
68 325 71 64
68 452 77 68
68 452 78 08
68 325 36 35
68 327 03 44
68 452 77 27
68 328 22 35
68 320 50 66
68 353 06 00
68 454 22 21
68 452 16 11
68 323 10 25
68 451 80 31
68 322 28 08
68 326 05 44
68 326 17 29
68 325 38 14
68 325 73 00
697 99 48 70, 68 320 42 16
505 47 00 45
68 323 51 15
603 55 90 97
509 90 32 86
691 96 79 99
608 63 42 46
68 323 94 07
669 21 15 63
510 11 97 10, 68 326 77 65
68 323 04 90, 699 20 35 33
68 326 64 00
68 320 23 96
602 84 47 38
68 377 35 74
602 34 06 49
68 377 00 63
68 367 28 94
691 76 82 30
68 477 77 70
68 470 79 07
602 82 24 61
68 375 95 46
502 52 53 09
602 125 193
68 479 42 10
604 66 62 02
68 375 95 46
68 374 43 83
29
STOMATOLOGIA, ORTODONCJA, LECZENIE W ZNIECZULENIU
MIASTO, ULICA
Żary, ul. Wieniawskiego 14
Żary, ul. Strzelców 10
Żary, ul.Moniuszki 11
Żary, ul.Kasprzaka 11
Żary, ul.Moniuszki 2
NAZWA ŚWIADCZENIODAWCY
Indywidualnej Specjalistycznej Praktyki Lekarskiej Liziniewicz-Sulczewska Małgorzata
NZOZ "VITA-DENT" s.c.
NZOZ "VITA-DENT" s.c.
NZOZ "MARVIT"
NZOZ "ESKULAP" Prywatne Centrum Chirurgiczne
TELEFON
68 374 09 85
68 478 10 20
68 363 67 51
68 470 21 11
68 470 66 84
STOMATOLOGIA OGÓLNA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY DO UKOŃCZENIA 18 R.Ż.
MIASTO, ULICA
Gorzów Wlkp., ul. Szwoleżerów 2
Gorzów Wlkp., ul. Sikorskiego 115
Gorzów Wlkp., ul. Dworcowa 13
Gorzów Wlkp., ul. Słoneczna 62
Gorzów Wlkp., ul. Czereśniowa 1
Gorzów Wlkp., ul. Marcinkowskiego 90
Kostrzyn n/O, ul. Jana Pawła II 36 A
Kostrzyn n/O, ul. Wędkarska 16
Kożuchów, ul.Szprotawska 21/109
Kożuchów, ul. Obywatelska 5
Kożuchów, ul. Konopnickiej 10
Nowa Sól, ul. Kościuszki 1 d
Nowa Sól, ul. Kopernika 15
Nowa Sól, ul. Krasińskiego 13
Siedlisko, ul. Kasztanowa 20
Sława, ul. Waryńskiego 43
Stare Drzewce, Stare Drzewce 84
Sulechów, ul. 31 Stycznia 38
Szlichtyngowa, ul. Dworcowa 6
Świebodzin, ul. Kilińskiego 7
Świebodzin, ul. Świerczewskiego 62
Świebodzin, ul. Kawaleryjska 7
Wschowa, ul. Lipowa 18
Wschowa, ul. Pocztowa 16
Zielona Góra, ul. Sucharskiego 21/9
Zielona Góra, ul. Słowacka 27
Zielona Góra, ul. Lisia 49
Zielona Góra, ul. Kilińskiego 3a
Zielona Góra, ul. Sulechowska 4a
Zielona Góra, ul. Wyszyńskiego 99
Zielona Góra, ul. Morelowa 23
Zielona Góra, ul. Dzrewna 35
Zielona Góra, ul. Spawaczy 5J/11
Zielona Góra, ul. Sobieskiego 11
Zielona Góra, ul. Anieli Krzywoń 2/2
Zielona Góra, ul. Francuska 10
Zielona Góra, ul. Botaniczna 75
Zielona Góra, ul. Zamenhofa 27/16
Zielona Góra, ul. Moniuszki 16
Żagań, ul. Konopnickiej 1 A
NAZWA ŚWIADCZENIODAWCY
Indywidualna Praktyka Lekarska Szczepanowska Izabela
NZOZ Lekarska Specjalistyczna Spółdzielnia
Samodzielny Publiczny ZOZ PN. Obwód Lecznictwa Kolejowego
NZOZ Centrum Stomatologii "Słoneczne"
NSZOZ "UŚMIECH"
NSZOZ "UŚMIECH"
NZOZ Specjalistyczna Poradnia Stomatologiczna
NZOZ Q-DENT Poradnia Stomatologiczna Anita Gałka-Kusyk
Indywidualna Praktyka Lekarska Langer Katarzyna
NZOZ "EN-MED" Poradnie Stomatologiczne i Specjalistyczne
NZOZ Przychodnia Stomatologiczna "DENTICO"
N ZOZ "ALLDENT" Centrum Medyczne
NZOZ "EREN"
NZOZ Gabinet Stomatologiczny "KORONA"
Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Przytomska Katarzyna
NZOZ "L-DENT" s.c.
Zakład Opieki Zdrowotnej Lekarza Rodzinnego
Grupowa Praktyka Lekarska s.c.
Zakład Opieki Zdrowotnej Lekarza Rodzinnego
NZOZ Specjalistyczne Centrum Medyczne "LEMED"
NZOZ "Centrum Stomatologiczne M. Pawłowska-Iwaszkiewicz A. Misiaczyk" s.c.
PPH "POSTĘP" NZOZ Zakład Usług Medycznych
N ZOZ Stomatologia Rodzinna"KA-DENT" s.c.
NZOZ Przychodnia Stomatologiczna "PRODENT"
Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Kaluga Elżbieta
NZOZ "CONSILIUM" Przychodnia Lekarska
Grupowa Praktyka Lekarska "Danadent" s.c.
NZOZ ELDENT
NZOZ "ALDEMED" Centrum Medyczne"
Diagnostyczno-Leczniczy NZOZ "VERUS" s.c.
Niepubliczny Stomatologiczno-Protetyczny ZOZ "NASZ DENTYSTA" Poradnia Stomatologiczna
Niepubliczny Stomatologiczno-Protetyczny ZOZ "NASZ DENTYSTA"
NSZOZ "Uśmiech"
NZOZ "DENTEX" Centrum Stomatologii, Ortodoncji, Protetyki
NZOZ Poradnia Stomatologiczna "Duo-Dent" s.c.
NZOZ Poradnia Stomatologiczna "Duo-Dent" s.c.
NZOZ "DENTES" s.c. Poradnia Stomatologiczna
Stomatologiczny NZOZ "Zamenhofa" s.c.
Stomatologiczny NZOZ "Zamenhofa" s.c.
Indywidualna Praktyka Lekarska Czapczyński Jarosław
MIASTO, ULICA
Gorzów Wlkp., ul. Dworcowa 13
Lubsko, ul. Bohaterów 4/4
Sulechów, ul. 31 Stycznia 38
Sulechów, ul. Walki Młodych 10
Zielona Góra, ul. Wyszyńskiego 99
Zielona Góra, Al. Niepodległości 23/204
Zielona Góra, ul. Wazów 42
Żagań, ul. Armii Krajowej 13
Żary, ul. Myśliwska 5
NAZWA ŚWIADCZENIODAWCY
Samodzielny Publiczny ZOZ PN. Obwód Lecznictwa Kolejowego
Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Grzybowska Elżbieta
Grupowa Praktyka Lekarska s.c.
Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Zdarta-Mazurek Zofia
Diagnostyczno-Leczniczy NZOZ "VERUS" s.c.
Grupowa Praktyka Lekarska "ORTODENS" s.c.
Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Jurga Agnieszka
Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Brodowska Ludmiła
Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Opaliński Ryszard
TELEFON
698 62 61 57
95 722 66 45
95 722 53 23
95 720 36 48
95 735 73 88
95 722 06 00
95 752 17 73
95 729 94 90
68 459 94 86
68 355 25 47
509 11 16 77
68 387 24 46
68 388 05 47
68 387 59 41
68 388 30 35
68 356 53 21
65 549 31 86
68 385 59 99
65 540 72 50
68 382 21 18
68 382 87 80
68 475 60 61
65 540 16 55
65 540 21 15
68 454 10 38
68 326 64 00
68 323 04 90, 699 20 35 33
68 322 28 08
68 353 06 00
68 452 04 10
68 320 50 66
68 320 23 96
68 451 80 31
68 323 10 25
68 326 05 44
68 326 17 29
68 454 22 21
68 325 38 14
68 325 73 00
68 377 04 40
ORTODONCJA
TELEFON
95 722 53 23
68 372 08 37
68 385 59 99
68 385 43 34
68 452 04 10
68 325 08 07
68 452 77 29
606 35 29 23
694 43 06 26
LECZENIE STOMATOLOGICZNE W ZNIECZULENIU OGÓLNYM
MIASTO, ULICA
Gorzów Wielkopolski, ul. Jana Dekerta 1
Nowa Sól, ul. Staszica 17/20
Żary, ul. Strzelców 10
30
NAZWA ŚWIADCZENIODAWCY
SP Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim
NZOZ Gabinety Stomatologiczne "Bokszańska-Oczkowicz" s.c.
NZOZ "VITA-DENT" s.c.
TELEFON
95 733 11 38
68 387 60 08
68 478 10 20
CHIRURGIA STOMATOLOGICZNA, PROTETYKA, FIZJOTERAPIA
CHIRURGIA STOMATOLOGICZNA I PERIODONTOLOGIA
MIASTO, ULICA
Gorzów Wlkp., ul. Jana Dekerta 1
Gorzów Wlkp., ul. Mostowa 12
Gorzów Wlkp., ul. Walczaka 25/20
Miedzyrzecz, ul. Poznańska 109
Nowa Sól, ul. Staszica 17/20
Zielona Góra, ul. Wyszyńskiego 99
Zielona Góra, ul. Lisia 49
Zielona Góra, ul. Łużycka 22 B
Żary, ul. Strzelców 10
NAZWA ŚWIADCZENIODAWCY
SP Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim
NZOZ AESTHETIC DENT - STOMATOLOGIA
NZOZ "ARTMA" Osrodek Wielospecjalistyczny
SNZOZ "RETINAE"
NZOZ Gabinety Stomatologiczne "Bokszańska-Oczkowicz" s.c.
Diagnostyczno-Leczniczy NZOZ "VERUS" s.c.
Grupowa Praktyka Lekarska "Danadent" s.c.
Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Chlamtacz Leszek
NZOZ VITA-DENT s.c.
TELEFON
95 733 11 38
95 735 11 13
95 732 00 01, 793 34 40 33
95 742 87 67
68 387 60 08
68 452 04 10
68 323 04 90, 699 20 35 33
603 23 50 70
68 478 10 20
PORADNIA CHIRURGII SZCZĘKOWO-TWARZOWEJ
MIASTO, ULICA
Zielona Góra, Kosynierów 8A
NAZWA ŚWIADCZENIODAWCY
Praktyka specjalistyczna w zakresie chirurgii szczękowo-twarzowej Jacek Cichy
MIASTO, ULICA
Gorzów Wlkp., ul. Piłsudskiego 1A
Gorzów Wlkp., ul. Czereśniowa 5E/4
Gorzów Wlkp., ul. Mostowa 12
Gubin, ul. Świerczewskiego 1
Świebodzin, ul. 30 Stycznia 9 A
Zielona Góra, Al. Niepodległości 23/107
Zielona Góra, Al. Niepodległości 23/108
Zielona Góra, ul. Boh. Westerplatte 9/125
Zielona Góra, ul. Słowacka 29/1
Zielona Góra, ul. Morelowa 23
Zielona Góra, ul. Towarowa 14
NAZWA ŚWIADCZENIODAWCY
NZOZ "Protetyka Stomatologiczna"
NZOZ Prywatne Gabinety Stomatologiczne
NZOZ AESTHETIC DENT - STOMATOLOGIA
Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Magnowski Ryszard
NZOZ Stomatologia i Medycyna Estetyczna
Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Bułaj Danuta
Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Haber Regina
Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Marciniak Zenon
Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Sozańska Iwona
Niepubliczny Stomatologiczno-Protetyczny ZOZ "NASZ DENTYSTA"
NZOZ "DENTEX" Centrum Stomatologii, Ortodoncji, Protetyki
MIASTO, ULICA
Babimost, Gagarina 18
Baczyna, Lipowa 15
Bogdaniec, Leśna 9
Brzeźnica, Zielonogórska 24 B
Bytom Odrzański, Sadowa 4
Cibórz, Cibórz 5
Dobiegniew, Gdańska 9
Drezdenko, Piłsudskiego 8
Drezdenko, Norwida 4
Gorzów Wlkp., Walczaka 42
Gorzów Wlkp., Walczaka 27
Gorzów Wlkp., Walczaka 25
Gorzów Wlkp., Jagiełły 11
Gorzów Wlkp., Sienkiewicza 10/11
Gorzów Wlkp., Stilonowa 21
Gorzów Wlkp., PIŁSUDSKIEGO 1B
Gorzów Wlkp., Walczaka 25/20
Gościm, Gościm 29
Gościm, Gościm 89
Gozdnica, Świerczewskiego 30
Gubin, Gdańska 17
Gubin, Bolesława Chrobrego
Jasień, Okrzei 5
Kargowa, Dworcowa 17/2
Kolsko, Krótka 2
Kostrzyn n/O, Narutowicza 6
Kostrzyn n/O, Kard. S. Wyszyńskiego 23a
Kożuchów, Szprotawska 21
Krosno Odrzańskie, ul. Srebrna Góra 1f
Krzeszyce, Gorzowska 7/8
Lipki Wielkie, Szosowa 107
Lubniewice, Jana Pawła 15
Lubsko, Emili Plater 1
Międzyrzecz, Konstytucji 3 Maja 35
Międzyrzecz, Poznańska 109
Nowa Sól, Kościuszki 27
NAZWA ŚWIADCZENIODAWCY
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zakład Rehabilitacji Leczniczej REHAM
Fizjofit Gabinet Fizjoterapii
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "LECZNICA"
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Pracownia Fizjoterapii Ambulatoryjnej
Spółdzielnia Niewidomych "Nadodrze" - Przyzakładowa Przychodnia Rehab.przy S.N. "Nadodrze" w Bytomiu
WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY DLA NERWOWO I PSYCHICZNIE CHORYCH SP ZOZ
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "ZDROWIE"
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy
NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ "REHABILITACJA" DREZDENKO
Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wlkp.
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ MSWiA w Zielonej Górze - filia w Gorzowie Wlkp.
Specjalistyczny Zakład Medyczny Fundacji "Nasze Zdrowie" NZOZ
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Rehabilitacyjna"Nad Łaźnią"A. Maslej,I. Wolter-Jędrusiak
WOJSKOWA SPECJALISTYCZNA PRZYCHODNIA LEKARSKA SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
Hospicjum Św. Kamila
Gorzowska Lecznica Specjalistyczna Spółka z o.o.
NZOZ Ośrodek Wielospecjalistyczny ARTMA
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "GOMED" s.c.
NZOZ Spółdzielnia Inwalidów Rehabilitacja
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "IRIS" Justyna Aksamitowska
NZOZ Rehabilitacja i Fizykoterapia
Niepubliczny Zakład Rehabilitacji Leczniczej Bożena Rutkowska
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zakład Rehabilitacji Leczniczej Cecylia Kiełbratowska - Filia w Jasieniu
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zakład Usług Rehabilitacyjnych Dariusz Szajer
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zakład Usług Rehabilitacyjnych Dariusz Szajer Filia w Kolsku
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Szpital Nowy" w Kostrzynie nad Odrą
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Medicus"
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Rehabilitacji Leczniczej mgr Wojciech Augustyniak
NZOZ "Centrum Rehabilitacji" mgr Jolanta Szajkowska
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Fizjoterapia" Karina Tatarewicz
NZOZ "J.H.O. ESKULAP" S.C. ZESPÓŁ LEKARZY RODZINNYCH
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ SULĘCIN - Filia Lubniewice
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zakład Rehabilitacji Leczniczej Cecylia Kiełbratowska
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ MIĘDZYRZECZ
SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL DLA NERWOWO I PSYCHICZNIE CHORYCH W MIĘDZYRZECZU
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Rehabilitacji Leczniczej
TELEFON
68 324 50 22
PROTETYKA
TELEFON
95 725 86 10
95 732 16 66
95 735 11 13
68 444 30 67, 606 97 84 28
68 382 47 80
68 327 18 86
68 327 18 86
68 453 22 84
68 323 71 65
68 320 50 66
68 452 16 11
FIZJOTERAPIA AMBULATORYJNA
TELEFON
785 98 23 44
511 05 07 40
95 718 01 27
691 67 18 57
68 388 45 73 w. 53
68 341 95 50 w. 320
95 761 37 06
95 762 05 05 w. 355
95 763 81 01, 698 76 00 64
95 733 18 25
95 725 94 21
95 733 26 85
95 722 48 74
95 722 86 67, 95 722 72 85
95 728 22 25 w. 26
95 725 91 07
95 732 00 01, 793 34 40 33
95 762 42 95
95 762 42 21
68 360 10 81
68 359 42 20
68 359 32 80
68 372 00 88
68 352 65 83
68 352 41 32
95 752 30 11
95 752 52 53
726 40 27 42
695 33 13 21
667 30 90 90
95 731 23 70
95 755-71-05
68 372 00 88
95 74 28 278
95 742 87 52
68 387 23 46
31
FIZJOTERAPIA AMBULATORYJNA
MIASTO, ULICA
Osów, Osów 62
Przełazy, Przełazy 20
Przytoczna, Główna 1A
Radzyń, Słoneczna 51
Skwierzyna, Szpitalna 5
Sława, Głogowska 12
Słońsk, Puszkina 22
Słubice, Nadodrzańska 6
Słubice, Bohaterów Warszawy 3
Strzelce Krajeńskie, Aleja Piastów 17
Sulechów, Zwycięstwa 1
Sulechów, Krańcowa 2 A
Sulęcin, WITOSA 7
Szlichtyngowa, Rynek 15
Szprotawa, Henrykowska 1
Świebodzin, Strzelecka 1
Trzebiechów, Parkowa 1A
Wschowa, Zielony Rynek 7
Wschowa, Ks. A. Kostki 33
Zbąszynek, Kosieczyńska 4
Zielona Góra, Wazów 42
Zielona Góra, Pl. Powstańców Wlkp. 4
Zielona Góra, Zyty 26
Zielona Góra, Os. Kaszubskie 10
Zielona Góra, Wyszyńskiego 99
Zielona Góra, Al. Wojska Polskiego 86
Zielona Góra, Sulechowska 4 A
Zielona Góra, Głowackiego 8a
Zwierzyń, Wojska Polskiego 58
Żagań, Findera 3
Żagań, Dworcowa 49
Żagań, Kolejowa 88
Żary, Wieniawskiego 3b
Żary, Pszenna 2
Żary, Domańskiego 2
NAZWA ŚWIADCZENIODAWCY
NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ "REHABILITACJA" DREZDENKO - Filia w Osowie
NZOZ Ośrodek Fizjoterapii
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Zakład Rehabilitacji Leczniczej przy Wiktoria Król Sp. z o.o.
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital im.dr n.med.Radzimira Śmigielskiego
NZOZ Poradnia Rodzinna Lek. Med.. Teresa Munia
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ SULĘCIN - Filia Słońsk
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Słubicach
ZAKŁAD USŁUG MEDYCZNYCH N ZOZ SPÓŁDZIELNI INWALIDÓW PRESPO w Słubicach
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej FIZJOTERAPIA Halina Asimowicz
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
NZOZ CENTRUM MEDYCZNE MEDICUS=NR 1
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ SULĘCIN
Zakład Opieki Zdrowotnej Lekarza Rodzinnego
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Nowy Szpital w Szprotawie
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe "Postęp"S.A.Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zakład Usług
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "VitisMed" Fizjoterapia Zdrowie i Uroda
Zakład Opieki Zdrowotnej Lekarza Rodzinnego - Filia we Wschowie
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Nowy Szpital we Wschowie
EWA-MED GABINET REHABILITACYJNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH i ADMINISTRACJI w Zielonej Górze
Zakład Opiekuńczo-Rehabilitacyjny prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Św.Elżbiety przy Ośrodku Rehabilitacyjnym
SZPITAL WOJEWÓDZKI SPZOZ
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Zakład Rehabilitacji"
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Artem" s.c. Rehabilitacja Agnieszka Patan, Edyta Jasman-Jocz
NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ "REHABILITACJA "s.c
ALDEMED CENTRUM MEDYCZNE
Zespół Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej "Promyk" SP ZOZ w Zielonej Górze
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Fizjoterapia - Zwierzyń
NZOZ REH-MED s.c. Jolanta Darowska-Olszewska,Bożena Gnatowicz, Halina Runiewicz
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zakład Rehabilitacji i Fizykoterapii "ALFA"
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zakład Fizjoterapii "Activmed"
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Specjalistyczne Centrum Medyczne
POWIATOWE CENTRUM USŁUGOWE SP. Z O.O. NZOZ "SZPITAL NA WYSPIE"
105 SZPITAL WOJSKOWY Z PRZYCHODNIĄ SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŻARACH
TELEFON
95 762 59 83, 698 76 00 64
68 381 12 95
95 749 30 40
68 356 60 18
95 717 00 39 w. 88
68 356 72 93, 601 58 62 45
95 757 22 17
95 758 20 71 wew. 362
95 758 36 66, 95 758 32 53
95 763 12 38
68 385 65 02
68 352 88 01
95 755-24-31 w. 210
607 40 42 32
68 376 22 05 w. 27
68 475 60 20
68 351 43 92
65 540 40 06, 663 73 66 62
65 540 27 61 w. 357
68 444 71 16
68 452 77 95
68 325 40 98
68 329 65 22, 68 329 65 43
68 412 42 07
68 323 06 58
68 326 59 48
68 353 06 00
68 453 62 82
95 761 71 00
68 477 69 11
68 477 69 77
507 03 37 95
68 375 96 67
68 475 76 56, 68 475 76 55
68 470 78 98
PORADNIE REHABILITACYJNE
MIASTO, ULICA
Gorzów Wlkp., Jagiełły 11
Gorzów Wlkp., Piłsudskiego 1b
Gorzów Wlkp., Walczaka 27
Gorzów Wlkp., Walczaka 25/20
Gorzów Wlkp., Walczaka 42
Międzyrzecz, Konstytucji 3 Maja 35
Radzyń, Słoneczna 51
Sulechów, Zwycięstwa 1
Sulęcin, Witosa 7
Świebodzin, Zamkowa 1
Zielona Góra, Wazów 42
Zielona Góra, Sulechowska 4 A
NAZWA ŚWIADCZENIODAWCY
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Rehabilitacyjna"Nad Łaźnią"A. Maslej,I. Wolter-Jęd
Gorzowska Lecznica Specjalistyczna Spółka z o.o.
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ MSWiA w Zielonej Górze Filia Gorzów Wlkp.
NZOZ Ośrodek Wielospecjalistyczny ARTMA
Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wlkp.
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ MIĘDZYRZECZ
Zakład Rehabilitacji Leczniczej przy Wiktoria Król Sp. z o.o.
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ SULĘCIN
Poradnia Specjalistyczna LORO-MED.
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH i ADMINISTRACJI w Zielonej Górze
ALDEMED CENTRUM MEDYCZNE
TELEFON
95 722 48 74
95 732 29 42
95 725 94 21
95 732 00 01, 793 34 40 33
95 733 15 18
95 742-82-53; 95 742-82-78
68 356 60 18
68 382 87 11
95 755-24-31 w. 210
68 475 06 30
68 452 77 95
68 353 06 00
MIASTO, ULICA
Gorzów Wlkp., Walczaka 42
NAZWA ŚWIADCZENIODAWCY
Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wlkp.
TELEFON
95 733 12 03
Międzyrzecz, Poznańska 109
Nowa Sól, Chałubińskiego 7
SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL DLA NERWOWO I PSYCHICZNIE CHORYCH W MIĘDZYRZECZU
Wielospecjalistyczny Szpital Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli
95 742 88 14, 95 742 88 15
68 388 21 32
Zielona Góra, ZYTY 26
Zielona Góra, Wazów 42
SZPITAL WOJEWÓDZKI SPZOZ
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH i ADMINISTRACJI w Zielonej Górze
68 329 63 08, 68 329 63 09
68 452 77 43
MIASTO, ULICA
Gorzów Wlkp., Gwiaździsta 4
NAZWA ŚWIADCZENIODAWCY
NIEPUBLICZNY ZAKŁDA OPIEKI ZDROWOTNEJ SPECJALISTYCZNY OŚRODEK DIAGNOZY I REH . DZIECI I MŁODZIEŻY
Zielona Góra, Gen. Langiewicza 37
Zielona Góra, ul. Chopina 9
LUBUSKIE CENTRUM LARYNGOLOGII LCL, NS ZOZ;OŚRODEK DIAGNOZY, LECZENIA I REHABILITACJI ZABURZEŃ GŁOSU, 68 325 08 98
SPECJALISTYCZNY OŚRODEK DIAGNOZY I REHABILITACJI DZIECI I MŁODZIEŻY Z WADĄ SŁUCHU PZG NZOZ
68 320 29 85
REHABILITACJA NEUROLOGICZNA
REHABILITACJA SŁUCHU I MOWY
32
TELEFON
95 720 48 21, 95 725 00 86
FIZJOTERAPIA, REHABILITACJA
REHABILITACJA DZIECI Z ZABURZENIAMI WIEKU ROZWOJOWEGO
W OŚRODKU/ODDZIALE DZIENNYM
MIASTO, ULICA
Gorzów Wlkp., Dekerta 1
Gorzów Wlkp., Gwiaździsta 4
Nowa Sól, ul. Wrocławska 20
Zielona Góra, Głowackiego 8a
Zielona Góra, Podgórna 13
Zielona Góra, ul. Anieli Krzywoń 16
NAZWA ŚWIADCZENIODAWCY
Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Ośrodek Wczesnej Interwencji
NZOZ Specjalistyczny Ośrodek Diagnozy i Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Wczesnej Diagnostyki i Rehabilitacji "Nadzieja"
Zespół Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej "Promyk" SP ZOZ w Zielonej Górze
Niepubliczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wczesna Diagnostyka I Rehabilitacja "ATOS"
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Diagnostyczno-Leczniczo-Rehabilitacyjny "Elfik"
MIASTO, ULICA
Drezdenko, Piłsudskiego 8
Gorzów Wlkp., Walczaka 42
Kostrzyn nad Odrą, Narutowicza 6
Międzyrzecz, Konstytucji 3 Maja 35
Nowa Sól, Chałubińskiego 7
Sulechów, ZWYCIĘSTWA 1
Sulęcin, WITOSA 7
Świebodzin, Zamkowa 1
Wojnowo, Wojnowo 7 A
NAZWA ŚWIADCZENIODAWCY
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy
Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wlkp.
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Nowy Szpital" w Kostrzynie nad Odrą
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Wielospecjalistyczny Szpital Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Lubuski Ośrodek Rehabilitacyjno - Ortopedyczny im. dr. L. Wierusza Samodzielny Publiczny Zakład Opie
Szpital Rehabilitacyjno-Leczniczy dla Dzieci SP ZOZ w Wojnowie
TELEFON
95 732 03 83
95 720 48 21, 95 725 00 86
668 18 99 03
68 453 62 82
68 327 15 18
68 323 06 14
REHABILITACJA OGÓLNOUSTROJOWA
TELEFON
95 763 99 58
95 733 12 03
95 752 30 11 w. 5
95 74 28 284
68 388 21 32
68 385 65 01
95 755 24 31 w. 288
68 475 06 62
68 352 50 23
REHABILITACJA OGÓLNOUSTROJOWA W OŚRODKU/ODDZIALE DZIENNYM
MIASTO, ULICA
Przełazy, Przełazy 20
Zielona Góra, Sulechowska 4 A
NAZWA ŚWIADCZENIODAWCY
NZOZ Ośrodek Fizjoterapii
ALDEMED CENTRUM MEDYCZNE
TELEFON
68 381 12 95
68 353 06 00
REHABILITACJA PULMONOLOGICZNA W WARUNKACH STACJONARNYCH
MIASTO, ULICA
Torzym, Wojska Polskiego 52
Wojnowo, Wojnowo 7 A
NAZWA ŚWIADCZENIODAWCY
Lubuski Szpital Specjalistyczny Pulmonologiczno-Kardiologiczny NZOZ w Torzymiu
Szpital Rehabilitacyjno-Leczniczy dla Dzieci Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wojnowie
TELEFON
68 341-63-05
68 352-50-23
REHABILITACJA KARDIOLOGICZNA W WARUNKACH STACJONARNYCH
MIASTO, ULICA
Nowa Sól, Chałubińskiego 7
Torzym, Wojska Polskiego 52
NAZWA ŚWIADCZENIODAWCY
Wielospecjalistyczny Szpital Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli
Lubuski Szpital Specjalistyczny Pulmonologiczno-Kardiologiczny NZOZ w Torzymiu
TELEFON
68 388 23 34
68 341 30 72 w. 131
OPIEKA PSYCHIATRYCZNA, LECZENIE UZALEŻNIEŃ
KRÓTKOTERMINOWE ŚWIADCZENIA TERAPII UZALEŻNIEŃ OD SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH
MIASTO, ULICA
Cibórz 5
NAZWA ŚWIADCZENIODAWCY
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Dla Nerwowo I Psychicznie Chorych Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
MIASTO, ULICA
Cibórz 5,
Gorzów Wlkp., ul. Walczaka 42
Międzyrzecz, ul. Poznańska 109
NAZWA ŚWIADCZENIODAWCY
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Dla Nerwowo I Psychicznie Chorych Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki W Gorzowie Wlkp.
Samodzielny Publiczny Szpital Dla Nerwowo I Psychicznie Chorych W Międzyrzeczu
MIASTO, ULICA
Zielona Góra, ul. Wazów 42
NAZWA ŚWIADCZENIODAWCY
Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych I Administracji W Zielonej Górze
MIASTO, ULICA
Cibórz 5
Gorzów Wlkp., ul. Walczaka 42
NAZWA ŚWIADCZENIODAWCY
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Dla Nerwowo I Psychicznie Chorych Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki W Gorzowie Wlkp.
MIASTO, ULICA
Gorzów Wlk., ul. Ogińskiego 43
Krosno Odrz., ul. Bohaterów WP 24
NAZWA ŚWIADCZENIODAWCY
Ośrodek Profilaktyki I Wczesnej Terapii "Monar"
Niepubliczny Zaklad Opieki Zdrowotnej Osrodek Terapii "Horyzont Bis"
TELEFON
68 341 94 55
LECZENIE ALKOHOLOWYCH ZESPOŁÓW ABSTYNENCYJNYCH (DETOKSYKACJI)
TELEFON
68 341 94 55
95 733 18 90
95 741 87 00
LECZENIE NERWIC
TELEFON
68 452 77 78
LECZENIE ŚRODOWISKOWE (DOMOWE)
TELEFON
68 341 94 55
95 733 18 90
LECZENIE UZALEŻNIEŃ
TELEFON
95 736 71 71
68 383 55 00
33
OPIEKA PSYCHIATRYCZNA
Międzyrzecz, ul. Konstytucji 3 Maja 24
Nowa Sól, ul. Witosa 18
Szprotawa, ul. Odrodzenia 32
Świebodzin, ul. Matejki 1
Samodzielny Publiczny Szpital Dla Nerwowo I Psychicznie Chorych W Międzyrzeczu
Nzoz ,,Spec-Med" Specjalistyczny Ośrodek Higieny I Terapii Psychicznej
Nzoz ,,Spec-Med" Specjalistyczny Ośrodek Higieny I Terapii Psychicznej
Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska - Prywatna Poradnia Zdrowia Psychicznego Bogdan Michalski
95 742 87 56
68 387 30 40
68 376 24 26
602 38 76 58
LECZENIE UZALEŻNIEŃ, W TYM ŚWIADCZENIA TERAPII UZALEŻNIENIA OD ALKOHOLU
MIASTO, ULICA
Cibórz 5
Krosno Odrz., ul. Bohaterów WP 24
Międzyrzecz, ul. Poznańska 109
NAZWA ŚWIADCZENIODAWCY
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Dla Nerwowo I Psychicznie Chorych Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Niepubliczny Zaklad Opieki Zdrowotnej Osrodek Terapii "Horyzont Bis"
Samodzielny Publiczny Szpital Dla Nerwowo I Psychicznie Chorych W Międzyrzeczu
MIASTO, ULICA
Międzyrzecz, ul. Poznańska 109
NAZWA ŚWIADCZENIODAWCY
Samodzielny Publiczny Szpital Dla Nerwowo I Psychicznie Chorych W Międzyrzeczu
TELEFON
68 341 94 55
68 383 55 00
95 741 87 00
LECZENIE ZABURZEŃ NERWICOWYCH DLA DOROSŁYCH
TELEFON
95 741 87 00
LECZENIE ZESPOŁÓW ABSTYNENCYJNYCH PO SUBSTANCJACH PSYCHOAKTYWNYCH (DETOKSYKACJI)
MIASTO, ULICA
Cibórz 5
NAZWA ŚWIADCZENIODAWCY
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Dla Nerwowo I Psychicznie Chorych Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
MIASTO, ULICA
Cibórz 5
Sulechów, ul. Niepodległości 15
Zielona Góra, ul. Zamenhoffa 27/4
NAZWA ŚWIADCZENIODAWCY
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Dla Nerwowo I Psychicznie Chorych Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Dla Nerwowo I Psychicznie Chorych Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Dla Nerwowo I Psychicznie Chorych Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
MIASTO, ULICA
Zielona Góra, ul. Zamenhoffa 27/4
NAZWA ŚWIADCZENIODAWCY
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Dla Nerwowo I Psychicznie Chorych Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
MIASTO, ULICA
Zielona Góra, ul. Jelenia 1a
NAZWA ŚWIADCZENIODAWCY
Lubuski Ośrodek Profilaktyki I Terapii W Zielonaj Górze
MIASTO, ULICA
Gorzów Wlkp., ul. Drzymały 11
NAZWA ŚWIADCZENIODAWCY
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Terapii Uzależnień S.C.
TELEFON
68 341 94 55
PORADNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO
TELEFON
68 341 94 15
68 385 70 29
68 327 14 63
PORADNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO (PSYCHOGERIATRYCZNA)
TELEFON
68 327 14 63
PROGRAM LECZENIA SUBSTYTUCYJNEGO
TELEFON
68 453 20 00
ŚWIADCZENIA ANTYNIKOTYNOWE
TELEFON
95 720 45 26
ŚWIADCZENIA DLA UZALEŻNIONYCH OD SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH INNYCH NIŻ ALKOHOL W HOSTELU
MIASTO, ULICA
Cibórz 5
Bledzew, ul. Kościelna 2
Świebodzin, u. Mała 5
Zielona Góra, ul. Jelenia 1a
NAZWA ŚWIADCZENIODAWCY
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Dla Nerwowo I Psychicznie Chorych Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
NZOZ Katolicki Ośrodek Rehabilitacyjno - Readaptacyjny Dla Młodzieży "Anastasis"
Ośrodek Dla Osób Uzależnionych Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Nowy Dworek"
Lubuski Ośrodek Profilaktyki I Terapii W Zielonaj Górze
MIASTO, ULICA
Zabór, ul. Zamkowa 1
NAZWA ŚWIADCZENIODAWCY
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Dzieci I Młodzieży W Zaborze
TELEFON
68 341 94 55
695 74 00 58
68 38 101 67
68 453 20 00
ŚWIADCZENIA PSYCHIATRYCZNE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY
TELEFON
68 327 40 96, 68 327 40 48
ŚWIADCZENIA DLA OSÓB Z AUTYZMEM DZIECIĘCYM LUB INNYMI CAŁOŚCIOWYMI ZABURZENIAMI ROZWOJU
MIASTO, ULICA
Zielona Góra, ul. Anieli Krzywoń 16
NAZWA ŚWIADCZENIODAWCY
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Diagnostyczno, Leczniczo, Rehabilitacjny "Elfik"
MIASTO, ULICA
Zielona Góra, ul. Wazów 42
NAZWA ŚWIADCZENIODAWCY
Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych I Administracji W Zielonej Górze
MIASTO, ULICA
Zielona Góra, ul. II Armii 30/40
NAZWA ŚWIADCZENIODAWCY
Niepubliczny Zaklad Opieki Zdrowotnej Poradnia Zdrowia Psychicznego Z Psychiatrycznym Oddzialem Dziennym "INTEGRACJA"
MIASTO, ULICA
Gorzów Wlkp., ul. Mieszka I 57/3
Krosno Odrz., ul. Bohaterów WP 24
Zielona Góra, ul. Wazów 36
NAZWA ŚWIADCZENIODAWCY
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Terapeutyczny "Szansa"
Niepubliczny Zaklad Opieki Zdrowotnej Osrodek Terapii "Horyzont Bis"
Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień I Współuzależnienia
TELEFON
68 323 06 14
ŚWIADCZENIA DZIENNE LECZENIA ZABURZEŃ NERWICOWYCH
TELEFON
68 452 77 78
ŚWIADCZENIA DZIENNE PSYCHIATRYCZNE DLA DOROSŁYCH
TELEFON
68 453 19 88
ŚWIADCZENIA DZIENNE TERAPII UZALEŻNIENIA OD ALKOHOLU
34
TELEFON
95 720 50 74
68 383 55 00
68 325 79 17
OPIEKA PSYCHIATRYCZNA
ŚWIADCZENIA ODWYKOWE W WARUNKACH WZMOCNIONEGO ZABEZPIECZENIA DLA DOROSŁYCH
MIASTO, ULICA
Gorzów Wlkp., ul. Walczaka 42
NAZWA ŚWIADCZENIODAWCY
Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki W Gorzowie Wlkp.
MIASTO, ULICA
Cibórz 5
Gorzów Wlkp., ul. Walczaka 42
Międzyrzecz, ul. Poznańska 109
NAZWA ŚWIADCZENIODAWCY
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Dla Nerwowo I Psychicznie Chorych Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki W Gorzowie Wlkp.
Samodzielny Publiczny Szpital Dla Nerwowo I Psychicznie Chorych W Międzyrzeczu
MIASTO, ULICA
Cibórz 5
Gorzów Wlkp., ul. Walczaka 42
Gorzów Wlkp., ul. Walczaka 42
Międzyrzecz, ul. Poznańska 109
Żary, ul. Domańskiego 2
NAZWA ŚWIADCZENIODAWCY
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Dla Nerwowo I Psychicznie Chorych Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki W Gorzowie Wlkp.
Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki W Gorzowie Wlkp.
Samodzielny Publiczny Szpital Dla Nerwowo I Psychicznie Chorych W Międzyrzeczu
105 Szpital Wojskowy Z Przychodnią Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej W Żarach
MIASTO, ULICA
Cibórz 5
NAZWA ŚWIADCZENIODAWCY
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Dla Nerwowo I Psychicznie Chorych Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
MIASTO, ULICA
Gorzów Wlkp., ul. Stilonowa 21
Krosno Odrz., ul. Bohaterów WP 24
Międzyrzecz, ul. Konst. 3 maja 35
Zielona Góra, ul. Wazów 42
NAZWA ŚWIADCZENIODAWCY
Hospicjum Św. Kamila
Niepubliczny Zaklad Opieki Zdrowotnej Osrodek Terapii "Horyzont Bis"
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Międzyrzecz
Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych I Administracji W Zielonej Górze
TELEFON
95 733 18 90
ŚWIADCZENIA OPIEKUŃCZO-LECZNICZE PSYCHIATRYCZNE DLA DOROSŁYCH
TELEFON
68 327 14 15
95 733 18 90
95 741 87 00
ŚWIADCZENIA PSYCHIATRYCZNE DLA DOROSŁYCH
TELEFON
68 341 94 55
95 733 18 90
95 733 18 90
95 741 87 00
68 470 78 47
ŚWIADCZENIA PSYCHOGERIATRYCZNE
TELEFON
68 341 94 55
ŚWIADCZENIA PSYCHOLOGICZNE
TELEFON
95 728 22 25
68 383 55 00
95 742 82 90
68 452 77 78
ŚWIADCZENIA REHABILITACJI DLA UZALEŻNIONYCH OD SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH ZE WSPÓŁISTNIEJĄCYMI ZABURZENIAMI
PSYCHOTYCZNYMI (PODWÓJNA DIAGNOZA)
MIASTO, ULICA
Jordanowo 53
NAZWA ŚWIADCZENIODAWCY
Ośrodek Dla Osób Uzależnionych Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Nowy Dworek"
MIASTO, ULICA
Międzyrzecz, ul. Poznańska 109
NAZWA ŚWIADCZENIODAWCY
Samodzielny Publiczny Szpital Dla Nerwowo I Psychicznie Chorych W Międzyrzeczu
TELEFON
68 38 101 67
ŚWIADCZENIA REHABILITACJI PSYCHIATRYCZNEJ
TELEFON
95 741 87 00
ŚWIADCZENIA REHABILITACYJNE DLA UZALEŻNIENIONYCH OD SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH
MIASTO, ULICA
Cibórz 5
Nowy Dworek 46,
Świebodzin, ul. Mała 5,
Jordanowo 53, Glińsk 36
Strychy 42
NAZWA ŚWIADCZENIODAWCY
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Dla Nerwowo I Psychicznie Chorych Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Ośrodek Dla Osób Uzależnionych Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Nowy Dworek"
TELEFON
68 341 94 55
68 38 101 67
NZOZ Katolicki Ośrodek Rehabilitacyjno - Readaptacyjny Dla Młodzieży "Anastasis"
95 749 30 73
MIASTO, ULICA
Cibórz 5
Gorzów Wlkp., ul. Drzymały 11
Gorzów Wlkp., ul. Mieszka I 57/3
Gubin, ul. Gdańska 17
Krosno Odrz., ul. Słoneczna 1/3
Krosno Odrz., ul. Bohaterów WP 24
Strzelce Krajeńskie, ul. Rynek 3
Sulęcin, ul. Witosa 4
Wschowa, ul. Ks. A. Kostki 33
Zielona Góra, ul. Jelenia 1a
Zielona Góra, ul. Wazów 36
Żagań, ul. Jana Pawła II 1/1
Żary, ul. Jagiellońska 13-13a
Żary, ul. Skarbowa 2
NAZWA ŚWIADCZENIODAWCY
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Dla Nerwowo I Psychicznie Chorych Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Terapii Uzależnień S.C.
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Terapeutyczny "Szansa"
Niepubliczny Zaklad Opieki Zdrowotnej Osrodek Terapii "Horyzont Bis"
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Specjalistyczna Przychodnia Lekarska "Medyk"
Niepubliczny Zaklad Opieki Zdrowotnej Osrodek Terapii "Horyzont Bis"
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Terapeutyczny "Szansa"
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Sulęcin
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Nowy Szpital We Wschowie
Lubuski Ośrodek Profilaktyki I Terapii W Zielonaj Górze
Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień I Współuzależnienia
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Terapeutyczny "Profil"
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Terapeutyczny "Profil"
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Poradnia Zdrowia Psychicznego, Uzależnień Od Alkoholu I Środków Psychoaktywnych "ANIMA"
ŚWIADCZENIA TERAPII UZALEŻNIENIA I WSPÓŁUZALEŻNIENIA OD ALKOHOLU
TELEFON
68 341 94 55
95 720 45 26
95 720 50 74
68 383 55 00
697 698 975
68 383 55 00
95 720 50 74
95 755 22 60
65 540 27 61
68 453 20 00
68 325 79 17
68 444 85 33
68 363 48 73
68 374 38 05
ŚWIADCZENIA TERAPII UZALEŻNIENIA OD SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH INNYCH NIŻ ALKOHOL
MIASTO, ULICA
Cibórz 5
Gorzów Wlkp., ul. Mieszka I 57/3
Świebodzin, ul. Matejki 1
NAZWA ŚWIADCZENIODAWCY
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Dla Nerwowo I Psychicznie Chorych Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Terapeutyczny "Szansa"
Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska - Prywatna Poradnia Zdrowia Psychicznego Bogdan Michalski
TELEFON
68 341 94 55
95 720 50 74
602 38 76 58
35
OPIEKA PSYCHIATRYCZNA, SZPITALE
MIASTO, ULICA
Zielona Góra, ul. Jelenia 1a
Zielona Góra, ul. Wazów 36
Żagań, ul. Jana Pawła II 1/1
Żary, ul. Jagiellońska 13-13a
NAZWA ŚWIADCZENIODAWCY
Lubuski Ośrodek Profilaktyki I Terapii W Zielonaj Górze
Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień I Współuzależnienia
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Terapeutyczny "Profil"
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Terapeutyczny "Profil"
TELEFON
68 453 20 00
68 325 79 17
68 444 85 33
68 363 48 73
MIASTO, ULICA
Gorzów Wlkp., ul. Ogińskiego 43
NAZWA ŚWIADCZENIODAWCY
Ośrodek Profilaktyki I Wczesnej Terapii "Monar"
MIASTO, ULICA
Cibórz 5
Gorzów Wlkp., ul. Walczaka 42
Międzyrzecz, ul. Poznańska 109
NAZWA ŚWIADCZENIODAWCY
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Dla Nerwowo I Psychicznie Chorych Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki W Gorzowie Wlkp.
Samodzielny Publiczny Szpital Dla Nerwowo I Psychicznie Chorych W Międzyrzeczu
ŚWIADCZENIA TERAPII UZALEŻNIEŃ OD ALKOHOLU DLA DZIECI I MŁODZIEŻY
TELEFON
95 736 71 71
ŚWIADCZENIA W IZBIE PRZYJĘĆ SZPITALA (RYCZAŁT DOBOWY)
TELEFON
68 341 94 55
95 733 18 90
95 741 87 00
ŚWIADCZENIA W PSYCHIATRII SĄDOWEJ W WARUNKACH WZMOCNIONEGO ZABEZPIECZENIA DLA DOROSŁYCH
MIASTO, ULICA
Gorzów Wlkp., ul. Walczaka 42
NAZWA ŚWIADCZENIODAWCY
Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki W Gorzowie Wlkp.
TELEFON
95 733 18 90
ŚWIADCZENIA W PSYCHIATRII SĄDOWEJ W WARUNKACH WZMOCNIONEGO ZABEZPIECZENIA DLA NIELETNICH
MIASTO, ULICA
Międzyrzecz, ul. Poznańska 109
NAZWA ŚWIADCZENIODAWCY
Samodzielny Publiczny Szpital Dla Nerwowo I Psychicznie Chorych W Międzyrzeczu
TELEFON
95 741 87 00
MIASTO, ULICA
Drezdenko, ul. Piłsudskiego 8
Gorzów Wlkp., ul. Walczaka 42
Gorzów Wlkp., ul. Dworcowa 4
Gorzów Wlkp., ul. Obrońców Pokoju 31a
Gorzów Wlkp., ul. Sienkiewicza 10-11
Gubin, ul. Gdańska 17
Kostrzyn n. Odrą, ul. Wyszyńskiego 23A
Krosno Odrz., ul. Bohaterów WP 24
Krosno Odrz., ul. Słoneczna 1/3
Lubsko, ul. Bohaterów 8
Międzyrzecz, ul. Poznańska 109
Nowa Sól, ul. Witosa 18
Skwierzyna, ul. Szpitalna 5
Sulechów, ul. Bankowa 1
Sulęcin, ul. Witosa 4
Szprotawa, ul. Odrodzenia 32
Świebodzin, ul. Matejki 1
Świebodzin, ul. Strzelecka 1
Wschowa, ul. Ks. A. Kostki 33
Zbąszynek, ul. Kosieczyńska 4
Zielona Góra, ul. II Armii 30/40
Zielona Góra, ul. Wazów 42
Żagań, ul. Jana Pawła II 1/1
Żagań, ul. Żelazna 1a
Żary, ul. Domańskiego 2
Żary, ul. Jagiellońska 13-13a
Żary, ul. Skarbowa 2
NAZWA ŚWIADCZENIODAWCY
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Szpital Powiatowy" W Drezdenku
Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki W Gorzowie Wlkp.
Samodzielny Publiczny Zoz Pn. Obwód Lecznictwa Kolejowego
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Poradnia Zdrowia Psychicznego Marta Szczygielska-Dzwończyk
Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Niepubliczny Zaklad Opieki Zdrowotnej Osrodek Terapii "Horyzont Bis"
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Specjalista"
Niepubliczny Zaklad Opieki Zdrowotnej Osrodek Terapii "Horyzont Bis"
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Specjalistyczna Przychodnia Lekarska "Medyk"
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Poradnia Zdrowia Psychicznego, Uzależnień Od Alkoholu I Środków Psychoaktywnych "ANIMA"
Samodzielny Publiczny Szpital Dla Nerwowo I Psychicznie Chorych W Międzyrzeczu
Nzoz ,,Spec-Med" Specjalistyczny Ośrodek Higieny I Terapii Psychicznej
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Im.Dr N.Med.Radzimira Śmigielskiego
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Medyczne "Dormed"
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Sulęcin
Nzoz ,,Spec-Med" Specjalistyczny Ośrodek Higieny I Terapii Psychicznej
Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska - Prywatna Poradnia Zdrowia Psychicznego Bogdan Michalski
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe "Postęp" S.A.Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zakład Usług Pracy Chronionej
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Nowy Szpital We Wschowie
Medyczne Centrum "Zdrovita"
Niepubliczny Zaklad Opieki Zdrowotnej Poradnia Zdrowia Psychicznego Z Psychiatrycznym Oddzialem Dziennym "INTEGRACJA"
Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych I Administracji W Zielonej Górze
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Terapeutyczny "Profil"
105 Szpital Wojskowy Z Przychodnią Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej W Żarach
105 Szpital Wojskowy Z Przychodnią Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej W Żarach
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Terapeutyczny "Profil"
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Poradnia Zdrowia Psychicznego, Uzależnień Od Alkoholu I Środków Psychoaktywnych "ANIMA"
MIASTO, ULICA
Międzyrzecz, ul. Poznańska 109
Zabór, ul. Zamkowa 1
Żary, ul. Skarbowa 2
NAZWA ŚWIADCZENIODAWCY
Samodzielny Publiczny Szpital Dla Nerwowo I Psychicznie Chorych W Międzyrzeczu
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Dzieci I Młodzieży W Zaborze
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Poradnia Zdrowia Psychicznego, Uzależnień Od Alkoholu I Środków Psychoaktywnych "ANIMA"
ŚWIADCZENIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA DOROSŁYCH
TELEFON
95 763 05 05
95 733 18 58
95 721 84 65
796 62 22 21
95 722 86 67
68 383 55 00
95 752 50 00
68 383 55 00
697 69 89 75
608 44 71 78
95 741 87 00
68 387 30 40
95 717 02 96
68 385 33 00
95 755 22 60
68 376 24 26
602 38 76 58
68 475 60 30
65 540 27 61
698 65 87 20
68 453 19 88
68 452 77 78
68 444 85 33
68 477 12 04, 12 05
68 470 78 47
68 363 48 73
68 374 38 05
ŚWIADCZENIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA DZIECI I MŁODZIEŻY
SZPITALE
ANESTEZJOLOGIA I INTENSYWNA TERAPIA
MIASTO, ULICA
DREZDENKO, PIŁSUDSKIEGO 8
GORZÓW WLKP., DEKERTA 1
GUBIN, ŚLĄSKA 35
KOSTRZYN NAD ODRĄ, Narutowicza 6
MIĘDZYRZECZ, KONSTYTUCJI 3 MAJA 35
NOWA SÓL, CHAŁUBIŃSKIEGO 7
36
NAZWA ŚWIADCZENIODAWCY
POWIATOWE CENTRUM ZDROWIA SP. Z O. O. NZOZ SZPITAL POWIATOWY W DREZDENKU
Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wlkp.
NZOZ NOWY SZPITAL POWIATU KROŚNIEŃSKIEGO
NZOZ Nowy Szpital w Kostrzynie nad Odrą
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ MIĘDZYRZECZ
Wielospecjalistyczny Szpital Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli
TELEFON
95 762 05 05
95 733 12 00
68 383 5059
95 752 30 11
95 742 83 00
68 388 21 00
TELEFON
95 741 87 00
68 327 40 87
68 374 38 05
SZPITALE
MIASTO, ULICA
SŁUBICE, NADODRZAŃSKA 6
SULECHÓW, ZWYCIĘSTWA 1
SULĘCIN, WITOSA 7
ŚWIEBODZIN, MŁYŃSKA, 6
ZIELONA GÓRA, ZYTY 26
ŻARY, PSZENNA 2
ŻARY, DOMAŃSKIEGO 2
NAZWA ŚWIADCZENIODAWCY
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Słubicach
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ SULĘCIN
NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ "NOWY SZPITAL" W ŚWIEBODZINIE
SZPITAL WOJEWÓDZKI SPZOZ
POWIATOWE CENTRUM USŁUGOWE SP. Z O.O. NZOZ "SZPITAL NA WYSPIE"
105 SZPITAL WOJSKOWY Z PRZYCHODNIĄ SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŻARACH
MIASTO, ULICA
ZIELONA GÓRA, ZYTY 26
NAZWA ŚWIADCZENIODAWCY
SZPITAL WOJEWÓDZKI SPZOZ
MIASTO, ULICA
TORZYM, WOJSKA POLSKIEGO 52
ZIELONA GÓRA, ZYTY 26
NAZWA ŚWIADCZENIODAWCY
LUBUSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY PULMONOLOGICZNO KARDIOLOGICZNY NZOZ
SZPITAL WOJEWÓDZKI SPZOZ
MIASTO, ULICA
Gorzów Wlkp, DEKERTA 1
TORZYM, WOJSKA POLSKIEGO 52
ZIELONA GÓRA, ZYTY 26
NAZWA ŚWIADCZENIODAWCY
Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wlkp.
LUBUSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY PULMONOLOGICZNO KARDIOLOGICZNY NZOZ
SZPITAL WOJEWÓDZKI SPZOZ
MIASTO, ULICA
GORZÓW WLKP., DEKERTA 1
ZIELONA GÓRA, ZYTY 26
NAZWA ŚWIADCZENIODAWCY
Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wlkp.
SZPITAL WOJEWÓDZKI SPZOZ
MIASTO, ULICA
Gorzów Wlkp., DEKERTA 1
ZIELONA GÓRA, ZYTY 26
NAZWA ŚWIADCZENIODAWCY
Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wlkp.
SZPITAL WOJEWÓDZKI SPZOZ
MIASTO, ULICA
ZIELONA GÓRA, ZYTY 26
NAZWA ŚWIADCZENIODAWCY
SZPITAL WOJEWÓDZKI SPZOZ
MIASTO, ULICA
Nowa Sól, Chałubińskiego 7
ZIELONA GÓRA, ZYTY 26
NAZWA ŚWIADCZENIODAWCY
Wielospecjalistyczny Szpital Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli
SZPITAL WOJEWÓDZKI SPZOZ
MIASTO, ULICA
Drezdenko, PIŁSUDSKIEGO 8
GORZÓW WLKP., DEKERTA 1
GUBIN, ŚLĄSKA 35
GUBIN, ŚLĄSKA 35
KOSTRZYN NAD ODRĄ, NARUTOWICZA 6
MIĘDZYRZECZ, KONSTYTUCJI 3 MAJA 35
NOWA SÓL, CHAŁUBIŃSKIEGO 7
SKWIERZYNA, SZPITALNA 5
SŁUBICE, NADODRZAŃSKA 6
SULECHÓW, ZWYCIĘSTWA 1
SULĘCIN, WITOSA 7
ŚWIEBODZIN, MŁYŃSKA, 6
WSCHOWA, KS. A. KOSTKI 33
ZIELONA GÓRA, ZYTY 26
ŻAGAŃ, ŻELAZNA 1A
ŻARY, PSZENNA 2
ŻARY, DOMAŃSKIEGO 2
NAZWA ŚWIADCZENIODAWCY
POWIATOWE CENTRUM ZDROWIA SP. Z O. O. NZOZ SZPITAL POWIATOWY W DREZDENKU
Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wlkp.
NZOZ NOWY SZPITAL POWIATU KROŚNIEŃSKIEGO
NZOZ NOWY SZPITAL POWIATU KROŚNIEŃSKIEGO
NZOZ Nowy Szpital w Kostrzynie nad Odrą
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ MIĘDZYRZECZ
Wielospecjalistyczny Szpital Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital im.dr n.med.Radzimira Śmigielskiego
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Słubicach
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ SULĘCIN
NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ "NOWY SZPITAL" W ŚWIEBODZINIE
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Nowy Szpital we Wschowie
SZPITAL WOJEWÓDZKI SPZOZ
105 SZPITAL WOJSKOWY Z PRZYCHODNIĄ SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŻARACH FILIA ŻAGAŃ
POWIATOWE CENTRUM USŁUGOWE SP. Z O.O. NZOZ "SZPITAL NA WYSPIE"
105 SZPITAL WOJSKOWY Z PRZYCHODNIĄ SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŻARACH
MIASTO, ULICA
GORZÓW WLKP. BOROWSKIEGO 2A - 3
SZPROTAWA. HENRYKOWSKA 1
ZIELONA GÓRA. ANIELI KRZYWOŃ 2
ZIELONA GÓRA. A. KRZYWOŃ 4 D
NAZWA ŚWIADCZENIODAWCY
NZOZ ZESPÓŁ CHIRURGII JEDNEGO DNIA ,,EZ"
NZOZ Nowy Szpital w Szprotawie
Niepubliczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej "UROLOG" Bromber, Halińska, Radecka sp. j.
NZOZ UROMEDIC
TELEFON
95 758 20 71 wew. 318
68 352 87 21
95 755 24 31
68 456 40 00
68 329 62 00
68 475 76 00
68 470 78 49
BRACHYTERAPIA
TELEFON
68 329 62 00
CHEMIOTERAPIA - HOSPITALIZACJA
TELEFON
68 341 63 00
68 329 62 00
CHEMIOTERAPIA W TRYBIE JEDNODNIOWYM
TELEFON
957 33 12 00
68 341 63 00
68 329 62 00
CHEMIOTERAPIA W WARUNKACH AMBULATORYJNYCH
TELEFON
95 733 12 00
68 329 62 00
CHIRURGIA DZIECIĘCA
TELEFON
95 733 12 00
68 329 62 00
CHIRURGIA KLATKI PIERSIOWEJ
TELEFON
68 329 62 00
CHIRURGIA NACZYNIOWA
TELEFON
68 388 21 00
68 329 62 00
CHIRURGIA OGÓLNA
TELEFON
95 762 05 05
95 733 12 00
68 383 50 59
68 383 50 59
95 752 30 11
95 742 83 00
68 388 21 00
95 717 00 39
95 758 20 71 wew. 316
68 352 87 39
95 755 24 31
68 456 40 00
65 540 27 61
68 329 62 00
68 477 12 52
68 475 76 00
68 470 78 27
CHIRURGIA OGÓLNA - ZESPÓŁ CHIRURGII JEDNEGO DNIA
TELEFON
95 720 75 10 lub 15
68 376 22 05 lub 06
68 454 64 46
68 452 41 11
37
SZPITALE
CHIRURGIA ONKOLOGICZNA
MIASTO, ULICA
GORZÓW WLKP., DEKERTA 1
NOWA SÓL, CHAŁUBIŃSKIEGO 7
SULECHÓW, ZWYCIĘSTWA 1
SULĘCIN, WITOSA 7
ZIELONA GÓRA, ZYTY 26
NAZWA ŚWIADCZENIODAWCY
Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wlkp.
Wielospecjalistyczny Szpital Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ SULĘCIN
SZPITAL WOJEWÓDZKI SPZOZ
MIASTO, ULICA
NOWA SÓL, CHAŁUBIŃSKIEGO 7
NAZWA ŚWIADCZENIODAWCY
Wielospecjalistyczny Szpital Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli
MIASTO, ULICA
GORZÓW WLKP., DEKERTA 1
TORZYM, WOJSKA POLSKIEGO 52
ZIELONA GÓRA, ZYTY 26
ŻAGAŃ, ŻELAZNA 1A
NAZWA ŚWIADCZENIODAWCY
Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wlkp.
LUBUSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY PULMONOLOGICZNO KARDIOLOGICZNY NZOZ
SZPITAL WOJEWÓDZKI SPZOZ
105 SZPITAL WOJSKOWY Z PRZYCHODNIĄ SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŻARACH FILIA ŻAGAŃ
MIASTO, ULICA
DREZDENKO, PIŁSUDSKIEGO 8
GORZÓW WLKP., WALCZAKA 42
GORZÓW WLKP., DEKERTA 1
KOSTRZYN NAD ODRĄ, NARUTOWICZA 6
KROSNO ODRZAŃSKIE, PIASTÓW 3
MIĘDZYRZECZ, KONSTYTUCJI 3 MAJA 35
NOWA SÓL, CHAŁUBIŃSKIEGO 7
SKWIERZYNA, SZPITALNA 5
SŁUBICE, NADODRZAŃSKA 6
SULECHÓW, ZWYCIĘSTWA 1
SULĘCIN, WITOSA 7
SZPROTAWA, HENRYKOWSKA 1
ŚWIEBODZIN, MŁYŃSKA, 6
WSCHOWA, Ks. A. Kostki 33
ZIELONA GÓRA, ZYTY 26
ZIELONA GÓRA, WAZÓW 42
ŻAGAŃ, ŻELAZNA 1A
Żary, PSZENNA 2
ŻARY, DOMAŃSKIEGO 2
NAZWA ŚWIADCZENIODAWCY
POWIATOWE CENTRUM ZDROWIA SP. Z O. O. NZOZ SZPITAL POWIATOWY W DREZDENKU
Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wlkp.
Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wlkp.
NZOZ Nowy Szpital w Kostrzynie nad Odrą
NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ "NOWY SZPITAL" W ŚWIEBODZINIE
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ MIĘDZYRZECZ
Wielospecjalistyczny Szpital Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital im.dr n.med.Radzimira Śmigielskiego
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Słubicach
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ SULĘCIN
NZOZ Nowy Szpital w Szprotawie
NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ "NOWY SZPITAL" W ŚWIEBODZINIE
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Nowy Szpital we Wschowie
SZPITAL WOJEWÓDZKI SPZOZ
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH i ADMINISTRACJI w Zielonej Górze
105 SZPITAL WOJSKOWY Z PRZYCHODNIĄ SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŻARACH FILIA ŻAGAŃ
POWIATOWE CENTRUM USŁUGOWE SP. Z O.O. NZOZ "SZPITAL NA WYSPIE"
105 SZPITAL WOJSKOWY Z PRZYCHODNIĄ SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŻARACH
MIASTO, ULICA
ZIELONA GÓRA, ZYTY 26
NAZWA ŚWIADCZENIODAWCY
SZPITAL WOJEWÓDZKI SPZOZ
MIASTO, ULICA
ŻARY, DOMAŃSKIEGO 2
NAZWA ŚWIADCZENIODAWCY
105 SZPITAL WOJSKOWY Z PRZYCHODNIĄ SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŻARACH
MIASTO, ULICA
GORZÓW WLKP., WALCZAKA 42
NOWA SÓL, CHAŁUBIŃSKIEGO 7
NAZWA ŚWIADCZENIODAWCY
Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wlkp.
Wielospecjalistyczny Szpital Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli
MIASTO, ULICA
GORZÓW WLKP., WALCZAKA 42
NOWA SÓL, CHAŁUBIŃSKIEGO 7
ZIELONA GÓRA, ZYTY 26
NAZWA ŚWIADCZENIODAWCY
Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wlkp.
Wielospecjalistyczny Szpital Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli
SZPITAL WOJEWÓDZKI SPZOZ
MIASTO, ULICA
SKWIERZYNA, SZPITALNA 5
ŻARY, PSZENNA 2
NAZWA ŚWIADCZENIODAWCY
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital im.dr n.med.Radzimira Śmigielskiego
POWIATOWE CENTRUM USŁUGOWE SP. Z O.O. NZOZ "SZPITAL NA WYSPIE"
MIASTO, ULICA
GORZÓW WLKP., DEKERTA 1
ZIELONA GÓRA, ZYTY 26
NAZWA ŚWIADCZENIODAWCY
Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wlkp.
SZPITAL WOJEWÓDZKI SPZOZ
TELEFON
95 733 12 00
68 388 21 00
68 352 87 39
95 755 24 31
68 329 62 00
CHIRURGIA PLASTYCZNA
TELEFON
68 388 21 00
CHOROBY PŁUC
TELEFON
95 733 12 00
68 341 63 00
68 329 62 00
68 477 12 41
CHOROBY WEWNĘTRZNE
TELEFON
95 762 05 05
95 733 16 00
95 733 12 00
95 752 30 11
68 383 50 39
95 742 83 00
68 388 21 00
95 717 00 39
95 758 20 71 wew. 314
68 352 87 54
95 7552431
68 376 22 05 lub 06
68 456 40 00
65 540 27 61
68 329 62 00
68 452 77 39
68 477 12 17
68 475 76 00
68 470 78 55, 68 470 78 20
CHOROBY ZAKAŹNE
TELEFON
68 329 62 00
DERMATOLOGIA
TELEFON
68 470 78 42
ENDOKRYNOLOGIA
TELEFON
95 733 16 00
68 388 21 00
GASTROENTEROLOGIA - HOSPITALIZACJA PLANOWA
TELEFON
95 733 16 00
68 388 21 00
68 329 62 00
GERIATRIA
TELEFON
95 717 00 39
68 475 76 00
HEMATOLOGIA
38
TELEFON
95 733 12 00
68 329 62 00
SZPITALE
KARDIOCHIRURGIA
MIASTO, ULICA
NOWA SÓL, CHAŁUBIŃSKIEGO 7
NAZWA ŚWIADCZENIODAWCY
Dolnośląskie Centrum Chorób Serca Medinet NZOZ z Wrocławia, filia w Nowej Soli
MIASTO, ULICA
GORZÓW WLKP., DEKERTA 1
MIĘDZYRZECZ, KONSTYTUCJI 3 MAJA 35
NOWA SÓL, CHAŁUBIŃSKIEGO 7
ZIELONA GÓRA, ZYTY 26
ZIELONA GÓRA, WAZÓW 42
ŻARY, DOMAŃSKIEGO 2
NAZWA ŚWIADCZENIODAWCY
Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wlkp.
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ MIĘDZYRZECZ
Wielospecjalistyczny Szpital Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli
SZPITAL WOJEWÓDZKI SPZOZ
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH i ADMINISTRACJI w Zielonej Górze
105 SZPITAL WOJSKOWY Z PRZYCHODNIĄ SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŻARACH
MIASTO, ULICA
GORZÓW WLKP, DEKERTA 1
NOWA SÓL, CHAŁUBIŃSKIEGO 7
ZIELONA GÓRA, ZYTY 26
NAZWA ŚWIADCZENIODAWCY
Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wlkp.
Wielospecjalistyczny Szpital Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli
SZPITAL WOJEWÓDZKI SPZOZ
MIASTO, ULICA
DREZDENKO, PIŁSUDSKIEGO 8
GORZÓW WLKP., DEKERTA 1
GUBIN, ŚLĄSKA 35
KOSTRZYN NAD ODRĄ, NARUTOWIcza 6
MIĘDZYRZECZ, KONSTYTUCJI 3 MAJA 35
NOWA SÓL, CHAŁUBIŃSKIEGO 7
SKWIERZYNA, SZPITALNA 5
SŁUBICE, NADODRZAŃSKA 6
SULECHÓW, ZWYCIĘSTWA 1
SULĘCIN, WITOSA 7
ŚWIEBODZIN, MŁYŃSKA, 6
WSCHOWA, KS. A. KOSTKI 33
ZIELONA GÓRA, ZYTY 26
ŻAGAŃ, ŻELAZNA 1A
ŻARY, PSZENNA 2
NAZWA ŚWIADCZENIODAWCY
POWIATOWE CENTRUM ZDROWIA SP. Z O. O. NZOZ SZPITAL POWIATOWY W DREZDENKU
Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wlkp.
NZOZ NOWY SZPITAL POWIATU KROŚNIEŃSKIEGO
NZOZ Nowy Szpital w Kostrzynie nad Odrą
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ MIĘDZYRZECZ
Wielospecjalistyczny Szpital Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital im.dr n.med.Radzimira Śmigielskiego
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Słubicach
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ SULĘCIN
NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ "NOWY SZPITAL" W ŚWIEBODZINIE
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Nowy Szpital we Wschowie
SZPITAL WOJEWÓDZKI SPZOZ
105 SZPITAL WOJSKOWY Z PRZYCHODNIĄ SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŻARACH FILIA ŻAGAŃ
POWIATOWE CENTRUM USŁUGOWE SP. Z O.O. NZOZ "SZPITAL NA WYSPIE"
MIASTO, ULICA
GORZÓW WLKP, DEKERTA 1
NOWA SÓL, CHAŁUBIŃSKIEGO 7
ZIELONA GÓRA, ZYTY 26
NAZWA ŚWIADCZENIODAWCY
Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wlkp.
Wielospecjalistyczny Szpital Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli
SZPITAL WOJEWÓDZKI SPZOZ
MIASTO, ULICA
CIBÓRZ 5,
GORZÓW WLKP., WALCZAKA 42
MIĘDZYRZECZ, POZNAŃSKA 109
NOWA SÓL, CHAŁUBIŃSKIEGO 7
ZIELONA GÓRA, ZYTY 26
ŻARY, DOMAŃSKIEGO 2
NAZWA ŚWIADCZENIODAWCY
WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY DLA NERWOWO I PSYCHICZNIE CHORYCH
Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wlkp.
SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL DLA NERWOWO I PSYCHICZNIE CHORYCH W MIĘDZYRZECZU
Wielospecjalistyczny Szpital Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli
SZPITAL WOJEWÓDZKI SPZOZ
105 SZPITAL WOJSKOWY Z PRZYCHODNIĄ SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŻARACH
MIASTO, ULICA
GORZÓW WLKP., DEKERTA 1
NOWA SÓL, CHAŁUBIŃSKIEGO 7
NAZWA ŚWIADCZENIODAWCY
Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wlkp.
Wielospecjalistyczny Szpital Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli
MIASTO, ULICA
ZIELONA GÓRA, ZYTY 26
NAZWA ŚWIADCZENIODAWCY
SZPITAL WOJEWÓDZKI SPZOZ
MIASTO, ULICA
GORZÓW WLKP., DEKERTA 1
KOSTRZYN NAD ODRĄ, NARUTOWICZA 6
NAZWA ŚWIADCZENIODAWCY
Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wlkp.
NZOZ Nowy Szpital w Kostrzynie nad Odrą
TELEFON
68 388 21 91 lub 93
KARDIOLOGIA
TELEFON
95 733 12 00
95 742 83 00
68 388 21 00
68 329 62 00
68 452 77 34
68 470 78 23
NEFROLOGIA
TELEFON
95 733 12 00
68 388 21 00
68 329 62 00
NEONATOLOGIA
TELEFON
95 762 05 05
95 733 12 00
68 383 50 59
95 752 30 11
95 742 83 00
68 388 21 00
95 717 00 39
95 758 20 71 wew. 303
68 352 87 37
95 755 24 31
68 456 40 00
65 540 27 61
68 329 62 00
68 477 12 64
68 475 76 00
NEUROCHIRURGIA
TELEFON
95 733 12 00
68 388 21 00
68 329 62 00
NEUROLOGIA
TELEFON
68 341 94 55
95 733 16 00
95 742 87 00
68 388 21 00
68 329 62 00
68 470 78 51
NEUROLOGIA DZIECIĘCA
TELEFON
95 733 12 00
68 388 21 00
OKULISTYKA
TELEFON
68 329 62 00
OKULISTYKA - HOSPITALIZACJA
TELEFON
95 733 12 00
95 752 30 11
OKULISTYKA - ZESPÓŁ CHIRURGII JEDNEGO DNIA
MIASTO, ULICA
NAZWA ŚWIADCZENIODAWCY
GORZÓW WLKP, PL. JANA PAWŁA II 74 AB OKULISTYCZNE CENTRUM CHIRURGII NZOZ KORŻEL
TELEFON
601 78 19 63
39
SZPITALE
MIASTO, ULICA
NOWA SÓL, CHAŁUBIŃSKIEGO 7
ZIELONA GÓRA, A. KRZYWOŃ 4 D
NAZWA ŚWIADCZENIODAWCY
NZOZ LASER Centrum Okulistyczne
NZOZ UROMEDIC
TELEFON
68 388 21 56
68 452 41 11
MIASTO, ULICA
ZIELONA GÓRA, ZYTY 26
NAZWA ŚWIADCZENIODAWCY
SZPITAL WOJEWÓDZKI SPZOZ
MIASTO, ULICA
GORZÓW WLKP., DEKERTA 1
MIĘDZYRZECZ, KONSTYTUCJI 3 MAJA 35
NOWA SÓL, CHAŁUBIŃSKIEGO 7
SŁUBICE, NADODRZAŃSKA 6
ŚWIEBODZIN, ZAMKOWA 1
ZIELONA GÓRA, ZYTY 26
ŻARY, DOMAŃSKIEGO 2
NAZWA ŚWIADCZENIODAWCY
Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wlkp.
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ MIĘDZYRZECZ
Wielospecjalistyczny Szpital Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Słubicach
Lubuski Ośrodek Rehabilitacyjno - Ortopedyczny im. dr. L. Wierusza Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
SZPITAL WOJEWÓDZKI SPZOZ
105 SZPITAL WOJSKOWY Z PRZYCHODNIĄ SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŻARACH
MIASTO, ULICA
GORZÓW WLKP., DEKERTA 1
ZIELONA GÓRA, ZYTY 26
ŻARY, DOMAŃSKIEGO 2
NAZWA ŚWIADCZENIODAWCY
Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wlkp.
SZPITAL WOJEWÓDZKI SPZOZ
105 SZPITAL WOJSKOWY Z PRZYCHODNIĄ SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŻARACH
MIASTO, ULICA
GORZÓW WLKP., BOROWSKIEGO 2a - 3
NAZWA ŚWIADCZENIODAWCY
NZOZ ZESPÓŁ CHIRURGII JEDNEGO DNIA ,,EZ"
MIASTO, ULICA
DREZDENKO, PIŁSUDSKIEGO 8
GORZÓW WLKP., DEKERTA 1
GUBIN, ŚLĄSKA 35
MIĘDZYRZECZ, KONSTYTUCJI 3 MAJA 35
NOWA SÓL, CHAŁUBIŃSKIEGO 7
SŁUBICE, NADODRZAŃSKA 6
SULĘCIN, WITOSA 7
SZPROTAWA, HENRYKOWSKA 1
ZIELONA GÓRA, ZYTY 26
ŻARY, PSZENNA 2
NAZWA ŚWIADCZENIODAWCY
POWIATOWE CENTRUM ZDROWIA SP. Z O. O. NZOZ SZPITAL POWIATOWY W DREZDENKU
Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wlkp.
NZOZ NOWY SZPITAL POWIATU KROŚNIEŃSKIEGO
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ MIĘDZYRZECZ
Wielospecjalistyczny Szpital Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Słubicach
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ SULĘCIN
NZOZ Nowy Szpital w Szprotawie
SZPITAL WOJEWÓDZKI SPZOZ
POWIATOWE CENTRUM USŁUGOWE SP. Z O.O. NZOZ "SZPITAL NA WYSPIE"
MIASTO, ULICA
DREZDENKO, PIŁSUDSKIEGO 8
GORZÓW WLKP., DEKERTA 1
GUBIN, ŚLĄSKA 35
KOSTRZYN NAD ODRĄ, NARUTOWICZA 6
MIĘDZYRZECZ, KONSTYTUCJI 3 MAJA 35
NOWA SÓL, CHAŁUBIŃSKIEGO 7
SKWIERZYNA, SZPITALNA 5
SŁUBICE, NADODRZAŃSKA 6
SULECHÓW, ZWYCIĘSTWA 1
SULĘCIN, WITOSA 7
ŚWIEBODZIN, MŁYŃSKA, 6
WSCHOWA, KS. A. KOSTKI 33
ZIELONA GÓRA, ZYTY 26
ŻAGAŃ, ŻELAZNA 1A
ŻARY, PSZENNA 2
NAZWA ŚWIADCZENIODAWCY
POWIATOWE CENTRUM ZDROWIA SP. Z O. O. NZOZ SZPITAL POWIATOWY W DREZDENKU
Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wlkp.
NZOZ NOWY SZPITAL POWIATU KROŚNIEŃSKIEGO
NZOZ Nowy Szpital w Kostrzynie nad Odrą
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ MIĘDZYRZECZ
Wielospecjalistyczny Szpital Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital im.dr n.med.Radzimira Śmigielskiego
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Słubicach
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ SULĘCIN
NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ "NOWY SZPITAL" W ŚWIEBODZINIE
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Nowy Szpital we Wschowie
SZPITAL WOJEWÓDZKI SPZOZ
105 SZPITAL WOJSKOWY Z PRZYCHODNIĄ SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŻARACH FILIA ŻAGAŃ
POWIATOWE CENTRUM USŁUGOWE SP. Z O.O. NZOZ "SZPITAL NA WYSPIE"
MIASTO, ULICA
ZIELONA GÓRA, ZYTY 26
NAZWA ŚWIADCZENIODAWCY
SZPITAL WOJEWÓDZKI SPZOZ
MIASTO, ULICA
GORZÓW WLKP., DEKERTA 1
NOWA SÓL, CHAŁUBIŃSKIEGO 7
NAZWA ŚWIADCZENIODAWCY
Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wlkp.
Wielospecjalistyczny Szpital Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli
ONKOLOGIA
TELEFON
68 329 62 00
ORTOPEDIA I TRAUMATOLOGIA NARZĄDU RUCHU
TELEFON
95 733 12 00
95 742 83 00
68 388 21 00
95 758 20 71 wew. 356
68 475 06 00
68 329 62 00
68 470 78 31
OTORYNOLARYNGOLOGIA
TELEFON
95 733 12 00
68 329 62 00
68 470 78 35
OTORYNOLARYNGOLOGIA - ZESPÓŁ CHIRURGII JEDNEGO DNIA
TELEFON
95 720 75 10 lub 15
PEDIATRIA
TELEFON
95 762 05 05
95 733 12 00
68 383 50 59
95 742 83 00
68 388 21 00
95 758 20 71 wew. 317
95 755 24 31
68 376 22 05 lub 06
68 329 62 00
68 475 76 00
POŁOŻNICTWO I GINEKOLOGIA
TELEFON
95 762 05 05
95 733 12 00
68 383 50 59
95 752 30 11
95 742 83 00
68 388 21 00
95 717 00 39
95 758 20 71 wew. 358
68 352 87 33
95 755 24 31
68 456 40 00
65 540 27 61
68 329 62 00
68 477 12 64
68 475 76 00
RADIOTERAPIA
TELEFON
68 329 62 00
REUMATOLOGIA
40
TELEFON
95 733 12 00
68 388 21 00
SZPITALE, ŚWIADCZENIA ODRĘBNIE KONTRAKTOWANE
ŚWIADCZENIA W IZBIE PRZYJĘĆ
MIASTO, ULICA
DREZDENKO, PIŁSUDSKIEGO 8
GUBIN, ŚLĄSKA 35
KOSTRZYN NAD ODRĄ, NARUTOWICZA 6
KROSNO ODRZAŃSKIE, PIASTÓW 3
SKWIERZYNA, SZPITALNA 5
SULECHÓW, ZWYCIĘSTWA 1
SZPROTAWA, HENRYKOWSKA 1
WSCHOWA, KS. A. KOSTKI 33
ZIELONA GÓRA, WAZÓW 42
ŻARY, PSZENNA 2
NAZWA ŚWIADCZENIODAWCY
POWIATOWE CENTRUM ZDROWIA SP. Z O. O. NZOZ SZPITAL POWIATOWY W DREZDENKU
NZOZ NOWY SZPITAL POWIATU KROŚNIEŃSKIEGO
NZOZ Nowy Szpital w Kostrzynie nad Odrą
NZOZ NOWY SZPITAL POWIATU KROŚNIEŃSKIEGO
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital im.dr n.med.Radzimira Śmigielskiego
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
NZOZ Nowy Szpital w Szprotawie
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Nowy Szpital we Wschowie
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH i ADMINISTRACJI w Zielonej Górze
POWIATOWE CENTRUM USŁUGOWE SP. Z O.O. NZOZ "SZPITAL NA WYSPIE"
MIASTO, ULICA
GORZÓW WLKP., DEKERTA 1
MIĘDZYRZECZ, KONSTYTUCJI 3 MAJA 35
NOWA SÓL, CHAŁUBIŃSKIEGO 7
SŁUBICE, NADODRZAŃSKA 6
SULĘCIN, WITOSA 7
ŚWIEBODZIN, MŁYŃSKA, 6
ZIELONA GÓRA, ZYTY 26
ŻARY, DOMAŃSKIEGO 2
NAZWA ŚWIADCZENIODAWCY
Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wlkp.
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ MIĘDZYRZECZ
Wielospecjalistyczny Szpital Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Słubicach
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ SULĘCIN
NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ "NOWY SZPITAL" W ŚWIEBODZINIE
SZPITAL WOJEWÓDZKI SPZOZ
105 SZPITAL WOJSKOWY Z PRZYCHODNIĄ SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŻARACH
MIASTO, ULICA
GORZÓW WLKP., DEKERTA 1
MIĘDZYRZECZ, KONSTYTUCJI 3 MAJA 35
NOWA SÓL, CHAŁUBIŃSKIEGO 7
SULECHÓW, ZWYCIĘSTWA 1
ZIELONA GÓRA, ZYTY 26
NAZWA ŚWIADCZENIODAWCY
Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wlkp.
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ MIĘDZYRZECZ
Wielospecjalistyczny Szpital Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli
Niepubliczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej "URO-LASER" Wojciech Zwierzyński i Michał Droz
SZPITAL WOJEWÓDZKI SPZOZ
MIASTO, ULICA
DREZDENKO, PIŁSUDSKIEGO 8
ZIELONA GÓRA. A. KRZYWOŃ 4 D
ZIELONA GÓRA, ANIELI KRZYWOŃ 2
ŻAGAŃ, ŻELAZNA 1A
NAZWA ŚWIADCZENIODAWCY
POWIATOWE CENTRUM ZDROWIA SP. Z O. O. NZOZ SZPITAL POWIATOWY W DREZDENKU
NZOZ UROMEDIC
Niepubliczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej "UROLOG" Bromber, Halińska, Radecka sp. j.
105 SZPITAL WOJSKOWY Z PRZYCHODNIĄ SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŻARACH FILIA ŻAGAŃ
MIASTO, ULICA
GORZÓW WLKP., DEKERTA 1
ZIELONA GÓRA, ZYTY 26
NAZWA ŚWIADCZENIODAWCY
Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wlkp.
SZPITAL WOJEWÓDZKI SPZOZ
MIASTO, ULICA
ZIELONA GÓRA, ANIELI KRZYWOŃ 2
NAZWA ŚWIADCZENIODAWCY
Niepubliczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej "UROLOG" Bromber, Halińska, Radecka sp. j.
TELEFON
95 762 05 05
68 383 50 59
95 752 30 11
68 383 5039
95 717 00 39
68 352 87 18
68 376 22 05 lub 06
65 540 27 61
68 452 77 78
68 475 76 00
ŚWIADCZENIA W SZPITALNYM ODDZIALE RATUNKOWYM
TELEFON
95 733 12 88
95 742 82 80
68 388 21 00
95 750 14 17 lub 95
95 755 95 09
68 456 40 01
68 329 63 42, 43
68 470 78 88
758 20 71 wew. 330
UROLOGIA
TELEFON
95 733 12 00
95 742 83 00
68 388 21 00
68 385 29 07
68 329 62 00
UROLOGIA - ZESPOŁ CHIRURGII JEDNEGO DNIA
TELEFON
95 762 05 10
68 452 41 11
68 454 64 46
68 477 12 52
UROLOGIA DZIECIĘCA - HOSPITALIZACJA PLANOWA
TELEFON
95 733 12 00
68 329 62 00
UROLOGIA DZIECIĘCA - ZESPÓŁ CHIRURGII JEDNEGO DNIA
TELEFON
68 454 64 46
ŚWIADCZENIA ODRĘBNIE KONTRAKTOWANE
NAZWA ŚWIADCZENIODAWCY I RODZAJ ŚWIADCZEŃ
105 Szpital Wojskowy SPZOZ w Żarach
terapia izotopowa
Lubuski Szpital Specjslistyczny Pulmonologiczno-Kardiologiczny SPZOZ
tlenoterapia domowa
Szpital Wojewódzki SPZOZ
dializoterapia otrzewnowa
hemodializoterapia
lecznie cukrzycy z zastosowaniem pomp insulinowych
NZOZ Centrum Dializ Fresenius Nephrocare XXII
hemodializoterapia
105 Szpital Wojskowy SPZOZ filia Żagań
tlenoterapia domowa
NZOZ Terapia Oddechowa Ventamed
tlenoterapia domowa
B.Braun AVITUM POLAND sp. z o.o. w Nowym Tomyslu
hemodializoterapia
hemodializoterapia
hemodializoterapia
dializoterapia otrzewnowa
MIASTO
ŻARY
ULICA
DOMAŃSKIEGO 2
TELEFON
68 470 79 09
TORZYM
WOJSKA POLSKIEGO 52
68 341 30 72
ZIELONA GÓRA
ZYTY 26
68 327 02 21
KOSTRZYN NAD ODRĄ
NARUTOWICZA 8/1
95 728 82 50
ŻAGAŃ
ŻELAZNA 1A
68 477 12 00
ZIELONA GÓRA
ANNY JAGIELLONKI 25
68 451 86 69
ŻARY
ŚWIEBODZIN
DREZDENKO
ŻARY
BOHATERÓW GETTA 13
MŁYŃSKA 6
PIŁSUDSKIEGO 8
BOHATERÓW GETTA 13
68 363 67 21
68 382 06 50
95 762 05 05
68 363 67 21
41
ŚWIADCZENIA ODRĘBNIE KONTRAKTOWANE, ZOL, HOSPICJA
NAZWA ŚWIADCZENIODAWCY I RODZAJ ŚWIADCZEŃ
SPZOZ Międzyrzecz
tlenoterapia domowa
Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wlkp.
terapia izotopowa
dializoterapia otrzewnowa
hemodializoterapia
lecznie cukrzycy z zastosowaniem pomp insulinowych
Wielospecjalistyczny Szpital SPZOZ w Nowej Soli
hemodializoterapia
NZOZ Nutrimed Ziemia Lubuska w Gorzowie Wlkp. , filia w Bytomiu Odrzańskim
żywienie pozajelitowe i dojelitowe w warunkach domowych
MIASTO
MIĘDZYRZECZ
ULICA
KONSTYTUCJI 3 MAJA 35
TELEFON
95 742 83 00
GORZÓW WLKP.
WALCZAKA 42
95 733 12 23
NOWA SÓL
CHAŁUBIŃSKIEGO 7
95 733 15 65 lub 733 15 56.
68 388 21 00
BYTOM ODRZAŃSKI
SADOWA 4
68 388 45 73
ZAKŁADY OPIEKUŃCZO-LECZNICZE DLA DOROSŁYCH
MIASTO, ULICA
Drezdenko, Piłsudskiego 8
Gorzów Wlkp., Walczaka 42
Kostrzyn n/Odrą, Narutowicza 6
Krosno Odrzańskie, Piastów 3
Lubsko, Poznańska 2
NAZWA ŚWIADCZENIODAWCY
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Drezdenku
SP Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wlkp.
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Nowy Szpital" w Kostrzynie
NZOZ Nowy Szpital Powiatu Krośnieńskiego
POWIATOWE CENTRUM USŁUGOWE SP. Z O.O. NZOZ "SZPITAL NA WYSPIE"
Lubsko, Poznańska 2
POWIATOWE CENTRUM USŁUGOWE SP. Z O.O. NZOZ "SZPITAL NA WYSPIE"
Międzyrzecz, Konstytucji 3 Maja 35
Skwierzyna, Szpitalna 5
Szprotawa, Henrykowska 1
Świebodzin, Młyńska 6
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Międzyrzeczu
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital im.dr n.med. Radzimira Śmigielskiego
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Nowy Szpital w Szprotawie
Niepubliczny Zakład Opieki Zdowotnej Nowy Szpital w Świebodzinie
Torzym, Wojska Polskiego 52
Wschowa, Ks.A.Kostki 33
Zielona Góra, Prosta 47 A
L.S.S.Pulmonologiczno-Kardiologiczny NZOZ
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Nowy Szpital we Wschowie
Niepubliczny Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy Stowarzyszenia Ośrodek Integracji Społecznej
TELEFON
95 762 05 05
95 733 16 29, 95 733 16 30 - tel./fax.
95 752 30 11 wew. 376
68 383 50 59
68 475 77 13 Kierownik
68 475 77 17 Dyżurka pielęgniarek ZOL
68 475 77 13 Kierownik
68 475 77 02 Dyżurka pielęgniarek ZPO
95 742 82 35
95 717 00 39 w. 23
68 376 22 05 wew. 25
68 456 40 49 - Kierownik
68 456 40 48 - Nacz. Pielęgniarka
68 341 30 72 w. 307, 68 341 63 00 w. 307
65 540 27 61 w. 356
68 459 23 57, 68 459 23 53
ZAKŁAD OPIEKUŃCZO-LECZNICZY DLA DZIECI
MIASTO, ULICA
Zielona Góra, Prosta 47 A
NAZWA ŚWIADCZENIODAWCY
Niepubliczny Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy Stowarzyszenia Ośrodek Integracji Społecznej
MIASTO, ULICA
Gorzów Wlkp., Stilonowa 21
Wschowa, Ks.A.Kostki 33
Zielona Góra, Zyty 26
Sulęcin, Witosa 7
NAZWA ŚWIADCZENIODAWCY
Hospicjum św.Kamila
Niepubliny Zakład Opieki Zdrowotnej Nowy Szpital we Wschowie
Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej HOSPICJUM im. Lady Ryder of Warsaw
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ SULĘCIN
TELEFON
68 459 23 57, 68 459 23 53
HOSPICJA STACJONARNE
TELEFON
95 728 22 25
65 540 27 61
68 325 43 33
95 755 96 04
HOSPICJA DOMOWE
MIASTO, ULICA
Drezdenko, Kopernika 11
Gorzów Wlkp., Stilonowa 21
Gorzów Wlkp., Towarowa 6a
Kostrzyn n/O, Kard. Wyszyńskiego 23 a
Krosno Odrzańskie, Piastów 3
NAZWA ŚWIADCZENIODAWCY
Niepubliny Zakład Opieki Zdrowotnej SALUS Opieka Domowa nad Chorym Terminalnie w Drezdenku
Hospicjum św.Kamila w Gorzowie Wlkp.
Niepubliczny Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy Stowarzyszenia Ośrodek Integracji Społecznej
NZOZ Pielęgniarki Środowiskowej Anna Szymaniuk,
NZOZ Nowy Szpital Powiatu Krośnieńskiego
Międzyrzecz, Konstytucji 3 Maja 35
Nowa Sól, Kuśnierska 5
Słubice, Plac Przyjaźni 7
Sulęcin, Witosa 7
Świebodzin , Łąki Zamkowe 12
Wschowa, Ks.A.Kostki 33
Zielona Góra, Wyszyńskiego 99
Zielona Góra, Wazów 42/pok.23
Żagań, Dworcowa 49
Żary, Strzelców 10
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Międzyrzeczu
NZOZ Hospicjum Domowe "ITER"
NZOZ Pielęgniarki Środowiskowej Anna Szymaniuk
Samodzielny Zakład Opieki Zdrowotnej Sulęcin
NZOZ Specjalistyczna Przychodnia Lekarska "Agia Medica"
Niepubliny Zakład Opieki Zdrowotnej Nowy Szpital we Wschowie
NZOZ Specjalistyczna Przychodnia Lekarska "Agia Medica"
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "PALIUM" Medycyna Paliatywna i Leczenie Bólu
Niepubliny Zakład Opieki Zdrowotnej Poradnia Paliatywna i Hospicjum Domowe w Żaganiu
Niepubliny Zakład Opieki Zdrowotnej HOSPITIUM Opieka Długoterminowa w Żarach
MIASTO, ULICA
Zielona Góra, ul. Leśna 34
NAZWA ŚWIADCZENIODAWCY
Niepubliny Zakład Opieki Zdrowotnej Medocopus Hospicjum Domowe
TELEFON
95 762 92 04
95 728 22 25
95 736 86 86
782 69 05 81
502 56 68 94 Krosno Odrzańskie
68 359 30 18 Gubin
95 742 82 40
608 518 450
782 69 05 81
95 755 24 31 wew. 604, lub 609, 602 77 11 85
68 327 87 27, 785 18 82 99, 785 28 83 00
65 540 27 61
68 327 87 27, 785 18 82 99, 785 28 83 00
68 452 77 47, 604 77 68 07
68 377 58 69
68 375 00 71, 600 98 92 04
HOSPICJUM DOMOWE DLA DZIECI
42
TELEFON
505 18 97 44
MEDYCYNA PALIATYWNA, OPIEKA NAD PACJENTAMI
PORADNIE MEDYCYNY PALIATYWNEJ
MIASTO, ULICA
Drezdenko, Kopernika 11
Gorzów Wlkp., Towarowa 6a
Zielona Góra, Wazów 42/pok.23
NAZWA ŚWIADCZENIODAWCY
Niepubliny Zakład Opieki Zdrowotnej SALUS Opieka Domowa nad Chorym Terminalnie
Niepubliczny Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy Stowarzyszenia Ośrodek Integracji Społecznej
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "PALIUM" Medycyna Paliatywna i Leczenie Bólu
TELEFON
95 762 92 04
95 736 86 86
68 452 77 47, 604 77 68 07
DOMOWA OPIEKA NAD DZIEĆMI WENTYLOWANYMI MECHANICZNIE
MIASTO, ULICA
Zielona Góra, A.Jagiellonki 25
NAZWA ŚWIADCZENIODAWCY
Niepubliny Zakład Opieki Zdrowotnej VENTAMED Terapia Oddechowa
TELEFON
68 451 86 69, 507 05 60 26
DOMOWA OPIEKA NAD PACJENTAMI WENTYLOWANYMI MECHANICZNIE
MIASTO, ULICA
Bydgoszcz, Łochowska 69
Gorzów Wlkp., Walczaka 42
Zielona Góra, A.Jagiellonki 25
NAZWA ŚWIADCZENIODAWCY
Medycyna Specjalistyczna Niepubliczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bydgoszczy
(realizacja świadczeń - woj. lubuskie)
SP Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wlkp.
Niepubliny Zakład Opieki Zdrowotnej VENTAMED Terapia Oddechowa
TELEFON
52 379 91 66
95 733 16 29, 95 733 16 30 - tel./fax.
68 451 86 69, 507 05 60 26
ZAKŁAD OPIEKUŃCZO-LECZNICZY DLA PACJENTÓW
WENTYLOWANYCH MECHANICZNIE
MIASTO, ULICA
Drezdenko, Piłsudskiego 8
Gorzów Wlkp., Walczaka 42
Międzyrzecz, Konstytucji 3 Maja 35
Wschowa, Ks. A. Kostki 33
NAZWA ŚWIADCZENIODAWCY
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Szpital Powiatowy" w Drezdenku
Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wlkp.
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Międzyrzeczu
NZOZ Nowy Szpital we Wschowie
TELEFON
95 762 05 05
95 733 18 90
95 742 82 35
65 540 27 61
PIELĘGNIARSKA OPIEKA DŁUGOTERMINOWA DOMOWA
MIASTO, ULICA
Babimost, Gagarina 18
Barlinek, Przemyslowa7/34
Czerwieńsk, Zielonogórska 30 C
Drezdenko, Kopernika 11
Drezdenko, Szkolna 2
Glińsk, Glińsk 51
Gorzów Wlkp., Piłsudskiego 1B
Gorzów Wlkp., Piłsudskiego 1B
Gorzów Wlkp., Mieszka I 42
Gorzów Wlkp., Dworcowa 4
Gorzów Wlkp., Piłsudskiego 1A
Gorzów Wlkp., Walczaka 25
Kostrzyn nad Odrą, Narutowicza 6
Kostrzyn nad Odrą, Kard. Wyszyńskiego 23A
Kostrzyn nad Odrą, Żeglarska 1
Kostrzyn nad Odrą, Żeglarska 1
Kostrzyn nad Odrą, Żeglarska 1
Kostrzyn nad Odrą, Żeglarska 1
Kostrzyn nad Odrą, Wyszyńskiego 23
Kożuchów, Szprotawska 19
Kożuchów, Szprotawska 19
Krosno Odrzańskie, Srebrna Góra 1B
Krosno Odrzańskie, Dąbrowskiego 4
Lubsko, Niepodległości 8
Lubsko, Poznańska 2
Lubsko, Zamkowa 27/1a
Małomice, Żeromskiego 6/18
Międzyrzecz, Konstytucji 3 Maja 35
Nowa Sól, Kuśnierska 5
Pomorsko, Krańcowa 2
Skwierzyna, Szpitalna 5
Skwierzyna, Mickiewicza 3
Słońsk, Lipowa 4/2
Słubice, Mickiewicza 5, p.230
Słubice, Plac Przyjaźni 7
NAZWA ŚWIADCZENIODAWCY
"Florencja" Pielęgniarski Punkt Medycyny Rodzinnej
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Pielęgniarska Opieka Domowa Mariola Bogdanowicz
NZOZ Specjalistyczna Przychodnia Lekarska "Agia Medica"
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej SALUS Opieka Domowa nad Chorym Terminalnie w Drezdenku
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "MEDICA" s.c.
Niepublicznu Zakład Opieki Zdrowotnej "Panaceum" Usługi pielęgniarskie
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Praktyka Pielegniarek Rodzinnych OPTIMA
NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ PIELĘGNIARSKA OPIEKA ŚRODOWISKOWA BOŻENA KWIATEK
Grupowa Praktyka Pielęgniarek "VENA"
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Pielęgniarska Opieka S.C.
NZOZ PIELĘGNIARSKA S.C. "BEMI" BEATA MAJCHRZAK, MIROSLAWA CYBULA
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "MEDICA" s.c.
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Nowy Szpital w Kostrzynie
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Pielęgniarki Środowiskowej Anna Szymaniuk
Prywatna Praktyka Pielegniarska Edyta Zimodro
Prywatna Praktyka Pielęgniarska Edyta Kubiak
Prywatna Praktyka Pielęgniarska Agata Gronczakiewicz
Prywatna Praktyka Pielęgniarska Małgorzata Jaskóła "Mago"
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,RODZINA"-Usługi Pielęgniarskie.Anita Szulczewska.
NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ "GERIAMED"
NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ "GERIAMED"
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "MEDICA" s.c.
NZOZ Specjalistyczna Przychodnia Lekarska "Agia Medica"
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "HIGIENOS"s.c. Bożena Dobicka, Stefania Oskierko, Wanda Tracz,
POWIATOWE CENTRUM USŁUGOWE SP. Z O.O. NZOZ "SZPITAL NA WYSPIE"
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Juvenia" s.c. Usługi Pielęgniarskie
Indywidualne Specjalistyczne Usługi Opiekuńcze i Pielęgniarskie Zdzisława Wiśniewska
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Międzyrzeczu
Niepubliny Zakład Opieki Zdrowotnej DOMMED
Indywidualna Praktyka Pielęgniarska Anna Beśka
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Pielęgniarska Opieka Domowa S.C.
PRAKTYKA PIELĘGNIAREK "AGMA-MED" S.C. MARZENA GŁUSZAK, AGNIESZKA FURGA
PRYWATNA PRAKTYKA PIELĘGNIARSKA MGR BEATA ŁAPKA - MATKOWSKA
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej FAMILIA Usługi Pielegniarskie
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Pielęgniarki Środowiskowej Anna Szymaniuk
TELEFON
68 386 00 98, 604 23 43 44
514 03 30 08
605 63 06 33, 785 18 82 99
95 762 92 04
509 68 29 76
605 54 60 02
95 735 73 47
95 736 45 55
95 737 99 88
95 737 14 02
693 07 80 59
509 68 29 76
95 752 30 11, 95 752 26 63
782 69 05 81
507 29 06 80
781 36 13 99
515 18 45 21
887 815 537
601 635 744
606 831 549
606 831 549
0 509 682 976
0 785 188 299
68 457 24 66
68 475 77 13 Kierownik ZOL i ZPO
695 66 47 08
727 51 05 47
95 742 83 00
501 18 90 07
605 82 84 33
607 72 72 22
607 15 63 32
601 28 59 69
95 758 73 70
782 69 05 81
43
PIELĘGNIARSKA OPIEKA DŁUGOTERMINOWA, BADANIA KOSZTOCHŁONNE
MIASTO, ULICA
Sulechów, Łączna 1
Sulechów, Al. Niepodległości 15
Sulęcin, Lipowa 1B
Szlichtyngowa, Dworcowa 6
Szprotawa, Sobieskiego 70
Świebodziń, Wałowa 14C
Świebodziń, Łąki Zamkowe 12
Trzebiechów, Sulechowska 1
Wschowa, Zielony Rynek 7
Zielona Góra, Wyspiańskiego 13/305
Zielona Góra, Lubuska 11
Zielona Góra, Żurawinowa 5
Zielona Góra, Wyszyńskiego 99
Zielona Góra, Osiedle Kaszubskie 9/ 9
Zielona Góra, Boh. Westerplatte 9
Żagań, Rynek 31/32
Żagań, Rynek 31/32
Żagań, Kopernika 3A
Żagań, Kochaowskiego 15/1
NAZWA ŚWIADCZENIODAWCY
NZOZ" Piguła" s.c.
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Opieki, Pielęgnacji i Rehabilitacji
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Pielęgniarska Opieka Domowa S.C.
Niepubliny Zakład Opieki Zdrowotnej DOMMED
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "LEGE ARTIS" Opieka Długoterminowa
NZOZ Meritum Vite s.c. opieka długoterminowa
NZOZ Specjalistyczna Przychodnia Lekarska "Agia Medica"
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej"DOM"
NZOZ Zespół Pielęgniarek Środowiskowo-Rodzinnych ,,VITA-MED"S.C.
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "SALUS" w Zielonej Górze
Grupowa Praktyka Pielęgniarek Pro'S
NZOZ A&A Usługi Pielęgniarskie s.c.
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Pielęgniarska Opieka Rehabilitacyjno - Długoterminowa
Prywatna Praktyka Pielęgniarska Elżbieta Wencel
NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ "DOMMED"
NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ "I-MED"
NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ "A-MED"
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "MEDICA" s.c.
Grupowa Praktyka Corda
TELEFON
691 96 48 91
601 47 95 30
607 72 72 22
76 727 25 62
695 70 04 47
607 73 24 99
68 326 48 74
691 96 48 91
65 540 64 93
505 36 06 15
504 75 30 74
691 67 36 24, 605 96 34 63
509 73 84 24
508 42 17 01
501 18 90 67
603 09 22 91
503 11 16 30
509 68 29 76
504 10 26 75, 600 39 45 37, 68 377 58 21
BADANIA KOSZTOCHŁONNE
(kolonoskopia, tomografia komputerowa, gastroskopia, rezonans,
urografia, angiografia, scyntografia, USG Doppler Duplex)
BADANIA ANGIOGRAFICZNE NARZĄDU WZROKU
MIASTO, ULICA
Gorzów Wlkp., Dekerta 1
Kostrzyn, Narutowicza 6
Zielona Góra, Zyty 26
Żary, Domańskiego 2
NAZWA ŚWIADCZENIODAWCY
Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wlkp.
NZOZ Nowy Szpital w Kostrzyniu
Szpital Wojewódzki SPZOZ im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze
105 Szpital Wojskowy z Przychodnią Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
MIASTO, ULICA
Gorzów Wlkp., Piłsudskiego 1b
Gorzów Wlkp., Dekerta 1
Krosno Odrzańskie, Piastów 3
Międzyrzecz, Konstytucji 3 Maja 35
Nowa Sól, Chałubińskiego 7
Nowa Sól, 1 Maja 24 c/3
Skwierzyna, Szpitalna 5
Słubice, Wodna 7F
Strzelce Krajeńskie, Al. Piastów 17
Sulechów, Zwycięstwa 1
Sulechów, Krańcowa 2
Sulęcin, Witosa 4
Świebodzin, Młyńska 6
Świebodzin, Strzelecka 1
Torzym, Wojska Polskiego 52
Wschowa, Ks. A Kostki 33
Zielona Góra, Chrobrego 5
Zielona Góra, Wazów 42
Zielona Góra, Zyty 26
Żagań, Żelazana 1a
Żary, Domańskiego 2
NAZWA ŚWIADCZENIODAWCY
N ZOZ Poradnia Kardiologiczna
Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Nowy Szpital Powiatu Krośnieńskiego
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Międzyrzeczu
Wielospecjalistyczny Szpital SP ZOZ Nowa Sól
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Kardiologia Nowa Sól"
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital im.dr n.med.Radzimira Śmigielskiego
Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Anna Zawadzka - Bandura
NZOZ Poradnia Kardiologiczna i Chorób Metabolicznych
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
NZOZ Centrum Medyczne Medicus Nr 1
SPZOZ Sulęcin
NZOZ "Nowy Szpital" w Świebodzinie
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe "POSTĘP" S.A. Niepubliczy Zakład Opieki Zdrowotnej Zakład Usług Medycznych
Lubuski Szpital Specjalistyczny Pulmonologiczno-Kardiologiczny NZOZ w Torzymiu
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Nowy Szpital we Wschowie
NZOZ Poradnia Kardiologiczna "PULS"
Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Zielonej Górze
SZPITAL WOJEWÓDZKI SPZOZ
105 Szpital Wojskowy z Przychodnią Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Filia Żagań
105 Szpital Wojskowy z Przychodnią Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
TELEFON
95 733 11 18
95 752 30 11
68 329 62 00
68 470 78 62
BADANIA ELEKTROKARDIOGRAFICZNE
TELEFON
95 735 33 22
95 733 15 58, 733 15 59
68 383 50 39
95 742 82 44
68 388 21 00
68 356 09 75
95 717 00 39 w. 30
68 758 70 45
95 763 21 30
68 385 60 67
68 352 88 01
95 755 24 31, 755 24 36
68 456 40 23
68 475 60 69, 475 60 11
68 341 63 00
65 540 27 61
68 325 03 45
68 452 77 78
68 329 62 00
68 477 12 04, 12 05
68 470 78 25
BADANIA MEDYCYNY NUKLEARNEJ ( scyntygrafia narządowa, SPECT, scyntygrafia tarczycy, limfoscyntygrafia, scyntygrafia kości)
MIASTO, ULICA
Żary, Domańskiego 2
NAZWA ŚWIADCZENIODAWCY
`105 Szpital Wojskowy z Przychodnią Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
TELEFON
68 470 79 09
BADANIA MEDYCYNY NUKLEARNEJ ( scyntygrafia narządowa, scyntygrafia kości, SPECT )
MIASTO, ULICA
Gorzów Wlkp., Dekerta 1
44
NAZWA ŚWIADCZENIODAWCY
Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
TELEFON
95 733 15 88
BADANIA KOSZTOCHŁONNE
ECHOKARDIOGRAFIA OBCIĄŻENIOWA LUB PRZEZPRZEŁYKOWA
MIASTO, ULICA
Nowa Sól, Chałubińskiego 7
Nowa Sól, 1 Maja 24 c/3
Strzelce Krajeńskie, Al. Piastów 17
NAZWA ŚWIADCZENIODAWCY
Wielospecjalistyczny Szpital SP ZOZ Nowa Sól
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Kardiologia Nowa Sól"
NZOZ Poradnia Kardiologiczna i Chorób Metabolicznych
MIASTO, ULICA
Drezdenko, Piłsudskiego 8
Gorzów Wlkp., Dekerta 1
Gorzów Wlkp., Obotrycka 8
Kostrzyn, Narutowicza 6
Międzyrzecz, Konstytucji 3 Maja 35
Nowa Sól, Chałubińskiego 7
Skwierzyna, Szpitalna 5
Słubice, Nadodrzańska 6
Sulechów, Zwycięstwa 1
Sulęcin, Witosa 7
Szprotawa, Henrykowska 1
Świebodzin, Młyńska 6
Wschowa, Ks. A. Kostki 33
Zielona Góra, Wazów 42
Zielona Góra, Sulechowska 4a
Zielona Góra, Zyty 26
Żagań, Żelazana 1a
Żary, Bohaterów Getta 15
Żary, Domańskiego 2
NAZWA ŚWIADCZENIODAWCY
SP ZOZ Drezdenko
Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
NZOZ "ENDOMED"
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Nowy Szpital w Kostrzynie nad Odrą
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Międzyrzeczu
Wielospecjalistyczny Szpital SP ZOZ Nowa Sól
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital im. dr n. med. Radzimira Śmigielskiego spółka z o.o.
SPZOZ Słubice
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
SPZOZ Sulęcin
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Nowy Szpital w Szprotawie
NZOZ "Nowy Szpital" w Świebodzinie
NZOZ Nowy Szpital we Wschowie
Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Zielonej Górze
ALDEMED CENTRUM MEDYCZNE
Szpital Wojewódzki SPZOZ im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze
105 Szpital Wojskowy z Przychodnią Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Filia Żagań
NZOZ Szpital "Na Wyspie" Żary
105 Szpital Wojskowy z Przychodnią Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
MIASTO, ULICA
Drezdenko, Piłsudskiego 8
Gorzów Wlkp., Walczaka 42
Gorzów Wlkp., Obotrycka 8
Kostrzyn, Narutowicza 6
Międzyrzecz, Konstytucji 3 Maja 35
Nowa Sól, Chałubińskiego 7
Skwierzyna, Szpitalna 5
Słubice, Nadodrzańska 6
Sulechów, Zwycięstwa 1
Sulęcin, Witosa 7
Świebodzin, Młyńska 6
Wschowa, Ks. A. Kostki 33
Zielona Góra, Wazów 42
Zielona Góra, Sulechowska 4a
Zielona Góra, Anielii Krzywoń 2
Żagań, Żelazana 1a
Żary, Domańskiego 2
NAZWA ŚWIADCZENIODAWCY
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Szpital Powiatowy" w Drezdenku
Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
NZOZ "ENDOMED"
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Nowy Szpital w Kostrzynie nad Odrą
SPZOZ w Międzyrzeczu
Wielospecjalistyczny Szpital SP ZOZ Nowa Sól
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital im. dr n. med. Radzimira Śmigielskiego spółka z o.o.
SPZOZ Słubice
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sulechowie
SPZOZ Sulęcin
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Nowy Szpital w Świebodzinie
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Nowy Szpital we Wschowie
Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Zielonej Górze
ALDEMED CENTRUM MEDYCZNE
Niepubliczny Specjalistyczny ZOZ "UROLOG"
105 Szpital Wojskowy z Przychodnią Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Filia Żagań
105 Szpital Wojskowy z Przychodnią Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
MIASTO, ULICA
Gorzów Wlkp., Dekerta 1
Gorzów Wlkp., Walczaka 25/20
Zielona Góra, Sulechowska 4a
NAZWA ŚWIADCZENIODAWCY
Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
NZOZ ARTMA OŚRODEK WIELOSPECJALISTYCZNY
N ZOZ Lubuskie Centrum Medyczne
MIASTO, ULICA
Cibórz, Cibórz 5
Gorzów Wlkp., Dekerta 1
Międzyrzecz, Poznańska 109
Nowa Sól, Chałubińskiego 7
Sulęcin, Witosa 4
Świebodzin, Młyńska 6
Zielona Góra, Sulechowska 4a
Zielona Góra, Zyty 26
Żary, Domańskiego 2
NAZWA ŚWIADCZENIODAWCY
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny dla Nerwowo i Psychicznie Chorych SPZOZ w Ciborzu
Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
SP Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych
Wielospecjalistyczny Szpital SP ZOZ Nowa Sól
SP ZOZ w Sulęcinie
NZOZ "Nowy Szpital" w Świebodzinie
N ZOZ Lubuskie Centrum Medyczne
Szpital Wojewódzki SPZOZ im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze
105 Szpital Wojskowy z Przychodnią Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
TELEFON
68 388 21 00
785 92 60 11
95 76 32 130
GASTROSKOPIA
TELEFON
95 763 99 78
95 733 11 14
95 720 20 36, 95 720 20 60
95 752 30 11
95 742 82 28
68 388 21 00
95 717 00 39 wew.31
95 758 20 71 wew. 370
68 385 37 47
95 755 24 31
68 376 22 05
68 456 40 25
65 540 27 61
68 452 77 78
68 353 06 00
68 329 62 00, 329 63 77
68 477 12 04, 12 05
68 475 76 20
68 470 79 13
KOLONOSKOPIA
TELEFON
95 763 99 78
95 733 12 00
95 720 20 36, 95 720 20 60
95 752 30 11
95 742 82 28
68 388 21 00
95 720 20 60
95 758 20 71 wew. 370
68 385 37 47
95 755 24 31
68 456 40 25
65 540 27 61
68 452 77 78
68 353 06 00
68 454 64 46
68 477 12 04, 12 05
68 470 79 13
REZONANS MAGNETYCZNY
TELEFON
95 733 15 00, 95 733 15 01
95 732 00 01
68 411 12 02, 68 411 12 03
TOMOGRAFIA KOMPUTEROWA
TELEFON
68 341 94 55 wew. 227
95 733 12 00
95 742 87 51
68 388 21 00
95 755 24 31 wew. 266
68 45 64 024
68 411 12 02, 68 411 12 03
68 329 63 24 lub 25
68 470 79 95
45
BADANIA KOSZTOCHŁONNE, PROGRAMY PROFILAKTYCZNE
UROGRAFIA Z KONTRASTEM NIEJONOWYM
MIASTO, ULICA
Gorzów Wlkp., Dekerta 1
Gorzów Wlkp., Walczaka 25/20
Szprotawa, Henrykowska 1
Zielona Góra, Zyty 26
NAZWA ŚWIADCZENIODAWCY
Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
NZOZ ARTMA OŚRODEK WIELOSPECJALISTYCZNY
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Nowy Szpital w Szprotawie
Szpital Wojewódzki SPZOZ im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze
MIASTO, ULICA
Gorzów Wlkp., Piłsudskiego 1B
Gorzów Wlkp., Walczaka 25/20
Gorzów Wlkp., Obotrycka 8
Gorzów Wlkp., Dekerta 1
Kostrzyn, Wyszyńskiego 23
Kostrzyn, Narutowicza 6
Międzyrzecz, Konstytucji 3 Maja 35
Nowa Sól, 1 Maja 24 c/3
Nowa Sól, Chałubińskiego 7
Skwierzyna, Szpitalna 5
Słubice, Nadodrzańska 6
Strzelce Krajeńskie, Aleja Piastów 17
Sulechów, Zwycięstwa 1
Sulechów, Bankowa 1
Sulechów, Krańcowa 2A
Sulęcin, Witosa 4
Szprotawa, Henrykowska 1
Świebodzin, Młyńska 6
Zielona Góra, A.Krzywoń 4D
Zielona Góra, Zyty 26
Zielona Góra, Sulechowska 4a
Zielona Góra, Wazów 42
Zielona Góra, Pl. Pocztowy 16
Zielona Góra, Pl. Kolejarza 1
Żagań, Dworcowa 70
Żary, Domańskiego 2
Żary, Strzelców 10
Żary, Moniuszki 2
Żary, Pszenna 2
NAZWA ŚWIADCZENIODAWCY
Gorzowska Lecznica Specjalisyczna
NZOZ ARTMA Ośrodek Wielospecjalistyczny
NZOZ ENDOMED
Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
NZOZ Specjalista
NZOZ Nowy Szpital w Kostrzyniu
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Międzyrzeczu
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Kardiologia Nowa Sól"
Wielospecjalistyczny Szpital SP ZOZ Nowa Sól
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital im.dr n.med.Radzimira Śmigielskiego
SP ZOZ Słubice
NZOZ Poradnia Kardiologiczna i Chorób Metabolicznych
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ CENTRUM MEDYCZNE DORMED
NZOZ CENTRUM MEDYCZNE MEDICUS= NR1
SPZOZ Sulęcin
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Nowy Szpital w Szprotawie
NZOZ "Nowy Szpital" w Świebodzinie
NZOZ UROMEDIC
Szpital Wojewódzki SPZOZ im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze
ALDEMED Centrum Medyczne
Niepubliczny Specjalisyczny Zakład Opieki Zdrowotnej "DIAGNOSTYK"
Niepubliczy Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej"MEDIKO"
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MEDKOL
NZOZ Przychodnia Lekarska KORMED
105 Szpital Wojskowy z Przychodnią Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Łużyckie Centrum Medyczne s. c
Prywatne Centrum Chirurgiczne ESKULAP Janusz Stankiewicz
N ZOZ Szpital "Na Wyspie" Żary
TELEFON
95 733 15 00, 733 15 01
95 732 00 01
68 376 22 05 wew. 26, 376 22 06 wew. 26
68 329 62 00, 329 63 30
USG DOPPLER DUPLEX Z KOLOROWYM OBRAZOWANIEM PRZEPŁYWU
TELEFON
95 732 12 86
95 732 00 01
95 720 20 36, 95 720 20 60
95 733 15 00, 95 733 15 01
95 752 50 00
95 752 30 11
95 742 82 44
68 356 09 75
68 388 21 00
95 717 00 39 w. 42
95 758 22 85, 758 20 71 wew. 382 i 389
95 763 21 30
68 352 87 26
68 385 33 00
68 352 88 0
95 755 24 31, 755 24 36
68 376 22 05 wew. 26, 376 22 06 wew. 26
68 45 64 024
68 452 41 11
68 329 62 00
68 353 06 00
68 452 77 94
68 323 88 10
68 452 15 55, 68 452 15 51
68 477 78 78
68 470 79 01
68 478 10 00
68 470 65 72
68 475 76 65
PROGRAM PROFILAKTYKI RAKA SZYJKI MACICY (CYTOLOGIA)
MIASTO, ULICA
Babimost, Gagarina 18
Bogdaniec, Leśna 7
Bytom Odrzański, Sadowa 4
Chlebowo, Chlebowo 147
Czerwieńsk, Zielonogórska 2
Czerwieńsk, Zielonogórska 30c
Dobiegniew, Mickiewicza 3
Drezdenko, Piłsudskiego 8
Gorzów Wlkp., SIENKIEWICZA 10/11
Gorzów Wlkp., PIŁSUDSKIEGO 1B
Gorzów Wlkp., Baczyńskiego 24
Gorzów Wlkp., Gwiaździsta 16
Gorzów Wlkp., Obrońców Pokoju 74a
Gorzów Wlkp., Piłsudskiego 1a
Gorzów Wlkp., Mieszka I 42
Gorzów Wlkp., Dworcowa 4
Gorzów Wlkp., Walczaka 25
Gorzów Wlkp., Towarowa 6a
Gorzów Wlkp., Mościckiego 5
Gozdnica, Świerczewskiego 30
Górzyca, Kostrzyńska 15
Grabice, Grabice 62
GUBIN, Śląska 35
GUBIN, KRESOWA 258
Kargowa, Marchlewskiego 4
Kłodawa, Kościelna 9
Kolsko, Krótka 2
KOSTRZYN, ŻEGLARSKA 1
Kostrzyn, Wyszyńskiego 23
KOŻUCHÓW, Szprotawska 21
Kożuchów, Daszyńskiego 1
46
NAZWA ŚWIADCZENIODAWCY
PRAKTYKA GINEKOLOGICZNA
NIEPUBLICZNY GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZY ZOZ S.C.
"ARS MEDICA BIS"
SP ZOZ Stargard Gubiński
Gabinet Ginekologiczny Krzysztof Mleczko
Agia Medica
NZOZ " VISMED"
N ZOZ Szpital Powiatowy
Wojskowa Specjalistyczna Praktyka Lekarska SP ZOZ
GLS SPÓŁKA Z O.O.
NIEPUBLICZNY GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZY ZOZ S.C.
NIEPUBLICZNY GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZY ZOZ S.C.
NIEPUBLICZNY GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZY ZOZ S.C.
NIEPUBLICZNY GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZY ZOZ S.C.
NIEPUBLICZNY GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZY ZOZ S.C.
SP ZOZ OBWÓD LECZNICTWA KOLEJOWEGO
Specjalistyczny Zakład Medyczny Fundacji " Nasze Zdrowie"
Gabinet Ginekologiczny Krystyna Kieres
NZOZ Ginekologiczno-Położniczy "SZYMMED" Szymon Szymczak
Specjalistyczny Gabinet Ginekologiczny Dariusz Kaniewski
SP ZOZ SŁUBICE
SP ZOZ Stargard Gubiński
SP ZOZ Szpital Powiatu Krośnieńskiego
Wojskowa Specjalistyczna Praktyka Lekarska SP ZOZ
SPZOZ W SULECHOWIE
NZOZ Ginekologiczno-Położniczy "SZYMMED" Szymon Szymczak
"ARS MEDICA BIS"
NZOZ " ALMED"
NZOZ "Nowy Szpital" w Kostrzynie
Wielospecjalistyczny Szpital w Nowej Soli
"ARS MEDICA BIS"
TELEFON
68 351 20 24
95 751 00 54, 721 39 78
68 388 45 73 wew. 52
68 383 18 18
kom. 601 56 70 24
68 327 87 27, 785 188 300
95 761 19 07
95 763 99 77
95 722 86 67
95 725 91 11
95 721 39 78
95 720 23 60
95 720 23 60
95 720 53 76
601 99 04 66
95 720 46 41
95 733 26 95
95 720 78 87
782 05 07 77
68 360 10 81, kom. 602 78 42 06
kom. 500 50 16 48, kom. 512 43 58 13
68 359 21 15
68 359 32 16, wew. 167
68 455 80 62
68 352 87 50
782 05 07 77, 95 729 90 52
603 67 24 97
95 752 04 45
95 752 53 64
68 355 36 40
68 355 34 16
PROGRAMY PROFILAKTYCZNE
MIASTO, ULICA
KROSNO ODRZAŃSKIE, Piastów 3
Krzeszyce, Gorzowska 5
Lubniewice, Boh. Stalingradu 11a
LUBSKO, Poznańska 2
Łagów, Toporowska 11
Międzyrzecz, KONSTYTUCJI 3 MAJA 35
Międzyrzecz, Osiedle Centrum 3d
Międzyrzecz, Osiedle Centrum 3d
Niegosławice, Niegosławice 169a
NOWA SÓL, WITOSA 18
Nowa Sól, MUZEALNA 42
Nowe Miasteczko, 22 Lipca 1
Ośno Lubuskie, Rybacka 3a
Ośno Lubuskie, Rybacka 3 a
Pszczew, Rynek 4
Rzepin, Słubicka 4
Santok, Gorzowska 19
Siedlisko, Kasztanowa 20
Skwierzyna, SZPITALNA 5
Sława, Ogrodowa
Słońsk, Puszkina 22
SŁUBICE, Mickiewicza 5
Słubice, Nadodrzańska 6
Stargard Gubiński, Stargard Gubiński 1
STRZELCE KRAJEŃSKIE, Mickiewicza 2c
SULECHÓW, Niepodległości 32
Sulechów, Bankowa 1
Sulęcin, Witosa 7
Szlichtyngowa, Dworcowa 6
SZPROTAWA, Henrykowska 1
ŚWIEBODZIN, KILIŃSKIEGO 7
ŚWIEBODZIN, Strzelecka 1
ŚWIEBODZIN, Młyńska 6
Torzym, Wojska Polskiego 52
Trzciel, Armii Czerwonej 16
WSCHOWA, ZIELONY RYNEK 7
WSCHOWA, KS. A. KOSTKI 33
Ząszynek, Kosieczyńska 4
ZIELONA GÓRA, WYSZYŃSKIEGO 99
ZIELONA GÓRA, PODGÓRNA 45/4b
ZIELONA GÓRA, Al. Niepodległości 1
ZIELONA GÓRA, Szafrana 8
ZIELONA GÓRA, Słowacka 27
ZIELONA GÓRA, Jedności 59
ZIELONA GÓRA, Jedności 59
ZIELONA GÓRA, Wazów 42
ZIELONA GÓRA, Anny Jagiellonki
ZIELONA GÓRA, Zyty 26
Żagań, Żelazna 1 a
ŻARY, DOMAŃSKIEGO 2
ŻARY, Skarbowa 2
NAZWA ŚWIADCZENIODAWCY
SP ZOZ Szpital Powiatu Krośnieńskiego
SP ZOZ Sulęcin
SP ZOZ Sulęcin
NZOZ "SZPITAL NA WYSPIE"
ISPL Jacek Zaidlewicz
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Międzyrzeczu
NZOZ Poradnia dla Kobiet
Jolanta Guzek-Kubowicz Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska w zakresie położnictwa i ginekologii
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Żaganiu
Wielospecjalistyczny Szpital w Nowej Soli
"ARS MEDICA BIS"
"ARS MEDICA BIS"
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sulęcinie
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Słubicach
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Międzyrzeczu
SP ZOZ SŁUBICE
Gorzowska Lecznica Specjalistyczna
"ARS MEDICA BIS"
NZOZ SZPITAL IM.DR N.MED.RADZIMIRA ŚMIGIELSKIEGO
"ARS MEDICA BIS"
SP ZOZ Sulęcin
ISPLGabinet Ginekologiczny Zbigniew Rozalski
SP ZOZ SŁUBICE
SP ZOZ Stargard Gubiński
NZOZ " VISMED"
SPZOZ W SULECHOWIE
NZOZ Centrum Medyczne DORMED
SP ZOZ SULĘCIN
Zakład Opieki Zdrowotnej Lekarza Rodzinnego
N ZOZ Nowy Szpital w Szprotawie
PRAKTYKA GINEKOLOGICZNA
Przedsiębiorstwo Produkcyjno- Handlowe " POSTĘP" S.A.
NZOZ " Nowy Szpital" w Świebodzinie
SP ZOZ Sulęcin
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Międzyrzeczu
ISPL Mariola Wielgus- Szary
NZOZ NOWY SZPITAL WE WSCHOWIE
Centrum Medyczne " Zdrovita"
NZOZ "FEMINA" S.C.
NZOZ Zdrowie Kobiety
ALDEMED Centrum Medyczne
PRYWATNY GABINET LEK. MED. ROBERT WASIŃSKI
NZOZ CONSILIUM PRZYCHODNIA LEKARSKA
Przychodnia Medycyny Pracy " POL-E-S" NZOZ
ISPL Bogdan Kaniewski
ZOZ Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
Gabinet Ginekologiczny Krzysztof Mleczko
SP Szpital Wojewódzki
105 Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ filia w Żaganiu
105 Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ
NZOZ "SZPITAL NA WYSPIE"
TELEFON
68 383 50 59 wew.314
95 757 30 72
95 755 81 69
68 475 77 09
68 341 20 32
95 742 82 71; 95 742 82 72
95 742 25 02
95 742 25 02
68 378 10 65
68 356 18 36
68 356 35 67
68 388 81 02
95 757 60 36
500 50 16 48, 512 43 58 13
95 748 92 09
95 759 63 08
95 731 61 21
68 356 35 67
95 717 01 13
603 67 24 97
95 757 22 17
95 758 10 45
95 750 14 01
68 359 25 28
95 763 20 79
68 352 87 50
68 385 33 00
95 755 22 60
65 549 23 18
68 376 27 11
68 3822118
68 475 60 72
68 456 40 22
68 341 36 20
95 742 82 71
65 540 63 35, 501 350 467
65 540 75 56
068 347 95 12
68 323 78 45
68 324 31 86
68 353 06 00
68 328 25 33
68 326 64 00
68 453 01 03
68 453 01 03
68 452 77 78
601567024
68 329 64 30, 68 329 63 05
68 477 12 47
68 470 78 61
68 470 36 89
PROGRAM PROFILAKTYKI RAKA PIERSI (MAMMOGRAFIA)
MIASTO, ULICA
Gorzów Wlkp., ul. Piłsudskiego 1a/207
Gorzow Wlkp., ul. Piłsudskiego 47,
Nowa Sól, ul. Chałubińskiego 7
Sulęcin, ul. Witosa 7
Świebodzin, ul. Matejki 1
Zielona Góra, ul. Wazów 42
Zielona Góra, ul. Sulechowska 4a
Zielona Góra, ul. Zyty 26
Żary, ul. Domańskiego 2
Żary, ul. Skarbowa 2
NAZWA ŚWIADCZENIODAWCY
NZOZ " Artma"
NZOZ Panoramix,
Wielospecjalistyczny Szpital
Szpital,
Nowy Szpital,
NSZOZ "Diagnostyk" Leszek Szyiński, Wojciech Kwiecień
Aldemed Centrum Medyczne
Szpital Wojewódzki
105 Szpital Wojskowy
"Szpital na Wyspie"
MIASTO, ULICA
Nowa Sól, ul. Chałubińskiego 7
Zielona Góra, ul. Podgórna 45/4b
NAZWA ŚWIADCZENIODAWCY
Wielospecjalistyczny Szpital Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli
NZOZ Zdrowie Kobiety
TELEFON
95 735 74 00
95 781 47 00, 729 42 80.
68 388 22 21
95 755 24 31
68 456 40 24
68 452 77 94
68 353 06 00
68 329 63 30
68 470 79 01
68 470 36 95.
PROGRAM BADAŃ PRENATALNYCH
TELEFON
68 388 21 00
68 324 31 86
47
SKORZYSTAJ Z BEZPŁATNYCH BADAŃ PROFILAKTYCZNYCH W NFZ
zdjęcia DigiTouch
www.nfz-zielonagora.pl
Wczesne wykrywanie
raka piersi
Wczesne wykrywanie
raka szyjki macicy
Badania prenatalne
Profilaktyka chorób
układu krążenia
Profilaktyka gruźlicy
Lubuski Odział Wojewódzki NFZ
ul. Podgórna 9 b, 65-057 Zielona Góra
tel. 68 3287600, fax 68 3287657
email: [email protected]
Całodobowa informacja dla pacjentów: Centrum Informacji Medycznej Tel-Med tel. 68 328 77 77
Delegatura LOW NFZ
ul. Przemysłowa 14/15, 66-400 Gorzów Wielkopolski
tel. 95 7336300, fax 95 7336305
email: [email protected]
LOW NFZ - godziny otwarcia codziennie od 8.00 do 16.00, we wtorek od 8.00 do 18.00.
Ważne telefony
r Sekcja ds. skarg i wniosków, tel. 68 32 87 677, 68 32 87 676, [email protected]
r Unia Europejska, tel. 68 32 87 777, 32 87 754, 32 87 751, 32 87 752, [email protected]
r Zasady wydawania Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ), tel. 68 32 87 777, 32 87 754,
32 87 626, 32 87 751, 32 87 752, 32 87 749, [email protected]
r Dobrowolne ubezpieczenia zdrowotne, tel. 68 32 87 619, 32 87 631, [email protected]
r Dokumenty uprawniające do świadczeń opieki zdrowotnej, tel. 68 32 87 777, [email protected]
r Sanatoria, tel. 68 32 87 625, 32 87 615, 32 87 770, [email protected]
r Profilaktyka, tel. 68 32 87 696, [email protected]
48

Podobne dokumenty