Regiony Turystyczne w Polsce

Transkrypt

Regiony Turystyczne w Polsce
Regiony Turystyczne
w Polsce
Sabina Tkocz
4/6/2008
Makroregion Wielkopolski
1
Makroregion Wielkopolski
o
Obejmuje 2 regiony (województwa)
północnej Polski:
n
n
4/6/2008
Wielkopolski
Lubuski
Makroregion Wielkopolski
2
Region Wielkopolski
o
o
Środkowo zachodnia część Polski,
Warunki naturalne
n
n
n
n
n
n
n
4/6/2008
Powierzchnia ukształtowana przez lodowiec,
W zachodniej i północnej części liczne jeziora,
Zróżnicowane zalesienie,
1 park narodowy – Wielkopolski PN (fragmenty
pierwotnej przyrody i formy polodowcowe),
Parki krajobrazowe i rezerwaty,
Puszcza Notecka (pola wydmowe),
Niskie sumy opadów, duże usłonecznienie,
Makroregion Wielkopolski
3
Region Wielkopolski
o
Uwarunkowania kulturowe
n
n
n
Szczególne walory krajoznawcze,
Odkrycia archeologiczne (osadnictwo sprzed 55
tys. lat – okolice Poznania),
Najstarsze zabytki przedromańskie,
o
n
n
n
4/6/2008
Giecz, Trzemeszyn, Ostrów Lednicki,
Zabytki romańskie na Szlaku Piastowskim,
Początki państwa polskiego,
IX w., terytorium plemienia Polan pod wodzą
Piastów,
Makroregion Wielkopolski
4
Region Wielkopolski
n
Tworzone pierwsze grody Piastów:
o
n
n
968 r. w Poznaniu pierwsze biskupstwo misyjne,
1000 r. w Gnieźnie pierwsze arcybiskupstwo,
o
n
n
n
4/6/2008
Gniezno, Poznań (IX w.), Giecz, Ostrów Lednicki, Kalisz (X-XI)
Katedra, pierwsze miejsce koronacji królów polskich,
Szlak Piastowski – główne miasta: Poznań- GnieznoKruszwica,
Liczne inne szlaki turystyczne (Trasa Kórnicka, Szlak
Tysiąclecia),
Nastawione głównie na turystykę weekendową,
Makroregion Wielkopolski
5
Region Wielkopolski
o
o
Obecnie region przemysłowo-rolniczy,
Miasta przemysłowe
n
n
n
o
o
o
Poznań,
Konin – kopalnia węgla brunatnego,
Kalisz
Dobra infrastruktura drogowa,
Kanał Goplański,
Piła
n
n
4/6/2008
Miejsce urodzenia Stanisława Staszica,
Muzeum biograficzne Stanisława Staszica,
Makroregion Wielkopolski
6
Region Wielkopolski
o
Piła c.d.
n
n
o
Kościół św. Antoniego z rzeźbą Chrystusa na krzyżu
(berlińskiego artysty), jedną z największych w Europie,
Ośrodek przemysłowy,
Złotów
n
n
n
n
n
4/6/2008
Położony nad jeziorami,
Kościół św. Stanisława Kostki
Kościół Wniebowzięcia NMP (barokowe wyposażenie),
Muzeum Ziemi Złotowskiej (budynek szachulcowy z
XVIII w.),
Sanktuarium Maryjne na Górze Klasztornej,
Makroregion Wielkopolski
7
Region Wielkopolski
o
Poznań
n
n
n
n
n
n
n
n
n
4/6/2008
Centrum krajoznawcze, kulturalne i naukowe,
Międzynarodowe Targi Poznańskie,
Port rzeczny i lotniczy,
Pałac arcybiskupi z XVIII w.,
Gotycka Psałteria,
Renesansowy ratusz z końca XIII w.,
Muzeum Instrumentów Muzycznych,
Muzeum archeologiczne,
Zabytkowe kamienice mieszczańskie z XVII w.,
Makroregion Wielkopolski
8
Region Wielkopolski
n
Katedra (Bazylika archikatedralna Świętych
Apostołów Piotra i Pawła),
o
o
o
o
n
4/6/2008
jedna z najstarszych w Polsce,
pierwotnie przedromańska (zachowane fragmenty
udostępnione do zwiedzania),
Mauzoleum pierwszych władców Polski,
W nawach i kaplicy cenne zabytki i pamiątki
historyczne,
Wczesnobarokowy kościół św. Józefa,
Makroregion Wielkopolski
9
Region Wielkopolski
n
n
n
n
n
n
n
4/6/2008
Gotycki kościół NMP z XV w. (Ostrów Tumski),
Romański kościół św. Jana Jerozolimskiego,
Kościół św. Wojciecha na Wzgórzu św. Wojciecha
(podziemna nekropolia tzw. „Poznańska Skałka),
Wyspa Ostrów Tumski – wyspa między Wartą a
Cybinką, w X w. powstał tu gród piastowski,
prawdopodobnie miejsce chrztu Mieszka I,
Ogród botaniczny,
Palmiarnia,
Zamek Cesarski w Poznaniu,
Makroregion Wielkopolski
10
Region Wielkopolski
o
Ostrów Lednicki
n
n
n
n
n
n
n
n
n
4/6/2008
Wyspa na J. Lednickim,
Główny ośrodek państwa Polan – Mieszka I i Bolesława
Chrobrego,
Rezerwat archeologiczny,
Ruiny palatium Mieszka I,
Skansen pierwszych Piastów,
Muzeum Pierwszych Piastów,
Wielkopolski Park Etnograficzny,
Coroczne obrzędy „Nocy Kupały”
Na Trasie Piastowskiej,
Makroregion Wielkopolski
11
Region Wielkopolski
o
Gniezno
n
n
n
n
n
n
n
4/6/2008
Pogórkowaty teren, nad trzema jeziorami,
Miasto ponad 1200 letnie,
Dawny gród pierwszych Polan i stolica państwa
gnieźnieńskiego,
Gotycki Kościół św. Jana Chrzciciela,
Kościół św. Michała Archanioła z neobarokową wieżą,
Kościół św. Wawrzyńca,
Gotycko-barokowy kościół pod wezwaniem
Wniebowzięcia NMP i św. Antoniego z cudownym
obrazem Matki Bożej Pocieszenia – Pani Gniezna,
Makroregion Wielkopolski
12
Region Wielkopolski
n
Katedra Gnieźnieńska (Bazylika archikatedralna
Wniebowzięcia NMP i św. Wojciecha)
o
o
o
najwyższej klasy zabytek (gotycki),
Spiżowe, brązowe Drzwi Gnieźnieńskie z XII w. (sceny z życia
św. Wojciecha),
Trzemeszno
n
n
n
4/6/2008
Początki w X-XI w.,
Kościół późnobarokowy z romańskimi pozostałościami i
bogatym skarbcem J,
Budynek gimnazjum z XVIII w.,
Makroregion Wielkopolski
13
Region Wielkopolski
o
Kórnik
n
Zamek w Kórniku
o
o
o
o
o
Początkowo średniowieczny,
Przebudowany na barokowy przez Teofilię z Działdyńskich,
Biblioteka Kórnicka z ponad 200 tys. Woluminów,
Placówka PAN – arbotreum,
Szamotuły
n
n
n
4/6/2008
Kościół gotycki,
Zamek Górków z XV w.,
Baszta Halszki
Makroregion Wielkopolski
14
Region Wielkopolski
o
o
Szreniawa – wieś z Muzeum Narodowym
Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego,
Giecz
n Ważny ośrodek w czasach pierwszych Piastów,
n Rezerwat archeologiczny
o
o
o
n
4/6/2008
Otoczony wałami były gród,
Fundamenty romańskiego palatium książęcego z XIw.
Dawne piece hutnicze do wytopu żelaza – dymarki,
Miejsce badań archeologicznych,
Makroregion Wielkopolski
15
Region Wielkopolski
o
Licheń k. Konina
n
n
o
Ośrodek turystyki pielgrzymkowej,
Bazylika (na 16 tys. Osób) i centrum pątnicze, największy
w Polsce dzwon (Maryja Bogurodzica),
Rogalin
n
n
n
4/6/2008
Rokokowo-klasycystyczny pałac z muzeum wnętrz
Park Francuski z XVIII w.,
Park krajobrazowy w stylu angielskim z „Dąbrową
Rogalińską”,
Makroregion Wielkopolski
16
Region Wielkopolski
o
o
o
Turew – Barokowy pałac Chłapowskich,
Rydzyn – pałac Sułkowskich,
Gostyń
n
o
o
Barokowy, monumentalny klasztor Filipinów na tzw.
Świętej Górze wzorowany na kościele Santa Maria della
Sulete w Wenecji,
Rawicz – zabudowa z XVIII w.,
„Kamień św. Jadwigi” – głaz narzutowy z okolic
Głuchowa,
4/6/2008
Makroregion Wielkopolski
17
Region Wielkopolski
o
Gołuchów
n
o
Kalisz
n
n
o
Cenne zbiory muzealne – szczególnie w muzeum w
zamku w stylu renesansu francuskiego,
Odkrywki archeologiczne,
Rezerwat archeologiczny,
Jarocin
n
n
n
n
4/6/2008
Letnie festiwale muzyki rockowej,
Pałac z stylu gotyku angielskiego,
Pozostałości zamku „Skarbczyk”
Ruiny kościoła z początku XVI w.,
Makroregion Wielkopolski
18
Region Wielkopolski
o
o
Ostrów Wielkopolski,
Antonin
n
n
o
Drewniany pałac myśliwski z XIX w.,
Koncerty „Jesieni Chopnowskiej”,
Ląd nad Wartą
n
n
n
n
4/6/2008
Zespół klasztorny pocysterski,
Barokowy kościół NMP i kościół św. Mikołaja
(polichromie),
Gotycko-barokowy klasztor z wirydarzem, krużgankami i
freskami,
Wczesnosłowiańskie grodzisko,
Makroregion Wielkopolski
19
Region Wielkopolski
o
o
Kępno – stara osada z zachowanymi fragmentami
grodziska, wałem i rowem,
Turek
n
n
n
n
o
Centrum górnictwa i energetyki,
Muzeum Rzemiosła Tkackiego,
Zbór ewangelicki
Neogotycki kościół parafialny z polichromią i witrażami,
Ostrzeszów
n
n
n
4/6/2008
Dawne osiedle targowe,
Obóz jeniecki „Stalag” podczas II WŚ,
Ruiny gotyckiego zamku Kazimierza Wielkiego,
Makroregion Wielkopolski
20
Region Wielkopolski
o
Konin
n
n
4/6/2008
Gotycki zamek nad Jeziorem Gosławskim z Muzeum
Okręgowym,
Najstarszy w Polsce znak drogowy – słup piaskowca z
XII w.,
Makroregion Wielkopolski
21
Makroregion Wielkopolski
o
Obejmuje 2 regiony (województwa)
północnej Polski:
n
n
4/6/2008
Wielkopolski
Lubuski
Makroregion Wielkopolski
22
Region Lubuski
o
o
o
o
o
Zachodnia granica z Niemcami,
Teren licznych moren czołowych, pagórków,
Liczne jeziora i rzeki,
Zalesienie 40%,
2 parki Narodowe
n
n
o
PN Ujście Warty (najmłodszy w Polsce – 2001 r.) z
rezerwatem „Słońsk” (bogactwo ornitologiczne, objęty
Międzynarodową Konwencją Ramsar);
Drawieński PN,
Teren bogaty w relikty kultury i sztuki ludowej
(drewniane budownictwo wiejskie),
4/6/2008
Makroregion Wielkopolski
23
Region Lubuski
o
Potężne fortyfikacje niemieckie z II WŚ
n
n
n
o
o
o
Międzyrzecki Rejon Umocnień,
30 wielopiętrowych bunkrów,
Podziemne korytaże – 30 km,
Park Mużakowski w Łęknicy – obiekt nadgraniczny
od 2004 r. na LŚDKiN UNESCO,
Kostrzyn – pozostałości fortyfikacji dawnej
twierdzy z XVI w.,
Gorzów Wielkopolski
n
4/6/2008
Ośrodek przemysłowy, port rzeczny, węzeł
komunikacyjny,
Makroregion Wielkopolski
24
Region Lubuski
n
n
n
n
n
n
n
n
4/6/2008
Powstaje skansen żeglugi rzecznej,
Fragmenty murów obronnych,
Wczesnogotycka katedra Wniebowstąpienia NMP (XVI),
Neoromański kościół św. Stanisława Kostki z XVIII w.,
Neoromański kościół Świętego Krzyża z pocz. XX w.,
Muzeum „Spichlerz” - zbiory archeologiczne, historyczne
i sztuki współczesnej,
Muzeum Lubuskie z ogrodem dendrologicznym,
Coroczne Międzynarodowe Spotkania Zespołów
Cygańskich „Cygańskie Dni”,
Makroregion Wielkopolski
25
Region Lubuski
o
Dobiegniew
n
n
n
n
o
obóz jeniecki z czasów II WŚ Oflag II,
Muzeum Woldenberczyków,
Gotycki kościół parafialny z XV-XVI w.,
Pozostałości murów obronnych z XIV w.,
Łagrów Lubuski
n
n
n
n
4/6/2008
Miejscowość turystyczna,
Dobre zagospodarowanie,
Korzystny mikroklimat, bogata roślinność, między
jeziorami,
XV-wieczny zamek z 35-metrową wieżą widokową,
Makroregion Wielkopolski
26
Region Lubuski
n
o
Międzyrzecz
n
n
o
o
o
Ośrodek Współpracy Kulturalnej i Turystycznej regionu,
Ruiny zamku piastowskiego (średniowieczna twierdza
obronna z ok. 1350 r. przez Kazimierza Wielkiego),
Pomnik Kultury 1000-lecia Państwa Polskiego,
Słońsk - ruiny dawnego zamku Joannitów,
Świerkocin - Park dzikich zwierząt typu safari,
Strzelce Krajeńskie - dobrze zachowane mury
obronne i Bramy Młyńska i Więzienna,
4/6/2008
Makroregion Wielkopolski
27
Region Lubuski
o
Żary
n
n
n
n
n
4/6/2008
zespół pałacowo-zamkowy (renesansowy Zamek
Dewinów–Bibersteinów i barokowy pałac Promnitzów),
Park geometryczny przy pałacu z Błękitną Bramą z 1708
r.,
Gotycki kościół pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa z
XIV/XV w.,
Fragment murów obronnych,
Ratusz z XIV i XV w., z renesansowym portalem,
Makroregion Wielkopolski
28
Region Lubuski
o
Żagań
n
Zespół poaugustiański (plac Klasztorny)
o
n
n
n
n
n
4/6/2008
kościół parafialny, dawny klasztor i konwikt, spichlerza
klasztornego,
Barokowy zespół pałacowy Lobkowitzów,
Fragmenty murów miejskich,
Domy przy rynku, renesansowe, na zrębach gotyckich i
barokowe,
Kaplica Grobu Chrystusa z 1598 r. - kopia Kaplicy Grobu
Chrystusowego w Jerozolimie,
Muzeum Martyrologii Alianckich Jeńców Wojennych na
terenie byłego obozu jenieckigo,
Makroregion Wielkopolski
29
Region Lubuski
o
Gościkowo - opactwo cystersów tzw. Paradyż z
kościołem w stylu barokowym,
o
o
Ośno Lubuskie - zachowane mury miejskie (1350
m.) z XV w.,
Szprotawa
n
n
n
n
4/6/2008
Fragment średniowiecznych murów obronnych (dawniej z
Bramą Żagańską i Głogowską, szprotawskim zamkiem),
Ratusz z XIII/XIV w.,
Gotycki kościół Wniebowzięcia NMP z XIII w.,
Wały Śląskie,
Makroregion Wielkopolski
30
Region Lubuski
o
Lubniewice
n
n
o
o
Siedlisko – manierystyczny zamek z XVI/XVII w.,
Kargowa
n
n
o
Ośrodek letniskowy nad trzema jeziorami,
Zamek z XVIII w., i z 1909 r. (obecnie hotel),
ratusz z XIII w.,
Zespół pałacowo-parkowy z XIII w.,
Świebodzin
n
n
4/6/2008
Średniowieczna zabudowa,
Fragmenty murów miejskich z XIV-XVI w., trzech baszt
oraz fragmenty pozostałości fosy,
Makroregion Wielkopolski
31
Region Lubuski
n
n
o
Zamek z XVI w. (obecnie sanatorium i zakład
rehabilitacyjny dla dzieci),
Późnogotycki kościół parafialny św. Michała z XV w.,
Sulechów
n
n
n
n
n
4/6/2008
Kościół Podwyższenia Krzyża Świętego z XIII w.,
Fragmenty murów miejskich z XIV w.,
Brama Krośnieńska,
Zbór Kalwiński,
Zamek z XVII w.,
Makroregion Wielkopolski
32
Region Lubuski
o
Zielona Góra
n
n
n
n
o
Ośrodek przemysłowy, kulturalny,
„Dni Zielonej Góry”,
Park Winny i Palmiarnia na Wzgórzu Winnym,
Wieża Głodowa – pozostałość po systemie dawnych
obwarowań miejskich,
Bytom Odrzański
n
n
n
4/6/2008
późnorenesansowy ratusz z XVII w.,
zespół architektoniczny zabytkowej starówki,
gotycki kościół świętego Hieronima,
Makroregion Wielkopolski
33