wszystko naraz.indd - Przegląd Bełchatowski

Komentarze

Transkrypt

wszystko naraz.indd - Przegląd Bełchatowski
Przeg ląd
Bełchatowski
GAZETA
BEZPŁATNA
numer: 15/2010 (41)
z dnia: 13.08.2010r.
DWUTYGODNIK
nakład:
12.000 egzemplarzy
kolejny numer 27. sierpnia
Unijne miliony na autobusy
i przystanki w Bełchatowie
str. 3
Bełchatów, ul. Lipowa 4G (obok ronda) | tel. (44) 633 20 28, kom. 666 093 421
m
a
ocj
Pro
na
Poznali powiat, str. 2
zapomnieli o powodzi
CV
AP
N
K
O
Zderzenie Matiza z TIRem
str. 11
Bełchatów Pl. Wolności 5
str. 12
W numerze krzyżówka z nagrodami! Sprawdź na str 13!
2
wieści z miasta i regionu
wieści z miasta i regionu
Przegląd Bełchatowski n numer 15/2010 (41) n 13.08.2010r
Przegląd Bełchatowski  numer 15/2010 (41)  13.08.2010r
Poznali powiat,
zapomnieli o powodzi
Ponad 7 mln. 700 tys. zł.
m.in. na nowe autobusy MZK
Powiat Bełchatowski odwiedziła prawie trzydziestoosobowa grupa dzieci z
terenów dotkniętych przez
tegoroczną powódź, okolic
Sandomierza i Tarnobrzega. Przez 10 dni wypoczywali na terenie powiatu.
„To świetna widomość zwłaszcza, że pierwotnie nasz projekt,
mimo pozytywnej oceny formalnej i merytorycznej, znalazł się
na liście rezerwowej” – cieszy się
Dariusz Matyśkiewicz, wiceprezydent Bełchatowa. Dziś jest już
pewne: Zarząd Województwa
Łódzkiego przyznał prawie 5 mln.
500 tys. zł dofinansowania na
bełchatowski projekt pod nazwą
„Zakup nowych autobusów do
przewozu osób w lokalnym transporcie zbiorowym wraz z modernizacją infrastruktury obsługi
transportu publicznego i pasażera”. Wkład finansowy wniesie też
Miasto - w efekcie końcowym wyniesie on maksymalnie 900 tys. zł.
- Te kilka dni pobytu poza domem, to dla tych dzieci odskocznia od negatywnych wrażeń jakie
doznały podczas tegorocznej powodzi – mówi Jarosław Brózda,
starosta bełchatowski. - Z kolei
ich rodzice mają czas aby zająć się
wyłącznie usuwaniem jej skutków.
Organizatorem
wypoczynku było Starostwo Powiatowe
w Bełchatowie wspólnie z Regionalnym
Stowarzyszeniem
Społeczno – Kulturalnym oraz
Parafią Farną w Bełchatowie.
Starostwo zapewniło nocleg,
wyżywienie,
przejazdy
autokarem oraz bilety wstępów.
W pierwszy dzień pobytu
dzieci zostały powitane przez
Jarosława Brózdę, starostę bełchatowskiego, który zapoznał
je ze specyfika powiatu oraz
opowiedział o zadaniach staro-
Osiem autobusów kupi
Bełchatów dla Miejskiego Zakładu Komunikacji za pieniądze
pozyskane z Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego
Województwa Łódzkiego.
Autobusy, które dzięki unijnej dotacji kupi Miasto dla MZK
mają spełniać normy czystości
Jarosław Brózda, starosta bełchatowski oraz Tomasz Kijanka, dyrektor Powiatowego
Zarządu Dróg w Bełchatowie, otrzymali w podziękowaniu serce wykonane przez dzieci
stwa. Atrakcją była możliwość
siedzenia w fotelu starosty.
W programie pobytu na terenie powiatu bełchatowskiego
dzieci miały zwiedzanie kopal-
ni, elektrowni, góry Kamieńsk,
ośrodków wypoczynkowych, basenów. Zobaczyły również ciekawe miejsca na terenie powiatu
piotrkowskiego i tomaszowskiego. 
Wkrótce ruszą rowerami
Coraz bliżej końca są prace
przy budowie drugiej powiatowej
ścieżki rowerowej, która przebiegać będzie właśnie wzdłuż drogi
powiatowej od Domiechowic do
Parzna. Koszt budowy ścieżki rowerowej to 1.567.416,40 złotych.
Ścieżka ma zostać zbudowana do
końca sierpnia. Długość ścieżki
wynosić będzie 5.374 metry, szerokość 2 metry, wykonana będzie
z asfaltu. Ścieżka zaczynać się
będzie w Domiechowicach, od
granicy administracyjnej miasta i
biec będzie wzdłuż drogi powiatowej, aż do Parzna. 
90 ROCZNICA „Cudu nad Wisłą”
Dzień Wojska Polskiego
Troszczą się
Program uroczystości:
11.30 – rozpoczęcie I części uroczystości na placu przed Kościołem
Św. Stanisława Biskupa i Męczennika (ul. Czyżewskiego 3)
12.00 – przemarsz uczestników do Kościoła Farny Narodzenia NMP (ul. Kościuszki 2)
12.15 – msza polowa w intencji ojczyzny (Kościół Farny Narodzenia NMP)
16.00 – festyn „Rodzina się bawi” (ogrody Kościoła Farnego NMP):
gry i zabawy, grillowanie i inne atrakcje
Zapraszamy:
Starostwo Powiatowe w Bełchatowie
***
Parafia Narodzenia NMP w Bełchatowie
***
Parafia Św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Bełchatowie
***
Związek Strzelecki „Strzelec”
EURO 4 i muszą mieć wysokoprężne silniki z możliwością
stosowania biopaliw. To bardzo
ważne informacje, bo tego typu
pojazdy są cichsze i bardziej przyjazne środowisku. Oczywiście
auta muszą być też dostosowane
do potrzeb osób niepełnosprawnych, więc powinny być niskopodłogowe z miejscami dla wózków inwalidzkich i dziecięcych.
Dodatkowo dzięki pozyskanym pieniądzom w grę wchodzi
także remont nawierzchni zatok
autobusowych, gdzie położone
mają być specjalne płytki dla osób
niewidomych i niedowidzących.
Odnowione mają być również
chodniki na wysokości przystanków i zatok. Planuje się też zakup
27 wiat przystankowych. Wydział
Inżynierii Miejskiej już wstępnie
wskazał, że do remontu kwalifikowałyby się m.in. przystanki w
rejonie ul. Armii Krajowej, Budryka, Czyżewskiego, Kwiatowej, Lipowej czy Piotrkowskiej.
Podczas nadzwyczajnej sesji,
miejscy radni jednogłośnie przyjęli prezydenckie projekty uchwał,
których wprowadzenie było niezbędne dla sfinalizowania sprawy
i podpisania umowy na dofinansowanie. n
R E K L A M Y
Prezydenta
silnego
o Rakówkę
a nie...
z siłowni
15 sierpnia 2010 r.
(niedziela)
11.15 – zbiórka uczestników przy Pomniku POW (ul. Czyżewskiego 3)
3
Rzeka i wszystkie jej dopływy będą wyczyszczone
Prawie 110 tys. złotych przeznaczyło miasto Bełchatów, w
tym roku na konserwację rowów
oraz rzeki Rakówki ze wszystkimi
jej dopływami. „Wszyscy powinni
brać przykład z Bełchatowa. Miasto już od wielu lat sukcesywnie
inwestuje w utrzymanie porządku
na rzece Rakówce, co jest ewenementem nie tylko w skali regionu,
ale i kraju. Co więcej, z roku na
rok poszerza się zakres prowadzonych prac” – mówi Paweł Włodarski, Prezes Związku Spółek
Wodnych w Piotrkowie Tryb. – „Te
działania na pewno miały wpływ
na to, że Rakówka nie wyrządziła
większych szkód w mieście pod-
czas majowo-czerwcowych powodzi, które nawiedziły cały nasz
kraj”.
Wszystko po to by rzeka wciąż
wyglądała estetycznie a przede
wszystkim, by była bezpieczna.
„W ramach konserwacji Rakówki,
na odcinku ponad 16 km (rzeka
oraz dopływy A, B, C i D), zostanie wykoszona trawa przy rzece,
wykonane zostanie także hakowanie i odmulanie dna, udrożnione będą przepusty, a na jednym
z odcinków odbudowany rów” –
mówi Alina Walaszko z Wydziału
Inżynierii Miejskiej.
Prace zakończą się w październiku. n
4
wieści z miasta i regionu
wieści z miasta i regionu
Przegląd Bełchatowski  numer 15/2010 (41)  13.08.2010r.
OGŁOSZENIE
o przystąpieniu do sporządzenia zmiany części miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta
Bełchatowa, obszaru ograniczonego: ulicami: Staszica, 1 Maja,
Kwiatową, pasem zabudowy po południowej stronie Placu Wolności, ulicą Czyżewskiego i Wiosenną oraz rzeką Rakówką
Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz.717, z 2004 r. Nr 6, poz.41
i Nr 141, poz.1492, z 2005r. Nr 113, poz.954 i Nr 130, poz.1087, z 2006 r. Nr 45, poz.
319 i Nr 225, poz.1635, z 2007 r. Nr127, poz.880 oraz z 2008 r. Nr 123, poz.803,
Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237 i Nr 220, poz.1413) zawiadamiam o podjęciu
przez Radę Miejską w Bełchatowie uchwały Nr LIV/411/10 z dnia 17 czerwca 2010
r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Bełchatowa, obszaru ograniczonego: ulicami: Staszica, 1 Maja, Kwiatową, pasem zabudowy po południowej stronie
Placu Wolności, ulicą Czyżewskiego i Wiosenną oraz rzeką Rakówką, zatwierdzonego uchwałą nr XLVI/425/06 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 27 kwietnia 2006r.
Blisko 300 nowych
miejsc parkingowych
powstanie
na bełchatowskich
osiedlach do końca października.
Przegląd Bełchatowski n numer 15/2010 (41) n 13.08.2010r
Setki nowych miejsc Nie uczniowie a…
parkingowych
Wnioski należy składać na piśmie na adres Urzędu Miasta Bełchatowa,
ul.Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów, w terminie do dnia 6 września 2010r.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy,
przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.
Prezydent Miasta Bełchatowa
Marek Chrzanowski
OGŁOSZENIE
PREZYDENTA MIASTA BEŁCHATOWA
Na podstawie art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) zawiadamiam
o przystąpieniu do sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko w ramach
przeprowadzania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do zmiany części
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Bełchatowa, obszaru ograniczonego: ulicami: Staszica, 1 Maja, Kwiatową, pasem zabudowy
po południowej stronie Placu Wolności, ulicą Czyżewskiego i Wiosenną oraz rzeką Rakówką, zatwierdzonego uchwałą nr XLVI/425/06 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 27 kwietnia 2006r. - na podstawie uchwały Nr LIV/411/10 Rady Miejskiej
w Bełchatowie z dnia 17 czerwca 2010 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania
przedmiotowej zmiany planu.
Informuje się o możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy w Biurze Planowania Przestrzennego w Bełchatowie ul. Kościuszki 1B. Zainteresowani
mogą zgłaszać uwagi i wnioski do w/w projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w terminie do 6 września 2010r.
Zgodnie z art. 40 w/w ustawy uwagi i wnioski mogą być wnoszone :
1. w formie pisemnej na adres: Urząd Miasta w Bełchatowie , 97-400 Bełchatów,
ul Kościuszki 1,
2. za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich
podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. nr 130, poz. 1450 z późn. zm.) na adres e- mail: [email protected]
op.pl
Wniosek lub uwaga powinny zawierać nazwisko, imię, adres wnioskodawcy
oraz przedmiot uwagi lub wniosku. Przedłożone uwagi i wnioski podlegają rozpatrzeniu przez Prezydenta Miasta Bełchatowa.
Uwagi lub wnioski złożone po 6 września 2010r. pozostawia się bez rozpatrzenia.
Prezydent Miasta Bełchatowa
Marek Chrzanowski
ekipy remontowe królują w szkołach
Grube miliony wydaje miasto na termomodernizację
żłobka, szkół i przedszkoli. Do tego kilkaset tysięcy
przeznaczono na wakacyjne remonty.
Remonty elewacji, wymiana
okien czy podłóg, remonty wewnętrznych instalacji – to tylko
przykładowe roboty wykonywane w bełchatowskich placówkach
oświatowych w wakacje.
„Chcemy przede wszystkim
poprawić komfort przebywania
w szkołach i przedszkolach, ale
też doprowadzić do zmniejszenia
zużycia energii cieplnej w sezonie
grzewczym” – uzasadnia decyzję o
termomodernizacji miejskich placówek Marek Chrzanowski, prezydent Bełchatowa.
Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionej zmiany planu miejscowego.
o przystąpieniu do sporządzenia prognozy oddziaływania na
środowisko w ramach przeprowadzania strategicznej oceny
oddziaływania na środowisko zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Bełchatowa, obszaru ograniczonego: ulicami: Staszica, 1 Maja,
Kwiatową, pasem zabudowy po południowej stronie Placu
Wolności, ulicą Czyżewskiego i Wiosenną oraz rzeką Rakówką
Mieszkańcy osiedla Okrzei,
Słonecznego, Binków, Budowlanych i Wolność mają powody do
radości. To właśnie na tych osiedlach, w miejscach, gdzie często
kierowcy parkowali „na dziko”,
powstaje w sumie prawie 300
nowych miejsc parkingowych.
Przedsięwzięcie jest efektem porozumienia władz miasta z Bełchatowską Spółdzielnią Miesz-
5
kaniową. Miasto daje materiały
budowlane, a spółdzielnia robociznę. „Miasto co roku inwestuje
w budowę parkingów. Niestety,
miejsc parkingowych na bełchatowskich osiedlach ciągle potrzeba więcej. To dlatego często podejmujemy się budowy kolejnych
wspólnie ze spółdzielniami mieszkaniowymi” – podkreśla wiceprezydent Dariusz Matyśkiewicz.
Nowe miejsca parkingowe powstają też na os. Żołnierzy POW
przy zbiegu ulic Północnej i Grota
Roweckiego oraz za blokiem nr
15. Będzie tu w sumie aż 55 miejsc
parkingowych, w tym 30 nowych.
Dodatkowo cały teren będzie odwodniony, uporządkowany i okrawężnikowany. 
Pomóżmy mieszkańcom Bogatyni
Samorząd Bełchatowa, wsłuchując się w
głos poszkodowanych w powodzi mieszkańców Bogatyni, apeluje o pomoc dla
nich. Ze względu na utrudnienia logistyczne i komunikacyjne, najbardziej pożądaną
formą wsparcia jest pomoc finansowa. Dlatego prosimy wszystkich ludzi dobrej woli
o dokonywanie wpłat na oficjalne konto
Urzędu Miasta i Gminy Bogatynia:
Urząd Miasta i Gminy w Bogatyni
ul. Daszyńskiego 1
59-920 Bogatynia
55 8392 0004 3900 2059 2000 0010
Z dopiskiem: POMOC DLA BOGATYNI
Wsparcia powodzianom udzielili już pracownicy Urzędu Miasta Bełchatowa. W
magistracie przeprowadzona została zbiórka na ten cel. Podobne akcje są przeprowadzane także w spółkach komunalnych. 
fot. bogatynia.pl
Coś dla maluchów…
Zaczęło się od termomodernizacji budynku żłobka „Jaś i
Małgosia”. Tu już w połowie 2009
roku rozpoczęły się intensywne
prace. I nie chodziło tylko o zmianę zewnętrznego wyglądu tego
miejsca, bo prócz prac, które
widzi gołym okiem każdy przechodzień, również wewnętrzne
instalacje doczekały się remontu.
Dzięki temu, dziś żłobek miejski
ma nie tylko nowe okna i odnowioną elewację, ale i wyremontowaną instalację CO oraz insta-
ce nr 4 i 5 wymieniono po ok. 150
okien i po średnio 120 grzejników.
Koszt robót w podstawówkach nr
3, 4 i 5 oraz w gimnazjum nr 4 to
ponad 4 mln. zł. „W sporej mierze
udało nam się odciążyć budżet
miasta z tego wydatku. Wszystko
dzięki pozytywnej dla Bełchatowa
decyzji Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o umorzeniu części
pożyczki na modernizację oczyszczalni ścieków z przeznaczeniem
właśnie na termomodernizację
szkół. Kwota, jaką pozyskało miasto dzięki umorzeniu pożyczki to
ponad 3 mln. zł.” – informuje z
radością wiceprezydent Dariusz
Matyśkiewicz.
lację ciepłej wody. A wszystko za
prawie 900 tys. zł.
Dużo więcej, bo prawie 2 mln.
zł. kosztuje termomodernizacja
trzech samorządowych przedszkoli. W „Jedynce”, „Czwórce” i „Szóstce” wymieniano okna, ocieplano
ściany zewnętrzne, remontowano
całe instalacje centralnego ogrzewania. Remontu doczekały się też
dachy tych obiektów. Miasto tak
uzgadniało z wykonawcami harmonogramy robót, by były one
jak najmniej uciążliwe dla przedszkolaków. To dlatego roboty wewnątrz budynków prowadzone są
właśnie w wakacje.
… i starszych uczniów
Pionierem było Publiczne
Gimnazjum nr 3. Na mniejszą
skalę Szkoła Podstawowa nr 8, nr
9 i nr 13 oraz Publiczne Gimnazjum nr 5. Teraz Szkoła Podstawowa nr 3, nr 4 i nr 5 oraz Publiczne Gimnazjum nr 4 – to placówki,
których uczniowie i ich rodzice
oraz sami nauczyciele mają powody do radości. W szkołach albo
już się zakończyły albo są na finiszu roboty związane właśnie z termomodernizacją. Wymiana okien
(za wyjątkiem SP nr 3, gdzie okna
wymieniono wcześniej) i drzwi
zewnętrznych, docieplenie ścian
zewnętrznych, montaż przygrzejnikowych zaworów termostatycznych, wymiana grzejników żeliwnych na grzejniki stalowe, a rur na
stalowe instalacyjne. Jak niejednokrotnie podkreślał prezydent,
największy zakres prac realizowany jest na budynku Gimnazjum nr
4. Na zlecenie Miasta wymieniono
tu aż 650 okien, ocieplono blisko
2,5 tys. m2 ścian zewnętrznych,
wymieniono 301 grzejników i na
każdym z nich zamontowano zawór termostatyczny. Koszt robót
na samym tylko Gimnazjum to
wydatek rzędu ponad 1,5 mln. zł.
Dla porównania: w podstawów-
A do tego drobne remonty
Ponad 300 tys. zł przeznaczyło
miasto na drobne remonty wakacyjne w szkołach. Chyba najwięcej
prac wykonano w Szkole Podstawowej nr 3. Tam „liftingu” doczekał się praktycznie cały parter,
gdzie wyremontowano podłogi,
instalację elektryczną i CO oraz
wymieniono drzwi. W pozostałych szkołach wykonane są (lub
były) mniejsze remonty, np. w SP
9 w grę wchodziła przebudowa
dwóch pomieszczeń na świetlice,
w SZSO nr 2 remont podłóg w
korytarzach i pracowni chemicznej, a w budynku PG 1 naprawa
dachu na łączniku do stołówki.
Przedszkola na drobne remonty i
zakupy wydały blisko 70 tys. zł. n
6
wieści z miasta i regionu
sport
Przegląd Bełchatowski n numer 15/2010 (41) n 13.08.2010r.
Przegląd Bełchatowski n numer 15/2010 (41) n 13.08.2010r
Słupia na sprzedaż Dwa konkursy
14 września 2009 roku starosta
bełchatowski działając na podstawie ustawy o gospodarce nieruchomościami złożył powiatowi bełchatowskiemu oświadczenie woli o
cofnięciu darowizny nieruchomości
26 października 2009 roku
Zarząd Powiatu przeniósł własność na rzecz Skarbu Państwa.
Starosta wykonując zadanie z zakresu administracji rządowej wystąpił do Wojewódzkiego Urzędu
Ochrony Zabytków Delegatura
w Piotrkowie Trybunalskim o zaopiniowanie warunków na jakich
planowana jest sprzedaż zespołu dworsko parkowego w Słupi.
Konserwator wydał opinię pozytywną. Następnym krokiem było
wystąpienie do Wojewody Łódzkiego z prośbą o wydanie zgody
na sprzedaż nieruchomości. Wojewoda wyraziła zgodę na sprzedaż.
W październiku tego roku starostwo planuje ogłoszenie przetargu
- Oczywiście sprzedaż dworku
odbywać się będzie na określonych przez nas warunkach – mówi
Jarosław Brózda, starosta bełchatowski. - Przede wszystkim w
przetargu będą mogły wziąć udział
osoby posiadające uzgodniony
z Wojewódzkim Konserwatorem
Zabytków program użytkowy dla
tego zabytku. Ponadto kupujący
będzie miał obowiązek przeprowadzenia prac konserwatorskich przy
zabytku w terminie określonym w
uzgodnionym programie użytkowym oraz będzie zobowiązany do
przestrzegania przepisów ustawy
o ochronie zabytków i opiece nad
zabytkami z tytułu wpisu nieruchomości w rejestrze zabytków .
sprzedaży. W umowie sprzedaży
zastrzeżone będzie prawo do odkupu przedmiotowego zabytku
w okresie 5 lat od daty zawarcia
umowy sprzedaży. Skarb Państwa
reprezentowany przez Starostę
Bełchatowskiego zastrzeże też
sobie w umowie prawo pierwokupu, na wypadek, gdyby kupujący
chciał odsprzedać przedmiotowy
zabytek na rzecz osoby trzeciej.
W razie nie wykonania zaleceń Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków określonych przed
zawarciem umowy sprzedaży- w
programie użytkowym lub wykonania ich bez przestrzegania
wytycznych
konserwatorskich,
względnie nie utrzymania zabytku w należytym stanie- nabywca będzie zobowiązany przenieść
własność nabytej nieruchomości
na rzecz Skarbu Państwa za wynagrodzeniem ustalonym według
analogicznych zasad jak cena
W skład nieruchomości wchodzi Zespół Dworsko – Parkowy
(grunty o powierzchni 2,53 ha wraz
z drzewostanem oraz budynek
dworu). Wyceny nieruchomości
dokonał niezależny rzeczoznawca
majątkowy, ustalając jej wartość
na 600.000 złotych. Według rzeczoznawcy kwota ta odzwierciedla wartość rynkową tego zespołu
dworsko – parkowego, dlatego starostwo przyjmuje ją za właściwą
dla transakcji kupna-sprzedaży. n
dzające, że nie nastąpiło naruszenie przepisów podczas odwołania
Radosława Herudzińskiego – mówi
Jarosław Brózda, starosta bełchatowski.
Wojewoda potwierdziła,
że odwołanie odbyło się zgodnie z
przepisami prawa. - Teraz możemy
ogłosić konkurs na to stanowisko.
Gdyby konkurs się nie rozstrzygnął,
obowiązki dyrektora nadal pełnić
będzie Anna Moreń.
Przyczyną naboru na stanowisko dyrektora ZSP nr 3 jest fakt,
że 31 maja 2010 r. Zarząd Powiatu
w Bełchatowie odwołał dotychczasowego dyrektora, w związku
z wiążącym wnioskiem Łódzkiego
Kuratora Oświaty o odwołanie Radosława Herudzińskiego ze stanowiska ww. jednostki w trakcie roku
szkolnego bez wypowiedzenia. Od
1 czerwca pełnienie obowiązków
dyrektora ZSP 3 Zarząd Powiatu
powierzył Annie Moreń, do czasu
powierzenia stanowiska dyrektora
tej szkoły kandydatowi wyłonionemu podczas konkursu.
Z kolei w II Liceum Ogólnokształcącym przyczyną naboru
jest rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Łódzkiego z 30 października 2009r. które stwierdziło nieważność uchwały Zarządu Powiatu z
31 sierpnia 2009 r. w sprawie powierzenia Joannie Sokół stanowiska dyrektora II LO. W związku
z tym Zarząd Powiatu powierzył
Małgorzacie Nowocień – ówczesnej wicedyrektor szkoły, pełnienie
obowiązków dyrektora II LO. Powierzenie pełnienia obowiązków
dyrektora II LO w Bełchatowie
nastąpiło na czas określony. Konkursy zostały ogłoszone, aby nowo
wybrani dyrektorzy mogli zacząć
pracę z nowym rokiem szkolnym
2010/2011, od 1 września, nie dezorganizując pracy jednostek. n
- Były dyrektor tej szkoły zaskarżył decyzję o odwołaniu go z funkcji, dlatego musieliśmy czekać na
rozstrzygnięcie wojewody potwier-
Ruch jest na pewno dużo bardziej wymagającym rywalem od
zespołu z Bytomia. Świadczy o
tym chociażby fakt, że w poprzednich rozgrywkach uplasował się
w czubie tabeli, ustępując jedynie
zespołom Lecha Poznań oraz Wisły Kraków. Dzięki tak wysokiej
pozycji na zakończenie poprzedniego sezonu chorzowianie doznali
zaszczytu reprezentowani Polski w
europejskich rozgrywkach. Wielu
wróżyło im kompromitację, ale tak
na prawdę spisali się przyzwoicie.
Przebrnęli przez dwie pierwsze
rundy eliminacyjne, odprawiając
z kwitkiem Szachtar Karaganda
oraz Valettę FC. Umiejętności zabrakło w kolejnej rundzie, gdzie
przeciwnikiem była zawsze silna
Austria Wiedeń. Dwie porażki (1:3
i 0:3) pokazały jak daleko jest Ruchowi do średniego klubu z Europy, zresztą nie tylko Ruchowi, ale
jak się okazało i innym polskim
drużynom.
Na inaugurację sezonu Ekstraklasy „Niebiescy” zawitali do
Gdańska, gdzie przyszło im o ligowe punkty powalczyć z tamtejszą
Lechią. Drużyna ze Śląska tylko
bezbramkowo zremisowała, zdobywając jeden punkt, ale bacząc
na przebieg gry z tego jednego zdobytego oczka może się cieszyć, bo
była znacznie słabsza od gospodarzy. Pewnie nie bez wpływu na taką,
a nie inną grę było odejście w ostatnich dniach z klubu najlepszego zawodnika Ruchu – Artura Sobiecha,
który za rekordową sumę miliona
euro zasilił barwy warszawskiej Polonii. Wcześniej klub „Niebieskich”
opuścili też inni ważni gracze - Andrzej Niedzielan i Grzegorz Baran,
który obecnie związał się właśnie
z bełchatowskim zespołem. Przed
sezonem do Chorzowa dołączyło co
prawda kilku nowych zawodników
jak np. Sebastian Olszar, Grzegorz
Bronowicki czy Marcin Malinowski,
ale są to raczej tylko uzupełnienia,
a nie wzmocnienia podstawowej
jedenastki i niewiele, żeby nie powiedzieć, że nic nie wskazuje na to,
żeby Ruch Chorzów w tegorocznych rozgrywkach zajął tak wysokie miejsce i był tak wymagającym
dla wszystkich rywalem jak to miało miejsce w poprzednich dwóch
rundach.
PGE GKS przed sezonem
przeszedł wielkie zmiany kadrowe,
ale pierwszy mecz rozwiał chyba
obawy wszystkich, którzy myśleli,
że po tak licznych roszadach klub
walczący do tej pory o europejskie
puchary (niestety bez oczekiwanego skutku w ostatnich 3 latach)
będzie bronił się przed spadkiem.
Zwycięstwo 2:0 nad Polonią Bytom
pokazało, że bełchatowianie wciąż
są silnym zespołem z aspiracjami i
byle czym się w tym roku nie zadowolą. Oczywiście taka teza będzie
poddana weryfikacji już podczas
najbliższego,
poprzedzającego
mecz z Ruchem, starcia ligowego
w Białymstoku. Wówczas to rywalem będzie zawsze groźna Jagiellonia, ale po pierwszym meczu sezonu 2010/11 można być na prawdę
optymistą – w końcu Gieksa po
pierwszej kolejce jest liderem tabeli.
Zastanawiając się nad tym kto
jest faworytem w starciu bełchatowian z „Niebieskimi” nie sposób
nie przybliżyć statystyki spotkań
bezpośrednich pomiędzy tymi
zespołami. GKS Bełchatów z Ruchem Chorzów po raz pierwszy w
rozgrywkach ligowych spotkał się
w sezonie 1996/97. Ogólnie zespoły
mierzyły się w meczach o punkty
14 razy, a spotkania w I jak i II lidze
często było bardzo ciekawe i emocjonujące. Nieznacznie lepsi w tym
bilansie są gospodarze najbliższego starcia. Biało-zielono-czarni
zwyciężyli w 6 starciach, a chorzowianie w 5, trzykrotnie padał remis. Jeśli chodzi o bilans bramkowy to tutaj jest idealny remis, oba
zespoły strzeliły w konfrontacjach
między sobą po 13 goli. W ostatnim sezonie Ekstraklasy drużyny
podzieliły się zwyciestwami, każdy
wygrał w meczu u siebie.
Mimo wszystko chyba minimalnym faworytem meczu w ramach
3. kolejki jest PGE GKS Bełchatów. Głównie dlatego, że podejmie
rywala na swoim stadionie. Jest to
zawsze sporym atutem, gdy mierzą się zespoły o podobnych potencjałach. Bardzo ważny będzie
również doping kibiców, którzy
nie przepadają za chorzowianami. Można mieć więc pewność, że
miejscowi zgotują piekło zawodnikom Ruchu, co z kolei pomoże
piłkarzom GKS-u w osiągnięciu
dobrego wyniku. Szanse bełchatowian na końcowy sukces byłyby z
pewnością jeszcze większe, gdyby
w podstawowej jedenastce w pełni
sił mógł wybiec Mateusz Cetnarski, który miejmy nadzieję dojdzie
do formy po niedawnej kontuzji. W
ofensywie nie zobaczymy również
Dawida Nowaka, który ostatecznie
Wygrać u siebie
z „Niebieskimi”
foto: gksbelchatow.com
Jolanta
Chełmińska,
Wojewoda Łódzki, wyraziła zgodę na zbycie w
drodze przetargu ustnego
nieograniczonego nieruchomości
zabudowanej
położonej w miejscowości Słupia (gmina Kluki), którą powiat bełchatowski otrzymał w 2003.
Zarząd Powiatu w Bełchatowie ogłosił dwa konkursy na
stanowiska dyrektorów szkół
ponadgimnazjalnych. Starostwo
poszukuje szefów dla II Liceum
Ogólnokształcącego im. Jana
Kochanowskiego oraz Zespołu
Szkół Ponadgimnazjalnych numer 3 im. Ludwika Czyżewskiego w Bełchatowie.
W ramach 3. kolejki piłkarskiej Ekstraklasy, na stadion przy ul. Sportowej w Bełchatowie zawita brązowy
medalista zeszłorocznych rozgrywek, drużyna Ruchu
Chorzów. Będzie to drugie starcie GKSu w tym sezonie z zespołami z Górnego Śląska. Na inauguracje bełchatowianie pokonali 2:0 bytomską Polonię. Czy uda
się ten wynik powtórzyć w meczu z „Niebieskimi”?
7
nie porozumiał się w sprawie przedłużenia kontraktu z działaczami
klubu i na ostatnią rundę w GKSie
został przeniesiony do Młodej Ekstraklasy.
Nie mniej jednak i tak więcej
atutów po swojej stronie na chwile obecną ma drużyna PGE GKS
Bełchatów i to ona powinna się
cieszyć z 3 punktów po tym spotkaniu.
Na takim pojedynku warto
być i oglądać go na żywo z trybun,
przy okazji dopingując swoją drużynę, ale jeśli ktoś nie może stawić
się osobiście to będzie miał możliwość zobaczyć swoich pupili w
akcji za pośrednictwem kanału
Orange Sport, który to 21 sierpnia o godzinie 14:45 przeprowadzi
bezpośrednią transmisję z tego
meczu. n
B.B.
Przypuszczalne składy:
PGE GKS Bełchatów:
Sapela, Fonfara, Lacić, Tanevski, Popek, Wróbel, Baran, Poźniak, Gol, Małkowski, Żewłakow
Ruch Chorzów:
Pilarz, Jakubowski, GrodzickiSadlok, Bronowicki, Grzyb, Malinowski, Pulkowski, Straka, Zając,
Olszar
8
reklama
sport
Przegląd Bełchatowski n numer 15/2010 (41) n 13.08.2010r.
Przegląd Bełchatowski n numer 15/2010 (41) n 13.08.2010r
„Nowy” GKS ma o co grać!
Celem odmienionego GKS
nie będzie walka o utrzymanie. Mamy ambitniejsze
cele - powiedział podczas
śniadania prasowego prezes GKS „Bełchatów” SSA
Jacek Zatorski.
Zdaję sobie sprawę, że na początku sytuacja wyglądała nienajlepiej, szczególnie z relacji medialnych, skąd docierały do opinii
publicznej sygnały o rozpadzie zespołu - rozpoczął Zatorski. Tymczasem w ciągu dwóch miesięcy
udało nam się braki w drużynie
uzupełnić. Zakontraktowaliśmy
siedmiu zawodników o mniej lub
bardziej głośnych nazwiskach. Ci
mniej znani mają z kolei szansę
na budowanie swej marki poprzez
dobrą grę.
Co do trwającego jeszcze
okienka transferowego, to z pewnością jest zauważalne, iż przyjęliśmy inną politykę niż do tej pory.
Mamy najmłodszy sztab szkoleniowy w lidze, wielu młodych
zawodników a wśród nich kilku
wychowanków. Z drugiej strony
wsparliśmy „szatnię” doświadczonymi zawodnikami, którzy
mają scalać zespół i jednocześnie
pomagać tym „nieopierzonym”
wyraź swoją opinię
Ł
A
I
Z
D
U
Ź
E
W
!
!
E
I
Z
D
N
O
WS
Czy według Ciebie GKS po
zmianach kadrowych, w obecnym
sezonie będzie grał o:
talentom w bezbolesnym wejściu
w piłkę na najwyższym poziomie.
Zadaliśmy sobie sporo trudu, by
na Sportową sprowadzić ludzi,
którzy będą pasować technicznie,
motorycznie, ale i mentalnie do
naszej odmienionej drużyny.
Zespół jest po sporej przebudowie i zapewne będzie potrzeba
trochę czasu na to, by się zgrać.
Tym niemniej stawiamy sobie
bardziej ambitne cele niż by się
mogło wydawać. Niektórzy uważają nas za zespół, który będzie
walczył o utrzymanie w Ekstraklasie, ale my chcemy bić się o
coś więcej. Nie stawiamy celów
minimalistycznych, choć zdajemy
sobie sprawę z tego, że ten zespół
został mocno zmieniony. Pracujemy nad tym, aby GKS jeszcze
wzmocnić na 1-2 pozycjach, ale w
trakcie rozmów nie chcę zdradzać
żadnych szczegółów, poza tym,
że mamy na oku zawodników na
pozycję środkowego pomocnika i
napastnika. Chcemy osiągnąć na
koniec sezonu podobne miejsce,
jak w poprzednich sezonach. Taki
cel zostanie postawiony przed zespołem. n
M.A.
Efektowna prezentacja
Do późnego wieczoru trwała
oficjalna prezentacja PGE GKS
Bełchatów na sezon 2010/11. Na
głównym stadionie przy ul. Sportowej 3 swoim kibicom zaprezentowało się 24 zawodników ścisłej
kadry „A”.
W porównaniu do poprzedniego sezonu w Bełchatowie doszło
do niemałej rewolucji: z drużyny
odeszło 12 zawodników i dokładnie tylu, włączając zawodników
promowanych z młodzieżówki
do pierwszej drużyny, wzmocniło
szeregi „Brunatnych”.
W 24-osobowej kadrze „A”
GKS znajduje się m.in.: 6 tegorocznych reprezentantów Polski
różnych kategorii wiekowych, 3
obcokrajowców, 5 wychowanków,
10 zawodników do 23. roku życia
oraz 13 strzelców bramek na boiskach Ekstraklasy.
Początkowo ulewny deszcz
pokrzyżował plany organizatorom i trzeba było zmienić pierwotny plan. Wieczór z „Brunat-
9
a) europejskie puchary
b) środek tabeli
c) utrzymanie w ekstraklasie
wyślij SMS o treści „P
B.#” na
numer 72601, gdzie #
oznacza
Twoją odpowiedź (a,b
lub c).
Pośród uczestników rozlosujemy bilety na mecze
ligowe naszej drużyny.
Wyniki sondy oraz nazwiska zwycięzców zostaną
opublikowane w kolejnym wydaniu
Przeglądu Bełchatowskiego.
Jedna osoba może wysłać dowolną ilość SMSów,
co zwiększa szanse na wygranie biletów.
SMSy przyjmowane są do 23.08.2010r
koszt SMSa 2zł +VAT
fot. gksbelchatow.com
nymi” rozpoczął się meczem
kontrolnym z Polonią Warszawa,
podczas którego zarówno na boisku jak i na trybuanch działo się
wiele ciekawych rzeczy. Pomeczowe oczekiwanie kibiców na piłkarzy umilał zespół Brooklyn Coverband. Wreszcie po efektownym
wybuchu fajerwerków z czeluści
tunelu wybiegli kolejno zawodnicy i trenerzy odmienionego PGE
GKS Bełchatów. Po sesji dla fotoreporterów sympatycy GKS mieli okazję do licznych rozmów ze
swoimi ulubieńcami, wspólnych
zdjęć i zdobycia autografów n
M.A.
300 bramek GKS w Ekstraklasie!
Piękna akcja i precyzyjny strzał
- kibice z pewnością na długo zapamiętają bramkę zdobytą przez
Grzegorza Kuświka.
Jubileuszowa 300. bramka GKS
w Ekstraklasie zdobyta w wygranym
meczu 1. kolejki z Polonią Bytom była
okazją do specjalnej zabawy smsowej
dla kibiców „Brunatnych”. Poznaliśmy
szczęśliwego zwycięzcę konkursu.
Trzy osoby poprawnie wytypowały Grzegorza Kuświka jako strzelca historycznej bramki a spośród nich
wylosowany został pan Mateusz z
Bełchatowa, który okolicznościową koszulkę, podobnie jak napastnik, odbierze przed meczem z Ruchem Chorzów
(21 sierpnia).
Warto dodać, że to nie Grzesiek
był Państwa faworytem. Najwięcej głosów otrzymali: Marcin Żewłakow i Tomasz Wróbel. n
M.A.
10
wieści z komendy
reklama
Przegląd Bełchatowski n numer 15/2010 (41) n 13.08.2010r
Przegląd Bełchatowski n numer 15/2010 (41) n 13.08.2010r.
Zderzenie TIRa z Matizem
27 lipca o 15.35 w Dobrzelowie,
na krajowej ósemce, 54-letni kierowca ciągnika siodłowego marki
Man stracił panowanie nad pojazdem, który zjechał na pas ruchu
dla przeciwnego kierunku i uderzył w matiza kierowanego przez
37-letnią piotrkowiankę. Samochód przekoziołkował i wpadł do
rowu. Kobieta, którą ze zgniecionego samochodu wydobyli strażacy, doznała urazu głowy i przebywa w bełchatowskim szpitalu.
Unikając zderzenia z tirem do
rowu zjechał także kierowca
jadącego za matizem lanosa.
Żadna z trzech podróżujących
nim osób nie odniosła obrażeń.
Policjanci zabezpieczyli ślady kryminalistyczne na miejscy zdarzenia i ustalają jego przyczynę. n
Podwójny dramat w Ruścu
Policjanci wyjaśniają okoliczności usiłowania zabójstwa 36-latka z Ruśca i prawdopodobnie samobójczego
zamachu na życie podejrzanego o ten czyn byłego męża
obecnej partnerki ofiary.
28 lipca, około 3.10 w Ruścu, na
posesję zamieszkałą przez 36-letnią kobietę wszedł jej 36-letni były
mąż i pustakiem zaczął demolować zaparkowanego na podwórku
volkswagena. Hałas obudził domowników – 36-latkę i jej obecnego
partnera. Na wezwania do zaprzestania wandalizmu, agresor zostawił samochód i wybijając szyby w
drzwiach balkonowych dążył do
wtargnięcia do wewnątrz. Kiedy
Współpraca dla bezpieczeństwa
57 interwencji, 228 osób wylegitymowanych oraz 47 skontrolowanych pojazdów. Zatrzymano
2 osoby poszukiwane do odbycia
kary i jedną osobę z narkotykami. Złapano także osobę, która
próbowała uszkodzić plac zabaw
na Osiedlu Okrzei. Dodatkowo
sporządzono 3 wnioski o ukaranie
do Sądu Rejonowego i nałożono
11 mandatów karnych na kwotę
3.650 zł.
To bilans pierwszego miesiąca
funkcjonowania
patroli
ponadnormatywnych w naszym
mieście. Wszystko to dzięki pieniądzom, które miasto przekazuje na ten cel. Umowę na kwotę
40 tysięcy złotych podpisali pod
koniec czerwca Prezydent Miasta
Bełchatowa Marek Chrzanowski i
Komendant Powiatowy Policji w
Bełchatowie Krzysztof Michalski.
„Nigdy zbyt wiele działań na
rzecz poprawy bezpieczeństwa
Mieszkańców. Są pierwsze efekty działań Policji, najważniejsze
jednak, że służby mundurowe są
widoczne na naszych ulicach, w
parkach. To powoduje nie tylko,
że jest bezpieczniej ale przede
wszystkim zapobiega różnym niepożądanym działaniom” - mówi
prezydent Marek Chrzanowski.
Dobrze się stało, że porozumienie zostało zawarte jeszcze
przed wakacjami.
„Doświadczenie pokazuje, że wakacje to czas, kiedy ilość zagrożeń
jest większa. Kradzieże samochodów, które coraz częściej zdarzają
się popołudniami, wieczorne dewastacje placów zabaw czy boisk,
włamania do mieszkań – w okre-
W czerwcu prezydent Marek Chrzanowski i komendant Krzysztof Michalski podpisali
porozumienie w sprawie dodatkowych patroli policyjnych na ulicach Bełchatowa
sie letnim zdarzają się częściej.
Prewencyjne działanie pieszego
patrolu policyjnego jest nieprzecenione” - mówi komendant
Krzysztof Michalski.
W lipcu na naszych ulicach
pojawiły się aż 33 dwuosobowe
dodatkowe patrole Policji. Do
końca roku będzie ich jeszcze ponad 130.
Funkcjonariusze nie tylko patrolują ścisłe centrum miasta, gdzie
według statystyk policyjnych, do
przestępstw dochodzi najczęściej. Policjantów spotkać można
niemal na wszystkich osiedlach.
Monitorowane są okolice barów i
pubów a także miejsca, w których
szczególnie wieczorami lubi przebywać młodzież. n
był bliski celu, domownicy wybiegli
z budynku i rozbiegli się w kierunku zabudowań sąsiadów. Napastnik
ruszył za uciekającym mężczyzną,
dogonił go i zadał kilka silnych ciosów nożem, poczym zbiegł. Ranny
w ciężkim stanie trafił do bełchatowskiego szpitala, z odmą obu
płuc oraz podejrzeniem przecięcia
rdzenia kręgowego. Policjanci zabezpieczyli ślady na miejscu tragicznego zdarzenia i rozpoczęli poszukiwania za sprawcą. Użyto psa
służbowego, podjęto poszukiwania
na terenie województwa, w miejscach zamieszkania bliskich i znajomych mężczyzny – bezskutecznie.
Około 13.30 mieszkaniec Ruśca
znalazł zwłoki 36-latka powieszone na drzewie w okolicy, w której doszło do nocnego dramatu.
Policjanci rusieccy pod nadzorem
Prokuratora Rejonowego w Bełchatowie badają okoliczności tragedii.
n
11
12
rozrywka
reklama
Przegląd Bełchatowski  numer 15/2010 (41)  13.08.2010r
Przegląd Bełchatowski n numer 15/2010 (41) n 13.08.2010r.
13
!
D
3
y
m
l
fi
odbierz bilety do kina na
Rozwiąż krzyżówkę
Rozwiąż krzyżówkę, a z pól oznaczonych
cyframi ułóż hasło, będące jej rozwiązaniem.
Odpowiedź prześlij SMSem na numer
74996 (koszt 4zł +VAT) w treści wpisując
PB.xxxxxx, gdzie „xxxxx” oznacz hasło
z rozwiązanej krzyżówki.
Pośród poprawnych rozwiązań rozlosujemy
5 podwójnych zaproszeń do kina HELIOS
w Piotrkowie Trybunalskim, obowiązujących
na dowolnie wybrany przez zwycięzcę film
(niekoniecznie w 3D).
Nazwiska zwycięzców zostaną opublikowane
w kolejnej edycji Przeglądu Bełchatowskiego.
Zgłoszenia przyjmowane są
najpóźniej do 23.08.2010r.
Jedna osoba może wysłać dowolną ilość
SMSów, co zwiększa szanse na wygranie biletów.
Zg³aszany do
partii
Symptom,
objaw
Blednie
przy
specu
Burmistrz znad
Sekwany
S dla siarki
"Ani Mru Mru"
Gotuj¹ca
siê woda
Zespó³
ludzi,
za³oga
Imiê
"bestii"
z ringu
Ju¿
Kwiat Biblijny
dawno symbol
ogród
rozbity Holandii
Trzech
na
scenie
8
Bohater
korridy
Naczynie
goryczy
Muhammad …,
bokser
Indiañski duch
15
21
19
16
Wœród
gryzoni
17
20
Jusis z
mikrofonem
Na
dworcu
w
okienku
Dawny
pojazd
konny
W stroju Adama
Auto
Wielkie farmera
drzwi,
Krzewrota szowski
Rolka tapety
Symbol
czerni
4
Karewicz, gra³
Brunnera
Fragment
filmu
W¹¿ okularnik
22
Zgiêta
rurka
7
Coœ na pieni¹dze
Wœród
kart
Góry na
granicy
Europy
Roœlina zielna
13
Nalot
na
miedzi
14
Szwedzka grupa
muzyczna
Ostoja
uchodŸcy
3
Impuls
do dzia³ania
Karma
dla koni
Sp³ywa
wiosn¹
Lek w
postaci
kulek
24
SzerokoϾ
szafki
Wymierzane
biczem
12
G³ówka
zapa³ki
lub
szpilki
Gor¹cy
p³yn
zio³owy
23
But wzorowany
na indiañskim
Szata
dla
wariata
6
1
2
10
3
4
5
6
11
1
7
8
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Wystrojona zabawka
2
5
19 20 21 22 23 24
18
9
14
ogłoszenia drobne
ogłoszenia drobne
Przegląd Bełchatowski n numer 15/2010 (41) n 13.08.2010r.
NIERUCHOMOŚCI
Sprzedam dom o pow. 150m2, 17km od
Bełchatowa.
tel. 663-406-826
Kupię dom w Bełchatowie lub okolicach
(max do 20km)w cenie do 200-240tyś.zł.
Tel. 665 288 636
Sprzedam M-4, 60,66m2 na os. Okrzei.
tel. 600-835-506, 664-957-385
Sprzedam działkę na ogródkach działkowych w Zelowie.
Tel. (44) 633-37-23, 602-281-111
Zamienię mieszkanie własnościowe
30,07mk na większe.Mieszkani to znajduję się w centrum Bełchatowa(Kwiatowa6)
budynek monitorowany,domofon,dwie
windy dostosowany do potrzeb osoby
niepełnosprawnej-bardzo niski czynsz.
Interesuje mnir zamiana tylko na parter.
tel:501-584-149 lub 501-750-526
Sprzedam dom wolnostojący(220 m2) z
budynkiem gospodarczym i garażem,
wraz z działką (924 m2)w Kamieńsku.
Tel. (44) 6816 134
Sprzedam bardzo ladny domek po kapitalnym remoncie o pow. 100m2 z lat 70 , z
kuchnia letnia , ciekawymi, murowanymi
budynkami gospodarczymi i murowana
stodola. Domek usytuowany na dzialce
3500m2 ( na podworku piekna lipa ) w cichej , pieknej, zielonej okolicy w odleglosci
okolo 20 km od Belchatowa. Cena 185000 zl.
Tel: 728 742 426
Sprzedam działkę budowlaną 1500 metrów - Rasy.
tel. 792-445-054
Sprzedam dzialke budowlana z warunkami zabudowy o obszarze 3000m2 (wym.
50x60 ) polozonej przy drodze wojewodzkiej w sasiedztwie istniejacych juz
domow jednorodzinnych i nowych dzialek
.( dwie dzialki zostaly juz sprzedane).
Dzialka polozona w odleglosci 19 km od
Belchatowa
Cena 28000 PLN - do negocjacji
Tel: 728 742 426
Sprzedam dzialke budowlana o obszarze
3000m2 w okolicach Belchatowa .
Cena 25000 zl
Tel. 728 742 426
Sprzedam dwie działki budowlane w
miejscowości Grębociny. Dojazd droga
asfaltowa, energia elektryczna na jednej z
działek dom mieszkalny do remontu.
Tel. 509-235-604
Sprzedam działki 14ar i 68ar lub większe.
tel. 509-805-827
Sprzedam las sosnowy, 60-letni, pow. 64ar.
tel. 509-805-827
Sprzedam działkę budowlaną w Łękińsku
gmina Kleszczów, pow. 13ar.
tel. 508-553-768
Sprzedam działkę budowlano-siedliskową, pow. 0,46ha w Woli Rożnatowskiej.
tel. 505-090-981
Sprzedam działkę w miejscowości Wola
Krzysztoporska o pow. 1070m2(107ar).
Cena do uzgodnienia.
tel. 512-115-412
Sprzedam działkę budowlaną w kształcie
kwadratu, o obszarze 0,30ha w okolicach
Szczercowa z warunkami zabudowy.
Woda , prąd przy działce. Cena 28tys.
PLN
tel. 511-367-129
Sprzedam działkę budowlaną w Postękalicach gm. Bełchatów (4200m)
tel. 510-438-740
Sprzedam działkę z możliwością
przekształcenia na budowlaną o
pow. 30 arów lub więciej położona
w Woli Kaszewickiej gmina Kluki.
Miejsce spokojne, zaciszne. Cena
13zł/m2 - do negocjacji.
tel. 501-409-969, (44) 635-21-63
Sprzedam działki 14,68ar, rolne z możliwością przekształcenia na budowlane,
gmina Kluki-Osina.
tel. 509-805-827
Sprzedam dom mieszkalny 80m2, budynek gospodarczy z kuchnią letnią, siła,
woda z sieci, 2ha ziemi, ogród.Miejscowość Kiełczygłów koło Rząśni-Pajęczna.
tel. 694-371-939
Sprzedam działkę budowlana w Wadlewie
o pow. 32 00m2.Działka położona przy
trasie Piotrków-Łask, 18km od Bełchatowa. Prąd i woda przy działce. Cena do
uzgodnienia.
tel. (44) 632-57-91
Sprzedam dom 100m2, 3 pokoje+kuchnia+łazienka, plac 500m2 w centrum
Gorzkowic.
tel. 510-215-580
Sprzedam dom 100m2+działkę ok. 90ar
wraz z budynkiem gospodarczym miejscowość Borki 16, 8 km od B-towa. Pilnie.
tel. 609-861-995
Sprzedam dom mieszkalny 90m2, okna
plastikowe wraz z budynkami gospodarczymi(wszytkie budynki murowane),
woda doprowadzona z wodociągu przy
ulicy. 3,17ha ziemi, w tym 1,17ha łąki i
sad. Posiadłość znajduje się przy drodze
asfaltowej. Miejscowość Delfina-koło
Siemkowic-Pajęczna.
tel. 508-628-669
Przegląd Bełchatowski n numer 15/2010 (41) n 13.08.2010r
Młoda, 30-letnia dziewczyna, wykształcenie średnie.Szuka pracy-oprócz akwizycji
i towarzyskich.
tel. 500-509-488
Solidna, 20 lat doświadczenia, księgowa
szuka pracy na 1/2 etatu, KH, KPiR, Vat,
Zus, kadry.
tel. 512-393-627
Sprzedam mieszkanie 59m2 w Bełchatowie.
tel. 510-212-073, 505-075-912
Sprzedam mieszkanie M-3, 49,29m2, p.
II, ul. Fabryczna, Bełchatów. Cena do
uzgodnienia.
tel. 606-739-013, 506-152-630
Sprzedam mieszkanie o pow. 64m2 ( 4 pokoje) w bloku na IIIp., os. Przytorze. Stan
techniczny dobry(stolarka okienna PCV,
szafy Stanleya, nowa zabudowa kuchni).
Mieszkanie posiada księgi wieczyste.
Możliwośc kupienia garażu blisko bloku.
tel. 603-599-066, 662-406-476
Sprzedam mieszkanie 3-pokojowe o
pow. 60,66m2, po remoncie, na os. Okrzei
w bloku XI- piętrowym z możliwością
dokupienia garażu zlokalizowanego przy
stadionie Gks-u, księgi wieczyste założone.Termin opuszczenia lokalu grudzień
2010r. Cena do uzgodnienia.
tel. 504-184-560
Sprzedam lub zamienię na mniejsze
mieszkanie 65m2+antresola w B-towie na
os. Przytorze
tel. 504-184-421
Zamienie mieszkanie komunalne 44m2
na większe. Spłacę zadłużenie lub dom
-odstępne.
tel. 516-384-796
Zamienię mieszkanie niewłasnościowe
43m2(dawny hotel Wisła) w B-towie na
większe. Spłacę zadłużenie.
tel. 509-188-321
Zamienię mieszkanie 44m2(niewłasnościowe) na większe, spłace zadłużenie lub
dom. Odstępne- Bełchatów.
tel. 502-261-403
Zamienię mieszkanie komunalne (43m2)
w „Felku” na mieszkanie w bloku, splacę
ewentualne zadłużenie.
tel. 727-594-639
Zamienię mieszkanie własnościowe,
centrum Częstochowy, przestronne, nowe
budownictwo, system zamknietego osiedla, stan bdb, na dom w ok.Bełchatowa,
lokal użytkowy lub ziemię.
tel. 514-770-608
Poszukuję miejsca na dzierżawę pod
przyczepę gastronomiczną
tel. 500-158-409
Poszukuję mieszkania do wynajęcia (1-2
pokojowego) na terenie Bełchatowa.
tel. 667-551-664
Posiadam pokój do wynajęcia na os.
Olsztyńskim
tel. 506-363-821
Wynajmę tanio pokój na os. Binkowie.
tel. 792-719-002
Wynajmę pokój na os. Olsztyńskim dla
2 osób.
tel. 512-115-383
Wynajmę lub sprzedam garaż przy ul.
Mokrej.
tel. 512-115-383
Wynajmę lokal na działalność gospodarczą
tel. 796-861-863
Mercedes klasa C, kombi, poj.
2,2 CDI, 150kM, rok prod. 2006,
skóra, klimatyzacja, pełne wyposażenie, przebieg 27 tys. km.
tel. 513-766-034
Zatrudnię w niepełnym wymiarze czasowym stolarza lub cieślę.
tel. 510-572-361
Opel Astra hatchback 1,4, benz+gaz, rok
1998, auto-alarm, centralny zamek, kanapa dzielona. Cena do uzgodnienia
tel. (44) 633-37-23, 602-28-11-11
Podejmę się pracy jako kierowca kat. B, C
lub stolarz-meblarz.
tel. (44) 632-81-89, 794-292-743
Fundacja „Teresa” poszukuje lokalu na
siedzibę.
tel. 664-935-647
MOTORYZACJA
Siano. Tanio.
tel. 664-497-915
Stemple budowlane, skórowane 280cm
długości. Cena 2zł/szt.Cegła ceramiczna
Leier 25x25x37(4 palety)
tel. 513-652-663
Byliny wodne skalne i na rabaty. Drzewa i
krzewy ozdobne.
tel. (44) 723-897-855
Dywan 3x4. Stan bdb. Niska cena.
tel. 603-715-786
Podejmę sie pracy jako kierowca kat. B
lub stolarz-meblarz.
tel. (44) 632-81-89
Skórzany komplet motocyklowy-spodnie+kurtka.
tel. 516-947-410
Kupię Fiata 125p lata 70-80.
Kontakt:515945130
Kobieta podejmię się pracy chałupniczej.
tel. (44) 648-21-48
Prasowlanicę przemysłową.
tel. 603-935-750
Renault Modus 1.5 DCI, rok prod. 2006,
przebieg 92 tys. km, abs, el. szyby, el.
lusterka, klimatyzacja, centralny zamek,
6x air bag, radio/cd, wspomaganie kierownicy, immobiliser, komputer, tempomat,
kierownica wielofunkcyjna.
tel. 515-124-688
Kobieta pracowita pilnie podejmię się
pracy w administracji lub jakiejkolwiek
innej(prócz towarzyskich).
tel. 509-482-474
Sprzedam złote pierścionki. Tanio!!!
W tym, m.in. z certyfikowanymi brylantami.
Tel. 501-619-146
Poszukuję pracy chałupniczej oprócz
szycia.
tel. 503-088-855
Urządzenie wielofunkcyjne HP F380 z
uszkodzoną kasetą drukującą.Cena:70zł
Tel. 665 288 636
Podejmę się pracy jako kierowca kat. B,
C, E lub stolarz, meblarz.
tel. 794-292-743
sprzedam przyczepkę samochodowa
221x121x40,1350zł,
tel. 606112076
Poszukuję pracy jako przedstawiciel
handlowy lub ochroniarz.
tel. 794-292-743
Sprzedam sofe rozkładaną w bardzo dobrym stanie, kolor oliwkowo-zielony.
Kontakt i wiecej informacji pod numerem: 501-928-786
Skup samochodów
do złomowania. Odbiór lawetą.
tel. 667-551-729
Pilnie. Mitsubishi Space Runer 1.8, rok
produkcji 1991, hak, benzyna +gaz. 1500zł
tel. 517-566-519
Ciągnik Zetor T-25, rok prod. 1957.
Opryskiwacz ciągnikowy szt. 2
tel. 695-990-677
Koła 4 szt., alufelgi 195/50 R15 firma
Semperit.
tel. 662-061-155
Kołpaki do Fabii 2 sztuki, z 2004r., stan bdb.
tel. 502-411-591
Koła do mercedesa 4 szt.
Koła do Bmw aluminium 4 szt. 5x120
Części do Forda Focusa. Tanio.
Tel. 505-708-151
PRACA
Zatrudnię na stałę w Kleszczowie operatora ładowarki.
Tel. 602-628-163
Firma Weksel zatrudni kontrolerów biletów. Atrakcyjne wynagrodzenie,
nienormowany czas pracy. Tel 633-61-33
Wtorek 10-18
Czwartek 8-16
Doświadczona, uczciwa, dyspozycyjnazaopiekuje się dzieckiem.
Tel. kom. 514166703 lub
dom. Tel. (44)6337120.
Zatrudnię szwaczki.
tel. 786-634-672
Kupię dom w B-towie.
tel. 500-551-151
Komputer stacjonarny z monitorem LG 17.
Pamięć 512MB. Procesor AMD Athlor xp
2.0. Drukarka i klawiatura gratis. Cena 250zł
tel. 696-566-232
Piec olejowy 2-funkcyjny niemieckiej
formy Shell, poj. 2000l.
tel. (44) 633-87-74
Wynajmę dwa lokale biurowo-handlowe
po 22m2(każdy) z możliwością połączenia
w jeden. Centrum Szczercowa.
tel. (44) 631-81-47
Podnajmę stanowisko na studio paznokcia lub na kosmetykę w centrum
Bełchatowa.
Tel. 660-971-695
Dwa kwiaty doniczkowe: Zamiculcas wys.
1m, Juka szerokolistna wys. 1m.
Widok antyk na płótnie maowany.
tel. (44) 633-11-01, 664-165-764
Przyjmę pracownika na tynki maszynowe
oraz na wykończenia.
tel. 880-832-014
Skoda Felicia kombi,1999r,1.3MPI,kolor
granatowy,z kratką,hak,centralny
zamek z kluczyka,alarm,użytkowane
przez kobietę,stan techniczny bdb.
Cena:5tys.zł
Tel. 665 288 636
Kobieta dyspozycyjna podejmie prace na
terenie Bełchatowa i okolic. Posiadam
prawo jazdy kat. B, książeczkę sanepid.
(prócz akwizycji i szycia).
tel. 692-781-804
Poszukuję lokalu na usługi kosmetyczne.
Tel. 500-551-151
Apteka Centrum Farmaceutyczne
zatrudni magistra farmacji.
[email protected]
tel. 607-93-01-02
Nissan Micra 1000cm3, rok prod. 1997,
Cena 4650zł.
Tel. 664-010-619
Wynajmę małżeństwu ( bez nałogów)
mieszkanie M-4 na os. Dolnośląskim
(umeblowane, parter)
tel. 666-023-242
Wynajmę lokal baru piwnego 60m2 z
ogródkiem 100m2 os. Okrzei, przy ul.
Dąbrowskiego 22, B-tów w pobliżu hali
sportowej i szkoły.
tel. (44) 632-26-50
Poszukuję opiekunki do dziecka. Preferowane osoby z os. Dolnośląsiego.
tel. 887-742-164
i oparcia granatowe. Cena za szt. 50zł
tel. (44) 635-32-54
Podejme sie malowania mieszkań oraz
drobnych remontów w godz. popołudniowych oraz wieczornych.
tel. 517-455-711
Emeryt podejmie się pilnowania obiektów tj.: parkingi, domostwa, firmy.
tel. 664-165-764
Poszukuję pracy jako spawacz.
tel. 506-961-480
18-letnia dziewczyna poszukuje
pracy na okres wakacji. Oprócz
towarzyskich.
tel. 518-422-244
Zatrudnię cukiernika.
tel. 516-045-235
Podejmę się pracy przy komuniach,
weselach, chrzcinach i i innych imprezach
okolicznościowych.
tel. 607-167-047
Fiat Punto Kabrio rok prod. 1997 z gazem, szyby elektryczne, zamek centralny,
kolor niebieski metalik.
Tel. 664-010-619
Podejmę się sprzątania domów, mieszkań(również po remoncie), mycia okien.
tel. 607-167-047
Matiz 0.8, rok prod. 1999, kolor miedziany,
przebieg 110tys. km.Stan db.
tel. 880-310-912
Podejmę się sprzątania mieszkań, biur,
domów oraz mycia okien.
tel. 513-465-640
Tavria Lux, rok prod. 1996, przebieg 63
tys. Cena 600zł.
tel. 603-341-940
Emeryt podejmie się pilnowania obiektów tj. parkingi, domostwa, firmy.
tel. 664-165-764
SPRZEDAM
Pralkę Blomerg, stan dobry.
tel. 501-431-623
Pościel wełnianą -Merynos(2 poduszki,
kołdra, materac)
tel. 607-568-196
Suczkę cocker spaniela-złotą, 9-tyg. Po
podstawowych szczepieniach.
tel. 604-299-168
1.Słoma żytnia w kostkach,gm.Zelów,cena:20zł za 100kg.
2.Jałówka zacielona 7 miesięcy. Gmina
Zelów. Cena:2.700zł.
Tel. 505 38 68 28
Meble ogrodowe stoły, ławki, krzesła,
altany, sztachety ozdobne, jadalne do
ogrodu,jak i na taras. Standardowa
długośc stołu 160cm. Meble sa solidnie
wykonane z drewna świerkowego.
tel. 667-305-079
Yorki 8-tyg. Zaszczepione i odrobaczone.
Tel. 795-253-955
Yorka suczkę, 3 lata ( z powodu pilnego
wyjazdu)
tel. 795-253-955
Camping Niewiadów, garażowany.
Tel. 512-727-171, (44) 633-35-63
Poduszkę przeciwodleżynową(wypełniona żelem-nowa)
Łóżko piętrowe.
Tel. 504-968-296
Grzejniki żeliwne: 60, 12, 12, 6, 6 żeberek.
Cena żeberka 5zł.
tel. (44) 633-37-23, 602-281-111
Lustro, rama drewniana 113x68cm.
Cena 100zł.
tel. (44) 635-32-54
Dwa fotele obrotowe, popielate siedzisko
Stemple budowlane.
tel. 607-087-212
Jałówkę cielną, 6-miesięcy.
Przetrząsarko-grabiarkę do siana,
pasowa.
tel. 500-294-550
Tapczan jednoosobowy-nowy. Wymiary
90x200cm.
tel. 603-935-750
Pianino „Rosler” dąb, model 103-1Rig z
1984r. Nie używane. Stan bdb.
Nitownica”Standard line-topex”fi 4.0-4.7.
Nowa.
Domofon formy Laskomex
Yamaha-profesjonalny Keyboard. Nieużywane.
Tapczan-stan dobry
Kabina natryskowa-Sanplast(do brodzika 70x70-80x80). Nowa.
tel. (44) 633-79-36 po 20.00, 695-211-075
Krzesło obrotowe, kolor ciemno niebieski, stan bdb.
tel. 794-321-726
Nowe garnki Zeptera.Okazyjna cena! 16
elementów.Pilnie!
tel. 795-253-955
Zestaw kina domowego Panasonic, stan
bdb.
tel. 887-448-190
Koła 2 sztuki ‚’13 do Golfa II. Stan db.
B-tów.
tel. 504-501-841
Wózek dziecięcy. Nowy z likwidacji
sklepu.
tel. 510-438-740
Komplet sztućców w kasetce(72 elementy)
tel. 607-568-196
Fotelik do karmienia nowy z likwidacji
sklepu.
tel. 510-438-740
Lady, regały, półki sklepowe z likwidacji
sklepu.
tel. 510-438-740
Stoły wysypowe np. do sklepu z odzieżą
używaną. Wymiary (133x86x22)cm, całkowita wysokośc 92cm. Sztuk 6.
tel. 512-115-412
Szambo stalowe, walcowe, poj. 4m3, o
wymiarach 122-376cm.
tel. 502-411-591
Regały, półki, lady sklepowe. Rok
używanie.Tanio!
Dwie kasy fiskalne Posnet Neo-rok
używane.Tanio!
Motorek na akumulator dla dzieci
do 30kg. Nowy z likwidacji sklepu.
Manekiny z likwidacji sklepu. Zupełnie nowe.
tel. 510-438-740
Zestaw czyścików ekologicznych do
czyszczenia w domu i samochodzie, bez
używania środków chemicznych firmy
Raypath.Tanio!
tel. 501-351-073
Blacha trapezowa obusronnie malowana
28 arkuszy-6m długość, 0,8m szerokość.
Cena do negocjacji.
Stabilizator stawu kolanowego (Tutor)
firmy Gibaud. Rozmiar 3/4. Długość 60cm
na rzepy. Używany 2 tygodnie. Cena 100zł
tel. (44) 633-79-36 po godz. 20:00
Domowy magiel elektryczny.
Zestaw do masażu wodnego.
tel. 668-343-022
Nowy skuter w atrakcyjnej cenie. Model
Sprint II, kolor niebiesko-srebrny, 2osobowy.
tel. 609-97-20-30, 785-478-829
Rower górski mało używany. Koła 26’’,
hamulce tarczowe amortyzowane tył i
przód, kolor srebrny.
tel. 609-972-030, 785-478-829
Dwa kwiaty doniczkowe Zamiculcas wys.
1m, Juka szerokolistna wys. 1m
Widok antyk malowany na płótnie.
tel. 668-140-870, (44) 633-11-01
Wózek dziecięcy firmy Tako, kolor seledynowo-czarny, stan bdb.Cena 350zł.
tel. 502-085-497
Wózek firmy Bebecar Active(gondola,
spacerówka, fotelik).
Teczka męska skórzana z alarmem(paralizator).
Drzwi 0,70 cm białe
Zabawki(chodzik Fischer Preiss, stolik
edukacyjny Chicco,
tel. (44) 632-18-93, 513-199-775
Silnik do łodzi firmy Wietierok
E, 8KM. Prawie nowy(ok. 8h na
wodzie). Stan idealny. Kompletny
wąż z gruszką. Zbiornik paliwa 10l.
Dodatkowo części zamienne+instrukcja. Cena 950zł
tel. 601-696-042
Wyposażenie studia masażu.
tel. 510-566-495
Garaże -blaszaki
Szlifierka płaszczyznowa
Karnistry
Gazy techniczne (komplet)
Frezarka do drewna (kraizega)
Wałek do heblarki (krizega) w jednym
Skórzane fartuchy spawalnicze+rączki
spawalnicze(właz żeliwny)
Metalowe kręcone schody-imadła
Wiertła do metalu( fi 20) w górę
Frezy
Łańcuch z hakiem 10m (10ton)
Futryny metalowe
Regały warsztatowe
Projektor filmowy
Prasa ręczna
Kompesator (fi 148), długość 300
Wielokrążek
Wałki metalowe różne fi
Imadła 150
Brodzik
Właz żeliwny
Wanna 150
Rączki sawalnicze
Płyta traserska ze stołem
Przeżynarka do stali stolowa
Piła ramowa do stali
Nożyce ręczne do prętów fi12
Silnik elektryczny z rotorem.
Silnik elektryczny 3.5kw.
tel. 603-97-88-87, Bełchatów
Regały stalowe magazynowe.
tel. 510-572-361
USŁUGI
Zawiozę do ślubu BMW serii3, E-46.
Kolor szary metalik.
Atrakcyjna cena!
Wolne terminy:lipiec-sierpieńwrzesień.
tel. 880-098-881
Tynkowanie agregatem.
Tanio.Szybko.Solidnie.
10zł/m2.Tynki elewacyjne, akrylowe
(baranek)-w wielu kolorach.
e-mail: [email protected]
tel. 508-230-404
15
Studentka IV roku architektury
wnętrz wykona projekty obiektów
prywatnych, publicznych i etc.
Oferuję również porady projektowe
oraz projekty koncepcyjne. Paula
Selerowicz,
e-mail: [email protected]
com, www.paula.selerowicz.fotea.pl
tel. 602-151-801
Profesjonalne środki czystości.
Chemia Przemysłowa. Dambis.
E-mail: [email protected],
tel. (44) 633 67 36
kom. 665 373 016
TOWARZYSKIE
Wdowa 52l niezależna finansowopozna
miłego Pana, wdowca do 57l, bez nałogu
alkoholoweg, nastawionego na stały
związek. Zmotoryzowanego w celach turystycznych. Nie odpowiadam na sms-y.
Tel. 603-721-930
Wdowa 62 lata z mieszkaniem M-2 pozna
Pana -bez nałogów, z samochodem, do lat
68.Nieodpowiadam na sms-y. Szukam stałego zwiazku nie przelotnej znajomości.
tel. 795-253-955
Wdowa 74 lata, 158/68, M4 średnie pozna
pana opiekuńczego, lubiącego gotować.
Zmienię miejsce zamieszkania do 100 km
od Bełchatowa
tel. (44)632-16-13, 509-425-266
KUPIĘ
Kupię używane meble: stół, krzesła.
tel. (44) 632-81-89
Kupię drewno okrągłe
tel. 510-572-361
Kupię bryłki bursztynu różnej wielkości
tel. 798-857-283
ODDAM
Internet iPlus HUAWE169HSDPA 7,2
,3GB do przesłania, z abonamentem
75zł,do laptopa i komputera stacjonarnego.Dodatkowo Pendrive. Koszt tylko
zmiany właściciela.
Tel: 665 288 636
Balustrady, bramy, ogrodzenia
kute.Tanio! Solidnie! Fachowo!
Terminowo!
tel. 693-552-378
Złota rączka-proste prace remontowo-budowlane
+montaż,
+naprawa mebli
+malowanie
+itp.,
++Atrakcyje ceny!!!
tel. 793-980-500
Solidnie usługi
remontowo-budowlane.
Tanio.
tel. 794-292-743
strony www
tAnIo
tel: 790-404-599
UWAGA!! Zmiana zasad przyjmowania ogłoszeń drobnych!
Informujemy, że od dnia 10.08.2010 r. ogłoszenia drobne przyjmowane będą jedynie za pośrednictwem SMSów lub poprzez złożenie zamówienia osobiście
w siedzibie redakcji przy ul. Wojska Polskiego 23n (od pn.do pt. w godz 10:00-14:00).
Nie jest już możliwe nadawanie ogłoszeń drogą telefoniczną, e-mail, czy za pośrednictwem poczty tradycyjnej.
Ogłoszenia prosimy nadsyłać SMSem na numer 73601, w treści wpisując „PB. treść ogłoszenia. Telefon kontaktowy”
Przykład: PB.sprzedam forda ka 2001r. stan bdb el. szyby, 2x poduszka, 4000PLN. tel. 123-456-789
Koszt wiadomości SMS wynosi 3zł +VAT
Opłata dotyczy każdego wysłanego SMSa.
Ogłoszenie ukaże się raz, w najbliższym wydaniu Przeglądu Bełchatowskiego.
SMSy na dany numer przyjmowane są do godziny 15:00 we wtorek poprzedzający wydanie gazety.
Ogłoszenia wysyłane droga SMSową pod numer 73601 dotyczą tylko osób fizycznych.
Treści ogłoszeń zawierających jakiekolwiek oferty dotyczące usług, bądź towarów podlegają wyższej opłacie (19zł +VAT).
Zasada zamieszczania ogłoszeń pozostaje w tym przypadku taka sama jak opisana powyżej, z tą różnicą, że SMSy
prosimy wówczas nadsyłać na numer 91983.
Redakcja nie przyjmuje do publikacji ogłoszeń zawierających treści: promujących środki odurzające (np. „dopalacze”),
erotyczne, propagujące faszyzm i rasizm, dotyczące wszelkich usług związanych z wróżbiarstwem, astrologią, magią,
okultyzmem oraz ofert cudownych uzdrowicieli, bioenergoterapeutów, filipińskich znachorów itp.
Pełny regulamin znajduje się na stronie www.przegladbelchatowski.pl/ogloszenia.
W razie jakichkolwiek pytań dotyczących nowego sposobu nadawania ogłoszeń prosimy kontaktować się
telefonicznie pod numerem 790-40-45-99, od pn. do pt. w godzinach od 10:00 do 16:00.
Ogłoszenia nadane przed 10.08.2010r. zostaną opublikowane zgodnie z zamówieniem.
Bełchatów, ul. Kolejowa 4
Wydawca: Agencja Prasowo-Reklamowa „Activ Media” || Dane kontaktowe: ul. Wojska Polskiego 23n, 97-400 Bełchatów | tel: 0-791-012-334 | e-mail: [email protected]
Przegląd Bełchatowski redaguje zespół w składzie: Rafał Kurek (redaktor naczelny), Katarzyna Fijałkowska-Kurek, Bartosz Badysiak, Renata Dąbrowska
Druk: Agora S.A., ul. Daniszewska 27, Warszawa
Redakcja i wydawnictwo nie ponoszą odpowiedzialności za treść zamieszczonych reklam, ogłoszeń i informacji pochodzących od osób i instytucji zewnętrznych.

Podobne dokumenty

wszystko naraz 7_05_2010.indd

wszystko naraz 7_05_2010.indd złotych, z czego starostwo pozyskało 2.385.566 złotych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego

Bardziej szczegółowo

wszystko naraz 2011 16 str.indd

wszystko naraz 2011 16 str.indd W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne, jeżeli wpłacą wadium w określonej wysokości i w wyznaczonym terminie. Osoba fizyczna winna przybyć na przetarg z dowodem tożsamości i dowod...

Bardziej szczegółowo

g Prze ląd

g Prze   ląd nach drogi chodniki i drogi rowerowe. Koszt tego etapu wynosi blisko 7 mln. zł. „Ruch już odbywa się po nowym rondzie – póki co tymczasowo, bo inwestycja ma zakończyć się w listopadzie i wtedy zaró...

Bardziej szczegółowo