Wydrukowano w dniu 2017-02-16 10:40 Kobieta w biznesie Projekt

Transkrypt

Wydrukowano w dniu 2017-02-16 10:40 Kobieta w biznesie Projekt
Kobieta w biznesie
Projekt pilotażowy dla kobiet zakładających swój biznes oraz kierowniczek w firmach sektora MSP.
Okres realizacji: 15.10.2005 - 14.10.2007r.
Partnerzy:
Pomorska Izba Rzemieślnicza MSP
HWK Wurzburg Niemcy
HWK Service Niemcy
Izba Rzemieślnicza w Caen Francja
Izba Rzemieślnicza w Rydze Łotwa
Emmerce EEIG Szwecja
Celem głównym projektu jest promowanie i poszerzanie zakresu innowacyjności w procesie kształcenia
zawodowego oraz rozwój konkurencyjności i kształtowanie przedsiębiorczości, poprzez promocję i wdrażanie
nowych usług zwiększających szanse kobiet na rynku pracy, przygotowujących je do przejmowania firm
rodzinnych, podnoszących ich kwalifikacje zawodowe oraz pobudzających ich aktywność zawodową do
zakładania firm.
Projekt był skierowany do następujących grup odbiorców:
•Żon lub córek przedsiębiorców, które muszą przejąć firmę - sektor MSP,
•Kobiet pragnących być aktywnymi zawodowo poprzez założenie własnej firmy,
•Przedsiębiorców sektora MSP pragnących pełnić rolę indywidualnych opiekunów?doradców kobiet
przejmujących firmę lub ją zakładających.
Wydrukowano w dniu 2017-03-04 00:12

Podobne dokumenty