pobierz najnowszy numer Starogardzkiego

Komentarze

Transkrypt

pobierz najnowszy numer Starogardzkiego
ISSN 1897-9947
STAROGARD GDAŃSKI
B E Z P Ł AT N Y B I U L E T Y N I N F O R M A C Y J N Y U R Z Ę D U M I A S TA S TA R O G A R D G D A Ń S K I | 2 0 ( 1 6 7 ) | l u t y 2 0 1 5
Pracują nad Budżetem Obywatelskim
Szanowni Państwo.
W poniedziałek (9 lutego)
w Urzędzie Miasta odbyło się
spotkanie informacyjne dla
mieszkańców miasta dotyczące budżetu obywatelskiego.
W trakcie spotkania przedstawiono główne założenia budżetu oraz
procedurę zgłaszania zadań - od
etapu zdobywania informacji, po-
przez wskazówki jak dobrze wypełnić wniosek aż po głosowanie
i samą realizację pomysłów w roku
2015.
Przygotowania
do Kongresu
We wtorek (10 lutego) w Bibliotece Diecezjalnej w Pelplinie, obradowano nad
zbliżającym się V Kongresem
Kociewskim.
Przygotowania do Kongresu trwają już od roku. W dyskusji nad jego
organizacją brali udział samorządowcy, regionaliści, działacze
kultury, przedstawiciele instytucji
i organizacji pozarządowych. Przypomnijmy, że komitet organizacyjny tworzą przedstawiciele powiatów: starogardzkiego, tczewskiego
i świeckiego.
Zawsze uważałem, że jednym z podstawowych obowiązków
prezydenta miasta Starogard Gdański jest bieżące i rzetelne
informowanie jego mieszkańców o podejmowanych decyzjach
oraz skutkach tych decyzji dla naszej lokalnej społeczności.
Jednym z narzędzi, które pragnę wykorzystać do osiągnięcia tego celu jest wydawnictwo „Starogardzki Ratusz”, które
w zmienionej szacie graficznej trafiło właśnie w Państwa ręce.
Niezaprzeczalną zaletą tego wydawnictwa jest jego nakład
w liczbie 10.000 egzemplarzy, jak również forma bezpośredniego kolportażu wprost do Państwa domostw. Jestem przekonany, iż spotka się to z zadowoleniem mieszkańców Starogardu, którzy są żywo zainteresowani działalnością nie tylko
władz naszego miasta, ale także wszystkimi jego elementami
życia społeczno – gospodarczego, które mają wpływ na jego
rozwój. Jako prezydent obywatelski kładę ogromny nacisk na
przejrzystość intencji i maksymalną otwartość wobec wszystkich, którzy pragną działać dla dobra Starogardu. Aby osiągnąć ten cel postanowiłem udostępnić łamy „Starogardzkiego
Ratusza” organizacjom pozarządowym, przedstawicielom
kultury, sportu i turystyki, placówkom oświatowym, Radzie
Miasta, środowiskom lokalnych przedsiębiorców, spółkom
miejskim i różnego rodzaju grupom inicjatywnym. Wierzę, że
takie kompleksowe potraktowanie informacji o stanie naszego miasta, jego potencjale i możliwościach rozwojowych da
Państwu wiarygodny obraz aktualnej kondycji Starogardu oraz
realnych perspektyw na przyszłość.
Drodzy Mieszkańcy
Życzenia na 101. urodziny
Prezydent Miasta Janusz
Stankowiak wraz z Naczelnikiem Wydziału Spraw Obywatelskich Beatą Tkaczyk-Kurkowską odwiedzili Panią Jadwigę Mammel, która
w dniu 6 lutego br. obchodziła 101 rocznicę urodzin.
Szacowna Jubilatka odebrała z rąk
Prezydenta okolicznościowy list
gratulacyjny i bukiet kwiatów. Nie
obyło się bez wzruszeń, gorących
życzeń i ciekawych, pełnych ciepła
wspomnień.
Pani Jadwidze życzymy zdrowia,
pogody ducha i samych słonecznych dni przepełnionych miłością
najbliższych.
W bieżącym 2015 roku jako władze miasta zainicjowaliśmy
wiele zmian, które przyniosą efekty w krótszej i dłuższej perspektywie czasowej. Jestem przekonany, że sukces tych działań
zależy także od Państwa. Podstawą akceptacji jakichkolwiek
zmian jest wiedza i zrozumienie ich istoty. Możemy to osiągnąć
wyłącznie dzięki rzetelnej informacji, którą za pośrednictwem
„Starogardzkiego Ratusza” systematycznie i konsekwentnie
będę Państwu przekazywał. Tak rozumiem istotę budowy
społeczeństwa obywatelskiego. Wychodzę z założenia, że nic
nie jest doskonałe, zatem będę ogromnie wdzięczny za wszelkie
uwagi mogące uzupełnić ofertę programową oraz merytoryczną treść naszego wydawnictwa. Wierzę, że szybko zaprzyjaźnicie się Państwo ze „Starogardzkim Ratuszem” i potraktujecie
go jako symboliczną wizytę prezydenta miasta Starogard
Gdański w Waszych domach.
Z poważaniem,
Janusz Stankowiak
Prezydent Miasta Starogard Gdański
2
WYDARZENIA
Jubileusze
małżeńskie
Kulturalne stypendia
W dniu 3 lutego Prezydent Miasta Starogard Gdański przychylił się do propozycji Komisji Kultury i Promocji Miasta i zatwierdził przydział stypendiów
kulturalnych na rok 2015.
W środę (4 lutego) w Urzędzie Miasta odbyły się uroczystości związane
z jubileuszami par małżeńskich. Prezydent Janusz Stankowiak i przewodnicząca Rady Miasta Anna Benert
spotkali się z parami małżeńskimi
świętującymi Jubileusz . Uroczystość
prowadziła kierownik USC Bożena Kamińska.
Prezydent miasta Janusz Stankowiak wraz
z przewodniczącą Rady Miasta Anną Benert
wręczyli medale za długoletnie pożycie małżeńskie nadane przez prezydenta RP Bronisława Komorowskiego. Z okazji 60-lecia
pożycia małżeńskiego medale otrzymali:
Irena i Mieczysław Pałkowscy, Stanisława
i Bernard Boreccy oraz Janina i Kazimierz
Ossowscy.
Prezydent RP Bronisław Komorowski nadał
również medale dla 17 par obchodzących
jubileusz 50-lecie, a odebrali je: Krystyna
i Gerard Bukowscy, Urszula i Władysław Filipowicz, Jadwiga i Zygmunt Gajdzińscy ,
Urszula i Roman Gendzierscy, Anna i Stanisław Gerowscy, Barbara i Antoni Kulikowscy, Agnieszka i Zygmunt Pelowscy, Stefania
i Brunon Worzała, Maria i Jan Raińscy, Urszula i Gerard Sandurscy, Brygida i Józef Sufryd,
Urszula i Franciszek Wardyn, Janina i Jerzy
Wójciccy, Irena Ulatowska, Gizela i Henryk
Momont, Gertruda i Józef Włoch, Maria i Jerzy Głuszak.
95 rocznica powrotu do Macierzy
W czwartek (29 stycznia) przy Pomniku Niepodległości odbyły się doroczne uroczystości z okazji powrotu Starogardu do Macierzy, podczas których
delegacje złożyły wiązanki kwiatów.
z tą chwilą w granice niepodległej Rzeczpospolitej. Pod jej suwerenne odtąd władanie.
Tak ziścił się ów sen o wolności kilku pokoleń, okutych w kajdany niewoli – mówił podczas okolicznościowego wystąpienia Ryszard
Stypendia otrzymali:
1. Jennifer Schroeder - 1.500, zł
2. Filip Bedla - 2.000, zł
3. Leszek Cernuth - 1.000, zł
4. Marek Trojanowskki - 1.000, zł
5. Seweryn Spręga - 1.000, zł
6. Marek Biegalski - 1.500, zł
7. Julia Cyrzan - 1.000, zł
8. Łukasz Sojka - 1.000, zł
9. Michał Dudek - 1.000, zł
10. Jolanta Steppun - 3.000, zł
11. Zofia Sumczyńska - 3.000, zł
12. Paweł Ratajek -1.500, zł
13. Artur Hossa - 1.000, zł
14. Marek Kryczkowski - 1.000, zł
15. Krzysztof Paul - 2.000, zł
16. Maciej Tkaczyk - 1.000, zł
17. Małgorzata Negowska - 1.000, zł
18. Mariusz Mecka - 1.000, zł
19. Ireneusz Ciecholewski - 3.000, zł
20. Radosław Ciecholewski - 3.000, zł
21. Michał Majewski - 3.000, zł
22. Piotr Ossowski - 2.500, zł
23. Danuta Farysej - 1.500, zł
24. Weronika Wróbel- Maciejewska - 1.500, zł
Pierwsze dziecko
Prezydent Miasta Starogardu Gdańskiego Janusz Stankowiak wraz z Naczelnikiem Wydziału Spraw Obywatelskich Beatą Tkaczyk – Kurkowską
odwiedzili pierwszego mieszkańca
naszego miasta urodzonego w nowym 2015 roku.
Szwoch, sekretarz Towarzystwa Miłośników
Ziemi Kociewskiej.
Uroczystości zakończyły się złożeniem wiązanek kwiatów i odśpiewaniem Roty.
Hymnem miasta i hymnem państwowym
rozpoczęto uroczystości z okazji 95 rocznicy
powrotu Starogardu do Macierzy
- Około południa, 29 stycznia 1920 roku, oddział jazdy I Pułku Ułanów Krechowieckich
zbliżył się do rogatek miast, skąd powitany
u wylotu ulicy Pelplińskiej przez proboszcza
Fary ks. Hagerda, w asyście honorowej Banderii Sokoła wjechał dumnie na starogardzki rynek. Wojsko przekroczyło triumfalnie
bramy umajone zielenią i przyozdobione
elementami patriotyczno-religijnymi z hołdowniczym napisem powitalnym. Entuzjazm
ogarnął tłum starogardzian na widok polskich barw narodowych i mundurów z polskim orłem. Radości nie było końca. Wśród
wiwatów i łez wzruszenia odbywało się ceremonialne objęcie Starogardu włączonego
Dzieckiem tym jest maleńka Kinga, która przyszła na świat 1 stycznia w godzinach porannych, a szczęśliwymi rodzicami małej starogardzianki są Państwo Agnieszka i Dariusz Cisoń.
Rodzice są bardzo szczęśliwi i dumni z narodzin
córki, która jest ich drugim dzieckiem. Pani
Agnieszka odebrała z rąk prezydenta upominek dla córki oraz bukiet kwiatów i okolicznościowy list gratulacyjny.
Rodzicom życzymy radości i satysfakcji płynącej z wychowania dziecka, a małej Kindze beztroskiego i zdrowego dzieciństwa.
3
WYDARZENIA
Spotkanie noworoczne
W sali widowiskowej Starogardzkiego
Centrum Kultury odbyło się tradycyjne spotkanie noworoczne, na które
przybyli parlamentarzyści, samorządowcy, dyrektorzy szkół, spółek i instytucji, przedsiębiorcy oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych. Po
raz pierwszy w roli gospodarzy wzięli
udział przewodnicząca Rady Miasta
Anna Benert i prezydent Starogardu
Janusz Stankowiak.
Przedłużyli współpracę
W czwartek (12 lutego) w Urzędzie Miasta podpisano porozumienie pomiędzy prezydentem Starogardu Januszem Stankowiakiem, a Komendantem Powiatowym Policji Mirosławem
Czarneckim, w sprawie współpracy
Straży Miejskiej z Policją.
- Jestem debiutantem w tej roli i zastanawiałem się jak z państwem rozmawiać . Czy
zrobić to w sposób spontaniczny, czy też te
myśli uczesać i zapisać na kartce papieru.
W tym pierwszym wariancie pomyślałem, że
chyba nie macie państwo tyle czasu, aby słu-
ca dotyczy m.in. koordynacji służb na terenie miasta, wymiany informacji, omawiania
zagrożeń występujących na terenie miasta,
współdziałania w prowadzeniu profilaktyki, udziału w spotkaniach z mieszkańcami,
prowadzenia wspólnych patroli w dni targowe i w okresie wakacji letnich oraz pomocy
w szkoleniach strażników.
Prezydent odniósł się również do planów, jakie stawia przed sobą i współpracownikami.
- Mimo, że mamy duże problemy z bezrobociem, infrastrukturą, aktywnością gospodarczą, problemy społeczne. Wierzę, że nasza
szansa na zmianę tych niekorzystnych trendów jest bardzo, bardzo duża. Szansą tą jest
m.in. połączenie potencjałów miasta Starogard Gdański, gminy wiejskiej, jak również
powiatu starogardzkiego na rzecz pokonywania wspólnych problemów. Razem możemy osiągnąć zdecydowanie więcej i lepiej –
stwierdził prezydent.
Jest to kontynuacja porozumienia, które
podpisywano blisko 10 lat temu. Współpra-
Alarmowy sms
dla głuchoniemych
W Komendzie Powiatowej Policji
w Starogardzie Gdańskim uruchomiony został specjalny numer telefonu, za
pośrednictwem którego osoby mające problem z komunikacją werbalną
w razie pilnej potrzeby pomocy lub
w sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia mogą wezwać interwencję policji.
Od 29 stycznia br. w Komendzie Powiatowej
Policji w Starogardzie Gdańskim działa bramka sms, za pośrednictwem której policjanci
mogą przyjmować zgłoszenia od osób mających problemy z komunikacją werbalną.
Została ona stworzona przede wszystkim
z myślą o osobach głuchoniemych, które
w razie konieczności będą mogły zaalarmować policjantów o sytuacji zagrażającej ich
życiu lub zdrowiu oraz podejrzeniu popełnienia przestępstwa lub wykroczenia.
Numer: 511 499 555 jest już aktywny i znajduje się w dyspozycji oficera dyżurnego starogardzkiej komendy.
Należy pamiętać o tym, że przesłana na policję wiadomość musi zawierać imię, nazwisko
oraz adres osoby zgłaszającej, krótki opis zagrożenia, a także adres interwencji. W miarę
możliwości osoba wysyłająca sms-a powinna oczekiwać na przyjazd patrolu i podejść
do funkcjonariuszy realizujących zgłoszenie.
Opłata za sms jest zgodna z cennikiem operatora osoby wysyłającej wiadomość.
Policjanci podkreślają, że za złośliwe, żartobliwe lub bezpodstawne wezwanie interwencji grozi kara aresztu, pozbawienia wolności
lub grzywny do 1500 zł. Dodatkowo, jeżeli
fałszywe zgłoszenie spowodowało wykonanie niepotrzebnej czynności sąd może orzec
również nawiązkę w wysokości 1000 zł.
Z głębokim smutkiem i żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci
Ś.P. Magdaleny Czarnowskiej
wieloletniej pracownicy Urzędu Miasta
Rodzinie i Najbliższym
wyrazy współczucia składa
Prezydent Miasta Starogard Gdański
Janusz Stankowiak
wraz z pracownikami Urzędu Miasta
chać tego, co mam do powiedzenia, a może
też część zdecydowałaby się wyjść po angielsku. Zdecydowałem się więc na jednej
kartce papieru A4 te myśli przełożyć – mówił
prezydent miasta Janusz Stankowiak. - Tradycja spotkań noworocznych na stałe wpisała się w kalendarz wspólnoty samorządowej
naszego miasta, gminy wiejskiej i powiatu
starogardzkiego. To bardzo dobra tradycja,
gdyż daje możliwość spotkania się z ludźmi,
którzy mają na co dzień realny i niebagatelny
wpływ na życie naszej lokalnej społeczności.
Stoimy u progu nie tylko nowego, 2015 roku,
ale także inicjujemy czteroletnią kadencję
samorządów różnych szczebli: miasta, gminy i powiatu. W tym miejscu pragnę bardzo
serdecznie podziękować wszystkim samorządowcom ubiegłej kadencji, którzy swoją
pracą na rzecz społeczności wpisali się nie
tylko na kartach historii miasta.
Sprzęt dla strażaków
We wtorek (20 stycznia) na placu Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Starogardzie Gdańskim
miało miejsce uroczyste przekazanie
starogardzkim strażakom nowego
samochodu specjalnego rozpoznawczo-ratowniczego Fiat Freemont połączone z otwarciem nowej stacji kompresora.
Nowa stacja kompresora, która służy do ładowania butli powietrznych stanowiących
wyposażenie aparatów ochrony dróg oddechowych, znacznie usprawni i poprawi
jakość pracy wszystkich strażaków powiatu
starogardzkiego. Nowe urządzenie Bauer Posejdon zastąpiło wyeksploatowany, prawie
22-letni kompresor, który pozwala jednocześnie ładować 4 butle powietrzne do ciśnienia 300 bar, o mocy 5,5 KW i wydajności 250
l/min. Na wyposażeniu stacji kompresora
znajduje się ponadto urządzenie Labtronic 240 wraz z adapterem do sprawdzania
szczelności masek i ubrań gazoszczelnych.
Zakup nowego urządzenia wraz z osprzętem
był możliwy dzięki wsparciu finansowemu
Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego
Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku oraz
Prezydenta Starogardu Gdańskiego. Wartość
całego zadania to 60.000 zł.
Ponadto Pomorski Komendant Wojewódzki PSP w Gdańsku dofinansował i przekazał
starogardzkim strażakom samochód specjalny rozpoznawczo-ratowniczy Fiat Freemont
o wartości 115.000 zł., którego zakup dofinansował również Starosta Starogardzki. Zakupiony pojazd zastąpił wysłużonego Fiata
Ducato, który został przekazany Ochotniczej
Straży Pożarnej w Osieku.
4
WYDARZENIA
Prezydent wręczył Wierzyczanki
W Kinie Sokół odbyła się doroczna
gala nagród Wierzyczanki 2014. Tradycyjnie już prezydent Starogardu
uhonorował osoby i instytucje działające z sukcesami w dziedzinie kultury,
inicjatyw społecznych i gospodarki.
Narodzono również najlepszych sportowców i trenerów ubiegłego roku.
29 stycznia 1920 roku Błękitna Armia gen.
Józefa Hallera dokonała symbolicznego aktu
inkorporacji Starogardu do Rzeczpospolitej
Polskiej. Dla uczczenia tego przełomowego
wydarzenia w życiu miasta, Rada Miejska
Starogardu Gdańskiego uchwaliła w 2000
roku nagrody za dokonania w kulturze, aktywności społecznej i gospodarce zwane
Wierzyczankami. Nagrodę stanowi statuetka,
grawerton i nagroda finansowa. Pierwsze nagrody przyznano za dokonania w 1999 r.
Podczas tegorocznej Gali, do grona dotychczas 217 nominowanych i 51 laureatów Wierzyczanek, dołączyli kolejni.
W dziedzinie inicjatyw społecznych nominowanymi byli: Danuta Kozikowska, Pomorska
Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim,
Bogusława Karankowska, Młodzieżowa
Rada Miasta Starogard Gdański, Młodzieżowa Rada Powiatu Starogardzkiego, Klub
Sportowy Beniaminek 03, Ks. Grzegorz Weis,
Związek Harcerstwa Polskiego, Hufiec Starogard Gdański. Wierzyczanką uhonorowano
ks. Grzegorza Weisa – proboszcza Parafii p.w.
Miłosierdzia Bożego w Starogardzie Gdańskim, dyrektora Caritas Diecezji Pelplińskiej,
za bogactwo i różnorodność działań na rzecz
mieszkańców Starogardu Gdańskiego, w tym
atrakcyjne kolonie dla kilkuset dzieci, doroczne koncerty w Starogardzie z gwiazdami
polskiej estrady, przedszkole niepubliczne
dla 25 dzieci, Okno Życia, dzięki któremu uratowano w minionym roku małą Anię, prowadzenie stołówki dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, za profesjonalny i z rozmachem zorganizowany po raz
kolejny, ogólnodostępny i integrujący wiele
środowisk Dzień Dziecka w Starogardzie Gd.
- Jest mi niezmiernie miło, że zostaliśmy zauważeni. Na pewno będzie to impuls do kolejnych działań, a jest ich przed nami bardzo wiele do zrobienia. Zdaję sobie sprawę z tego, że
te inicjatywy są możliwe dzięki wielu osobom.
Akurat jestem proboszczem w Parafii Bożego
Miłosierdzia i tam jest bardzo wielu wolontariuszy. Stąd też chciałbym przede wszystkim
im tę nagrodę dedykować, bo ksiądz bez wiernych tak naprawdę nic nie znaczy. Odwrotnie
pewnie i również. Wiem, że z tą nagrodą prezydenta miasta wiążą się jakieś pieniądze,
więc chciałbym je przekazać dla dzieci, które
już w poniedziałek rozpoczną ferie zimowe ks. Grzegorz Weis, proboszcz Parafii Bożego
Miłosierdzia
W dziedzinie gospodarki nominacje przyznano: firmie Gregor Trans Grzegorza Chudzika,
firmie Eurobud Renaty i Romana Chajewskich, Elektrociepłowni Starogard Sp. z o.o.,
Pizzerii Bella Napoli, Restauracji Kuchnia Po-
znańska Janusza Poznańskiego, Przedszkolu
Niepublicznemu „Bajkowy Domek”. Nagrodę
Prezydenta Miasta otrzymał Międzynarodowy Transport Ciężarowo–Osobowy „Gregor
Trans” za dynamiczny rozwój firmy w latach
1991–2014.
- Oto przykład na to, że można stworzyć firmę
mając niewielki kapitał, że można ją rozwinąć
i rozbudować, i że do tego wszystkiego można
otrzymać taką prestiżową nagrodę, z której
bardzo się cieszę. Korzystając z okazji dziękuję panu prezydentowi i dziękuję wszystkim
tym, którzy przyczynili się do mojej nominacji.
Dziękuję Starogardzkiemu Klubowi Biznesu,
a przede wszystkim moim współpracownikom, gdyż bez nich nie byłoby mnie w tym
miejscu i nie byłoby tej nagrody, za którą jeszcze raz bardzo dziękuję - Grzegorz Chudzik,
właściciel firmy Gregor Trans.
lifikowany na 48. Wrocławskie Spotkania
Teatrów Jednego Aktora. Niewątpliwie jest
to największy sukces starogardzkiego teatru.
- Mam przekonanie, że brakuje nam czasami
pewnej odwagi społecznej, aby nominować
wszystko co piękne, bo myślę, że jest dużo więcej wydarzeń kulturalnych, które zasługują na
takie wyróżnienia - Ireneusz Ciecholewski.
W kulturze wśród nominowanych znaleźli
się: Stowarzyszenie Inicjatyw Kulturalnych
All Art, Krzysztof Gornowicz, Krzysztof Paul,
Rajmund Pałkowski, Elwira Pączek i Ireneusz
Ciecholewski, Marcin Rabka, Anna Sakowicz,
Zofia Sumczyńska, Ryszard Szwoch. Wierzyczankę otrzymali: Elwira Pączek i Ireneusz
Ciecholewski za spektakularny sukces monodramu „Rozmowa Ihora z Bogiem” i zdobyte laury na prestiżowych ogólnopolskich
konkursach w 2014 r. Wykonawczyni i reżyser
monodramu „Rozmowa Ihora z Bogiem” Stanisława Srokowskiego przygotowanego dzięki wieloletniej współpracy w Kuźni Brackiej.
Spektakl przeszedł kilkustopniowe eliminacje, zakwalifikował się do Finału 10. Ogólnopolskiego Konkursu Teatrów Jednego Aktora
„Sam na scenie” w Słupsku 2014 r., którego
został laureatem i w nagrodę został zakwa-
Honorową Wierzyczankę otrzymało Radio
Głos.
- Nie możemy się nadziwić, że to już 20 lat. Zazwyczaj mówi się, że media to czwarta władza
. Sądzę, że tą wspaniałą nagrodę pana prezydenta odczytujemy, jako zrozumienie tego, co
staramy się czynić jako też radio lokalne. Czyli,
że to nie czwarta władza, ale służba. Za to, że
możemy być tak często gośćmi w tak miłym,
pięknym i bogatym pod każdym względem
środowisku , jakie mieści się w królewskim
mieście Starogard Gdański, bardzo dziękujemy chcąc dalej służyć – ks. Prałat Ireneusz
Smagliński, dyrektor Radia Głos.
- Razem z Kuźnią Bracką jeździmy na różne
konkursy, dzięki czemu zdobywamu dużo
doświadczenia. Chciałabym również podziękować przyjaciołom z Kuźni Brackiej, którzy
są tutaj na sali za to, że możemy się rozwijać.
Dziękuję przede wszystkim moim rodzicom,
bez których nic takiego by się nie zdarzyło..
Dziękuję też panu Ciecholewskiemu, z którym
miałam możliwość współpracować, a to jest
czysta przyjemność - Elwira Pączek.
Dodajmy, że galę poprowadził Sławomir Siezieniewski, a o artystyczny wydźwięk wieczoru zadbali artyści gdańskiego Teatru Otwartego.
BUDŻET OBYWATELSKI
5
Janusz Stankowiak
Prezydent Miasta Starogard Gdański
Zróbmy to razem
- Budżet Obywatelski to nowa jakość
i ogromna szansa dla całego miasta. Macie Państwo szansę zmienić
i poprawić miejsce, w którym żyjecie. Proponując Budżet Obywatelski
chcę, aby starogardzianie mieli realny wpływ na rozwój miasta. Zróbmy
to razem. W Budżecie Obywatelskim
liczy się pomysł. Kto może wiedzieć
lepiej, czego brakuje w mieście jak
nie jego mieszkańcy? Gorąco zachęcam Państwa do udziału w przygotowywaniu starogardzkiego Budżetu Obywatelskiego.
Starogardzki
Budżet
Obywatelski
Budżet Obywatelski należy rozumieć
jako formę konsultacji społecznych
w sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu Gminy Miejskiej
Starogard Gdański na dany rok kalendarzowy na wskazane przez mieszkańców propozycje zadań o zasięgu
lokalnym i młodzieżowym.
W ramach Budżetu Obywatelskiego mogą być
proponowane projekty wynikające z zadań
własnych gminy, zlokalizowane na nieruchomościach gminy, które będą możliwe do
realizacji w trakcie roku budżetowego 2015.
Miasto zostało podzielone na 4 rejony. Każdemu z czterech rejonów miasta przypisano taką
samą kwotę. Koszt zgłoszonego projektu infrastrukturalnego nie może przekraczać kwoty 1 00.000,00 PLN, a projektu społecznego
nie może przekraczać kwoty 25.000,00 PLN.
W przypadku projektów młodzieżowych łączna kwota opiewać może na kwotę 100.000,00
PLN. Do realizacji mogą zostać przeznaczone
te projekty, które uzyskały największą liczbę
głosów w głosowaniu powszechnym, aż do
wyczerpania puli środków finansowych w danym rejonie przeznaczonych na Budżet Obywatelski. W ramach Budżetu Obywatelskiego
mogą być zgłaszane projekty o charakterze:
- lokalnym, które dotyczą realizacji potrzeb
mieszkańców jednego z czterech rejonów
miasta i są zlokalizowane wyłącznie w danym
rejonie;
- młodzieżowym tj. zadania służące młodzieży
całego miasta, co oznacza, że dotyczą one realizacji potrzeb młodych mieszkańców więcej
niż jednego rejonu miasta, wykazują ponadlokalne znaczenie i korzyści społeczne.
Środki finansowe zabezpieczone w budżecie
miasta przewidziane na realizację Budżetu
Obywatelskiego Gminy Miejskiej Starogard
Gdański dla projektów lokalnych oraz młodzieżowych na 2015 r. wynoszą: 900 tys. zł na
projekty lokalne i 100 tys. zł na projekty młodzieżowe.
6
OŚWIATA
Nocny maraton
czytelniczy
Przedszkolaki
dla babć
i dziadków
Tradycyjnie już, w piątek przed feriami
zimowymi, w Publicznym Gimnazjum
nr 1 w Starogardzie Gdańskim odbył
się nocny maraton czytelniczy.
Mimo, że styczeń jest zimowym miesiącem, pełnym chłodnych dni, są
takie dni, jedyne dni w roku, kiedy
każdemu robi się cieplej na sercu,
bo przecież jest to święto kochanych
babć i dziadków.
Czwórka w odwiedzinach
W poniedziałek, 26 stycznia, dzieci z grupy
„Biedronek” z Miejskiego Przedszkola Publicznego Nr 4 w Starogardzie Gdańskim odwiedziły babcie i dziadków w Zakładzie Opie-
Piątka zaprosiła do siebie
W dniach 21-23 stycznia w Miejskim Przedszkolu Publicznym nr 5 im. Janusza Korczaka
w Starogardzie Gdańskim odbyły się występy
przedszkolaków, którzy jak co roku przygotowali montaż słowno-muzyczny, zabawy
i słodkie niespodzianki dla babci i dziadka.
Oprócz programów artystycznych, w których
kuńczo – Leczniczym „Medpharma” w Nowej
Wsi Rzecznej.
królowały wiersze, piosenki związane tematycznie z tymże świętem, nasi dziadkowie
zaproszeni zostali do wspólnych zabaw i pląsów pamiętanych ze swojego dzieciństwa.
Słodki poczęstunek przygotowany przez rodziców przedszkolaków dał szansę na dodatkowe miłe chwile spędzone z ukochanymi
wnukami.
Przedszkolacy, pod kierunkiem nauczycielki
Małgorzaty Sumińskiej, przygotowały wzruszający program artystyczny. Dzieci przekazały najpiękniejsze życzenia wyrażone wierszem i piosenką. Mali artyści z przejęciem
odtwarzali swoje role, a czcigodni goście ze
wzruszeniem odbierali czułe słowa, kierowane pod ich adresem.
Występ małych aktorów wywołał u babć
i dziadków ogromną radość i wzruszenie.
Gromkimi brawami oraz słodkimi cukierkami
podziękowali dzieciom za występy. Następnie dzieci obdarowały gości własnoręcznie
przygotowanymi upominkami.
Była to miła okazja, aby w szczególny sposób okazać szacunek osobom starszym. Ten
dzień pełen uśmiechów, wzruszeń i radości
na długo pozostanie w pamięci, zarówno
dziadków jak i dzieci.
Uwieńczeniem uroczystości były prezenty,
a były nimi własnoręcznie przygotowane
przez dzieci laurki i upominki, którymi obdarowani zostali nasi goście. Frekwencja jak co
roku dopisała. Dzieci poczuły się prawdziwymi gospodarzami placówki przedszkolnej.
Wyjątkową przygodę z książką przeżyło 24
uczniów oraz sześć nauczycielek. Spotkanie rozpoczęło się 30 stycznia o godz. 19.00.
Imprezę zorganizowały panie bibliotekarki
– Elżbieta Cylkowska, Elwira Potocka i Aleksandra Sprengel, które wybrały do czytania
książkę Cornelii Funke „Atramentowe serce”.
Uczestnicy maratonu emocjonowali się
przeżyciami postaci. Niezwykłe przygody bohaterów stały się okazją do dyskusji na temat
książek, czytelników, znaczenia czytania
w naszym życiu oraz roli i odpowiedzialności
za słowo pisarzy.
Spotkanie trwało do godziny 6.00 rano, czas
minął wszystkim niepostrzeżenie. Do głośnego czytania nie brakowało chętnych.
Oczywiście za rok, o tej samej porze w bibliotece PG1 ponownie spotkają się pozytywnie
zakręceni ludzie, aby czytać i dyskutować
o książkach, bo „Czytać każdy może... o każdej porze”.
Bal integracyjny
W czwartek (22 stycznia) w Publicznym Gimnazjum Nr 3, dzięki współpracy nauczycieli i uczniów, odbył się
16. bal integracyjny młodzieży szkoły
z osobami niepełnosprawnymi.
Wspólnie z uczniami „Trójki” bawili się podopieczni Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starogardzie Gdańskim, uczestnicy
Warsztatów Terapii Zajęciowej z Żabna oraz
uczniowie klas integracyjnych z Publicznej
Szkoły Podstawowej Nr 1. Uczestników balu
powitali: dyrektor szkoły Andrzej Sarnowski
oraz zaproszeni goście – przewodnicząca Komisji Edukacji przy Radzie Miasta Aleksandra
Ślosarska, dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 Wiesław Wąsik i zastępca dyrektora MOPS Elżbieta Lokś.
Bal rozpoczęła jego inicjatorka - Bogusława
Karankowska, a oprawą muzyczną zajął się
były uczeń szkoły i dawny uczestnik tej imprezy Grzegorz Piskorski, który odpowiednią oprawą muzyczną i świetlną wprowadził
w dobry nastrój uczestników imprezy i sprawił, że wszyscy uznali bal za udany.
Bal uświetniła również młodzież gimnazjum,
która w dużej mierze przyczyniła się do obficie zastawionych stołów. Sponsorami tej dorocznej imprezy byli również: Rada Rodziców
przy PG 3 oraz Zakłady Farmaceutyczne Polpharma S.A.. To dzięki ich wsparciu można
było zorganizować ciekawe konkursy z nagrodami a zaproszonych gości z MOPS-u i innych placówek obdarować podarunkami,
które będą mogli wykorzystać na zajęciach.
Organizatorzy dziękują sponsorom za wsparcie.
OŚWIATA
7
Dbają
o zwierzęta
W styczniu Miejskie Przedszkole Publiczne nr 8 „Bajeczka” w Starogardzie Gdańskim zorganizowało zbiórkę
żywności, koców i innych środków potrzebnych zwierzętom ze schroniska
do przetrwania zimy.
Akcję zorganizowała pani Magdalena Berg,
która wraz z grupą „Myszka Miki” wybrała się
na wycieczkę do schroniska, aby przekazać
zebraną żywność , koce oraz aby utrwalać
u dzieci opiekuńczy stosunek do zwierząt.
Przedszkole dziękuje rodzicom za przyłączenie się do akcji.
Nocne zajęcia
w szkole
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2
w Starogardzie Gdańskim organizuje
szereg uroczystości, imprez kulturalnych oraz przedsięwzięć angażujących uczniów do współpracy, wspierając rozwój i zainteresowania dziecka.
Między innymi akcja „Noc w szkole”
miała dostarczyć dzieciom wiele wrażeń i pomysłów na ciekawe spędzanie
czasu bez wszechobecnego Internetu,
która odbyła się w piątek, 9 stycznia.
Pierwszym punktem programu było ustalenie zasad i spisanie kontraktu w ramach,
którego wszystkie telefony trafiły do nocnego depozytu. W auli szkolnej wszyscy wzięli
udział w zabawach i grach integracyjnych
z wykorzystaniem m.in. chusty animacyjnej
oraz tańczyli Zumbę. Uczniowie mieli również okazję poprzez karaoke wypróbować
swoich sił w śpiewaniu znanych utworów.
Po kolacji odbył się turniej gier stolikowych
„ starych i nowych”, w który zaangażowała
się cała grupa maratonu nocnego. Nikomu
nie przeszkadzało, że jest północ....Po toalecie wieczornej wolontariusze z szóstej
klasy („starogardzka dwójeczka” jest jedyną
szkołą podstawową, w której działa „Szkolny
Klub Wolontariusza” ), przygotowali kakao
na przyjemne słuchanie opowiadań w ramach akcji „Poczytaj Bratkowi”. Na wytrwałych i nocnych marków czekała projekcja filmów na dobry sen.
Zdaniem organizatorek (psychologa, pedagoga i logopedy szkolnego) „Nocka w szkole”
odniosła sukces, czego dowodem było to, że
rano wychodząc ze szkoły dzieci zapomniały
o odebraniu telefonów z depozytu. Pomimo
małej ilości snu, były uśmiechnięte i dopytywały, kiedy będzie następna nocka w szkole.
Ideą zajęć było propagowanie aktywnego
spędzania czasu wolnego bez komputera
i telefonu komórkowego.
8
GOSPODARKA
Pracodawcy spotkali się
z prezydentami
W siedziby Starogardzkiego Klubu
Biznesu – Związku Pracodawców odbyło się spotkanie przedsiębiorców
z władzami miasta, reprezentowanych przez prezydenta Janusza Stankowiaka oraz jego zastępców Macieja
Kalinowskiego i Przemysława Bieska-Talewskiego.
Podczas spotkania rozmawiano na temat powołania Rady Społeczno-Gospodarczej przy
prezydencie. Uzgodniono, że Rada zacznie
działać z początkiem marca. SKB – ZP przedstawi propozycje zadań dla Rady w sferze gospodarczej oraz kandydatów do składu Rady.
Zdaniem uczestników spotkania regulamin,
zadania i skład osobowy Rady powinny być
ustanowione zarządzeniem prezydenta.
W związku z powołaniem przez prezydenta
nowego Wydziału Inicjatyw Gospodarczych
w Urzędzie Miasta SKB – ZP zaproponował
nazwę Wydział Inicjatyw Gospodarczych, Obsługi Inwestora i Przedsiębiorcy. Ustalono, że
SKB – ZP przedstawi propozycje katalogu zadań, którymi Wydział powinien się zajmować
w odniesieniu do Obsługi Inwestora i Przedsiębiorcy. W trakcie spotkania wiceprezydent
Przemysław Biesek-Talewski przedstawił wizje powstania Inkubatora Przedsiębiorczości
na bazie Dworca PKP, w ramach budowy węzła integracyjnego.
SKB – ZP zwrócił się do włodarzy miasta o przeanalizowanie założeń przy budowie węzła integracyjnego. Wyrażono wątpliwości wobec
zasadności budowy przejścia podziemnego
do ul. Sadowej. Zaproponowano rozwiązanie
możliwości wykonania tunelu pod torami na ul.
Skarszewskiej. Zdaniem przedsiębiorców należy
w tym układzie rozważyć negocjacje z Urzędem
Marszałkowskim na temat zwiększenia środków
na to przedsięwzięcie w ramach ZPT.
W trakcie dyskusji stwierdzono, że zarówno
Urząd Miasta, SKB – ZP, a także Społeczny Ko-
mitet Budowy Obwodnicy będą podejmować
wszelkie działania na rzecz tej oczekiwanej
przez wszystkich inwestycji. Zwrócono uwagę
na pilną konieczność opracowania Studium
Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego
dla wariantów przebiegu obwodnicy.
SKB – ZP wyraził zaniepokojenie odkładaniem
realizacji modernizacji ul. Kościuszki, związanego z oczekiwaniem na nowego inwestora,
mającego partycypować w tym przedsięwzięciu, co zdaniem przedsiębiorców jest dużą
niewiadomą. Zaproponowano, aby ubiegać
o środki zewnętrzne w ramach Programu
Modernizacji Dróg Lokalnych (Schetynówki).
Zdaniem władz miasta jest duża niewiadoma co do możliwości dalszego wykorzystania
środków PMDL, a jeśli tak to maksymalna wysokość dofinansowania wynosi tylko 3 mln
złotych, przy całkowitym koszcie inwestycji
wynoszącym około 12 mln złotych. Prezydent stwierdził, iż w tej kadencji modernizacja ul.
Kościuszki zostanie zrealizowana.
Podczas spotkania stwierdzono, że Starogard
jest w zasadzie pozbawiony atrakcyjnych terenów inwestycyjnych, poza ul. Zieloną i ul.
Kochanki. Zaproponowano, aby wspólnie
z Gminą Wiejską podjąć działania w sprawie przygotowania takich terenów (kierunek
Skarszewy, Gdańsk) oraz rozważyć możliwość
przekształcenia terenów po obu stronach ul.
Skarszewskiej. SKB – ZP zwrócił się do Prezydenta z propozycją wystąpienia do Polskiej
Agencji Inwestycji Zagranicznych i Informacji
o podpisanie porozumienia w celu promowania Starogardu i okolic w pozyskiwaniu inwestorów zagranicznych.
Przy okazji zwrócono uwagę na zaniedbane
miejsca i obiekty w mieście, mając na myśli
tereny po Polpharmie, Młynach, byłej Odlewni przy ul. Sikorskiego oraz Pałac Wicherta.
Prezydenci stwierdzili, iż podejmują konkretne działania poprzez nawiązania kontaktu
z właścicielami obiektów po Młynach i Pol-
Przyjmują i przetwarzają odpady
Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych „Stary Las” Spółka z o.o. jest Regionalną Instalacją Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK), która
zajmuje się przyjmowaniem i przetwarzaniem odpadów komunalnych z regionu południowego województwa
pomorskiego, w skład której wchodzi
13 gmin z powiatu starogardzkiego,
6 gmin z powiatu kościerskiego oraz
1 gmina z powiatu gdańskiego. Region południowy liczy około 191 tys.
mieszkańców.
Celem funkcjonowania Zakładu jest uporządkowanie gospodarki odpadami na tere-
nie wszystkich 20 gmin regionu południowego. Do zadań zakładu należy:
• przyjmowanie odpadów komunalnych dostarczanych przez wyspecjalizowane firmy
z całego regionu południowego
• przetwarzanie i utylizacja przyjętych odpadów
• odzyskiwanie surowców i ich sprzedaż na
rynku wtórnym
• zbieranie i zabezpieczenie odpadów niebezpiecznych
• rekultywacja 11 składowisk, funkcjonujących do tej pory na terenie gmin będących
udziałowcami Zakładu, polegająca na
przywracaniu dla środowiska zdegradowanych terenów, projekt rekultywacji został
pharmie w celu jednoznacznego określenia co
do perspektyw określonych inwestycji na tych
terenach. Zwrócono się z prośbą o podjęcia
podobnych działań w odniesieniu do Pałacu
Wicherta i byłej Odlewni.
Omówiono także sprawy związane z obiektami sportowymi. W sprawie przekazania obiektów sportowych na terenie parku kocborowskiego zastępca prezydenta Maciej Kalinowski
stwierdził, iż podjęta Uchwała Rady Miasta
z dnia 29.10.2014 jest już nieaktualna, gdyż
Klub Sportowy Beniaminek 03 wycofał się
z planowanego przedsięwzięcia.
Przy okazji stwierdzono, że stadion im. Kazimierza Deyny, będący obiektem wielofunkcyjnym i nowoczesny, należałoby wyposażyć
w tablicę świetlną (telebim), co by znacznie
podniosło atrakcyjność obiektu poprzez organizację imprez na wysokim poziomie sportowym.
SKB – ZP wrócił się do prezydenta o życzliwe
przyjęcie propozycji Starostwa o współfinansowanie powołania w Starogardzie Powiatowego Konserwatora Zabytków. Zdaniem
pracodawców powołanie takiego stanowiska
w dużym stopniu wyjdzie na przeciw oczekiwaniom środowiska przedsiębiorców i mieszkańców. Prezydent stwierdził, że Starostwo
nie złożyło takiej propozycji.
SKB – ZP przedstawił propozycję zmian w regulaminie przyznania Wierzyczanek.
W trakcie spotkania uzgodniono dalszą dyskusję nad przedstawionymi propozycjami
w trakcie roboczych spotkań.
Na zakończenie ustalono, że raz w roku, w listopadzie, odbędzie się spotkanie z władzami
miasta wszystkich przedsiębiorców zrzeszonych w SKB – ZP, poświęcone sprawom konsultacji projektu budżetu na następny rok,
ważniejszych przedsięwzięć inwestycyjnych,
projektów w ramach RPO, a także konsultacji
wysokości podatków od nieruchomości pod
działalność gospodarczą oraz od środków
transportu.
Na zakończenie zwrócono również uwagę na
problem funkcjonowania oświaty, oszczędności w tej sferze i lepszego przygotowania
absolwentów gimnazjów do właściwego wyboru odpowiedniego kierunków kształcenia,
szczególnie w odniesieniu do szkół zawodowych.
zakończony we wrześniu 2014 r.
• spółka prowadzi dodatkowo edukację
ekologiczną mieszkańców regionu południowego, poprzez przeprowadzanie
warsztatów ekologicznych na terenie Zakładu oraz w szkołach podlegających pod
RIPOK.
Od końca 2012 r. Spółka rozpoczęła prace
nad wprowadzeniem zmian rzeczowych do
realizowanego projektu, które wynikają m.in.
z wejścia w życie nowych przepisów w zakresie mechaniczno – biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych. Inwestycja
ta polega na budowie instalacji biostabilizacji tlenowej i związana jest z przebudową
infrastruktury towarzyszącej (w tym m.in.
zakładowej oczyszczalni ścieków) i zostanie
zakończona do końca 2015 r.
Firma
z ugruntowaną
pozycją
Firma Gregor Trans została uhonorowana Wierzyczanką w dziedzinie gospodarki za 2014 rok. Nagrodę z rąk
prezydenta miasta Janusza Stankowiaka odebrał właściciel firmy Grzegorz Chudzik, który jest członkiem
Starogardzkiego Klubu Biznesu –
Związku Pracodawców.
W dniu dzisiejszym firma posiada 50 oddziałów w kraju (m.in. Gdańsk, Gdynia, Wejherowo, Kościerzyna, Pruszcz Gd. , Szczecin, Kościan, Leszno, Legnica , jelenia Góra, Bełchatów, Śrem, Rawicz, Wrocław, Konin, Strzelce
Opolskie, Wieluń, Głubczyce, Gostyń, Radomsko, Katowice, Biała Podlaska, Częstochowa, Włocławek, Łódź, Warszawa, Iława,
Białystok, Olsztyn, Ełk, Giżycko), podpisane
kontrakty m.in. z NFZ, szpitalami, stacjami
pogotowia, koncernami farmaceutycznymi
(Fresenius, Diaverum), aresztami śledczymi
i przychodniami lekarskimi.
Od początku powstania z każdym rokiem
firma zwiększa obroty i ilość zatrudnionych
osób.
- Na początku była to jednoosobowa działalność gospodarcza. Po roku czasu był jeden
pracownik, a dzisiaj zatrudniam około 250.
Podobnie sytuacja wygląda jeżeli chodzi
o środki transportu. Zaczynaliśmy od jednego samochodu, który częściowo był kupiony
za w pożyczone pieniądze. Jak widać start do
łatwych nie należał, ale udało się sukcesywnie zwiększyć obroty i zyski – mówi Grzegorz
Chudzik, właściciel firmy Gregor Trans.
Z głównej siedziby znajdującej się w Starogardzie Gdańskim całą flotą pojazdów, dla
której stworzono pełen serwis (mechanika,
blacharstwo i lakiernictwo) zarządza kilku
osobowy zespół pracowników administracyjnych.
Warto zauważyć , że firma nigdy nie posiadała i nie posiada przeterminowanych należności w stosunku do swoich kontrahentów.
Wszystkie płatności regulowane są zgodnie
z ich terminami, ponieważ jest to główny
priorytet firmy. Pomimo nie jednej ciężkiej
sytuacji w przedsiębiorstwie nie podjęto tak
radykalnych decyzji jak zawieszenie działalności, zwolnienia grupowe czy nieopłacanie
na czas należności swoim klientom i pracownikom. Dzięki przemyślanym decyzjom firma
w całej swej historii nie utraciła płynności
finansowej i dziś może poszczycić się ugruntowaną i stabilną pozycją na rynku, głównie
w dziedzinie transportu medycznego.
Firma jest aktywnym członkiem Starogardzkiego Klubu Biznesu – Związku Pracodawców.
9
KULTURA
Udany rok Impulsu
Tancerze Klubu Tańca Towarzyskiego
„Impuls” działającego w Starogardzkim Centrum Kultury w roku 2014
z sukcesami wracali z wielu turniejów
o randze ogólnopolskiej. Klub istnieje
od 1977 roku i jest jednym z najstarszych działających w Polsce.
Kolejne pokolenia młodych tancerzy trenują
w Starogardzie i biorą udział w wielu turniejach tanecznych w kategoriach wiekowych
i z odpowiednią klasą taneczną.
W 2014 roku starogardzkimi parami, które
osiągały największe i najliczniejsze sukcesy są: Michał Dudek i Julia Cyrzan, tańczący
w kategorii 12-13 lat - klasa „E” oraz Łukasz
Sojka i Wiktoria Szramke, tańczący aktualnie
w kategorii 14-15 lat - klasa „D”.
Para Michał Dudek i Julia Cyrzan w roku 2014
osiągnęli następujące sukcesy: III miejsce na
Ogólnopolskim Turnieju Tańca Towarzyskiego (Abbacadabra Akcent 2014), II miejsce na
Festiwalu Tańca - GPP PTT, Ogólnopolskim
Turnieju Tańca Towarzyskiego o Puchar
Burmistrza Łomianek, III miejsce na VI Mikołajkowym Ogólnopolskim Turnieju Tańca
Towarzyskiego Halinów. Jest to tylko część
sukcesów tej pary.
Matka Boska
w Muzeum
W sali wystawienniczej Muzeum Ziemi
Kociewskiej w starogardzkim Ratuszu
do końca kwietnia oglądać można
wystawę pod tytułem „Archeologiczne świadectwa kultu maryjnego w średniowiecznym Gdańsku”.
Wystawa została wypożyczona z Muzeum
Archeologicznego w Gdańsku (MAG). Za jej
przygotowanie od podstaw odpowiadały Ewa
Trawicka (Dyrektor MAG) oraz Beata Ceynowa
(Główny Konserwator Zbiorów w MAG). Przedsięwzięcie to uzyskało również dofinansowanie ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Jest to niecodzienny zbiór zabytków pozyskanych na drodze wykopalisk archeologicznych, które poświadczają praktykowanie kultu maryjnego przez dawnych mieszkańców
Gdańska, dodatkowo wzbogacony planszami
informacyjnymi zarówno w języku polskim,
jak i angielskim. Większość z tych znalezisk
jak dotąd nie była nigdzie publikowana. Są to
głównie ażurowe plakietki pielgrzymie wykonane ze stopu cyny z ołowiem. Co ciekawe, pochodzą one zarówno z lokalnych, pomorskich
sanktuariów maryjnych, ale również z bardziej
odległych miejsc. Do takich można zaliczyć
chociażby plakietki z sanktuariów w Rocamadour we Francji, w Amersfoort w Holandii,
Łukasz Sojka i Wiktoria Szramke w 2014 roku
stawali na podium w następujących turniejach: II miejsce na Ogólnopolskim Turnieju
Tańca Towarzyskiego (Abbacadabra Akcent
2014), II miejsce na XXXV Wiosna 2014 - GPP
Dorośli Latin, III miejsce na Ogólnopolskim
Turnieju Tańca Towarzyskiego o Toruński
Piernik.
Klubem Tańca „Impuls” kieruje Janusz Lewandowski ze Starogardzkiego Centrum
Kultury. W zajęciach uczestniczą dzieci i młodzież - solistki i pary. Powodzeniem cieszą się
zajęcia dla par dorosłych, którzy w ten sposób
spędzają czas integrując się z innymi i także
uczestniczą w turniejach tanecznych.
w Akwizgranie w Niemczech, czy też w Einsiedeln w Szwajcarii. Obok nich zgromadzono
zabytki w postaci zapinek, pierścionków, okuć
pasa, trzonków noży oraz łyżek, dzwonków
czy aplikacji wykonanych przede wszystkim
z mosiądzu, wzbogaconych o gotycką minuskułę (małe litery) lub majuskułę (wielkie
litery) o maryjnym charakterze. Na wystawie
znajduje się również skórzany futerał na komplet drewnianych tabliczek do pisania, klapa
torby zawieszanej u pasa (kalety) oraz naczynia gliniane w formie flasz podróżnych, czy
też monety w postaci liczmanów i denarów.
Bardzo ciekawe eksponaty stanowią kafle
piecowe z wizerunkami Maryi z Dzieciątkiem,
czy też Matki Boskiej stojącej pod krzyżem
konającego Jezusa. W zbiorze znajdują się
także mosiężne nożyce do objaśniania świec,
malowana szklanica, którą wznoszono toasty
podczas wesel lub świąt. Niezwykle ciekawym zabytkiem jest figura Maryi wykonana
z gliny, odnaleziona w latrynie na ulicy Tokarskiej w Gdańsku. Została ona zdekapitowana.
Stało się tak najprawdopodobniej w wyniku
tzw. gotzenkrieg, czyli reformacyjnej „wojny
z bałwanami”, podczas której obiekty głównie
kultu maryjnego pozbawiano głów i wrzucano
do kloak.
Większość z omówionych powyżej przedmiotów została wydatowana na wiek XV. - Pierwszym poświadczonym źródłowo przejawem
kultu maryjnego w Gdańsku była budowa,
około połowy XII w., kościoła grodowego pod
wezwaniem Najświętszej Marii Panny. Z tego
okresu, a także kolejnego stulecia brak jed-
Kino pełne muzycznych wrażeń
W piątek (6 stycznia) w Kinie Sokół
odbył się koncert Maćka Balcara,
wokalisty legendarnej grupy Dżem.
Maciek Balcar to nieszablonowy wokalista,
niebanalny artysta i znakomity frontman.
Potrafi nie tylko świetnie śpiewać, jego cha-
ryzmatyczna osobowość przyciąga rzesze
widzów, czyniąc z jego koncertów wyjątkowe wydarzenia, które na długo pozostają
w pamięci. Nie inaczej było w Starogardzie.
Publiczność, która przybyła na dwugodzinny
koncert promujący płytę „Ruletka” nagrodziła artystę owacjami na stojąco.
Wystawa
na Kongres Kociewski
W 2015 roku odbędzie się piąty,
jubileuszowy Kongres Kociewski.
Spotkania w sprawie jego realizacji
rozpoczęły się już na początku
ubiegłego roku. Muzeum Ziemi
Kociewskiej planuje aktywnie włączyć
się w wydarzenia kongresowe.
nak archeologicznych przejawów tegoż kultu.
Pierwsze zabytki maryjne odkryte w Gdańsku
pochodzą z około połowy XIV wieku, a znaczne zwiększenie ich liczby przypada na XV i początek XVI stulecia. Obok pamiątek pątniczych
– plakietek pielgrzymich, dzwonków i ampułek na wodę z cudownych źródeł, pojawia się
cała gama przedmiotów codziennego użytku
opatrzonych w wizerunki i inskrypcje maryjne. Z analizy tych wszystkich znalezisk wyłania się obraz swoistej, używając współczesnej
terminologii, „mariomanii”. Wizerunki Matki
Bożej towarzyszą Gdańszczanom nie tylko
podczas wizyt w kościołach, ale także w zaciszu domowym, spoglądając z kafli piecowych,
domowych ołtarzyków i naczyń stołowych.
Niezwykle popularna staje się też biżuteria
opatrzona w inskrypcje maryjne - mówi kurator merytoryczna wystawy, Ewa Trawicka.
Wielokrotnie dyskutowano nad założeniami
programowymi oraz działaniami kongresowymi, które mogłyby uświetnić i zaprezentować w sposób gruntowny, kompleksowy
całokształt dokonań oraz badań nad szeroko
pojętą kulturą i regionem Kociewia. Do obchodów Kongresu Kociewskiego będą należały wydarzenia kulturalne rozgrywające się na
przełomie wiosny, lata i jesieni tego roku. Muzeum Ziemi Kociewskiej w Starogardzie
Gdańskim, chcąc włączyć się aktywnie w wydarzenia kongresowe, zaplanowało na tę okoliczność zorganizowanie wystawy czasowej
pt. „Chrystus w rzeźbie ludowej. Od narodzin
po śmierć.” Ekspozycja będzie miała za zadanie zaprezentować rzeźbę ludową Kociewia
na tle innych regionów etnograficznych Kaszub i Mazowsza. Dzieła o tematyce chrystologicznej, powstałe między końcem XVII w.,
a początkiem XXI w., będą reprezentowały
tradycyjną oraz współczesną sztukę ludową.
Celem ekspozycji jest ukazanie form wrażliwości i pobożności ludowej oraz powszechności występowania pewnych typów ikonograficznych. Wystawa zaplanowana jest na okres
letni od 22 maja do 22 sierpnia 2015 r.
10
Nagrodzeni
sportowcy
Podczas gali Wierzyczanek prezydent
Janusz Stankowiak nagrodził najlepszych trenerów i sportowców.
Najlepszym trenerem został Tomasz Janowicz, drugie miejsce zajął Leszek Sintek
a trzecie Łukasz Rusiewicz. Najlepszym sportowcem ubiegłego roku uznano zwyciężczynię Pucharu Świata w pięcioboju nowoczesnym Oktawię Nowacką, która wyprzedziła
kolejno: Annę Knobel (kickboxing), trójkę
akrobatek (Dżesika Romanowska, Agnieszka Libiszewska, Aleksandra Pikul), Piotra
Wiśniewskiego (piłka nożna) i Grzegorza Kamińskiego (koszykówka).
Prezydent Miasta uhonorował także utalentowanych młodych sportowców 2014 r., którymi byli:
1. Wohlert Michał - Piłka Nożna KP „Starogard”
2. Szweminski Mateusz - Piłka Nożna KP
„Starogard”
3. Wojewódka Sebastian - Piłka Nożna KP
„Starogard”
4. Romanowski Mateusz - Piłka Nożna KP
„Starogard”
5. Brauer Bartosz - Kick-Boxing KS „Beniaminek 03”
6. Neihs Michał - Kick-Boxing KS „Beniaminek 03”
7. Laskowska Weronika – Pływanie, Trójbój
nowoczesny UKS „Ósemka”
8. Mazella Monika – Pływanie, Trójbój nowoczesny UKS „Ósemka”
9. Wierzba Wiktoria – Pływanie, Trójbój nowoczesny UKS „Ósemka”
10. Urban Karolina - Pływanie, Trójbój nowoczesny UKS „Ósemka”
11. Kowalczyk Alicja - Pływanie, Trójbój nowoczesny UKS „Ósemka”
12. Wierzba Michalina - Pływanie, Trójbój
nowoczesny UKS „Ósemka”
13. Chmielecki Adrian – Piłka Nożna KS „Beniaminek 03”
14. Kwaśniewska Kinga – Siatkówka – UKS
„Libero”
15. Toczek Miłosz – Koszykówka - SKS
16. Rzepkowska Luiza – Koszykówka SKS
17. Lorbiecki Adrian – Siatkówka - SKS
18. Burczyk Julia – Piłka ręczna - SKS
19. Błeńska Sandra – Piłka ręczna - SKS
20. Cybulska Paulina – LA - Kociewski Klub
Biegacza Starogard
21. Jeleń Julia - LA - Kociewski Klub Biegacza Starogard
22. Kowalczyk Kamil – Siatkówka - SKS
23. Stawińska Karolina – Koszykówka - SKS
24. Dybowski Przemysław – Boks – Beniaminek Polmet
25. Michałowski Przemysław – Koszykówka
SKS
SPORT
RADA MIASTA
W oczekiwaniu
na turniej finałowy
Nad czym radni pracowali
i nad czym będą pracować?
Odliczamy dni do inauguracji trzeciej
edycji międzynarodowego turnieju
Omegamed Beniaminek Cup 2015.
Jednego z najważniejszych wydarzeń
sportowych tego roku w Starogardzie
Gdańskim, w naszym województwie,
a dla piłkarzy z rocznika 2006 nawet
w skali kraju.
Omegamed Beniaminek Cup cieszy się
ogromnym zainteresowaniem, dlatego też
poza zaproszonymi, renomowanymi zespołami z Polski i zagranicy, organizatorzy umożliwili wzięcie udział w tym wydarzeniu trzem
drużynom wyłonionym w drodze eliminacji.
Klub Sportowy Beniaminek 03 Starogard
Gdański przeprowadził trzy turnieje eliminacyjne, w których wzięło udział aż 36 zespołów
z kilku województw, a do głównego turnieju
zakwalifikowali się tylko zwycięzcy.
Pierwszy turniej eliminacyjny rozegrany został 18 stycznia w hali sportowej przy Zespole
Szkół Ekonomicznych i został zdominowany
przez zespoły z województwa kujawsko- pomorskiego, w półfinałach znalazły się aż trzy
zespoły z tego regionu, Dwunastka Włocławek, Akademie Piłkarskie Juventusu z Torunia i Bydgoszczy, a skład uzupełniła drużyna
z Malborka. Finał był bezpośrednim pojedynkiem szkółek Juve, w którym po karnych lepsza okazała się akademia z Torunia.
Drugi turniej odbył się w sobotę 31 stycznia
w Miejskiej Hali Sportowej im. A. Grubby. Tutaj w półfinałach mieliśmy reprezentantów
trzech pomorskich powiatów, bytowskiego,
tczewskiego i starogardzkiego oraz elbląską
Concordie. W finale Gryf Tczew pokonał Concordię. Trzecie miejsce zajęła drużyna gospodarzy, zwyciężając 1-0 U2 Bytów.
Ostatnie eliminacje rozegrane zostały dzień
później, w tej samej hali. Tutaj do finałowej
czwórki weszły dwa zespoły z kujaw, mianowicie DAP Rypin i Gol Brodnica oraz pomorskie drużyny z Pelplina i Kwidzyna. Oba zespoły z naszego województwa wygrały swoje
półfinały i w emocjonującym meczu finałowym Rodło pokonało 2-1 Wierzycę, zapewniając sobie tym samym udział w głównym
turnieju.
We wszystkich turniejach eliminacyjnych
mogliśmy poczuć namiastkę emocji, których będziemy świadkami za dwa tygodnie.
Turnieje stały na wysokim poziomie sportowym i organizacyjnym. Swoje siły sprawdziło ponad 420 zawodników z kilkudziesięciu
klubów. W tym miejscu należy podziękować
wielu osobom, bez których te wydarzenia by
się nie udały, czyli sponsorom, działaczom
i trenerom Beniaminka, a przede wszystkim
rodzicom, dzięki którym ich pociechy mogą
przeżywać tak wspaniałe chwile.
Rozpoczęła się 7 kadencja Rady Miasta Starogard Gdański. Wybrano prezydium, powołano skład osobowy komisji.
Do głównych zadań rady należy m. in. podejmowanie uchwał. Podczas ostatniej sesji
w styczniu podjęto uchwałę w sprawie Budżetu Obywatelskiego, zatwierdzono plan pracy
Rady na 2015 rok. W najbliższych miesiącach
tematyka obrad będzie się skupiać m. in. na
przedstawieniu kalendarza imprez kulturalnych, sportowych i okolicznościowych, informacji na temat zamierzeń Prezydenta Miasta
na 2015 rok, oceny stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego w mieście oraz informacji dotyczącej bieżącej działalności Związku
Gmin Wierzyca.
Wszystkich radnych czeka wzmożona praca
na rzecz mieszkańców Starogardu Gdańskiego.
Anna Benert
Przewodnicząca Rady Miasta Starogard Gdański
Terminy i tematy posiedzeń komisji problemowych Rady Miasta
18 lutego, o godzinie 14.00, w sali nr 101
odbędzie się posiedzenie Komisji Edukacji.
19 lutego, o godzinie 14.00, w sali nr 101
odbędzie się posiedzenie Komisji Sportu,
Rekreacji i Turystyki, w programie m.in.:
1. Spotkanie z Zarządem Klubu SKS
Sportowa Polpharma SA.
2. Zapoznanie się z wynikami konkursów
w zakresie dotacji dla klubów i stowarzyszeń
sportowych.
19 lutego, o godzinie 15.15, w sali nr
102 odbędzie się posiedzenie Komisji
Samorządności, Porządku Publicznego
i Bezpieczeństwa, w programie m.in.:
1. Zapoznanie się z wynikami konkursu
na najlepszego dzielnicowego i policjanta
prewencji za II półrocze 2014 r.
23 lutego, o godzinie 14.00, w sali nr 101
odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu,
Strategii i Programów Pomocowych
Dyżury:
Przewodniczącej Rady
Miasta Anny Benert
będą miały miejsce
w każdą środę w godz.
15.30- 17.00.
23 lutego, o godzinie 16.00 w sali nr
101 odbędzie się posiedzenie Komisji
Infrastruktury, Gospodarki Miejskiej
i Ochrony Środowiska, m.in.
1. Spotkanie z przedstawicielami ZUOK
Stary Las Sp. z o.o. - zapoznanie się z działalnością zakładu.
24 lutego, o godzinie 16.00 w sali nr 102
odbędzie się posiedzenie Komisji Rodziny,
Zdrowia i Pomocy Społecznej – sala nr 102.
1. Spotkanie z przedstawicielami
środowiska głuchych i niewidomych w celu
zapoznania się z ich oczekiwaniami wobec
Gminy Miejskiej, Policji, Straży Pożarnej,
SOR i Caritas.
2. Informacja na temat realizacji w latach
2013-2014 programów:
- „Powiatowy program profilaktyki wad
postawy u dzieci”
- „Powiatowy Program Profilaktyki Zakażeń
Wirusem Brodawczaka Ludzkiego HPV na
lata 2012-2017”
Wiceprzewodniczącego
Rady Miasta Tomasza
Walczaka odbywać się
będą w każdy wtorek
w godz. 14.30- 15.30.
Powyższe będą miały miejsce w p.108 Urzędu Miasta.
Wiceprzewodniczącego
Rady Miasta Wojciecha
Pieleckiego odbywać się
będą w każdy czwartek
w godz. 14.30-15.30.
11
ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
URZĄD MIASTA STAROGARD GDAŃSKI
Sylwia Ossowska
Pełnomocnik Prezydenta ds. Organizacji Pozarządowych
i Osób Niepełnosprawnych
[email protected]
tel. +48 58 530 61 34, tel. kom. +48 881 200 480
Teatr Kuźnia Bracka
Stowarzyszenie Działań Teatralnych od lat słowem i muzyką cieszy odbiorców
kultury. Na swoim koncie ma już wiele sukcesów. Jak sami mówią o sobie, są
grupą przyjaciół w różnym wieku, których połączyła wspólna pasja.
Nazwa: Stowarzyszenie Działań Teatralnych
popularnie znane jako Teatr Kuźnia Bracka
Rok założenia: Stowarzyszenie 2006, Teatr istnieje od roku 2001.
Liczba członków Stowarzyszenia: 19 osób
Siedziba: Starogardzkie Centrum Kultury
Gdzie i kiedy możemy ich spotkać: próby zespołowe odbywają się w poniedziałki i czwartki w godz.16.00 – 19.00, programy swoje grają
w piątki godz. 19.00 w Starogardzkim Centrum
Kultury.
Liderzy: Ireneusz Ciecholewski, Radosław Ciecholewski
Kontakt: e-mail: [email protected],
tel: 507 826 210; jeśli chcesz wiedzieć kiedy są
grane programy w Kuźni Brackiej napisz sms-
Każdy może dołączyć do zespołu, gdy poczuje chęć uczestnictwa w sztuce żywego słowa.
W żaden sposób osoby dołączające do Kuźni
nie są weryfikowane pod względem talentu.
Kołem napędowym działania i jedynym wyznacznikiem członkostwa jest chęć bycia na
scenie, zaangażowania w sztukę.
Co robią: Teatr Kuźnia Bracka przygotowuje i realizuje programy muzyczno- poetyckie
i spektakle muzyczne, koncerty okolicznościowe. Oprócz cotygodniowych spotkań w Starogardzkim Centrum Kultury, skierowanych do
ograniczonej liczby osób (w sali mieści się maksymalnie 50 widzów), Kuźnia realizuje także
programy otwarte dla szerokiej publiczności.
W bieżącym roku widzowie będą mieli moż-
dy cykl przygotowania programu jest czasochłonny, ustawianie mikrofonów, dostrajanie
sprzętu, oświetlenie, elementy scenografiiwszystko to sprawia, że dużo czasu pochłania
techniczne przygotowanie spektaklu. Członkowie Teatru marzą o własnym, niezależnym lokum, w którym mogliby spędzać czas, nieograniczeni godzinowym najmem. Sprzyjałoby to
także możliwościom rozwojowym wszystkich
członków Kuźni Brackiej.
Największe sukcesy: Każdego roku członkowie Teatru Kuźnia Bracka stają się laureatami
ogólnopolskich konkursów i festiwali poezji
śpiewanej i recytacji. Osoby, o których w tym
kontekście trzeba wspomnieć to Marta Laser,
Nina Ciecholewska, Mateusz Brucki, Szymon
Brucki, Marta Walecka. W 2014 roku ogromnym
sukcesem okazał się monodram wyreżyserowany przez Ireneusza Ciecholewskiego a wykonany przez Elwirę Pączek, laureatkę Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego i Turnieju
Teatrów Jednego Aktora SAM NA SCENIE. Wydarzenie docenione zostało także przez Prezydenta Miasta Starogard Gdański i uhonorowane nagrodą Wierzyczanka 2014 w kategorii
kultura. ( w 2006 roku Kuźnia otrzymała swoją
pierwszą Wierzyczankę) Sukcesy Kuźni to także aktywne uczestnictwo w życiu kulturalnym
scen teatralnych z innych miast, jak chociażby zaproszenie do Filharmonii Bałtyckiej jako
support zespołu Raz, dwa,trzy.Dużym ograniczeniem w takiej działalności okazują się finan-
Przekaż
Nadchodzi czas, w którym każdy
podatnik będzie mógł przekazać
1% podatku dochodowego na rzecz
wybranej przez siebie Organizacji
Pożytku Publicznego.
Oto lista Organizacji Pozarządowych działających na terenie miasta Starogard Gdański
uprawnionych do otrzymywania 1%:
Klub Kobiet „Amazonka” przy Starogardzkim Centrum Rehabilitacji w Starogardzie Gdańskim
Numer KRS: 0000168137
Stowarzyszenie na rzecz Osób Niepełnosprawnych „Pinokio”
Numer KRS: 0000174927
Stowarzyszenie Wspomagające Osoby
ze Środowisk Dysfunkcyjnych „Można
Inaczej”
Numer KRS: 0000174929
Klub Sportowy Beniaminek 03
Numer KRS: 0000212950
Fundacja Szpitala Św. Jana
Numer KRS: 0000235020
Uczniowski Klub Sportowy „Libero”
przy Publicznej Szkole Podstawowej nr
4 w Starogardzie Gdańskim
Numer KRS: 0000243663
Gminny Związek Sportowy „Kociewie”
Numer KRS: 0000247578
Szwadron Kawalerii im. 2 Pułku Szwoleżerów Rokitniańskich
Numer KRS: 0000258173
Klub Piłkarski „Starogard”
Numer KRS: 0000318946
Stowarzyszenie „Nasz Starogard”
Numer KRS: 0000380607
Stowarzyszenie „Amor Omnia Vincit”
Numer KRS: 0000019307
Kociewskie Stowarzyszenie Pomocy
Dziecku i Rodzinie
Numer KRS: 0000021452
-a lub e-maila, zostaniesz włączony do bazy
teleadresowej i na bieżąco będziesz informowany o wydarzeniach.
Kim są: Teatr Kuźnia Bracka to grupa przyjaciół
w różnym wieku, których łączy pasja. Są wśród
nich gimnazjaliści, licealiści, studenci i osoby
dorosłe czynne zawodowo. Członkowie Kuźni
to pasjonaci teatru, amatorzy ale i zawodowcy. W ubiegłym roku dyplom aktorski obroniła
Aneta Gołębiewska,a dwa lata temu Monika Janeczek które pierwsze kroki na scenie stawiały
właśnie w szeregach Kuźni Brackiej. Dzisiejszy,
stały skład Teatru to 12 osób.
Jak można do nich dołączyć: Warto w tym
miejscu dodać, że nie ma do Kuźni naborów.
liwość uczestniczenia w wielu programach,
najważniejsze z nich to: 1) maj- patriotyczne
śpiewanie- dziedziniec Muzeum Kociewskiego. 2) Od czerwca ruszy program Teatr Naszą
Nadzieją, realizowany z okazji 250 rocznicy
Teatru Narodowego w Polsce. Towarzyszyć mu
będzie cykl spotkań w szkołach gimnazjalnych.
3) We wrześniu, przed pomnikiem Starogardzkich Harcerzy program „niepodległa nuta”. 4)
11 listopada, tradycyjnie, jak co roku koncert
w kościele św. Katarzyny z okazji święta niepodległości.
Plany: realizacja programów, stałe granie, móc
mieć środki na działania, grać dla ludzi.
Marzenia: brak własnej sali powoduje, że każ-
se, jednak Teatr Kuźnia Bracka w miarę swoich
możliwości uczestniczy w gościnnych występach poza Starogardem. Spośród wszystkich
wymienionych osiągnięć na plan pierwszy jednak wysuwa się ciągle rosnąca liczba stałych
widzów, odbiorców i sympatyków działań teatralnych Kuźni oraz niesłabnąca determinacja
do działania jej wszystkich członków.
Misja: Funkcjonowanie stałej sceny teatralnej,
z ofertą różnych form teatralnych, otwartej
i dostępnej dla szerokiej publiczności, możliwość podnoszenia warsztatu słowa poprzez
pracownię słowa i pracownię poezji śpiewanej,
spełnianie idei teatru - zawsze gdy spotyka się
aktor i widz spełnia się teatr.
Polski Związek Niewidomych, Okręg Pomorski, z informacja: Koło Powiatowe
PZN w Starogardzie Gdańskim
Numer KRS: 0000099691
Związek Harcerstwa Polskiego, Chorągiew Gdańska, z informacją: Hufiec ZHP
Starogard Gd.
Numer KRS: 0000273799
Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami
w Polsce z informacją: Oddział w Starogardzie Gdańskim
Numer KRS: 0000154454
Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony
Zwierząt OTOZ „Animals” z informacją:
Schronisko Starogard Gdański
Numer KRS: 0000069730
12
HISTORIA MIASTA
Dzieje starogardzkiej loży masońskiej
Słuchając dawno temu w dzieciństwie opowieści o „farmazynach” nie
wiedziałem, co kryje się pod tym tajemniczym słowem. Kojarzyło się ono
z czymś budzącym grozę i otoczonym
tajemnicą. Starsi, obecnie już nieżyjący mieszkańcy miasta opowiadali
nam w dzieciństwie o rzeczach dziwnych, których nie dało się po ludzku
wytłumaczyć.
Lud Kociewia utożsamiał masonerię jako synonim zła, coś co istnieje i działa po kryjomu.
Zamknięty świat loży otaczał nimb tajemniczości. Samych masonów nazywali pogardliwie farmazonami, niedowiarkami, czy wręcz
bezbożnikami, którzy własną krwią zapisali
swoja duszę diabłu.
Oficjalnie zewnętrzną otoczką masonerii były
hasła rewolucji francuskiej, głoszące „Wolność, Równość i Braterstwo”. Sami masoni
budowali wokół siebie klimat dobroczyńców
i filantropów, jednak w istocie było w tym
ukryte „drugie dno”.
Tej tematyce poświęcili uwagę w swoich opracowaniach nieżyjący regionalista Józef Milewski, zajmujący się tematyką Kociewia oraz Leopold Schenzel - przedwojenny mieszkaniec
Starogardu, z zawodu nauczyciel reprezentujący mniejszość niemiecką.
J. Milewski w swojej pracy „Z dziejów wolnomularstwa na Kociewiu”, pisze, że początki
masonerii w Starogardzie sięgają końca XVIII
wieku, gdy Kociewie jako część Pomorza znalazło się pod zaborem pruskim. Do miasta
wówczas przybyło wojsko pruskie,
z którego szeregów głównie oficerowie założyli lożę pod nazwą „Augusta zur goldenen
Krone” - „Augusta pod złotą koroną”. Loże
powstawały na podstawie przywileju cesarza
niemieckiego Wilhelma I. Rejestracja odbywała się sądzie, który także zatwierdzał statut
loży. Warunkiem członkostwa było ukończenie przez kandydata 21 roku życia.
Była wymagana rekomendacja dwóch barci
wprowadzających.
W dniu 5 października 1777 roku powstała
z inicjatywy wielkiej loży berlińskiej „Pod
trzema globami” kolejna loża o nazwie „Pod
tarczą”. Dnia 29 maja 1805 r. loża „Pod tarczą”
połączyła się z lożą „Pod złotą koroną” i istniała odtąd jako stowarzyszenie wolnomularskie
„Julius zur Eintracht” - „Juliusz pod strojem”.
W dalszym ciągu swojej pracy J. Milewski pisze, że ostatnią lożą, która została założona 20
grudnia 1812 r. w Starogardzie była „Urania
pod wschodzącym słońcem”. Podlegała ona
berlińskiej loży „Trzech globów”.
W loży obowiązywała ścisła hierarchia członków. Trzy podstawowe stopnie wtajemniczenia przejęte od średniowiecznych bractw
cechowych murarzy to: uczeń, czeladnik
i mistrz., którzy nazywali siebie braćmi.
W swoich tajemnych obrzędach masoni stosowali różne rekwizyty murarskie a także gesty, słowa i znaki. Każdy z przedmiotów miał
określone znaczenie: fartuch symbolizował
tajemniczość i ochronę, poziomnica oznaczała równość, cyrkiel dokładność, młotek
obróbkę, kielnia zaś była symbolem doskonalenia oraz zakończenia pracy. Trójkąt symbolizował umiejętność kierowania ludźmi.
W swojej książce „Pr. Stargard - ein Bild der
Heimat”, L. Schenzel pisze, że miejscowa loża
masońska została założona w naszym mieście
w 1864 roku. Siedziba jej znajdowała się przy
dawnej ulicy Pańskiej 12 a obecnej ulicy Jana
III Sobieskiego. Znajdowały się tam dwie sale,
kilka pomieszczeń restauracyjnych i mieszkanie dozorcy.
Na pierwszym piętrze odbywały się zamknięte
spotkania braci - członków loży, przebiegające według ustalonego ceremoniału. W tym
samym czasie, w dolnej sali i w pomieszczeniach sąsiadujących organizowano imprezy
towarzyskie dla gości.
Starsi mieszkańcy miasta zapewne pamiętają jeszcze, gdzie kiedyś mieściło się kino
„Sputnik”. To właśnie tam, w tym budynku
spotykali się półtora wieku temu członkowie
starogardzkiej loży. Nosiła ona nazwę loży
masońskiej Świętego Jana „Augusta do nieśmiertelności na Wschodzie”. Działała ona
według reguł i zasad „Konstytucji wielkiej loży
masońskiej Prus”.
Do starogardzkiej loży masońskiej należało
około 50 członków, głównie Niemców
i Żydów. Wśród członków loży można tutaj
wymienić znaczące osobistości życia publicznego, urzędników, profesorów gimnazjalnych
i właścicieli fabryk. Byli w niej takie postacie
jak: Emil Moerner, radny miejski Berthold Muenchau, powiatowy inspektor budowlany Wilhelm Rassmann, zarządca majątku ziemskiego Ferdinand Mampe, właściciel fabryki Fritz
Muenchau, dyrektor szkoły Theodor Loerke,
właściciel fabryki Rudolf Winkelhausen, rodzina Wiechertów oraz żydowski przemysłowiec
i honorowy obywatel miasta Arie Goldfarb.
Członkiem loży był także Edgar Schulz - malarz i akwarelista a także profesor królewskiego gimnazjum w Starogardzie. Kilka polskich
nazwisk wymienia również J. Milewski, między innymi: Aleksandra Krzemińskiego - mistrza kąpieliska miejskiego, Jana Nepomucena Umińskiego - oficera legionów generała
Henryka Dąbrowskiego i innych.
Odzyskanie przez Polskę niepodległości zostało bardzo nieżyczliwie i wrogo przyjęte
przez niemiecką lożę w Starogardzie.
W wyniku wojny w 1920 r., dobrowolnych wyjazdów i odejścia urzędników, oraz wymierania starych członków, szeregi loży znacząco
stopniały. Doszło zaledwie kilka nowych osób,
spotkania odbywały się coraz rzadziej a w latach dwudziestych minionego wieku niemal
całkowicie ustały. Kres działalności i istnienia
masonerii położył dekret Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - Ignacego Mościckiego
z 22 listopada 1938 roku
o rozwiązaniu stowarzyszeń i zrzeszeń wolnomularskich w Polsce.
Budynek przy ulicy Pańskiej, już wcześniej
przeszedł na własność siedziby mniejszości
niemieckiej powiatu starogardzkiego. Wykaz członków loży i inne dokumenty trafiły
na przechowanie do Archiwum Niemieckiego Muzeum Lóż Masońskich w Bayereuth na
terenie Bawarii. Ślady obecności masonerii
uważni mieszkańcy mogą zauważyć na kilku
budynkach naszego miasta. Budynek będący
niegdyś siedzibą loży masońskiej również zachował się do czasów współczesnych, jednak
spełnia obecnie zupełnie inną rolę.
Zbigniew Potocki
OGŁOSZENIA
Zmiany numerów
Emeryci zapraszają
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
w Starogardzie Gdańskim informuje,
że uległy zmianie numery kontaktowe
i obecnie są one następujące:
Polski Związek Emerytów, Rencistów
i Inwalidów Zarząd O/Rejonowego
w Starogardzie Gdańskim zaprasza na
następujące imprezy:
+48 58 562 44 58 – Pomoc społeczna;
+48 58 561 29 84 – Dodatek mieszkaniowy,
Dodatek energetyczny;
+48 58 561 29 32 – Świadczenia rodzinne,
Fundusz alimentacyjny;
+48 58 561 29 38 – Sekretariat, Administracja;
natomiast bez zmian pozostały:
fax: +48 58 563 40 14,
e-mail: [email protected]
strona internetowa: www.mops.starogard.pl
Godziny urzędowania Ośrodka:
od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 - 15.30
pracownicy socjalni i asystenci rodziny
przyjmują interesantów do godz. 18.00
Przyjmowanie interesantów w sprawie skarg
i wniosków:
• Dyrektor MOPS Bernadeta Smuda
w sprawach z zakresu świadczeń
rodzinnych i funduszu alimentacyjnego,
dodatków mieszkaniowych i pomocy
społecznej przyjmuje
w środy w godzinach od 13.00 do 15.00.
Zapisy w sekretariacie.
• Zastępca Dyrektora ds. pomocy
środowiskowej i instytucjonalnej
Elżbieta Lokś
w sprawach z zakresu pomocy
społecznej przyjmuje
we wtorki i piątki w godzinach od 8.00
do 10.00
Zapisy w biurze przyjmowania
interesantów (parter – wejście A) lub
w sekretariacie
• Zastępca Dyrektora ds. świadczeń
rodzinnych i pomocy osobom
uprawnionym do alimentów Monika
Wińska
w sprawach z zakresu świadczeń
rodzinnych, funduszu alimentacyjnego
oraz postępowania wobec dłużników
alimentacyjnych przyjmuje
w czwartki w godzinach od 9.00 do 11.00
Zapisy w biurze przyjmowania
interesantów (parter – wejście B) lub
w sekretariacie.
Towarzystwo Budownictwa Społecznego
Ziemi Kociewskiej Spółka z o.o.
83-200 Starogard Gdański ul. Traugutta 56
tel. 58 562 24 33; 58 56253 21; 58 560 02 35
oferuje swoje usługi w zakresie
profesjonalnego zarządzania nieruchomościami (w tym wspólnotami mieszkaniowymi, kamienicami etc.)
15 luty (niedziela) godz. 15.00 – 21.00
w Galerii Smaków - Wieczór Śledzikowy.
19 – 27 kwietnia – wycieczka autokarowa
do Włoch (21 kwietnia przejazd do Katedry
św. Jana Chrzciciela, gdzie przechowywany
jest Całun Turyński) - cena: 2085 zł + 75€
– pilne.
21 – 23 sierpnia - wycieczka do Krakowa –
Częstochowy (cena: ok.500,-zł)
24 września - 1 października - wycieczka
samolotowa do Turcji – All Inclusiwe (cena
ok. 2 000, -zł) – pilne.
Zapisy przyjmowane są w biurze PZERiI,
mieszczące się w Urzędzie Miasta p. 027, od
wtorku do piątku, w godz. 9.00-13.00.
11 – 4 Hufiec Pracy w Starogardzie
Gdańskim informuje , iż prowadzi nabór
młodzieży na II semestr ( letni ) roku szkoleniowego 2014 /2015 do klas gimnazjalnych
przysposabiających do pracy ( II, III klasa).
Warunkiem przyjęcia do hufca jest ukończone przez kandydata 15 lat najpóźniej w dniu
rozpoczęcia zajęć dydaktyczno-wychowawczych i nie ukończone 18 lat oraz podjęcie
praktyki zawodowej w wybranym przez
siebie zawodzie.
Oprócz umożliwienia kontynuowania nauki
w gimnazjum proponujemy przyuczenie do
konkretnego zawodu.
Po ukończeniu gimnazjum można kontynuować naukę zawodu w formie kursowej.
Dokumenty można pobrać i uzyskać
wszelkie dodatkowe informacje osobiście
w biurze hufca w Oś. 60-lecia ONP 14 w Starogardzie Gdańskim lub telefonicznie – 058
775 30 65, tel. kom. 887 873 118 w godz. 7.45
– 15.45.
Punkt Interwencji Kryzysowej PCK
83 - 200 Starogard Gdański
ul. Mickiewicza 9
tel 58/5622226
e-mail: [email protected]
www.starogard.cik.sos.pl
Informujemy, że od 07.01.2015 roku
godziny pracy Punktu Interwencji
Kryzysowej PCK ulegają zmianie:
Poniedziałek14.00-18.00
Wtorek14.00-18.00
Środa15.00-18.00
Czwartek14.00-18.00
Piątek14.00-18.00
bezpłatny miesięcznik Urzędu Miasta Starogard Gdański.
Redaguje Zespół Prasowy Urzędu Miasta Starogard Gdański. Adres redakcji: 83-200 Starogard Gdański, ul. Gdańska 6, tel. 58 530 6009, [email protected]
um.starogard.pl. Ukazuje się w nakładzie 10 000 egzemplarzy. Druk: Drukarnia EDYTOR Olsztyn. Copyright © Gmina Miejska Starogard Gdański.
Wszelkie prawa zastrzeżone. STAROGARDZKI RATUSZ, ani żadna jego część, bez zgody właściciela nie może być wykorzystywana w systemach
odtwarzalnych bądź reprodukowana jakimkolwiek sposobem fotograficznym, elektronicznym, mechanicznym lub innym.
13
Wyciąg z ogłoszenia o II przetargu ustnym nieograniczonym
Oznaczenie nieruchomości wg księgi
wieczystej i katastru nieruchomości,
powierzchnia
Lokal mieszkalny położony w Starogardzie Gdańskim przy
ul. Kościuszki 35/5 o pow. 66,40 m2 i piwnicy o pow. 15 m2, II
piętro budynku znajdującego się na działce nr 284 w obrębie 17
o powierzchni 240 m2, księga wieczysta nr GD1A/00000845/2
Przeznaczenie nieruchomości lokalowej
Sprzedaż lokalu wraz z udziałem w gruncie 0,1307 części oddawanym w użytkowanie wieczyste
Informacja o przeznaczeniu nieruchomości do sprzedaży
Lokal przeznaczony do zbycia Zarządzeniem Nr 268/08/2014
Prezydenta Miasta Starogard Gdański z dnia 19.08.2014 r. podlegającym wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Starogard
Gdański w okresie od 20.08.2014 r. do 09.09.2014 r. włącznie
Cena wywoławcza
100 000,00 zł
Termin i miejsce przetargu
18 lutego 2015 r. (środa) godz. 1000 sala nr 101 Urzędu Miasta
Starogard Gdański ul. Gdańska 6
Wysokość wadium
10 000,00 zł, płatne do 12 lutego 2015 r. na konto Urzędu Miasta nr:
83 8340 0001 0001 1400 2000 0005
Miejsce wywieszenia i publikacji ogłoszenia o przetargu
tablica ogłoszeń Urzędu Miasta Starogard Gdański i TBS Ziemi
Kociewskiej sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Traugutta 56 w Starogardzie
Gdańskim, strony internetowe: bip.starogard.pl i www.starogard.pl
Dane teleadresowe, pod którymi można Urząd Miasta Starogard Gdański ul. Gdańska 6, Wydział Gospodaruzyskać szczegółowe informacje dot. ki Gruntami, Geodezji i Rolnictwa, pokój 204, tel. 58 5306076
przetargu
mail: [email protected]
Wyciąg z ogłoszenia o dziesiątym przetargu ustnym nieograniczonym
Oznaczenie nieruchomości wg księgi
wieczystej i katastru nieruchomości,
powierzchnia
Lokal użytkowy położony w Starogardzie Gdańskim przy ul.
Gen. Hallera 32/8 o pow. 57 m2 i pomieszczenie gospodarcze
o pow. 7,60 m2, część przyziemia na poziomie piwnic budynku
znajdującego się na działce nr 92/3 w obrębie 14 o powierzchni
375 m2, księga wieczysta nr GD1A/00033300/0
Przeznaczenie nieruchomości lokalowej Sprzedaż lokalu wraz z udziałem w gruncie 0,1305 części
Lokal przeznaczony do zbycia Zarządzeniem Nr 112/05/2013 PrezyInformacja o przeznaczeniu nierucho- denta Miasta Starogard Gdański z dnia 14.05.2013 r. podlegającym
mości do sprzedaży
wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Starogard Gdański
w okresie od 15.05.2013 r. do 04.06.2013 r. włącznie
Cena wywoławcza
65 000,00 zł
Termin i miejsce przetargu
18 lutego 2015 r. (środa) godz. 1020 sala nr 101 Urzędu Miasta
Starogard Gdański ul. Gdańska 6
Wysokość wadium
6 500,00 zł płatne do 12 lutego 2015 r. na konto Urzędu Miasta nr:
83 8340 0001 0001 1400 2000 0005
tablica ogłoszeń Urzędu Miasta Starogard Gdański i TBS Ziemi KoMiejsce wywieszenia i publikacji ogłociewskiej sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Traugutta 56 w Starogardzie
szenia o przetargu
Gdańskim, strony internetowe: bip.starogard.pl i www.starogard.pl
Dane teleadresowe, pod którymi
Urząd Miasta Starogard Gdański ul. Gdańska 6, Wydział Gospodarki
można uzyskać szczegółowe informacje Gruntami, Geodezji i Rolnictwa, pokój 204, tel. 58 5306076
dot. przetargu
mail: [email protected]
Wyciąg z ogłoszenia o X przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości
niezabudowanej położonej w Starogardzie Gdańskim przy ul. Kochanki.
Oznaczenie nieruchomości
wg księgi wieczystej i katastru
nieruchomości, powierzchnia
Działka nr 57/2 o pow. 1 520 m2, obręb 7 księga wieczysta
nr GD1A/00024794/3
Przeznaczenie nieruchomości
gruntowej
Symbol w miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego miasta Starogard Gdański A.156.MN.3 – tereny
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami.
Informacja o przeznaczeniu
nieruchomości do sprzedaży
Nieruchomość przeznaczona do zbycia Zarządzeniem Nr
46/02/2013 Prezydenta Miasta Starogard Gdański z dnia
26.02.2013 r.
Cena wywoławcza
90 000,00 zł (w tym VAT)
Termin i miejsce przetargu
18 lutego 2015 r. (środa) godz. 11:00 sala nr 101 Urzędu
Miasta Starogard Gdański, ul. Gdańska 6
Wysokość wadium
9 000,00 zł, płatne do dnia 12 lutego 2015 r. na konto Urzędu
Miasta nr: 83 8340 0001 0001 1400 2000 0005
Miejsce wywieszenia i publikacji
ogłoszenia o przetargu
Dane teleadresowe, pod którymi
można uzyskać szczegółowe
informacje dot. przetargu
tablica ogłoszeń Urzędu Miasta Starogard Gdański, ul.
Gdańska 6 (obok p. 204) i TBS Ziemi Kociewskiej sp. z o.o.
w Starogardzie Gdańskim, ul. Traugutta 56 oraz strony
internetowe: www.bip.starogard.pl i www.starogard.pl
Urząd Miasta Starogard Gdański ul. Gdańska 6,
Wydział Gospodarki Gruntami, Geodezji i Rolnictwa,
pokój 204, tel. 58 5306075;
mail: [email protected]
14
OFERTY INWESTYCYJNE
Są działki pod mieszkania
Gmina Miejska Starogard Gdański
posiada w aktualnej ofercie sprzedaży nieruchomości niezabudowane
położone w Starogardzie Gdańskim
przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową przy ul. Derdowskiego oraz
przeznaczone pod zabudowę usługową i techniczno-produkcyjną przy ul.
Iwaszkiewicza.
Działki przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową usytuowane są po północnej i południowej stronie ul. Derdowskiego. Dla obu
stron obowiązuje ten sam miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego obszaru
położonego w rejonie ulicy Derdowskiego
w Starogardzie Gdańskim w obrębie geodezyjnym nr 5, działki nr: 1/14, 2/7, 2/8 uchwalonego przez Radę Miejską Starogardu Gdańskiego uchwałą Nr XXII/225/2000 z dnia 28
czerwca 2000 r.
Teren posiada całkowite uzbrojenie w sieć
kanalizacyjną sanitarną i deszczową, sieć
wodociągową, elektryczną, a także gazową.
Na większości z czterdziestu ośmiu sprzedanych dotychczas przez Gminę Miejską działkach nabywcy wybudowali domy położone
przy ulicach: Kardynała Stefana Wyszyńskiego i Księdza Podpułkownika Józefa Wryczy
tworząc osiedle, przy którym usytuowano
przystanek komunikacji miejskiej.
Po południowej stronie ul. Derdowskiego pozostaje do sprzedaży trzynaście działek niezabudowanych przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe, z czego trzy działki
przeznaczone są pod zabudowę budynkiem
wolnostojącym, a dziesięć działek pod zabudowę w układzie szeregowym, przy czym
w działkach o numerach 1/82, 1/83, 1/120
dopuszcza się funkcję usługową nieuciążliwą
o charakterze usług podstawowych z zakresu: handlu detalicznego, gastronomii, rzemiosła, zdrowia, higieny, pielęgnacji, rekreacji, administracji, kultury, kultu religijnego.
Po północnej stronie ul. Derdowskiego ww.
plan obejmuje do zagospodarowania tereny o pow. ponad 9,0 ha, z czego w roku 2013
wydzielono 23 działki o łącznej powierzchni
11.986 m2. Uzbrojono teren w sieć kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz w sieć wodociągową, utwardzono drogi dojazdowe do
wydzielonych działek budowlanych oraz nadano nowopowstałej drodze gminnej nazwę
– ul. Graniczna. Z dwudziestu trzech działek
pozostaje do sprzedaży jedna działka nr
187/43 o pow. 2.757 m2 położona jest w strefie mieszkaniowej, pod zabudowę w układzie
szeregowym, jednorodzinnym z funkcją usługową oraz osiemnaście działek mniejszych
przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe, z czego pięć działek przeznaczonych
jest pod zabudowę budynkiem wolnostojącym (przy czym w działce nr 187/33 dopuszcza się funkcję usługową nieuciążliwą o charakterze usług podstawowych), a trzynaście
działek pod zabudowę w układzie szeregowym, z dopuszczeniem usług nieuciążliwych
o charakterze usług podstawowych.
Poza działkami przeznaczonymi na sprzedaż pod budownictwo mieszkaniowe Gmina Miejska Starogard Gdański wystawia na
sprzedaż, w formie przetargu ustnego nieograniczonego, pięć działek o numerach
od 179/157 do 179/161, o powierzchni od
7.468 m2do 15.484 m2 , położonych w Starogardzie Gdańskim przy ul. Iwaszkiewicza,
w bezpośrednim sąsiedztwie nieruchomości
o zabudowie produkcyjnej, usługowej oraz
ciągów komunikacyjnych i torowiska PKP.
Działki przeznaczone są, zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Starogard Gdański uchwalonego Uchwałą Nr LXIII/547/2010 Rady Miasta
Starogard Gdański z dnia 28 października
2010 r. (Dz. Urz. woj. Pomorskiego Nr 161,
poz. 3268) oraz koncepcją zagospodarowania terenu i projektu podziału terenu, pod
zabudowę usługową, techniczno-produkcyjną, z zakresu budownictwa, handlu hurtowego, magazyny, z dopuszczeniem sytuowania
obiektów i urządzeń związanych z gospodarką odpadami, wyklucza się wszelkie funkcje
mieszkalne oraz z zakresu usług o charakterze publicznym.
15
OFERTY INWESTYCYJNE
Jednocześnie z przeznaczeniem do sprzedaży działek miejskich opracowano projekt budowlany pt. „Urządzenie drogi oraz uzbrojenie techniczne w nieruchomościach przy ul.
Iwaszkiewicza.”. Wskazany projekt obejmuje
zagospodarowanie terenu w zakresie układu drogowego, sieci wodnokanalizacyjnej
z przyłączami, instalacje elektryczne oświetlenia i zasilania przepompowni zlokalizo-
wanej na działce miejskiej nr 179/163, obr.
12. Projekt zostanie wdrożony do wykonania
przez Gminę Miejską po uzyskaniu pozwolenia na budowę w Starostwie Powiatowym
w Starogardzie Gdańskim. Przygotowywane
dozbrojenie terenu pozwoli potencjalnym
inwestorom na efektywne wykorzystanie nabytych od Gminy Miejskiej nieruchomości.
Aktualne ogłoszenia o przetargach Gminy Miejskiej Starogard Gdański
publikowane są na stronie internetowej www.bip.starogard.pl
w zakładce PRZETARGI.
Informacje telefoniczne:
• o przetargu można uzyskać w Wydziale Gospodarki Gruntami,
Geodezji i Rolnictwa Urzędu Miasta Starogard Gdański
- nr tel. 58 5306075 (Ewa Lewandowska);
Wyciąg z ogłoszenia o siódmym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działek niezabudowanych położonych w Starogardzie Gdańskim przy ul. Derdowskiego, KW GD1A/00034706/3, obr. 5,
według wykazu w tabelce:
• o warunkach zabudowy i zagospodarowania w Wydziale
w Planowania i Urbanistyki Urzędu Miasta Starogard Gdański
- nr tel. 58 530 60 82.
Wyciąg z ogłoszenia o siódmym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działek niezabudowanych położonych w Starogardzie Gdańskim przy ul. Derdowskiego, KW GD1A/00034706/3, obr. 5,
według wykazu w tabelce:
Lp.
Nr
działki
Pow.
w m2
Przeznaczenie w planie
Cena wywoławcza
w zł (zawiera 23%
VAT)
wadium
1
2
3
4
5
6
1.
1/65
1453
Zabudowa mieszkaniowa
jednorodzinna, wolnostojąca (F6)
99 600,00 zł
9 960,00 zł
2.
1/73
456
Zabudowa mieszkaniowa
jednorodzinna, szeregowa (E8)
67 500,00 zł
6 750,00 zł
3.
1/74
368
Zabudowa mieszkaniowa
jednorodzinna, szeregowa (E8)
54 500,00 zł
5 450,00 zł
4.
1/75
456
Zabudowa mieszkaniowa
jednorodzinna, szeregowa (E8)
67 500,00 zł
6 750,00 zł
5.
1/76
432
Zabudowa mieszkaniowa
jednorodzinna, szeregowa (E7)
63 900,00 zł
6 390,00 zł
6.
1/79
436
Zabudowa mieszkaniowa
jednorodzinna, szeregowa (E7)
64 600,00 zł
6 460,00 zł
7.
1/80
630
Zabudowa mieszkaniowa
jednorodzinna, wolnostojąca (F5)
87 000,00 zł
8 700,00 zł
8
1/81
685
Zabudowa mieszkaniowa
jednorodzinna, wolnostojąca (F5)
94 500,00 zł
9 450,00 zł
9.
1/82
492
Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,
szeregowa z dopuszczeniem usług (D3)
83 500,00 zł
8 350,00 zł
10.
1/83
328
Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,
szeregowa z dopuszczeniem usług (D3)
56 700,00 zł
5 670,00 zł
11.
1/115
562
Zabudowa mieszkaniowa
jednorodzinna, szeregowa (E3)
81 300,00 zł
8 130,00 zł
12.
1/118
474
Zabudowa mieszkaniowa
jednorodzinna, szeregowa (E3)
62 100,00 zł
6 210,00 zł
13.
1/120
328
Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,
szeregowa z dopuszczeniem usług (D1)
53 900,00 zł
5 390,00 zł
Ww. nieruchomości przeznaczono do zbycia Zarządzeniem Nr 127/05/2013 Prezydenta Miasta Starogard
Gdański z dnia 28 maja 2013 r.
Przetarg odbędzie się dnia 18 lutego 2015 r. (środa) o godz 10:30 w sali 101 Urzędu Miasta Starogard Gdański, ul. Gdańska 6.
Wadium należy wnieść najpóźniej do dnia 12 lutego 2015 r. (czwartek) na konto Urzędu Miasta Starogard
Gdański Nr 83 8340 0001 0001 1400 2000 0005.
Ogłoszenie o przetargu wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Starogard Gdański, ul. Gdańska 6
(obok p. 204) i TBS Ziemi Kociewskiej sp. z o.o. w Starogardzie Gdańskim, ul. Traugutta 56 oraz zamieszczono na stronach internetowych: www.bip.starogard.pl i www.starogard.pl
Bliższych informacji dotyczących ogłoszenia o przetargu udziela Wydział Gospodarki Gruntami, Geodezji
i Rolnictwa Urzędu Miasta Starogard Gdański, ul.Gdańska 6, pok. 204, II piętro, tel. (58) 5306075,
mail: [email protected]
Lp.
Nr
działki
Pow.
w m2
Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
Cena wywoławcza w zł (zawiera
23%VAT)
wadium
1
2
3
4
5
6
1.
187/27
564
Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,
szeregowa z funkcją usługową (H1)
90 000,00 zł
9 000,00 zł
2.
187/28
459
Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,
szeregowa z funkcją usługową (H1)
74 000,00 zł
7 400,00 zł
3.
187/29
410
Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,
szeregowa z funkcją usługową (H1)
67 000,00 zł
6 700,00 zł
4.
187/30
422
Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,
szeregowa z funkcją usługową (H1)
69 000,00 zł
6 900,00 zł
5.
187/32
376
Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,
szeregowa z funkcją usługową (H2)
49 000,00 zł
4 900,00 zł
6.
187/33
834
Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,
wolnostojąca z funkcją usługową (G1)
130 000,00 zł
13 000,00 zł
7.
187/34
420
Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,
szeregowa z funkcją usługową (H2)
54 500,00 zł
5 450,00 zł
8
187/35
425
Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,
szeregowa z funkcją usługową (H2)
55 000,00 zł
5 500,00 zł
9.
187/38
307
Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,
szeregowa z funkcją usługową (H2)
42 500,00 zł
4 250,00 zł
10.
187/39
756
Zabudowa mieszkaniowa
jednorodzinna, wolnostojąca (J1)
99 500,00 zł
9 950,00 zł
11.
187/40
864
Zabudowa mieszkaniowa
jednorodzinna, wolnostojąca (J1)
136 500,00 zł
13 650,00 zł
12.
187/41
500
Zabudowa mieszkaniowa
jednorodzinna, wolnostojąca (J1)
80 500,00 zł
8 050,00 zł
13.
187/44
769
Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,
wolnostojąca z funkcją usługową (G3)
122 500,00 zł
12 250,00 zł
14.
187/45
324
Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,
szeregowa z funkcją usługową (H3)
54 500,00 zł
5 450,00 zł
15.
187/49
319
Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,
szeregowa z funkcją usługową (H3)
54 000,00 zł
5 400,00 zł
16.
187/50
275
Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,
szeregowa z funkcją usługową (H4)
47 000,00 zł
4 700,00 zł
17.
187/51
180
Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,
szeregowa z funkcją usługową (H4)
31 500,00 zł
3 150,00 zł
18.
187/52
190
Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,
szeregowa z funkcją usługową (H4)
33 000,00 zł
3 300,00 zł
Ww. nieruchomości przeznaczono do zbycia Zarządzeniem Nr 148/06/2013 Prezydenta Miasta Starogard
Gdański z dnia 18 czerwca 2013 r. Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się dnia 18 lutego 2015 r. (środa)
o godz 10:45 w sali 101 Urzędu Miasta Starogard Gdański, ul. Gdańska 6. Wadium należy wnieść najpóźniej do
dnia 12 lutego 2015 r. (czwartek) na konto Urzędu Miasta Starogard Gdański Nr 83 8340 0001 0001 1400 2000
0005 Bank Spółdzielczy w Starogardzie Gdańskim. Ogłoszenie o przetargu wywieszono na tablicy ogłoszeń
Urzędu Miasta Starogard Gdański, ul. Gdańska 6 (obok p. 204) i TBS Ziemi Kociewskiej sp. z o.o. w Starogardzie Gdańskim, ul. Traugutta 56 oraz zamieszczono na stronach internetowych: www.bip.starogard.pl i www.
starogard.pl. Bliższych informacji dotyczących ogłoszenia o przetargu udziela Wydział Gospodarki Gruntami,
Geodezji i Rolnictwa Urzędu Miasta Starogard Gdański, ul.Gdańska 6, pok. 204, II piętro, tel. (58) 5306075.
mail: [email protected]

Podobne dokumenty

pobierz pdf - Starogard Gdański

pobierz pdf - Starogard Gdański Kopernika do Al. Armii Krajowej, rozważy wykonanie zatoki postojowej. Z kolei podczas prac związanych z planowaną rewitalizacją Al. Wojska Polskiego na pewno utwardzony zostanie

Bardziej szczegółowo