Prawa poszukujących pracy Osoba poszukująca pracy ma prawo do:

Transkrypt

Prawa poszukujących pracy Osoba poszukująca pracy ma prawo do:
Powiatowy Urząd Pracy w Piasecznie
Źródło:
http://www.puppiaseczno.com/pia/dla-bezrobotnych-i-pos/prawa-i-obowiazki-bezr/prawa-poszukujacych-pr/1828,Prawa-poszu
kujacych-pracy.html
Wygenerowano: Sobota, 4 marca 2017, 00:16
Prawa poszukujących pracy
Osoba poszukująca pracy ma prawo do:
●
korzystanie z usług rynku pracy,
●
korzystanie z instrumentów rynku pracy.
Po spełnieniu określonych warunków osoby poszukujące pracy mają możliwość:
●
uzyskania zwrotu kosztów zakwaterowania, wyżywienia w przypadku skierowania poza miejscem zamieszkania,
●
uzyskania części lub całości zwrotu kosztów z tytułu przejazdu na szkolenie,
●
uzyskania pożyczki na sfinansowanie kosztów szkolenia,
●
uzyskania sfinansowania kosztów studiów podyplomowych,
●
uzyskania zwrotu kosztów przejazdu i powrotu na badania lekarskie lub psychologiczne.
Podstawowe akty prawne:
1. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (do pobrania tu)
2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia12 listopada 2012r. w sprawie rejestracji bezrobotnych i
poszukujących pracy (Dz. U.z 2012r. poz.1299) (do pobrania tu)
Bliższe informacje:
Piaseczno, ul. Szkolna 20
Tel. (022) 73 76 227 lub (022) 73 62 226
Metryka strony
08.01.2015
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Karol Wiśniewski
Autor: Karol Wiśniewski
Liczba wejść: 1162
Drukuj
Generuj PDF
Powiadom znajomego
Wstecz