GAZETA POLONIA

Komentarze

Transkrypt

GAZETA POLONIA
GAZETA POLONIA
NUMER 6
GRUDZIEN
2015
MIESIĘCZNIK POLONII—NOWA ZELANDIA
WWW..GAZETAPOLONIA.NZ [email protected]
Mission statement : Gazeta Polonia aims to support a link between two regions, which are close to our hearts.
We want to share that which unites us and promote respect for that which makes us different.
Our aim is to provide a meeting place for all generations.
Boze Narodzenie to okres niezwykły dla wszystkich, bez względu
na odległosc czy klimat. Wyjątkowa atmosfera towarzysząca temu
swiętu sprawia, ze ludzie we wszystkich zakątkach swiata ulegają
magicznej ekspresji. Boze Narodzenie, to swięto dziecinstwa,
swiątecznych zapachow, swiecącej choinki, atmosfery kolacji
wigilijnej, radosci otwieranych prezentow, wspolnego kolędowania,
jasełek, wędrowki nocnej po skrzypiącym sniegu na pasterkę.
Ta swiąteczna atmosfera czyni nas bardziej zyczliwymi i otwartymi
na innych. W duchu słow papieza Franciszka ‘Zyjemy w czasach, w
ktorych wierni wszystkich religii i ludzie dobrej woli są wezwani do
promowania zrozumienia i wzajemnego szacunku’, zyczymy
wszystkim naszym czytelnikom i ich rodzinom zdrowych,
spokojnych i zyczliwych Świąt Bozego Narodzenia oraz szczęsliwego
Nowego Roku.
Christmas is a special time for everyone irrespective
where or in what climate we live. The unique
atmosphere of Christmas makes people from every
part of the world be charmed by the magic.
Christmas is a feast of childhood, of the smells
of freshly baked cakes, Christmas tree lights,
Christmas Eve supper, carol singing around
the Crib, the joy of opening presents and walking
through crisp snow to Midnight Mass.
During this time of the year we become kinder and
more open to others.
In the spirit of Pope Francis who said: ‘we live in
times in which people of all faiths and religions, and
all people of good will are called to promote
understanding and mutual respect’, we wish all of
our readers and their families a wonderful peaceful
and Merry Christmas and a Happy New Year.
Website: www.gazetapolonia.nz
Email: [email protected]
PO Box 301582, Auckland 0752
KOLĘDA NA ANTYPODACH
Malwina Zofia Schwieters
Nie spij jeszcze Jezuniu
Posłuchaj naszych słow
To nie głosy z Warszawy
I to nie woła Lwow.
My wiemy ze tam spieszysz,
Ze tam kolebkę masz
Ze tamtych chcesz pocieszyc
Ale Tys takze nasz.
My wiemy ze tam zima
Ze strawy wszelkiej brak
Nas słonce juz nie cieszy
Ni obfitosci rog.
Nie wzgardz nami Jezuniu
Na Antypody przyjdz
To Auckland Śydney prosi
Do naszych serc tez wnijdz.
A gdy juz zasniesz Dziecię
Znuzony cięzkim dniem
Śpraw by poczet aniołow
Obronił swiat przed złem.
Page 2
GAZETA POLONIA
UPCOMING EVENTS
Christchurch
08/12/2015; 09:00
New Solidarity Grid Lamp as a reminder
of Poland's Fight for Democracy.
A Central European street lamp from
Śopot, will be unveiled on Park Terrace
by Zbigniew Gniatkowski the Ambassador
of the Republic of Poland
and by Christchurch Mayor Lianne Dalziel.
Wellington
06/12/2015; 13:15
'Our Little Poland' The Pahiatua Śchool
Victoria University of Wellington, Old
Government Building
Auckland
03/12/2015; 17:00
POLANZ invites
AUT, City Campus, 55 Wellesley Śtreet East
Room WA224 Conference Centre
in building WA mark CF
speakers: Tomasz Głowacki,
Zbigniew Gniatkowski, Marek Kijewski
05/12/2015; 11:30
Polish Tramping Club z Mikołajkiem
Lonely Track Albany
weather permitting
06/12/2015
Dom Polski - kiermasz i Mikołaj
1 McDonald Śtreet
11/12/2015; 15:30
Śt. Helliers Community Centre
spotkanie z dziecmi robimy pierogi
12/12/2015; 16:15
Polish For Everyone swiąteczne spotkanie
55 Meadowood Drive, Unsworth Heights
13/12/2015; 15:00
Polska Śzkołka Gwiazdka
1 Barron Drive, Green Bay
313/12/2015; 14:00
Polish Heritage Trust Museum, PHTM
125 Elliot Śtreet, Howick
18/12/2015; 10:00
PHTM
Friday Paper Cutters'
WAKACJE/ SUMMER HOLIDAYS
UPCOMING EVENTS
30/01/2016
Tongariro Crossing
16/02/2016
Polish Picnic on the beach
EARLY POLISH MAG part 2
by Dr A G Stewart
By publishing this article (the first part was published in our previous
issue) we would like to open a forum for all New Zealanders whose
ancestors arrived in New Zealand from Poland. They came to Aotearoa
with hope for a better future. Their children and grandchildren were born
as New Zealanders. We invite you to write your family stories (and not
only) to Gazeta Polonia. We will briefly translate your story into Polish
making it available also to readers in Poland. Dr Śtewart from Tauranga
has kindly made available excerpts from his book ‚The Sugar Bag Years'
depicting the arrival of his forebears to New Zealand.
Drukując poniższy tekst w obecnym numerze, pragniemy otworzyć nasze
forum dla wszystkich nowozelandczyków polskiego pochodzenia, dla tych
których przodkowie przybyli do Aotearoa porzucając swoje ziemie ojczyste
w poszukiwaniu lepszego życia i nadziei. Ich dzieci i wnukowie urodzili sie
już tutaj po drugiej stonie świata. Zapraszamy Was do pisania do Gazety
Polonia historii rodzinnych (i nie tylko). My przetłumaczymy i udostępnimy
czytelnikom w Polsce. Dr Stewart z Tauranga jest właśnie taką osobą, która
udostępniła nam część napisanej przez siebie książkę pt. 'The Sugar Bag
Years' o losach swoich przodków przybyłych z Polski.
For my great grandfather, Jacob
Czablewski, this was the
opportunity he was waiting for.
Earlier he had taken part in the
Crimean Wars in the Russian Army
to defend places like Balaclava and
Śevastopol. As part of his discharge
he was promised his own land title,
but as this never came (the Russian
nobles refusing to allocate land and
the Czar’s assassination) Jacob’s
chance to leave sounded like a call
to the Promised Land. Śo with his
pregnant wife (a girl was born
on the ship) and six sons he packed
all his entire belongings into a sugar
bag and headed north to Gdansk.
The second son, Josef Czablewski,
was my grandfather.
New York, New Orleans, New
Zealand? What was the difference
as long as you could leave and your
sons not remain to be drafted
as future cannon fodder. Whole
villages emptied. Many came from
Śtarogard-Gdansk (where there is
an excellent memorial museum).
On board there was heard
a menagerie of Polish, German,
Ukrainian, Belarusian and Russian
voices. Communication was not
much of a problem among
themselves as my folks could speak
most of those languages. They just
could not speak English. That was
a problem. Not for my folks. It’s just
that the immigration agent failed
to pick up the essential point
of history that in 1872 whole towns,
like Śtarogard-Gdansk, made the
switch from being die-hard
Lutherans back to being Catholics.
How my ancestors of Jacob, Josef,
Paul, Abraham, John and Martha got
up the gang planks we are not sure.
I am told by my mother that the old
grandfather had a survival saying:
‘Cut the Yiddish and just keep
on walking.’
There were three main waves
of Polish immigrants to New
Zealand during the 1870’s. The first
group settled at Waihola south
of Dunedin and the third around
Inglewood in Taranaki. The big
Czablewski family arrived
in Wellington on the ŚŚ
Lammershagen in July 1875.
Many of the new arrivals who with
some means in their pockets were
able to settle in various parts
of New Zealand, Halcombe being
the popular place to prosper.
However, the sugar bag families,
such as the Czablewski, Wisniewski,
Wisichnowski, Lipinski,
Zimmerman, Rosanoskiand Bielski’s
were all despatched to the new
Śpecial Śettlement at Jackson’s Bay
in Śouth Westland. A total of 367
new settlers were dumped there
to fend for themselves. Within
three years most had abandoned
their land allocations and headed
north to rely on the generosity
of their more prosperous
compatriots. In 1882 my
grandfather, Joseph Śhapleski (note
the anglicization) had succeeded in
a land ballot of 100 acres
at Kimbolton.
Page 3
GAZETA POLONIA
His near neighbour was George Richardson and it was not
long before my grandfather had caught the eye of his oldest
daughter, Mary-Ann. And it was not long before the families
figured out that because George himself had fought in the
Crimean War (in the invading British Army) he prohibited
any romance. Mary-Ann Richardson was the eldest
of 13 children and it was expected of her to remain at home
to help bring up all her many siblings. Determined not to be
left on the shelf she eloped with Joseph Śhapleski
to Thames where they married in 1890. It would take all
the fingers and toes of a whole division to count up their
descendants.
By the late 1950’s most of our old colonial Polish (or was it
Yiddish?) speaking grandparents and old babushka had
passed away (I have fond memories as a child of seeing the
likes of Russian Jack come into one of our family homes
around the Rangitikei-Manawatu districts). At the same
time a whole new generation of Polish speaking young
people had arrived in New Zealand. I need others to speak
of this.
Dla mojego pradziadka, Jakuba Czablewskiego, była to
okazja na którą czekał. Wcześnie uczestniczył on w wojnach
krymskich w rosyjskiej armii między innymi w bitwach
pod Sewastopolem i Balaclawą. W związku z jego walką
w armii carskiej obiecano mu własną ziemie, której nigdy
nie otrzymał (Rosyjscy obszarnicy odmówili podziału ziemi,
a potem car został obalony). Szansa na opuszenie kraju
brzmiała dla Jakuba jak wezwanie do obiecanej ziemii.
Opuścił swój dom z sześcioma synami i żoną w ciąży (córka
urodziła się na statku) cały swój dobytek zapakowali do
torby po cukrze i udali się na północ do Gdańska. Drugi syn,
Józef Czablewski był moim dziadkiem.
Nowy York, Nowy Orlean, Nowa Zelandia? Nie stanowiło
żadnej różnicy, najważniejsze było opuścić kraj i uchronić
synów przed użyciem ich jako mięso armatnie. Całe wioski
pustoszały. Wielu przyjechało ze Starogradu Gdańskiego,
gdzie obecnie jest wspaniałe muzeum. Na statku słyszało się
mieszaninę polskiego, ukraińskiego, niemieckiego,
białoruskiego i rosyjskiego. Porozumiewanie sie nie było
wielkim problemem jako że wielu z emigrantów poza
własnym, mogło mówić conajmniej jednym z tych języków.
Jedynym językiem w którym nie mogli się porozumiewać był
angielski. Był to problem, chociaż nie dla mojej rodziny. Po
prostu immigracyjny agent nie zorientował się, że w 1872
całe miasta jak Starograd Gdański przechodziły
z luteranizmu ponownie na katolicyzm. Jak wielu z moich
przodków Jakuba, Józefa, Pawła, Abrahama, Jana i Marty
weszli na pokład nie wiemy. Moja matka powiedziała mi, że
u dziadka ocalało powiedzenie 'przestań gadać w Jidysz i idź
dalej'.
Były trzy fazy emigracji Polaków do Nowej Zelandii w latach
siedemdziesiątych XIX -tego wieku. Pierwsza grupa osiedliła
sie w Waihola na południu Dunedin a trzecia w Inglewood
w Taranaki. Duża rodzina Czablewskich przybyła do
Wellingon statkiem SS Lammershagen w lipcu 1875 roku.
Wielu nowoprzybyłych posiadających pewne fundusze
osiedlało się w różnych częściach Nowej Zelandii.
Halcombe było popularnym miejscem. Jednakże rodziny,
których dobytek mieścił się w 'torbie po cukrze', tacy jak
Czablewscy, Wisniewscy, Wisichnowski, Lipinscy,
Zimmermannowie, Bielscy osiedleni zostali w Westland,
Jackson’s Bay. Tam , 367 nowoprzybyłych pozostawionych
zostało samym sobie. W ciągu trzech lat większość opuściła
miejsca ich osiedlenia i udała się an północ licząc na pomoc
bardziej zamożnych wpółrodaków. W 1882 mój dziadek ,
Józef Szapleski (anglikanin w tym czasie) wygrał
w losowaniu 100 akrów ziemi w Kimbolton. Jego sąsiadem
był George Richardson i w niedługim czasie mój dziadek
zakochał się w jego córce, Mary-Ann. W niedługim czasie
rodzin zorientowały się i ponieważ George sam walczył w
wojnach krymskich (w najeźdźczej Armii Brytyjskiej),
młodym zakazano wszelkich romansów. Mary-Ann
Richardson była najstarszą córką z trzynaściorga dzieci
Richardsonów. Jej zdaniem było pozostanie w domu
i opiekowanie się młodszym rodzeństwem. Zdeterminowana
aby nie pozstać w domu uciekła z Józefem Szapelskim
do Thames gdzie pobrali się w 1890 roku. Nie sposób doliczyć
się ich licznemego potomstwu.
W późnych latach piędziesiątych XX wieku większość 'starej',
mówiącej po polsku (czy Jidysz?) dziadków i babć zmarło
(pamiętam ze wzruszeniem osoby takie jak Russian Jack
przychodzących do naszego rodzinnego domu w regionie
Rangitikei-Manawatu). W tym samym czasie cała nowa
generacja młodych Polaków przybyła do Nowej Zelandii. I to
jest już miejsce dla innych aby opisali ich losy.
Page 4
GAZETA POLONIA
POLSKIE BOŻE NARODZENIE W RÓŻNYCH ZAKĄTKACH ŚWIATA
Marta Mazurkiewicz
Święta Bozego Narodzenia to
w Polsce wyjątkowy czas.
Czas zadumy i refleksji. To
szansa, by wreszcie trochę
zwolnic, by spotkac się w
gronie najblizszych przy
wigilijnym stole, podzielic się
opłatkiem i najprosciej
w swiecie ze sobą pobyc.
Wspolnie posłuchac kolęd,
czy posiedziec z kubkiem
gorącej herbaty w ciepłym domu i popatrzec na
udekorowaną bombkami
i swiatełkami choinkę. Ten piękny czas bywa czasem
trudny dla tych, ktorzy spędzają go daleko
od rodzinnego domu. O polskich swiętach za granicą
opowiadają nam Ania, Monika, Jola i Tomek.
Ania od 8 lat mieszka w Chicago- najbardziej polskim
miescie Ameryki- i choc w Śtanach Zjednoczonych od
listopada zyje się swiętami, to brakuje jej polskiej
swiątecznej atmosfery- takiej, ktora kojarzy się
z tradycjami, gotowaniem wigilijnych potraw czy
zapachem swierkow na ulicach. „W Ameryce swięta to
głownie Mikołaj. Jedyny dzien swiętowania to
25 grudnia, kiedy otwierane są prezenty, Wigilli raczej się
nie obchodzi.” Ania stara się utrzymywac polskie tradycje,
a jej mąz, Amerykanin, bardzo ją w tym wspiera,
zwłaszcza, ze naprawdę smakują mu nasze swiąteczne
specjały. Biały obrus, opłatek przysłany
z Polski, pierogi i barszcz- to stałe elementy Wigili w jej
amerykanskim domu . ‘W Chicago istnieje całe zaplecze
polskich produktow spozywczych, więc łatwo jest
ugotowac cos tradycyjnego. Robimy barszcz, sałatkę
warzywną i rybę. Pierogi i uszka kupujemy
w sklepie polskim.’ Z amerykanskich zwyczajow Ania
przejęła dawanie prezentow w poranek 25 grudnia,
‘kazdy ma swoją skarpetę i otwieramy prezenty rano,
a nie w Wigilię’.
Zwyczaju dawania prezentow rano nie przejęła natomiast
Monika, mieszkająca od 7 lat w Anglii.
Choc Wielka Brytania nie jest daleko, ostatnie swięta
w Polsce Monika spędziła w 2007 roku, poniewaz
ze względu na pracę jej męza, wyjazdy w tym okresie są
zawsze niemozliwe. W Wielkiej Brytanii, podobnie jak
w Śtanach, swięta to głownie 25 grudnia- ‘wtedy to cała
rodzina zasiada do pieczonego indyka z warzywami
i kremowym puree. Wigilia to normalny dzien pracy,
a 26 grudnia to juz szał wyprzedazy i zakupow’. Monika
podtrzymuje w domu rodzime tradycje. ‘Nasze swięta bez
względu na adres są i zawsze będą w 100% polskie.
Na stole jest 12 potraw, dzieci czekają na pierwszą
gwiazdkę. Tego dnia nic nigdy nie zmienię i nigdy nie
wprowadzę w swięta nic z tutejszej tradycji, bo polskie
swięta są po prostu idealne.’ Jedyna nowosc, ktorą Monika
planuje wprowadzic w tym roku to ‘Christmas Jumper
Party’, organizowane dla rodzicow dzieci z klasy jej synka.
‘To taka impreza, w ktorej cały wic polega na tym,
aby zjawic się w swetrze ze swiątecznymi motywami –
liczę na migające swiatełka i rogi reniferow’.
Święta w zgoła innym klimacie obchodzi Jola, od 5 lat
mieszkająca na Bali. ‘Okres okołoswiateczny na Bali,
niewiele rozni się od normalnych dni w roku, jednak
gdy przezywamy swięta wewenętrznie, w kazdym
miejscu na swiecie mozna poczuc tę niezwykłą aurę’mowi Jola. To co niewątpliwie pomaga w swiętowaniu
Bozego Narodzenia na Bali to panująca na wyspie
tolerancja, ktora ma tu szczegolny wymiar. ‘Indonezja to
najwieksze na swiecie panstwo muzułmanskie, a na Bali
wyjatkowo wiekszosc mieszkancow jest wyznania hindu.
To własnie na Bali znajduje się, bodaj jedyne takie miejsce
na swiecie, gdzie na wzgorzu, obok siebie, odgrodzone
tylko niskim płotem, stoją swiątynie roznych wyznan. Jest
meczet, koscioł katolicki, swiątynia buddyjska, koscioł
protestancki i swiątynia hindu. Te 5 swiątyn, funkcjonuje
ze soba od lat,
bez przeszkod’. Jola w tym szczegolnym dla niej czasie
opowiada swojemu synkowi o polskich tradycjach.
Przygotowuje wigilijną kolację, spiewa kolędy,
a choinkę ozdabia zebranymi na plazy muszelkami.
‘Te swiąteczne dni spędzamy odpoczywając, podrozujac
i starając się wewnętrznie przezywac ten wyjątkowy
czas.”
Tomek, choc od 2.5 lat mieszka w Dubaju, ostatnie dwie
Wigilie spędzał w Bankoku- wszystko za sprawą jego
pracy w liniach lotniczych. Miał jednak okazje
zaobserwowac jak okołoswiąteczny czas wygląda
w miescie, w ktorym zyje na co dzien. Dubaj jest rajem
zakupowym, więc i tutaj dociera szał swiątecznych
zakupow i prezentow, zwłaszcza, ze 80% mieszkancow
miasta to ekspaci. Wiele tutejszych firm to korporacje
międzynarodowe, ktore organizują kolacje swiąteczne tak
jak to ma miejsce na Zachodzie. W centrach handlowych
są choinki i swiąteczne dekoracje, ale na ogoł nikt nie
uzywa terminu "Christmas" tylko Holiday albo Festive
season! Tomkowi w swięta najbardziej brakuje spotkania
z rodziną, posiedzenia przy stole, porozmawiania, pojscia
na pasterkę, bo, jak mowi, „nawet technologie skype'a czy
rozmowy przez telefon nie zastąpią spotkania”. Brakuje
mu takze, choc w duzo mniejszym stopniu, swiątecznego
jedzenia i zapachu choinek- jak się smieje - Pad Thai’owi
daleko do wigilijnych pierogow. Choc gotowanie wigilijnej
kapusty jeszcze przed nim, Tomek przemycił do Dubaju
tradycję dzielenia się opłatkiemi. W tym roku Tomek
spędzi swięta znow w Polsce, z czego bardzo się cieszy.
Jak mowi znane przysłowie: wszędzie dobrze, ale w domu
najlepiej- zwłaszcza w swięta!
Kazdy kraj ma swoje tradycje. Mozna z nich czerpac
wzbogacając znane nam zwyczaje lub tez trzymac się
konsekwentnie naszych tradycji. Najwazniejsze, by umiec
się cieszyc tym szczegolnym czasem i choc czasem
ogarnia nas nostalgia i tęsknota za rodzinnym domem, to
przeciez swięta są piękne i magiczne, niezaleznie od tego
gdzie je spędzamy.
Page 5
GAZETA POLONIA
POLISH CHRISTMAS IN DIFFERENT PARTS OF WORLD
Marta Mazurkiewicz
Christmas it is a special time, time of reflection
and contemplation. There is a chance to slow down, meet
with family at the Christmas Eve's table, share opłatek,
and just be together. together listen to carols, or just sit
with a cup of hot tea in the warm home and look at the
Christmas tree with beautiful Christmas' decorations and
lights. This beautiful time is sometimes hard and difficult for
those who are far away from family. Ania, Monika, Jola and
Tomek talk about Polish Christmas abroad.
Ania has lived in Chicago for the last eight years - the most
Polish city in United States- and although in the US everyone
thinks and talk about Christmas from November. There is
none of the Polish atmosphere, that one with tradition,
cooking Christmas Eve's meals, with the smell of spruce pine
tree on the streets. 'In America, Christmas is mainly Santa
Claus. The only one day of the feast is
25 of December, when presents are opened. Christmas Eve is
not commonly celebrated' . Ania tries to celebrate Polish
traditions. Her husband,
an American, supports her, especially as he likes Polish
Christmas meals. White table cloths, opłatek sent from
Poland, pierogi and barszcz - these are always in her
American home.' In Chicago you can buy all no Polish
products, it is easy to cook traditional meals. We cook
barszcz, vegetable salads, and fish. We buy pierogi and uszka
in the polish shop’ The only American tradition Ania
celebrates is the opening of presents
on 25th of December: ' everyone has their own sock and we
open presents on 25th morning
not on Christmas Eve'.
Monika, who has been living in England for the last 7 years,
did not pick up the tradition of opening presents on the
morning of Christmas Day. Her last Christmas in Poland,
Monika celebrated in 2007. Although England is not so far
away from Poland, due to her husband's work there is no
chance to have leave around this time of the year. In
England, like the US, the main celebration
is 25th of December - ' the whole family meets
and share a meal, roast turkey with vegetables
and puree. Christmas Eve is a normal working day, and 26th
it is the day of sales and shopping'. Monika continues with
Polish tradition: 'our Christmas irrespective of where we live
always are 100% Polish. There is twelve course meal on the
table, and kids are waiting for the first star. I will never ever
change anything and will not change tradition as Polish
Christmas is the best'. Only one change Monika plans this
year is ‘Christmas Jumper party’, organised by parents from
her son's class: ' there is a party to which you come in a
jumper with Christmas patterns - I think sparkling lights and
reindeer antlers'.
Jola's Christmas are totally different. She has lived on Bali for
the last 5 years. ' Christmas time is no different from other
days in the year, we celebrate more internally, in every place
you can feel
the Christmas spirit' , says Jola. What helps
in celebrating Christmas on Bali is tolerance,
which has a special meaning in Indonesia: ' Indonesia is the
biggest Muslim country in the world, and Bali is an exception
as most people are Hindu.
There is a special place here. On the hill close together,
separated only by a low fence, there are temples of different
religions. There is a Mosque, Catholic and Protestabt
churches, and Buddhist and Hindu temples. Those five places
of workship have co-existed for years without problems'.
In this special time, Jola tells her son stories and teahces him
Polish traditions. She prepares Christmas Eve supper, sings
carols and she dresses the Christmas tree with sea-shells.
'This special Christmas time we spend together, we relax,
travel and try to spiritually experience this special time
of the year'.
Tomek, although having lived in Dubai
for last 2.5 years, has spent the last two Christmas Eves
in Bangkok, because he works in an airline. However he was
in Dubai just before and after Christmas Eve. Dubai is a city
of shopping.
At this time there is also Christmas shopping for gifts because
80% of residents Dubai are expatriates. There are so many
international corporations, they celebrate as Western
countries celebrate. In the shopping malls there are
Christmas trees and decorations. They do not talk about
Christmas but Holiday or Festive season! Tomek misses
family meetings at the table, talks and Midnight Mass,
because as he says: " Modern technologies like Skype
or mobile phone do not replace the meeting'. He also misses
Christmas meals and the smells of Christmas trees - as he
laughs- Pad Thai is far away from Polish Christmas pierogi.
Although he does not cook Christmas cabbage but he does
share 'opłatek'. This year Tomek will spend Christmas
in Poland. He is very happy about this as the Polish old
proverb says 'everywhere is good but the best is at home' especially at Christmas time!
Every country has different traditions. We can add to ours
or we can only celebrate our Polish tradition.
The most important is that we enjoy being together at this
special time although we often miss family and home.
Christmas is a special and magic time, wherever you are!
Page 6
GAZETA POLONIA
NEWS FROM TAURANGA
WIADOMOŚCI Z TAURANGA
Polish Community Trust, Bay of Plenty
Ewa Fenn
Polish Community Trust, Bay of Plenty został utworzony
w 2013 roku głownie w celu utrzymania naszej Śzkołki
Polskiej w Tauranga i informowania tutejszej ludnosci
o Polsce. Poza tym chcielismy utworzyc punkt kontaktu
dla ludzi polskiego pochodzenia i nowych przybyszow
z Polski.
Załozylismy od razu stronę internetową i stronę
na facebook i nie trwało długo kiedy pierwsze pytania
i kontakty zaczęły sie pojawiac. Śzkołka tez szybko się
rozrosła i mamy teraz około 25 dzieci biorących udział
w zajęciach.
Ten rok był bardzo interesujący i bogaty w wydarzenia.
21go marca wzięlismy udział w 16-tym
Wielokulturowym Festiwalu w Tauranga – grupa dzieci
i dorosłych ze szkołki występowała na scenie a takze
mielismy bardzo udaną sprzedaz polskich wypiekow.
Cały dochod został przeznaczony na potrzeby szkołki.
Grupa tancerzy na scenie festiwalu
W kolejnym tygodniu 28go marca w Tauranga w Galerii
Śztuki zorganizowalismy koncert muzyki polskiej
połączony z wystawą zdjęc Krzysztofa Pfeiffera i Artura
Nosiadka pod nazwą ‘Śo far away and yet so close...’
Był to piękny koncert z udziałem pianistow: Magdaleny
James (takze nauczycielki w polskiej szkołce), Hector
Fitzsimmons oraz Ścott Murray Cors, jak rowniez
skrzypkow Anny Lee i Jim Chang. Była to tez okazja dla
tutejszej Polonii na spotkanie nowego Ambasadora
Rzeczypospolitej Polskiej Zbigniewa Gniatkowskiego,
Honorowego Konsula Boguslawa Nowaka a takze
lokalnych politykow. Koncert i zdjęcia bardzo się
wszystkim podobały i Galeria zaprosiła nas do
ponownego zorganizowania podobnego spotkania.
W pazdzierniku Magdalena James uczestniczyła w kursie
dla nauczycieli polonijnych w Warszawie
sponsorowanym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej
w Warszawie; spędziła tam dwa tygodnie ucząc się
nowych technik nauczania.
No i wreszcie ostania impreza w tym roku to wieczorek
sponsorowany przez Tauranga Regional Multicultural
Council w serii Living in Harmony pod tytułem
‘Meet the Wawel Dragon.
Mielismy ponad sto osob na sali, szkoła przygotowała
przedstawienia o Kraku, a takze tance i piosenki.
W przerwie wszyscy mieli okazję sprobowac swietne
polskie potrawy przygotowane przez Polonię – głownie
przez szkolne mamy. Po przerwie był pokaz slajdow o
Polsce i koncert fortepianowy – grała Magdalena James
i Hector Fitzsimmons.
Rok zbliza sie ku koncowi i juz powoli zaczynamy
przygotowania do następnego festiwalu i nowego
programu szkolnego.
Bardzo dziekujemy wszystkim osobom, ktore
przyczyniły się do zorganizowania tych wszystkich
spotkan i wydarzen–szkołka i nasze dzieci napewno to
doceniają
Obchody Święta Niepodległości
w Wellington
Joanna Siekiera
Jak co roku, w Domu Polskim w Newtown odbyła się
uroczysta Akademia z okazji Święta Niepodległosci.
11 listopada przypadło w tym roku w srodę, stąd obchody
miały miejsce w niedziele 15 listopada. Rozpoczęto je
uroczystą mszą, ktorą odprawił proboszcz polskiej parafii,
ks. Tadeusz Świątkowki. Popołudniowe uroczystosci
zorganizowało Śtowarzyszenie Polskich Kombatantow
(ŚPK). Prezes Śtowarzyszenia, Marian Ceregra, prowadził
galę, na ktorą stawili się Ambasador RP Zbigniew
Gniatkowski, jego zona oraz Konsul Generalna RP Agnieszka
Kacperska, były Konsul Honorowy RP w Auckland John RoyWojciechowski wraz z zoną Valery, przedstawiciele
Polskiego Śtowarzyszenia w Nowej Zelandii na czele
z przewodniczącą Krystyną Januszkiewicz-Reid, a takze
członkowie Polonii z Wellington oraz okolicznych
miejscowosci.
Page 7
GAZETA POLONIA
Obchody rozpoczęto odspiewaniem „Mazurka
Dąbrowskiego”, a podczas Akademii pojawiły się takze inne
patriotyczne piesni, jak „Bogurodzica” czy „Rota”. Program
obfitował w występy wokalne choru „Avalon” z Lower Hutt,
pokazy taneczne zespołow „Lublin” oraz „Orlęta”, recytację
poezji, a zakonczył się wspolnym obejrzeniem filmu
o Dzieciach z Pahiatua, pt. „Wygrac z przeznaczeniem”
w rezyserii Marka Lechowicza.
The celebration was started by singing "Mazurek Dąbrowskiego".During the celebrations, there were also sung other
patriotic songs, such as "Bogurodzica" and "Rota". The program was full of performances: by the choir "Avalon" from
Lower Hutt, dance shows by "Lublin" and "Orelęta” groups,
reciting of poetry, and it finished by watching a film about
the
Pahiatua Children, entitled "Overcoming Fate” (Wygrać
z przeznaczeniem),directed by Marek Lechowicz.
Like every year, there was the solemn ceremony in Dom
Polski in Newtown on the occasion of Polish Independence
Day. This year 11th of November fell on Wednesday, so the
celebration took place on Sunday 15th November. It began by
the Mass celebrated by the Polish parish priest, Father Tadeusz Świątkowki. The afternoon ceremony was organized
by the Polish Ex-Servicemen Association (Stowarzyszenie
Polskich Kombatantów, SPK). The President of the Association, Marian Ceregra led the gala, which was attended by the
Polish Ambassador Mr Zbigniew Gniatkowski, his wife and
the Consul General of the Republic of Poland Agnieszka
Kacperska, former Honorary Consul in Auckland John RoyWojciechowski and his wife, Valery, representatives of the
Polish Association in New Zealand headed by the President
Krystyna Januszkiewicz-Reid, as well as members of the
Polish community from the capital and surrounding towns.
LIST AMBASADORA
Śzanowni Panstwo,
i Tauranga. Dzięki funduszom MŚZ moglismy tez zamowic
przetworzenie na format eBook ksiązek ‘Kapłanska Odyseja’
7 listopada swiętowalismy wspolnie na Festiwalu Celebrating i "Dwie Ojczyzny" (takze w jęz. ang.). Dodatkowo z okazji
Everything Polish. Poza obejrzeniem występow m.in. kwartetu Mikołajek planujemy warsztaty kulinarne dla dzieci ze Śzkoły
jazzowego i zespołow folklorystycznych, skosztowaniem
Polskiej w Wellington.
przysmakow kulinarnych, mielismy tez okazję spotkac
importerow wspaniałych produktow z Polski, np. ceramiki
Na zakonczenie chciałbym poinformowac o kilku ciekawych
z Bolesławca i produktow zywnosciowych, ktorych - co bardzo wydarzeniach, ktore planujemy na najblizsze dni. 3 grudnia
cieszy - mozemy znalezc coraz więcej na tutejszym rynku.
w Auckland o godz. 17-ej na Uniwersytecie Technologicznym
Festiwal przyciągnął takze rzesze Nowozelandczykow.
AUT odbędzie się seminarium nt. atrakcyjnosci polskiego
Wielkie gratulacje dla organizatorow!
biznesu (organizuje stowarzyszenie Polanz), godzinę pozniej
Tydzien pozniej w Domu Polskim obchodzilismy Święto
na Uniwersytecie Aucklandzkim - na zaproszenie NZIIA Niepodległosci. Miałem przyjemnosc przekazac na ręce
wystąpię z wykładem nt. sukcesu polskiej transformacji.
prezesa ŚPK Pana Mariana Ceregry egzemplarz ksiązki
8 grudnia w Christchurch wraz z panią burmistrz odsłonimy
Normana Daviesa "Trail of Hope", w ktorej autor opisuje
m.in. przyjazd polskich sierot syberyjskich (Dzieci z Pahiatua) zabytkową lampę ofiarowaną przez miasto Śopot w ramach
projektu Śolidarity Grid. W roku jubileuszu 35-lecia polskiej
do Nowej Zelandii.
"Śolidarnosci" będziemy miec kolejną okazję,
20 i 21 listopada wręczyłem prezydenckie odznaczenia - złote by przypomniec o roli tego ruchu społecznego w obaleniu
i srebrny Krzyze Zasługi pięciu mieszkancom Dunedin
komunizmu w Europie.
i Christchurch za ich zasługi w promocji polskiej kultury.
Śerdecznie Panstwa zachęcam do zapoznania się ze
Obok pracownikow Muzeum Osadnictwa w Dunedin
szczegołami i zapraszam do udziału
odznaczenie otrzymała Pani Czesława Panek.
21 listopada wziąłem udział w posiedzeniu liderow organizacji
polonijnych skupionych w Federacji FPONZ. Śpotkanie było
m.in. okazją do podsumowania naszej wspołpracy w 2015
roku i projektow realizowanych przy wsparciu funduszy
polonijnych. Było ich naprawdę wiele: rozwoj mediow
polonijnych, doposazenie szkoł w Wellington, Auckland
i Tauranga, zakupy strojow folklorystycznych dla zespołow
dziecięcych w Wellington i Auckland, oboz i połkolonie dla
dzieci, wreszcie ciekawe wydarzenia kulturalne w Wellington
Chciałbym przekazac Panstwu w imieniu własnym i małzonki najlepsze zyczenia swiąteczne.
Wesołych Świąt Bozego Narodzenia
i pomyslnosci w Nowym Roku!
Zbigniew Gniatkowski
Ambasador RP w Nowej Zelandii
Page 8
GAZETA POLONIA
FOTOREPORTAŻ—LISTOPAD/NOVEMBER
Polski festiwal w Wellington/
Celebrating Everything Polish
Tegoroczny festiwal Celebrating
Everything Polish był wydarzeniem
doskonale zorganizowanym
i zostawiającym w pamięci tylko
pozytywne odczucia.
Nawet Wellington zaskoczyło pogodą.
Polscy artysci wraz z najmłodszymi,
taneczny zespoł Orlęta i grający
instrumentalną muzykę zespoł
Madonic, zainspirowali wielu. Polskie
jedzenie, z pierogami, biegosem
i najlepszą kiełbasą od Polka Deli
zaspokoiło głod kazdego. Nie było
zdziwieniem, ze goscie przybyli tak
tłumnie.
Tereska and the festival team again
organised a great and unforgettable
event during the first weekend of
November. Celebrating Polish culture in
Absolutely Positively Wellington was
extremely enjoyable and an inspiring
event, even the weather was great
without any wind! It was great to
experience vibrant Polish culture with
many performers including the youngest,
Orlęta from Wellington and the music
group ‘Madonic’ from Auckland. Polish
food was as always available in large
quantities as many people having cooked
delicious bigos, pierogi and with the best
Polska kiełbasa
Na kiermaszu europejskim
w Śilverdale, Auckland.
Polacy zaprezentowali się
niezwykle pręznie. Zakupic
mozna było piękne kartki
Agnieszki ,
ręcznie wykonanane
polskie bombki, doskonałe
ciasta Angeliny i Kasi
i oczywiscie nie do
pokonania kiełabsy Magdy
(Polka Deli). Zaden inny
kraj nie był tak szeroko
reprezentowany. Jesli nie
byłes– załuj! I nie przegap
kolejnej okazji.
Juz tradycyjnie, kiedy nadciąga sobota spotkania
Polish Tramping Club, prognozy pogody są
przerazające, Oczywiscie pogoda nie byłą taka zła i
deszcz pokropił tylko co nieco,
On 17th of December in
Auckland we had
a strong Polish
representation at the
Silverdale European Market
with beautiful art-deco
cards done
by Agnieszka, Polish hand
made Christmas glass
ornaments, and delicious
cakes from Angelina and
Kasia
and of course Magda’s,
Polka Deli kielbasa. Regret
it if you missed the market
but don’t worry as next
markets are coming.
Zealand‘s nature. Contrary to the forecast the weather
was great And views unforgoteable
Traditionally the Polish Tramping Club walk attracted
the most horrible weather forecast, which scared away
the majority of walkers but some of them persist
among them were a newly arrived couple and their
two wonderful boys who were fascinated by New
Śpotkanie amb.
Z.Gniatkowskiego
z liderami
organizacji
polonijnych
w Nowej Zelandii rozmowy
o planach
i wspołpracy.
Złote Krzyze Zasługi
dla mieszkancow
Dunedin Ś.Brosnahan,
M.Howard, C.Meikle,
C.Panek za
promocję polskiej
kultury
Page 9
GAZETA POLONIA
THE CAT LOUNGE —
Kocie kawiarnie
Dorota
If you find yourself at the back end of a hard week, needing a little pick-me-up that doesn’t involve overindulging
yourself with chocolate and other waist expanding endeavours, then a visit to The Cat Lounge
might just be the thing.
Jeśli pod koniec ciężkiego tygodnia znajdziesz potrzebe
lekkiego rozerwania się a niekoniecznie spożycia kolejnego
kawałka czekolady, lub innego tuczącego posiłku,
odwiedziny w The Cat Lounge mogą być trafnym wyborem.
Kocie kawiarnie - jest to pomysł z Tawiwanu z lat
dzieiwiędziesiątych ubiegłego stulecia, która osiągnęła
Cat cafes – a concept that originated in Taiwan
olbrzymie, masowe zainteresowanie we wczesnych latach
in the 1990s, gained mass momentum in Japan
XXI wieku w Japonii, ale dopiero teraz dotarła do naszych
in the early 2000s, has managed to find its way
wybrzeży. The Cat Lounge jest pierwszą tego rodzaju
onto our little shores. The Cat Lounge
kawiarnia w Auckland, a też w Nowej Zelandii. Znajduje się
is the first of its kind not only in Auckland,
pod adresem 173A Archer’s Road, na North Shore.
but in New Zealand. Located at 173A Archer’s Road
Entuzjastom kotów oferuje moźliwość zabawy, głaskania
in the North Śhore, it offers the cat enthusiast
i przebywania z grupą 20-tu ocalonych kotó za minimalną
an opportunity to play, cuddle and hang out
opłatę $10 za godzinę.
with a group of 20 lovely rescue cats
Kiedy wejdziesz do tej kawiarni, powita Cię duża
for a minimal fee of $10 for an hour.
przestrzeń, z dużą ilością miejsc siedzących gdzie można
pogadać i wypić rzeczywiście dobrą kawą.
When you walk in, you are greeted by a large cafe space,
Po przekroczeniu podwójnych drzwi znajdziesz się w tzw.
with plenty of places to sit, have a chin wag and a really
really good coffee. Go through some double doors to your The Lounge. Do wyposażenia zaliczają się
left and you will come to the space known as The Lounge. domki na drzewach, mostki i zbawki, więcej niż możesz się
Decked out with treehouses, bridges and more toys than doliczyć, z sofami i siedliska dla Ciebie aby miło spędzić
czas z Twoimi ulubieńcami i zając się można kocimi
you can count, there are couches and beansbags
pieszczotami. Znajdziesz tam wiele różnych kotów
for you to perch up on and get some cat cuddles.
od małych kociaków do dużych. Jeśli już wybierzesz się z
There is a wide variety of cats, kittens
and anything in between. If you do get the chance to visit, wizytą nie zapomij załapać się za pieszczoty z Iggy, białym,
be sure to grab a cuddle with Iggy, the white fluffy Persian futrzastym kotem perskim, który wydaje się posiadać
największy miękki brzuszek koci jaki kiedykolwiek
cat who seems to have a bigger soft spot for belly rubs
spotkałam w swoim życiu.
than any cat I have ever met before in my life.
The Cat Lounge works in conjunction with a cat rescue
foundation, Lonely Miaowand also cat behaviourists from
Friskies to ensure a loving space for the kittens and cats
that make it here. It’s a great cause to support as the money goes back into being able to fund more rescue cats and
I couldn’t think of a nicer way to spend a Śaturday morning than cuddling some felines who very much deserve
some extra care and attention.
The Cat Lounge współpracuje z fundacją ratowania kotów,
Lonely Miaow a także z behawiorystami z Friskies aby
zapewnić kotkom najlepszą opiekę i przestrzeń do życia.
Za wydane tu pieniędze więcej kotów zostaje uratowanych.
Naprawdę nie mogłąm wymyśleć milszego sposobu
spędzenia poranku sobotniego jak przytulanie kotków
które naprawdę zaslugują na poświęconą im uwagę
i opiekę.
Page 10
GAZETA POLONIA
KARTKA Z HISTORII POLSKI - 13 GRUDZIEŃ 1981
Martial law in Poland 1981 - 1983, was introduce
on the 13th of December 1981. Its introduction was
against the law and against the Constitution. It was
suspended on the 31st of December 1982 and lifted on
22nd of July 1987. During the martial law period the
militia, ŚB (secret service) and the ZOMO (special forces)
killed dozens of people and imprisoned thousands.
Memory Lesson
As a teenager have you ever thought of opening your eyes
and saying to yourself this is the day I am going to
remember minute by minute: each thought, smell and step.
Have you ever felt, waking up in the dark of winter, fresh
Agnieszka
spring or the heat of a summer morning, this is going to be
a day in which each initiated event and consequence will
leave an indelible mark on every cell of your body, in every
blood vessels, and every heart muscle - that it is going to
be a road which you are going to walk each and every day
and it is going to be one you long for, each minute of your
life. When you are fifteen years of age time is just a moment
and the future is a glitter of brightness and life is
everlasting, indestructible though it burdens you with its
heaviness.
For a full English version of this text please visit our
website
LEKCJA PAMIĘCI
zaniepokojenie niektorych dorosłych, ktorzy juz od miesięcy
przy kuchennych stołach wyrażali ten niepokoj. Dla nas
Czy kiedykolwiek, mając naście lat, pomyślałeś otwierając
'Solidarność' była wtedy jedynie kolorem szaro-burych ulic
oczy - ten dzień zapamiętam minuta po minucie, z każdym
socjalizmu. Mieszkaliśmy na peryferyjnych blokowiskach
jego krokiem, zapachem, myślą. Czy budząc się rano,
wielkiej płyty na ktore nie wysłano czołgów. Byliśmi
w ciemny zimowy poranek, świeży wiosenny czy słoneczny
‘za duzi',nie oglądaliśmy teleranka. Telefon nie działał,
dzień kiedykolwiek miałeś poczucie, że jest to dzień
telewizor też, tylko 'śnieżył'- tak też bywało. Kiedy nadszedł
w ktorym wszystkie zainicjowane wydarzenia
czas teleranka, pojawił sie generał. Nigdy nie zapomnę mocy
i konsekwencje przyczyn i skutków pozostaną wyryte, jak
tej chwili, poczucia niezwykłości momentu. Ojca nie było,
w kamieniu, w każdej komórce Twojego ciała, naczyniu
był wtedy na Zjeździe Solidarności w Gdańku.
krwionośnym, włóknie mięśnia sercowego - wytyczą ścieżkę Ten dzień pozostał na zawsze teraźniejszością każdego kroku
po której będziesz kroczył każdego dnia i tęsknoty do których i zapachu rozpłwającego się śniegu, widoku czołgów
będziesz tęsknił. Mając piętnaście lat czas jest chwilą
na ulicach, wielogodzinnej wyprawy do centrum miasta
a przyszłość blaskiem; życie porywa swoją
aby 'coś się czegoś dowiedzieć' - nikt nie wiedział nic.
niezniszczalnością chociaż przygniata swoim ciężarem.
I chyba jedyny raz w życiu pomimo zawieszonych zajęć w
13 grudzień był zwykłą niedzielą przed kolejnym ciężkim
szkole wszyscy przyszliśmy następnego dnia. Kolejne
i nudnym tygodniem w liceum z wieloma
tygodnie zmieniły się w dni druku na powielaczach,
niezapowiedzianymi i zapowiedzianymi klasowkami
nasłuchiwania Wolnej Europy w której i tak nie można było
i sprawdzianami. Poranna pobudka nie była dobrowolna
nic usłyszeć, szukaniem bliskich, malowaniem 'Polski
ale wymuszona sytuacją i wygórowanymi wymaganiami
Walczącej' na ścianach, noszeniem oporników,
szkoły średniej w Polsce lat osiemdziesiątych. Idąc do
nieprzespanych nocach ze śpiewem Kaczmarskiego,
kościoła po porannym skrzypiącym śniegu na
niezapomnianym Sylwestrem w gorach.
najwcześniejszą mszę bo potem musieliśmy się uczyć
I zdobytym na całe życie głebokim przeświadczeniem,
do kolejnych klasówek, kątem oka zauważyliśmy dziwne
że nie istnieje żadna siła mogąca pokonać dobro, bycie razem,
pustki i milicję, ale nas nie zdziwiły; tramwaje nie jechały solidarność i delikatność współtworzenia pokoju.
nie pierwszy raz. Na Mszy donośnym głosem część śpiewała Był rok 1981.
Rotę 'Ojczyznę Wolną racz nam zwrócić Panie' to wzbudziło
13 grudnia 1981 w Polsce wprowadzono, niezgodnie
z Konstytucją stan wojenny. Zamilkły telefony,
na ulicach pojawiły się czołgi, ZOMO i milicja, zajęcia w
szkołach zawieszono. Stan wojenny wprowadzono na
polecenia Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego
(WRONA), pozakonsytucyjnego, nielegalnie
powołanego organu władzy. W akcji 'Jodła" tysiące
ludzi aresztowano i internowano w obozach, dziesiątki
zginęło w stanie wojennym. Jeszcze przed północą
rozpoczęła się akcja 'Azalia' mająca na celu
opanowanie central telefonicznych, radia i telewizji.
Uzbrojone oddziały milicji wkroczyły. Wprowadzono
godzinę policyjną, zakazano przemieszczania się.
Celem było stłumienie Niezależnych Samorządnych
Związków Zawodowych 'Solidarności' i zwykłej ludzkiej
solidarności i bliskości. Na dziewieć długich lat
'Solidarność' musiała 'zejść do podziemia'. W 1989
roku utworzono 'Okrągły stół ' i w czerwcu odbyły się
wolne wybory. Polska dołaczyła do krajów demokracji i
wolności obywatelskiej, którą drogą kroczy do 2015
Zespoł redakcyjny numeru grudniowego redaktor naczelny: Przemek Dawidowski, redaktorzy— Ewa Milanowska, Aga Marek, Agnieszka
Dawidowska; website Gazeta Polonia jest w procesie tworzenia; www.gazetapolonia.nz
Page 11
GAZETA POLONIA
AMBASADA PACYFIKU—KRAKÓW
W gorącym okresie
przedswiątecznym Ambasada
Pacyfiku nie przestaje działac. Czas
Adwentu jest nie tylko czasem
gorączkowych swiątecznych
przygotowan ale tez czasem zadumy
i zamysłu. 20 listopada a więc jeszcze
przed swiątecznym wirem
i pospiechem w Ambasadzie Pacyfiku
odbyła się premierowa projekcja w
Krakowie filmu Marka Lechowicza
pt: 'Wygrac z przeznaczeniem',
o historii Polskich dzieci z Pahiatua.
Na początku grudnia, 3 - 4 grudzien
Ambasada Pacyfiku organizuje
konferencje naukową na temat
Wyspy Wielkanocnej, ktorej głownym
bohaterem będzie Prof. Zdzisław Jan
Ryn były Ambasador w Chile
i Argentynie. Lekarz, psychiatra,
uczestnik wielu wypraw
wysokogorskich. Trzeciego grudnia
podczas Wieczoru z Rapa Nui opowie
nam o kulisach kręcenia filmu
o polskich speleologach badajcych
Wyspę Wielkanocną. Naturalnie jak
to w naszej restauracji nie obędzie się
bez potraw rodem z Rapa Nui
przygotowanych przez naszego szefa
kuchni. Okres Bozego Narodzenia to
SPORT
czas powrotow do rodzinnych
domow, oraz tęsknota za domem dla
tych, ktorzy muszą pozostac
za granicą. Dla
Nowozelandczykow, Australijczykow
oraz pozostałych mieszkancow
Pacyfiku, pozostających na Boze
Narodzenie w Polsce mamy w naszej
karcie potrawy z ich regionu.
Mozemy takze wykonac na specjalne
zamowienie jakies przysmaki dla
takich osob np. lenon honey, hot
pies lub upiec tort pavlovej, by mimo
pozostania nad Wislą mogli
doswiadczyc smakow z
Antypodow. Przyjęcie sylwestrowe
jakie organizujemy w tym roku
będzie z uwagi na ograniczoną ilosc
miejsca dosc kameralne 13 par, ale
dzięki temu bardzo indywidualne
i poswięcone Hawajom oraz ich
najlepszym potrawom i napojom.
Wszystko przy akompaniamencie
muzyki hawajskiej na zywo.
Na zakonczenie, dla Polakow
w Nowej Zelandii oraz
Nowozelandczykow w Polsce, niech
mi będzie wolno złozyc
najserdeczniejsze zyczenia
Radosnych, Zdrowych, Rodzinnych
Dorota
Winners are grinners as they say and we hope that there
have been some big smiles around your home and work
after the All Black’s history making back to back win in the
Rugby World Cup final. Whether you are into rugby or not,
you have to admit that Kiwis all around the world were
made extremely proud, not only by the overall result of the
campaign, but also by the All Blacks’ professionalism and
attitude towards their fans, the public and also fellow
sportsmen. Many sports teams could take a leaf out of their
books when it comes to attitude and humility. What a great
way to start the (almost) summer season and here’s hoping
we can celebrate a similar result in 2019.
Dariusz Zdziech
Świąt Narodzenia Chrystusa oraz
wszystkiego co najlepsze
w nadchodzącym roku 2016. Obys my
się mogli spotykac
w Ambasadzie Pacyfiku!
Advent is not only a time of rushing
around, buying gifts, preparing for
Christmas. It is also a time of
reflection. Ambasada Pacyfiku
in Kraków, has screned the Kraków
premier of Marek Lechowicz' s film
‘Wygrać z przeznaczeniem', a history
of Pahiatua children. The Ambasada
has held many other meetings. On the
3rd and 4th of December, Ambasada
Pacyfiku will host a Conference about
Easter Island Rapa Nui. The main
guest, will be profesor Zdzisław Jan
Ryn, a former Polish ambasador to
Chile and Argentina, a doctor,
psychiatrist and an alpinist. On the 3rd
of December at the Rapa Nui Evening,
prof Ryn will speak about the story
behind the filming of movie about the
Polish spedeologists expedition to the
Rapa Nui.
The Ambasada is organising a New
Year party for a small number of
guests with a Hawaian theme.
We have to mention Agnieszka Radwanska's great success,
who edged out Petra Kvitova and won WTA finals. Śhe
moved to 6th position in Championship world rankings.
It was a greatest success for the Polish tennis player in her
career.
‘Kto wygrywa się uśmiecha' jak można powiedzieć. Mamy
nadzieję, że takie właśnie wielkie uśmiech zawitały w Waszy
domach i pracach po zwycięstwie All Black’ów w Rugby
World Cup a zwłaszcza, że stało się to po raz pierwszy
w historii, że ta sama drużyna powróciła po zwycięstwo.
Niezależnie czy jesteś kibicem i fanem rugby, każdy musi się
zgodzić że nowozelandczycy wszędzie na świecie mogą być
niezywkle dumni ze swojej narodowej drużyny, nie tylko
z powodu rezultatu ale także doceniając profesjonalizm i
relacje All Blacków z ich zwolennikami, publicznościa a także
ich fairplay. Wiele sportowych zespołów mogłoby wziąć
przykład z nich jeśli chodzi o postawę i pokorę. Co za
wspaniały sposób rozpoczęcia (prawie) letniego sezonu gier.
A także mamy nadzieję na podobny wynik w 2019 roku.
Nie możemy też nie wspomnieć wielkiego sukcesu Agnieszki
Radwanskiej która pokonując Petrę Kvitovą wygrała finały
WTA awansując na 6 pozycję w rankingu światowym.
Było to największe zwycięstwo Polki.
Odpowiedzi z poprzedniego numeru
Krzyżówka: 1. Wałęsa; 2. prezydent; 3.trybunał; .4. ustawodawcza; 5. parlament; 6.wyborca; rozwiązanie:: wybory
Page 12
GAZETA POLONIA
REKLAMY I OGŁOSZENIA
ADVERTISMENT PAGE
ŚPECJALNA NOWA RUBRYKA: SZUKAM/DAM PRACĘ
JEZELI ŚZUKAŚZ PRACY ALBO MOZEŚZ KOMUŚ OFEROWAC
PRACĘ TO JEŚT MIEJŚCE DLA CIEBIE.
ZAPRAŚZAMY DO ZAMIEŚZCZANIA DARMOWYCH
OGŁOŚZEN .
Glen Eden Midwives
-Clinic at Westview Medical Centre
5 Glendale Rd. Glen Eden
Wendy Messent Registered Midwife
Providing pregnancy, birth and postnatal care
mobile 021185 0801
[email protected]
Śam Śavage
Registered Midwife 027 378 1601
Life-Changing
Coaching is about
bringing physical,
emotional and spiritual balance into your life. It offers you a quiet
space, gentle guidance and support on the inner journey of finding
your True Self. It helps to clear away emotional, mental and physical
debris so you can connect within and discover your own inner wisdom.
In this empowering process you will be able to develop clarity about
what you really want in your life, rediscover your natural gifts, sense
of life purpose and make graceful life transformations. For more info
visit website www.lccoaching.co.nz or alternately call Margaret on
021 753 723. Coaching moze byc prowadzony takze w języku
polskim.
Live life to your full potential. Through
PŚYCH-K change your subconscious
beliefs and create the fulfilling life you
deserve. Enhance your overall
wellbeing. Create new career
opportunities. Reduce stress and
anxiety. Improve your sleep. Maintain
your desired weight. And much much
more.
In the private consultation we work using PŚYCH-K
principles to identify the areas that are slowing you down
and create positive changes.Teresa Trzan Psych-k Advances
Facilitator 021 833 539 www.psych-k.com
W listopadzie ukazała się
pierwsza płyta zespołu Madonic
zatytułowana „Great Day”. Płyta ta
stanowi zbior utworow
instrumentalnych, ktore powstały
na przedziale ostatnich czterech
lat. Znajdą się tam utwory takie
jak „New Life”. Na płycie znajduje
się rowniez muzyka goscinnie
przygotowana przez JoseMoraga,
znanego muzyka i kompozytora z
Chile.Madonic zagrał w
Wellington 7-go listopada 2015
podczas dorocznego festiwalu Polonii. Płytę mozna nabyc na Trade
Me Album ten jest dobrym prezentem swiątecznym. Dodatkowo
wszystkie utwory będą dostępne w serwisie iTunes.
Travel Associates isn’t your average travel
consultancy. Created as Flight Centre Travel Group’s premium travel business, it
brings together the most knowledgeable
and well travelled consultants throughout
New Zealand.
With over 27 years combined industry
experience, having travelled to nearly all
continents, Tanya Chaffey and Ilona Śzymanska will tell you the key to their success is adding passion, experience and
humor to all things they do.
Contact the team at Chaffey and Śzymanska Travel Associates to begin designing your next holiday escape! Ph 09415515;
free phone: 08000767787
If you are looking for authentic Polish
produce please contact “Polka Deli”.
They are the only one in Auckland who
make everything by hand from scratch.
They have a wonderful selection of
beautiful artisan sausages which are
traditionally wood smoked. Always
made to order – always fresh – never
frozen.Please visit their Facebook page
“Polka Deli” for more infocontact
Magda on 021 206 78 67 or email
[email protected]
Tęsknisz za tradycyjnymi polskimi wypiekami?
Święta coraz blizej? Nie masz czasu lub ochoty na pieczenie w domu?
Oferujemy pyszne ciasta pieczone z pasją według tradycyjnych receptur!
Śerniki na domowym twarogu, makowce z naturalną masą makową,
torty na kazdą okazję oraz wiele innych słodkosci !
Zadzwon, zamow! Zapraszamy!
Angelina 021 196 4000
Kasia 021 119 2325
Disclaimer: The publication of material in or distribution of material with Gazeta Polonia does not constitute endorsement by the editors of any views expressed. The editors of Gazeta Polonia take no
responsibility for any consequences which may result from the material published or advertised. The editors of Gazeta Polonia reserve the right to correct, amend or change the text of materials if it is seen to
be in the interest of the publication. Texts translated by the editors will be shortened and will differ from the original.

Podobne dokumenty