rb 33_2016 Przychody za kwiecień 2016

Transkrypt

rb 33_2016 Przychody za kwiecień 2016
Raport 33/2016
Temat: Wstępna informacja o przychodach ze sprzedaży towarów Grupy Kapitałowej MONNARI
TRADE S.A. za kwiecień 2016 r.
Data sporządzenia: 04.05.2016 r.
Podstawa prawna - Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne
Zarząd MONNARI TRADE S.A. (Emitent) informuje, że skonsolidowane przychody ze sprzedaży towarów
osiągnięte w kwietniu 2016 roku przez Grupę Kapitałową MONNARI TRADE S.A. wyniosły ok. 16,6 mln
zł i były wyższe od przychodów osiągniętych w kwietniu 2015 roku (13,2 mln zł) o 25,76 %.
Wartość skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży towarów zrealizowanych w okresie styczeń –
kwiecień 2016 roku wyniosła ok. 68,5 mln zł. Przychody te były wyższe o 22,32 % od osiągniętych
w analogicznym okresie ubiegłego roku (56,0 mln zł).

Podobne dokumenty