zakres PZU Pomoc w domu

Transkrypt

zakres PZU Pomoc w domu
PZU Pomoc w domu
Wariant
Komfort
Wariant
Super
Wariant
Super Plus
interwencja specjalisty
●
●
●
pobyt Ubezpieczonego w hotelu
●
●
●
transport Ubezpieczonego do lokalu zastępczego albo hotelu
albo do wskazanego miejsca na terenie RP
●
●
●
powrotny transport Ubezpieczonego do miejsca ubezpieczenia
z lokalu zastępczego albo hotelu albo innego czasowego
miejsca zamieszkania
●
●
●
powrót Ubezpieczonego do miejsca ubezpieczenia w związku
z zaistnieniem wypadku ubezpieczeniowego
●
●
●
dozór miejsca ubezpieczenia
●
●
●
transport mienia do miejsca wskazanego przez Ubezpieczonego
●
●
●
powrotny transport mienia do miejsca ubezpieczenia
●
●
●
telefoniczna informacja o usługach
●
●
●
pobyt Ubezpieczonego w lokalu zastępczym
●
●
posprzątanie miejsca ubezpieczenia po wypadku
ubezpieczeniowym
●
●
przechowanie mienia po wypadku ubezpieczeniowym
●
●
transport materiałów budowlanych do miejsca ubezpieczenia
●
●
wizyta psychologa
●
●
tępienie karaluchów, prusaków, szczurów lub myszy
●
●
porada specjalisty ds. zabezpieczeń antywłamaniowych
●
●
telefoniczna informacja prawna
●
●
diagnoza przyczyny awarii instalacji oraz zabezpieczenie
instalacji
●
●
Rodzaje świadczeń
naprawa sprzętu AGD lub RTV
●
naprawa sprzętu PC
●

Podobne dokumenty