Konferencja_studencka._UniaEuroazjatycka.Program2

Transkrypt

Konferencja_studencka._UniaEuroazjatycka.Program2
Instytut Politologii i Europeistyki Uniwersytetu Szczecińskiego
Polskie Towarzystwo Nauk Politycznych oddział w Szczecinie
Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Szczecinie
Koło Naukowe Bezpieczeństwa i Wojskowości Si vis pacem para bellum
Program:
I
Ogólnopolska
Konferencja
Studentów
Bezpieczeństwa
Wewnętrznego Uniwersytetu Szczecińskiego
Unia Euroazjatycka – potęga
globalna czy jej iluzja?
Konferencja inauguruje cykl naukowych przedsięwzięć w ramach obchodów 30-lecia
działalności Instytutu Politologii i Europeistyki Uniwersytetu Szczecińskiego
Szczecin, 21 stycznia 2015
RAMOWY PROGRAM KONFERENCJI
Godzina 13:00 otwarcie konferencji:
Sala 258 Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Szczecińskiego, ul. Krakowska 71/79
dr hab. Renata Podgórzańska, z-ca Dyrektora Instytutu Politologii i Europeistyki US
dr Liana Hurska-Kowalczyk
Godzina 13:10 – 13:30 – obrady plenarne (sala 258)
Damian Budzyński (Uniwersytet Szczeciński) - Unia Euroazjatycka - wyłonienie się nowej
światowej polityczno-gospodarczej potęgi
Tomasz Grobelny (Uniwersytet Szczeciński) - Korzyści wynikające z członkostwa w Unii
Euroazjatyckiej
Patrycja Pasiuta (Uniwersytet Szczeciński) – Federacja Rosyjska jako ekspansywny aktor
gospodarczo-polityczny
Tomasz Wierucki (Uniwersytet Szczeciński) - Unia Euroazjatycka jako szansa dla rozwoju
państw – byłych republik Związku Radzieckiego
Godzina 13:40-14:20 – obrady plenarne (sala 258)
Mateusz Lopuszański (Uniwersytet Szczeciński) - Interesy Federacji Rosyjskiej realizowane
w Unii Euroazjatyckiej
Karolina Pawlak (Uniwersytet Szczeciński)
– Stosunek byłych republik ZSRR do Unii
Euroazjatyckiej
Mateusz Pawluk (Uniwersytet Szczeciński)
- Podobieństwa i różnice między Unią
Europejską a Unią Euroazjatycką
Katarzyna Mielcarek (Uniwersytet Szczeciński) - Próba odbudowy Związku Radzieckiego
pod szyldem Unii Euroazjatyckiej
Godzina 14:30-15:20 – obrady plenarne (sala 258)
Natalia Majczak (Uniwersytet Szczeciński) – Ewolucja koncepcji Unii Euroazjatyckiej
Agnieszka Kociemba (Uniwersytet Szczeciński)
–Unia Euroazjatycka duplikatem Unii
Europejskiej?
Łukasz Rozenkiewicz (SWW Collegium Balticum) – Wpływ kursu rubla na możliwości i
perspektywy Unii Euroazjatyckiej
Organizator: Instytut Politologii i Europeistyki US
Współorganizatorzy: RODM, PTNP, Koło Naukowe Bezpieczeństwa i Wojskowości „Si
vis pacem para bellum”
Rada naukowa:
dr hab. Renata Podgórzańska,
dr Liana Hurska-Kowalczyk
Komitet Organizacyjny:
mgr Sylwia Serwońska
mgr Dorota Kowalewska
mgr Agnieszka Kociemba
Natalia Majczak