Opolanin Nr 5

Komentarze

Transkrypt

Opolanin Nr 5
ISSN 1731-7959 / 5 (224)/2012
opolanin
opolelubelskie.pl
miesięcznik informacyjno - publicystyczny
www.opolelubelskie.pl
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
Bronisław Komorowski, podczas
uroczystości z okazji Dnia Samorządu
Terytorialnego, wręcza Złoty Krzyż
Zasługi Burmistrzowi Opola Lubelskiego
Dariuszowi Wróblowi
opolanin
Spis treści:
Burmistrz Opola Lub. odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi
Opole Lubelskie wyróżnione w Programie „Business Excellence”
20 tys. zł na edukację ekologiczną dla Gminy Opole Lubelskie
Przegląd inwestycji
Absolutorium dla Burmistrza
Prace na cmentarzu przy ul. Leśnej
Zaktualizowano Strategię Rozwoju Miasta i Gminy
Nowy samochód strażacki dla Wandalina
Nowe miejsca zabaw dla dzieci
Usuwanie azbestu
Rajdy rowerowe
Manufaktura Smaków z Myslovitz
Lekcja historii
„Pomóżcie nam pomagać” na dzień dziecka
Festyn Rodzinny „Pod chmurką” w Wandalinie
IX Festyn Rodzinny w Szkole Podstawowej w Skokowie
Polak Węgier – dwa bratanki…
Zbiórka zużytych opon w Gminie Opole Lubelskie
Komunikaty / ogłoszenia
Aktualności M-GOK
Sport
Złoty Krzyż Zasługi dla Burmistrza / str. 4
str. 4
str. 5
str. 6
str. 7
str. 8
str. 8
str. 8
str. 9
str. 9
str. 9
str. 10
str. 12
str. 17
str. 18
str. 19
str. 19
str. 20
str. 21
str. 22
str. 24
str. 26
Manufaktura Smaków / str. 12
Business Excellence / str. 5
Urząd Miejski w Opolu Lubelskim w 2011 roku uzyskał Certyfikat Nr: FS 576877 i działa w oparciu
o System Zarządzania Jakością zgodny z wymaganiami ISO 9001:2008 w zakresie:
Realizacja zadań administracji samorządowej.
Opolanin - miesięcznik informacyjno - publicystyczny
Nakład:
1 000 egz.
Okładka:
Wydawca:
Gmina Opole Lubelskie
Adres redakcji:
ul. Lubelska 4
24-300 Opole Lubelskie
tel. 81 827-72-15
fax. 81 827-72-00
pok. 209/II piętro UM
e-mail: [email protected]
www.opolelubelskie.pl
Skład i opracowanie graficzne:
Krzysztof Ryczek
Druk:
EGZEMPLARZ BEZPŁATNY
5(224)/2012
www.opolelubelskie.pl
Motyw graficzny tegorocznej
Manufaktury Smaków
ELKO sp. j.
ul. Kurowska 71
24-130 Końskowola
opolanin
aktualności
aktualności
opolelubelskie.pl
Burmistrz Opola Lubelskiego odznaczony
Złotym Krzyżem Zasługi
Opole Lubelskie wyróżnione
w Programie Promocji Gmin „Business Excellence”
28 maja 2012 roku, w Dniu Samorządu Terytorialnego, prezydent Bronisław Komorowski wręczył
odznaczenia państwowe ponad 20 samorządowcom z całej Polski. Wśród odznaczonych znalazł się burmistrz
Opola Lubelskiego – Dariusz Wróbel.
31 maja w Lublinie odbyła się uroczysta gala podczas której nastąpiło oficjalne ogłoszenie listy laureatów
oraz wręczenie nagród w konkursie organizowanym przez Lubelski Klub Biznesu.
fot. PawEŁ kaNiuk
dzenia tej kategorii samorządów lokalnych i ich społeczności.
„Odznaczenie to jest dla mnie wyjątkowym wyróżnieniem. Cieszę się, jak każdy, gdy praca czy osobiste zaangażowanie jest dostrzegalne, a tym bardziej gdy czyni to Pan Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej. Jednocześnie traktuję je jako
akceptację dla działań naszego samorządu poczynając od Rady
Miejskiej a kończąc na poczynaniach urzędu i wszystkich podległych jednostek” - mówi Dariusz Wróbel.
Dzień Samorządu Terytorialnego jest obchodzony
na pamiątkę pierwszych demokratycznych wyborów samorządowych w Polsce, które odbyły się 27 maja 1990 roku.
Krzysztof Ryczek
westorami przynosi bowiem obu stronom wymierne korzyści,
do których z całą pewnością można zaliczyć tworzenie nowych
miejsc pracy czy wzrostu wpływów podatkowych itp.
Program Promocji Gmin "Business Excellence" jest
realizowany pod patronatem honorowym Marszałka Województwa Lubelskiego Krzysztofa Hetmana. Administratorem
Programu jest Stowarzyszenie Lubelski Klub Biznesu – obecnie największa organizacja biznesowa w regionie, działająca
już od 11 lat, zrzeszająca ponad 230 przedsiębiorców. Program
umożliwia identyfikację gmin przedsiębiorczych, innowacyjnych i konkurencyjnych, wyróżniających się najwyższą jakością
i rzetelnością.
KR
fot. PawEŁ kaNiuk
FOT. KANCELARIA PREZYDENTA / PREZYDENT.PL
B
urmistrz Dariusz Wróbel został uhonorowany
przez Prezydenta Złotym Krzyżem Zasługi za wybitne zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej oraz za osiągnięcia w pracy w samorządzie. „Cieszę się, że mogę odznaczyć tych, którzy w sposób umiejętny i z sukcesem - nie tylko osobistej natury, ale z sukcesem całych społeczności lokalnych - praktykują dobre funkcjonowanie samorządności w Polsce” - powiedział Prezydent Komorowski podczas uroczystości w Pałacu Prezydenckim. „Mam świadomość, że za każdym
z tych odznaczeń stoją autentyczne dokonania, osiągnięcia, autentyczna praca, wysiłek, a często ryzyko, wyrzeczenia i kłopoty. Za to wszystko najserdeczniej dziękujemy” - kontynuował
prezydent.
Krzyż Zasługi to polskie cywilne odznaczenie państwowe, nadawane przez Prezydenta RP za zasługi dla Państwa
lub obywateli, ustanowione na mocy ustawy z dnia 23 czerwca
1923 roku i nadawane do chwili obecnej. Krzyż Zasługi dzieli się na trzy stopnie: złoty, srebrny i brązowy. Według ustawy
z 1992, Krzyż Zasługi jest nagrodą dla osób, które położyły zasługi dla Państwa lub obywateli spełniając czyny przekraczające zakres ich zwykłych obowiązków, i przynoszące znaczną korzyść Państwu lub obywatelom.
Z wnioskiem o przyznanie Dariuszowi Wróblowi
Krzyża Zasługi wystąpiła do prezydenta Unia Miasteczek Polskich. Jest to ogólnokrajowa organizacja zrzeszająca małe miasta, gminy miejsko - wiejskie, a także wiejskie. Istotą jej działalności i najważniejszym celem jest reprezentowanie interesów
małych miast i gmin oraz lobbowanie na rzecz takich rozwiązań ustrojowych i prawnych, które będą korzystne z punktu wi-
G
mina Opole Lubelskie startowała wśród „Gmin
miejsko-wiejskich” i otrzymała wyróżnienie w kategorii „Gmina przyjazna mieszkańcom”. Pamiątkową statuetkę oraz dyplom odebrał burmistrz Opola Lubelskiego Dariusz Wróbel.
Laureatem w tej kategorii został Janów Lubelski.
„Cieszy mnie to, że znaleźliśmy się w tak zacnym gronie wyróżnionych i laureatów, obok takich miast jak Janów Lubelski, Lublin czy Puławy. To zwieńczenie długiej drogi którą musieliśmy pokonać przystępując do Programu Promocji
Gmin „Business Excellence” w lutym tego roku. W maju odbył się w naszym urzędzie audyt który najwyraźniej potwierdził wysoki poziom naszej aplikacji konkursowej. Stąd to wyróżnienie, które, nie ukrywam, bardzo nas cieszy” – mówi Dariusz Wróbel.
Głównymi elementami aplikacji konkursowej każdej
gminy była ankieta i audyt pracowników Lubelskiego Klubu
Biznesu w poszczególnych gminach, mający na celu weryfikację danych i informacji zawartych w zgłoszeniach konkursowych. Ankieta kładła nacisk na takie zagadnienia jak polityka inwestycyjna gminy, zarządzanie i promocja, infrastruktura techniczna i około biznesowa, polityka społeczna i ochrona
środowiska oraz wskaźniki ekonomiczno-społeczne.
Business Excellence to z jednej strony poddanie się
kompleksowej ocenie ekspertów, z drugiej możliwość znalezienia się wśród uznanych samorządów województwa lubelskiego. Poprzez realizację tego projektu Lubelski Klub Biznesu
chce promować samorządy przedsiębiorcze i przyjazne inwestycjom. Samorządy prężne, z dobrymi pomysłami na rozwój.
Celem jest także stworzenie platformy współpracy pomiędzy
gminami w zakresie efektywnej promocji inwestycji, pozyskiwania źródeł finansowania, prowadzenia inwestycji infrastrukturalnych czy też postępowań przetargowych. Program Promocji Gmin ma też umożliwić wzmocnienie kontaktów pomiędzy gminami i lokalnymi przedsiębiorstwami. Właściwie ułożona współpraca gminy z lokalnym biznesem oraz nowymi in-
4
5(224)/2012
www.opolelubelskie.pl
5(224)/2012
www.opolelubelskie.pl
Laureaci I edycji Programu Promocji
Gmin Business Excellence:
Lublin (Gmina Miejska),
Puławy (Gmina Miejska),
Janów Lubelski (Gmina Miejsko-Wiejska)
Wyróżnieni:
Gmina Przyjazna Mieszkańcom: Opole Lubelskie
Gmina Przyjazna Środowisku: Zwierzyniec, Strzyżewice
Gmina Przyjazna Inwestorom: Łuków
5
aktualności
opolanin
aktualności
20 tys. zł na edukację ekologiczną dla Gminy Opole Lubelskie
Przegląd inwestycji
Gmina Opole Lubelskie została laureatem konkursu „Grant na edukację” organizowanego przez Rekopol
Organizację Odzysku S.A.
Prezentujemy przegląd najistotniejszych inwestycji aktualnie realizowanych przez gminę.
Opracowanie - Iwona Bednarz, Wojciech Starek.
Kino
Przy rozbudowie kina „Opolanka” trwają prace związane z montażem wentylacji i klimatyzacji. Zamontowano centralę wentylacyjną. Wykonano też kotłownię. Trwają prace tynkarskie parteru.
W bieżącym tygodniu wykonawca rozpocznie pokrywanie dachu
nad salą kinową. W najbliższym czasie będą również wykonywane prace związane z montażem stolarki okiennej.
Świetlica w Trzebieszy
W opracowaniu znajduje się projekt budowlany na wykonanie gazowej instalacji centralnego ogrzewania świetlicy wiejskiej
w Trzebieszy. Planowane jest również wymiana orynnowania budynku świetlicy wiejskiej w Rozalinie wraz z wykonaniem obróbek blacharskich.
Świetlica w Zadolu
Aktualnie trwa także remont świetlicy wiejskiej w Zadolu. Odbiór
robót jest planowany w czerwcu. W ramach zadania świetlica zostanie wyposażona w sanitariat.
Remonty dróg gminnych
14 czerwca nastąpi otwarcie ofert przetargowych na przebudowę dróg gminnych, których remont zaplanowano na 2012 r.
W sumie nowe nawierzchnie otrzyma 2304.5 mb dróg na terenach wiejskich i Opolu. Będą to drogi we Franciszkowie Starym
(660.5 m), Grabówce (150 m), Kamionce (544 m), Zosinie (700
m), Wrzelowcu (70 m) i ul. Szpitalna w Opolu (180 m). Rozpoczęcie prac na tych drogach nastąpi w lipcu, a zakończenie planowane jest do 30 września br.
FOT. REKOPOL S.A.
Park Miejski
W parku miejskim trwają prace budowlane nad przebudową stawów. W chwili obecnej wykonano pogłębienie stawu małego oraz
stawu dużego i korekta linii brzegowej stawów. Zlikwidowano istniejące połączenie kanalizacyjne pomiędzy stawem małym i dużym. Wykonano połączenie pomiędzy dwoma stawami za pomocą rowu otwartego. Wykonawca przystąpił do rozbiórki istniejących alejek parkowych. W najbliższym czasie rozpoczną się prace
związane z rozbiórką ogrodzenia parkowego i jego budową.
5(224)/2012
www.opolelubelskie.pl
FOT. KRZYSZTOF RYCZEK
Świetlica w Wólce Komaszyckiej
W Wólce Komaszyckiej zostało wykonane szambo do budynku
świetlicy wiejskiej. Trwają prace porządkowe po wykonaniu szamba oraz prace związane z wykonaniem zgodnie z projektem drogi dojazdowej dla wozu asenizacyjnego. Jest to zadanie dofinansowane ze środków pochodzących z funduszu sołeckiego.
5(224)/2012
www.opolelubelskie.pl
FOT. WOJCIECH STAREK
Moduł drugi to część konkursowa kampanii. Przewiduje przeprowadzenie trzech konkursów skierowanych do
dzieci, młodzieży oraz całych rodzin z terenu gminy Opole
Lubelskie. Konkurs plastyczny skierowany będzie do dzieci ze
szkół podstawowych i gimnazjalnych. Zadaniem uczestników
będzie przygotowanie mini komiksu o przygodach Ekoludka, na temat: „Ekoludek vs Darth Smog”. Komiks musi przedstawiać w pozytywnym świetle Ekoludka ratującego planetę
przed Darthem Smogiem – bohaterem negatywnym. Konkurs
dla młodzieży ze szkół średnich to konkurs na najlepsze opowiadanie science-fiction lub fantasy. Tu z kolei uczestnicy będą
mogli wykazać się fantazją oraz wiedzą na temat ekologii opisując przygodę EkoMana jako obrońcy ostatniego „zielonego”
skrawka naszej planety – gminy Opole Lubelskie w roku 2112.
Trzecim z konkursów będzie rywalizacja między rodzinami z
terenu naszej gminy. Zadaniem rodzin będzie przygotowanie
zgłoszenia (może to być np. prezentacja Power Point, film, foto-galeria, piosenka – technika dowolna) w którym opiszą one
funkcjonujący w ich gospodarstwach domowych model segregacji odpadów. Rodzina która przygotuje najlepszą prezentację otrzyma tytuł „Zielony Dom”. Zwycięzcy wszystkich konkursów otrzymają atrakcyjne nagrody rzeczowe, takie jak iPody, sprzęt RTV, sprzęt sportowy.
Moduł trzeci kampanii zakłada zaprojektowanie i wydanie kalendarza ekologicznego będącego swoistym podsumowaniem całej kampanii.
O szczegółach dotyczących poszczególnych konkursów będziemy informować od września tego roku.
KR
Kanalizacja deszczowa
Trwają prace związane z budową dalszego odcinka sieci kanalizacji deszczowej w Opolu Lubelskim. W ramach zadania zastanie
wybudowany odcinek sieci o długości około 180 mb w ciągu dróg
– ulica Krótka oraz ulica Popijarska. Po wykonaniu tego odcinka
sieci zostanie rozwiązany problem zastoisk wody w rejonie skrzyżowania ulicy Krótkiej z Popijarską. W chwili obecnej Wykonawca przystąpił do wykonywania kanalizacji w ulicy Popijarskiej.
FOT. KRZYSZTOF RYCZEK
K
onkurs polegał na przygotowaniu projektu kampanii edukacyjnej promującej selektywną zbiórkę odpadów
opakowaniowych. Wzięło w nim udział ponad 130 gmin i innych podmiotów z całej Polski. 10 najlepszych kampanii zostało nagrodzonych kwotą 20 000 zł na ich realizację. Wśród laureatów znalazła się gmina Opole Lubelskie.
„Tytuł naszego projektu brzmi „Myśl EkoLogicznie – to się opłaca”. Ma on na celu zwrócenie uwagi mieszkańców gminy Opole Lubelskie na możliwe do osiągnięcia korzyści wynikające z wprowadzenia w gospodarstwach domowych modelu selekcji odpadów opakowaniowych, oraz rozpowszechnienie i upowszechnienie wiedzy na ten temat” mówi
Dariusz Wróbel, burmistrz Opola Lubelskiego. Kampania podzielona zostanie na trzy moduły i realizowana będzie przez 8
miesięcy, od września 2012 roku do kwietnia 2013 roku.
Najistotniejszym działaniem projektu jest wydanie
czterech numerów (raz na dwa miesiące) mini gazetki informacyjnej „Super Śmieć”, w szacie graficznej stylizowanej na tabloid. Będzie ona zawierać informacje o realizowanym projekcie, artykuły na temat ekologii, prezentacje prac zgłoszonych
do konkursów w drugim etapie kampanii, itp. Atrakcyjna „tabloidowa” forma gazety to nie nudne i nie do końca czytelne
komunikaty informacyjne lecz opracowane w formie wywiadów i „pseudo sensacji” informacje, które w sposób najbardziej
przystępny i bezpośredni trafią do ludzi. Gazeta będzie dystrybuowana bezpłatnie na terenie całej gminy Opole Lubelskie,
w sklepach, instytucjach publicznych, urzędzie i innych możliwych lokalizacjach.
6
opolelubelskie.pl
7
Absolutorium dla Burmistrza
12 czerwca odbyła się sesja Rady Miejskiej. Najważniejszym punktem obrad była sprawa absolutorium
dla Burmistrza z wykonania budżetu za rok 2011.
Prace na cmentarzu przy
ul. Leśnej
Trwają prace porządkowe na terenie cmentarza z I i
II wojny światowej, położonego w Opolu przy ul. Leśnej.
Cmentarz przy ulicy Leśnej to miejsce upamiętniające
żołnierzy armii rosyjskiej i austro-węgierskiej, poległych podczas I Wojny Światowej w latach 1914 – 1915.
Jest ważne miejsce mapie naszego miasta. We wrześniu ubiegłego roku Wojewoda Lubelski nadał mu status
cmentarza wojennego.
Do chwili obecnej zostały poddane odnowie i renowacji nagrobki tj. oczyszczono istniejące elementy dwóch nagrobków piaskowca szydłowieckiego oraz piaskowca józefowskiego, wykonano z piaskowca dwa krzyże i podstawy pod
krzyż jako uzupełnienie istniejących nagrobków, poddano restauracji istniejący nagrobek z cegły. Na ten cel uzyskaliśmy
środki zewnętrzne z Austriackiego„Czarnego Krzyża”. Z organizacją tą gmina współpracuje od roku 2009 i dzięki tej współpracy pozyskujemy kolejne środki finansowe. Od czerwca ruszą prace budowlane pomnika pomnika ku pamięci żołnierzy
armii austro-węgierskiej rosyjskiej poległych latach 1914-1915,
zamontowana zostanie również tablica informacyjna wytyczone zostaną alejki.
Grażyna Grabczak
15%. Z kolei kwota długu na koniec roku budżetowego (zobowiązania gminny z tytułu pożyczek, kredytów, wyemitowanych obligacji) wyniosła 8 488 921,75 zł, czyli 20,88% wykonanych dochodów budżetu ogółem, podczas gdy tu dopuszczalny wskaźnik
zadłużenia wynosi 60%” wylicza Skarbnik Gminy Opole Lubelskie – Dorota Bełżek.
Duże zadłużenie to od kilku lat największy problem samorządów. W 2011 roku 135 gmin (wg analizy dziennika Rzeczpospolita) przekroczyło 60 proc. zadłużenia wobec dochodów.
W tym roku będzie ich jeszcze więcej, bo gminy będą więcej inwestować, by wykorzystać unijne dotacje. Na tym tle budżet gminy Opole Lubelskie prezentuje się stabilnie i bezpiecznie.
Krzysztof Ryczek
FOT. KRZYSZTOF RYCZEK
G
łosowanie nad absolutorium poprzedzone zostało odczytaniem wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej
o udzielenie absolutorium i pozytywnej opinii Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Lublinie w tym przedmiocie. Radni podjęli uchwałę o udzieleniu absolutorium 13 głosami „za” i 2 głosami
wstrzymującymi.
Absolutorium to najważniejsza forma kontroli sprawowanej przez organ stanowiący jednostek samorządu terytorialnego nad działalnością organu wykonawczego, której przedmiotem
jest ocena sposobu wykonania budżetu. Jej istotą jest ocena ustalająca, czy sposób gromadzenia dochodów oraz realizacji wydatków
za okres roku budżetowego był zgodny z planem budżetowym.
Udzielenie absolutorium jest tym samym równoznaczne z pozytywną oceną działalności Burmistrza w zakresie realizacji zadań
budżetowych.
„Najistotniejsza dla mnie jest dobra, stabilna kondycja
finansów naszej gminy. Na tle innych polskich miast wypadamy
zdecydowanie korzystnie. Inwestycje i zwiększone zadania samorządów powodują, że w tym roku wiele miast zwiększy swoje zadłużenie w stosunku do roku ubiegłego. U nas te wskaźniki wciąż
pozostają na bardzo bezpiecznym poziomie” – mówi Dariusz
Wróbel, Burmistrz Opola Lubelskiego. „Łączna kwota przeznaczona na obsługę zadłużenia na koniec 2011 roku osiągnęła w naszej gminie to 1 365 346,08 zł co stanowi 3,36% zrealizowanych
dochodów budżetu przy dopuszczalnym wskaźniku na poziomie
opolelubelskie.pl
Nowy samochód strażacki
dla Wandalina
Ochotnicza Straż Pożarna w Wandalinie
finalizuje zakup nowego samochodu ratowniczego.
B
ędzie to pojazd typu VAN 350 KM wyposażony w 9 miejsc dla załogi (w tym kierowcy) oraz w przedział
(schowki) na sprzęt ratowniczy. Całkowity koszt inwestycji
wyniesie ok. 110.000 zł, z czego 95.000 zł będzie pochodzić
ze źródeł zewnętrznych – Ministerstwa Spraw Wewnętrznych
(50.000 zł), Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Lublinie (40.000 zł) i Powiatu Opolskiego (5.000 zł – pomoc deklarowana). Udział własny w zakupie to dotacja Gminy Opole Lubelskie w kwocie 5.000 zł (stosowną uchwałę w tej sprawie podjęła Rada Miejska w dniu 12
czerwca br.) oraz środki beneficjenta – ok. 10.000 zł.
Przetarg na zakup pojazdu zostanie ogłoszony jeszcze w bieżącym miesiącu, a jego dostawa planowana jest na koniec września.
Kompletne wyposażenie pojazdu w sprzęt ratowniczy
zostanie sfinansowane z funduszu sołeckiego Wandalina.
Uzyskanie znaczącej pomocy finansowej w zakupie wozu bojowego przez OSP w Wandalinie było możliwe dzięki szczególnej aktywności i wysokiej ocenie jednostki, a zwłaszcza jej prezesa, p. Lecha Marcinkowskiego.
Zbigniew Olender
Zaktualizowano Strategię
Rozwoju Miasta i Gminy
W ramach prac roboczych nad strategią został powołany Zespół Horyzontalny ds. opracowania Strategii Rozwoju
Miasta i Gminy Opole Lubelskie.
W skład zespołu zaangażowani zostali zarówno przedstawiciele samorządu lokalnego, radni Rady Miejskiej, przedstawiciele partnerów społecznych, biznesowych oraz instytucji działających na terenie gminy Opole Lubelskie.
W czasie spotkań sporządzone zostały aktualizacje analizy mocnych i słabych stron gminy, celów strategicznych, wskaźników realizacji zadań oraz przedstawiono propozycję nowych zadań do realizacji w kolejnych latach.
Decyzją Burmistrza Opola Lubelskiego wszystkie wypracowane zmiany w Strategii zostały poddane konsultacji społecznej. Projekt aktualizacji został wywieszony w tablicy ogłoszeń
i zamieszczony na stronie internetowej Urzędu Miejskiego.
W wyznaczonym terminie wpłynęło 6 formularzy
z uwagami dotyczącymi zarówno doprecyzowania celów strategicznych, analizy SWOT, wskaźników strategii oraz zadań do realizacji. Wszystkie propozycje zostały poddane szczegółowej analizie na spotkaniu zespołu horyzontalnego, a zasadne wnioski zostały zaakceptowane i wpisane w Aktualizację Strategii Rozwoju
Miasta i Gminy Opole Lubelskie na lata 2008 – 2015, która została przyjęta przez Radą Miejska 12 czerwca br.
Wojciech Starek
8
aktualności
5(224)/2012
www.opolelubelskie.pl
Nowe miejsca zabaw dla dzieci
Wkrótce więcej dzieci w naszej gminie będzie mogło
bawić się bezpiecznie na nowych placach zabaw,
a te już istniejące zostaną doposażone w kolejne
urządzenia.
N
owe powstaną w Trzebieszy, Majdanie Trzebieskim, Darownem, Kluczkowicach Osiedlu i na Krzywym Kole
w Opolu. Natomiast place przy Zespole Szkół Nr 2 i Skokowie, Ćwiętalce i Niezdowie wzbogacą się w nowe zabawki.
Obecnie przygotowywana jest dokumentacja w celu
zgłoszenia robót w Starostwie Powiatowym. Przetarg na dostawę urządzeń i ich montaż zostanie ogłoszony w czerwcu.
Wszystkie place zabaw zostaną sfinansowane z Funduszy: Sołeckiego i Alkoholowego gminy.
ws
FOT. KRZYSZTOF RYCZEK
opolanin
aktualności
Usuwanie azbestu
Wzorem lat poprzednich kontynuujemy akcję zbiórki i utylizacji szkodliwego azbestu z dachów
budynków mieszkalnych osób fizycznych na terenie naszej gminy.
G
mina Opole Lubelskie podpisała umowę z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Lublinie, dzięki czemu wszystkie z 46 złożonych
wniosków o usunięcie azbestu zostały przyjęte i przekazane
do realizacji . W tym roku przewidywany efekt przedsięwzięcia to 6600 m2 co daje łacznie 86 ton szkodliwych odpadów!
Praktyczna część akcji rozpoczęła się wraz z początkiem maja a jej koniec przewidziany jest na wrzesień. Projekt cieszy się rosnącym zainteresowaniem co świadczy o tym,
że mieszkańcy są coraz bardziej świadomi negatywnego wpływu azbestu na ich stan zdrowia. I nic w tym dziwnego, gdyż nikogo nie wprawia w dobry humor myśl, że w sąsiedztwie znajduje się wyrób mogący być przyczyną poważnych chorób nowotworowych takich jak: rak płuc, międzybłoniak opłucnej,
chłoniak nieziarnisty, nowotwory układu trawiennego a nawet
rak piersi. Choroby będące wynikiem negatywnego działania
włókien azbestowych otrzymały nazwę chorób azbestozależnych.
Wyroby azbestowe w środowisku są praktycznie niezniszczalne co wynika z jego odporności na wysokie temperatury oraz chemikalia. Dodatkowo źródeł emisji pyłu azbestowego do powietrza jest wiele. W związku z powyższym wszyscy coraz bardziej uświadamiają sobie fakt, jak bardzo niebezpieczne są te wyroby i jakże ważne jest to, by usunąć ją z Na5(224)/2012
www.opolelubelskie.pl
szego otoczenia. Sprawę ułatwia także fakt, że droga uzysknia
pomocy w usunięciu odpadów azbestowych jest łatwa i nic nie
kosztuje.
Katarzyna Ciosek
9
opolanin
lgd owocowy szlak
lgd owocowy szlak
opolelubelskie.pl
rajdy
rowerowe
Wiosna to idealna pora roku na wycieczki rowerowe. Już dwa rajdy szlakami naszej gminy
zorganizowało Opolskie Towarzystwo Cyklistów.
W sumie, jeszcze przed wakacjami, odbędą się trzy
takie imprezy.
Trasa pierwszej rowerowej wycieczki wiodła
z Opola przez Bielsko na Wolicę, a drugiego również z Opola do Skokowa, gdzie odbywał się festyn
przy szkole podstawowej. W obu rajdach wzięło
udział po ok. 60 rowerzystów. Wśród nich była grupa rowerzystów z Puław, która specjalnie na te okazje przyjeżdżała do Opola, aby rowerem, wspólnie
z innymi miłośnikami jazdy na rowerze, zwiedzać
malownicze okolice naszej gminy. Wszyscy uczestnicy rajdów otrzymali granatowe koszulki od LGD
„Owocowy Szlak”.
„Brałem udział chyba we wszystkich rajdach organizowanych w Opolu – mówi pan Waldek
uczestnik rajdu – Bardzo lubię jeździć rowerem. Jest
to dla mnie, obok pływania, najlepsza forma odpoczynku. A jazda w zorganizowanej grupie jest jeszcze bardziej atrakcyjna. Zaletą rajdów jest też to, że
zawsze na mecie jest ognisko, kiełbaska i dobra zabawa”.
Następny rajd już 30 czerwca. Będzie on
miał szczególny charakter, gdyż rowerzyści wyruszą
z Opola kolejką wąskotorową do Polanówki, skąd po
posiłku wrócą rowerami przez Żmijowiska i Chodlik do Opola. Zapisy do udziału w rajdzie prowadzi
LGD „Owocowy Szlak” – ul. Lubelska 4. Z uwagi na
przejazd kolejką ilość uczestników rajdu tym razem
jest ograniczona.
RAJD ROWEROWY
30 czerwca 2012 (sobota)
„Szlakiem naszych przodków”
10
Start – ul. Kolejowa – przystanek kolejki wąskotorowej
Godz. 9:30
Lista uczestników ograniczona, liczy się kolejność zgłoszeń
– zgłoszenia w biurze LGD „Owocowy Szlak”
ul. Lubelska 4 w Opolu Lubelskim od 11 – 23 czerwca 2012r.
Dla uczestników rajdu migające odblaski!
fot. archiwum LgD owocowY SZLak
Wojciech Starek
5(224)/2012
www.opolelubelskie.pl
5(224)/2012
www.opolelubelskie.pl
11
aktualności
opolanin
Manufaktura
Smaków
z Myslovitz
W
dniach 22-24 czerwca odbędzie się kolejna
edycja Manufaktury Smaków – wydarzenia o charakterze promocyjno-kulturalnym, kultywującego wielowiekowe tradycje
handlowe, rzemieślnicze oraz owocowe Opola Lubelskiego.
Pierwszym wydarzeniem powiązanym z tegoroczną Manufakturą Smaków będzie konferencja pod nazwą „Produkty tradycyjne jako element turystyki wiejskiej”. Odbędzie
się ona 21 czerwca w eM Studio przy ul. Kościuszki 3.W programie konferencji znalazły się referaty prezentujące m.in. procedurę i korzyści wynikające z rejestracji produktów tradycyjnych na liście Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz
prezentacja produktów zarejestrowanych przez Gminną Spółdzielnie Baranów. Konferencji towarzyszyć będą stoiska z produktami regionalnymi.
fot. archiwum um
22 czerwca, w piątek, w Zespole Szkół Nr 2 o godz.
18:00 odbędą się oficjalne obchody jubileuszu 80 – lecia Szkoły Podstawowej nr 2 w Opolu Lubelskim, 30 -lecia pracy artystycznej Dziecięcego Zespołu Tańca Ludowego „Powiśloki”
i 5 -lecia nadania Szkole Podstawowej nr 2 w Opolu Lubelskim imienia Oskara Kolberga. Program artystyczny dotyczący historii szkoły przygotowany został przez uczniów ZS nr 2
w Opolu Lubelskim (zespół wokalny, recytatorów, DZTL „Powiśloki) oraz absolwentów szkoły i dawnych członków DZTL
„Powiśloki”. Gościnnie wystąpi również taneczny zespół ludowy z Włoch. W ramach „Jubileuszu Dwójki” odbędą się też
m.in. turnieje piłkarskie dla chłopców i dziewcząt oraz Msza
Święta.
12www.opolelubelskie.pl
5(224)/2012
www.opolelubelskie.pl
W sobotę, 23 czerwca, od godz. 19:30 zapraszamy
na kąpielisko miejskie, gdzie odbędzie się „Opolska Sobótka”. Na drugim stawie przy ul. Rybackiej rozpalone zostaną
ogniska i lampiony. W piknikowej atmosferze, będziemy grillować i przypominać sobótkowe zwyczaje. Dzieci i młodzież
z DZTL Powiśloki przypomną tradycje nocy świętojańskiej
oraz wróżby sobótkowe dotyczące ognia i wody. Będzie można posłuchać przyśpiewek i pieśni związanych z tą szczególną nocą. Dużą część widowiska stanowić będą tańce i zabawy
ludowe. Będzie można zobaczyć tańce lasowiackie i rzeszowskie, taniec niedźwiedzia, taniec z płótnami i taniec z wiankami. Najmłodsza grupa wykona „Taniec rusałek”. Dodatkową
atrakcją będzie występ grupy tanecznej z Włoch. W widowisku sobótkowym nie może również zabraknąć wicia wianków
5(224)/2012
i puszczania ich na wodę. W tym celu zorganizowany został
konkurs na najpiękniejszy wianek sobótkowy „Płyń wianeczku
płyń”. Konkurs organizuje LGD Owocowy Szlak. Impreza zakończy się wypuszczeniem w górę płonących lampionów i zabawą ludową oraz koncertem kapeli Drewutnia.
24 czerwca, po Mszy Św. o godz. 12:00, zapraszamy do przejścia razem z tradycyjnym, barwnym korowodem
na boisko za Parkiem Miejskim. Tam, od godz. 14:00, odbywać się będzie kolejna edycja Manufaktury Smaków - wydarzenia będącego kontynuacją Jarmarku Opolskiego organizowanego w Opolu od 2000 roku. W programie tegorocznej edycji, oprócz stałych punktów, takich jak wesołe miasteczko, stoiska promocyjne czy stoiska wystawiennicze, warto wyróżnić
takie atrakcje jak:
Konkurs Kutej Maliny - czyli pokazy rzemieślnicze będące
swoistym pokazem kunsztu rzemieślniczego. Uczestnicy konkursu będą prezentować swoje umiejętności podczas trwania
imprezy a w tle odbywać się będzie prezentacja prac konkursowych, zawierających odwołania do symboliki miasta.
Z kolei w konkursie kulinarnym Manufaktura Smaków rywalizować będą ze sobą grupy kobiet ze Skokowa, Ćwiętalki i Elżbiety. Ich zadaniem będzie przygotowanie potraw z produktów
regionalnych, w tym maliny, a efektów ich pracy będzie mógł
spróbować każdy uczestnik Manufaktury Smaków.
Zapraszamy też na niebanalne koncerty! Pierwszym
z zespołów które zagrają na tegorocznej imprezie będzie meksykańska formacja Enclose. Muzyczne inspiracje jej członków
oscylują wokół takich zespołów jak Kings of Leon czy Stone Temple Pilots. Jako kolejni na scenie pojawią się muzycy
z The Postman mający w swoim repertuarze m.in. kompozycje zespołu The Beatles oraz przeboje polskiego bigbitu. Jako
gwiazda wieczoru wystąpi jeden z najpopularniejszych i najlepszych polskich zespołów rockowych – Myslovitz. Tradycyjnie,
po koncercie zapraszamy na pokaz fajerwerków.
KR
13
opolanin
koncerty
lgd owocowy szlak
Myslovitz
lgd owocowy szlak
opolelubelskie.pl
24.06.2012
godz. 21:00
Zespół powstał w 1992 roku z inicjatywy Artura Rojka i początkowo działał pod nazwą
The Freshman. Oprócz Rojka, w pierwszym składzie znaleźli się Wojciech Powaga, Jacek Kuderski oraz Wojciech Kuderski. II nagroda w konkursie „Garaż '94” w Częstochowie otworzyła im drogę do pierwszych, profesjonalnych sesji nagraniowych w studiu Radia Łódź. W 1994 r. podpisali kontrakt z MJM Music Pl i rozpoczęli nagrywanie pierwszego albumu. Jego producentem był Ian Harris, współpracujący wcześniej m.in. z Joy Division, New Order i The Exploited. W październiku 1995 ukazała się, już pod nową, aktualną
nazwą zespołu, płyta Myslovitz. Uzyskała ona entuzjastyczne recenzje i została okrzyknięta „debiutem roku” przez wiele magazynów muzycznych.
W 1996 do Myslovitz dołączył trzeci gitarzysta i klawiszowiec - Przemek Myszor. Grupa
podpisała kontrakt z wytwórnią Sony Music Polska i wydała tam swój drugi album Sun
Machine. Znalazły się na nim dwa przeboje: „Z twarzą Marilyn Monroe” i „Peggy Brown”.
Przełomowym był dla grupy rok 1999, kiedy to ich czwarty album - Miłość w czasach
popkultury szybko zdobył status platynowej płyty (150 tys. sprzedanych egzemplarzy),
a w chwili obecnej posiada już status „podwójnej platyny”. Singel „Długość dźwięku samotności” jest jak dotychczas największym przebojem zespołu.
W 2002 Myslovitz wydaje kolejny album zatytułowany Korova Milky Bar. Tytuł ten nawiązuje do ekranizacji powieści Anthony'ego Burgessa Mechaniczna pomarańcza w reżyserii Stanleya Kubricka. Płyta zdobyła status platyny jeszcze szybciej niż jej poprzedniczka, a single „Acidland” i „Sprzedawcy marzeń” powtórzyły sukces „Długości dźwięku samotności” sprzed
trzech lat. Myslovitz wystąpił z materiałem z Korova Milky Bar na kilku europejskich festiwalach, m.in.
na największym niemieckim festiwalu muzyki alternatywnej Bizarre i prestiżowym Montreux Jazz Festival. Supportował również Iggy'ego Popa i Simple Minds w ich europejskich trasach koncertowych
tego roku. Otrzymali nagrodę MTV Europe Music Award w kategorii Best Polish Act, do której byli nominowani już dwukrotnie w poprzednich latach.
W listopadzie 2002 Myslovitz podpisał nowy kontrakt z polskim oddziałem EMI, Pomatonem. Pierwszym albumem nagranym pod tą nową marką była angielskojęzyczna wersja Korova Milky Bar, która została wydana w 27 krajach (m.in. w Niemczech, Holandii, Belgii, Szwajcarii, Francji, Hiszpanii, Rosji,
Turcji i RPA). Ostatni album grupy ukazał się 31 maja 2011 roku i nosi tytuł Nieważne jak wysoko jesteśmy... Płytę promował singel pt. "Ukryte", który do rozgłośni radiowych trafił 28 marca 2011r.
20 kwietnia 2012 zespół Myslovitz zakończył działalność w dotychczasowym składzie. Zespół opuścił
Artur Rojek, a zastąpił go dotychczasowy wokalista zespołu Snowman – Michał Kowalonek. Koncert
Myslovitz na Manufakturze Smaków będzie piątym występem grupy z nowym wokalistą.
POZOSTAŁE
WYDARZENIA:
Konferencja „Produkty
tradycyjne jako element
turystyki wiejskiej”
21.06.2012 / godz. 11:00
eM Studio, ul. Kościuszki 3
Jubileusz Dwójki
22.06.2012 / godz. 18:00
Zespół Szkół Nr 2
w Opolu Lub.
Opolska Sobótka
23.06.2012 / godz. 19:30
Kąpielisko miejskie
Konkurs Kuta Malina
24.06.2012 / od godz. 14:00
Stadion za Prkiem
Miesjkim
Konkurs kulinarny
Manufaktura Smaków
24.06.2012 / od godz. 14:00
Stadion za Prkiem
Miesjkim
The Postman
Kapela Drewutnia
Polski Tribute Band wykonujący utwory Beatlesów. Ich przygoda z muzyką Beatlesów rozpoczęła się w 1997 roku. Zespół powstał z inicjatywy czterech profesjonalnych muzyków, a zarazem miłośników czwórki
z Liverpool’u. Dotąd zagrali ponad 1000 koncertów w Polsce, Niemczech,
Szwecji i Czechach. The Postman nie tylko muzycznie oddaje klimat lat
60-tych, ale również wygląda jakby właśnie przybył z tamtej epoki. Szyte
na miarę garnitury, fryzury wiernie przedstawiające członków zespołu The
Beatles wspomagają ich kunszt muzyczny. Wielkim atutem zespołu jest
podobieństwo wokalne do oryginału.
Grają utwory inspirowane tradycyjną muzyką Ziem II Rzeczpospolitej, a zwłaszcza muzyką terenów, gdzie stykały się i przenikały różne kultury i tradycje. Stąd w ich repertuarze zarówno utwory
łemkowskie, ukraińskie, rusnackie, jak i pieśni z Ziemi Lubelskiej, Śląskiej czy Małopolski...
Celem Kapeli jest przybliżanie współczesnemu odbiorcy dawnych pieśni i piosenek ludowych we
własnej interpretacji. Instrumentarium zespołu tworzą instrumenty tradycyjnie obecne w polskiej muzyce ludowej, jak akordeon, bęben, klarnet, mandola, mandolina, skrzypce, tamburyn, jak
i inne, wykorzystywane w muzyce regionów, z których kultury czerpiemy – ukraińska sopiłka, huculski bęben, rosyjska wołynka czy bałałajki.
23.06.2012 /godz. 21:00
24.06.2012
godz. 18:45
Enclose
Zespól Enclose powstał w lecie 2011 r. w Chihuahua, w Meksyku z inicjatywy wokalisty
i autora tekstów Juana Carlosa Cano oraz gitarzysty Billy Dime’a (obaj poprzednio byli
czlonkami grupy Dxtr). Jako ostatni do zespołu dołączył basista Shuii Andujo. Grupę charakteryzuje hard rockowe brzmienie i mocne gitarowe riffy połączone z melodyjnym,
lekko chrypiącym wokalem. Muzyczne wpływy to przede wszystkim: Buckcherry, Pantera, Fuel, STP, Alice in Chains, Iron Maiden, Velvet Revolver i Guns N 'Roses.
24.06.2012
godz. 16:20
14
5(224)/2012
www.opolelubelskie.pl
5(224)/2012
www.opolelubelskie.pl
15
lekcja historii
Godzinowy program Manufaktury Smaków:
23 czerwca / sobota
Opolska Sobótka
Kąpielisko miejskie / od godz. 19:30
24 czerwca / niedziela
12.00 Msza Święta za rzemieślników
i przedsiębiorców / Kościół pw. Wniebozięcia NMP
13.00 Występ grupy tanecznej z Włoch /
początek korowodu
13.15 Przejście korowodu na stadion za parkiem miejskim
13.40 Występ Tęczowych Nutek
14.00 Występ DZTL Powiśloki
14.20 Występy muzyczne dzieci z Zespołu
Szkół nr 1
14.45 Występ solowy Kingi Nowomiejskiej
15.00 Oficjalne otwarcie imprezy
15.20 Kapela Podwórkowa „APASZE”
15.55 Młodzieżowy zespół rockowy
SNAKE’S RIB z LO
16.20 Koncert zespół rockowego ENCLOSE
z Meksyku
16
opolanin
17.00 Występ DZTL Powiśloki i ich gości
z Włoch
18.00 Pokaz broni palnej
18.20 Rozstrzygnięcie konkursu „Kuta
Malina”
i konkursu kulinarnego „Manufaktura
Smaków”
18:45 Koncert zespołu THE POSTMAN
20:00 Konkursy Radia Lublin
21:00 Koncert gwiazdy imprezy:
MYSLOVITZ
22:20 Pokaz sztucznych ogni
Imprezy towarzyszące:
•konkurs KUTA MALINA
•konkurs kulinarny Manufaktura Smaków
•wystawa sprzętu pożarniczego z okazji
20-lecia PSP / parking przy SAMET
•stoiska rzemieślników
i pokazy rzemieślnicze
•stoiska sponsorów i stoiska promocyjne
•stoiska degustacji potraw regionalnych
•wesołe miasteczko
5(224)/2012
www.opolelubelskie.pl
lekcja historii
opolelubelskie.pl
II wojna światowa wspomnienia Pana Jana Wrony z Opola Lubelskiego
Jan Wrona syn Józefa i Bronisławy urodził sie w Rudzie Opolskiej, obecnie mieszka w Opolu Lubelskim.
D
o szkoły chodził najpierw
na Zagrody (była dwuklasowa), a potem
do Pałacu Koszary. Pan Jan miał dwóch
starszych braci, Wacława i Mieczysława.
Zaczęła się wojna, obaj bracia poszli walczyć. Wacław był w I Batalionie Telegraficznym w Zgierzu k/Warszawy i w pierwszych dniach września 1939 r. z czynnej
służby pojechał na wojnę.
Drugi brat, Mieczysław początkowo był w BCH, ale poszedł do wojska, przebywał w 84 Pułku Strzelców
Polskich w Pińsku. Dostał się do niewoli rosyjskiej. Potem była wymiana jeńców między Niemcami a Rosją
i wtedy przejęli go Niemcy. Wszystkich z wymiany wieźli do Niemiec.
Gdzieś, na 90 km za granicą niemiecką udało mu się zbiec, wrócił do Opola.
Do końca 1942 r. p. Jan
mieszkał z rodzicami w Rudzie, ale
w 1943 roku Niemcy przymusowo
wzięli go do obozu junaków do Rozalina. Zabrali z Rudy też Sitarskiego, Watrasa, Szewczyka, z Opola Kwiatkowskiego Mariana i Grzegorzewskiego. Ulokowano ich w baraku. Tych baraków było dużo, spali na pryczach. Niemcy zatrudniali junaków do pogłębiania rzeki koło
Trzebieszy. Obozem zarządzał niemiecki inspektor. Pomagali mu Vorarbeiterzy, byli to Polacy na usługach Niemców. W obozie działo się
coraz gorzej, junacy byli źle traktowani i prześladowani. Niemiec często szczuł ich psem. Wtedy Jan skontaktował z bratem Mieczysławem
(BCH), poprosił, żeby pomogli zlikwidować obóz. Kiedy Niemiec wyjechał do Zakrzowa, do obozu wpadli partyzanci, było
ich 15, wcześniej przecięli druty telefoniczne i uwolnili wszystkich junaków. Przed
wyjściem podpalili baraki. Po tym wszystkim Jan Wrona wrócił do domu. Za jakiś
czas Niemcy nakazali mu się stawić w wyznaczonym miejscu. Nie poszedł, to zabrali ojca i wsadzili do aresztu (mieścił się
w budynku aptekarza Stefańskiego). „Musiałem ratować ojca – wspomina - i zgłosiłem się do Niemców. Wywieźli nas do Nałeczowa, gdzie podbijaliśmy kamienie pod
szpały na torach. Za karę, że część więźniów
uciekła, przewieźli nas do obozu karnego
5(224)/2012
www.opolelubelskie.pl
na Nowym Świecie w Lublinie. Pracowaliśmy pod Sadurkami. Stamtąd udało mi sie
uciec. Skorzystałem z tego, że oddzielił nas
od Vorarbeiterów przejeżdżajacy pociąg,
schowałem się w żywopłot, potem szybko
do lasku. Po drodze dogonił mnie Tadeusz
Węgrzyn i razem udaliśmy sie do Niezabitowa, wsiedliśmy w pociąg i w nocy dotarłem do domu. Śmierdziałem karbolem, którym dezynfekowali baraki, więc poszedłem
spać na oborę. Rano znalazł mnie brat”.
Po tej ucieczce był poszukiwany
przez policję granatową. Ukrył się w Zosinie, miał tam kolegę w BCH. Kiedyś Niemcy otoczyli wioskę i przeszukiwali mieszkania. Nie zdążył uciec i znaleźli go. Nie miał
żadnego dowodu, więc zabrali jego i jeszcze
dwóch innych do Opola. „W Opolu - relacjonuje - jak nas prowadzili, zobaczył mnie
żandarm Radke Hugo, przypomniałem mu,
że robił mi zdjęcia jak skakałem z mostu
do wody. Wtedy on wziął mnie pod rękę,
coś powiedział Niemcowi, wyprowadził,
a potem puścił wolno.
W Opolu były łapanki. - mówi p.
Jan - Kiedyś na ul. Ogrodowej łapacz Lo-
renc z Chodla i drugi Stanisławek czy Stasiak chcieli mnie pojmać na roboty do Rzeszy, ale im uciekłem.
Zanim jeszcze poszedłem do wojska, w sierpniu 1944 r. rozbroiłem Własowca (Ukrainiec), już były wtedy u nas wojska sowieckie i polskie. Szedłem Lubelską,
miałem broń i nagle na przeciw mnie pojawił się Własowiec. Udało mi się zabrać mu
kaburę z bronią i prowadziłem go prze sobą
na dzisiejszą ul. Targową, z ostrzeżeniem, że przy próbie ucieczki zastrzelę. Musiałem uważać, bo w parku Siekierzyńskich byli Niemcy. Biłem się z myślami, czy go zastrzelić,
czy puścić wolno. W końcu kazałem
mu uciekać”.
W sierpniu 1944 r. był pobór
do wojska roczników 1921-1924. Jan
Wrona został zmobilizowany. Punkt
zborny dla poborowych był na Majdanku. Z Majdanka tzw „kupce” zawieźli ich do wioski Uściniec pod
Garwolinem, a następnie do Rembertowa, gdzie siedzieli dopóki nie ruszyła ofensywa. Początkowo Jan Wrona był w 1 Armii Wojska Polskiego.
W Rembertowie I Armia miała teatr. „Poszedłem posłuchać i przyjęli mnie”. Po wyzwoleniu przeniesiono go do 2 Armii WP.
Kiedy ruszyła ofensywa, żołnierze
1 Armii WP szli frontem aż do samego Berlina, szlakiem Wisła – Łaba.
Jan Wrona brał udział w zdobyciu
Złotowa, Jastrowia, Podgajów – gdzie
została przełamana główna pozycja
obrony przeciwnika. Walczył o Kołobrzeg i inne miasta Pomorza Zachodniego. Po kapitulacji Niemiec przniesiono
go do Wrocławia, potem do Katowic. Później dostał skierowanie do 7 Dywizji Piechoty 35 Pułku Piechoty w Tarnowskich
Górach. Stamtąd jeździli walczyć z bandami UPA: pod Sanok, Limanową, Stary i Nowy Sącz. Za udział w wojnie obronnej został odznaczony: Medalem Zwycięstwa i Wolności (9 V 1946), Medalem za
Odrę Nysę Bałtyk (15 I1947 r.), Medalem
Za udział w walkach o Berlin (5 V 1971).
Opracowała Ewa Śmiech
Na zdj. Żołnierze 1 Armii Wojska
Poskiego w 1945 r. w okolicach Berlina,
od lewej przykucnął Jan Wrona
17
opolanin
imprezy
opolelubelskie.pl
„Pomóżcie nam pomagać” na dzień dziecka
Festyn Rodzinny „Pod chmurką” w Wandalinie
Na opolskim Skwerze miejskim przy ul. Stary Rynek w u niedzielę 03.06.2012 r. Miejsko-Gminny Ośrodek
Kultury w partnerskiej współpracy z wieloma instytucjami zorganizował festyn z okazji Dnia Dziecka.
Hasło przewodnie imprezy brzmiało „Pomóżcie Nam Pomagać”. Miało ono wielowymiarowe znaczenie.
Niedzielne popołudnie 10 czerwca 2012 r. społeczność Wandalina spędziła wspólnie na imprezie
środowiskowej zorganizowanej przez OSP przy współudziale Szkoły Podstawowej w Wandalinie.
P
G
fot. Dorota PorĘBSka
ościem honorowym był Burmistrz Opola Lubelskiego, Dariusz Wróbel przybyły wraz z pracownikami Urzędu Miejskiego oraz Przewodniczący Rady Miejskiej,
Jan Goldman, serdecznie powitani przez gospodarza - prezesa OSP, Lecha Marcinkowskiego. Spotkanie prowadzili Bożena Ciseł i Dariusz Dąbrowski, którzy na wstępie podziękowali licznym sponsorom, dzięki którym ta impreza mogła się odbyć. Na bogaty program złożyły się m.in. pokazy rycerskie grupy „Reconstructio” z Lublina, zjeżdżalnie dla dzieci, Kabaret
z Mikołajówki. Program rozpoczęła część artystyczna w wykonaniu uczniów naszej szkoły, przygotowana pod kierunkiem
wychowawców. Obecna była dyrektor Małgorzata Kozak wraz
ze wszystkimi nauczycielami. Festyn był okazją do podkreślenia wyniku w sprawdzianie klasy VI, gdzie po raz kolejny szkoła osiągnęła jeden z najwyższych wyników w powiecie 24,3
(średnia gminy 21,6 powiatu 20,9, województwa 22,8) oraz III
miejsca w Gminnych Igrzyskach Młodzieży Szkolnej.
Atrakcją dla wielu była również loteria fantowa,
w której wszyscy poczuli się szczęściarzami, bowiem każdy los
wygrywał, zaś nagrody były atrakcyjne. Dorośli uczestnicy mieli możliwość degustacji pysznej grochówki i grillowanych kiełbasek, zaś dzieciakom najbardziej smakowała cukrowa wata
i popcorn. Festyn Rodzinny został uwieńczony zabawą środowiskową.
Teresa Lankamer
IX Festyn Rodzinny w Szkole Podstawowej w Skokowie
10 czerwca 2012 r. na terenie pięknego parku w Szkole Podstawowej w Skokowie odbył się już IX Festyn
Rodzinny. Został on zorganizowany przy współpracy rodziców, nauczycieli, uczniów oraz strażaków z miejscowej
jednostki OSP.
Podczas trwania Dnia Dziecka najmłodsi mogli liczyć także na inne atrakcje. Były zabawy z chustą animacyjną, do których włączyli się nawet rodzice, była Rewia Piosenki Dziecięcej trwająca przez całą imprezę. Młodzi artyści mogli spróbować swoich sił z mikrofonem za co otrzymywały upominki ufundowane przez opolski oddział PCK. Wystąpiły dzieci
z Zespołu Szkół nr 1, Zespołu Szkół nr 2 oraz z przedszkola „Promyczek”. Dla najmłodszych zaśpiewały także „Tęczowe
Nutki” z MGOK oraz zespół Wega z ZS nr 1. Na zakończenie opolskiego Dnia Dziecka muzycy zaprosili najmłodszych
do wspólnego grania. Rozdali instrumenty i rozpoczął się improwizowany mini koncert, który wbrew wcześniejszym obawom (nie było żadnej próby) wyszedł nadzwyczaj dobrze.
Pogoda dopisała, publiczność również, dzieciaków
było mnóstwo. W końcu to ich święto. Taka okazja może trafić
się dopiero za rok…ale kto wie?
Wszystkim partnerom, dzięki którym dostarczyliśmy
najmłodszym mieszkańcom Opola Lubelskiego wiele radości
serdecznie dziękujemy.
M-GOK
5(224)/2012
www.opolelubelskie.pl
I
mprezę rozpoczęliśmy polową Mszą Św. odprawioną przy kapliczce Matki Bożej na terenie szkolnego parku. Brali
w niej udział licznie zgromadzeni mieszkańcy Skokowa i okolicznych miejscowości, a także zaproszeni goście. Oprawę muzyczna
festynu zapewnił nam niezawodny pan Dariusz Gołofit.
Jako pierwsi na naszej scenie wystąpili szkolni artyści, którzy przygotowali program o tematyce sportowej. Nie mogło zabraknąć też popularnych przebojów „Stadion oszalał” czy
„Koko Euro spoko” – jesteśmy przecież w trakcie rozgrywek
EURO 2012. Utalentowana młodzież wykonała również kilka
piosenek w języku polskim i angielskim, a grupy taneczne z oddziałów przedszkolnych i klas III-IV przedstawiła ciekawe układy choreograficzne różnych tańców. Popisy szkolnej dziatwy uzupełniały atrakcyjne występy zespołów zaproszonych na imprezę:
„Tęczowych Nutek”, Real Trash oraz kapeli ludowej z Chodla.
Poza doznaniami artystycznymi na festynowych gości
czekało wiele innych atrakcji. Policjanci z Komendy Powiatowej
Policji w Opolu Lubelskim przeprowadzali znakowanie rowerów,
strażacy z OSP w Skokowie zademonstrowali pokazową akcję gaszenia pożaru, studenci- wolontariusze prezentowali ciekawe doświadczenia chemiczne. Można było także zmierzyć sobie poziom
cukru we krwi oraz dokonać pomiaru ciśnienia.
5(224)/2012
www.opolelubelskie.pl
fot. magDaLENa furga
fot. m-gok
o pierwsze Polski Czerwony Krzyż Oddział Rejonowy w Opolu Lubelskim przeprowadził kwestę na rzecz
Darka, chłopca z gminy Opole Lub. z której dochód będzie
przeznaczony na zakup niezbędnego dla niego sprzętu rehabilitacyjnego. Kwestowali zarówno wolontariusze z puszkami,
jak również pracownicy MGOK. Loteria fantowa, która trwała
aż do ostatniego losu została zorganizowana by także wesprzeć
ten szczytny cel. Na zakończenie zbiórki zjawił się rycerz, który tak jak nakazuje rycerski kodeks mówiący o pomocy potrzebującym, również dorzucił swoją cegiełkę dla PCK.
Po drugie podczas trwania festynu prezentowały się
służby ratownicze. Pojawili się Ratownicy Medyczni z Drużyny nr 2 kazimierskiego WOPR-u, uczniowie Medycznego Studium Zawodowego w Puławach, druhowie z opolskiej OSP,
funkcjonariusze policji z KPP w Opolu Lubelskim oraz karetka z Pogotowia Ratunkowego w Opolu Lubelskim. Ratownicy prowadzili pokazy z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Każdy chętny mógł położyć się na noszach i na własnej skórze sprawdzić w jaki sposób zabezpiecza się poszkodowanych w wypadkach, zmierzyć ciśnienie, czy nauczyć się poprawnych i skutecznych ucisków klatki piersiowej. OSP dała
pokaz wodny, który był nie lada atrakcją dla odwiedzających.
Nie tylko dzieci próbowały swoich sił w walce z wężem strażackim. Można było przymierzyć umundurowanie strażaka,
zajrzeć do wozu bojowego i dopytać o każdy szczegół pracy
strażaka. Ochotnicy jak zawsze chętnie służyli radą i pomocą.
Komenda Powiatowa Policji przeprowadziła akcję znakowania
rowerów. Znakowanie pomaga przy ewentualnym identyfikowaniu skradzionego roweru. Oczywiście życzymy wszystkim,
którzy skorzystali z okazji i rower oznakowali by nigdy nie musieli wykorzystywać tych oznaczeń w praktyce. Dla dzieci Policja przygotowała również pokaz daktyloskopii. Dzieci, które odcisnęły swoje palce i dłoń na właściwych formularzach
otrzymywały wynik swojej pracy na pamiątkę.
Wszystkie służby wzięły udział w pokazowej akcji ratowniczej. Symulowany był wypadek z udziałem rowerzysty.
Mogliśmy więc zobaczyć w jaki sposób koordynowane są działania podczas takiego zdarzenia.
Po trzecie w festynie wzięły udział również Warsztaty
Terapii Zajęciowej (WTZ) z Poniatowej, Państwowa Inspekcja Sanitarna i Świetlica działająca przy Klubie Osiedlowym
„Jutrzenka”. WTZ z Poniatowej zaprezentował specjalnie dla
młodych widzów etiudę pod tytułem „Sen Leszka Czarnego”.
Zagrali ją niepełnosprawni aktorzy z grupy teatralnej „MAGUTA” działającej przy Warsztatach. Inspekcja Sanitarna promowała akcję przeciw paleniu nikotyny. Prezentowane ulotki
czy broszury pokazywały szkody jakie palacz wyrządza nie tylko sobie, ale także swoim dzieciom. Liczymy na to, że palący
rodzice od tej pory będą bardziej uważać, lub całkowicie pozbędą się nałogu z korzyścią nie tylko dla siebie ale i dla swoich pociech. Stoisko „Jutrzenki” było okupowane przez dzieci
i młodzież chcącą wykazać się umiejętnościami plastycznymi.
Dzieciaki robiły zwierzątka z masy papierowej i każdy swoje
dzieło mógł zabrać do domu.
18
imprezy
Na Skoków skoczyli też uczestnicy rajdu rowerowego, którzy w szkolnym parku odpoczywali po trudach podróży.
Można było zagrać w piłkę nożną, siatkówkę, zmierzyć swoje siły
w rzucie kulą bądź też trudnych konkurencjach – a mianowicie
w rzucie „granatem” (za który służyło jajko) oraz drużynowych
wyścigach na desko-nartach. Niesłabnącym zainteresowaniem
cieszyły się także zawody strzeleckie, które zorganizowała LOK.
Jak zwykle bardzo dużą popularnością cieszyły się konkurencje sportowe dla najmłodszych: slalom na szczudłach, przenoszenie wody w garści, rzut do celi i wiele innych, w których
19
Uniwersytet Trzeciego Wieku
GKR
opolelubelskie.pl
Zbiórka zużytych opon w Gminie Opole Lubelskie
Informujemy, że Gmina Opole Lubelskie przeprowadza bezpłatną zbiórkę zużytych opon przeznaczonych
do utylizacji. Gmina podjęła współpracę z Zakładem Produkcji Granulatu Gumowego ORZEŁ S.A. z siedzibą
w Poniatowej.
S
półka działa w dwóch obszarach: jako broker
oponiarski oraz producent granulatu gumowego, który jest
wytwarzany z wykorzystanych opon.
Zużyte opony poddawane są procesowi utylizacji,
w wyniku którego wytwarzany jest granulat gumowy, znajdujący zastosowanie w różnych dziedzinach przemysłu np.
jako składnik nawierzchni boisk, ścieżek do biegania, warstw
amortyzujących, różnego rodzaju barier przeciwhałasowych,
mat izolacyjnych i antypoślizgowych. Strzępy i chipsy znajdują wykorzystanie w konstrukcjach tuneli, w przejściach
podziemnych, warstwach drenażowych, jako wypełniacze
w elementach konstrukcji budowlanych. Miał gumowy służy
do modyfikacji asfaltu, produkcji progów zwalniających, słupków i wysepek. Przemysł kolejowy stosuje granulat do układania torów kolejowych i tramwajowych. Przemysł motoryzacyjny, gumowy i chemiczny używa miału do produkcji dywaników samochodowych, wycieraczek, wykładzin. Wysoka kaloryczność granulatów gumowych oraz ich pozytywny wpływ
na procesy spalania miałów węglowych czynią je poszukiwaną alternatywną domieszką dla ciepłownictwa i cementowni.
Odzyskane druty stalowe pozyskują huty.
Dnia 06.06.2012 r. w akcji zbiórki opon wzięło
udział 8 sołectw tj. Emilcin, Nowe Komaszyce , Stare Komaszyce, Truszków, Puszno Godowskie, Ludwików, Białowoda,
Góry Kluczkowickie. Dzięki nim zebrano aż 6 ton zużytych
opon!
Zapału do wzięcia udziału z tym przedsięwzięciu
zabrakło sołectwom: Ćwietalka-Świdry, Dębiny, Nowy Franciszków, Stary Franciszków, Grabówka, Jankowa, Kamionka,
Kluczkowice, Kluczkowice- osiedle, Leonin, Ożarów, Ruda
Godowska, Ruda Maciejowska, Skoków, Trzebiesza, Wandalin, Wandalin-Widły, Wrzelowiec- Kierzki, Wólka Komaszycka, Zadole. Czyżby mieszkańcy na własna rękę pozbywali się wykorzystanego i bezużytecznego ogumienia?
fot. magDaLENa furga
dzieci konkurowały ze sobą w prawdziwie sportowej rywalizacji. Po emocjach sportowych aktywności ciąg dalszy, zjeżdżalnie,
trampolina i samochodziki, gwarantowały najmłodszym wspaniałą zabawę. Ci, którzy zamiast koni mechanicznych woleli naturalne mogli skorzystać z konnych przejażdżek. Znakomitym miejscem na spożytkowanie nadmiaru energii był też plac zabaw, który maluchy tłumnie oblegały.
Nasi rodzice zadbali, aby nikt z dzieci czy też gości nie
poczuł głodu. Grille ciągle dymiły, a zapachy przepysznych potraw rozchodziły się po całym parku. Można było delektować się
smakowitymi kiełbaskami z grilla, wspaniałym bigosem, hot-dogami bądź zapiekankami, oraz szerokim wyborem lodów i napojów.
Na festynie gościliśmy przedstawicieli władz gminnych:
pana burmistrza Dariusza Wróbla, przewodniczącego Rady Miejskiej – pana Jana Goldmana, radnego Rady Powiatu – pana Sławomira Ziętka, radnego Rady Miejskiej – pana Antoniego Sobczuka.
Nawet pogoda, której prognozy były dość niepewne zrobiła nam miłą niespodziankę. Ciepła, słoneczna aura utrzymała
się do późnych godzin popołudniowych i pozwoliła na wspaniałą
zabawę.
Magdalena Furga
opolanin
Polak Węgier – dwa bratanki…
W dniach 10-13.05.2012 roku grupa studentów
Uniwersytetu Trzeciego Wieku z Opola Lubelskiego udała się na Węgry, do partnerskiego miasta Opola Lubelskiego - Mikohaza.
Nasi węgierscy przyjaciele zgotowali nam wspaniałe przyjęcie. Pokazano nam ciekawostki ich regionu, takie jak
m.in. muzeum porcelany czy baseny geotermalne. Uczestniczyliśmy też w Święcie Pieczonego Drobiu, gdzie nasza regionalna potrawa (polski bigos) przygotowywana na miejscu,
została wyróżniona dyplomem. Zostaliśmy przywitani i przyjęci przez burmistrza Mikohazy – Tomasa Franko.
W dniach 22-25 czerwca oczekujemy przyjazdu naszych węgierskich przyjaciół do Opola Lubelskiego. Będą oni
specjalnymi gośćmi tegorocznej Manufaktury Smaków. Postaramy się aby ich pobyt pozostał długo w ich pamięci i aby
wspominali go miło, tak jak my będziemy wspominać nasz
pobyt na Węgrzech.
Marek Plis
Kierownik UTW w Opolu Lub.
Następna zbiórka opon odbędzie się w dniu 15.06.2012 r.
Do tego etapu przystąpią kolejne sołectwa: Rozalin, Kazimierzów, Pomorze, Zajaczków, Niezdrów, Elżbieta, Wrzelowiec,
Stanisławów, Dąbrowa Godowska, Górna Owczarnia, Góry
Opolskie, Zosin.
W branży oponiarskiej funkcjonuje powiedzenie,
że opona została stworzona po to, by trwać. Znaczy to tyle,
że użytkowe właściwości opony, a więc trwałość i odporność
na działanie warunków panujących na drogach (woda, różnice temperatur, uszkodzenia mechaniczne) czynią ją w warunkach środowiskowych, praktycznie niezniszczalną. Opony nie
ulegają samoistnemu rozkładowi, a składowanie ich, z uwagi na duża objętość i coraz większa ilość, wymagałoby zajęcia
dużej przestrzeni na specjalnie przygotowanym terenie, a więc
biorąc pod uwagę konieczność zabezpieczenia takiego składowiska- niekończących się kosztów.
Podsumowując powyższe Burmistrz Opola Lubelskiego – Dariusz Wróbel składa podziękowania osobom zaangażowanym w przeprowadzeniu akcji zbiórki opon, ponieważ przyczyniły się one do ochrony środowiska; dbania o estetykę najbliższego otoczenia, którym są chociażby przydomowe ogródki; zwiększenia powierzchni użytkowej własnego
terenu oraz właściwego zagospodarowania wykorzystanych
już opon.
Ekologiczne skutki wykorzystania w ten sposób bezwartościowych opon są daleko mniej uciążliwe dla środowiska, niż porzucenie ich gdzieś przy drodze, lesie czy gdziekolwiek indziej.
Coraz więcej zakładów wulkanizacyjnych ma zapewniony bezpłatny odbiór zużytych opon. Teoretycznie wystarczy przy okazji wymiany zostawić je po prostu w najbliższym
zakładzie wulkanizacyjnym. Żeby się tylko chciało chcieć…
Agata Wicha
ODWIEDŹ OFICJALNY PROFIL OPOLA LUBELSKIEGO
NA PORTALU FACEBOOK.COM:
www.facebook.com/opolelubelskie
• komentuj, oglądaj, bądź na bieżąco!
• bierz udział w konkursach!
• wygrywaj upominki z logo Opola Lubelskiego!
fot. utw
kliknij Lubię to!
20
5(224)/2012
www.opolelubelskie.pl
5(224)/2012
www.opolelubelskie.pl
21
ogłoszenia / komunikaty
opolanin
OGŁOSZENIE O PRZETARGU
na podstawie uchwały Nr X/67/2011 Rady Miejskiej w Opolu Lubelskim z dnia 2 września 2011 r. w oparciu o art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.
U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651 z późn. zm.) i Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r.
w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z
2004 r. nr 207 poz. 2108 z późn. zm.)
Burmistrz Opola Lubelskiego
ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji
gruntów nr 71/7 o powierzchni 1,07 ha, położonej w Górnej Owczarni, w obrębie ewidencyjnym 10 - Górna Owczarnia, dla której Sąd Rejonowy w Opolu Lubelskim IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę
wieczystą KW nr 29 813.
W/w nieruchomość zabudowana jest budynkiem byłej szkoły podstawowej murowanym w części parterowym, w części piętrowym, o pow. zabudowy 490m2 i pow. użytkowej – 566,00m2, oraz budynkami pomocniczymi tj. budynkiem ubikacji murowanym o pow. zabudowy 26,46m2 i budynkiem gospodarczym murowanym z czterema komórkami o pow. zabudowy 40,14 m2.
Zgodnie z ustaleniami planu zagospodarowania przestrzennego gminy Opole Lubelskie zatwierdzonego
uchwałą Nr XX/197/2005 Rady Miejskiej w Opolu Lubelskim z dnia 29.06.2005 r. ogłoszonego w Dz.
Urz. Woj. Lub. Nr 186 poz. 3185 z dnia 16.09.2005 r., przedmiotowa działka przeznaczona jest pod teren
usług publicznych.
Przedmiotowa nieruchomość nie jest obciążona, natomiast w momencie zbycia zostanie na niej ustanowiona służebność gruntowa na rzecz każdoczesnego właściciela działki nr 71/5.
Uzbrojenie terenu: sieci: energetyczna, wodociągowa, telefoniczna.
Położenie: przy drodze gminnej asfaltowej w odległości ok. 2 km od granic miasta Opole Lubelskie
Przedmiotowe grunty w chwili obecnej wg ewidencji gruntów stanowią inne tereny zabudowane Bi-1,07 ha.
ogłoszenia / komunikaty
opolelubelskie.pl
targu.
Wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika
przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.
Osoby przystępujące do przetargu powinny posiadać
dokument potwierdzający tożsamość. W przypadku
osób prawnych wymagany jest aktualny odpis odpowiedniego rejestru. W przypadku ustanowienia pełnomocnika przez osobę fizyczną lub prawną, wymagane jest notarialnie poświadczone aktualne pełnomocnictwo.
Powyższe dokumenty winny być złożone w tut. Urzędzie w terminie do 3 dni przed datą otwarcia przetargu. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości uchyli się od podpisania umowy notarialnej, Burmistrz Opola Lubelskiego może odstąpić od jej zawarcia. W tym przypadku wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
Opłaty notarialne i sądowe w całości ponosi nabywca nieruchomości. Wadium zwraca się niezwłocznie
(jednak nie później niż przed upływem 3 dni) po zamknięciu, odwołaniu, unieważnieniu lub zakończeniu przetargu wynikiem negatywnym.
Szczegółowe informacje o przedmiocie sprzedaży
można uzyskać w biurze Urzędu
pokój Nr 109 lub telefonicznie
pod nr (81) 827-72-23
R
E
K
L
A
M
A
USŁUGI
BUDOWLANE
- BUDOWY – DOMY JEDNORODZINNE
- WYKOŃCZENIA, REMONTY
- ADAPTACJE, PODDASZA
- KOMINKI, SZAFY WNĘKOWE
- INSTALACJE (HYDRAULIKA, ELEKTRYKA)
- WYKOŃCZENIA POD KLUCZ
ZBIGNIEW PIŁAT
TEL. 503 103 327
Cena wywoławcza - 560.000,-PLN
Wadium - 56.000,-PLN
Minimalne postąpienie ustalone przez uczestników przetargu, nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej.
Do wylicytowanej ceny sprzedaży nie zostanie doliczony podatek VAT.
Przetarg odbędzie się w Urzędzie Miejskim w Opolu Lubelskim ul. Lubelska 4 /pokój 116 I piętro/ w dniu
09-08-2012 r. o godz. 1000 .
Wadium, z oznaczeniem numeru działki, należy wnieść w pieniądzu PLN do dnia 05.08.2012 r. przelewem
OGŁOSZENIE
Burmistrz Opola Lubelskiego informuje, że w dniu 28.05.2012 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego
w Opolu Lubelskim ul. Lubelska 4, został wywieszony na okres 21 dni „Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży”.
na konto Urzędu Miejskiego w Opolu Lub. w PKO BP SA w Opolu Lubelskim
nr 76 1020 3235 0000 5002 0007 4336,
gdzie za datę wpłacenia wadium uważa się wpływ wymaganej kwoty na rachunek Urzędu. Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.
Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. Nieruchomość nabywa osoba, która zaoferuje najwyższą cenę.
Osoba ustalona jako nabywca nieruchomości zobowiązana jest wpłacić najpóźniej w dniu podpisania notarialnej umowy o nabycie prawa własności nieruchomości kwotę równą 100% ceny osiągniętej w prze22
5(224)/2012
www.opolelubelskie.pl
OGŁOSZENIE
Burmistrz Opola Lubelskiego informuje, że w dniu 13.06.2012 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego
w Opolu Lubelskim ul. Lubelska 4, został wywieszony na okres 21 dni „Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy”.
5(224)/2012
www.opolelubelskie.pl
23
opolanin
m-gok
m-gok
opolelubelskie.pl
Nowy image kąpieliska
Przygotowujemy się pełną parą do otwarcia w dniu 23 czerwca, a więc w wigilię św. Jana sezonu
kąpielowego 2012.
K
ąpielisko zyskało nową twarz. Wykonany został
remont pomostów rekreacyjnych, dzięki czemu spacer po nich
będzie nie tylko bezpieczny ale także przyjemny. Pomosty zostały zaimpregnowane bezbarwnym preparatem eksponującym
naturalny urok dębowych desek wykorzystanych do remontu.
Wspólną inicjatywą M-GOK i Urzędu Miejskiego
było wykonanie nasadzeń wzdłuż ulicy Rybackiej. Młode lipki
już dziś poprawiają atrakcyjność terenu wokół stawu, mają także ważną rolę do spełnienia w przyszłości, zacieniając akwen
przed silnym zachodzącym słońcem. Po obydwu stronach nasypu kolejowego wykonano także wyrównanie terenu, na którym usytuowane zostaną ścieżki spacerowe. Coraz więcej osób
docenia podnoszącą się atrakcyjność naszego lokalnego kąpieliska korzystając z rekreacji właśnie na opolskim akwenie.
W ubiegłym sezonie obserwowaliśmy nie małe zainteresowanie osób z ościennych gmin oraz dużych miast, które uciekają przed zgiełkiem wielkich kąpielisk usytuowanych w centrach
miast, szukają spokoju, kontaktu z przyrodą i co ważne czystą
wodą oraz jak sami podkreślali stosunkowo niskich cen wypożyczenia sprzętu pływackiego.
M-GOK
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Opolu Lubelskim zaprasza chętnych na dwa turnusy tematyczne
półkolonii dla dzieci od lat 6.
Tydzień I (16-20 lipca)
Jak się żyło dawno temu...? - czyli kultura słowiańska.
Czego nie wiemy o naszych przodkach?
- Wyrób i wypał ceramiki metodami prehistorycznymi
- Czego się bali nasi dziadkowie? - rzecz o bogach i demonach
- Wioska Słowiańska - całodzienna zabawa w plenerze połączona z podchodami
- Gry słowiańskie
- Nauka gry na bębnach
- Wyjazd do Żmijowisk i Męćmierza wraz z lekcją muzealną, zwiedzaniem zamku i skansenu
w Janowcu (przeprawa promem przez Wisłę)
Oraz wiele innych atrakcji
Poznaj Słowian, poznaj przodków, poznaj kulturę naszych terenów!
Tydzień II (23-28 lipca)
Piłki w dłoń! Sport na wesoło!
Stawki za wynajem sprzętu na kąpielisku
obowiązujące w roku 2012 są następujące:
kajak 1- osobowy
kajak 2 – osobowy
rower wodny:
sobota-niedziela
5 zł.
7 zł.
12 zł.
- Żonglerka - zabawa dla każdego - wyrób piłeczek do żonglowania i nauka
- Turniej gier i zabaw na Orliku przy ZS nr 2
- Zajęcia Taekwondo
- Flowerstick - czyli co można zrobić z trzema patyczkami?
- Nauka kręcenia talerzykiem
- Frisbee - nauka gry i zawody
- Całodniowa gra terenowa po okolicy.
- Wyjazd do Lublina na paradę inauguracyjną Carnavalu Sztukmistrzów 2012 - udział w paradzie
Sport nie musi być nudny, a żonglerka trudna! Naucz się i zaskocz innych!
pon.-pt
4 zł.
6 zł.
10 zł.
Zostań strategiem z M-GOK
W MGOK powstało koło fascynatów gier
planszowych i fabularnych RPG.
O
24
Zapisz swoje pociechy już dziś.
Informacji udziela p. Sławomir Szczęsny (081) 827 25 68
FOT. KRZYSZTOF RYCZEK
d trzech tygodni w każdy czwartek w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury działa nowe koło zainteresowań. Tematem przewodnim są gry planszowe i RPG. Spotkania od początku cieszą się powodzeniem. Spotykamy się już
w grupie 10 osób i ciągle nas przybywa. Pierwsze gry zaprezentowane na spotkaniu ciągle przewijają się na kolejnych sesjach. Poznaliśmy już zasady gier Mafia, Munchkin, Warhammer, Hej! To moja ryba, Manila. Uczestnicy do tego stopnia
poczuli bakcyla gracza, że zaczęli przynosić własne tytuły, które
warto poznać i zaprezentować innym. Przed nami kolejne tytuły tj. TABU, Filary Ziemi, Kragmotha.
Koło zainteresowań będzie działało również przez
okres wakacji. Nie robimy przerwy ponieważ cieszy się ono dużym zainteresowaniem. Każdy, kto lubi rywalizację, przygodę,
ma wyobraźnię i chce poznać ciekawe gry planszowe i fabularne może przyjść w najbliższy czwartek do siedziby MGOK
przy ul. Ogrodowej 9 o godz. 16:00. Serdecznie zapraszamy
i zapewniamy, że nikt się nie będzie nudził.
5(224)/2012
www.opolelubelskie.pl
5(224)/2012
www.opolelubelskie.pl
25
sport
Polska biega
Największa masowa impreza w Polsce promująca bieganie już na dobre zadomowiła się w naszym mieście.
W tym roku w imprezie Opolanie wzięli udział już
po raz piąty. Na terenie kąpieliska miejskiego 17 maja po wytyczonych trasach biegali uczniowie szkół podstawowych, gimnazjum i szkół średnich. Ostatni bieg był dla wszystkich chętnych.
Cieszy fakt, że z roku na rok coraz liczniejsze grono biegaczy
uczestniczy w imprezie. W tegorocznej wzięło udział 169 osób.
Najlepszym zawodnikom Dariusz Wróbel Burmistrz
Opola Lubelskiego wręczył Puchary i pamiątkowe dyplomy. Organizatorem biegów w naszym mieście był Miejsko-Gminny
Ośrodek Kultury.
Europejski Tydzień Sportu
dla wszystkich
Od 26 maja do 1 czerwca w całej Polsce przeprowadzona została XVIII edycja SportowegoTurnieju Miast i Gmin
- STMiG 2012.
Największa impreza sportu masowego w Polsce rozgrywana w ramach Europejskiego Tygodnia Sportu dla Wszystkich.
Organizatorem akcji jest Krajowa Federacja Sportu dla Wszystkich.
Podobnie jak w roku ubiegłym udział w turnieju wzięła
nasza gmina. W imprezach sportowych rozegranych na różnych
obiektach sportowych na terenie gminy wzięli udział zarówno dorośli jak i dzieci i młodzież.
W Opolu Lubelskim rozegrano turnieje piłki nożnej
i minisiatkówki. W Kluczkowicach zorganizowano „Bieg Papieski” i szkolny konkurs Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.
Z Opola do Wolicy prowadziła trasa rajdu rowerowego „Rower
jest wielce OK.”, a po Chodelce z Chodlika do Podgórza pływano kajakami. W gimnazjach przeprowadzono test Coopera mający na celu sprawdzenie ogólnej sprawności fizycznej naszej młodzieży. W Europejskim tygodniu Sportu dla Wszystkim w naszej
gminie wzięło udział 354 uczestników. Nad sprawnym przeprowadzeniem całej imprezy czuwali nauczyciele wychowania fizycznego z opolskich szkół i pracownicy Miejsko-Gminny Ośrodek
Kultury w Opolu Lubelskim.
M-GOK
zdjęcia
Sukcesy UKS Dubler
fot. archiwum m-gok
Jak co roku miesiąc maj jest miesiącem rozstrzygnięć na szczeblu wojewódzkim dwóch największych turniejów piłki nożnej dla 10- cio i 11- sto Latków. Tradycyjnie już
z medalami z tych imprez wracają młodzi piłkarze i młode
piłkarki UKS Dubler Opole Lubelskie.
Z finałowych rozgrywek „Turnieju z podwórka
na stadion” o Puchar Tymbarku dziewczęta przywiozły srebrny
zaś chłopcy brązowy medal, natomiast równych sobie nie miały
rok starsze koleżanki które bezapelacyjnie wygrały Finał wojewódzki XVII Turnieju im. Marka Wielgusa.
Dziewczęta z Opola wygrały wszystkie 6 meczów
i zdobyły 58 bramek tracąc 0. W turniejach nasi zawodnicy zostali wyróżnieni indywidualnie Puchar Tymbarku:
Najlepszy zawodnik turnieju: Dominik Banach
Najlepsza bramkarka turnieju: Natalia Strawa
Turniej Wielgusa:
Najlepsza bramkarka turnieju: Anna Jaśkiewicz
Królowa Strzelczyń: Julia Podgajna
W dniach 21-23 zawodniczki UKS Dubler zagrają w finale ogólnopolskim XVII Turnieju im. Marka Wielgusa który odbędzie się we Wrocławiu na jednym ze stadionów
Euro 2012. Natomiast w dniach 13-19 sierpnia wszystkie drużyny UKS Dubler będą przygotowywały się do nowego sezonu
na obozie sportowym w Krakowie.
Tomasz Jasik
26
5(224)/2012
www.opolelubelskie.pl

Podobne dokumenty

Opolanin Nr 9

Opolanin Nr 9 i alejce prowadzącą z małego stawu do kawiarni. Przy alejkach zamontowano 50 nowych lamp. Powstało też nowe ogrodzenie i parking na 12 miejsc. Park wyposażono w nowe, stylowe ławki, stojaki na rowe...

Bardziej szczegółowo

Opolanin Nr 6

Opolanin Nr 6 czytelnicy będą mogli znaleźć w  nim także informacje, dane i wykresy z  lat ubiegłych. Tworząc ten dokument chcieliśmy wyjść naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców, których z pewnością interesuje jaki...

Bardziej szczegółowo