Wrzesień/Październik 2012

Komentarze

Transkrypt

Wrzesień/Październik 2012
WIADOMOŚCI
Z RATUSZA
Informator Urzędu Miejskiego w Blachowni Nr 5 (88) wrzesień/październik 2012
ISSN 1730-9190
XII Dzień Papieski
"Jan Paweł II - Papież Rodziny"
Od 12 lat w niedzielę poprzedzającą rocznicę
wyboru Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową,
a było to 16 października 1978 r., obchodzimy Dzień Papieski - w tym roku pod hasłem
„Jan Paweł II - Papież Rodziny”. „Rodzina
jest pierwszą i podstawową szkołą miłości
społecznej. Musi być na tyle silna Bogiem,
czyli miłością wzajemną wszystkich, którzy
ją tworzą, że potrafi pozostać ostoją człowieka wśród niszczycielskich prądów i bolesnych doświadczeń” - mówił Jan Paweł II.
Co roku wiąże się z tym zbiórka pieniędzy,
które przeznaczane są na pomoc stypendialną dla uzdolnionej młodzieży pochodzącej z
wiosek i małych miast. Kwesta na rzecz młodych to inicjatywa Fundacji „Dzieło Nowego
Tysiąclecia”, która w ten sposób buduje żywy
pomnik Janowi Pawłowi II.
Przełajowa Ósemka
2012
przeszła do historii
2 września 2012 roku punktualnie o godzinie
12 z bieżni Stadionu Miejskiego w Blachowni wystartowali biegająco - maszerujący
zawodnicy. Bieg przyciągnął na start rzesze
biegaczy (479) i nordic walkerów (151).
dokończenie na str. 2
Ślubowanie nauczycieli mianowanych
21 września 2012 r. burmistrz Anetta Ujma, organem prowadzącym jest gmina Blachownia:
odebrała ślubowanie i wręczyła akty miano- Iwona Kobierska - Drynda – nauczyciel przywania nauczycielom szkół gminy Blachownia rody w Szkole Podstawowej nr 3 w Blachowni;
Agnieszka Mitura - Baginska – nauczyciel plastyki w Szkole Podstawowej nr 1 w Blachowni;
Magdalena Tyszko - Warzecha – nauczyciel
przyrody w Szkole Podstawowej w Łojkach.
Wręczając akty mianowania burmistrz Anetta
Ujma życzyła nauczycielom kolejnych awansów oraz pomyślności w życiu osobistym i
zawodowym. W uroczystości ślubowania i
wręczenia aktów mianowania uczestniczyli dyrektorzy placówek oświatowych, którzy życzyli
nauczycielom sukcesów i satysfakcji z wykonywanej pracy. (f)
Ogrom maszerująco - biegających zawodników
można było podziwiać na pierwszym okrążeniu stadionu. Nie zawiedli również kibice, którzy licznie przybyli na stadion, wspierając na
trasie biegnących i maszerujących. Po raz kolejny udało się zaprosić do Blachowni nie tylko zawodowych biegaczy, ale także amatorów
biegania i ich rodziny. Wspaniale było mijać na
trasie rodziców ze swoimi pociechami, którzy
dzielnie trwali przy młodych śmiałkach dążących do mety.
Nowe okręgi wyborcze
Po niemal trzyletnim okresie intensywnej
pracy – pod okiem dyrekcji i opiekuna stażu
– nauczyciele odebrali akt nadania stopnia nauczyciela mianowanego i złożyli następujące
ślubowanie:
“Ślubuję rzetelnie pełnić mą powinność nauczyciela wychowawcy i opiekuna młodzieży,
dążyć do pełni rozwoju osobowości ucznia i
własnej, kształcić i wychowywać młode pokolenie w duchu umiłowania Ojczyzny, tradycji narodowych, poszanowania Konstytucji
Rzeczypospolitej Polskiej. Ślubuję! Tak mi
dopomóż Bóg” wypowiedziało 21 sierpnia
2012r. trzech nauczycieli ze szkół, dla których
Już podczas najbliższych wyborów samorządowych mieszkańcy Gminy Blachownia będą
wybierać swoich przedstawicieli do Rady
Miejskiej w Blachowni w 15 jednomandatowych okręgach. Uchwałę taką podjęli radni
podczas sesji Rady, która odbyła się 24 października.
Kwestię tę normują przepisy znowelizowanej
ustawy Kodeks Wyborczy z 5 stycznia 2011 r.
Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym w
gminach liczących do 20 tys. mieszkańców wybiera się 15 radnych, stąd taka ilość okręgów.
dokończenie na str. 4
Na wyróżnienie zasługuje również pani Burmistrz Blachowni Anetta Ujma, która po raz kolejny stanęła na starcie jako zawodnik, promując
zdrowy styl życia i sportową rywalizację.
W zawodach wystartowali również mieszkańcy Blachowni i większość członków zespołu
organizacyjnego. Po krótkim powitaniu i błogosławieństwie zawodnicy pobiegli zmagać
się ze swoimi słabościami, aby po pokonaniu
8 km trasy wbiec na stadion i czuć się zwycięzcą.
więcej na str. 2
Ogólnopolski Zlot Szkół im. Janusza Korczaka XII Dzień Papieski
W dniach 17-18 IX odbył się w Kielcach Zlot
Szkół im. J. Korczaka, w związku z Rokiem
Korczakowskim. Delegację naszej szkoły reprezentowały uczennice kl. II d, Małgorzata
Guła i Aleksandra Janik i opiekunka Bożena
Litwin-Żelazko.
tatach, poznawali twórczość i życie patrona
szkoły. Wysłuchali wiele wartościowych myśli Korczaka, które po latach są dalej aktualne.
Uczniowie, biorąc udział w warsztatach plastycznych i muzycznych, sami pracowali nad
analizą refleksji korczakowskich, starali się je
zrozumieć. Ponadto sekcja plastyczna pracowała nad projektem znaku graficznego medalu
im. J. Korczaka. Wieczorem uczestniczyliśmy
w części artystycznej, która odbyła się w Auli
Głównej Politechniki Świętokrzyskiej i nosiła
tytuł „Wspólny uśmiech – Wspólna zabawa,
Kielce – Uczestnikom zlotu.” Drugi dzień
zlotu to między innymi promocja Kielc, w ramach której zwiedzaliśmy Centrum Geoedukacji na Wietrzni, Muzeum Zabawek i Zabawy oraz najciekawsze miejsca i zabytki tego
miasta. W godzinach popołudniowych odbyła
się parada uliczna pod hasłem „Marsz jedności szkół noszących imię Janusza Korczaka”,
która zakończyła się złożeniem kwiatów pod
pomnikiem J. Korczaka.
Uroczyste zakończenie i podsumowanie zlotu
odbyło się w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim, gdzie uczestnicy wymienili się
wrażeniami i zdobytymi doświadczeniami.
Dla uczniów naszego gimnazjum wyjazd był
okazją do poznania nowych kolegów i koleżanek, do wymiany spostrzeżeń oraz wyrażenia
chęci do dalszej współpracy.
Bożena Litwin-Żelazko
Na uroczystościach zebrali się przedstawiciele
63 szkół z 12 województw. Świętokrzyski Honorowy Komitet Obchodów Roku J. Korczaka
składał się z :
-Wojewody Świętokrzyskiego,
-Marszałka Województwa Świętokrzyskiego,
-Dyrektora Caritas Diecezji Kieleckiej,
-Dyrektora Muzeum Narodowego w Kielcach,
-Prezydenta Miasta Kielc.
Na początku zlotu wszyscy uczestnicy otrzymali od organizatorów pamiątkowe koszulki i
czapeczki zawierające logo zlotu. Przez dwa
dni pobytu uczestnicy brali udział w warsz-
"Jan Paweł II - Papież Rodziny"
dokończenie ze str. 1
Program stypendialny, obejmuje już około
2500 młodych ludzi z całej Polski, począwszy
od liceum aż po ukończenie szkoły wyższej.
14 października do akcji włączyły się także
nasze parafie. O godzinie 2000, w Kościele
parafialnym p.w. Najświętszej Maryi Panny
Królowej Polski w Blachowni mieszkańcy
wzięli udział w wieczornicy poświęconej pamięci błogosławionego Jana Pawła II.
Montaż słowno – muzyczny oparty na tekstach Jana Pawła II przygotowała młodzież z
Miejskiego Domu Kultury.
Przełajowa Ósemka 2012
przeszła do historii
dokończenie ze str. 1
Trudno opisać w słowach panującą na stadionie atmosferę miasteczka biegowego, w jakie
właśnie w tym dniu zamieniła się Blachownia, a którą stworzyli sami zawodnicy i kibice
oraz ludzie, którzy współtworzyli z nami tą
imprezę. Nie sposób pominąć w tym miejscu
wolontariuszy, członków Gminnej Komisji
Całość zakończyła modlitwa różańcowa,
połączona z Apelem Jasnogórskim poprowadzonym przez ks. Tomasza Turczyna.(f)
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
Katolickiego Klubu Turystyki Aktywnej,
Ochotniczej Straży Pożarnej z Blachowni
oraz „Zabieganych” Częstochowa, członków
Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom „Alma”
i Stowarzyszenia Abstynenckiego „Familia”
oraz młodzieży z Miejskiego Domu Kultury
i Gimnazjum. Nie można również zapomnieć
o sponsorach, bez których przychylności po-
2 WIA­
DO­
MO­
ŚCI Z RATUSZA
wstanie imprezy byłoby niemożliwe. Należą
do nich: Powiat Częstochowski, Lokalna Grupa Działania „Zielony Wierzchołek Śląska”,
Nadleśnictwo Herby, Bank BGŻ, PSS „Społem” Częstochowa, Odlewnia Żeliwa „Terlecki”, New Balance, Olimpius.pl, Las Vegas,
Mleczgal Częstochowa, Polcars, Skład Opału
Carbo Speed, AMY Zdrowa Pościel, Idee Kaffee, Rodzinna Firma Wędliniarska „Aleksandria”, Przedszkole Lingwistyczne Oxford for
Kids, Valeant, Klub Dobrej Książki, Avon,
Szkoła Policealna Województwa Śląskiego
„Medyk” i Szkoły „Cosinus”.
Wszystkim osobom, firmom i instytucjom
bardzo serdecznie dziękujemy za pomoc i
wsparcie, a zawodnikom za słowa uznania i
uśmiech, o którym nie zapominaliście od momentu wjazdu do Blachowni. Zapraszamy do
Blachowni już za rok, 1 września 2013 roku,
na kolejną Przełajową Ósemkę.
Aneta Stawicka
- Nr 5 wrzesień/październik 2012
Związek Emerytów,
Rencistów i Inwalidów
koło Nr 5 w Blachowni
zawiadamia swoich
członków,
że w dniu 14 listopada 2012r.
(środa) o godz. 1600
w sali OSP Blachownia,
pl. Wolności 2 odbędzie się
zebranie wyborcze.
Prosimy o liczne przybycie
Zarząd
Szanowni Państwo
Drodzy Mieszkańcy miasta i gminy Blachownia
Podobnie jak w roku ubiegłym cieszymy się ze sprzyjającej inwestycjom pogody. Kolejne środki
finansowe spłynęły do naszej gminy. Trwa realizacja dwóch zadań drogowych. Modernizowane są
ulice Wiśniowa i Kręta w dzielnicy Ostrowy. W ostatnich dniach wpłynęła kolejna transza środków
finansowych od Wojewody Śląskiego na dalszy ciąg rewitalizacji parku przy Placu Konstytucji.
Zadanie to zostanie zakończone w całości znacznie poprawiając estetykę naszego miasta.
Z przykrością muszę poinformować, że odwodnienie Ostrów w najbliższym czasie nie będzie
realizowane, gdyż właściciele posesji nie wyrazili zgody, żeby w ich działkach umieścić urządzenia
instalacyjne.
Szanowni Państwo chciałam podziękować za sprawną zbiórkę odpadów wielkogabarytowych.
Muszę przyznać, że z każdą taką akcją bijemy kolejne rekordy. W jesiennej kampanii zebraliśmy
340 m 3 wszelkiego rodzaju śmieci. To bardzo ważne, że wzrasta świadomość konieczności usuwania zbędnych rzeczy w
sposób zorganizowany i legalny ,zwłaszcza w obliczu wejścia w życie nowej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
W chwili obecnej trwają intensywne prace nad przyszłorocznym budżetem. Trudna sytuacja gospodarcze państwa wymusza
również na samorządach pewne ograniczenia. Niestety gminom powierzane są nowe zadania, za którymi nie zawsze idzie w pełni
pokrycie finansowe z budżetu państwa. Pomimo tego chciałabym Państwu w kolejnych Wiadomościach z Ratusza przedstawić
założenia do budżetu naszej gminy, mając nadzieję, że przyjmiecie go Państwo ze zrozumieniem.
Inwestycje są nadal jednym z najważniejszych zadań do realizacji. Chcę przedstawić Radzie Miejskiej między innymi do
realizacji: budowę strażnicy OSP w Blachowni, budowę ryneczku, na który nasza gmina uzyskała unijną dotację.
Bardzo ważnym elementem jest poprawa wizerunku otoczenia wokół zbiornika i pierwszy etap chciałabym rozpocząć w
2013 roku. Ponadto zamierzam dalej modernizować naszą infrastrukturę drogową. Ważnym punktem w budżecie będzie również
rozbudowa infrastruktury sportowej.
To tylko zarys tych zadań, które chcę umieścić w przyszłorocznym budżecie. Teraz jeszcze za wcześniej mówić o szczegółach,
ale w najbliższym czasie przedstawię je Państwu.
Drodzy Mieszkańcy
Wraz z Przewodniczącym Rady Miejskiej zapraszam Państwa serdecznie na obchody Święta Niepodległości w naszej gminie.
Rozpoczną się one przemarszem spod gmachu urzędu na uroczystą mszę świętą o godzinie 10 45.
Szczegółowy program znajdziecie Państwo na rozwieszonych plakatach.
Pozdrawiam Państwa bardzo serdecznie
Burmistrz Blachowni Anetta Ujma
Dzień Edukacji Narodowej
– nagrody i życzenia dla nauczycieli
Jak co roku nauczycielskie nagrody przyznane zostały z okazji Dnia Edukacji Narodowej. 12 października w sali bankietowej USC odbyło się spotkanie burmistrza
Anetty Ujmy i przewodniczącego Rady Miejskiej Henryka Kani z najlepszymi
nauczycielami szkół i przedszkoli Gminy Blachownia. Przed wręczeniem nagród
gospodarz miasta złożyła życzenia nauczycielom, doceniając wnoszony przez
nich trud w edukację i wychowanie młodych pokoleń. Za szczególne osiągnięcia
i wyjątkowe podejście do wykonywanego zawodu najlepsi nauczyciele otrzymali
nagrody Burmistrza Blachowni oraz dyplomy. Tym razem na liście znalazło się 7
pedagogów reprezentujących przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazjum. Nagrodami Burmistrza uhonorowani zostali:
Wiesława Rataj i Iwona Jarząbek – nauczyciele z SP 1;
Beata Gaudy i Renata Pikiewicz z Gimnazjum;
Joanna Biernacka – z Przedszkola nr 2;
Bożena Majorczyk z ZSP w Łojkach
oraz Małgorzata Spyra z ZSP w Blachowni
Nowa wiata przystankowa
To kolejna nowa wiata przystankowa w Blachowni. Została
zamontowana przy cmentarzu na Błaszczykach.
Miejmy nadzieję, że konstrukcja oprze się chuligańskim
wybrykom, choć trudno uwierzyć, by odporna była na "bazgroły" farbami w spraju. Wiata została wykonana i zamontowana przez firmę Budotechnika z Pilchowic. Firma ta naprawiła także zdewastowane cztery wiaty na terenie Gminy
Blachownia.
Gratulacje i życzenia dalszych sukcesów złożyli im burmistrz, przewodniczący
oraz dyrektorzy placówek, którzy także wzięli udział w uroczystym spotkaniu.
Za wyróżnienia w imieniu wszystkich nagrodzonych podziękowała Beata Gaudy.
WIA­
DO­
MO­
ŚCI Z RATUSZA - Nr 5 wrzesień/październik 2012 3
Nowe okręgi wyborcze
dokończenie ze str. 1
Dokonując nowego podziału na okręgi wyborcze Rada Miejska
w Blachowni kierowała się liczbą mieszkańców ujętych w rejestrze wyborców na koniec 30.09.2012 r., oraz tzw. jednolitą normą
przedstawicielstwa, obliczoną przez podzielenie liczby mieszkańców gminy przez liczbę radnych wybieranych do Rady Miejskiej.
Liczba mieszkańców w dniu 30 września 2012r. wynosiła 13 124.
Otrzymana liczba przedstawicielstwa wynosi: 13 124 : 15 = 874,93
osób.
Radni określili także granice i numery okręgów. Zgodnie z nowymi przepisami, będą obowiązywać jednomandatowe okręgi
wyborcze. Teraz gmina Blachownia będzie podzielona na piętnaście okręgów, a w każdym z nich będzie wybierany tylko jeden radny. Oto wybrane nowe okręgi:
Okręg 1 - Miasto Blachownia (900 mieszkańców; współczynnik
1,03) ulice: Bolesława Chrobrego, Górnicza, Kazimierza Wielkiego, Nowowiejska, Piastów, Prusa, Sienkiewicza (numery parzyste)
Okręg 2 - Miasto Blachownia (895 mieszkańców; współczynnik
1,02) ulice: Akacjowa, Bukowa, Cisowa, Dębowa, Grabowa, Jodłowa, Kalinowa, Klonowa, Modrzewiowa, Olchowa, Świerkowa
Okręg 3 - Miasto Blachownia (955 mieszkańców współczynnik
1,09) ulice: Bociania, Gajowa, Kościuszki, Krucza, Leśna, Malicka,
Nadrzeczna, Narcyzowa, Różana, Sowia, Tartakowa, Wczasowa,
Wręczycka, Wronia, Żurawia
Okręg 4 - Miasto Blachownia (844 mieszkańców współczynnik
0,96) ulice: Gołębia, Krótka, Młyńska, Polna, Rolnicza, Słoneczna,
Starowiejska
Okręg 5 - Miasto Blachownia (903 mieszkańców współczynnik
1,03) ulice: 1 Maja, Cmentarna, Dobra, Handlowa, Księżycowa,
Odlewników, Parkowa, Partyzantów, Skłodowskiej-Curie, Spokojna, Wąska
Okręg 6 - Miasto Blachownia (864 mieszkańców współczynnik
0,99) ulica Miodowa
Rada Miejska Blachowni
popiera obywatelski projekt
reformy janosikowego
STANOWISKO NR 10/XXIII/2012
RADY MIEJSKIEJ W BLACHOWNI
z dnia 12 września 2012 r.
w sprawie poparcia obywatelskiego projektu ustawy o zmianie
ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego
Rada Miejska w Blachowni popiera obywatelski projekt ustawy o
zmianie ustawy o dochodach JST, który zakłada zwiększenie udziału
w PIT, przywrócenie zapisu o rekompensowaniu zmian ustawowych w
dochodach własnych JST oraz wprowadzenie subwencji ekologicznej.
UZASADNIENIE
W ostatnich latach potencjał finansowy samorządów, w tym Miasta
i Gminy Blachownia, został poważnie osłabiony wskutek zmian
prawnych dotyczących m. in. wpływów z podatku PIT, podatku od
nieruchomości. Przekazano nam także nowe zadania bez niezbędnych
do ich wykonania środków finansowych. Powoduje to ograniczenie
możliwości rozwojowych Gminy. Projekt zasługuje na poparcie z
uwagi na wyważony, kompromisowy i prorozwojowy charakter.
Przewiduje utrzymanie mechanizmu wspomagania biedniejszych
4 WIA­
DO­
MO­
ŚCI Z RATUSZA
Okręg 7 - Miasto Blachownia (804 mieszkańców współczynnik
0,92) ulice: Bankowa, Sienkiewicza (numery nieparzyste)
Okręg 8 - Miasto Blachownia (901 mieszkańców współczynnik
1,03) ulice: Plac Konstytucji, Żeromskiego
Okręg 9 - Miasto Blachownia (907 mieszkańców współczynnik
1,04) ulice: 16 Stycznia, ks. Kubowicza, Sportowa
Okręg 10 - Miasto Blachownia (873 mieszkańców współczynnik
1,00) ulice: Biegańskiego, Częstochowska, Dworcowa, Generała
Bema, Konopnickiej, Kopernika, Lubliniecka, Miła, Piękna, Pocztowa, Wojska Polskiego, Zielona, Żwirki i Wigury
Okręg 11 - Miasto Blachownia (840 mieszkańców współczynnik
1,96) ulice: Brzozowa, Bystra, Graniczna, Gwiezdna, Kawowa,
Kręta, Mała, Miarki, Mickiewicza, Ogrodowa, Pogodna, Powstańców, Przechodnia, Sadowa, Sosnowa, Swojska, Wesoła, Wiśniowa,
Wspólna, Złota
Okręg 12 - Sołectwa (871 mieszkańców współczynnik 1,00)
Konradów, Nowa Gorzelnia i Stara Gorzelnia
Okręg 13 - Sołectwo (1286 mieszkańców współczynnik 1,47)
Łojki i Wieś Kolonia Łojki
Okręg 14 - Sołectwo (572 mieszkańców współczynnik 0,65)
Wyrazów
Okręg 15 - Miasto Blachownia (698 mieszkańców współczynnik
0,80) ulice: Cisiańska, Myśliwska, Wierzbowa, Sołectwo Cisie
W ciągu 3 miesięcy od dnia podziału gminy na okręgi wyborcze,
rady gmin dokonają podziału gmin na stałe obwody głosowania.
Teraz w terminie 3 miesięcy po dokonaniu podziału na okręgi wyborcze, Rada Miejska musi dokonać podziału na obwody do głosowania. W tym zakresie przyjęte zostanie założenie, że każdemu
okręgowi będzie odpowiadał jeden obwód do głosowania w takich
granicach, jak ustalone zostały granice okręgu.
(pełny tekst Uchwały wraz z załącznikami na stronie:
http://blachownia.bip.net.pl)
samorządów przy jednoczesnym ograniczeniu nadmiernego obciążenia
największych płatników. Proponowane w projekcie zmiany są
nieodzowne, aby utrzymać odpowiedni poziom świadczonych przez
nas mieszkańcom lokalnych usług publicznych oraz zapewnić dalszy
rozwój Miasta i Gminy.
Rada Miejska w Blachowni
Co to jest podatek janosikowy?
Podatek „janosikowy”, „janosikowe” to obowiązkowa wpłata do budżetu państwa wprowadzona w 2003 roku, którą płacą najbogatsze samorządy na rzecz pozostałych. Stanowi określony odsetek dochodów
podatkowych województwa sprzed dwóch lat, a jego wysokość zależy
od osiąganych wpływów. (W odniesieniu do gmin opłatę taką muszą
uiścić podmioty, których dochody z podatków w przeliczeniu na głowę
mieszkańca przekroczą 150% średniej krajowej.)
Co to jest akcja STOP Janosikowe?
STOP Janosikowe to ogólnopolska akcja społeczna zainicjowana przez
Rafała Szczepańskiego, warszawskiego przedsiębiorcę, mająca na celu
bardziej sprawiedliwe naliczanie wysokości podatku janosikowego
oraz bardziej racjonalne rozdzielanie i efektywniejsze wykorzystywanie środków z podatku janosikowego.
Inicjatorzy akcji nie są przeciwni idei solidaryzmu i nie mają zamiaru
likwidować podatku janosikowego. Ich celem jest naprawienie błędnych, niesprawiedliwych zapisów w ustawie, które często powodują,
że janosikowe płacone jest przez gminy czy powiaty, które same tej
pomocy potrzebują. (f)
- Nr 5 wrzesień/październik 2012
Budowa drogi i wodociągu!
W zwązku z licznymi pytaniami mieszkańców w sprawie remontu
ul. Malickiej uprzejmie informuję, iż remont tej drogi planowaliśmy
przeprowadzić w 2012r. Zgodnie z procedurami poprzedzającymi
położenie nawierzchni asfaltowej Gmina na początku roku poinformowała Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Okręgu
Częstochowskiego o zamiarze wykonania prac remontowych w terminie do 15 czerwca b.r.
Okazało się, że PWiK planuje przebudowę wodociągu wraz z przyłączami w ul. Wręczyckiej i ul. Malickiej i rozpoczęło już procedury przetargowe a przebudowę wodociągu planują w 2013r.
Kierownik Działu Inwestycji PWiK mgr inż. Marek Jończyk zwrócił się do nas o zmianę terminu wykonania nawierzchni asfaltowej
w tej ulicy. Gospodarskie podejście i zdrowy rozsądek dyktuje wykonanie najpierw wodociągu, potem drogi. W odwrotnej kolejności
nowowybudowana w 2012r droga w następnym musiałaby ulec
zniszczeniu, bo wodociąg biegnie pod drogą.
Wierzę, że mieszkańcy ze zrozumieniem przyjęli zmianę terminu
budowy ulicy. Chcę, aby ta droga powstała jak najszybciej w realnym terminie, a to może wydarzyć się w 2014 roku, po przebudowie wodociągu.
Burmistrz Blachowni
Informacja
o stanie realizacji
zadań oświatowych
Każdego roku do dnia 31 października wójtowie, burmistrzowie i prezydenci mają czas na przedstawienie radnym informacji o stanie realizacji
zadań oświatowych za poprzedni rok szkolny.
projektów zakupiono: tablice interaktywne, laptopy, urządzenia wielofunkcyjne, projektory, mikroskopy, rzutniki wielofunkcyjne, zakupiono
specjalistyczne programy multimedialne edukacyjne i edu terapeutyczne
służące wspomaganiu rozwoju oraz diagnozujące różne dysfunkcje dzieci,
zestawy do ćwiczeń gimnastycznych indywidualnych, pomoce ułatwiające naukę czytania i pisania, pomoce do prowadzenia ciekawych zajęć
gimnastyki korekcyjnej i eksperymentów przyrodniczych, akcesoria logopedyczne – do ćwiczeń oddechowych, usprawniające motorykę narządów
artykulacyjnych, do testów artykulacyjnych i logopedycznych. Fundusze
unijne umożliwiły uczniom korzystanie z zajęć, m. in.: rozwijających zainteresowania uczniów wybitnie uzdolnionych ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno - przyrodniczych, dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem
dysleksji, gimnastyki korekcyjnej, trudnościami matematycznymi.
Obowiązek sporządzania i przedstawiania tej informacji wynika z dyspozycji art. 5a ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.
24 października 2012 roku na XXIV Sesji Rady Miejskiej w Blachowni
burmistrz Anetta Ujma przedstawiła informacje o stanie realizacji zadań
oświatowych w Gminie Blachownia w roku szkolnym 2011/2012. z któ- Wydatki budżetu gminy za rok 2011 wyniosły 35 540 129,60 zł.,
w tym zadania oświatowe - 10 599 033,72 zł, co stanowi 29,82% wydatrych między innymi wynika, że:
Wszystkie placówki oświatowe funkcjonujące na terenie gminy realizują ków gminy.
swoje zadania statutowe zgodnie z obowiązującym prawem. Szkoły oprócz Z budżetu państwa na utrzymanie placówek oświatowych gmina otrzymazajęć obowiązkowych, oferują zróżnicowane, dostosowane do potrzeb i za- ła 6 034 448,12 zł.:
interesowań uczniów zajęcia pozalekcyjne, umożliwiając uczniom udział
w różnorodnych konkursach, przedsięwzięciach i programach rozwijających ich zainteresowania i uzdolnienia. Uczniowie otoczeni są pomocą i
wsparciem pedagoga i logopedy, udzielana jest im pomoc materialna (dożywianie, stypendia, podręczniki).
• subwencję oświatową - 5 492 169,00 zł.,
• dotacje różne (w tym na realizację projektów unijnych) – 542 279,12zł
Różnicę w kwocie 4 564 585,60 zł. sfinansowała gmina z dochodów własnych (przedszkola - 1 860 092,69 zł., szkoły - 2 704 492,91 zł.). W 2011r.
wydatki pozostałe stanowiły 14 % wydatków bieżących; płace – 86 %)
W stosunku do roku ubiegłego poprawiła się baza dydaktyczna szkół podO stanie realizacji zadań oświatowych możemy przeczytać więcej na strostawowych dzięki pozyskanym funduszom unijnym. W ramach realizacji
nie internetowej: blachownia.com.pl (f)
WIA­
DO­
MO­
ŚCI Z RATUSZA - Nr 5 wrzesień/październik 2012 5
Towarzystwo Przyjaciół i Miłośników Blachowni
Pożegnanie lata
15 września 2012r. mogliśmy uczestniczyć
w II Charytatywnym Pikniku Integracyjnym
„Pożegnanie lata”. Organizatorem pikniku
było Towarzystwo Przyjaciół i Miłośników
Blachowni przy współpracy z Miejsko –
Gminnym Domem Kultury w Blachowni.
Honorowy patronat nad piknikiem objęła Burmistrz Blachowni, zaś
patronat medialny Radio Jasna Góra i Radio Jura.
Dzięki pani Jolancie Karyś udało nam się nawiązać współpracę z
Fundacją PROOMNIBUS z Ciechocinka. Efektem tej współpracy
był koncert Bydgoskiej Orkiestry Symfonicznej pod batutą Marka
Czekały oraz występy solowe wspaniale śpiewających osób niepełnosprawnych z całej Polski, a przygotowanych przez ciechocińskie
instruktorki śpiewu – p. Katarzynę Piasecką i p. Olgę Stano. Było
nam bardzo miło, że wśród solistów była nasza Ania Karyś i Łukasz
Mateuszuk z Częstochowy. Konferansjerem koncertu był p. Mirosław
Satora - Radny Ciechocinka, natomiast cały piknik prowadził nasz
niezastąpiony Sławomir Lisek – Radny Blachowni.
Występ Zespołu Gitarowego Roberta Glińskiego i koncert „Ligi Misiów” z Domu Kultury uświetnił nasz piknik.
Na pikniku swoje umiejętności prezentowała para taneczna ze Szkoły
Tańca Towarzyskiego Dobrowolskich z Częstochowy i zespół taneczny „Te Aviso” również z Częstochowy.
Na pikniku można było posilić się kiełbaską z rożna, pieczonkami,
skosztować domowych wypieków przygotowanych przez naszych
członków. Najmłodsi mogli umilić sobie czas przejażdżką na karuzeli,
zabawami i konkursami prowadzonymi przez nasz Dom Kultury, czy
konsumpcją waty cukrowej.
Podczas pikniku został rozstrzygnięty „Konkurs na Logo TPiMB”
oraz „Konkurs na najładniejszy ogród” (wyniki w tym wydaniu Wiadomości z Ratusza). Fundatorem nagród w konkursach była pani Burmistrz Anetta Ujma – za co bardzo dziękujemy. Słowa podziękowania
kierujemy do Zarządu Fundacji PROOMNIBUS z Ciechocinka z
p. Eweliną Graczyk i p. Kingą Śmigielską na czele, a także wszystkich
„dobrych dusz” nas wspierających i pomagających nam.
W Zakopanym
Piknik utrzymany był w innym charakterze niż poprzednie, a czy się
podobał? – nie nam oceniać.
Urszula Żurek i Katarzyna Małasiewicz w imieniu Zarządu TPiMB
W dn. 31.07 i 1.08.2012r. piętnaścioro dzieci z Blachowni uczestniczyło w wakacyjnej wycieczce do Zakopanego zorganizowanej przez
Towarzystwo. Nasz dwudniowy wyjazd do stolicy polskich Tatr skupił
dzieci w wieku od 5 do 19 lat z różnych części Blachowni. Integracja
i poznanie przebiegły sprawnie i szybko. Program wycieczki obejmował wiele atrakcji. Wjechaliśmy kolejką na Gubałówkę. Spacerując
po szczycie podziwialiśmy panoramę Tatr. Później zwiedzaliśmy Kościółek na Jaszczurówce. Po trudach pierwszego dnia, wspólnych wojażach, posililiśmy się i odpoczywaliśmy w gościnnym Pensjonacie „Maria” na pograniczu Murzasichla i Poronina. Wieczorem było ognisko i
pieczenie kiełbasek oraz gry i zabawy integrujące. Mimo zmęczenia
niewielu uczestników wycieczki miało ochotę na sen.
Następny dzień rozpoczęliśmy od obfitego śniadania w już rodzinnej
atmosferze. Pożegnaliśmy uroczą gaździnę i wyruszyliśmy na kolejną
część poznawania uroków naszych gór i Zakopanego. Udaliśmy się do
Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej na Krzeptówkach. Później wybraliśmy się na spacer Doliną Kościeliską. A tam - wspaniałe krajobrazy, cudowna roślinność, słoneczko, wspinaczka do Jaskini Mroźnej i
przejście nią - niezapomniane wrażenia.
Żegnając się z Zakopanem spacerowaliśmy po Krupówkach, smakowaliśmy oscypki i kupowaliśmy pamiątki.
W drodze powrotnej zatrzymaliśmy się w Wadowicach. Był czas na
strawę dla ducha i ciała.
Nasz dwudniowy wyjazd sprawił radość nie tylko dzieciom, ale i organizatorom. Uśmiechnięte buzie podczas wyjazdu świadczą o tym, że
spełnił swoją rolę.
6 WIA­
DO­
MO­
ŚCI Z RATUSZA
Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy pomogli w organizacji tego
krótkiego wypoczynku wakacyjnego.
- Nr 5 wrzesień/październik 2012
Urszula Żurek i Katarzyna Małasiewicz
50 lat pożycia małżeńskiego
Złoty Jubileusz
W tym roku 50 rocznicę zawarcia związku małżeńskiego
obchodzili Państwo Janina i Alojzy Korbela oraz Państwo Irena i Eugeniusz Smok.
Te wspólne 50 lat to symbol wierności i miłości rodzinnej, to dowód wzajemnego zrozumienia i istoty związku małżeńskiego, to wzór i piękny przykład
dla młodych pokoleń wstępujących w związki małżeńskie.
Za zgodność pożycia małżeńskiego, za trud pracy i wyrzeczeń dla dobra
swych rodzin założonych przed pół wiekiem, za wychowanie dzieci, za noce
przy nich nieprzespane, za cierpienia, łzy, ale także za radość płynącą z życia
rodzinnego Jubilaci zostali odznaczeni przez Prezydenta Rzeczypospolitej
Polskiej medalami.
Aktu dekoracji dokonała Burmistrz Blachowni Anetta Ujma w towarzystwie
kierownika Urzędu Stanu Cywilnego Olgi Gębuś. Były gratulacje, kwiaty,
pamiątkowy dyplom oraz życzenia. (f)
Dofinasowania do budowy przyłącza budynku
do zbiorczego sytemu kanalizacji
Rajd pieszy
Szanowni Państwo
W sobotę 29 września 2012r. uczniowie trzech szkół z terenu
naszej gminy (Szkoły Podstawowej nr 1, Szkoły Podstawowej nr 3 i Szkoły Podstawowej w Łojkach) uczestniczyli w
rajdzie organizowanym przez Szkołę Podstawową w Mokrzeszy i Polskie Towarzystwo Schronisk Młodzieżowych
oddział w Częstochowie. Rajd rozpoczęliśmy na Przeprośnej
Górce przy Sanktuarium Świętego Ojca Pio, a zakończyliśmy
w Mstowie nad Zalewem Tasarki.
Na mecie dla każdego uczestnika czekał poczęstunek oraz
pamiątkowy znaczek zlotu. Uczniowie uczestniczyli także
w konkursie wiedzy o gminie Mstów i konkursie piosenki
turystycznej.
Opiekę nad uczestnikami sprawowali: Andrzej Guła, Dorota
Skupień-Pacud, Magdalena Tyszko-Warzecha, Magdalena
Kawelczyk i Iwona Kobierska-Drynda.
M.T.
Blisko rok temu informowaliśmy Państwa o ogłoszeniu przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej programu priorytetowego na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni
ścieków oraz podłączenia budynków do zbiorczego systemu kanalizacji.
Wielu mieszkańców zgłosiło się wówczas i wyraziło chęć uczestniczenia w programie. Niestety lista osób chętnych na uzyskanie dofinasowania do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków, nie spełniała
kryteriów ilościowych, stanowiących podstawę do złożenia wniosku do
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Z
dofinansowania za pośrednictwem Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji okręgu częstochowskiego, będzie mogło skorzystać 50 mieszkańców naszej gminy, którzy są na liście osób zakwalifikowanych do
uzyskania dofinansowania, obejmującego budowę przyłącza budynku do
zbiorczego systemu kanalizacji.
Przedsiębiorstwo Wodociągów na dzień dzisiejszy nie planuje ogłoszenia nowego naboru. Istnieje jednak możliwość, że ktoś zakwalifikowany
do wzięcia udziału w programie, wycofa się, lub też w przyszłości zostanie ogłoszony nowy nabór wniosków.
Jeżeli ktoś z Państwa chciałby jeszcze zgłosić się do programu, którego celem jest uzyskanie dofinasowania do budowy przyłącza budynku do zbiorczego sytemu kanalizacji, winien niezwłocznie zgłosić
się do siedziby Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji okręgu
Częstochowskiego znajdującej się w Częstochowie przy ul. Jaskrowskiej 14/20, celem złożenia odpowiedniej deklaracji.
Kontakt telefoniczny pod numerem telefonu /34/3 77 32 21.
Anna Rempała
WIA­
DO­
MO­
ŚCI Z RATUSZA - Nr 5 wrzesień/październik 2012 7
Z życia OSP Blachownia, Cisie
W ostatnim czasie odnotowaliśmy mniej zdarzeń dotyczących akcji
strażackich.
Strażacy jednak w tym okresie za pozyskane dotacje z Urzędu Miejskiego i Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego starają się
doposażyć jednostki w brakujący sprzęt ppoż. Strażacy z OSP Blachownia brali udział w zabezpieczeniu tradycyjnego już biegu tzw.
„Przełajowej Ósemki” im. Zdzisława Nowaka. Piętnastu strażaków
w tym dwie druhny Karina Cynkowska (dowodząca grupą) i Joanna
Musiał zabezpieczało wszystkie odcinki biegu.
Natomiast dwóch druhów Grzegorz Jelonek i Piotr Góra uczestniczyli bezpośrednio w biegu plasując się na dobrych pozycjach.
Największym jednak przedsięwzięciem strażackim na naszym terenie były zawody Sportowo-Pożarnicze o Puchar Starosty Częstochowskiego.
Ale na tym nie koniec. Nasze wspaniałe dziewczęta z OSP Cisie
pod dowództwem druhny Katarzyny Borek uplasowały się na bardzo wysokim II miejscu. Gratulujemy.
W grupie I męskiej nasi druhowie z OSP Cisie potwierdzili ponownie, iż nie mają sobie równych na terenie powiatu.
Sekcja w składzie:
Marek Lota - Dowódca Sekcji, Karol Hadrian, Daniel Hadrian,
Emil Sneka, Andrzej Puchała, Robert Bugajski, Maciej Gazda, Kamil Ujma, Adrian Nowak w pięknym stylu zdobyła Puchar Starosty
plasując się na I miejscu.
W tym miejscu należałoby podziękować druhowi Naczelnikowi
Danielowi Hadrianowi, który w tych trudnych czasach jest w stanie
zmobilizować druhów do intensywnego szkolenia wprowadzić potrzebną dyscyplinę i po koleżeńsku wpoić im cechę miejskiej rywalizacji i przebojowości, cech tych brakuje wielu innym strażakom.
Dziękuję Ci druhu Danielu.
22 września podczas uroczystości zakończenia zawodów sportowo-pożarniczych w Blachowni Komendant Miejski PSP w Częstochowie st. bryg. Zbigniew Hibner wręczył burmistrz Anettcie
Ujmie certyfikat oraz medal przyznany przez Komendę Główną
Państwowej Straży Pożarnej za działalność na rzecz ochrony przeciwpożarowej i Krajowego Systemu Gaśniczo – Pożarowego z
okazji 20 – lecia Powołania Państwowej Straży Pożarnej.
Janusz Mszyca i Grzegorz Jelonek
Rozpoczął się remont kolejnych dróg w gminie.
Remont ulic Wiśniowej i Krętej
Znamy już wykonawcę, który będzie remontował ul. Wiśniową i Kretą. W wyniku przetargu jest nim Przedsiębiorstwo
Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o., ul. Kolejowa 28, 05-300
Mińsk Mazowiecki, które złożył najkorzystniejszą ofertę zarówno na jedną jak i druga ulicę. Koszt remontu ul. Wiśniowej
- 281 690,06 zł netto, natomiast Krętej – 215 259,27zł netto.
Przewidywany termin zakończenia prac to 30 listopada 2012r.
8 WIA­
DO­
MO­
ŚCI Z RATUSZA
- Nr 5 wrzesień/październik 2012
Po raz czwarty
W niedzielę 9 września w hali sportowej w Blachowni odbył się turniej
tenisa stołowego klubów i stowarzyszeń abstynenckich woj. śląskiego.
Organizatorem turnieju było Stowarzyszenie Abstynenckie „FAMILIA” w Blachowni.
W zawodach wystartowało 55 zawodników, w tym po raz pierwszy 7
kobiet. Drużynowo triumfowała „FAMILIA” przed „Jednością” Myszków i „Północ” Częstochowa. Indywidualnie: pierwsze miejsce zajął
Tomasz Gałązka, drugie Urban Czekański obaj „FAMILIA”, trzecie
miejsce Piotr Klimas z „Jedności” Myszków, Wśród pań triumfowała
Beata Stolarska reprezentująca „FAMILIĘ”.
Przed zawodami przeprowadzono turniej tenisa stołowego dla dzieci ze
szkół podstawowych. Wszyscy otrzymali upominki, a najlepsi nagrody
rzeczowe i dyplomy. Turniej uwieńczono koncertem zespołu „Takiz” z
Turowa, który sympatyzuje z ruchem abstynenckim.
Zarząd stowarzyszenia „FAMILIA” w Blachowni dziękuje wszystkim,
którzy przyczynili się do organizacji turnieju, a w szczególności Marioli Królickiej z Komisji ds. rozwiązywania problemów alkoholowych,
Anecie Stawickiej- manager hali, Andrzejowi Zalasowi prezesowi
OSiR, Januszowi Będkowskiemu z zespołu „Takiz”, motocyklistom
grupy „Jura Riders” oraz wszystkim sponsorom.
Jarosław Wystup
21 września w częstochowskiej „Tawernie” miała miejsce premiera
pierwszego teledysku grupy The Neverender. W skład zespołu wchodzą, Dawid Będuch, Eryk Banasiak, Konrad Znaj oraz mieszkający w
naszym mieście Damian Ujma, Maciej Przybył i Michał Walaszczyk.
Mając doświadczenie i umiejętności zdobyte podczas studiowania inżynierii audiowizualnej, postanowiłem nakręcić klip muzyczny do flagowego singla zespołu – Autostradą. Do pomocy zaprosiłem Tomasza
Rybę, który również nagrywa koncerty i filmuje imprezy w Blachowni.
Głównymi aktorami zostali moja siostra Karolina oraz jej chłopak. W
trakcie pisania scenariusza jako priorytet postawiliśmy sobie przedstawienie w teledysku historii, która będzie adekwatna do teksu piosenki
oraz spełni rolę moralizatorską, ku przestrodze. Większość scen kręcona była w naszej gminie. Ujęcia z zespołem nagrywane były w Restauracji „Kmicic”. Dzięki nowo wyremontowanemu Miejskiemu Domowi
Kultury w Blachowni, nasi artyści mogli w pełni profesjonalnie nagrać
singiel „Autostradą”, który użyty został do produkcji teledysku. Zespół
aktualnie nagrywa swoją pierwszą płytę, a ekipa filmowa przygotowuje
się do zdjęć drugiego klipu, które rozpoczną się wiosną.
Teledysk możecie obejrzeć Państwo wpisując adres: http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=OJ0-pPHqzWQ
Łukasz Janik
Produkcja:Łukasz Janik, Tomasz Ryba. Scenariusz: Łukasz Janik,
Aleksandra Janik. Wystąpili: Karolina Janik, Daniel Prysak, Tomasz
Ryba, Łukasz Janik, Arkadiusz Kożuch. Tekst piosenki: Konrad Znaj,
Kinga Skowron. Muzyka: Damian Ujma, Konrad Znaj.
Zespół w składzie: Damian Ujma, Dawid Będuch, Eryk Banasiak, Konrad Znaj, Maciej Przybył, Michał Walaszczyk.
W dniach od 24 do 29 września 2012 roku na parkingu szkoły był ustawiony kontener na makulaturę. Zebrana makulatura ważyła 2 640 kg
i uzyskaną kwotę 794,60 zł przekazano na konto budowy studni w
Sudanie Południowym.
Powstałe w dniu 9 lipca 2011r. nowe państwo – Sudan Południowy –
oczekuje różnorodnego wsparcia. A ponieważ jest to kraj chrześcijański
– to w pierwszej kolejności ze wsparciem winni pośpieszyć chrześcijanie. Sudańczycy przeżywają swój czas radości, ciesząc się wolnym państwem. My, Polacy, doskonale znamy radość wolności i suwerenności,
pomóżmy więc Sudańczykom u początku ich drogi.
Południowy Sudan jest bardzo zniszczony ciągłą wojną. Ludziom brakuje wszystkiego – a najbardziej czystej pitnej wody.
Studnia byłaby wielką pomocą dla dzieci, które są naprawdę biedne,
spragnione i głodne. Z inicjatywy Katolickiego Stowarzyszenia Dziennikarzy Oddział Łódzki rozpoczęto w Polsce akcję „MAKULATURA NA
MISJE – POMAGAMY BUDOWAĆ STUDNIE W SUDANIE POŁUDNIOWYM”. Akcja ta ma zarazem wymiar pro-ekologiczny, co stanowi pomoc w programach na rzecz wychowania do dbałości o sensowne
wykorzystywanie surowców wtórnych.
W wielu miastach polskich zorganizowano tę akcję m.in.: w Łodzi,
Bydgoszczy, Sanoku, Szczecinie, Warszawie, Legionowie, Giżycku, Gliwicach, Pruszkowie, Sopocie, a także Częstochowie. Uczniowie Szkoły
Podstawowej nr 1 w Blachowni też włączyli się do tej akcji.
II zbiórka makulatury odbyła się w dniach od 22 do 29 października
2012 roku. Na parkingu Szkoły Podstawowej nr 1 w Blachowni ponownie ustawiono kontenery na makulaturę, które szybko się zapełniły.
Prosimy wszystkich mieszkańców naszego miasta o zbieranie makulatury na ten szczytny cel. Niech każda torebka papierowa, opakowania
leków, a także książki, wszelkiego rodzaju ulotki i czasopisma nie trafiają
do pieca lub na śmietnik, a do kontenera.
O wynikach akcji „Pomocy dla Sudanu” podamy informacje po jej zakończeniu.
Organizatorzy akcji w SP nr l w Blachowni
WIA­
DO­
MO­
ŚCI Z RATUSZA - Nr 5 wrzesień/październik 2012 9
Cztery drużyny Orlika
w lidze
Aż cztery drużyny UKS Orlik Blachownia uczestniczą w rozgrywkach
ligowych w sezonie 2012/2013 reprezentując nasze miasto Blachownię. Od
najniższej klasy rozgrywkowej ,,B’’,
musieli rozpocząć rywalizację seniorzy
Orlika, w której występują wychowankowie klubu (rocz.1993-1996),
którzy z powodzeniem występowali do niedawna w rozgrywkach
drużyn juniorskich. W dorosłej piłce radzą sobie dobrze i są trudnym
Zespół orlików rocz. 2002/2003 dotychczas rozegrał pięć spotkań z
czego dwa wygrał i trzy przegrał i plasuje się w środku stawki. W połowie listopada poznamy miejsca na których uplasowały się nasze drużyny po rundzie jesiennej.
Oprócz meczy ligowych drużyny rozgrywają także mecze towarzyskie.
Zespół Młodych Orlików rocz. 2004-2005 rozgrywa regularnie mecze
towarzyskie, szlifując swoje umiejętności, a rywalami byli m.in. UKS
Raków Częstochowa, Orzeł Konopiska, Orlik Blachownia 02/03’.
Nabory zawodników do drużyn UKS Orlik
UKS ,, Orlik ” Blachownia prowadzi całoroczny nabór
chłopców i dziewcząt do drużyn piłkarskich:
przeciwnikiem dla rywali. Do tej pory Orlik wygrał dwa mecze, cztery
zremisował i dwa przegrał. Osiągnięte wyniki dają zespołowi miejsce
w środkowej części tabeli. Także dobrze prezentuje się zespół młodzików rocz. 2001. W swojej grupie drużyna zajmuje drugie miejsce,
wygranych sześć spotkań, jeden remis i dwie przegrane dają szansę
na awans do pierwszej ligi i walkę z najlepszymi zespołami w okręgu
częstochowskim o miano najlepszej drużyny w tej kategorii wiekowej.
Drużyna trampkarzy, w której występują głównie chłopcy z rocz. 19992000 oraz trzech z rocz. 1998, mają w tym sezonie utrudnione zadanie, gdyż przeciwnicy górują zdecydowanie warunkami fizycznymi nad
naszym młodym zespołem, dlatego wyniki spotkań nie są zbyt korzystne, ale gra może się podobać a zdobywane doświadczenie, na pewno
zaprocentuje w grze wśród własnych rówieśników. Dotychczas zespół
wygrał jeden mecz i pięć przegrał.
Wiek dojrzały
nie musi być nudny
i bezbarwny!
10 października 2012 r. już po raz piąty w Szkole Podstawowej Nr 1 w Blachowni rozległ się
hymn studentów UTW - „Gaudeamus.....”
Na uroczystość otwarcia roku akademickiego
2012/2013 przybyli przedstawiciele naszego
miasta. Przewodniczący Rady Miasta p. Henryk Kania, Kierownik
Referatu Organizacyjnego p. Katarzyna Nowak, Prezes Towarzystwa
Przyjaciół i Miłośników Blachowni p. Urszula Żurek, oraz zastępca - p.
Katarzyna Małasiewicz. Przybyli też licznie nasi wspaniali studenci.
Po oficjalnej części uroczystości został przedstawiony program całorocznych wykładów i zajęć fakultatywnych. Wykłady będą prowadzili
lekarze, psycholodzy, dietetyk, oraz przedstawiciele kultury i sztuki
(muzyka, teatr). W ramach zajęć fakultatywnych będzie: joga, choreoterapia, rękodzielnictwo, zajęcia komputerowe, a osoby które uwielbiają śpiew odnajdą się w chórze naszego uniwersytetu.
Po omówieniu planu zajęć wykład inauguracyjny wygłosiła p. Zyta
Coner „Moje życie- moje pasje”
10 WIA­
DO­
MO­
ŚCI Z RATUSZA
Trampkarze – rocznik 1998/2000 - Trener - Rafał Kożuch,
tel.607347636
Młodziki - rocznik 2001 - Trener - Piotr Lankamer, tel.664743621
Orliki – rocznik 2002/2003 - Trener- Robert Drzewiecki,
tel. 726141541
Młode Orliki – rocznik 2004/2005 - Trener - Jerzy Lankamer,
tel. 696523763
Młode Orliki – rocznik 2006/2007 - Trener - Przemysław Majczyna tel. 518818363
Wszystkich chętnych do gry w piłkę nożną zapraszamy.
Na pierwsze zajęcia prosimy o przybycie z rodzicem lub opiekunem.
prezes Piotr Lankamer – tel. 664 743 621
Twórczość poetycką rozpoczęła będąc na emeryturze. Inspiracją do
przelania emocji na papier była ciężka choroba. Wykład odbył się w
przesympatycznej atmosferze, a recytowane wiersze były przerywane gromkimi oklaskami. Pani Zyta nie tylko wydała tomik poezji, ale
też pięknie maluje na drewnie- ikony, maluje też na szkle i wykonuje
oryginalną biżuterię. Wszystkie te rzeczy mogliśmy podziwiać na
zorganizowanej wystawie. Celem tego wykładu było uświadomienie
nam wszystkim, że w każdym z nas tkwią różnorodne talenty- tylko
musimy je w sobie odkryć!
UTW w Blachowni zaprasza wszystkich chętnych na różnorodne
wykłady i zajęcia!
Maria Drabek
Podziękowanie
Mieszkańcy ul. Dobrej wyrażają podziękowanie
p. Burmistrz i Radzie Miejskiej
za zainstalowanie lustra na ul. Cmentarnej,
które zapewnia bezpieczeństwo kierującym pojazdami
wyjeżdżającymi z ul. Dobrej.
W imieniu Mieszkańców
Edward Młynarczyk
- Nr 5 wrzesień/październik 2012
Koło Emerytów
w Łojkach
Koło Emerytów
w Blachowni
25 sierpnia członkowie koła emerytów w Łojkach żegnając lato po-
26. 08. emeryci z Koła w Blachowni udali się na turnus wczasowo
- rehabilitacyjny do Kołobrzegu
Podróż autokarem umilały śpiewy i opowiadanie anegdot. Dom
wczasowy Wistom od kilku lat gości naszych emerytów, gdyż jest
ośrodkiem sprawdzonym i zaufanym. Właściciele ośrodka zawsze
stają na wysokości zadania, żeby kuracjuszom umilić pobyt i dobrze zagospodarować wolny czas. Organizowane były zabawy integracyjne, ogniska i wycieczki. Warunki socjalno - bytowe są bardzo
dobre, dostosowane dla osób z grupami inwalidzkimi, jak również
mnogość zabiegów. Pogoda nie zawiodła, co było bardzo ważne,
gdyż można było spacerować, opalać się, zwiedzać miasto i okolice. Malowniczo położony ośrodek przy nadmorskim parku, 100 m
od plaży, stanowi doskonałe miejsce do odpoczynku i podreperowania zdrowia.
14 lipca emeryci mieli okazję skorzystać z jednodniowej wycieczki
do Inwałdu, Wadowic i Kalwarii Zebrzydowskiej, zorganizowanej przez Zarząd Okręgu. Z naszego Koła udział wzięło 20 osób.
Krótka historia zwiedzanych obiektów: INWAŁD - znajduje się tam
Park Miniatur "Świat Marzeń". Są tam niesamowite widoki z bajkowego zamku. Park Miniatur - to międzykontynentalna podróż przez
Australię, Grecję, Włochy, Polskę, Chiny, Francję i Meksyk. Można
podziwiać miniaturowe budowle charakterystyczne dla każdego z
państw. W ciągu jednego dnia można stać pod Wieżą Eiffla, Pałacu
św. Piotra, pod Bramą Brandenburską lub Chińskim Murem. Podczas tej długiej podróży po świecie można odpocząć w urokliwych
zakątkach parku.
jechali na wycieczkę do Ostrów nad Okszą. Pogoda w tym
dniu była ładna - słoneczna. Przed obiadem część osób zaliczyła
pływanie rowerami wodnymi po zalewie, a część wybrała spacer
po lesie. Po obiedzie były wspólne śpiewy i tańce. Po tańcach i spacerach na świeżym powietrzu dania z grilla serwowane wieczorem
smakowały wyśmienicie. Gospodarze ośrodka to mili ludzie. Wszyscy uczestnicy wycieczki byli zadowoleni z tej formy wypoczynku i
zadeklarowali, że w przyszłym roku znów tutaj przyjedziemy.
Zebranie sprawozdawczo - wyborcze
2 października w kole emerytów w Łojkach odbyło się zebranie
sprawozdawczo - wyborcze. Przewodnicząca zapoznała zebranych
ze sprawozdaniem z działalnością koła za okres od 1 września
2007r. do 30 września 2012r. oraz przedstawiła sprawozdanie finansowe za ten okres. Następnie przystąpiono do wyborów i jednogłośnie wybrano nowy zarząd koła.
Przewodniczącą została p. Krzysztofa Palacz,
zastępcą p. Michał Utrata, sekretarzem p. Zofia Langier, skarbnikiem p. Stanisława Sędkowska i członkami zarządu p. Barbara Labocha i p. Alojzy Janik. Delegatami na Zjazd Okręgowy Polskiego
Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Częstochowie zostali Krzysztofa Palacz i Michał Utrata.
Obserwatorami zebrania byli zaproszeni goście: p. Lidia Figiel dyr. ZOJO w Urzędzie Miejskim w Blachowni, p. Maria Cenajek dyr. Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Łojkach, p. Zenobia
Mielniczuk i p. Ewa Kierach z Zarządu Okręgu P.Z.E.R i I. w Częstochowie oraz sołtys z Łojek p. Tomasz Szczygieł. Goście pogratulowali nowo wybranemu zarządowi i życzyli sukcesów w pracy.
Sanktuarium w Kalwarii Zebrzydowskiej jest jednym z ważniejszych miejsc kultu pasyjnego i maryjnego. W Sanktuarium znajduje się obraz Matki Boskiej Kalwaryjskiej. Jest to ośrodek kultu
pielgrzymkowego, corocznie przybywa tam około 1,5 miliona pielgrzymów.
Wadowice - znajduje się tam Bazylika Ofiarowania Najświętszej
Maryi Panny na Placu Jana Pawła II. Dom rodzinny Ojca Św. stał
się miejscem licznych pielgrzymek z Polski i świata. Obecnie jest
w trakcie powiększania. Ze względu na rozwijający się ruch pielgrzymkowy jest konieczność zachowania pamiątek związanych z
Ojcem Świętym, a także prezentacja jego nauki i przesłania.
Wycieczka bardzo udana, ciekawa i pouczająca. Jedne miejsca potraktowano na wesoło, a inne z powagą i zadumą. Takie wyjazdy
pozwalają poznawać coraz to nowe ciekawe miejsca, a seniorzy
chociaż trochę zapomną o swoich troskach.
HM.
WIA­
DO­
MO­
ŚCI Z RATUSZA - Nr 5 wrzesień/październik 2012 11
Puchar
Gór Świętokrzyskich
Z udziałem sześciu ekip zagranicznych (Bułgaria, Łotwa, Rosja, Mołdawia, Ukraina, Białoruś)
oraz 300 zawodniczek i zawodników z 50 polskich klubów w dniach 28 - 30 września w Suchedniowie rozegrano międzynarodowy turniej
Badmintona „Puchar Gór Świętokrzyskich”.
Głubczyce). W grze podwójnej para Konrad Motyl/ Jan Lewandowski (Kolejarz Częstochowa) przegrała dopiero w ćwierćfinale po
zaciętym, trzysetowym pojedynku z B. Gałązką i K. Kobylnikiem
(Technik Głubczyce) 19:21,21:19,21:18.
Przed rozpoczęciem turnieju miała miejsce uroczystość wręczenia
pierwszych kółek olimpijskich. Wśród trzech zawodników, którzy
je otrzymali, był także Konrad Motyl.
W kategorii młodzików młodszych bardzo dobrze zaprezentował się
Konrad Motyl z „Dwójki” Blachownia. Po wygranych z M. Jóźwiakiem (Warszawa) i G. Boyadijevem (Bułgaria), przegrał dopiero w
ćwierćfinale z późniejszym finalistą turnieju M. Matuszem (Technik
Pierwszy start
najmłodszych zawodników
W niedzielę 30 września rozegrano pierwsze w tym sezonie zawody
z cyklu Częstochowskich Turniejów Adeptów Badmintona z udziałem
najmłodszych zawodniczek i zawodników z Częstochowy, Lublińca,
Wrzosowej, Poraja i Blachowni. W kategorii dzieci zwyciężył Jan Gawor z „Dwójki” Blachownia. Trzecie miejsce w tej samej kategorii zajął jego kolega klubowy, Mateusz Szewczyk. W kategorii młodzików
młodszych trzecie miejsce zajął Tomasz Gawor.
W kategorii juniorów Karolina Gajos po wygranej z Ukrainką Julią
Prach, w ćwierćfinale przegrała z M. Konieczną (Białystok) 18:21,
21:13,19:21. Najwięcej emocji dostarczył pojedynek półfinałowy
gry podwójnej juniorek, w którym para Karolina Gajos/Maria Taraszkiewicz (SKB Suwałki) pokonała K. Marczak (Pszczyna) i J.
Stanisz (Ropczyce) 15:21, 25:23, 21:18. W niedzielnym pojedynku
finałowym dziewczęta wygrały z parą A. Belicka (Suchedniów) /A.
Tataj (Warszawa) 21:15,21:18 i Karolina wróciła z Suchedniowa z
pucharem za pierwsze miejsce.
Podwójne zwycięstwo
W rozegranym 7 października w Lublińcu Turnieju Wojewódzkim zawodnik MKS „Dwójka” Blachownia, Konrad Motyl zwyciężył zarówno w grze pojedynczej jak i podwójnej w kategorii młodzików młodszych. W grze pojedynczej Konrad pokonał W. Brudka (Pszczyna),
B. Babija (Lubliniec), M. Sapiechę (Dąbrowa Górnicza), a w finale T.
Klepka (Pszczyna) 21:18,21:19.
W grze podwójnej Konrad Motyl i Konrad Kulawik (Unia Bieruń)
wygrali mecze z parami z Pszczyny, Lublińca, Dąbrowy Górniczej i
Katowic.
Na podium turnieju elity
14 października Karolina Gajos startowała w turnieju elity w Suchedniowie. W półfinale gry pojedynczej zawodniczka „Dwójki” Blachownia
przegrała po trzysetowym pojedynku z zawodniczką Kadry Narodowej
Seniorów, Ewą Piotrowską z Hubala Białystok (22:20,13:21,11:21).
Częstochowskie Turnieje
Adeptów Badmintona
Drugie zawody z cyklu rozegrano 14 października. Po raz drugi w kategorii dzieci zwyciężył Jan Gawor z „Dwójki” Blachownia.
W tej samej kategorii Mateusz Szewczyk był piąty. Tomek Gawor zajął
czwarte miejsce w kategorii młodzików młodszych.
Leszek Gabryjelski
12 WIA­
DO­
MO­
ŚCI Z RATUSZA
- Nr 5 wrzesień/październik 2012
Turniej Bokserski
w Częstochowie
W dniach 15 - 16 września 2012 w hali Polonia w Częstochowie odbył się
XVI Międzynarodowy Turniej Bokserski
im. Wincentego Szyińskiego i Mariana Chudego.
W zawodach uczestniczyli zawodnicy z Polski, Niemiec i Ukrainy. W turnieju wystartowało 68 bokserów z 16 klubów. Poziom zawodów był naprawdę wysoki. Na
ringu walczyli czołowi zawodnicy Europy (Mistrz Europy, Mistrzowie: Niemiec,
Ukrainy i Polski). Uczniowski Klubu Sportowy „Blachownia” reprezentowało 2 zawodników tj. Maciej Wasilewski i Jacek Rup.
WYNIKU ZAWODNIKÓW z UKS „BLACHOWNIA”
MACIEJ WASILEWSKI
zajął III miejsce, w kategorii wiekowej kadet, w
wadze 66 kg, w półfinale
Maciek Wasilewski po zaciętej i wyrównanej walce
przegrał na punktu z Marcinem Przepiórą z Klubu
Sportowego Boks TUR
Łódź.
JACEK RUP zajął II miejsce, w kategorii wiekowej
junior, w wadze 91 kg.
Jacek Rup również po zaciętej walce przegrał na punkty z Andriy Gorodeskiy ze
Lwowa aktualnym Mistrzem i reprezentantem Ukrainy,
Gratulacje dla zawodników UKS Blachownia, którzy w tak silnie obsadzonym międzynarodowym turnieju bokserskim uplasowali się na czołowych miejscach.
Międzynarodowy
Turniej Bokserski w Świdnicy
W dniach od 12.10.2012 do 14.10.2012 zawodnicy Uczniowskiego Klubu Sportowego „Blachownia” uczestniczyli w VI Międzynarodowym Turnieju Bokserskim
w Świdnicy. W VI Międzynarodowym Turnieju uczestniczyło wielu medalistów
Mistrzostw Polski, zarówno wśród kadetów, jak i juniorów oraz zawodnicy z Niemiec, Czech i Ukrainy (łącznie 97 zawodników). W trakcie walk finałowych w dniu
14.10.2012 roku na hali sportowej byli obecni przedstawiciele władz samorządowych, przedstawiciele PZB oraz czołowi, byli zawodnicy Polski – medaliści mistrzostw Europy, Olimpiady m.in.: Wiesław Rutkowski, Czesław Ptak, Wojciech
Grzybobranie
Wrzesień i październik obfitował w deszcze i ciepłe noce
- nic więc dziwnego, że oprócz grzybiarzy w lasach pojawiły się również grzyby.
Na terenie gminy Blachownia lasy obfitowały w
podgrzybki, kozaki, kanie,
gdzieniegdzie maślaki i tak
przez wszystkich pasjonatów upragnione prawdziwki. Grzybiarze niechętnie
zdradzają, gdzie je zbierać,
ponieważ dobre miejsce jest na wagę złota.
W tym roku jednak były
chyba wszędzie skoro nasi
czytelnicy zebrali takie
prawdziwki.
Pan Jarosław Markowicz
w blachowniańskim lesie
w znalazł olbrzymiego borowika. Grzyb ważył więcej niż kilogram, a obwód
kapelusza wynosił ponad
95cm i… był cały zdrowy.
Warto pamietać
o zasadach zachowania się w lesie:
- nie należy wjeżdżać na leśne dukty pojazdami mechanicznymi,
- nie wolno też śmiecić i, używać otwartego ognia w lesie. Najlepiej zostawiać auta na przydrożnych leśnych
parkingach.
- zakazany jest wstęp w miejsca oznakowane tablicami: „Uprawy leśne” i „Ostoja zwierzyny”.
Bartnik, obecni bokserzy zawodowi: Piotr Widzewski,
Mariusz Cendrowski oraz dużą sensacje sprawił swoją
obecnością Mariusz Wach, który obecnie przygotowując
się w Dzierżoniowie do walki zawodowej, jaka odbędzie
się w dniu 10 listopada 2012 r. w Hamburgu z Władimirem
Kliczko o tytuł mistrza świata organizacji IBF, WBO, IBO
i WBA.
Do walk finałowych dotarło 3 zawodników z UKS Blachownia tj. w kategorii wiekowej kadet w wadze 66 kg.
Maciej Wasilewski, w kategorii wiekowej junior w wadze
81 kg. – Karol Walaszczyk i w wadze 91 kg – Jacek Rup.
Wynik walk finałowych z udziałem zawodników UKS Blachownia:
Kategoria wiekowa Kadet: waga 66 kg - Maciej Wasilewski przegrał z powodu doznanej kontuzji w walce z Sucheckim Danielem z Wisly Kraków, zajmując II miejsce w
Międzynarodowym Turnieju. (Maciek po I rundzie wygrywał wysoko na punktu, ale z powodu doznanej kontuzji
lekarz zawodów przerwał walkę).
Kategoria wiekowa junior: waga 81 kg – Karol Walaszczyk przegrał na pkt. z Marcinem Szczeniakiem z LKB Legnica i zajął II miejsce w Międzynarodowym Turnieju,
waga 91 kg – Jacek Rup wygrał na pkt. z Jakubem Czapskim z Champion Chojnów i automatycznie zajął I miejsce
w Międzynarodowym Turnieju.
Gratulacje dla zawodników UKS Blachownia, za bardzo
dobry występ w Międzynarodowym Turnieju Bokserskim
w Świdnicy.
Andrzej Zalas.
WIA­
DO­
MO­
ŚCI Z RATUSZA - Nr 5 wrzesień/październik 2012 13
Turniej Dwójek 2012
W dniu 24 października 2012r. w obiekcie hali sportowej
w Blachowni odbył się Gminny Turniej Dwójek Siatkarskich. W tym roku impreza zorganizowana została
przez Gimnazjum im. Janusza Korczaka w Blachowni i
Uczniowski Klub Sportowy „Gimnazjum” Blachownia.
Turniej cieszył się ogromnym zainteresowaniem wśród dzieci i młodzieży, co niewątpliwie było dużą zasługą nauczycieli wychowania fizycznego ze szkół podstawowych
z terenu gminy, którzy zechcieli wspomóc organizatorów w jego rozpropagowaniu bardzo dziękujemy.
Łącznie do rozgrywek zgłosiło się 16 dwójek dziewcząt ze szkół podstawowych i 13
dwójek dziewcząt z gimnazjum oraz 18 zespołów chłopców z podstawówek i 21 par
gimnazjalistów. Łącznie więc w turnieju wystartowało 136 siatkarek i siatkarzy.
O godzinie 9.00 swoje zmagania rozpoczęli gimnazjaliści, a o godzinie 11.00 do starszych kolegów dołączyli przedstawiciele wszystkich szkół podstawowych z terenu naszej Gminy.
Wszyscy uczestnicy otrzymali soczki i wafle ufundowane przez organizatorów. Zwycięzcy z poszczególnych kategorii nagrodzeni zostali medalami.
Mamy nadzieję, że wszyscy uczestnicy, bez względu na osiągnięty wynik, ciekawie i
aktywnie spędzili czas uprawiając tak wspaniałą dyscyplinę, jaką niewątpliwie jest piłka siatkowa. Wierzymy, że ta i podobne imprezy organizowane na terenie naszej Gminy
wpłyną na promocję siatkówki wśród naszych mieszkańców.
Andrzej Kuzior
Obiekt „Moje Boisko – Orlik 2012” w Blachowni działa od 01 marca 2012 roku.
Przez cały okres roku szkolnego kompleks
czynny jest przez siedem dni w tygodniu. W
dni powszednie do godziny 14-15 z boiska
korzystają dzieci ze Szkoły Podstawowej nr
BLACHOWNIA 1, na terenie której znajduje się kompleks.
W pozostałych godzinach, tzn. do godziny
21.00 boiska udostępniane są dla klubów sportowych – UKS ORLIK
BLACHOWNIA , KS POGOŃ BLACHOWNIA, UKS GIMNAZJUM
BLACHOWNIA, grup środowiskowych oraz dla wszystkich chętnych
chcących aktywnie i ciekawie spędzić czas. W soboty i niedziele obiekt
czynny jest do godz. 15.00. W okresie wakacji chętni mogli korzystać z
„Orlika” w godzinach 14.00–21.00 w dni powszednie, oraz w soboty w
godzinach 09.00-15.00.
Należy zauważyć bardzo duże zainteresowanie korzystaniem z kompleksu boisk. W okresie wakacyjnym z „Orlika” średnio korzystało
2500 -3000 osób miesięcznie. W okresie roku szkolnego liczba uczestników zajęć waha się w zależności od pory roku od 1200 do 2500.
W obiekcie „Orlika” oprócz zajęć rekreacyjno- sportowych organizowane są imprezy i zawody o charakterze jednorazowym jak i cyklicznym:
- Amatorska Liga Piłki Nożnej „Liga Kmicica” - kwiecień – październik,
- Mini Euro 2012 – maj/czerwiec –piłka nożna - dzieci szkoła podstawowa,
14 WIA­
DO­
MO­
ŚCI Z RATUSZA
Laureatka z Gimnazjum
25.10.2012r. w Domu Poezji – Muzeum Haliny Poświatowskiej zostały ogłoszone wyniki IV Wojewódzkiego Konkursu Poetyckiego „PAMIĘCI HALINY
POŚWIATOWSKIEJ” pod patronatem Śląskiego Kuratora Oświaty – Stanisława Fabera oraz Prezydenta
Miasta Częstochowy – Krzysztofa Matyjaszczyka.
Zadaniem uczestników było napisanie utworu poetyckiego poświęconego życiu i twórczości Haliny albo
utworu inspirowanego Jej twórczością.
Organizatorami konkursu było Muzeum Częstochowskie oraz Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 55 im. Marii Skłodowskiej – Curie w Częstochowie.
W komisji jury zasiadali: prof.dr hab. Elżbieta Hurnik,
prof. Maria Nasińska, mgr Beata Brodowicz – Szymanek (poetka), mgr Barbara Łysak (opiekun Muzeum
Poświatowskiej w SP nr 8) oraz mgr inż. Zbigniew
Myga (brat Haliny Poświatowskiej i opiekun Domu
Poezji)
Uczennica naszej szkoły VICTORIA BUGAJSKA z
klasy IA zajęła zaszczytne II MIEJSCE za utwór pt.
„OBECNA”.
Victorii oraz jej opiekunce pani Wioletcie Czajczyńskiej składamy serdeczne gratulacje! Możemy być
dumni z takich uczniów i nauczycieli.
Dyrektor Gimnazjum
- Euro Gimnazjum 2012 – maj/czerwiec –piłka nożna - chłopcy gimnazjum,
- Wakacyjna Grand Prix Mal-Metu – lipiec/sierpień – piłka siatkowa
dziewcząt i chłopców, piłka nożna chłopców – open,
- Olimpijski Turniej Piłki Siatkowej „I Ty możesz zostać Olimpijczykiem” o puchar Firmy Solar-Lampy- sierpień - piłka siatkowa
dziewcząt i chłopców – open.
We wrześniu w naszym kompleksie boisk zostały rozegrane eliminacje gminne III Turnieju Orlika O Puchar Premiera Donalda Tuska.
Udział w nich wzięły po 4 drużyny z kategorii dziewcząt 12-13 lat, oraz
chłopców 10-11 lat i 12-13 lat. Blachowni przyznano również organizację zawodów będących eliminacjami wojewódzkimi powyższego turnieju w kategorii dziewcząt 12-13 lat i chłopców 10-11 lat.
Wszystkie te przedsięwzięcia odbyły się dzięki współpracy z miejscowymi mecenasami sportu, którzy wnieśli nieocenioną pomoc i wspomogli starania organizatorów podczas przygotowań do imprez sportowych.
Oprócz zawodów przeznaczonych dla wszystkich chętnych młodych,
jak i tych nieco starszych mieszkańców, „Orlik” jest również areną zawodów ligowych rozgrywanych w ramach OZPN jak również szkolnych zawodów sportowych.
Andrzej Kuzior
Jak poinformował nas dyr. SP 1 w okresie zimowym (od 1 grudnia 2012
do końca lutego 2013 roku), kompleks boisk sportowych „Orlik 2012″
w Blachowni będzie nieczynny - red.
- Nr 5 wrzesień/październik 2012
Maraton – walka z samym sobą
Za nami kolejna impreza rekreacyjno-sportowa organizowana w Blachowni.
29.09.12 roku punktualnie o godz. 9.00 wystartowali śmiałkowie uprawiający NW. Zawodnicy postanowili zmierzyć się ze swoimi
słabościami, aby po 40 km stanąć na mecie z
miną zwycięscy. Każdy startujący w II Maratonie Nordic Walking zdawał sobie sprawę,
że pokonanie tego dystansu jest wielkim wyczynem. Potwierdzeniem na to były np. słowa jednego z zawodników, że „(...) łatwiej
pokonać nowotwór, niż maraton”. Dlatego nie
obyło się też bez osób, które zeszły z trasy, nie
pokonując założonego dystansu. W maratonie
wystartowało 39 śmiałków, a na metę dotarło
30 osób, które pokonały dystans maratoński.
Pozostałe osoby ukończyły krótsze odcinki
trasy. Jako pierwszy na metę wszedł Rafał Kozik z ULKS Run Podkowa Janów (4:50:21),
drugi był Grzegorz Nowak z TKKF Czeladź
(4:51:07), a trzecim Mirosław Bierkus, który
do Blachowni przyjechał aż z Pomorza, reprezentując EDEN Mielno-Unieście (4:56:32) .
Wśród kobiet pierwszą była Judyta Lipowicz z
Janowa (5:13:22), drugą – Katarzyna Grygiel
reprezentantka Leśnych Ludków Żarki Letnisko (5:16:52), trzecią - zawodniczka PZZ
Stoisław, Elżbieta Zakrzewska (5:22:31). Największymi zwycięzcami byli panowie, Mirosław Bierkusi, Grzegorz Mierzejewski, którzy
mimo choroby (nowotwór, amputacja nogi)
pokonali maraton.
Wielka szkoda, że na linii startu nie stanął
żaden mieszkaniec naszego miasta. Sądzę,
że jest to przykład na to, że mimo wielu osób
uprawiających nordic walking w Blachowni,
nie każdy ma odwagę pokonać ten niecodzienny dystans.
Maraton Poznański z Biegaczami Blachowni
Pełen emocji, sportowej walki, radości, ale i tragedii – taki był 13 Poznański
Maraton. W dniu 14.10.2012 o godz. 9.00 blisko 6000 maratończyków stanęło
na starcie, by zmierzyć się z królewskim dystansem 42 km 195 m. Wśród nich
nie mogło zabraknąć biegaczy z Blachowni, którzy z dumą reprezentowali nasze miasto znane w środowisku osób uprawiających biegi z Przełajowej Ósemki.
Przygotowana nowa trasa biegu okazała się bardzo wymagająca.
Po blisko 3,5 godzinnym biegu na
metę wbiegł Jacek Chudy z czasem
03:31:12 netto, co sklasyfikowało
go na 1011 miejscu. Drugim zawodnikiem naszego miasta był Robert Pędziwiatr z czasem 03:32:15
netto oraz nowym rekordem życiowym poprawionym o 9 minut
i miejscem 1049 w klasyfikacji
generalnej maratonu. Maraton Poznański, jak co roku, był bardzo dobrze przygotowany i kończył sezon
2012.
Kolejne zmagania naszych biegaczy rozpoczną się w 2013 roku
podczas Maratonu Krakowskiego.
Robert Pędziwiatr
W organizację imprezy była zaangażowana
młodzież z Gimnazjum w Blachowni, z zespołu tanecznego Gimba, oraz wolontariusze
z MDK. To oni dzielnie trwali na trasie Maratonu częstując zawodników wodą i posiłkami
regeneracyjnymi, wskazując dobrą drogę oraz
kibicując. Miło było słyszeć wspaniałe opinie
o naszej młodzieży. Impreza ta była dla nich
świetną szkołą bezinteresownej życzliwości
i niesienia pomocy słabszym oraz szacunku
dla drugiego człowieka. Podczas maratońskiej
soboty mieliśmy również okazję pokibicować
podczas towarzyskiego meczu piłki ręcznej
UKS-u 14-stka i ASR Pawonków-Zawadzkie,
pooglądać pokaz tańca „Gimby” i posłuchać
zespołu młodzieżowego z MDK Blachownia
- The Neverender.
Wszystkim zaangażowanym w przygotowanie
imprezy, bardzo serdecznie dziękuję. Zawodnikom gratuluę wspaniałych wyników i zapraszam do Blachowni.
Aneta Stawicka.
Nieznani sprawcy zdewastowali
przystanek w Konradowie
Kolejny raz dokonano zniszczeń przystanku autobusowego na terenie Gminy Blachownia. Tym razem w Konradowie. Za naprawę płacą wszyscy podatnicy. Władze miasta
apelują do wszystkich mieszkańców, aby nie pozostawali
bierni będąc świadkami wandalizmu i reagowali natychmiast wzywając odpowiednie służby.
Koszt nowej wiaty to 3 600zł.
WIA­
DO­
MO­
ŚCI Z RATUSZA - Nr 5 wrzesień/październik 2012 15
Goście z Litwy
W dniach 24 – 30 września gościliśmy w
naszej szkole i w naszym mieście grupę
młodzieży ze Szkoły Średniej im. P. K.
Brzostowskiego w miejscowości Turgiele
na Litwie. Wizyta ta była efektem realizacji
projektu „Rodzina – nasz wspólny punkt
widzenia”, zaakceptowanego i finansowanego przez Polsko –Litewski Fundusz
Wymiany Młodzieży. Projekt zakładał promowanie wartości prorodzinnych w obu
naszych krajach oraz działania skierowane
na współpracę ze środowiskiem lokalnym.
Młodzież bardzo dobrze wykonała postawione przed sobą zadania, doskonale integrując się z przedstawicielami środowiska
lokalnego z różnych pokoleń.
Wiele wrażeń dostarczyły młodzieży warsztaty rękodzielnicze prowadzone przez panią Agatę Łatacz, podczas których polscy i
litewscy uczniowie oraz mieszkańcy Domu
Pomocy Społecznej wytwarzali przepiękne
kwiaty.
Wspaniały i niepowtarzalny był również
kontakt z polską piosenką ludową i patriotyczną podczas spotkania z Zespołami
Blachowianki i Blachowianie. Wspólnie
z artystami śpiewaliśmy polskie piosenki,
a nawet próbowaliśmy nauczyć się litewskiej piosenki ludowej.
Przy pięknej pogodzie i w przepięknej scenerii Jury Krakowsko - Częstochowskiej,
wspólnie z słuchaczkami Uniwersytetu
Trzeciego Wieku uprawialiśmy nordic walking.
W ramach zajęć fotograficznych „Pokolenia
w obiektywie” uczniowie z wielkim zaangażowaniem fotografowali dzieci, ich rodziców i dziadków w przedszkolu i w szkole, a następnie pod kierunkiem pana Piotra
Tuczapskiego mieli okazję samodzielnie
wywołać te zdjęcia w profesjonalnej pracowni fotograficznej.
Zajęcia te zaowocowały wystawą zdjęć w
przedszkolu. Poza tym młodzież uczestniczyła w zajęciach teatralnych, komputerowych, plastycznych, brała udział w debacie
o rodzinach wielopokoleniowych w Polsce i
na Litwie, terenowych zajęciach warsztatowych oraz ćwiczeniach gimnastycznych na
pływalni w Tarnowskich Górach.
Bardzo miło uczestnicy wspominają spotkanie z panią Burmistrz Anettą Ujmą,
która bardzo serdecznie przyjęła młodzież
litewską oraz ich opiekunów, a na pamiątkę
pobytu w Blachowni wręczyła wszystkim
uczestnikom koszulki i kubeczki z napisem
„Blachownia – tu warto żyć!”
Nasza wspólna przygoda zakończyła się w
Warszawie, gdzie po krótkim zwiedzaniu
miasta musieliśmy się rozstać z naszymi nowymi przyjaciółmi z Litwy. Pożegnaniom i
łzom nie było końca.
Mamy informację, że uczniowie z Litwy
byli zachwyceni nie tylko naszą gościnnością, ale i realizacją zadań projektowych.
Wiemy, że już planują następne wspólne
spotkanie, ale tym razem na Litwie.
Hanka Kożuch, Beata Gaudy,
Jolanta Zacharska
16 WIA­
DO­
MO­
ŚCI Z RATUSZA
Co warto wiedzieć
o podatkach
od nieruchomości?
Każdy nabywca nieruchomości takiej jak budowla, budynek bądź też grunt, zmuszony jest
do uiszczenia opłaty określanej mianem podatku od nieruchomości. Stawkę samego podatku określa organ gminny, zaś jej wysokość
tyczy się wyłącznie danego rejonu konkretnej
gminy. Niemniej jednak warto zauważyć, że
wspomniana wysokość nie może przekraczać
kwoty określonej na mocy ustawy. Ponadto
sam podatek odznacza się charakterem majątkowym. W praktyce oznacza to zaś, iż jest
on absolutnie niezależny od kwoty dochodów
osiąganych z nieruchomości. Do opłacenia
podatku zobowiązani są więc zarówno właściciele gruntów, ich użytkownicy wieczyści jak i
grupa określana mianem posiadaczy zależnych
ziem będących własnością gminy bądź też
skarbu państwa.
Podatek za grunt
Podatek pobierany od nieruchomości dotyczy
niemal wszystkich gruntów.
Podatek za budynek
W myśl prawa polskiego pod pojęciem budynku rozumiemy obiekt budowlany trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za
pomocą przegród budowlanych, posiadający
fundamenty jak również dach. Jego podstawę
opodatkowania stanowi natomiast powierzchnia użytkowa mierzona po wewnętrznej długości ścian na wszystkich kondygnacjach z
wyjątkiem klatek schodowych i szybów dźwigowych. W takową wliczone zostają również
pomieszczenia takie jak między innymi garaże
podziemne, piwnice, sutereny oraz poddasza
użytkowe. Warto również zwrócić uwagę na
fakt, iż wartość powierzchni mieszkalnej o
wysokości w świetle 1,40-2,20 metra zaliczana
jest do powierzchni użytkowej budynku nie w
100%, a w 50%. Ponadto w przypadku, kiedy
jest ona mniejsza niż 1,40 m, nie zostaje brana
pod uwagę podczas procesu ustalania wysokości podatku. Podatkowi za budynek podlegają
w zasadzie niemal wszystkie budynki.
Podatek za budowlę
Pod pojęciem budowli rozumieć należy obiekt
budowlany niebędący ani budynkiem ani
obiektem małej architektury. Ponadto do tej
kategorii zaliczane są także urządzenia budowlane zapewniające konkretnemu obiektowi budowlanemu możliwość użytkowania zgodnego
z jego pierwotnym przeznaczeniem.
Płatnicy podatków od nieruchomości
W praktyce w roli płatnika podatku od nieruchomości, według prawa polskiego, figurują właściciel nieruchomości, jej użytkownik
wieczysty, samoistny posiadacz oraz - w wyjątkowych przypadkach – posiadacz zależny
nieruchomości lub ich części stanowiących
własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.
dokończenie na str. 17
- Nr 5 wrzesień/październik 2012
Co warto wiedzieć
o podatkach
od nieruchomości?
„Święto drzewa”
Dnia 10 października 2012 roku Szkoła Podstawowa nr 3 w Blachowni wzięła
udział w dziesiątej edycji programu Święto Drzewa organizowanego przez Stowarzyszenie Ekologiczne Klubu Gaja.
dokończenie ze str. 16
W tym roku uczniowie posadzili na terenie boiska szkolnego 13 drzewek.
Sposoby zapłaty podatku oraz terminy
Celem Programu było podniesienie świadomości ekologicznej oraz propagowanie zachowań korzystnych dla środowiska naturalnego wśród najmłodszych.
W zależności od rodzaju płatnika, do czynienia mieć możemy
z dwoma sposobami uiszczenia podatku. W przypadku osób fizycznych proces ten odbywa się w 4 ratach proporcjonalnych
do czasu trwania obowiązku podatkowego - do 15 marca, 15
maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego. Niemniej
jednak zupełnie inaczej sprawa kształtuje się w przypadku osób
prawnych oraz jednostek nieposiadających osobowości prawnej,
w tym również spółek nieposiadających osobowości prawnej.
Znajdujące się w takiej sytuacji podmioty zobowiązane są płacić
za poszczególne miesiące w ratach proporcjonalnych do czasu
trwania obowiązku podatkowego, jednak zawsze do 15 dnia każdego miesiąca.
Iwona Kobirska -Drynda
Zwolnienia od podatków
Naturalnie w niektórych przypadkach istnieje również możliwość uzyskania zwolnienia od podatku. Zwolnienia od podatku
od nieruchomości regulowane są w ustawie art.7 ust.1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych
(Dz.U. z 2006 r. Nr 121, poz.844 ze zm).
Podatki zaliczane są powszechnie do zagadnień trudnych oraz
stosunkowo skomplikowanych. W związku z powyższym nie należy unikać tematu, a tylko dogłębnie poznać konkretny problem
by w przyszłości z łatwością rozwiązywać dręczące nieścisłości.
W związku z powyższym polecamy więc lekZwiązek Emerytów, Rencistów i Inwalidów koło Nr 5 w Blachowni
turę podstawy prawnej powyżej wymienionych,
a zatem ustawę z 12 stycznia 1991 r. o podatzawiadamia swoich członków,
kach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2002 r. nr
że w dniu 15 XII 2012r. organizuje Spotkanie Opłatkowe,
9, poz. 84 z późn. zm.), ustawę z 15 listopada
1984 r. o podatku rolnym ((Dz.U.z 1993 r. nr
a 9 II 2013r. zabawę składkową „Walentynki”.
94, poz. 431 z późn. zm.), ustawę z 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. Zainteresowanych prosimy o kontakt w lokalu Koła (pl. Wolności 2) w każdy poNr 200, poz. 1682 z późn. zm.)
niedziałek od godz. 1400 do 1600 lub pod nr telefonów: 34 3 268 068; 519 766 075
Referat Finansowy UM
Zarząd
Podsumowanie
sezonu modelarzy
Zakończył się sezon dla modeli żaglowych sterowanych radiem. Modelarze należący do Harcerskiego Międzyszkolnego Klubu Żeglarskiego
„39-er” w Blachowni, debiutując w barwach Klubu osiągnęli w nim bardzo dobre wyniki, gdyż w
większości zawodów, jeśli nie stawali na podium, to na pewno byli w pierwszej
piątce zwycięzców. I właśnie ta równa postawa w całym sezonie dała Kamilowi
Kołaczykowi pierwsze miejsce i Puchar Polski, a także Mistrzostwo Polski w
koronnej klasie modeli redukcyjnych. Dodatkowym jego sukcesem jest to, że
pierwszy raz w tym roku startował w grupie seniorów. Jego model to jacht skandynawskich szkutników typu Skärgardskryssare o nazwie „PIERINA” wykonany samodzielnie od podstaw. V-ce Mistrzostwo przypadło tacie Kamila, Markowi Kołaczykowi, który oddał zeszłoroczne tytuły synowi, a startował modelem
jachtu typu weckendkruser o nazwie „BOLERO”, wykonanym także od podstaw. Patrząc na ten wynik, nasuwa się przysłowie, że „uczeń przerósł mistrza”.
Na trzecim miejscu w Mistrzostwach Polski uplasował się Marek Stala, jego
model to replika regatowych jednostek Pucharu Ameryki „ETNZ Emirates”. Na
przyszły rok kolega Marek buduje od podstaw nowy model o nazwie „Stormy
Weather”, miejmy nadzieję, że uda mu się dokończyć go do zawodów w Blachowni - 26-28 kwietnia 2013 r., bedących otwarciem sezonu 2013.
Bardzo dobre piąte miejsce zajął, robiący kolosalne postępy, kolega Jan Kmiecik modelem „TrueBlue” wzorowanym na ogromnych luksusowych jachtach turystycznych. Kolega Janek zapowiada, że w przyszłym roku wystartuje nowym modelem własnej
konstrukcji.
W klasie modeli regatowych o długości kadłuba 650 mm najlepszym w całym kraju, w sezonie 2012 okazał się nasz kolega - Marek Stala, zdobywając w tej klasie Mistrzostwo Polski. Pozostali
nasi sternicy uplasowali się na miejscach w górnej części tabeli.
Klasa NSS 650 STANDARD cieszy się w naszym kraju coraz
większą popularnością z racji niskich kosztów i łatwości budowy
takich modeli.
Na każde zawody przyjeżdża coraz więcej startujących tymi łódkami, a co cieszy najbardziej, pojawia się coraz więcej młodych
juniorów. Chcielibyśmy zachęcić młodzież z Blachowni i okolic do
tej przyjemnej formy spędzania wolnego czasu na świeżym powietrzu, często w pięknych zakątkach naszego kraju, a doświadczeni
koledzy na pewno posłużą pomocą.
Już dziś zapraszamy wszystkich mieszkańców Blachowni na
Stanicę Wodną 39 HDŻ przy ul. Sienkiewicza, tak abyśmy pod
koniec kwietnia 2013 roku mogli wspólnie otworzyć nowy sezon
zawodów w klasie modeli żaglowych zdalnie sterowanych falami radiowymi.
Marek Kołaczyk
WIA­
DO­
MO­
ŚCI Z RATUSZA - Nr 5 wrzesień/październik 2012 17
Atrakcyjne zajęcia w MDK
Warsztaty teatralne
Miejski Dom Kultury w Blachowni od września 2012 roku ruszył pełną parą ogłaszając nabory
do istniejących i nowych sekcji. Zainteresowanie prowadzonymi zajęciami okazało się bardzo
duże. Obecnie zajęcia prowadzone są w salach MDK, SP nr 1, Gimnazjum i Hali Sportowej.
Od września instruktorzy pracują nie tylko w istniejących pracowniach, ale utworzone zostały nowe. Odbyły się przesłuchania do
Orkiestry Dętej, po których kapelmistrz
Piotr Janik rozpoczął naukę gry na instrumentach z chętną młodzieżą. Dla dzieci
od 4 do 6 lat prowadzone są zajęcia artystyczne. Dużą popularnością cieszą się
zajęcia taneczne. Pod patronatem zespołu
Gimba powstało 6 grup wiekowych, w
których bierze udział ponad 100 młodych
tancerek. Nieustającym zainteresowaniem cieszy się nauka gry na gitarze, zajęcia wokalne czy plastyczne. Nie brakuje
również dzieci i młodzieży na zajęciach
tańca towarzyskiego, nauki gry na keyboardzie, zajęciach teatralnych. MDK prowadzi także zajęcia taneczne dla kobiet i uczestniczek
Uniwersytetu Trzeciego Wieku – choreoterapię. We wrześniu w sali MDK odbyły się warsztaty teatralne, planowane są warsztaty tańca hip-hop. W sumie we wszystkich zajęciach bierze
udział około 285 uczestników, niektórzy z nich biorą udział więcej niż w jednych zajęciach.
W MDK działa wolontariat pracowniczy. Skupia on 26 osób biorących czynny udział w działalności naszej placówki. Jest to zgrana grupa młodych ludzi, którzy bezinteresownie pracują
w naszej instytucji.
Od sierpnia 2012 roku MDK współpracował z organizatorami Przełajowej Ósemki, II Pikniku
Charytatywnego „ Pożegnanie lata”, Powiatowych Zawodów Sportowo Pożarniczych OSP o
Puchar Starosty Powiatu Częstochowskiego i Nordic Walking w zakresie nagłośnienia i oprawy artystycznej. Zaprezentowały się dwa młodzieżowe zespoły rockowe Liga Misiów, The
Neverender oraz uczestnicy zajęć gitarowych.
26 tancerek zespołu Gimba dało pokaz swoich umiejętności na Pikniku Rodzinnym w Częstochowie oraz w Hali Sportowej w Blachowni podczas Maratonu. W czasie obchodów III urodzin Galerii Jurajskiej w Częstochowie można było posłuchać pięknego wykonania piosenek
zaśpiewanych przez uczestniczkę zajęć wokalnych Klaudię Pyrzyk. 14 października 2012 roku
w Kościele Najświętszej Marii Panny Królowej Polskiej w Blachowni odbyły się obchody
Dnia Papieskiego, na którym swój program przedstawili uczestnicy zajęć MDK w Blachowni.
Maura Jochymczak
26 września w MDK w Blachowni odbyły się prawie trzy godzinne warsztaty teatralne, przeprowadzone przez studenta wydziału aktorskiego Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej
i Teatralnej Mariusza Krakowiaka. Warsztaty
miały na celu uwrażliwienie młodych ludzi na
sztukę, a także pokazanie wielopłaszczyznowej
pracy aktora w jego tzw. „życiu na scenie”.
Zajęcia wokalne w MDK Blachownia
Miejski Dom Kultury w Blachowni zaprasza dzieci i młodzież na zajęcia
wokalne, które poprowadzi instruktor Monika Itczak.
Zajęcia odbędą się:
środa godzina 1700 – 1900 – młodzież od 13 lat
czwartek godzina 1700 – 1900 – dzieci ze szkół podstawowych
Pani Monika Itczak – wokalistka, pedagog, muzykoterapeuta; śpiewa i
komponuje, wciąż układa nowe zabawy do muzyki, Doktryna pani Moniki
- muzyka łączy wszystkich ludzi i jest „lekiem na całe zło”
Zadaniem ćwiczeń przeprowadzonych na zajęciach było m.in. pokazanie jak poczuć partnera, by pojedyncze zadania aktorskie mogły być
wyprowadzone bez szkody dla jednej ze stron.
Podjęte zostały próby wyzbycia się autocenzury i wstydu w mówieniu tekstu improwizowanego, ośmielenia młodych ludzi do przemawiania w grupie. Całość została zwieńczona
krótkimi, dwójkowymi scenami improwizowanymi na zadany temat. Warsztaty odbyły się w
przyjaznej atmosferze, a o ich sukcesie świadczy fakt, że uczestnicząca w nich młodzież od
razu poprosiła o zorganizowanie następnych
zajęć z Mariuszem.
Maura Jochymczak
Klaudia na urodzinch
Galerii Jurajskiej
29 września 2012r. podczas obchodów trzecich Urodzin Galerii Jurajskiej w Częstochowie
mogliśmy obejrzeć występ Klaudii Pyrzyk z
Miejskiego Domu Kultury w Blachowni.
Zaśpiewała piosenkę Louisa Armstronga
„Dream a little dream of me”. Zaczarowała
swoim głosem publiczność przed sceną, ale
również przechodzących klientów galerii, którzy przystawali, by posłuchać pięknego wykonania znanego utworu.
Daj sobie chwilę relaksu – oferta dla kobiet.
Muzyka, taniec, gimnastyka to oferta dla Pań w każdym wieku, które
chcą zadbać o sprawność, kondycje i dobre samopoczucie.
Zajęcia taneczne dla kobiet czyli zabawa tańcem,to kolejna oferta
Miejskiego Domu Kultury w Blachowni skierowana do nieco starszych.
Zajęcia będą obejmować choreografię różnych technik tanecznych.
Gwarantujemy dobrą zabawę!
Zapraszamy wszystkich chętnych do zgłaszania się telefonicznie
668 109 037
Instruktorzy: Maura Jochymczak, Kazimiera Klekot
18 WIA­
DO­
MO­
ŚCI Z RATUSZA
Klaudia zaśpiewała na tej samej scenie, na której parę godzin później wystąpił Robert Janowski i artyści programu „Jaka to melodia”.
Monika Itczak
- Nr 5 wrzesień/październik 2012
KS POGOŃ BLACHOWNIA
ZAPRASZA
DO SZKÓŁKI SZACHOWEJ
Jak co roku KS POGOŃ Blachownia wraz ze STOWARZYSZENIEM
PROMOCJI SPORTU I REKREACJI IM. Henryka Kawelczyka
zaprasza dzieci oraz młodzież z Gminy i Miasta Blachownia do nauki
gry w szachy. Zajęcia będą odbywały się w każdą środę począwszy od
24.10.2012r. w godzinach 13:30 w SP ŁOJKI, 15:30 Klub Gambit Sportowa 1 (budynek OSiR).
ZAJECIA SĄ BEZPŁATNE prowadzone przez pedagoga –
instruktora szachowego Wiesława Goliszek.
Dodatkowe informację pod numerem telefonu:
Krzysztof Kawelczyk 602-525-772
lub Wiesław Goliszek 506-575-255
Prezes KS POGOŃ BLACHOWNIA
Prezes Stowarzyszenia PSiR
Powitanie jesieni
Każda pora roku ma w sobie coś pięknego, a szczególne dary niesie nam jesień.
We wrześniu oraz na początku października Biblioteka Miejska zaprosiła klasy zerowe z Przedszkola na pierwszą po wakacjach wizytę w bibliotece. Październik to
czas złotej polskiej jesieni, zapach dojrzewających owoców, szelest spadających
liści i krople porannej mgły na pajęczych sieciach. Dlatego też tematem naszego
spotkania były „Dary jesieni”. Biblioteczne stoły zostały udekorowane koszami
wypełnionymi jesiennymi darami. Głównym elementem wystawy był „kącik jesienny”. Mogliśmy tam znaleźć: kasztany, jarzębinę, owoce roślin dyniowatych o
fantazyjnych, różnorodnych kształtach i kolorach, jesienne plony oraz kolorowe
liście. Poruszaliśmy tematy związane z przyrodą i życiem zwierząt jesienną porą.
Dzieci z wielką uwagą słuchały opowieści o jesieni, jak również same wykazały
się znajomością aktualnej pory roku. Podzieliły się swoimi spostrzeżeniami na temat zjawisk zachodzących w przyrodzie. Wysłuchały głośnego czytania wierszy
oraz rozwiązywały zagadki tematycznie związane z jesienią. Przekonaliśmy się, że
mimo odejścia lata, jesień także może być przyjazną i wesołą porą roku.
Gościliśmy również uczniów pierwszych klas Gimnazjum. Młodzież z wielką uwagą słuchała wykładu o zasadach zachowania się w bibliotece oraz jak korzystać z
bibliotecznych zbiorów.
Biblioteka zaprasza i proponuje
Relaks z książką
Elizabeth Flock
Dogonić rozwiane marzenia.
Warszawa 2011
Samantha, była kiedyś ambitną kobietą pełną pasji. Marzyła o szczęśliwym
życiu w otoczeniu rodziny. Konsekwentnie dążyła do realizacji celu, w
wyniku czego została żoną Boba i
matką trojga dzieci, Cameron, Jamie i
Andrew. Wreszcie, czuje się spełniona, lecz po latach zaczyna przytłaczać ją zwykła, szara, nudna rzeczywistość. Mąż
jest bardzo oziębły, zachowuje się jakby był kimś zupełnie
obcym i nie obchodzą go problemy wychowawcze dzieci
oraz wewnętrzne pragnienia małżonki. Również nastoletnia córka Cammy, jest przyczyną zmartwień. Ubiera się i
maluje na czarno, wagaruje, bierze narkotyki i uczestniczy
w przygodnym seksie. Sprawa zaczyna komplikować się
coraz bardziej, gdy dziewczyna dowiaduje się, iż jest adoptowanym dzieckiem. Cały swój gniew i żal, wyładowuje na ,,przyszywanych’’ rodzicach i w zaistniałej sytuacji,
pragnie odszukać biologiczną matkę. Sam, nie radzi sobie
z narastającym kryzysem. Szuka pocieszenia w ramionach
innego mężczyzny, lecz czy to wszystko ma jakikolwiek
sens? Już wkrótce życie matki i córki wywróci się do góry
nogami i nic nie pozostanie takie jak dawniej.
Robert Ludlum
Kryptonim Ikar.
Warszawa 2011
Islamscy fundamentaliści przetrzymują w ambasadzie USA w Omanie
ponad dwustu zakładników. Evan
Kendrick, kongresmen z Kolorado,
znający doskonale Arabię, zgadza się
udzielić pomocy w ich uwolnieniu.
W asyście komandosów, przebrany za terrorystę Kendrick
przeprowadza brawurową akcję i odnosi spektakularny
sukces. Ktoś z wtajemniczonych zdradza jednak jego tożsamość i kongresmen, choć chciał zachować anonimowość,
zostaje uznany za bohatera narodowego. Szybko okazuje
się, że sława niesie ze sobą wielkie ryzyko i Kendrick staje
się celem dla terrorystów oraz Mahdiego, człowieka, który
dorobił się fortuny na handlu bronią z fanatykami religijnymi. Zagrożenie czyha także w USA... Tajemnicza organizacja Inver Brass, której członkami są najbardziej wpływowi
ludzie w Stanach, wszelkimi dostępnymi środkami wspiera
karierę Evana. Jakie są ich motywy? I kto tak naprawdę stał
za wydarzeniami w Omanie?
Katherine Parker
51 mil od brzegu.
Warszawa 2011
Każde spotkanie biblioteczne jest okazją do prezentacji zbiorów biblioteki odpowiednio dobranych do tematu zajęć oraz okazją do kontaktu z wartościową literaturą młodzieżową i dziecięcą dostosowaną do wieku uczestników.
Hillary nie czuje się najlepiej wśród nieznajomych, więc przyjaciółka, Lesie,
długo musi ją namawiać, żeby wybrała
się z nią i jej nowymi przyjaciółmi na
weekendową wycieczkę jachtem.
Kiedy obie zjawiają się na przystani,
Hillary nie żałuje, że dała się namówić
na tę wyprawę. Piękny jacht, pogodny dzień, spokojny
Atlantyk i fajni młodzi ludzie (a zwłaszcza jeden z nich) –
wszystko to wygląda obiecująco. Tylko czy dzień skończy
się równie przyjemnie, jak się zaczął? (R.G.)
WIA­
DO­
MO­
ŚCI Z RATUSZA - Nr 5 wrzesień/październik 2012 19
Towarzystwo Przyjaciół i Miłośników Blachowni
Wyniki konkursu na najładniejszy balkon, ogródek i teren przy domach jednorodzinnych
oraz budynkach wielorodzinnych pod patronatem Burmistrza Blachowni
- w kategorii najładniejszy ogródek przy budynku jednorodzinnym
Andrzej Kuliś - I miejsce
Seweryn Cichoń - II miejsce
- w kategorii najpiękniejszy balkon w budynku wielorodzinnym
Jan Fajer- I miejsce
Iwona Maludzińska - III miejsce
- w kategorii najładniejszy ogródek i teren przy budynku wielorodzinnym
Sabina Kielar - II miejsce
Kazimiera Pijet - I miejsce
Wyniki Konkursu Plastycznego na logo Towarzystwa Przyjaciół i Miłośników Blachowni
- w kategorii uczniowie gimnazjum:
- w kategorii uczniowie kl.4-6 szkół podstawowych:
I m-ce Natalia Zając SP Łojki
II m-ce Natalia Łatacz
I m-ce Karolina Kołek
II m-ce Weronika Popczyk SP Łojki
II m-ce Julia Więckowska
II m-ce Iwona Zębik SP Łojki
III m-ce Kamila Pepłowska
WIA­
DO­
MO­
ŚCI Z RATUSZA:
wydaje Urząd Miejski w Bla­chow­ni tel. (034) 327 04 61,
adres redakcji: Zespół Obsługi Jednostek Oświa­to­wych
w Bla­chow­ni ul. Sienkiewicza 22, tel. (034) 3 20 49 72,
e-mail: [email protected]
Skład kom­pu­te­ro­wy: Lidia Figiel
nakład: 1 000 egz.
ISSN 1730 - 9190
20 WIA­
DO­
MO­
ŚCI Z RATUSZA
Materiały do gazety i ogłoszenia przyjmowane są
w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Blachowni ul. Sienkiewicza 22.
Redakcja zastrzega sobie prawo do redagowania i skracania artykułów.
Nie przyjmowane są artykuły niepodpisane.
Ogłoszenia są bezpłatne. Redakcja nie odpowiada za treść ogłoszeń.
Zapraszamy do współpracy
- Nr 5 wrzesień/październik 2012

Podobne dokumenty

WIADOMOŚCI Z RATUSZA

WIADOMOŚCI Z RATUSZA przełajowe” (6 miejsce). Wręczenie nagród i wyróżnień odbyło się na uroczystej ceremonii podczas dorocznej Konferencji Polskiego Stowarzyszenia Biegów, w dniach 21-23 listopada 2008 w Rytrze, w któ...

Bardziej szczegółowo

Czerwiec

Czerwiec gmina od wykonawcy z tytułu opóźnienia w budowie hali wynosi około 500 tys. zł (różnica pomiędzy całkowitą kwotą odsetek ok. 740 tys. zł., a wstrzymaną kwotą z tytułu wykonanych prac tj. około 230 ...

Bardziej szczegółowo