Maj/Czerwiec 2012

Komentarze

Transkrypt

Maj/Czerwiec 2012
WIADOMOŚCI
Z RATUSZA
Informator Urzędu Miejskiego w Blachowni Nr 3 (86) maj/czerwiec 2012
ISSN 1730-9190
Absolutorium
dla burmistrza
Podczas ostatniej sesji, 30 maja 2012 roku Rada Miejska w Blachowni jednogłośnie udzieliła absolutorium
Burmistrzowi Anetcie Ujmie z tytułu wykonania budżetu za rok 2011.
Festiwal ewangelizacyjny
„Pod skrzydłami Anioła”,
to nazwa I Festiwalu ewangelizacyjnego, który odbył się
28 kwietnia 2012 r. w parafii
św. Michała Archanioła w Blachowni. Szczególnym gościem
festiwalu był J. E. ks. bp Antoni Długosz znany z „Ziarna” i
ewangelizacyjnych
piosenek.
„Staramy się realizować prośbę
bł. Jana Pawła II, który prosił,
abyśmy szukali nowych form
ewangelizacji” – mówił Gość.
Podczas Festiwalu odbyło się
rozstrzygnięcie konkursu dla
najmłodszych „Aniołki malują
anioły”, oraz licytacja obrazu
anioła, namalowanego przez
dzieci ze Szkoły Podstawowej nr
1 w Blachowni.
dokończenie na str. 4
45 lat Blachowni
Oznacza to, że publiczne pieniądze w gminie i mieście Blachownia są według radnych wydawane w sposób prawidłowy.
Absolutorium, to przyjęcie przez radę sprawozdania burmistrza z realizacji ubiegłorocznego budżetu i stwierdzenie prawidłowości wydawania publicznych pieniędzy. Pozytywną
opinię w tej sprawie wydała Regionalna Izba Obrachunkowa.
Taka opinia jest corocznie wydawana przez RIO i jest podstawowym warunkiem absolutoryjnym. Zastrzeżeń też nie
miała Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej. W sprawie wykonania budżetu gminy za 2011 rok stanowisko swoje przedstawił także Klub Radnych „Razem dla Gminy Blachownia”.
„Dostrzegamy wysoką dynamikę dochodów i wydatków w
porównaniu do poprzednich budżetów. Znaczny zakres rzeczowy wykonanych zadań w skali dotąd nierealizowanej
zwłaszcza w infrastrukturze drogowej. W realizacji zadań budżetowych za 2011 rok doceniamy starania pani Burmistrz i
jej pracowników” – czytamy w przedstawionym stanowisku
Klubu. (Pełne teksty wszystkich opinii dostępne na stronie internetowej: bip.net.pl)
Burmistrz podziękowała radnym za zaufanie, a pracownikom Urzędu Miejskiego za ich pracę. „Dziękuję wszystkim
pracownikom Urzędu Miejskiego w Blachowni i dyrektorom jednostek podległych Urzędowi” - mówiła Anetta Ujma.
„Praca wszystkich tych ludzi pokazuje, że gmina i miasto się
rozwijają, pozyskują środki i że na tym terenie jest coraz więcej inwestycji”. (f)
W tym roku Blachownia obchodzi 45-lecie nadania praw miejskich. Uroczystości jubileuszowe trwały trzy dni. 15 czerwca odbyła się uroczysta sesja Rady, w
której uczestniczyli mieszkańcy, przedstawiciele sołectw, burmistrzowie, posłowie, przedstawiciele władz województwa i kościoła oraz wielu innych instytucji.
Każda rocznica budzi
wspomnienia, skłania
do refleksji i oceny przeszłości. Istotne wydarzenia z przeszłości przypomnieli burmistrz Anetta
Ujma i przewodniczący
Henryk Kania.
W każdej
społeczności lokalnej pojawiają się ludzie i organizacje,
których
aktywność, obywatelska postawa i zaangażowanie w rozwój tej społeczności są dostrzegane i zasługują na wyróżnienie. Są również ludzie i organizacje, które
przynoszą chwałę swojemu środowisku poprzez wybitne osiągnięcia w
różnych dziedzinach życia i z pasją i zaangażowaniem działają dla dobra publicznego. Sesja była okazją do wręczenia im okolicznościowych podziękowań.
Drugi dzień urodzin upłynął pod znakiem zabaw Rodeo Piknik Country, które
zorganizowano nad zalewem.
W niedzielę 17 czerwca obchody rozpoczęła Msza Jubileuszowa za mieszkańców, celebrowana przez ks. dziekana Andrzeja Walaszczyka.
Relacje z przebiegu obchodów jubileuszu przedstawiamy w dodatku wewnątrz numeru
Zapisane przez historiç
W ramach obchodów 45-lecia nadania praw
miejskich Blachowni w archiwach rodzinnych
mieszkańców Blachowni „odnaleziony” został
autor i laureat konkursu z 1967 r. na wizualizację herbu Blachowni. Spotkaliśmy się z Romanem Kawelczykiem, którego projekt został
uznany za oficjalny herb miasta. Wspomnienia
tamtych lat prezentujemy w dzisiejszym wydaniu „Wiadomości z Ratusza”.
Wiadomości z Ratusza:
Dzień dobry Panie Romanie.
Roman Kawelczyk:
Dzień dobry, proszę mówić mi po imieniu jestem Roman.
W z R: Bardzo proszę. Spotkaliśmy się dzisiaj po otrzymaniu od Ciebie e-maila z informacją, że to właśnie Ty jesteś autorem wizualizacji
naszego herbu.
R K: Tak to prawda. 45 lat temu ogłoszono konkurs na projekt herbu
Blachowni. Narysowałem i wygrałem.
W z R: To tak w jednym zdaniu, ale czy chciałbyś przybliżyć dzisiaj
naszym mieszkańcom, jak było, ile miałeś wówczas lat, jak przebiegał
konkurs i jaka była rywalizacja?
R K: Urodziłem się w 1958 roku, mieszkałem w Blachowni w bloku
przy ul. Żeromskiego 12. Chodziłem, oj przepraszam, uczyłem się, a
dzisiaj można powiedzieć pogłębiałem wiedzę w Szkole Podstawowej
nr 2. Obecnie w budynku mojej szkoły znajduje się Gimnazjum. Pamiętam, że dyrektorem szkoły był p. Roman Sikora, a moją wychowawczynią była Pani Słowińska nauczyciel geografii.
Był rok 1967 Blachownia miała otrzymać prawa miejskie. Wówczas
w Blachowni były dwie szkoły podstawowe i jedna szkoła zawodowa
przy hucie Blachownia - Odlewnia Blachownia, później ZEM Blachownia. Ogłoszono konkurs plastyczny na obraz herbu Miasta Blachownia. W ośrodkach edukacyjnych, w szkołach młodzież na zajęciach plastycznych rysowała swoje wizje i propozycje herbu. Miałem
skończone dziewięć lat i szczęście – moja propozycja została wyróżniona i w pierwszym etapie konkursu otrzymałem nominację z poziomu
swojej szkoły. Następnie najlepsze prace zostały wystawione w świetlicy Szkoły Podstawowej nr 1. Pamiętam, że już na tym etapie byłem
szczęśliwy tym wyróżnieniem, ale to nie koniec. Zostały wybrane trzy
najlepsze rysunki i wysłane do powiatu. W tej trójce była moja propozycja herbu – literka „B” i umieszczenie w niej największych symboli
miasta tzn. zbiornika wodnego oraz huty, która wówczas zatrudniała
kilka tysięcy pracowników, a tym samym przyczyniała się skutecznie
do rozwoju miasta.
Nie pamiętam, kto dokonał wyboru - jaka komisja, ale nie trudno się
domyślić, że władze powiatu, a może ówczesnego województwa katowickiego. O wyniku i o zwycięstwie dowiedziałem się od dyrektora
szkoły, który przekazał mi informację u siebie w gabinecie o podjętej
decyzji, to było przeżycie, a następnie na apelu szkolnym. Byłem dumny.
W z R: Żadnej nagrody, wyróżnienia czy pamiątki?
R K: Nagrody? Czasy były, jakie były, a ja byłem dzieckiem i
nie pamiętam. Dla mnie największą satysfakcją do dzisiaj jest
to, że ilekroć patrzę na herb, to wracam pamięcią do wspaniałych
dziecięcych i późniejszych młodzieńczych wspomnień z wspaniałych lat szkolnych w Blachowni.
W z R: Wspaniałych? Co masz na myśli?
R K: W szkole podstawowej byłem bardzo aktywny uczniem,
kochałem sport i muzykę, jak każdy chłopak w tamtych czasach zafascynowany muzyką The Beatles. Grałem w muzycznym zespole szkolnym, trzy gitary i perkusja. Wiem, że to zbieg
okoliczności, ale nasz zespół nazywał się „Krzyk”, tak samo jak
obecna grupa Roberta Glińskiego – Miejski Dom Kultury. Pozdrawiam serdecznie tą drogą Roberta.
W z R: A z kim grałeś?
R K: Wspominamy?
W z R: Bardzo proszę.
R K: Ja - gitara basowa, Irek Korzekwa - gitara śpiew, Mirek
Biś - gitara, Zbyszek Sobieraj - perkusja. Również pozdrawiam.
W z R: A sport?
R K: To oczywiście szachy. Mistrz powiatu szkół podstawowych. Pamiętam, turniej odbywał się w Dźbowie. Szóste miejsce
w województwie katowickim. Wówczas to był sukces!. Szachy
do dnia dzisiejszego to pasja moja i mojej rodziny. Co roku od
piętnastu lat dla mieszkańców Blachowni organizujemy Memoriał Szachowy im. Henryka Kawelczyka. Wspaniała impreza o
randze międzynarodowej.
W z R: A co robisz dzisiaj, gdzie mieszkasz?
R K: Po szkole podstawowej - szkoła średnia o profilu telekomunikacyjnym ukończona w Sosnowcu, również wyższe studia
ukończone w Sosnowcu. Pracuję w firmie telekomunikacyjnej
największej korporacji w Polsce. Hobby muzyka. Mam w domu
studio muzyczne i nagrywam własna muzykę, żonie się podoba… Dzisiaj mam 54 lata, czas szybko leci. Mieszkam w Siewierzu. Jak widzisz, także ładne miejsce na ziemi.
W z R: Piękny ogród, podziwiam.
R K: W roku 2011 najpiękniejsza posesja w Siewierzu. Ogłoszono konkurs - wystartowaliśmy i…. wygraliśmy. Chociaż w
tym przypadku duża zasługa żony, a ja chyba mam szczęście od
dzieciństwa w konkursach.
W z R: Gratuluję
R K: Dziękuję, ale jeśli pozwolisz muszę jeszcze coś dodać.
Prawie codziennie odwiedzam stronę www. Blachownia. Często
przyjeżdżam do Blachowni i podziwiam zmiany jakie następują
w mieście. Generalnie widać, jak małe miasteczka w Polsce się
zmieniają, czego przykładem jest właśnie Blachownia. Obiekty
sportowe, obiekty kulturalne, zalew, ochrona środowiska – to
widać. Gratuluję. Tu naprawdę warto żyć.
W z R: Dziękuję za spotkanie
R K: Również i do zobaczenia w Blachowni.
2 WIA­
DO­
MO­
ŚCI Z RATUSZA
- Nr 3 maj/czerwiec 2012
Szanowni Państwo
Drodzy mieszkańcy miasta i gminy Blachownia
Na majowej sesji Rada Miejska udzieliła absolutorium Burmistrzowi Blachowni.
To dowód na to, iż moje plany i wizja rozwoju naszej gminy realizowana przy wsparciu Rady Miejskiej
jest dobrze wypełniana, a misja jaką mieszkańcy mi powierzyli znajduje akceptację i uznanie. Dlatego
też z dużą radością i satysfakcją przyjęłam wynik głosowania. To daje siłę do dalszego działania.
Na terenie całej naszej gminy trwają szeroko zakrojone prace związane z modernizacją dróg.
Jak Państwo pewnie już zauważyli, jest to jeden z moich priorytetów, by nasze drogi były równe,
bezpieczne, przyjazne dla użytkowników i w taki też sposób świadczyły o naszej gminie Niestety są to dość kosztowne inwestycje, tym bardziej, że lata zaniedbań w tym względzie potęgują prace i koszty z nimi związane. Część inwestycji jest realizowana w ramach zaplanowanych
zadań budżetowych, również na ten cel udało się pozyskać duże środki finansowe zewnętrzne,
o które nieustannie zabiegamy. Właśnie ekipy budowlane pracują nad poprawą stanu naszych chodników. Trwają prace konserwacyjno – remontowe na placach zabaw, gdyż mimo iż niedawno powstały, to jednak w chwili obecnej
wymagają gruntownych napraw, a nawet wymiany urządzeń. Bezpieczeństwo naszych najmłodszych jest sprawą najważniejszą.
Również w maju oficjalnie został oddany do użytkowania kompleks boisk sportowych „Moje Boisko Orlik 2012”.
To po Hali Sportowej drugi ważny obiekt sportowy w naszej gminie. Dziękuję wszystkim tym, którzy przygotowali tę ważna uroczystość oraz menedżerowi boisk – Orlika panu Andrzejowi Kuziorowi za pracę z młodzieżą..
Szanowni Państwo, mam dla Państwa miłą wiadomość. W ostatnich dniach udało mi się pozyskać dla Blachowni dodatkowe
pieniądze na remont ulic: Łeśnej, Klonowej, Bema i Wspólnej (II etap) . Trwają już prace przygodowujace przebugowę dróg.
Pod koniec czerwca, na zaproszenie Pani Marszałek Województwa Śląskiego wyjeżdzam z grupą samorzadową na spotkanie i rozmowy do siedziby Unii Europejskiej w Brukseli. Mam nadzieję, że moje zaangażowanie i aktywność na tym polu pozytywnie zaowocują
nowymi możliwościami rozwoju naszej gminy.
Wielkim przedsięwzięciem oraz jednym z najważniejszych wydarzeń były obchody 45 – lecia nadania praw miejskich Blachowni. To wielkie święto nas wszystkich, to docenienie wielu pokoleń naszych mieszkańców, którzy budowali to miasto i gminę,
którzy tworzą jej dobry wizerunek po dziś dzień. To co osiągnęliśmy do tej pory, może napawać dumą. To dowód na to, że zdaliśmy
sprawdzian przed tymi, którzy będą po nas pracować dla naszej społeczności. Chciałam podziękować wszystkim, którzy przyczynili
się do to tego ,by obchody nadania Blachowni praw miejskich miały godną oprawę.
Szanowni Państwo, ponieważ zbliża się koniec roku szkolnego – życzę dzieciom, młodzieży, rodzicom i opiekunom spokojnych i bezpiecznych wakacji.
Serdecznie pozdrawiam
Burmistrz Blachowni
Anetta Ujma
Wykup mieszkań komunalnych
W kwietniowym numerze Wiadomości z Ratusza informowaliśmy o nowych
zasadach sprzedaży lokali mieszkalnych w Blachowni. Uchwała, jaką podjęli
radni 14 marca b. r. została już ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.
Jeśli chcecie Państwo wykupić mieszkanie po preferencyjnych cenach, to
do 30 czerwca należy złożyć w Urzędzie Miejskiem odpowiednie dokumenty.
Przypomnijmy, że wnioski złożone do dnia 30 czerwca 2012 roku, objęte zostaną następującymi bonifikatami:
- 95% bonifikaty - przy jednorazowym wykupie wszystkich lokali mieszkalnych w budynku i jednorazowej wpłacie,
- 80 % bonifikaty przy jednorazowej zapłacie i indywidualnym wykupie lokalu,
- 65% bonifikaty przy sprzedaży lokalu mieszkalnego na raty.
Wnioski złożone po 30 czerwca br. objęte zostaną następującymi bonifikatami:
- 70% bonifikaty przy jednorazowym wykupie wszystkich lokali mieszkalnych w budynku i jednorazowej wpłacie,
- 65% bonifikaty - przy jednorazowej zapłacie i indywidualnym wykupie,
- 55 % bonifikaty - przy sprzedaży lokalu mieszkalnego na raty.
Uwaga! Na mocy Uchwały Rady Miejskiej z 30 maja b.r nie obowiązuje
wpłata 2 000 zł na pokrycie kosztów związanych z wyceną lokalu. (f)
„Rowerem po Zielonym Wierzchołku Śląska”
Dookoła Gminy
Blachownia
24 czerwca 2012 zapraszamy
na wycieczkę rowerową.
Start o godz. 10.00.
Zbiórka uczestników przy budynku Urzędu Miejskiego w Blachowni. Podczas 34 kilometrowej trasy zwiedzać będziemy:
pomnik przy OSP, pomnik upamiętniający ofiary II wojny światowej, kościół p.w. Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski,
pomnik poświęcony ofiarom powstania styczniowego, ścieżkę
dydaktyczno – przyrodniczą, zalew w Blachowni, hałdę – pozostałości po kopalni św. Jerzego, kapliczkę (1917r.) - Kolonia Konradów, tor wyścigowy w Wyrazowie, kościół w Ostrowach - Parafia św. Franciszka z Asyżu, Kościół w Cisiu pw. św. Antoniego,
pomnik w Cisiu, Źródełko św Huberta, Kościół na Błaszczykach
pw. Najświętszego Zbawiciela, pomnik przyrody - dąb Henryk
(585 cm), OSiR
Serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców
„Zielony Wierzchołek” Śląska
LG D Kłobuck
WIA­
DO­
MO­
ŚCI Z RATUSZA - Nr 3 maj/czerwiec 2012 3
Festiwal ewangelizacyjny
dokończenie ze str. 1
Festiwal uświetniły pokazy pantomimy ewangelizacyjnej, przygotowane przez młodzież z Gimnazjum im. Janusza Korczaka w Blachowni. Animatorem, reżyserem, pomysłodawcą, mózgiem, sercem i skrzydłami pantomimy był ks. Tomasz Turczyn.
W programie Festiwalu znalazły się także; koncert zespołu młodzieży i
wychowawców z Miejskiego Domu Kultury w Blachowni, przy towarzyszeniu zespołu Synergia z Częstochowy, koncert zespołu ewangelizacyjnego (hip-hop) „Full Power Spirit”. Podczas Festiwalu nie zabrakło również osobistych świadectw. Doświadczeniem Bożej Miłości w
swoim życiu podzieliła się Paulina - była mieszkanka naszego miasta,
która pełniła misję w Afganistanie, a także młode małżeństwo z Blachowni. O swoim nawróceniu i spotkaniu z Jezusem dali świadectwo
także Łukasz i Karol. Festiwal prowadzili m. in. diakoni Paweł i Jacek
z Wyższego Seminarium Duchownego archidiecezji częstochowskiej.
„Mamy nadzieję, że spotkanie poruszyło nasze serca i dodało
nam skrzydeł, po to abyśmy byli choć trochę bliżej nieba - powiedział na zakończenie festiwalu ks. Tomasz Turczyn. W tym
ważnym wydarzeniu uczestniczyli mieszkańcy naszego miasta,
ale także wielu gości.
Organizatorzy Festiwalu zapewnili specjały dobrej kuchni,
stoiska dobrej książki, kącik dla maluchów. Iskrą festiwalu
był Tomasz Mikołajczyk. Sprężyną i motorem napędowym,
dobrym duchem czyli aniołem ks. Krzysztof Krulik. Festiwal
mógł się odbyć dzięki zaangażowaniu i pomocy wielu instytucji, organizacji, wspólnot parafialnych, firm i osób prywatnych.
W pomoc zaangażowali się m. in. Urząd Miejski w Blachowni
oraz Miejski Dom Kultury. Patronat honorowy objęła Anetta
Ujma burmistrz Blachowni. „Chociaż przez moment mogliśmy się w tym szybkim życiu zatrzymać i pomyśleć o wartościach, które są dla nas istotne. Wierzę, że pod „Skrzydłami
Anioła” będziemy jak najdłużej – powiedziała Pani Burmistrz.
Gratulowała organizatorom wyjątkowo udanego Festiwalu.
„Takie spotkania jednoczą ludzi. Po niedzielnej Mszy św., każdy idzie
w swoją stronę, a poprzez takie spotkania wszyscy jesteśmy razem, jesteśmy rodziną” - dzieliła się z nami p. Renata, która na festiwalu była
razem ze swoimi dziećmi.
Patronami medialnymi Festiwalu byli: Katolickie Radio Fiat, Radio Jasna Góra, katowickie Radio eM, Tygodnik Katolicki „Niedziela” oraz Wydawnictwo św. Pawła.
Jowita Kostrzewska
Zdjęcia: Jerzy Walaszczyk, Krzysztof Parkitny
Baby Wielkanocne
25 marca w Gminie Lelów odbyła się VII Regionalna Prezentacja Stołów Wielkanocnych. Koło KGW z Blachowni brało
również udział w „Babie Wielkanocnej”.
Przy udziale koleżanek z KGW: Zenobi Smaga, Ireny Pisuli,
Adeli Marszałek były przygotowane potrawy z ryb, śledzi, różnego rodzaju sałatek, wędliny jak również tradycyjne ciasta i
baby wielkanocne. Dekorację wielkanocną przygotowała Czesława Taranek.
Serdecznie dziękujemy Pani Burmistrz Anetcie Ujmie, oraz
Radnemu Wacławowi Matuszewskiemu za udział i godne reprezentowanie naszej Gminy oraz wszystkim koleżankom za
udział w pokazie.
4 WIA­
DO­
MO­
ŚCI Z RATUSZA
KGW
- Nr 3 maj/czerwiec 2012
Fotorelacja z remontu dróg gminnych
Remonty ruszyły pełną parą
Od kilku tygodni mieszkańcy Blachowni mogą zauważyć
wzmożony ruch samochodów ciężarowych oraz innych maszyn na lokalnych drogach. Remonty dróg ruszyły pełną parą.
Część robót już jest wykonywana. Owszem, mieszkańcy mają
problem z poruszaniem się pojazdami, ale cierpliwie te niedogodności znoszą. Bo takie inwestycje ich cieszą.
Mieszkanka ul. 1 Maja mówi, że jeździło się po drodze jak po szwajcarskim serze. „Po asfalcie już niemal nie było śladu, dziura stała na
dziurze. Niejeden kierowca uszkodził zawieszenie” - mówi. Jej zdaniem teraz może być już tylko lepiej. „W przeszłości jeździły tu olbrzymie ciężarówki i tiry, które niszczyły drogę przez lata. Żeby niedługo z nową nawierzchnią nie stało się to samo” – przestrzega.
Mieszkaniec ul. Młyńskiej tymi remontami jest również zachwycony. A jego 3-letni synek nie może się doczekać, jak wsiądzie na swój
niebieski rower. A teraz z entuzjazmem przygląda się pracy koparek.
Trwają także bieżące naprawy dróg, które jak co roku po zimie wymagają sporo pracy.
Jako pierwsza w tym roku została naprawiona
ul. Prosta w Wyrazowie
ul. 1 Maja po remoncie
Ukończono remont ul. Łąkowej
Do wakacji ułożony zostanie nowy chodnik wzdłuż ul. Sportowej
Trwa modernizacja ul. Młyńskiej
W budowie jest droga łącząca ul. Cmentarną
z nową częścią cmentarza
Nowy chodnik przy Gimnazjum
Modernizowane będą takze chodniki przy ul. Sportowej, Bankowej,
Parkowej. Trwają przygotowania do przebudowy ul. Leśnej, Klonowej,
Bema, II etapu ul. Wspólnej oraz Wierzbowej w Cisiu. (f)
WIA­
DO­
MO­
ŚCI Z RATUSZA - Nr 3 maj/czerwiec 2012 5
UTW kończy rok akademicki
„Nie jest żadną sztuką zestarzeć się,
prawdziwą sztuką jest znieść to godnie” - Goethe
Minął czwarty rok działalności naszego uniwersytetu, a rozpoczął
się wykładem pana Grzegorza Lipowskiego v-ce prezesa Związku
Sybiraków „ Wspomnienia po czasie”. Szlakiem A. Mickiewicza i
H. Sienkiewicza po Kresach Wschodnich oprowadzała nas p. Anna
Pogorzelska. Pani Krystyna Kołaczyk przybliżyła nam epopeję
„Pan Tadeusz” A. Mickiewicza
w wykładzie pt „Pan Tadeusz
znany i nieznany”.
Podsumowaniem tych podróży
była wycieczka na Litwę, której
celem było zwiedzenie Kowna miejsca pobytu A. Mickiewicza
jak również poznanie i zwiedzanie Wilna z bramą Ostrobramską, cmentarzem na Rosie,
przepięknymi kościołami. Zwiedzaliśmy również celę, w której przebywał A. Mickiewicz
i w której to rozgrywały się sceny z III część Dziadów. Ogromne wrażenie wywarł na nas
zamek księcia Witolda zbudowany na małej wysepce w Trokach. Na naszych wykładach
nie mogło też zabraknąć p. dyr. filharmonii Beaty Młynarczyk, która
przybliżyła nam postać kompozytora Noskowskiego. W rocznicę
śmierci Ojca Świętego Jana Pawła
II bardzo ciekawy wykład wygłosił
prof. Ireneusz Świtała, który jak
mówił, miał szczęście pracować 4
lata w Watykanie i obcować z błogosławionym Ojcem Św.
Przeprowadzone zostały również
wykłady z zakresu profilaktyki zdrowotnej. Specjalista chorób wewnętrznych dr Marek
Marcinkowski wygłosił ciekawy wykład na temat chorób układu krążenia. P. dr Aleksandra Kulej - specjalista geriatrii przybliżyła nam problemy związane z tarczycą, a P.
dr Małgorzata Szmigiel - okulista wygłosiła wykład na temat najczęstszych chorób w
wieku starszym /jaskra, zaćma/. Wiedzą z zakresu ziołolecznictwa oraz znajomością ziół
podzieliła się w czasie spotkania z nami p. Zofia Boratyn. Miłośników historii na pew-
Lokalizacja pojemników do segregacji śmieci.
Urząd Miejski w Blachowni informuje o usytuowaniu pojemników do
recyklingu:
ul. Starowiejska - 3 pojemniki do segregacji śmieci na plastik (2) i szkło
ul. Piastów (obok sklepu) - 4 pojemniki do segregacji śmieci na papier, na
plastik (2) i szkło
ul. Sienkiewicza (naprzeciwko UM) - 5 pojemników - na papier, na plastik
(2) i szkło (2)
ul. Sienkiewicza (Osiedle) – 3 pojemniki - na plastik (2) i szkło
Pl. Konstytucji (Osiedle) - 3 pojemniki - na plastik, szkło i papier
Poza wykładami słuchacze mogli realizować się w ramach następujących zajęć fakultatywnych:joga,choreoterapia, rękodzielnictwo, plastyka, chór. Organizowano wyjazdy na baseny i do Groty Solnej.
Na zakończenie roku akademickiego w myśl powiedzenia: „Cudze chwalicie swego nie znacie..” organizujemy jednodniowe wycieczki, w tym roku Bielsko
- Biała i Pszczyna.
Mam nadzieję, że po tym sprawozdaniu z naszej pracy
zachęcimy przyszłych słuchaczy do uczestnictwa w zajęciach UTW w Blachowni . Maria Drabek
Zebrano 35 ton odpadów
Podczas ostatniej zbiórki odpadów wielkogabarytowych w
gminie Blachownia, która odbyła się od 26 do 29 marca, udało się zebrać prawie 35 ton odpadów wielkogabarytowych.
W miejscach wcześniej ustalonych ustawiono 8 kontenerów o
pojemności 34 m³ każdy. Wywóz odpadów kosztował gminę
7 800zł. Mieszkańcy mogli oddać niepotrzebne meble, dużych
rozmiarów sprzęt RTV i AGD oraz inne przedmioty, które ze
względu na swoje rozmiary nie mieszczą się w pojemnikach
na śmieci. Zbiórka prowadzona jest dwa razy w roku w całej
gminie – wiosną i jesienią.
ul. Nadrzeczna – 2 pojemniki – na plastik i szkło
ul. Wspólna (łącznik ul. Wspólnej z ul. Wiśniową) - 3 pojemniki - na plastik
(2) i szkło
Wyrazów ul. Wyścigowa – 2 pojemniki – na plastik i szkło
Wyrazów ul. Podmiejska (obok sklepu) - 4 pojemniki do segregacji śmieci
na papier, na plastik (2) i szkło
Konradów ul. Wrzosowa - 3 pojemniki - na plastik (2) i szkło
Cisie ul. Strażacka – 2 pojemniki – na plastik i szkło
Pozostawianie przy pojemnikach innych śmieci (worki, paczki itp.) jest
niedopuszczalne.
Nie spalajmy śmieci!
6 WIA­
DO­
MO­
ŚCI Z RATUSZA
no zainteresowały wykłady p. Mirosława Zwolińskiego „Powstanie styczniowe w rejonie częstochowskim
1863-1864” oraz biografie znanych postaci: dr Władysława Biegańskiego- wykładowca p. Juliusz Sętowski
i prof. Halina Szwarc - założycielka I w Polsce UTW
- wykład wygłosiła p. Elżbieta Jazłowiecka.
- Nr 3 maj/czerwiec 2012
Towarzystwo Przyjaciół i Miłośników Blachowni
Piknik Integracyjny
5 maja 2012r. odbył się organizowany przez Towarzystwo Przyjaciół i Miłośników Blachowni przy
współpracy z Miejskim Domem Kultury I Charytatywny Piknik Integracyjny. Celem pikniku była
integracja naszego społeczeństwa na wielu płaszczyznach. Żeby nastąpiła integracja, musimy wcześniej zaakceptować
drugiego człowieka takim, jaki on jest. Musimy polubić całą jego osobowość, a to z reguły podczas zabawy jest łatwiejsze do osiągnięcia.
Na nasz piknik zaprosiliśmy wszystkich mieszkańców Blachowni, a
szczególnie osoby niepełnosprawne niezrzeszone oraz ze Stowarzyszenia „Braterska Dłoń” z Blachowni, Członków Stowarzyszenia
Osób Niepełnosprawnych „Prometeusz” z Konopisk, z Polskiego
Podczas harcerskiego pikniku z okazji Dnia Dziecka dh Michał
serdecznie podziękował p. Burmistrz za okazywaną pomoc
i wspieranie harcerzy.
Przypominamy
15 maja minął termin płatności podatku od nieruchomości, rolnego,
leśnego (osoby fizyczne).
Wydział Finansowy Urzędu Miejskiego przypomina, że ustawowy termin
płatności drugiej raty podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku
leśnego upłynął 15 maja 2012 roku. Kolejne raty należy uiszczać wg terminów podanych w decyzjach tj.: 15 września i 15 listopada roku podatkowego lub 14 dni od dnia doręczenia decyzji ustalającej wysokość zobowiązania podatkowego. Powyższy termin nie obowiązuje podatników, którym
w decyzji ustalającej wysokość podatku określono inny termin płatności.
Prosimy o uważne przeczytanie otrzymanych decyzji i ewentualną weryfikację danych w niej zawartych, zwłaszcza danych osobowych, adresów
do korespondencji, aktualnych właścicieli i współwłaścicieli, powierzchni
lokali itp. Dostrzeżone błędy należy zgłaszać telefonicznie pod nr tel. 34
3270 461 wew. 128 lub osobiście w Urzędzie Miasta pok. nr 13 w godz.
7.00 - 15.00 (środa do 18.00)
W przypadku nieruchomości stanowiących współwłasność lub znajdujących się w posiadaniu dwóch lub więcej podmiotów, obowiązek podatkowy ciąży solidarnie na wszystkich współwłaścicielach lub posiadaczach,
co oznacza, iż zaspokojenie wierzyciela przez któregokolwiek z dłużników
zwalnia pozostałych, jednak aż do zaspokojenia wierzyciela wszyscy dłużnicy solidarnie pozostają zobowiązani. Wierzyciel może dochodzić całości
lub części świadczenia od kilku dłużników lub od każdego z osobna. Wobec tego, to współwłaściciele powinni ustalić między sobą tryb rozliczeń z
tytułu płacenia podatku od nieruchomości, lub osoba, która zapłaci całość
podatku ma prawo domagać się od pozostałych współwłaścicieli zwrotu
stosownej części dokonanej wpłaty na drodze powództwa cywilnego, a organ podatkowy nie może ingerować w te sprawy. Ustalenia te są zatem
bardzo istotne dla wygody samych płatników podatku.
Stowarzyszenia Osób z Upośledzeniem Umysłowym z Częstochowy,
ze Stowarzyszenia Inicjatyw Dobroczynnych „Dar Serca” z Herb oraz
dzieci z Blachowni, Łojek i Cisia, którym nie zawsze świeci słońce. W
sumie zafundowaliśmy i rozdaliśmy 151 karnetów. Karnet upoważniał
do poczęstowania się kaszanką, kiełbaską z grilla, ciastkiem, napojem
i był przepustką do dwóch atrakcji zabawowych – mogła to być przejażdżka na kucyku, karuzeli lub zjeżdżalni.
Organizując piknik przekonaliśmy się, że ludzi o dobrym sercu na
szczęście nie brakuje. Dziękujemy wszystkim dobroczyńcom za pomoc w organizacji i pracy już podczas samego pikniku. Dziękujemy
Wam, drodzy Mieszkańcy Blachowni, za uczestnictwo i wsparcie.
Dzięki Wam piknik był promykiem radości w naszych smutkach dnia
codziennego. Jeżeli chociaż trochę zbliżyliśmy się do siebie i obdarowaliśmy się uśmiechem w ten piękny majowy dzień, to piknik spełnił
swoją rolę.
W imieniu Zarządu T P i M Blachowni Urszula Żurek
Podobnie jak w latach poprzednich, podatek od nieruchomości
płacą właściciele nieruchomości, ich samoistni posiadacze, użytkownicy wieczyści gruntów oraz posiadacze nieruchomości lub
ich części, jeśli to posiadanie wynika z umowy z właścicielem,
którym jest Skarb Państwa bądź jednostka samorządu terytorialnego (z wyjątkiem osób fizycznych - najemców lokali mieszkalnych
nie będących odrębnymi nieruchomościami), a nawet ci, którzy
posiadają je bez tytułu prawnego.
Niezapłacenie podatku w ustawowym terminie stanowi zaległość
podatkową i podlega przymusowemu ściągnięciu wraz z należnymi odsetkami za zwłokę, które są naliczane do dnia zapłaty włącznie. W przypadku otrzymania upomnienia, do zapłaty pozostają
także koszty upomnienia, a gdy zapłata nadal nie nastąpi, wystawiony zostanie tytuł wykonawczy w celu wyegzekwowania długu
w drodze postępowania egzekucyjnego, co spowoduje powstanie
kolejnych kosztów.
Przypominamy, że zapłaty podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego można dokonać przelewem na rachunek
bankowy podany w decyzjach jak również bezpośrednio w kasie
Urzędu Miejskiego w Blachowni w godzinach pracy Urzędu (tj.
7.00 – 15.00, środa 7.00.-.18.00) lub w placówkach Banku PKO
BP bez dodatkowych opłat.
Wydział Finansowy
WIA­
DO­
MO­
ŚCI Z RATUSZA - Nr 3 maj/czerwiec 2012 7
Z życia OSP Blachownia, Cisie
Koniec kwietnia i początek maja był dla strażaków bardzo pracowity,
a to za przyczyną wypalania traw. Strażacy do palących się nieużytków
wyjeżdżali nawet kilka razy dziennie mimo próśb i gróźb. Od pożarów
traw niejednokrotnie zapalały się lasy a nawet zabudowania.
Jak już wspomnieliśmy w poprzednich „Wiadomościach z Ratusza”
w dniu 27.03.2012r. odbył się Turniej Wiedzy Pożarniczej w strażnicy OSP w Blachowni gdzie uczestnicy rozwiązywali testy. Zwycięzcy oraz pozostali uczniowie otrzymali dyplomy i nagrody książkowe
ufundowane przez Panią Burmistrz Anettę Ujmę ze środków pozyskanych z Gminnej Komisji Rozwiazywania Problemów Alkoholowych.
Nagrody wręczyła Pani Burmistrz. Komisja Turnieju Wiedzy Pożarniczej składała się z druhów: Henryk Trzepizur (przewodniczący), Janusz
Mszyca, Grzegorz Jelonek oraz druhna Jadwiga Maciejewska. Turniej
przygotowali i czuwali nad jego przebiegiem druhowie: Janusz Mszyca i Grzegorz Jelonek. Laureaci konkursu spotkali się na eliminacjach
TWP szczebla powiatowego w Centralnej Szkole Państwowej Straży
Pożarnej w Częstochowie. Trójka naszych reprezentantów znalazła się
w ścisłym finale. Grupa I (szkoły podstawowe) Zuzanna Dziubek (4
miejsce), gr II (Gimnazjum) Piotr Gloc (5 miejsce). Najlepiej wykazał
się Tomasz Góździk reprezentując szkoły ponadgimnazjalne, gdzie nasz
strażak w testach otrzymał najwyższą ilość punktów, natomiast w rundzie finałowej uplasował się na bardzo wysokim drugim miejscu.
W dniu 30.03.2012r. na naszym terenie odbyły się manewry powiatowe Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu całego powiatu częstochowskiego, w którym udział brały jednostki należące do Krajowego
Systemu Ratowniczo - Gaśniczego. Zgromadzenie sił i środków odbyło
się w okolicach naszej strażnicy OSP, gdzie odbyła się odprawa szkoleniowa, a następnie po posiłku zastępy udały się na miejsce koncentracji
,tj. tereny nadleśnictwa Herby przy zbiorniku ppoż. w okolicach Malic.
Nasza załoga wystąpiła na bazie samochodu gaśniczego GCBA Jelcz
004. Zastępem dowodził dh Jacek Piotrowski, pojazdem kierował dh
Piotr Dominiak, zastęp uzupełniali dh Łukasz Głąb i Łukasz Maciąg.
Nasza załoga wykonała zadanie bojowe bez zastrzeżeń.
8 WIA­
DO­
MO­
ŚCI Z RATUSZA
30 marca po manewrach druhowie z OSP Blachownia uczestniczyli
w drodze krzyżowej niosąc na swoich ramionach ulicami Blachowni
krzyż z Kościoła Matki Bożej Królowej Polski na cmentarz parafialny.
Jak co roku strażacy brali udział w obchodach Świąt Wielkiej Nocy
pełniąc warty przy grobie i uczestnicząc w procesji rezurekcyjnej. Warty pełniły dwie grupy – jedna od godziny 8-15 a druga od godziny 15 do
zakończenia uroczystości łącznie już z grupą pierwszą, która przyszła
na rezurekcję. Grupę pierwszą rozprowadzał dh Prezes Janusz Mszyca
a grupę drugą nasz najstarszy stażem strażak dh Henryk Nowak.
W dniu 5 maja przy Urzędzie Stanu Cywilnego odbył się pokaz ratownictwa technicznego, gdzie strażacy pokazywali i omawiali sprzęt,
który jest na wyposażeniu samochodu lekkiego Peugeot. Największym jednak zainteresowaniem cieszyła się drabina pożarnicza SD-37,
z której mieszkańcy mogli podziwiać widoki Blachowni.
dokończenie na str. 9
- Nr 3 maj/czerwiec 2012
Z życia OSP
Blachownia, Cisie
dokończenie ze str. 8
Wręczono również odznakę „Strażak Wzorowy” druhowi Łukaszowi
Maciągowi. Prezes Zarządu OM ZOSP RP w Blachowni dhna Anetta Ujma w asyście dha Janusza Mszycy i Grzegorza Jelonka wręczyła odznakę „Za wysługę lat” dhnie Jadwidze Maciejewskiej (15 lat),
Krzysztofowi Szwarlikowi (10 lat) oraz (5 lat) dhnie Joannie Musiał,
Krzysztofowi Parkitnemu, Bartłomiejowi Grędzie.
Święto Strażaka czyli Św. Floriana patrona strażaków przypadające na 4 maja obchodzono w niedzielę 6 maja. Przed wymarszem na
mszę świętą odbyła się uroczystość wręczenia odznaczeń strażackich.
Z okazji Dnia Strażaka Członek Prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Częstochowie Prezes OSP dh Janusz Mszyca w asyście Pani Burmistrz a jednocześnie Prezesa OM
ZOSP RP w Blachowni druhny Anetty Ujmy i Komendanta Miejskiego OSP w Blachowni dha Grzegorza Jelonka wręczył Srebrny Medal „Za zasługi dla pożarnictwa” Panu Henrykowi Kani
Przewodniczącemu Rady Miejskiej oraz druhowi Piotrowi Górze.
Medale te zostały nadane przez Zarząd Wojewódzki woj. śląskiego.
Po wręczeniu odznaczeń delegacja złożyła wieniec pod obeliskiem
św. Floriana i w takt muzyki kobziarzy Pipes&Drums pomaszerowano
do kościoła na mszę świętą celebrowaną przez trzech księży z ks. Prałatem Andrzejem Walaszczykiem.
Po mszy św. udaliśmy się zwyczajowo w zadumie zapalić znicze na
grobach naszych strażaków, których listę odczytał na mszy św. Ksiądz
Prałat Andrzej Walaszczyk.
Uroczystość zakończyła się kulturalnym spotkaniem integracyjnym.
tekst Janusz Mszyca, Grzegorz Jelonek,
zdjęcia Grzegorz Jelonek, Rafał Ziółek
Tajemniczy podpalacz
10.04.2012r. około godziny 14.30 w naszym lesie w Blachowni nieznany sprawca podpalił trawę, która rosła dookoła niedawno posadzonych
drzewek.
Na miejsce zdarzenia błyskawicznie
przybyła Jednostka Straży Pożarnej z
Cisia. W tym roku to już drugi pożar
w naszym lesie, bo całkiem niedawno28.03.2012r. paliło się poszycie leśne.
Zostało wtedy wykryte miejsce ognisk
uczniów wagarujących w czasie zajęć
lekcyjnych.
BEZMYŚLNOŚĆ MŁODYCH LUDZI MOGŁA BARDZO SZYBKO
ZAKOŃCZYĆ SIĘ POŻAREM
NASZEGO LASU.
Zdjęcia i tekst: Anita Pilarz
WIA­
DO­
MO­
ŚCI Z RATUSZA - Nr 3 maj/czerwiec 2012 9
MISTRZOSTWA
POLSKI JUNIORÓW
W BOKSIE
W dniach od 27.03.2012 do 01.04.2012 w Hali
Sportowej TRAPEZ w Lesznie
przy ul. Zygmunta Starego odbyły się Mistrzostwa Polski Juniorów
w boksie. Na mistrzostwa w Lesznie zgłosiło się 154 zawodników
– najlepszych młodych pięściarzy w kraju. Rywalizowali w 10
kategoriach wagowych: 49 kg, 52 kg, 56 kg, 60 kg, 64 kg, 69 kg, 75
kg, 81 kg, 91 kg i +91 kg. Mistrzostwa Polski Juniorów w Boksie to
jedna z najważniejszych imprez pięściarskich w kraju. W Mistrzostwach
uczestniczyło 2 zawodników z Uczniowskiego Klubu Sportowego
„Blachownia”: Karol Walaszczyk w kategorii wagowej 81kg, i Jacek Rup
w kategorii wagowej 91kg, którzy od początku bieżącego roku startują
grupie wiekowej junior (17 – 18 lat), jednocześnie udział w tak dużej
imprezie był dla Jacka i Karola debiutem. W mistrzostwach uczestniczyli
zwycięzcy poszczególnych okręgów bokserskich (15 okręgów), Karol
JACEK RUP
najepszym zawodnikiem
W dniach 4 - 5 maja 2012 roku w Siemianowicach Śląskich odbył się
Turniej Bokserski o Puchar Mistrza Świata Henryka Średniackiego.
W turnieju uczestniczyli zawodnicy Uczniowskiego Klubu Sportowego „Blachownia”: 2 kadetów - Damian Zieleniewicz (waga 70 kg),
Maciek Wasilewski (waga 70 kg) ,
2 juniorów - Krystian Puchała (waga 75 kg), Jacek Rup (waga 91 kg)
oraz 1 zawodnik z Klubu Sportowego „Start” Częstochowa w kategorii wiekowej junior - Kałuża Tomasz (waga 81 kg, druga grupa).
Wszyscy zawodnicy z regionu częstochowskiego tj: z UKS Blachownia oraz z KS „Start” Częstochowa bardzo dobrze zaprezentowali się
podczas walk półfinałowych w dniu 4 maja wygrywając walki i tym
samym awansowali do finałów.
W dniu 5 maja odbyły się walki finałowe podczas których oprócz zawodników i kibiców uczestniczyli zaproszeni goście m.in. ; - przedstawiciele władz samorządowych Siemianowic Śląskich, jedyny amatorski Mistrz Świata – Belgrad 1978 rok Henryk Średnicki, Mistrz
Olimpijski z Tokio 1964 rok - Marian Kasprzyk.
W trakcie trwania walk finałowych Turnieju Bokserskiego ponownie
zawodnicy z naszego regionu zaprezentowali bardzo dobre wyszkolenie techniczne.
Wyniki walk finałowych:
- Kategoria wiekowa kadet,
waga 70 kg w finale spotkali się dwaj zawodnicy z UKS Blachownia :
Walaszczyk uzyskał awans wygrywając w marcu Mistrzostwo Okręgu
Śląskiego Jacek Rup został dopuszczony do finałów mistrzostw, przez
Wydział Wyszkolenia Polskiego Związku Bokserskiego w Warszawie,
gdyż w listopadzie 2011 roku był srebrnym medalistą Pucharu Polski
Kadetów w boksie oraz V-cem Mistrzem Okręgu Śląskiego, co pozwoliło
mu uczestniczyć w Mistrzostwach Polski.
Podczas losowania, zawodnicy UKS Blachownia trafili do silnych grup
oraz na zawodników rozstawionych przez trenera Kadry Narodowej Zbigniewa Rabo, który w każdej kategorii wagowej rozstawiał po 4 czołowych zawodników.
W dniu 28 marca w wadze 81 kg Karol Walaszczyk po zaciętej i stojącej
na dobrym poziomie walce przegrał na punkty 5 : 0, z Arturem Kulewiczem z Klubu Sportowego „Zatoka” Braniewo, natomiast w dniu 29
marca w wadze 91 kg, Jacek Rup przegrał z Konradem Gałeckim z
Klubu Sportowego „Gwardia” Warszawa, przez RSC.
Podsumowując udział zawodników z Blachowni w Mistrzostwach Polski
Juniorów, należy stwierdzić, iż pomimo przegranych walk, dobrze zaprezentowali się na ringu w Lesznie pokazując bardzo dobre wyszkolenie
techniczne i jednocześnie plasując się na 9-tych miejscach w swoich kategoriach wagowych w Polsce.
Maciej Wasilewski zajął I miejsce, wygrywając na pkt. z Damianem Zieleniewiczem, który zajął II miejce,
- Kategoria wiekowa junior:
waga 75 kg Krystian Puchała z UKS Blachownia zajął II miejsce przegrywając
na pkt. w stosunku 1 : 2 z Bartłomiejem Telingą z Gardy Gieraltowice,
waga 81 kg Tomasz Kałuża z KS „Start” Częstochowa zajął I miejsce wygrywając z Łukaszem Lichosyt z Wisły Kraków.
waga 91 kg Jacek Rup z UKS Blachownia zajął I miejsce wygrywając z Szymonem Kantorowiczem z MOSIR Mysłowice.
Podczas ceremonii wręczania nagród dla zwycięzców turnieju, Komisja Sportowa
oraz Sędziowie wybrali NAJLEPSZEGO ZAWODNIKA TURNIEJU
BOKSERSKIEGO O PUCHAR HENRYKA ŚREDNICKIEGO, którym został JACEK RUP z UKS „Blachownia”.
Turniej bokserski w Jaworznie
W dniach 11-13.05.2011r w Jaworznie odbył się VII Międzynarodowy Turniej Bokserski o Puchar Prezydenta Miasta Jaworzna. To już drugi turniej z kolei,
który organizowany był dla uczczenia pamięci nieodżałowanego trenera, wielkiego
człowieka boksu - Roberta Kopytko. W turnieju uczestniczyli zawodnicy z całej
Polski oraz z Czech i Ukrainy. W piątek (11.05.2012) odbywały się walki eliminacyjne, w sobotę (12.05.2012) walki półfinałowe, a w niedzielę(13.05.2012) walki
finałowe.
Kolejny dobry występ mają za sobą zawodnicy z UKS „Blachownia” oraz Startu
Częstochowa, w kategorii wiekowej junior.
Zawodnik Startu Częstochowa Tomasz Kałuża (waga 75kg), w walce eliminacyjnej
wygrał z Mateuszem Ziomek z Wisłoka Rzeszów, natomiast w półfinale przegrał z
Mateuszem Niebiesny z Jawor Team Jaworzno, zajmując w turnieju III miejsce.
Natomiast Jacek Rup z UKS „Blachownia” (waga 91 kg.) w kolejnym turnieju bokserskim zaprezentował bardzo dobre wyszkolenie techniczne, dotarł do finału. W finale w dniu 13.05.2012, po stojącej na dobrym poziomie walce, przegrał nieznacznie
na pkt. (różnicą 1 pkt.) z Kamilem Barańskim z RUSHH Kielce zajmując II miejsce
w Międzynarodowym Turnieju Bokserskim w Jaworznie.
Andrzej Zalas.
Przypominamy
o najbliższych terminach nieodpłatnej zbiórki zużytego sprzętu i urządzeń elektrycznych i elektronicznych
jak np.: komputery, telewizory, monitory, lodówki, zamrażarki, odkurzacze, mikrofalówki, świetlówki itp.:
13 sierpnia, 8 października, 10 grudnia 2012r.
Zużyty sprzęt należy wystawić w wyznaczonych terminach przed posesję do godziny 900. W razie problemów z wystawieniem zużytego sprzętu można zgłosić telefonicznie odbiór
do dnia poprzedzającego zbiórkę, pod numerem telefonu: 34 374 03 19;
34 374 03 20.
10 WIA­
DO­
MO­
ŚCI Z RATUSZA
- Nr 3 maj/czerwiec 2012
Pracowita wiosna
Karoliny Gajos
Wyprawą do Warszawy 14 kwietnia rozpoczęła wiosenne starty juniorka „Dwójki”,
Karolina Gajos. Na Ogólnopolskim Turnieju Seniorów Grand Prix Victora w konfrontacji z czołówką polskich seniorek Karolina
zajęła czwarte miejsce.
Dzień później na Ogólnopolskim Turnieju
Juniorów w Bieruniu zawodniczka „Dwójki” Blachownia pokonała Emilię
Jaworską (Spartakus Niepołomice)
21:15,21:11, Karinę Uszok (Unia
Bieruń) 21:15,21:12, Katrin Krauzovą (Czechy) 21:12,21:8 a w finale Edytę Mietłę (Spartakus Niepołomice) 21:15,21:18, zwycięsko
kończąc turniej. W grze mikstowej
para David Vitos (Czechy)/Karolina Gajos przegrała dopiero w
finale z parą Jakub Smajda (Ząbkowice Dąbrowa Górnicza)/Kornelia Marczak (Plesbad Pszczyna) 15:21,15:21. Zwycięstwem
zakończył się także start Karoliny
Gajos W Ogólnopolskim Turnieju
Seniorów, rozegranym 29 kwietnia
w Lublińcu. Zawodniczka „Dwójki” Blachownia pokonała Karinę
Uszok (Unia Bieruń) 21:13,21:14,
Justynę Warchulską (Ruch Piotrków Trybunalski) 21:16,21:9, Paulinę
Koptoń (Unia Bieruń) 21:10,21:14 a w finale po ciężkim meczu Dominikę Cygan (Ruch Piotrków Trybunalski) 21:18,19:21,21:15. W grze
mikstowej para Marcin Kalitka (AZS AGH Kraków)/Karolina Gajos
wywalczyła drugie miejsce, przegrywając w finale z parą Paweł Pietryja/Małgorzata Pietryja (Plesbad Pszczyna) 17:21, 21:17,17:21.
O Puchar Prezydenta
21 kwietnia 2012r. w Bytomiu odbył się drużynowy turniej tenisa
stołowego o Puchar Prezydenta Miasta Bytom. Blachownię reprezentowała drużyna w składzie: Robert Drzewiecki, Piotr Listwoń,
Daniel Skupień, Jarosław Wystup.
Na 21 drużyn reprezentujących Województwo Śląskie drużyna z
Blachowni zajęła wysokie II miejsce.
Pięć medali Mistrzostw Śląska
Ponad 60 zawodniczek i zawodników startowało w Mistrzostwach Śląska Juniorów i Młodzików, rozegranych 13. maja w Bieruniu. Juniorzy „Dwójki” zakończyli start z dorobkiem czterech medali. W finałach przeciwnikami zawodników
z Blachowni byli ich najgroźniejsi rywale, zawodnicy Plesbadu Pszczyna. Kamil Korbel po zaciętym pojedynku przegrał z Tomaszem Tomżą (18:21,18:21),
zdobywając tym samym srebrny medal. Karolina Gajos zdobyła złoty medal,
pokonując wyżej sklasyfikowaną Annę Goc 21:14,21:16. Drugi złoty medal
wywalczyła para Kamil Korbel / Karolina Gajos, wygrywając z parą z Pszczyny po trzysetowym pojedynku (14:21,21:14,21:13). Czwarty, brązowy medal,
wywalczył Filip Albrycht w grze podwójnej (wspólnie z Dawidem Ziarniakiem
z Energii Lubliniec). W grze pojedynczej Filip uplasował się na miejscach 5 – 8.
W kategorii młodzików brązowy medal w grze podwójnej wywalczył Konrad
Motyl (wspólnie z Janem Lewandowskim z Kolejarza Częstochowa). W grze
pojedynczej Konrad został sklasyfikowany na miejscach 5 – 8.
Konrad Motyl
na Mistrzostwach Polski Młodzików
Po czterech wojewódzkich turniejach
kwalifikacyjnych zawodnik „Dwójki”
wywalczył awans do Mistrzostw Polski Młodzików rozegranych w dniach
18-20 maja w Słupsku. W gronie 48
najlepszych polskich młodzików został
sklasyfikowany na miejscach 17-24.
Wynik reprezentanta Blachowni trzeba
uznać za bardzo dobry, tym bardziej,
że przewaga fizyczna starszych o rok
zawodników była bardzo duża. (L.G.)
Mistrzostwa Koła PZW Blachownia
W niedzielę, 13 maja na zbiorniku Ostki, odbyły się spławikowe zawody wędkarskie. Zawody trwały 4 godziny. W zawodach triumfował Krzysztof Leśniczek z wynikiem 3440 pkt. Drugie miejsce zajął Andrzej Turek z wynikiem
2290 pkt. Trzecie miejsce
na podium zajął Artur Zawisza z 1890 punktami. W
kategorii kadetów wystąpił jeden zawodnik - Michał Ciuk, który uzyskał
150 pkt. Sędzią głównym
zawodów był Sędzia Klasy Krajowej Pan Andrzej
Konowalski. (red.)
ZAPRASZAMY
DO SKŁADANIA WNIOSKÓW!
W związku z planowanym od 11 czerwca 2012 r. naborem wniosków o przyznanie pomocy w ramach
działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2007-2013 dla działań: „Małe projekty”, „Odnowa i
rozwój wsi”, „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” oraz „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” na stronie
www.lgd-klobuck.pl w zakładce PROW 2007-2013 znajdziecie Państwo ogłoszenie o naborze, wzory wniosków wraz z instrukcją wypełniania oraz załączniki do wniosków.
Jednocześnie przypominamy, iż w związku z powiększeniem LGD „Zielony
Wierzchołek Śląska” zmianie uległa Lokalna Strategia Rozwoju. Zaktualizowany LSR można znaleźć na www.lgd-klobuck.pl w zakładce LSR dla obszaru LGD.
Wszelkich dodatkowych informacji udzielają pracownicy biura codziennie od
poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30
źródło: LDG Zielony Wierzchołek Śląska
WIA­
DO­
MO­
ŚCI Z RATUSZA - Nr 3 maj/czerwiec 2012 11
XV Memoriał Szachowy
im. Henryka Kawelczyka
6 maja odbył się Memoriał Szachowy im.
Henryka Kawelczyka. Był to już 15 turniej
szachowy, którego organizatorem jest Stowarzyszenie Promocji Sportu i Rekreacji im.
Henryka Kawelczyka. Memoriał zgromadził
ponad 60 szachistów z Polski, w tym z czołowych miejsc w rankingach szachowych.
Od rana trwały zapisy w budynku Ośrodka
Sportu i Rekreacji w Blachowni. Kilka minut po godzinie 10-tej rozpoczęło się uro-
czyste otwarcie Memoriału w nowej
sali konferencyjnej. W inauguracji
uczestniczyli zawodnicy, zainteresowani zmaganiami szachistów mieszkańcy naszego miasta oraz zaproszeni goście.
Władze naszej gminy reprezentowali
Dyrektor Zespołu Obsługi Jednostek
Oświatowych Pani Lidia Figiel oraz
Radny Pan Jacek Chudy. Zarząd Powiatu reprezentowała Pani Marzena
Maniszewska. Gości powitał również
Prezes Stowarzyszenia Pan Krzysztof Kawelczyk. Z regulaminem rozgrywek
uczestników zaznajomił sędzia
klasy międzynarodowej FIDE
Michał Wejsig, który był arbitrem
niedzielnych zawodów i sędziował wszystkie wcześniejsze Memoriały. Całą imprezę prowadził
Pan Roman Kawelczyk.
Po otwarciu Memoriału zawodnicy rozpoczęli swoje rozgrywki w parach. Przez 9 rund
nie brakowało emocji i pojedynków, które przy szachownicach gromadziły wielu kibi-
PSP w Cisiu
Niecodzienni goście
Jak bezpiecznie dotrzeć do szkoły, gdzie wolno, a gdzie nie
wolno się bawić, jak należy postępować z obcymi i jak uchronić się przed atakiem psa? Na te oraz inne pytania odpowiadali
dzieciom z Publicznej Szkoły Podstawowej w Cisiu Policjanci
z Komendy Miejskiej w Częstochowie.
Jednym z najważniejszych celów Komendy Miejskiej Policji
w Częstochowie jest ochrona młodych osób przed wszelkimi
negatywnymi czynnikami. Podejmowane są różnorodne działania prewencyjne, wychowawcze oraz restrykcyjne zmierzające
„Szansa dla najmłodszych”-
to zadanie
współfinansowane ze środków Unii Europejskiej, w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2007 – 2013.
Kwota dofinansowania projektu to 29 993,90 zł, gdzie 85%
to środki z UE, a 15% stanowi wkład państwa.
W Szkole Podstawowej w Cisiu w ramach projektu „Szansa dla najmłodszych” odbywają się następujące zajęcia: dla uczniów z trudnościami w czytaniu i
pisaniu zagrożonych dysleksją (z klas 1 – 3) oraz zajęcia logopedyczne dla uczniów z zaburzeniami mowy.
Na zajęciach dla uczniów z trudnościami w czytaniu i pisaniu
zagrożonych dysleksją, zajęcia prowadzone są tak, aby za-
12 WIA­
DO­
MO­
ŚCI Z RATUSZA
ców. Ostatecznie w Memoriale zwyciężył
Rafał Tymarkiewicz, który zwyciężył w 8
rundach i tylko w jednej rozgrywce zremisował. Drugie miejsce ze stratą pół punktu do
zwycięzcy zajął Mariusz Kowalczyk, a trzecie Rafał Kowalczyk. Wśród pań triumfowała arcymistrzyni Katarzyna Toma. Nagrody
otrzymali także najmłodsi uczestnicy Memoriału oraz najstarszy uczestnik.
Po raz kolejny należą się brawa dla organizatorów Memoriału, za przygotowanie tak udanej imprezy, która promuje tę królewską grę w
naszym mieście, a Blachownię w środowisku
szachowym. Rafał Ziółek
do ograniczenia udziału dzieci i młodzieży w zdarzeniach, czynach karalnych oraz
patologiach społecznych. Działania te są podejmowane w ramach programu prewencyjnego „Nie reagujesz, akceptujesz”.
Dzieci ze względu na specyficzny moment rozwojowy stanowią z jednej strony „doskonały” materiał na przestępców, z drugiej zaś, są środowiskiem niezmiernie wiktymogennym, albowiem młody człowiek jest ofiarą łatwą i z reguły niegroźną. Zaznaczyć również należy ogromną podatność dorastającego pokolenia na wszelkiego
rodzaju patologie społeczne, które coraz częściej stają się jego udziałem.
Do spotkania z częstochowskimi policjantami doszło na zaproszenie dyrektor szkoły
pani Zuzanny Matuszewskiej. W murach szkoły pojawili się: młodszy aspirant Katarzyna Cichoń, sierżant sztabowy Wojciech Bożek
oraz największa „gwiazda” częstochowskiej policji owczarek niemiecki o wdzięcznym imieniu Aron. W tym miejscu warto wspomnieć, że sierżant Wojciech Bożek należy do najlepszych fachowców w Polsce w specjalistycznym szkoleniu psów policyjnych. Jest
przewodnikiem Arona, który z kolei jest najlepszym specem od
wykrywania ładunków wybuchowych.
Spotkanie miało charakter promujący zasady bezpieczeństwa. Dzieci z uwagą wysłuchały prelekcji na temat bezpieczeństwa w drodze
do i ze szkoły, zagrożeń wynikających ze spożywania alkoholu,
palenia tytoniu. Policjanci poruszyli także zagadnienia związane
z odpowiedzialnością prawną nieletnich. Obecność Arona pozwoliła przypomnieć dzieciom o zasadach obrony w przypadku ataku
agresywnego psa. Miła atmosfera sprawiła, że żal było żegnać gości. Mamy jednak
nadzieję, że to spotkanie było pierwszym, ale nie ostatnim spotkaniem i jest to dopiero
początek prawdziwej współpracy. Alina Szkopiak
chęcić i zmotywować uczniów do pokonywania problemów i niwelować je. Zajęcia są urozmaicone ćwiczeniami relaksacyjnymi, ciekawymi zabawami i grami z
wykorzystaniem zakupionych pomocy dydaktycznych. W pracy wykorzystywane
jest także specjalistyczne oprogramowanie. Na zajęciach logopedycznych najważniejszym celem jest nawiązanie kontaktu werbalnego z dzieckiem, stymulacja
rozwoju mowy, usprawnianie aparatu oddechowego, usprawnianie narządów artykulacyjnych, ćwiczenie prawidłowej artykulacji oraz usprawnianie słuchu fonematycznego.
Podczas zajęć można zauważyć u dzieci rozbudzenie i zainteresowanie ćwiczeniami logopedycznymi. Panuje miła, serdeczna atmosfera co powoduje, że dzieci
z chęcią wykonują wszystkie zadania. Uczniowie pracują z profesjonalnym programem logopedycznym. Terapia wspomagana jest dodatkowymi ćwiczeniami
artykulacyjnymi dla dzieci.
Koordynator projektu
- Nr 3 maj/czerwiec 2012
Zajęcia otwarte
Gimby
W piątek 30 marca 2012 roku odbyły się zajęcia otwarte tanecznego zespołu Gimba. Na
zajęcia przybyli zaproszeni goście, rodziny i
znajomi tancerek oraz zainteresowana młodzież. W sumie zgromadziło się
około 150 widzów. W czasie
zajęć tancerki zespołu przedstawiły swoje umiejętności, zaczynając od rozgrzewki i sekwencji
ruchowych, kończąc skomplikowanymi choreografiami. Zaprezentowały się 3 grupy: Gimba
początkujące, Gimba, Gimba
Plus (absolwentki). Dziewczęta
przedstawiły układy z kategorii tanecznych takich jak: Disco Dance, Jazz, Show Dance.
W sumie zespół przedstawił 9
tematów tanecznych. Zajęcia
otwarte były również okazją do
złożenia podziękowań.
Starszyzna zespołu (absolwentki) postanowiła
uhonorować osoby, które pomagają i wspierają zespół, dzięki czemu formacja może się
rozwijać i godnie prezentować. Zespół przyznał honorowe tytuły Członka Zespołu Gimba: Pani Burmistrz Blachowni Anetcie Ujmie,
Pani Dyrektor Lidii Figiel, Pani Katarzynie
Nowak, Pani Anecie Stawickiej, Pani Dyrektor Jolancie Zacharskiej. Panie te musiały jed-
VI Powiatowy Turniej Tańca Cheerleaders
9 maja w Hali Sportowej w Blachowni odbył się VI Powiatowy Turniej Tańca
Cheerleaders. Turniej został zorganizowany przez Gimnazjum im J. Korczaka
i Szkołę Podstawową nr 1 w Blachowni. Nagrody i poczęstunek zostały ufundowane przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w
Blachowni.
W tym dniu, Hala Sportowa gościła około 160 młodych ludzi, którzy tańczyli,
prowadzili muzykę i spikerkę, pełnili rolę gospodarza i organizatora.
W rywalizacji wzięło udział 14 formacji ze szkół z powiatu częstochowskiego i
Częstochowy.
Różnorodność figur tanecznych, barwne stroje, szum pomponów, odpowiednia
muzyka, to cechy charakterystyczne tego Turnieju Tańca Cheerleaders.
Zespoły prezentowały swoje układy taneczne w
określonej kolejności a tych najlepszych wyłoniło
jury w składzie:
Sławomir Wilk – (tancerz, instruktor, choreograf.
Absolwent szkoły tanecznej w Krakowie, twórca
choreografii do teledysków, laureat wielu konkursów ogólnopolskich),
Anna Podyma - (nauczyciel wychowania fizycznego, instruktor aerobiku, fitness ),
Beata Nowak- (tancerka grupy Fama Dance , laureatka prestiżowych konkursów, tancerka w teledysku dj-a oneshot).
Wszystkie zespoły otrzymały dyplomy i słodkie
nak pokazać swoje umiejętności i opanować
krótką choreografię tańca z pomponami. Test
został zaliczony, przyznano tytuły i wręczono
statuetki.
Szczególne podziękowania formacja skierowała do Pani Burmistrz, której zespół
zawdzięcza najwięcej. Zawsze życzliwa,
przyjazna i sprzyjająca dziewczynom. Podziękowano również osobom, które na co
dzień nie odmawiają nam pomocy: Pani Anicie Glińskiej, Pani
Wiesławie Krawczyk, Pani Zofii
Trzepizur, Pani Jadwidze Miżejewskiej, Państwu Adamowi i
Krystynie Musiałczyk. Miłym
akcentem na koniec było podsumowanie sześcioletniej pracy
w zespole przez tegoroczne maturzystki i wspólne odśpiewanie
piosenki zespołu. Zajęcia otwarte to możliwość pokazania swoich umiejętności, wspólna zabawa i powiedzenie słowa dziękuję
za zainteresowanie, dobre słowo
i pomoc, z którą zespół spotyka
się bardzo często.
upominki, najlepsi - puchary i nagrody rzeczowe (radiomagnetofony). Nowością tej edycji było uhonorowanie najlepszych tancerek medalami. Dla wszystkich uczestników był
przewidziany słodki poczęstunek.
Organizatorzy turnieju składają podziękowania Pani Burmistrz
Anetcie Ujmie, Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych, Menadżerowi Sportu Pani Anecie Stawickiej
oraz obsłudze hali, za pomoc w przygotowaniu i przeprowadzeniu Turnieju.
Maura Jochymczak, Agnieszka Ziental
Gimba najlepsza
W Turnieju wzięły udział dwie formacje z zespołu Gimba. Dziewczęta bezbłędnie zaprezentowały charakterystyczne figury tego stylu tanecznego, takie jak: wyskoki,
szpagaty, piruety. Oprócz tego zatańczyły równo i dynamicznie, co zostało dostrzeżone przez jury. Na turnieju po raz pierwszy pokazała się najmłodsza grupa (I
klasy gimnazjum) i dotrzymała kroku swoim starszym
koleżankom. Obie formacje zajęły pierwsze miejsca w
swoich kategoriach.
Niespodzianką tego turnieju było przyznanie medali najlepszym tancerkom. Z naszego zespołu medale
otrzymały: Kamila Leśniczek, Patrycja Cichoń, Anna
Matuszczak. (M.J.)
WIA­
DO­
MO­
ŚCI Z RATUSZA - Nr 3 maj/czerwiec 2012 13
Rodzinny Ogród Działkowy „Odlewnik” w Blachowni
Pokaz cięcia drzew
Uznając potrzebę właściwego cięcia drzew i krzewów dla dobrego ich rozwoju, a także
dla estetyki i zagospodarowania działek jako jeden z elementów ich modernizacji, Prezes ogrodu Jerzy Wawszczak zaprosił na przeprowadzenie tego pokazu instruktorów
Okręgowego Zarządu PZD Częstochowa, Panią Juliannę Antosiak i Pana Czesława
Antosiak specjalistów w zakresie cięcia roślin sadowniczych. W pokazie uczestniczyło 16 działkowców ROD „ODLEWNIK”, Prezes ROD „WARZYWNIK” Pani
Elżbieta Kucharz oraz Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
ROD „KROKUS” Pan Tadeusz
Tondel. Na początku szkolenia
uczestnicy wysłuchali informacji o znaczeniu i zasadach cięcia
drzew i krzewów sadowniczych
oraz ich sadzenia, a następnie na wybranych działkach w
ogrodzie min: u Pani Elżbiety
Glinskiej, Agnieszki Gazdy,
Marianny Kożuch, Bożeny
Jeziorowskiej, Pana Janusza
Kuchcińskiego, Zbigniewa Różańskiego oraz Bogusława Zarycznego przeprowadzono praktyczne pokazy. Rodzaje cięcia takie jak: prześwietlające, formujące, sanitarne,
korygujące i odmładzające przeprowadzono na takich drzewach jak jabłoń, wiśnia,
brzoskwinia oraz krzewach porzeczek, agrestu i winogron. Na zakończenie działkowcy pozytywnie ocenili inicjatywę zorganizowanego pokazu i że warto organizować
takie formy pomocy szkoleniowej jako praktyczne źródło wiedzy. JJ.
Rajd rowerowy
W niedzielę 27 maja, o godzinie 15:00
rozpoczął się Rajd Rowerowy. Organizatorem rajdu była Gminna Komisja ds.
Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych, działająca przy
Urzędzie Miejskim w
Blachowni.
Bardzo
dużym
wsparciem
organizacyjnym i o
nieocenionej pomocy był Katolicki Klub
Turystyki Aktywnej, który to klub jest
organizatorem wielu wspaniałych wycieczek. Popołudniowa rowerowa przejażdżka była jedną z wielu ciekawych form
spędzania wolnego czasu. 28 kilometrowa
trasa prowadziła malowniczymi, leśnymi
INFORMACJA
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Blachowni informuje, że wypłata świadczeń rodzinnych, opiekuńczych, funduszu alimentacyjnego i zasiłków z pomocy społecznej od
1 czerwca 2012 r. w formie gotówkowej realizowana będzie:
Bank Spółdzielczy w Konopiskach
ul. Bankowa 9, 42-290 Blachownia, tel (34) 3 780 719
Godziny otwarcia:
poniedziałek, środa-piątek 7.30 – 14.00
wtorek 7.30 – 16.00
CZERWIEC
Zasiłki celowe, okresowe
12 czerwiec
Świadczenia rodzinne, becikowe
18 czerwiec
Fundusz alimentacyjny, zasiłki stałe
20 czerwiec
LIPIEC
Zasiłki celowe, okresowe
12 lipiec
Świadczenia rodzinne, becikowe
18 lipiec
Fundusz alimentacyjny, zasiłki stałe
20 lipiec
SIERPIEŃ
Zasiłki celowe, okresowe
10 sierpień
Świadczenia rodzinne, becikowe
17 sierpień
Fundusz alimentacyjny, zasiłki stałe
20 sierpień
WRZESIEŃ
Zasiłki celowe, okresowe
12 wrzesień
Świadczenia rodzinne, becikowe
18 wrzesień
Fundusz alimentacyjny, zasiłki stałe
20 wrzesień
PAŹDZIERNIK
Zasiłki celowe, okresowe
12 październik
Świadczenia rodzinne, becikowe
18 październik
Fundusz alimentacyjny, zasiłki stałe
19 październik
ścieżkami Blachowni oraz ciekawymi
zakątkami, sąsiadującymi z naszym regionem, między innymi źródełko z kapliczką Św. Huberta, zbiornik ,,Jezioro’’
z ciekawą wokół roślinnością, wiadukty
magistrali węglowej.
Rajd zakończył się
na terenie OSiR, przy
ognisku z pieczonymi
kiełbaskami, przygotowanym przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych.
Impreza cieszyła się dużym zainteresowaniem wśród uczestników, którymi
byli nie tylko mieszkancy Blachowni ale
i Częstochowy, powiatu lublinieckiego
oraz kłobuckiego.
Mariola Królicka, Rafał Ziółek
XII Jurajskie Marsze na Orientację
14 kwietnia 2012 roku w Siedlcu koło Janowa odbyły
się XII Jurajskie Marsze na Orientację zorganizowane
przez Polskie Towarzystwo Schronisk Młodzieżowych
Oddział w Częstochowie. Naszą gminę reprezentowali
uczniowie dwóch szkół - Publicznej Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Łojkach i Szkoły
Podstawowej nr 1 w Blachowni. Zakończyły się one dla
nas sukcesem: - II miejsce w konkurencji indywidualnej
w kategorii TD zajęli chłopcy z SP nr 1 (Gawenda Martin, Zatoń Dominik, Klimas Maciej, Pawiński Janusz);
- III miejsce w konkurencji indywidualnej w kategorii
TD zajęły dziewczynki z PSP w Łojkach (Jurek Anna,
Rosa Katarzyna, Warwas Natalia, Praska Natalia, Pacud
Anna, Warzecha Nela).
Taekwondo Olimpijskie
Dnia 22 kwietnia w Luzino odbyła się eliminacja do Ogólnopolskiej Olimpiady młodzieży w Taekwondo Olimpijskim dla rocznika
1999-1998. Klub LUKS Kantor reprezentowało sześć osób, cztery z nich zakwalifikowały się do finału, który odbędzie się 1-3 lipca
w Mszanie Dolnej.
Oto wyniki: 1 miejsce Weronika Szulc w
kategorii -63kg (Lubojna); 1 miejsce Oliwia
Mękarska - 47kg, dwa wygrane pojedynki:
2 miejsce Kamil Mjazner - 41kg po fenomenalnych dwóch zwycięstwach uległ jedynie kadrowiczowi Mateuszowi Nowakowi; 3
miejsce Kinga Wozniak + 63kg (Lubojna). Trenerem jest Robert Kantorysiński.
Zapisy do klubu trwają cały rok. Tel. 790 357 860; www.taekwondo-kantor.pl
źródło: LUKS Kantor Częstochowa
14 WIA­
DO­
MO­
ŚCI Z RATUSZA
- Nr 3 maj/czerwiec 2012
Przyznano również puchary i dyplomy dla najlepszych
szkół: - I miejsce otrzymała Publiczna Szkoła Podstawowa w Łojkach, - II miejsce otrzymała Szkoła Podstawowa nr 1 w Blachowni.
Opiekę nad uczniami sprawowali: Andrzej Guła, Magdalena Tyszko-Warzecha, Dorota Skupień-Pacud i Sławomir Pyda.
Trzydniowy Dzień Dziecka
2 czerwca patronat nad uroczystością objęła
burmistrz Anetta Ujma. W hali widowiskowo
sportowej p. h. „Bajkowy Dzień Dziecka z
gimnastyką na wesoło” odbywały się gry i zabawy ruchowe, zajęcia taneczne i plastyczne.
Słodki poczęstunek zapewniła dzieciakom cukiernia „Michaś”, a pizzę restauracja „Bajka”.
Nagrody ufundowali sponsorzy z Blachowni.
Organizatorem imprez w tym dniu był menadżer Aneta Stawicka.
Dzień Dziecka w gminie Blachownia obfitował w liczne imprezy zarówno dla młodszych
jak i starszych uczestników, na których czekały liczne atrakcje. Święto trwało trzy dni.
1 czerwca dzieciaki wzięły udział w sportomaniach organizowanych we wszystkich szkołach i przedszkolach. Brały udział w licznych
konkursach, zabawach, zawodach. Otrzymały
słodkie upominki, które wraz z życzeniami
w imieniu burmistrza Anetty Ujmy wręczyli
członkowie Gminnej Komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych w Blachowni i pełnomocnik burmistrza Mariola Królicka.
Studia Wokalnego, koncert niespodzianka,
zespół rockowy THE NEVERENDER i inne
atrakcje umilały czas uczestnikom „Festynu Rodzinnego”. A wszystko to odbyło się
pod czujnym okiem dyrektora MDK Jolanty
Kwindacz.
W dniach 03-06 czerwca także Koło Wędkarskie w Blachowni zorganizowało zawody
wędkarskie dla dzieci od 7 do 14 lat. Były nagrody, wata cukrowa, malowanie twarzy, spotkanie przy grillu...
3 czerwca od 15.00 dzieci wspólnie z rodzicami świętowali Dzień Dziecka na placu przy
Przystani Wodnej. Konkursy, zabawy, gry, zespół Cisianki, Dwóch na Ludowo, wokaliści
Program PEAD – 2012
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Blachowni informuje: od dnia
24 kwietnia 2012 r. rozpoczęto kwalifikację do pomocy w ramach
Europejskiego Programu Pomocy Żywnościowej – PEAD 2012.
Kryterium dochodowe uprawniające do pomocy w ramach Programu
wynosi: dla osoby samotnie gospodarującej – 715,50 zł
dla osoby w rodzinie – 526,50 zł
Przy jednoczesnym występowaniu co najmniej jednego z następujących powodów określonych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej tj.:
•ubóstwa
•sieroctwa
•bezdomności
•bezrobocia
•niepełnosprawności
•długotrwałej lub ciężkiej choroby
•przemocy w rodzinie
•potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi
•potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności
•bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub
wielodzietnych
•braku umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej całodobowe placówki opiekuńczo-wychowawcze
•trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą
•trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego
•alkoholizmu lub narkomanii
•zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej
•klęski żywiołowej lub ekologicznej.
Kwalifikacji do pomocy w ramach programu dokonują pracownicy socjalni w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Blachowni (pokój
8 i 9), zgodnie z miejscem zamieszkania osoby ubiegającej się. Wydawanie żywności otrzymywanej z Banku Żywności w Częstochowie
w ramach Programu będzie miało miejsce w punkcie przy: ul. Miodowa 4a w Blachowni Terminy wydawania żywności będą podane po
uzgodnieniu daty dostawy.
Dużą atrakcją w tych trzech dniach były I Międzynarodowe Zawody Ślizgów Klas FSR V,
H, O - III Runda Eliminacji Mistrzostw Polski
na zbiorniku wodnym w Blachowni. (f)
CZY WIESZ, ŻE...
Jedna wyrzucona malutka bateria guzikowa jest w stanie skazić 1 m3 gleby i
zatruć około 400 litrów wody.
Przeterminowane leki uznane są za odpady niebezpieczne. Zbudowane z szeregu
związków chemicznych, po terminie przydatności stanowią potencjalne zagrożenie
dla zdrowia lub nawet życia ludzi. Części
składowe leków stanowią środki szkodliwe lub trucizny, które są groźne dla organizmu ludzkiego. Są też szkodliwe dla środowiska, ponieważ pomimo upływu
czasu zachowują dużą aktywność biologiczną. Związki zawarte w lekach są
bardzo trwałe, przedostając się do wód lub gleb potrafią je skazić na dziesięciolecia. Część toksyn pochodzących z lekarstw, może biokumulować się w
komórkach organizmów żywych, stanowiąc dla nich zagrożenie. Nigdy nie
wrzucaj leków do toalety! Oczyszczalnie nie radzą sobie dobrze z takimi
substancjami a ich obecność w wodzie sprawia, że bakterie i wirusy uodparniają się na nie i do terapii potrzebne będą nowe leki lub większe ich dawki.
Zużyte baterie i akumulatory stanowią zagrożenie głównie ze względu na
ołów, kadm i nikiel. Gdy zostaną wprowadzone do środowiska powodują
zakłócenia procesów samooczyszczania w wodach i glebie oraz powodują,
że oczyszczalnie ścieków pracują z dużo mniejszą wydajnością. Może nastąpić: skażenie wód gruntowych, stanowiących źródło wody pitnej. Stosowany
w akumulatorach elektrolit czyli rozcieńczony kwas siarkowy (H2SO4) w
przypadku uszkodzenia obudowy i wycieku może spowodować korozję rur
kanalizacyjnych oraz działa zabójczo na florę bakteryjną w oczyszczalniach
ścieków. Elektrolit z akumulatora umieszczonego w pojemniku z innymi odpadami i przekazanego na komunalne wysypisko śmieci, w przypadku wycieku, wstrzymuje procesy biodegradacji innych odpadów.
Zużyty akumulator możesz oddać w punkcie prowadzącym ich sprzedaż,
gdy kupujesz nowy. Przy zakupie akumulatorów ołowiowych (kwasowych)
pobierana jest opłata depozytowa, której zwrot następuje po przekazaniu
zużytego akumulatora sprzedawcy detalicznemu tych akumulatorów lub
do punktu systemu zbiórki zużytych akumulatorów zorganizowanego przez
przedsiębiorcę. Sprzedawca detaliczny jest zobowiązany przy sprzedaży
akumulatora do przyjęcia zużytego oraz pobrania opłaty depozytowej, jeżeli
kupujący nie przekazał mu zużytego akumulatora. Zwrot opłaty depozytowej
następuje za potwierdzeniem na fakturze VAT lub paragonie.. (f)
WIA­
DO­
MO­
ŚCI Z RATUSZA - Nr 3 maj/czerwiec 2012 15
Nagrody rozdane
W poniedziałek 7 maja w Miejskim Domu
Kultury zostały rozdane nagrody laureatom
Festiwalu Piosenki 2012. Jury w składzie
Kasia Klekot, Anna Motyl, Robert Ledwoń i
Tomasz Drozdek przyznali nagrody następującym wykonawcom:
4 latki - I miejsce: Iga Skrzypczyk – Przedszkole w Łojkach, II miejsce: Daniel Żakowski – Przedszkole w Łojkach (nie przyznano
III miejsca w tej kategorii wiekowej)
5 latki - I miejsce: Karolina Maciążka –
Przedszkole w Łojkach, II miejsce: Hanna
Sikora – Przedszkole w Łojkach, III miejsce:
Martyna Frąckowiak – z Przedszkola nr 2 w
Blachowni
Masz zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych?
Zapłać III ratę opłaty rocznej do końca września!
Urząd Miejski w Blachowni przypomina, 30 września 2012 r. upływa ustawowy termin do wniesienia przez przedsiębiorców
III raty opłaty za korzystanie w 2012 r. z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,
co jest warunkiem zachowania przez przedsiębiorcę uprawnień do kontynuowania sprzedaży
napojów alkoholowych.
W przypadku niedokonania opłaty w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30.09.2012 r.,
zezwolenie wygasa. Przedsiębiorca może wystąpić o nowe zezwolenie po upływie sześciu
miesięcy.
Termin do wniesienia opłaty nie podlega przywróceniu, bez względu na przyczyny jego niedotrzymania.
6 latki - I miejsce: Patrycja Świerat – Przedszkole w Łojkach, II miejsce: Dominika Kasprzyk – Przedszkole nr 2 w Blachowni, III
miejsce: Wiktoria Czerwonka – Przedszkole
nr 2 w Blachowni, wyróżnienie: Filip Lewenhoff – Przedszkole w Łojkach
klasy I-III - I miejsce: Anna Krzywoń – SP nr
3, II miejsce: Daria Nowak – SP w Cisiu, III
miejsce: Julia Mroczek – SP w Cisiu
klasy IV – VI - I miejsce: Milena Smok – SP
nr 3, II miejsce: Wiktoria Leśko – SP w Cisiu,
III miejsce: Kamila Kowalczyk – SP w Cisiu.
SP Łojki
Tenis stołowy
nadal popularny
Sukcesem uczniów ze Szkoły Podstawowej w Łojkach zakończyły się Mistrzostwa Powiatu Częstochowskiego
w tenisie stołowym w dn. 28.02.2012r.
w hali sportowej w Kłomnicach. Zespołowo- Mateusz Buca, Oskar Rakus
i Dominik Furmanek zajęli II miejsce
w powiecie (na 12 startujących
szkół). Indywidualnie Oskar
Rakus zajął IV miejsce. Następny etap - zawody rejonowe
odbyły się w marcu w Kłobucku, gdzie drużyna potwierdziła
dobrą formę i wywalczyła drużynowo III miejsce a indywidualnie Mateusz Buca był II. Czekamy na dalsze wygrane ale już
w gimnazjum.
Nagrody książkowe, w imieniu Pani Burmistrz, wręczyła Pani Katarzyna Nowak.
Gratulujemy wszystkim laureatom i zapraszamy do udziału w festiwalu w przyszłym roku.
(K.K.)
Gramy w szachy
W Gminnym Ośrodku Kultury w Rędzinach w
dniu 24.02.2012 odbyły się Igrzyska Szkół Podstawowych w szachach. Chłopcy z SP w Łojkach zajęli II miejsce, dziewczęta również II,
dzięki czemu zakwalifikowali się do dalszych
rozgrywek. Chłopcy z trzeciej klasy, Paweł
Ujma i Patryk Popczyk wywalczyli w rejonie
(powiat częstochowski, kłobucki i miasto Częstochowa) bardzo dobre IV miejsce. Paweł indywidualnie zdobył 4 punkty i zajął 7 miejsce,
Patryk z 3 punktami był tuż
za kolegę. Do zajęcia drugiego
miejsca drużynowo zabrakło
1 pkt. W zawodach z powodu
choroby Karoliny Rakus nie
wystartowały dziewczęta. Turniej odbył się w sali teatralnej
IV LO im. H. Sienkiewicza w
Częstochowie.
Systematyczne zajęcia szachowe organizowane przez szkołę
i p. K. Kawelczyka owocują
sukcesami.
16 WIA­
DO­
MO­
ŚCI Z RATUSZA
- Nr 3 maj/czerwiec 2012
Koło Emerytów
w Łojkach
3 kwietnia w kole emerytów w Łojkach zorganizowano „Wieczór kwiatów bibułowych”. Przygotowano różne kolory bibuły i nasza koleżanka
Czesława Taranek uczyła jak robić z nich kwiaty.
Trzeba przyznać, że niektóre panie były pojętnymi
uczennicami i słuchając wskazówek p. Taranek zrobiły piękne kwiaty. Przewodnicząca koła podziękowała Czesi w imieniu emerytów za jej naukę i za
podarowane dla naszego koła pięknych koszyczków
i kwiatów z bibuły. W podzięce wręczyła śliczne rękodzieło wykonane dla p. Taranek przez koleżankę
z koła Janinę Janik - kwiaty w wazonie. Dziękujemy
obydwu Paniom za ich pracę. (K.P.)
Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich
23 kwietnia obchodzony był Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich. Jest
to ustanowione w 1995 roku przez UNESCO doroczne święto mające na celu
promocję czytelnictwa, edytorstwa i ochronę własności intelektualnej prawem autorskim. Biblioteka zorganizowała lekcję biblioteczną dla dzieci z klasy 0 z Przedszkola w Blachowni. Tematem spotkania byli bohaterowie książek Kornela Makuszyńskiego. W trakcie zajęć dzieci zapoznały się z życiorysem pisarza, dowiedziały
się, jakie książki dla dzieci napisał. Na koniec spotkania dzieci pokolorowały malowanki przedstawiające Koziołka Matołka i małpkę Fiki-Miki – bohaterów bajek
Kornela Makuszyńskiego.
Tydzień Bibliotek
Miesiąc maj obfitował w wydarzenia związane z popularyzacją książki i czytelnictwa. W dniach od 8 do 15 maja obchodziliśmy „Tydzień Bibliotek”. Jest to ogólnopolska akcja promująca czytelnictwo i umacniająca rangę zawodu bibliotekarza. Tegoroczne święto odbyło się pod hasłem „Biblioteka ciągle w grze”. Z tej okazji 11
i 14 maja odbyły się lekcje biblioteczne dla uczniów klas I ze Szkoły Podstawowej
nr 1 w Blachowni. Tematem przewodnim spotkań była „Droga książki od autora do
czytelnika”. Dzieci zapoznały się z takimi zawodami, jak: autor, ilustrator, składacz,
korektor, łamacz, introligator, księgarz i bibliotekarz. Zwiedziły także bibliotekę,
rozwiązywały rebusy i kolorowały malowanki. 15 maja gościliśmy krakowski Teatr
Profilaktyki i Uzależnień „Maska”.
Biblioteka zaprasza i proponuje
Relaks z książką
Tadeusz A. Kisielewski
I nie wróci więcej…:
saga rodzinna.
Poznań 2011
Do zainteresowania własnymi
korzeniami trzeba dojrzeć, a
żeby uświadomić sobie wartość swojego archiwum rodzinnego, czasem konieczny jest
impuls, chwila olśnienia. Autor przedstawia dzieje rodzin
swoich dziadków, rodziców i
innych najbliższych mu osób.
Gorycz i chłodne oceny przeszłości i postaci, zdarzenia tragiczne i zabawne, a wszystko podane – jak pisze – z właściwym mu cynizmem, choć bywa, że z nutą sentymentalną.
Narrację przeplata duża liczba zdjęć – w większości z archiwum rodzinnego, często nieoczekiwanie skontrastowanych
z fotografiami ukazującymi obecny stan bliskich mu miejsc
i krajobrazów.
Ewa Nowacka
Miłość, psiakrew.
Wrocław 2009
Aktorzy przedstawili spektakl pt. „Magiczna księga Czarodziejki Arielki”. W wesoły i przystępny sposób pokazali dzieciom, że czytanie książek może być bardzo
dobrą i ciekawą formą spędzania wolnego czasu. Przedstawienie zorganizowane
zostało w Szkole Podstawowej nr 1 w Blachowni. Wzięły w nim udział dzieci z
klas I-III.(R.G.)
Bezpłatna mammografia
W dniach 16-17 maja 2012 r.
Urząd Miejski w Blachowni
wspólnie z Geneva Trust Polska
Sp. z o.o. Niepubliczny Zakład
Opieki Zdrowotnej Profilaktyka
i Diagnostyka zorganizował bezpłatne, profilaktyczne badania
mammograficzne dla kobiet w
wieku 50-69 lat.
Badania zostały przeprowadzone w mammobusie ustawionym
przy Ośrodku Sportu i Rekreacji
w Blachowni. Akcja spotkała się z
dużym zainteresowaniem mieszkanek gminy - przebadanych
zostało 115 kobiet. Badania były
finansowane przez Narodowy
Fundusz Zdrowia. (Sz. Ch.)
Miłość, od zawsze motor ludzkich poczynań, powinna być
wieczna, bo przecież przetrwały przez stulecia opowieści
o wielkich uczuciach Romea
i Julii, Dantego i Beatrycze,
Tristana i Izoldy… Ale czy
miłość jest wieczna? Wiola,
uczennica liceum, wychwalana
przez matkę na każdym kroku,
poznaje Daniela na osiemnastce swojego kolegi. Poznaje
to chyba w tym wypadku za dużo powiedziane, ponieważ
dziewczyna, nie znając imienia chłopaka, proponuje mu
wspólną noc. O ich potajemnym romansie dowiadują się
wkrótce rodzice Wioli. Nie robią z tego jednak zbyt dużej
afery, co jest jeszcze dziwniejsze, zgadzają się na szalony
pomysł swojej córki, która nagle postanawia wyjść za mąż.
Barbara Delinsky
Nie moja córka.
Warszawa 2011
Kiedy Lily, siedemnastoletnia
córka Susan Tate, oświadcza,
że jest w ciąży, Susan jest oszołomiona. Postrzega ciążę córki
jako niewyobrażalną tragedię,
która przytrafiła się im obu, jest
bowiem samotną matką. Kiedy
okazuje się, że w ciąży są także
dwie inne nastolatki, najlepsze
przyjaciółki Lily, całe miasteczko zaczyna mówić o pakcie, piętnować i krytykować
– szczególnie Susan. Jako dyrektorka szkoły średniej zawsze
stawiana za wzór. Teraz dowiaduje się, że jest beznadziejną
matką i prawdopodobnie nie nadaje się do pracy z młodzieżą. Kiedy próbuje uporać się z konsekwencjami ciąży córki,
jej praca, niezależność i marzenia, wszystko, o co tak długo
walczyła, stają pod znakiem zapytania. (R.G.)
WIA­
DO­
MO­
ŚCI Z RATUSZA - Nr 3 maj/czerwiec 2012 17
Oficjalne otwarcie ,,Orlika’’
11 maja br. w Naszej Gminie odbyło się oficjalne poświecenie i otwarcie kompleksu sportowego „Moje boisko – Orlik 2012”, wybudowanego przy Szkole Podstawowej nr 1 im. M. Konopnickiej ze środków
Gminy i przy wsparciu Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz Śląskiego
Urzędu Marszałkowskiego.
Uroczystość otwarcia kompleksu rozpoczął dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 w Blachowni Andrzej Guła. Przywitał przybyłych na tę okoliczność gości, m.in.: przedstawicieli władz województwa, powiatu,
miast, gmin, służb mundurowych, kuratorium, placówek oświatowych,
przedsiębiorstw, młodzież szkolną.
Budowa obiektu trwała niecałe 4 miesiące, a jego koszt wyniósł ponad
1 mln zł. Głównym wykonawcą był Media Stadion Sp. z. o. o
Oprócz boiska piłkarskiego pokrytego sztuczną murawą, powstało też
boisko wielofunkcyjne o nawierzchni syntetycznej poliuretanowej, w
skład którego wchodzą boisko do siatkówki i koszykówki. Obok boisk
wybudowane zostało pomieszczenie socjalne z szatniami. Nowo powstałe obiekty są ogólnodostępne dla wszystkich mieszkańców gminy
Blachownia, a szczególnie dla dzieci i młodzieży.
Następnie dokonano uroczystego przecięcia wstęgi przez Panią Burmistrz Blachowni Anettę Ujmę, przedstawiciela Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach Pana Janusza Abramowicza oraz przedstawiciela społeczności szkolnej.
W bieżącym roku szkolnym kończy się pięcioletnia kadencja dyrektorów czteKs. proboszcz Andrzej Walaszczyk poświęcił kompleks boisk.
rech placówek oświatowych w naszej gminie. 15 maja odbyły się konkursy na
stanowiska dyrektorów tych placówek. W sumie było ich 4. W składach dziewięcioosobowych komisji konkursowych (do każdego konkursu osobna) znaleźli
się, m.in. przedstawiciele związków zawodowych, rady pedagogicznej, rady rodziców, kuratorium oświaty.
Konkursy zakończone
Lista wymagań wobec kandydatów była długa. Składało się na nią aż piętnaście
pozycji. Poza obowiązkiem złożenia szeregu dokumentów poświadczających
np. staż pracy, czy odpowiednie wykształcenie, osoba ubiegająca się o dyrektorskie stanowisko przestawiała również na piśmie koncepcję funkcjonowania i
rozwoju danej placówki.
W tajnym głosowaniu, bezwzględną większością głosów na stanowiska gminnych placówek oświatowych wybrani zostali:
Szkoły Podstawowej nr 1 w Blachowni – p. Andrzej Guła;
Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Blachowni – p. Beata Kaczmarek;
Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Łojkach – p. Maria Cenajek;
Publicznego Przedszkola nr 2 w Blachowni – p. Joanna Biernacka.
Będą kierowali placówkami przez najbliższych 5 lat. (f)
WIA­
DO­
MO­
ŚCI Z RATUSZA:
wydaje Urząd Miejski w Bla­chow­ni tel. (034) 327 04 61,
adres redakcji: Zespół Obsługi Jednostek Oświa­to­wych
w Bla­chow­ni ul. Sienkiewicza 22, tel. (034) 3 20 49 72,
e-mail: [email protected]
Skład kom­pu­te­ro­wy: Lidia Figiel
nakład: 1 000 egz.
ISSN 1730 - 9190
18 WIA­
DO­
MO­
ŚCI Z RATUSZA
Po uroczystym otwarciu boiska odbył się mini turniej piłki nożnej uczniów ze wszystkich szkół gminy. Na boisku
siatkarskim mogliśmy oglądać mecz między Gimnazjum w
Blachowni a Gimnazjum nr 11 w Częstochowie. (A.G.)
Materiały do gazety i ogłoszenia przyjmowane są
w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Blachowni ul. Sienkiewicza 22.
Redakcja zastrzega sobie prawo do redagowania i skracania artykułów.
Nie przyjmowane są artykuły niepodpisane.
Ogłoszenia są bezpłatne. Redakcja nie odpowiada za treść ogłoszeń.
- Nr 3 maj/czerwiec 2012
Zapraszamy do współpracy

Podobne dokumenty

Marzec/Maj 2013

Marzec/Maj 2013 w przedziale wiekowym od 5 do 14 lat. Największą grupę stanowiły przedszkolaki (16 par) oraz grupa 8—9 lat (18 par). Pary reprezentowały 12 Klubów Tańca Towarzyskiego z: Będzina, Opoczna, Krakowa, ...

Bardziej szczegółowo

Czerwiec

Czerwiec W trakcie realizacji inwestycji Gmina Blachownia weszła w spór sądowy z Wykonawcą dotyczący sposobu rozliczania kosztów prowadzonych robót, o czym informowaliśmy czytelników w jednym z wydań Wiadom...

Bardziej szczegółowo